Brasilien

Dags för energirealism

Bild: Ju äldre vindkraftverken blir desto vanligare blir olyckorna I valrörelsen hör vi då och då debatter om klimatpolitiken. Oppositionen framhåller gärna att de   →

”Utvecklingsländerna” tar över

Indien bjuder in till en ny runda klimatförhandlingar. Den här gången är det dock bara Kina, Sydafrika och Brasilien som är välkomna. Väst kan   →

It's our way or no way

Jag tror att EU kan glömma sina vidlyftiga planer om någon form av ”global governance”, vare sig det handlar om en mer oskyldig global   →

Rädda planeten, utrota människan

Svenska Dagbladet fortsätter sin serie om etanolens vara eller inte vara. Idag skriver man att köttindustrin är en större miljöbov än etanolodling. Världens ökande   →

Biobränslen är ingen lösning

Läs gärna denna mycket intressanta artikel om biobränslen i Time Magazine. Advocates are always careful to point out that biofuels are only part of   →