Gas, gas, gas!

Många brittiska tidningar har varit lyriska i några dagar över vad som kan vara de största skiffergasreserverna i världen.* På, eller rättare sagt under, brittisk jord har British Geological Survey hittat enorma fyndigheter av gas. Ett av fälten, the Bowland, är det största fältet i världen. Tillsammans med övriga fält överstiger gasreserverna troligen USAs totala fyndigheter. – För Storbritanniens del är det här helt klart en ”gamechanger”, dvs. en total förändring av energiläget. England har hittills varit plågat av höga energipriser, energifattigdom, samt åldrande kol-, kärn- och gasanläggningar. Många har förutspått att eftersom den Brittiska regeringens utopiska och mycket dyrbara satsning på vindkraft och energibesparingsåtgärder  inte på långa vägar fungerar så skulle man få räkna med att elen helt enkelt inte kan levereras på ett pålitligt sätt i framtiden. Blackouts är att vänta om inget görs.  skiffergasBild: The Sun

frack out
Bild: Friends of the Earth Europe
Men trots stor tveksamhet från Camerons koalitionsregering, och trots ett fortsatt frenetiskt motstånd från vissa (Joshs kommentar här), så kan vi nog vara ganska säkra på att regeringen kommer att tillåta att dessa naturresurser får användas fullt ut. England, liksom övriga Europa, ligger redan långt efter USA och den boom som skiffergasen har skapat där. De här nya fyndigheterna är så pass lovande att motståndet från miljörörelserna, och från ryska Gazprom och Putin, kommer att övervinnas. Kanske är Englands självmordspolitik när det gäller energi äntligen över?
Det finns flera fördelar med skiffergasen. De eventuella miljöproblem som man pekat på (främst läckor från de djupa lagren och jordskalv) har visat sig vara hanterbara. Ekonomin är konkurrenskraftig och det krävs vare sig subventioner eller skatteförmåner. I USA så har energipriserna gått ned tack vare skiffergasen medan de stigit kraftigt i Europa. Skiffergas producerar bara hälften så mycket koldioxid jämfört med andra fossila bränslen. Man slipper den smutsiga kolen som släpper ut flera andra mindre hälsosamma ämnen, t.ex. kvicksilver, i atmosfären. Och man behöver inte importera olja från arabländerna eller träflis från USA.
Slutligen så har skiffergasen en intressant geopolitisk konsekvens genom att den finns så gott som överallt. Den är betydligt mer ”jämlikt” utspridd än traditionell olja och gas, och man slipper att vara i händerna på vare sig Putins Ryssland eller oljeshejkerna i arabstaterna. Ett gigantiskt skiffergasfält ligger under östra medelhavet där Israel, Cypern och Turkiet redan är i full färd med att trygga sin egen energiförsörjning.  Skiffergas finns också på flera håll i Europa, t.ex. i Polen, Tyskland och Frankrike. Flera av EUs stater (bl.a. Frankrike) har dock försökt förbjuda sökandet och utvinningen av skiffergas i hela Europa. Men tack och lov så har detta misslyckats.
Skiffergasen är en gamechanger med stora konsekvenser för världens energiförsörjning och för den geopolitiska ordningen. Dess betydelse är svår att överskatta.
Ingemar Nordin
*(se här, här, här, här, här, här, här, här, och här)
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Har Sverige blivit utan? Det har ju varit lite olika bud i frågan.

 2. Lars

  Samhälls destruktiva krafter gör allt de kan för att vilseleda opinionen så att ev undersökning och utvinning stoppas i vårt land .
  Hur mycket det finns i Sverige vet nog ingen  , meningarna är delade om det .
  http://ravarumarknaden.se/shale-gas-nu-ocksa-en-het-ravara-i-svenska-marker-skiffergas/
   
  Skiffergasen har redan sänkt energi priserna i världen , blir det en storsatsning i Europa kommer de att sänkas ännu mer .Detta är miljönissarnas skräckscenario , då blir satsningarna på sol och vind ännu mer vanvettiga . De sk grönas ideologi går ut på att energin hela tiden blir dyrare och då måste vi ”ställa om ” att det blir tillfälligt dyrare med sol och vind gör då inget , vi tjänar på det i längden ändå . Hela detta felaktiga resonemang faller med skiffergasen då platt till marken . 

