British Geological Survey

Gas, gas, gas!

Många brittiska tidningar har varit lyriska i några dagar över vad som kan vara de största skiffergasreserverna i världen.* På, eller rättare sagt under, brittisk jord har British Geological Survey hittat enorma fyndigheter av gas. Ett av fälten, the Bowland, är det största fältet i världen. Tillsammans med övriga fält överstiger gasreserverna troligen USAs totala   →