Dags för energirealism

vindkraft olycka

Bild: Ju äldre vindkraftverken blir desto vanligare blir olyckorna

I valrörelsen hör vi då och då debatter om klimatpolitiken. Oppositionen framhåller gärna att de rödgröna inte minskat koldioxidutsläppen under sina fyra år vid makten. Detta trots kostsamma åtgärder som elcyklar och stora subventioner till vind- och solkraft. Elpriserna har gått kraftigt uppåt, liksom skatterna på drivmedel och flyg. Detta frestar på hushållsekonomin.

Regeringen har också fått kritik från konjunkturinstitutet att 7 av 8 klimatpolitiska åtgärder är ineffektiva. En bra sammanfattning av de olika partiernas klimat- och energipolitik ges här.

Det går heller inte så bra med klimatpolitiken i ett annat föregångsland, nämligen Tyskland. Hur katastrofal deras omskrutna Energiewende har varit blir nu uppenbart för alltfler.  Ekonomiprofessorn Joachim Weimann karaktäriserade den förda politiken som en ”gigantisk ansträngning, löjligt låg utdelning – det är verkligheten bakom Tysklands klimatpolitik”. Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Även svenska energidebattörer har reagerat. I en artikel i Second Opinion för ett par år sedan sammanfattade Svenolof Karlsson kritiken:  ”… kostnaderna för Energiwende fram till slutet av 2030-talet skulle kunna komma att bli en biljon euro. En biljon euro är tusen miljarder, eller omräknat i kronor omkring 10 000 miljarder. Det motsvarar omkring elva gånger den svenska statsbudgeten för 2016 på 892 miljarder kronor.”

”Redan i fjol levde över tio procent av tyskarna i det som kallas energifattigdom (hushållet lägger mer än tio procent av sina inkomster på energi), och närmare 400 000 hushåll fick elen bortkopplad på grund av obetalda elräkningar.”

”Det är även så, säger forskarna, att omställningen inte har medfört någon nytta för miljön. Koldioxidutsläppen har inte minskat sedan 2009, Energiwende ”har sparat noll ton koldioxid – för väldigt mycket pengar”, med DICE-chefen Justus Haucaps ord.”

I Australien händer det saker. Efter en intern revolt inom Liberal Party så tvingas nu premiärminister Malcom Turnbull att dra tillbaka sitt förslag om att lagstifta i enlighet med Parisöverenskommelsen. Revoltledaren Tony Abbot + ett flera ledamöter inom partiet hotade att rösta ned förslaget. Enligt de utredningar som gjorts så visar det sig att det skulle bli mycket dyrt, både för staten och för energikonsumenterna, att gå över till vind och sol istället för kol.

elpriser

Som framgår av bilden ovan så ligger just de delstater i Australien som satsat stort på sol och vind bland de högsta i världen beträffande elpriser.

Den nye premiärministern heter Scott Morrison, f.d. finansminister och den minst kontroversielle bland kandidaterna. Men att han tidigare också var del av Abbots ministär kan betyda en del. Det är väl bara att hoppas att Abbots inflytande ökar och att klimat- och energipolitiken får en annan inriktning. Abbot förespråkar som bekant att Australien lämnar Parisöverenskommelsen.

Apropå Parisöverenskommelsen så vill även en av de främsta kandidaterna till presidentposten i Brasilien att landet skall lämna. Jair Bolsonaro heter han och har uttryckt skepsis mot klimathotet som sådant. Trots att Brasilien knappast behöver skära ned på sina koldioxidutsläpp så vill han inte att landet skall vara bundet i avtal om detta.

Även i Kanada utmanas premiärminister Justin Trudeaus klimatpolitik. Utmanaren heter Doug Ford och är delstatsminister för Ontario. Han revolterar mot att den federala administrationen påtvingat dem koldioxidskatter och att de skall ingå i en cap-and-trade marknad med Quebec och Kalifornien.

kolproduktion

http://www.nationmultimedia.com/detail/national/30352490#.W3piWWlJFOE.twitter

I världen i övrigt så satsar bl.a. Kina, Indien och Turkiet stort på att bygga nya kolkraftverk. De har insett, till skillnad från oss, att det är alldeles för dyrt att satsa på förnyelsebart. Enligt en beräkning gjord av SWECO så skulle en omställning till förnyelsebart till 2040 i Sverige (enligt partiernas klimatöverenskommelse) kosta 1500 miljarder. Hela statsbudgeten 2018 är beräknad till tusen miljarder.

Jag vet uppriktigt sagt inte hur politikerna tänker när de helt lättvindigt skriver under överenskommelser som uppenbarligen är helt orealistiska. Eller tycker de att vi har 1500 miljarder som bara ligger och skvalpar och att vi inte behöver använda pengarna för pensioner, polis, försvar, vägar, sjukvård och allt annat som bekymrar folk? Kanske är det dags att sluta låtsas som om sådana här gröna fantasier är genomförbara och börja fundera på en realistisk energipolitik istället?

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Arne

  Det som jag gång på gång möts av när man läser och pratar med folk, och då gärna ”gröna drömmare” om energi och hur det ska lösa sig är hur okunniga de är. Då pratar jag om hur rent fysikaliska storheter och proportioner hänger ihop. Dr Max på avsomnade bloggen Andas Lugnt var en hejare på att räkna och satte saker i sammanhang som borde få de flesta att inse att det faktiskt inte är så enkelt att bara ersätta ett energislag med ett annat. Jag ser bara på min granne som ska investera i stort på solceller. Han tror han ska rädda klimatet…

 2. Gunnar Strandell

  Apropå bilden på vindkraftverken.