 3. John Silver

  ” 1
  Skåne, Dalsland till Härjedalen är vad jag har sett.

 4. Leo

  Hade det inte varit lite mer ansvarsfullt att nämna varför frackens som metod är ifrågasatt? Att skriva ”eventuella miljöproblem”  och ”hanterbara” förminskar dig och din legitimitet som förespråkare för enngenomtänkt miljöpolitik. Fracking ska det heta och inget annat.

 5. John Silver

  # 4
  Ibland är det hemska substanser de frackar med:
  http://www.bishop-hill.net/blog/2013/6/28/fracking-with-marmite.html

 6. Stickan no1

  SGU om Svensk skiffergas:
  http://www.sgu.se/sgu/sv/samhalle/energi-klimat/skiffergas.html
  ”I förhållande till andra länder i Europa, till exempel Polen, bedöms potentialen för skiffergas som mycket liten i Sverige, speciellt avseende så kalld djup skiffergas.”
  Jag får uppfattningen att de vill att potentialen för skiffergas skall betraktas som mycket liten när jag läser hela artikeln.

 7. Abundance!
  1. Skiffergas!
  2. Toriumreaktorer!
  3. LENR!(?)

 8. Fracking är fruktansvärd..i länken ovan kunde vi se hur de tar de svältandes smörgåsmat och kör ned i hålet, ständiga jordbävningar och gas i kökskranen får man leva med.Grundvattnet blir som tjärsand och hälften av befolkningen får odefinierbara nervproblem av teknofobisk karaktär. Vi bör tillämpa försiktighetsprincipen och dö ut stilla och försiktigt. Det finns absolut ingen teknik att fixa ev. problem med och frackning är en oprövad nymodighet med bara några decennier på nacken./ Detta skrivet för att vara balanserad och objektiv. Hurra 🙂

 9. Stickan no1

  Samma argument om att Svensk skiffer ligger för grunt används i en artikel i Ny teknik
  http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3713012.ece
  Samtidigt som man i Kanada överväger att använda grunt liggande,  ~60m, skifferformationer  http://www.manitoba.ca/iem/mrd/geo/field/roa10pdfs/GS-14.pdf
   
   
   

 10. John Silver

  # 7
  Du glömde den viktigaste:
  4. Skifferolja!

 11. Jag misstänker att frågan om Sverige har skiffergas som är ekonomiskt utvinningsbar fortfarande är en öppen fråga. Eller politiskt inkorrekt.
  #10 Silver
  Säger som ”Seven of Nine”
  ”Elaborate!”

 12. Ingemar Nordin

  Tack för alla länkar!

  Nej, som sagt, den svenska skiffergasen är än så länge ett frågetecken. Och intresset från politikerna är tydligen heller inte stort. Man har ju också medvetet valt bort distributionsledningar av gas från kontinenten. Nu är det väl bara Malmö som kan få del av den?

  Vad skall vi med gas till? Vi satsar ju på att bygga ut vindkraften! /sarc off

 13. John Silver

  # 11
  http://www.google.com/search?hl=en&q=shale+oil

 14. Hans H #8
  Jag håller med dig i princip, men argumentet om de svältande ger jag inte mycket för. De har redan mer än de behöver.
   
  Om våra barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn skall kunna utvinna olja och gas som exotiska alternativ till kärnkraft duger det inte att giriga afrikaner smäller i sig de grödor vi behöver för att slippa använda fossila bränslen.
  http://wattsupwiththat.com/2013/06/23/greedy-africans-are-starving-our-cars/#more-88606 (missa inte videon)
  Tyvärr är folk alldeles för flata i den här frågan och vill inte ens skriva på protestlistor mot att afrikanerna svälter våra bilar.

