koppar

Kopparmarknaden står inför en allvarlig kris av underutbud!

Genomsnittlig halt av kopparmalm har minskat globalt från 1,05 % Cu till 0,52 % Cu, mellan åren 1980 till 2022. Bank of America förutspår   →

Koppar: Obalans Mellan Utbud Och Efterfrågan

Samtidigt som efterfrågan på koppar växer på grund av energiomställningen, tunnas den globala försörjningskedjan ut på grund av krympande prospekteringsbudgetar och en dramatisk nedgång   →