  Under den tid då jag reste ofta i Sverige tyckte jag mig se att ungefär var fjärde vindsnurra I en park stod stilla under flera veckor. Beror det på att det tar tid att få fram reservdelar och personal eller på att det är för dyrt att laga dem?
  Någon som vet?

 3. Joel

  https://www.scmp.com/business/companies/article/2110228/gone-wind-china-determined-end-wind-power-subsidies-2020

  Den var intressant tyckte jag.

 4. Lasse

  Centern hade en beräkning där vi skulle kunna maxa solcellsutbyggnaden till alla tak.
  6% av energin skulle kunna produceras till en kostnad som motsvarade ca 300 000 SEK per innevånare i Sverige(om all el gavs samma kostnad)

  I tabellen ovan så ser vi att vi skall betala ett pris av ca 2,8 SEK per KWh-det låter verklighetsfrämmande!

 5. Ivar Andersson

  Lite data skadar aldrig.
  Tyskland hade i december 2017 installerat 55000 MW i vindkraft och 43000 MW i solceller, totalt 98000 MW i vind och sol. Som max producerades 43000 MW (43%), som medel 21000 MW (21%) och som minst 1300 MW (1.3%). Maximala efterfrågan var 80000 MW och medelefterfrågan 60000 MW. Tyskland har installerad så mycket i sol och vind att alla kolkraftverk skulle kunna stängas om sol och vind hade levererat vid behov men kolkraftverken ser till att efterfrågad effekt kan levereras.

 6. Olav Gjelten

  Energirealism???
  Det finns INGEN REALISM vad gäller miljö och klimat! Utvecklingen där styrs av rödgröna extremister som till och med EFTERSTRÄVAR att vårt ”kapitalistiska” samhälle skall gå under.

 7. Olav Gjelten

  Alla tycks tro att de gjort en bra affär när de tar emot subventioner för att installera förnybart. Kanske inte så konstigt, ”informationen” (läs propagandan ) tar alla del av varje dag.

 8. Göran A.

  Prova att prata med en miljöpartist i en valbod och få dem att tala om hur bra det är i Danmark med all vindkraft. Titta sedan på deras ansikte och säg att Danmark är totalt beroende av svensk kärnkraft eftersom det inte blåser jämt. Det går sedan att spå med en fråga om hur det kommer att gå för Danmark när svensk kärnkraft avvecklas.

  Danmark måste börja importera en massa el från antingen kolkraftverk eller gaskraftverk, alternativt bygga egna. Samma gäller för Sverige.

  Så, alla villaägare. Börja planera för elpriser som i Danmark eller Tyskland. Vad ska ni dra ned på?

 9. Håkan Bergman

  Göran A. #8

  Nej miljöpartister är totalt faktaresistenta, du kan möjligen rubba dom tillfälligt men det går snabbt över. Bättre att ge sig på sossar och moderater, fråga dom vad dom tror det beror på att dom krymper och SD växer. Du lär inte få nåt bra svar på den frågan, så förklara för dom att det beror på att dom lägger sig platt för sina respektive stödtalibaner, MP och C. Önska dom lycka till och gå.

 10. Lasse

  #8
  Danmark har kolkraftverk!
  Kul att kolla hur vädret ger dem olika produktionsmix.
  Klicka på Danmark och olika datum.
  https://www.svk.se/drift-av-stamnatet/kontrollrummet/

  Världens elproduktion uppgick 2015 till 24 345 TWh
  därav
  Vind: 838 TWh
  Sol : 256 TWh
  https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Energi/Energibalans-internationellt/Elproduktion/

  ”vad skall bort kärnkraft ,kol och olja vad skall in sol och vind” -Sade vi redan 1980
  Det går väl sådär!

 11. Lasse

  Var kan vi köra våra subventionerade elbilar miljösmart idag?
  Elmixen i olika länder-live!
  https://www.electricitymap.org/?page=map&solar=false&remote=true&wind=true

 12. Håkan Bergman

  Lasse #10

  Dansk ene… nej symbolpolitik. Man döper om vägen vid ett stort kolkraftverk till Vindmöllevej.

  https://www.google.se/maps/@55.686215,12.626785,778m/data=!3m1!1e3

  I klart väder ser man skorstenarna från Barsebäck, varför inga protester?

 13. Björn

  Så här står det i en artikel i Vlt:
  ”För att ersätta Sveriges kärnkraft om 10 000 MW krävs 150 000 MW vindkraft, eftersom effektverkningsgraden enligt Svenska Kraftnät endast är 6 procent. Detta motsvarar 50 000 stycken 3 MWs verk. Enbart för att ersätta utgångna verk på grund av den korta livslängden måste vi alltså bygga 2 500 verk per år det är mer än vad som hittills byggts i Sverige”.

  https://www.vlt.se/artikel/opinion/debatt/tyskland-later-smutsig-kolkraft-ersatta-karnkraften

 14. Håkan Bergman

  Lasse #11

  Det där stämmer väl för Nya Zealand och Tasmanien, vi övriga är sammankopplade i större elnät. Lägger man till ny elförbrukning, som elbilar onekligen är, får man titta på hur det påverkar produktionen i ett större område än det egna landet. För t.ex. Sverige och Norge går det i normalfallet ut över exporten och produktionen måste öka nån annan stans, sannolikt blir det kolkondens nere på kontinenten som får lägga på ett kol extra, sol och vind kan som bekant inte leverera efter behov.