 15. Ingemar Nordin

  Här är ett par nya artiklar.

  David Rose skriver i Mail on Sunday:

  Green pressure group Friends of the Earth is preparing a bitter legal battle to try to block Britain’s trillion-pound shale gas bonanza.

  http://www.thegwpf.org/green-campaigners-stop-britains-shale-bonanza/

  http://www.thegwpf.org/green-campaigners-stop-britains-shale-bonanza/

   

  Christopher Booker i The Telegraph:

  Who could doubt that the Almighty has a sense of humour when, on the very day headlines were filled with warnings that our electricity system is now in such a parlous state that we can soon expect power cuts and electricity “rationing”, we were also told that Britain is now sitting on what has been called “by far the biggest shale gas basin in the world”.

  http://www.telegraph.co.uk/earth/energy/10149478/The-message-of-shale-gas-is-scrap-the-Climate-Act.html

 16. Christopher E

  Räkna inte ut Sverige än… prospektörerna jobbar på!
   
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5343889
   
  Den dåliga nyheten är att tekniska mängden i Sverige eventuellt bara räcker till 1000 års förbrukning enligt artikeln… vad ska vi göra sedan!!! Bäst att bygga en vindsnurra till snarast… 😀 😉
   
  För att vara lite allvarlig tjänar vi konsumenter i Sverige självklart på ett fallande energipris även utomlands. I Västsverige har vi redan en naturgasledning som passerar min kommun så det är bara att koppla på skiffergasen!

 17. Kampen går inget vidare för ekofascisterna. Vi får dock fortfarande räkna med offer för grönmaffians framfart.
  http://joannenova.com.au/2013/06/jcu-caves-in-to-badgering-and-groupthink-blackballs-politically-incorrect-bob-carter/

 18. Christopher E

  #12 Ingemar
   
  ”Nu är det väl bara Malmö som kan få del av den?” (Naturgasen)
   
  Nej, naturgasledningen kommer in till Malmö från Danmark, men fortsätter sedan upp längs västkusten ända till Stenungsund. Den ger gas till 33 svenska kommuner, bland annat min, längs vägen. Dvs 11% av landets kommuner (de på Sveriges framsida 😉 )

 19. Christopher E

  #12 Ingemar igen…
   
  Hittade en karta också…
   
  http://www.nyteknik.se/incoming/article2440383.ece/BINARY/original/gasnatsverige3.jpg
   
   

 20. Det finns en naturgas tankstation i Stenungsund…den håller på att dö ut för priset är i bensinklass och gasbilar på utgång….fracka nu !

 21. #113 Silver.
  OK
  Lägger till #5
  Metanhydrat
  Egentligen är det ingen hejd på nya möjliga energikällor

 22. OR

  Christoffer E #16
  Det gällde 1000 års förbrukning på nuvarande nivå. Meningen är väl att förbrukningen skulle kunna öka? Men ditt budskap är ju att prospektörerna jobbar på – tack för det.
   
  Frågan öppnar verkligen för en del politiska rockader: Ska vi uppehålla CO2-hotet för att motivera användningen av gas istället för bensin? Är inte transportsidan vad som skulle kunna få svenska politiker att svänga? Övergång till gas är väl en av få möjligheter att sänka CO2-utsläppen i transportsektorn? Såna genvägar som att det blir billigare, minskar importen och eventuellt skulle räcka mina barnbarns förväntade livslängd ut, är väl alldeles för enkla argument!
   
  Intressant också att allt motstånd mot skiffergasen sammanfaller med Rysslands och Saudiarabiens m.fl. intressen. Saklig upplysning om fracking, och icke fracking, måste vara bättre än varje ogrundad konspirationstanke i det sammanhanget. Tack för artikeln och alla länkar.
   
