skiffergas

De grönas förlust innebär att England får en chans att rädda sin framtida energiförsörjning

Så var valet i Storbritannien över. Till SVTs och SRs stora förvåning och besvikelse så behåller David Cameron sin premiärministerpost. Det som kanske är av störst intresse för denna blogg är dock vilka förändringar detta innebär beträffande landets klimat- och energipolitik. Den viktigaste förändringen är nog att Torypartiet nu inte behöver regera med det gröna   →

Välkomna till revolutionen

USA är på god väg att bli störst i världen på olja och gas. Inom 10 år kommer produktionen att gå om både Saudi Arabien och Ryssland. Den teknik som möjliggör detta kallas ”fracking”, dvs att man borrar sig mellan 1,5 och 2,5 km ned till skifferlager. Därefter borrar man vidare horisontellt i dessa lager,   →

Den lilla reträtten

I våra svenska media hör vi nästan bara att FNs klimatpanel vill att världens nationer skall mångdubbla sina satsningar på s.k. förnyelsebar energi, dvs. vind- och solkraft. Rapporteringen från EU låter likadan. Men i själva verket så är vissa omsvängningar på gång. Vind och sol är inte den allenarådande räddningen från en framtida katastrof. Företrädare   →

Davos: Cameron slår ett slag för skiffergas

Man kan inte säga att Cameron och hans blågröna regering har varit särskilt lyckosamma med sin energipolitik. Snarare tvärt om. Storbritannien står, liksom Tyskland och hela EU, inför enorma problem som bl.a. hänger ihop med satsningen på s.k. ”hållbar” energi och klimathysterin. Men nu har det i alla fall kommit dithän att Cameron vill satsa   →

Radetzki om gas- och oljerevolutionen

Läsvärd artikel på Second Opinion: Marian Radetzki skriver om gas- och oljerevolutionen i USA. Den fracking-teknik som utvecklats under ganska lång tid, men som under de senaste decennierna kompletterats med horisontell borrning på stora djup, har öppnat upp enorma resurser. Peak Oil är ett minne blott. Ingemar NordinProfessor emeritus i filosofi. Forskningsinriktning är vetenskapsteori, teknikfilosofi   →

Kriget om skiffergasen

Gas som kan hämtas upp från djupt liggande skifferlager har vållat strid. Ny teknik som möjliggör borrning horisontellt i kombination med ”fracking” erbjuder en fantastisk ny energikälla för många europeiska stater. I USA så har skiffergasboomen redan inneburit att man kan minska sin import från det oroliga Mellanöstern, en radikal minskning av gaspriset, en minskning   →

Gas, gas, gas!

Många brittiska tidningar har varit lyriska i några dagar över vad som kan vara de största skiffergasreserverna i världen.* På, eller rättare sagt under, brittisk jord har British Geological Survey hittat enorma fyndigheter av gas. Ett av fälten, the Bowland, är det största fältet i världen. Tillsammans med övriga fält överstiger gasreserverna troligen USAs totala   →

Vi vet var resurserna finns

Vi har ju här på TCS ett flertal gånger diskuterat den sk ”skiffergasrevolutionen” och bla pekat på att tillgången på billig energi, förutom att den har potential att göra flera länder, bla USA, alltmer självförsörjande på gas och petroleumprodukter, också faktiskt tränger undan kol och minskar utsläppen av växthusgaser och det till låga kostnader. Nya upptäckter görs   →

Skifferoljans uthållighet ?

I flera inlägg och många kommentarer har vi diskuterat  den dramatiska förändring som utvinnandet av skiffergas och –olja i USA och Kanada innebär för den globala fossilmarknaden. Ett Nordamerika som inom en nära framtid är energimässigt självförsörjande innebär en stor förändring, både ekonomiskt och politiskt för hela världen.  De flesta finner det mycket glädjande att   →

USA går om Saudiarabien

The Energy Information Administration (IEA) rapporterar att Saudiarabien var världens största producent och exportör av olja och andra vätskor under 2012 och att man producerar i genomsnitt 11,6 miljoner fat per dag. Av detta exporterar man ca 8,6 miljoner fat/dag. USA hamnade på andra plats av petroleumproducerande länder förra året med en genomsnittlig produktion på   →