 15. Olav Gjelten

  ”Dags för energirealism”. Hur är realism möjlig när landet styrs av extremister som har sitt mål i att omintetgöra det de kallar ”kapitalismen”? Tvärtemot, vi är nog bara i början av nermonteringen. Kärnkraften ska efter hand ersättas av hundra procent förnybart. Bensinpriserna kommer att skena för att elbilsmarknaden ska bli ”lönsam”. Med mera, med mera, med mera!

 16. Håkan Bergman

  Björn #13

  Under perioden 2017-01-01-2018-06-30 var timvärdena i MW för vinden så här.

  Maxproduktionstimmen: 5523,88
  Minproduktionstimmen: 38,80, ungefär 7 promillle av maxeffekten.
  Medelproduktionstimmen: 2367,55

  Timme är lite väl lite att räkna på ska kolla vad det blir för dygn och vecka.

 17. Ingemar Nordin

  Hur mörkt det än ser ut för Sveriges del så är det ändå uppmuntrande att motståndet mot vansinnig energipolitik baserad på Parisöverenskommelsen växer ute i världen.

  T.o.m. Merkel vägrar att lyssna på EU-ledningens propåer om att minska koldioxidutsläppen ännu mer

  https://www.thegwpf.com/angela-merkel-rejects-new-climate-targets/

 18. Björn-Ola J

  Intressant debattartikel.
  https://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/sa-gick-det-till-nar-landet-lagom-blev-landet-mattlost/
  Det här fenomenet att dagens politiker har kastat all försiktighet och pragmatism över bord och i stället låter storslagna visioner styra syns ju i allra högsta grad i energipolitiken.

 19. Kjell Lindmark

  Energiwende i Tyskland är en katastrof för konsumenterna. Vi kan och ska inte följa detta urusla exempel. Det kommer att kosta mer än skjortan och vanligt folk kommer inte att ha råd med mer än mat, boende och el, allt annat får läggas åt sidan. Sverige har ända sedan elen introducerades vid förra sekelskiftet i huvudsak bestått av vattenkraft. I början på 1970 talet, om ni minns, var det elransonering då vattenkraften börjat slå i kapacitetstaket. Kärnkraften kom och räddade biffen då. Vi har haft vatten och kärnkraft som en mycket stabil och kostnadseffektiv elproduktion som givit oss betydligt lägre elpriser än många andra länder. Vår produktion har till nästan 100% varit utsläppsfri. Det här tramset med vind och solkraft är ren plakatpolitik som inte ett dugg kommer att förändra våra utsläpp. En plakatpolitik som kommer att göra det svenska folket än fattigare och med en industri som blir mindre konkurrenskraftig.

  Vi behöver rejäla satsningar på ny kärnkraft, nya generationer av reaktorer som kan köras på utbränt bränsle som sedan endast behöver slutförvaras i 300 år istället för mer än 100 000 år. Alla dessa miljarder som slängs ut på förnybart borde istället satsas på att byta ut reaktorerna efter hand och återstarta de verk man stoppat. Men nu är det så att kraftbolagen stänger ner reaktor efter reaktor inte på grunda av att de är utslitna utan på grund av bristande lönsamhet. Man vill alltså från kraftproducenternas sida ha upp priserna och då minskar man på tillgången. Priserna kommer så klart att gå upp och allra helst när det inte blåser då kommer pengarna att ticka in allt snabbare och vi kommer att få dras med återkommande elavbrott sektionsvis när elen inte räcker till. Kärnkraften slås ut p.g.a. skattesubventionerad vindkraft.

  Elproduktionen borde bli helstatlig angelägenhet och släng ut privata intressen som bara manipulerar marknaden för högsta möjliga förtjänst. Vi skall kräva av politikerna att sluta leka med våra skattemedel och våra liv. Hur var det för några år sedan när kraftbolagen stängde några reaktorer för ”underhåll” mitt i smällkalla vintern för att få upp priset.

  Fram med mer kärnkraft stoppa alla subventioner till förnybart så att vi kan få ner elpriserna och stärka vår konkurrenskraft annars blir vi helt utblottade före 2040.

  Dessutom bör vi ha i åtanke att solforskarna redan pekar på minskad solaktivitet som förebådar ett kyligare klimat framöver vilket inte heller gagnar låga elpriser. Det har redan snöat i alperna och i norra Japan vilket är rekordtidigt. Så håll i hatten mina vänner.

 20. Frej

  Det jag har tänkt på är att Bitcoins är en energi slukare av rang . Och sen alla andra sociala medier ligger väl inte långt efter . Och så tar vi ungdomar o Södermalms hipsters som lider av klimatångest idag . Men om vi nu ska bara ha förnyelsebar energi och elen blir dyr , kanske till och med ransonerad om det vill sig illa Hur ska det då gå för alla på sociala medier när det blir svart på skärmen plötsligt . Då kan vi snacka ångest . Så om man förklarade det för ungdomarna att det kanske är slut snapchatat i fram tiden , kanske ångesten går över ? Läste att bitcoins tar ca 30 TWh för alla transaktioner i världen årligen.