  Hur var det med skifferoljan från Kvarntorp? Någon som vet? Själv vet jag bara att den blå lättbetongen, som gjordes av askan drog med sig ökade radonhalter i byggnader.

 23. Thomas P

  Jag börjar förstå varför Salby och Humlum plötsligt blivit så populära. Skall all denna gas brännas räcker det inte med att anta en låg klimatkänslighet som ni gjort tidigare. Nu måste det till mer radikala antaganden som att koldioxiden snabbt försvinner från atmosfären för att det inte skall barka åt pipan. Skulle sen det inte hålla heller kan ni alltid haka på Håkan Sjögren och hävda att det inte finns någon växthuseffekt.

 24. Stickan no1

  TP;
  Tänk tanken att IPCC reviderar sin syn på CO2 och kommer fram till att CO2 har låg eller till och med obetydlig klimatpåverkan. Finns det då någon anledning kvar till att inte använda gas istället för nuvarande energimix?
   

 25. Thomas P

  Stickan no1 #24 Även i ditt hypotetiska scenario har vi kvar problemet med försurning av haven., vilket ju i och för sig även det förnekas med stor frenesi på denna blog.

 26. Det är intressant att skåda TP:s ansträngningar, vad som helst för att förhindra att folket får billig energi.
   
  Hur var det nu med svavel- och kväveföroreningar inte hade någon betydelse för havens pH? Hade du några uppgifter om detta eller är det taget ur kristallkulan? En hel del av dem trillar ju faktiskt ner i haven.  Vi har ju redan kunnat fastställa att utsläppen inte stannar på lokal nivå.

 27. THomas invändningar är (som vanligt) irrelevanta. Skifferkas löser (potentiellt) behovet av stora delar av energibehovet för dem som idag behöver kol och olja. Inte allt, och fordonstrafik kommer fortsatt vara främst oljedriven. 
   
  Att icke-problemet CO2 dessutom minskas (rejält) mha övergång till gas, är nu alltså (enligt helt förväntad och sedvanlig grön logik) nästa jätteproblem för de gröna. Dör deras argument alltså. Så som det alltid har varit. Varje teknisk framgång eller framsteg har underminerat deras agenda, minskat de problem de har sagt sig värna om, och därigenom gjort dem lite mindre relevanta (undergrävt deras politiska inflytande, möjligheten till alarmerande, demonstrerande, och ffa möjligheter att erhålla pengar).
   
  Precis som framgångsrika kvinnor och förebilder är/var ett problem för feministrörelsen (legitimitet och behov) blir minskade CO2 utsläptt nu ett problem för klimathotsanhämngarna. 
   
  Det är det jag har sett och sagt precis hela tiden: Man ser hur tydligt som helst att det påstådda värnandet om miljön, klimatet osv är genomfalskt på hur arga, bittra, och närmast vansinniga de blir när ’deras’ problem avhjälps ellre tom löses och ffa ’tas ifrån’ dem.
   
  Thomas #22 är den närmast slutigliga intellektuella kollapsen. Argumentationen blir nu (pga skiffergasens existens/potential, som löser många av de tidigare påstådda ’problemen’ långt bättre än deras rituella ombudsspäkelse och jävlandes med vanligt fattigt folk) blir just därför ett jätteproblem, ännu större än ’deras’ problem var redan innan.
   
  Tack för att du skriver här Thomas P. Och skriver det du tänker …..
   
   

 28. Stickan No1
  Det finns ytterligare ett argument för att inte använda gasen. Jag får minnen från truppserviceförrådet i Skövde när  jag tänker på det; ”Det kan du inte få, vi har bara detta och någon kan behöva det”
   
  Vi måste tänka på att våra barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn eller några andra vi inte känner skulle kunna vilja ha gasen istället för att använda el från kärnkraft.

