Kanada

Ökat intresse för transportabla mikrokärnreaktorer

Det ökande intresset för transportabla mikrokärnreaktorer kan tillhandahålla en pålitlig elkälla för olika tillämpningar, inklusive militära installationer, avlägsna samhällen, katastrofhjälp och industriell verksamhet. Trots de fördelar som transportabla mikrokärnreaktorer erbjuder, finns det regulatoriska utmaningar som måste åtgärdas innan ett omfattande antagande kan ske. Frågor relaterade till säkerhetsföreskrifter, licensförfaranden, avfallshantering, säkerhetsproblem och allmänhetens acceptans måste noggrant   →

Dags för energirealism

Bild: Ju äldre vindkraftverken blir desto vanligare blir olyckorna I valrörelsen hör vi då och då debatter om klimatpolitiken. Oppositionen framhåller gärna att de rödgröna inte minskat koldioxidutsläppen under sina fyra år vid makten. Detta trots kostsamma åtgärder som elcyklar och stora subventioner till vind- och solkraft. Elpriserna har gått kraftigt uppåt, liksom skatterna på   →

Maggie says: Get out of Kyoto

Maggie är åter aktuell med en debattartikel på SVT Debatt. Kommentatorerna tycks däremot inte kunna skilja på klimat och miljö. What’s new?  

Kanada sparar 93 miljarder

Lena Ek ondgör sig över att Kanada nu hoppar av Kyotoprotokollet trots att ”landet redan drabbats av klimatförändringarna”. Sannolikt är det dock så att Kanada vet bäst själv hur det står till med detta och drar sina egna slutsatser av det.  

Avhoppen har börjat

Kanada drar sig som första land formellt ur Kyotoprotokollet. Det tillkännagav miljöminister Peter Kent på måndagen enligt artikel i bla DN.  Även tilllännagivit via BBC.  

Skiffergas kan leverera hälften av Amerikas behov av gas om tio år

Enligt VD och koncernchef för Centrica, Chris Weston, har denna enda energikälla vuxit så mycket i Nordamerika att den är större än Storbritanniens hela gasproduktion. Ja, det rapporterar The Independent i dagarna: Teknologiska framsteg under de senaste 10 åren har inneburit att det äntligen är ekonomiskt lönsamt att borra på stora avstånd horisontellt i tätt   →

Kanadas isar höjde havsnivån med 1 mm!

Aftonbladet rapporterar att en ny studie i Nature kommit fram till att man hittills underskattat avsmältningen av isen på öarna i arktiska Kanada. På sex år har det smältvattnet bidragit till att den globala havsnivån stigit med 1 millimeter. Alex Garder som lett forskningsprojektet säger att detta är en region som man inte trodde bidrog   →

A real White Christmas

Från universitetet i Köln (via Ove L) kommer denna bild som visar minimitemperaturerna i USA och Kanada under natten mellan 22 och 23 december. En natt som denna hoppades kanske många på att det ska bli varmare. 🙂