 21. Ingemar Nordin

  Kjell L #19,

  Du kan knappast skylla de höga elpriserna på att vi fått konkurrens inom sektorn. Tvärt om beror alla fördyrningar på statens ingrepp i, och regleringar av, marknaden. Elskatten har successivt höjts så att över 50% av elpriset är skatt. Staten har infört gröna elcertifikat och subventioner för att locka in elbolagen att satsa på olönsam vind- och solenergi. Nu lockar de konsumenterna med solkraft på alla tak – utan att säga något om framtida skatter och skrotningskostnader. Staten går in och snedvrider konkurrensen mellan olika teknikslag. Vi elkonsumenter får betala priset för att de leker teknikexperter.

  Nej, fy sjutton för funktionssocialism. Släpp marknaden fri och inbjud kärnkraftsbyggande bolag från Indien, Sydkorea, Ryssland (som redan har kommersiellt gångbara G4-reaktorer igång,) och Kina. Ta bort straffskatten på kärnkraft! Ge alla produktionstekniker samma villkor.

 22. Gunnar Strandell

  Björn #13 och Olav Gjelten #15

  Björn, debattartikeln är från 31 juli 2014 och undertecknad av två företrädare för FP. Jag undrar om de har samma inställning idag.

  Olav, Liberalerna kanske har samma inställning idag som FP hade 2014. I så fall kan du ha något att rösta på. Ställ frågan till dem!

 23. Ulf

  Svar 21
  Framförallt har de höjt nätavgifterna med flera hunds procent för där är det monopol fortfarande och då kan man inte ta bort regleringen, men det gjorde man visst ändå. Urbota korkat. Elen i sig har ju snarare gått ner trots höjd skatt.

 24. Lars Cornell

  #23 Ulf. Nej, elen har inte gått ned. Just nu €57.58 per MWh (=ca 55 öre/kWh). För ett år sedan var det runt $30 ungefär om jag minns rätt.
  https://www.svk.se/drift-av-stamnatet/kontrollrummet/

 25. Lars Kamél

  Av svenska riksdagspartier, har bara L och SD någorlunda vettiga förslag till energipolitik. Sedan är frågan om de har några vettiga förslag inom andra områden?
  Både Rosling och Lomborg har delvis samma budskap: De flesta människor har en världsbild som strider mot kända fakta. Tyvärr vägrade/vägrar bägge att använda sina insikter också inom klimatområdet. Å andra sidan är det kanske nödvändigt för att inte genast avfärdas som ”förnekare” och ”foliehatt”?
  Alla framgångar inom områden som fattigdomsbekämpning, hälsa och miljö beror till stora delar på riklig tillgång till ganska billig energi. Som till stora delar kommer från fossila bränslen.
  Varför begriper inte en majoritet av riksdagsledamöterna att det helt enkelt inte går att ersätta tillförlitliga energislag, som kan producera oberoende av väder, vind och tid på dygnet, med otillförlitliga, som är helt beroende av väder, vind och/eller tid på dygnet? Varifrån har de ens fått att det skulle finnas sådant som ”förnybar energi”, ”förnybar el” eller ”förnybar elproduktion”? Är det energin eller elen som ska förnyas, strider det mot naturlagar. Är det kraftverken som ska vara förnybara, är det helt uppenbart att de inte alls är tillverkade av förnybara material. Att ”bränslet” är förnybart spelar ingen roll, när det mesta av det som går åt är de icke förnybara material som används för att bygga kraftverken.
  Kärnkraften använder ytterst lite bränsle för att producera massor av el. Utslaget per producerad kWh, används dessutom väldigt lite byggmaterial.
  Faktaresistens är ett populärt uttryck numera. En åkomma som de flesta människor lider av, som Rosling och Lomborg har påpekat. Det är föga förvånande, men ändå tragiskt, att en överväldigande majoritet av riksdagsledamöterna också lider av den.

 26. Sören G

  När människor blir riktig rädda (av klimatångest) så slutar de väl att tänka, vilket väl mediernas enorma propgandakampanj om ett uppdiktat klimathot har åstadkommit.
  Hörde i helgen Ulrika Björksten som p.g.a den varma sommaren hade blivit riktigt rädd efter att ha känt klimatförändringen i sin kropp.

 27. sibbe

  Nå, ja, allt är relativ. Jag som står för tyska inlägg i klimatfrågan, har den äran:
  Fru Merkel sade att hon inte kan i princip stänga några kolkraftverk i Tyskland under de närmaste åren.
  Tackar, och bockar Angela!
  Hoppas du tänker sitta kvar till 2035? https://www.thegwpf.com/angela-merkel-rejects-new-climate-targets/ – och märkligt nog i inte en enda tysk tidning!!!
  Intervjuaren i ZDF gick sen hastig förbi frågan, för man väntade ett bättre svar – Aja Baja .. .
  Mera roligt hade jag att i mina gamla hemtrakter i Tyskland, i Hessen/Taunus hårdnade motståndet mot , vad som kallades för ”monsterströmledningar” mitt genom byarna, för, förstås vill ju elleverantören göra det så billigt som möjligt. (De gröna var största motståndarna bland politikerna i regionen sade mina källor (inte NYT eller WP , bara MINA vänner…) (Gäller el-ledningar från norr till söder som planerades av regeringarna sen 2008… 150 km har byggts… Av 1400 km…
  Nå, ja, som vi ser så stupar Deutsche Energiewende på DOM som vill ha Energiewende…

 28. Håkan Bergman

  Från SCB, gäller dagens riksdag.
  Ålder Röstberättigade Valda till riksdagen
  18-29 år 19,0 % 10,6 %
  30-49 år 31,4 % 49,0 %
  50-64 år 23,4 % 37,8 %
  65+ år 26,3 % 2,6 %

  Sannolikt över 70% av ledamöterna är produkter av vårt fantastiska utbildningssystem. Dom äldre har väl för länge sen skrapat ihop till en bra ålderdom. Hoppas nu att WordPress inte rör till tabellen.