 29. Slabadang

  Öppet mål för nya partier!
  Alla länders nuvarande typ UKIPS och SDs kan nu fånga den svulstiga räkmacka som nu dimper rätt ner i deras knä. Att vara oskyldig till länders nuvarande EUdrivna klimatidiotiska energipolitik kommer ge nya sympatisörer. Den som inte klarar av att öka sin väljartrupp med minst femtio procent med hjälp av alla nya omständigheter är direkt  inkompetent, för sådana här politiska räkmackor till möljligheter kommer inte ens ett per decennie.
  Miljörörelsen är totalt avslöjad som inkompetent oseriös och har endast gapandet att komma med. I sak är de totalt överbevisade och avslöjade!
   

 30. Slabadang #29
  Problemet är att i Sverige finns det egentligen inget nytt parti. Det närmaste vi kommer är gammelsossepartiet SD. Om det ändå fanns ett gammelmoderatparti.

 31. Christopher E

  #22 OR
   
  Du har så rätt, säkert räknat på Sveriges alldeles för låga nuvarande gasanvändning och det var teknisk potential också, inte nödvändigtvis lönsam. Därav smileysarna.
   
  Låt oss äga 100 år, en tiondel istället. Det räcker gott. Då är vi redan långt bortom rimlig spekulation om teknologisk utveckling.

 32. ThomasJ

  Test

 33. ThomasJ

  Förhoppningsvis ges grönt ljus för fracking i Tyskland – ännu är möjligheterna blockerade av de grönas motstånd – då landet annars, med stor sannolikhet, gär mot en mycket dyster [energi-]framtid. Jämför energipriser (el):
   
  http://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2013/06/17/in-germanys-green-wonderland-electricity-costs-68-more-than-ours/
   
  Nåt för vår friserande energi- och it-minister att ta till sig…   :mrgreen:
   
  Mvh/TJ

 34. Andreas

  Angående den pågående gasutvinningen med sk. ”fracking” som äger rum i USA så såg jag en mycket bra föreläsning på Youtube där en expert berättar de fakta som finns och sedan spekulerar i vilka effekter och konsekvenser som kommer av allt som det inte finns kunskap om. Rekommenderas starkt!
   
  http://www.youtube.com/watch?v=RY3eSwIEwek

 35. Ingemar Nordin

  Thomas J #33,

  Jag ser till min förvåning att Sverige har högre elpriser än UK. Visserligen ligger vår beskattning på el väldigt högt, men produktionskostnaderna borde vara betydligt lägre än UK:s

 36. OR

  Nu hittade jag själv lite om Kvarntorp. Det blir väl det som får representera den svenska erfarenheten i sammanhanget. Om vi ganska nyligen har fått en plan för att sanera miljöskadorna fram till 2050, Här t.ex. i Örebro län, är det säkert frestande för motståndare att dra fram detta. Även om det är fråga om en helt annan teknologi, och att krigstiden innebar helt andra omständigheter.
   
  Jonas N #27: Är inte ändå gasdrift ändå ett möjligt alternativ till minskade CO2-utsläpp i transportsektorn? Alltså om man förutsätter fortsatt skräckdriven politik och subventioneringar.  

 37. OR

  Andreas #34: Mycket bra länk. Jag har sparat den från tidigare här på bloggen, men den är ju inte helt ny och tekniken utvecklas hela tiden.

 38. Ingemar Nordin

  OR #36,

  Är inte ändå gasdrift ändå ett möjligt alternativ till minskade CO2-utsläpp i transportsektorn?

  Gasdrivna bilar går utmärkt bra. Tekniken finns ju sedan länge. Problemet här är väl infrastrukturen, att det finns för få tankställen. Politikerna gjorde en miss och satsade på etanol istället.

 39. OR … Ja på sikt. Men det kräver ganska mycket ny infrastruktur (Gas mackar, lagring, pipe lines och även modifiering fordonspark, och genomgripande, inte bara i en region/nation).
   