 29. Ulf

  Svar 24

  Jag pratade om hur det var före avregleringen och efter avregleringen. Uppfattade att det var det saken gällde.

 30. Torbjörn

  #26 Sören
  När du argumenterar med människor med klimatångest, fråga dem vilken temperatur som är optimal och vad temperaturen är just nu.
  INGEN kan svara.
  Visa gärna fakta och överdriv inte.
  Hänvisa till officiella källor och hetsa inte upp om du blir påhoppad.
  Påtala det positiva med koldioxiden, att skördarna ökar och att fler människor kan äta sig mätta.

  Sen har du och övriga klarsynta gotlänningar ett ansvar att sprida kunskapen på ”öjn” för att alla ska motsätta sig att bli ytterligare ett experiment som slungar er tillbaka till medeltiden

 31. Lars-Eric Bjerke

  #21 Ingemar Nordin,

  ”Staten har infört gröna elcertifikat och subventioner för att locka in elbolagen att satsa på olönsam vind- och solenergi.”
  ”Ta bort straffskatten på kärnkraft! Ge alla produktionstekniker samma villkor.”

  Elcertifikaten är vindkraftens enda subvention och den gäller under 15 år av verkens livslängd. Att ta bort straffskatten på kärnkraft beslöts vid energiövenenskommelsen och den är helt avvecklad under 2018.
  Ringhals totala produktionskostnad var 2017 ca 32 öre/kWh utan kärnkraftskatt. Där ingår ca 5 öre/kWh i kapitalkostnader, som man ju inte får tillbaka vid en nerläggning , d.v.s. det återstår 28 öre/kWh att jämföra med marknadspriset, som har varit ca 50 öre/kWh större delen av detta år. Man kan ju verkligen undra om Vattenfall och Uniper tog rätt beslut, om nu grunden var ekonomisk, då de beslöt att stänga R1 och R2.

 32. Lars-Eric Bjerke

  #13 Björn,

  ”eftersom effektverkningsgraden enligt Svenska Kraftnät endast är 6 procent.”

  Inför vintern 2017/2018 räknade Svenska kraftnät med en tillgänglighetsfaktor (effektverkningsgrad) av 9 % för vindkraften, 82 % för vattenkraften och 90 % för kärnkraften. Man må då betänka att i medel över ett är producerar vindkraften ca 30 % av maxeffekten.
  https://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2018/kraftbalansen-pa-den-svenska-elmarknaden-rapport-2018.pdf

 33. Johan M

  #31 Lars-Eric Bjerke

  ”Man kan ju verkligen undra om Vattenfall och Uniper tog rätt beslut,….”

  Genom att de är så stora så påverkar de priset om de lägger ned. Med ett högre pris blir övrig verksamhet mer lönsam.

 34. Sören G

  Läste i tidningen att MP tänker sälja de svenska isbrytarna till Kanada. De räknar tydligen med att det inte kommer att bli is i Östersjön i framtiden.
  Samtidigt fick Odens kapten kasta in handduken att nå Nordpolen p.g.a för svår is.
  Nordvästpassagen är också stängd p.g.a is.

 35. Ivar Andersson

  #32 Lars-Eric Bjerke
  Tillgänglighetsfaktor enligt Svenska Kraftnät: Här redovisas ANTAGANDEN gällande tillgänglighetsfaktorer för varje kraftslag. Faktorn avser effekt som kan FÖRVÄNTAS vara tillgänglig under topplasttimmen, som andel av total installerad effekt för kraftslaget.

  Lite data från verkligheten: I juli 2016 fick tyskarna från vindkraften i medel 13% av installerad effekt och som minst 0.3%. I december 2016 fick tyskarna från vindkraften i medel 25% av installerad effekt och som minst 0.7%.

  Tysk statistik visar att antagandet om 9% som Svenska Kraftnät gör är väldigt optimistiskt och att gamla antagandet om 6% är mer realistiskt. Eller blir vi mer blåsta i Sverige än i Tyskland?

 36. lennart back

  #32
  Om man tittar på de diagram som tas fram av Rolf Shuster och som baseras på data från ENTSO-E kommer genomsnittlig produktion från Sveriges vindkraft aldrig ens i närheten av 30% av installerad effekt som lär vara 6500 MW. Jag tror att siffran för verkningsgraden är överdriven.

 37. Lasse

  https://www.svd.se/darfor-riskerar-elen-att-bli-dyrare

  ”Räkna med högre elpriser framöver. Det är inte bara det varma vädret som ger mindre vattenkraft. Klimatpolitiken börjar också straffa el från kol- och gaskraftverk.”

  Utsläppsrättigheterna börjar bli dyrare-nu uppe i 20 EUR per ton.
  Vi betalar dock mycket mer i miljöskatter .
  Men det ger effekt-0 % mer snö på Grönland och nu har det tom slutat smälta!

 38. Lasse

  #37 rättar:
  30% mer snö (500 Gt mot 380 normalt)

 39. Lars-Eric Bjerke

  #35 Ivar Andersson

  Vi har annorlunda vindförhållanden i vårt avlånga land än i Tyskland. För Sverige gällde enligt Svenska Kraftnät för årets och förra årets vinter nedanstående citat. Vindkraftens produktion är ju väderberoende, men kanske upp till ca 20 % vindkraft av den totala ellproduktionen (den gav 11 % 2017) kan användas för att spara vatten i våra vattenmagasin i Sverige och Norge, som vi sedan kan använda på vintern. Inte minst i år med den torra sommaren är detta tillskott inte så dumt att ha.

  ”År 2017 producerade vindkraften i Sverige 17,3 TWh el23, vilket är ca 11 procent av
  den totala elproduktionen i landet (2016 producerades 15,4 TWh el från vindkraft).
  Elproduktionen från vindkraften var lägre under vinter 2017/2018 än föregående
  vinter och uppgick i genomsnitt till ca 29 procent av installerad effekt (40 procent
  föregående vinter). Under 90 procent av tiden producerade vindkraften minst
  7 procent av installerad effekt, vilket kan jämföras med 16 procent vintern
  2016/2017.
  Som mest producerade vindkraften 5 470 MWh/h under vintern 2017/2018, vilket
  är ca 50 MWh/h mindre än maxproduktionen föregående vinter. Under topplasttimmen
  producerade vindkraften 2 470 MWh/h, vilket är 37 procent av installerad
  effekt. ”
  https://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2018/kraftbalansen-pa-den-svenska-elmarknaden-rapport-2018.pdf

 40. Lars-Eric Bjerke

  #36 lennart back,

  Det är lätt att ta fram de korrekta siffrorna från Svenska Kraftnät i stället för att gissa.

  År 2017 var den installerade vindkrafteffekten 6 691 MW och elproduktionen 17,3 TWh. Det ger en medelproduktion av 29,9 % av installerad effekt.
  https://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2018/kraftbalansen-pa-den-svenska-elmarknaden-rapport-2018.pdf

 41. Lars-Eric Bjerke.

  #35 Ivar Andersson,

  Alla bedömningar om elproduktionen inför vintern är förväntningar. Ingen kan ju säkert säga hur mycket det kommer att regna i Sverige i höst och hur mycket energi vi därför kommer att få lagrade i vattenmagasinen till vintern. Även vad gäller kärnkraften måste man bedöma om det bli några driftstopp. Svenska kraftnät bedömde att tillgängligheten var 90 % i vintras, men det har funnits vintrar då 5 block var stängda under hela vintern (1992/1993). Vinden blåser visserligen lite mer på vintern än på sommaren och vårt land är avlångt, men ändå räknar Svenska Kraftnät bara med att vindkraften skall producera 1/3 av medeleffekten under höglasttimmen. Solkraften är förstås nästan helt utan nytta på vintern. Därför är det nog inte så dumt att ha en mix av kraftslag och inte lägga alla ägg i en korg.

 42. lennart back

  #40
  Gissar ENTSO-E?

 43. Björn

  Lars-Eric Bjerke [39]; Vi får inte glömma att vindkraften har tillkommit av ideologiska skäl och inte av ett reellt behov. Vindkraften är helt obehövlig vid sidan av vatten- och kärnkraften här i Sverige. I min kommentar [13] gjorde jag ett citat från en artikel (från 2014 enligt en annan kommentar) i Vlt.se, där det egentligen handlar om ersättande av 10 000 MW kärnkraft. Med rationellt tänkande så är det både tekniskt och ekonomiskt vansinnigt att stänga av kärnkraften. Några procent hit eller dit i fråga om vindkraftens tillgänglighet, är i detta sammanhang inte relevant.

 44. Daniel Wiklund

  Så ont om vattenkraft kan vi inte ha. Vi har snart tre Facebookhallar i Luleå, som drar enorma mängder el. En hall tar lika mycket som hela Luleå, om man inte räknar in SSAB. Landshövdingen sa (när första hallen byggdes) att severhallar skulle bli Norrbottens nästa stora satsning, vi har rätt klimat, och vi har gott om förnybar energi, dvs vattenkraft. Han sa att vi har el för 40 hallar av den storlek som Facebookhallen hade.

 45. Håkan Bergman

  Lennart Back #36

  Statistik finns på Svenska kraftnät.

  https://www.svk.se/aktorsportalen/elmarknad/statistik/?tab=document&limit=20&category=126&sort=title#documentx

  Dom har kommit ikapp med den under sommaren, men där ingår inte installerad effekt. En snabb titt på första halvåret 2017 antyder att man redan då måste ha haft minst 7000 MW installerat, topproduktionen under ett dygn ligger på 6730 MW. Verkningsgraden ligger runt 30 %, men det är inte den som är problemet utan intermittensen, solenergi har åtminstone den fördelen att man vet när den garanterat inte levererar. ( ͡~ ͜ʖ ͡°) Det är omöjligheten att förutse dom här kraftslagens produktion och omöjligheten att förutse vilka framtida galenskaper politikerna kan hitta på som får kärnkraftsägarna att lägga ner reaktorer när stora investeringar behövs för fortsatt drift. Helt enligt vissa politikers plan.

 46. Ivar Andersson

  #39 Lars-Eric Bjerke
  ”Under 90 procent av tiden producerade vindkraften minst
  7 procent av installerad effekt, vilket kan jämföras med 16 procent vintern
  2016/2017.” 10% av tiden producerade vindkraften mindre än 7% av installerad effekt. Denna skrivning styrker mitt påstående att antagandet om 9% som Svenska Kraftnät gör är väldigt optimistiskt och att gamla antagandet om 6% är mer realistiskt.

 47. Lasse

  Finns det siffror på hur elpriset är kopplad till vinden?
  Blåser det är priset lågt. Vid stiltje stiger priset.

 48. Håkan Bergman

  Glöm mitt 44, ett macro hade gått fel.

 49. Lars Cornell

  #47 Ja så var det tidigare. Men något verkar ha hänt. Priset varierar inte längre så mycket med vindkraften.

 50. Kjell Lindmark

  #21 Ingemar Nordin

  Du missförstod visst min poäng i mitt inlägg.
  Självklart skall staten INTE subventionera något produktionssätt, självklart skall INTE handel med diverse certifikat eller utsläppsrätter heller få förekomma. Men nu är det faktiskt så att en reaktor i Oskarshamn som var föremål för uppgradering och effekthöjning istället lades ner på grund av bristande lönsamhet. Den hade m.a.o. utkonkurrerats av just vindkraften och elpriset ansågs inte tillräckligt högt. Och det beror på felaktiga politiska beslut ja.

  Därför skall staten absolut inte subventionera vind eller solel utan ta hand om hela produktionen själv och producera den till självkostnadspris till konsumenterna det vill säga till oss som äger staten. Privata aktörer har en förkärlek till att minska på tillgången när priset sjunker för att hålla vinsterna uppe. Som exempelvis OPEC när oljepriset går ner stryps tillgången och priset går upp. I Kalifornien tillämpades denna princip en sommar när elpriset gått ner ganska mycket, order gavs att ett verk skulle stängas för ”underhåll” och chefen för verket lät meddela att vi behöver inte stänga allt är OK men tvingades på order uppifrån att stänga ner för att priset skulle gå upp.

  Detta oskick skulle man slippa om staten tog över produktionen helt som en samhällsservice till konsumenterna utan att privata intressen skall suga ut allt som går från oss som användare. Se i Tyskland där allt fler råkar i energifattigdom p.g.a allt högre priser. Låt vara av idiotiska politiska beslut men också av lycksökare och krämare i branschen.

  Privata intressen kan konstruera och bygga de nya generationers kärnkraft som vi så väl behöver för att säkerställa en bra, säker och kostnadseffektiv elproduktion som möjligt.

  Slutligen skall så vind och solel bort ur mixen, fortsätter dessa satsningar kommer vi att få betala ett mycket högt pris för att politikerna har fått hybris.

 51. Håkan Bergman

  Kjell Lindmark #50

  Det var inte bara ett verk som stängde i Californien, det var systematiska bedrägerier under lång tid.

  https://en.wikipedia.org/wiki/California_electricity_crisis

  Så mycket annat var väl inte att vänta från ett företag som Enron.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Enron

 52. Ingemar Nordin

  Kjell L #50,

  Det är möjligt att jag missförstått delar av det du skrev.

  Men du tycker att staten kan fixa den här snedvridningen av marknaden?

  I så fall så är jag betydligt mer skeptiskt till staten än du. Det är ju faktiskt just staten som subventionerar, beskattar och reglerar. Inte företagen – de bara anpassar sig.

  Det är lite som att sätta geten som trädgårdsmästare. Getter äter glupskt upp allt som växer.

  På energiområdet så innebär det att politikerna direkt kan styra teknikutveckling, produktion och priser. Teknikpluralism versus teknikmonopol. Själv tror jag att jag har många goda skäl mot en statligt styrd teknikutveckling på energiområdet: https://rowman.com/ISBN/9781498541091/Using-Knowledge-On-the-Rationality-of-Science-Technology-and-Medicine

 53. Michael E

  Björn Lomborg har fått en artikel publicerad i New York Post där han slår fast att om Partiöverenskommelsen följs av alla EU-länder kommer det att kosta dem 600 mdr USD per år och man kan då förvänta sig en temperaturreduktion om 0,05 C vid slutet av seklet. Vidare, trots globala energisubventioner om 150 mdr USD bara under 2018 till vind och solenergi så slår IEA fast att dessa står för endast 0,8% av jordens totala energibehov.

  För 10 år sedan så var biobränslen på tapeten där spannmål för mat ersattes med spannmål för etanolproduktion vilket ledde till en topp i matpriserna som i sin tur ledde till att 30 miljoner människor försattes i fattigdom och ytterligare 30 miljoner i svält. Lomborg fortsätter artikeln med exempel på vansinniga konsekvenser av miljörörelsens fatala misstag.

  Det är uppenbart att medicinen för den globala uppvärmningen såsom den är konstruerad idag gör betydligt mer skada än nytta. För artikeln se, https://nypost.com/2018/08/26/how-the-war-on-climate-change-slams-the-worlds-poor/

 54. Olav Gjelten

  Ta vilket parti som helst; den riksdagspolitiker som skulle våga visa att han/hon är energirealist skulle förlora sitt jobb omgående.

  I Sverige är det politiskt självmord att plädera för låga bensinpriser, nya kärnkraftverk, återupptagande av uranbrytning i Billingen, sätta stopp för subventioner för trams som vind- och solenergi, elcyklar och elbilar.

  Bara en fruktansvärd händelse som krig eller ett större utbrott av Yellowstone-vulkanen tror jag kan stoppa den människofientliga gröna politiken.

 55. Istvan

  Intressant den där tabellen med elpriser i olika länder. Det är tydligt att konsumentpriserna på el har inget att göra med de naturliga förutsättningar na i olika länder. Bara politik och religösa böjelser som bestämmer hur mycket man skinnar folk. Orbanistan saknar uran, kol, olja, gas och vattenkraft men ändå ligger där i botten på tabellen. Sådan är populismen!

 56. Lars-Eric Bjerke

  #43 Björn”
  ”Vindkraften är helt obehövlig vid sidan av vatten- och kärnkraften här i Sverige.”

  El handlas numera på en Europeisk marknad i varje fall från Ryssland i öster till England i väster. Snart är de två 1400 MW-ledningarna från Norge till England och Tyskland i drift. El har varit en lönsam exportprodukt för Sverige. Du menar väl inte att också Volvo ska sluta sälja bilar utanför Sverige, då de byggt tillräckligt många för vårt behov? El från befintlig kärnkraft kostar ca 30 öre/kWh och från ny och befintlig landbaserad vindkraft 35-50 öre/kWh beroende på vindläge. El från ny kärnkraft gen 3+ d.v.s. EPR, AP 1000 eller VVER kostar 100 öre/kWh i västvärlden och 50 öre/kWh i Asien.
  Om vi ska ha en rimlig egen elförsörjning i framtiden för elbilar (ca 2200 kWh per bil och år), serverhallar, stålverk, höghastighetståg och 100 000 nya invånare om året, bör Vattenfall snart börja planera kärnkraftsbyggnation. Det finns nog ingen annan leverantör som är så långsiktig och kärnkraftbyggen tar tid. En viss mängd vindkraft, kanske 20 %, blir säkert också lönsam. Sweco har för Skellefteå kraft analyserat vilka investeringar en hel förnyelsebar elproduktion till 2040 kostar nämligen 1 500 Gkr. Jag bedömer att 10 ersättningskärnkraftverk kostar 500 till 900 Mkr.

 57. Kjell Lindmark

  #52 Ingmar Nordin

  Ja du har helt rätt i det du skriver hur det fungerar just nu. Och så vill jag INTE ha det, trodde jag klargjorde det redan i första inlägget. Det jag vill komma till är att det krävs en komplett kursändring i HUR detta ska skötas. Vad ska vi välja då klåfingriga politiker eller giriga privata ofta utländska ägare? Eller ska vi ha en ordning där staten ansvarar för ett av de grundläggande behoven vi har, ren och billig el. Det kan uppnås genom ett antal riksdagsbeslut som ger staten det uppdraget inom vissa givna ramar. Hur dessa ramar ska sättas upp och hur besluten ska tas med eventuell kvalificerad majoritet får väl jurister fundera på. Det jag önskar är att en så viktig sak som energin borde ligga på demokratins bord och inte privata aktörer.

  Jag håller dock med dig om att subventionerna ska bort till varje pris, det snedvrider hela energisektorn och kommer att stå oss dyrt.

 58. ces

  Här är lite klimatrealism: http://www.highnorthnews.com/icebreaker-encounters-most-difficult-ice-conditions-in-15-years/

 59. Rider

  #58 ces
  Ännu mer klimatrealism.
  Ship of fools nr 5!
  https://www.breitbart.com/big-government/2018/08/28/danother-green-expedition-trapped-in-arctic-ice/

 60. Håkan Bergman

  Tänk om vi får genomföra valet i skenet från stearinljus.Just nu importerar vi nästan en gigawatt.
  https://corporate.vattenfall.se/press-och-media/nyheter/2018/kortstopp-vid-forsmark-3-flyttas-fram/
  Inte riktigt läge att ställa av den när O3 är avställd för revision. Kanske läge att elda på oljepannorna i Karlshamn igen.

  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=7011666

 61. PJ

  re #57 et al

  Nej, att överlåta produktionen till staten skulle nog vara som att överlåta livsmedelsproduktionen till staten. Det har försökts vid åtskilliga tillfällen med katastrofala resultat som följd!

  Däremot kan jag tänka mig att staten har en övervakande funktion som säkerställer att aktörerna på marknaden håller sig till gällande lagar och regler. Ungefär som läkemedelsverket, eller liknande!
  Och, ja, jag är medveten om att många av dessa myndigheter idag har förlorat sitt oberoende och går i politikernas ledband. Systemet måste först reformeras i Sverige för att fungera.

 62. Håkan Bergman

  Börjar möjligen bli lite kris för elförsörjningen, Forsmark 3 har en skadad ventil och ett skadat bränsleelement men kör vidare i avvaktan på att Ringhals 1 ska komma igång efter två snabbstopp. Senaste besked för R1 var återstart i onsdags sen tyst. Hur länge kan man köra med ett skadat bränsleelement? O3 och F2 är avställda för revision.