   

 40. John Silver

  http://gasbilen.se/Att-tanka-din-gasbil/Tankstallen

 41. Janne

  BBC visade förra veckan ett intressant program om skiffergas och utvinningen. Faktiskt ett objektivt program med analyser och fakta. Man tog bland annat upp problemen med gas i dricksvattnet vilket beror på bristfällig mantling av borrhålet. I Europa är det högre krav på den punkten än i USA. Av alla de borrhål som tills nu gjorts i Amerika var det 5-6% som drabbats av gasläckage. I Europa menade man att detta skulle minimeras genom reglementen. 
   
  Jordbävningsfrågan togs även upp och bedömdes inte värre än de skalv som uppstod i Engelska kolgruvor.
   
  Det lär väl inte vara någon större chans att man får se detta program hos SVT.
   
   

 42. Stickan no1

  Gas görs om till vätska. Gas T0 Liquid = GTL. Gas blir diesel, flygfotogen eller vad man väljer att göra.
  Exempelvis: http://en.wikipedia.org/wiki/Pearl_GTL
  http://www.shell.com/global/aboutshell/major-projects-2/pearl.html
  ”The plant will produce cleaner-burning diesel and aviation fuel, oils for advanced lubricants, naphtha used to make plastics and paraffin for detergents. It will make enough diesel to fill over 160,000 cars a day and enough synthetic oil each year to make lubricants for more than 225 million cars. The products will reach customers in every major energy market through Shell’s global retail network.”
   

 43. Ingemar Nordin

  En tänkvärd artikel i The Financial Times (via GWPF):

  What is very reminiscent of the story of North Sea oil and gas development is the mood of disbelief and denial stoked up by those who have something to lose from change. Older readers will remember town gas and the gasometers which were to be found in every major town. For years after the first gas field was found forty miles off Grimsby in September in 1965 there was opposition to development. The waters of the North Sea were too deep, the rigs would sink. The weather conditions were too harsh. Britain didn’t have offshore skills, there would be untold pollution, and the gas would be too volatile to be supplied through a grid. …

  History provides one gleam of optimism. In the 60s and 70s successive Governments ignored the negative voices of those who didn’t want the North Sea developed. Work went on, and accelerated after the 1973 oil crisis. The result has been that for the last three decades the North Sea has produced tens of thousands of jobs and billions of revenue as well as secure and reliable sources of supply. I hope the current Government has the nerve to do the same.

  http://www.thegwpf.org/ft-warning-green-energy-mess-threatens-uk-shale-bonanza/

 44. Olav Gjelten

  Ingemar. Tack för alla dina fina inlägg i debatten. Men vad är fördelelen med att skiffergas producerar bara hälften koldioxid jämfört med andra fossila bränslen? Mer koldioxid mer växtlighet och med mer växtlighet även mer syre.  Så vad är egentligen nackdelen med fossila bränslen?? Vi klimatrealister får heller inte gå på populärdebattens påståenden om en ständigt mer förorenad värld. Luft- och vattenföroreningarna har med bred marginal sina rekord från industrivärldens tidiga epok.

 45. Ingemar Nordin

  Olav G #44,

  Fördelen är främst politisk. De som är oroade av CO2 (politiker och en stor del av väljarkåren) kan nog glädjas åt en lägre koldioxidproduktion. Själv tycker jag inte att detta är något huvudargument, utan snarare det faktum att gas är renare än kol. Jag tror att det skulle vara en global vinst för mänskligheten ur hälsosynpunkt om man kunde ersätta åtminstone en stor del av kolförbränningen med skiffergas. Kol är bra, men gas är bättre.

 46. Efter Hansens dödståg väntar jag nu bara på olika liknelser om gas och tysk 1900-talshistoria.

 47. Thomas P

  Perfekt #46 Du menar som jämförelser med Hitler jugend (Monckton) eller Unabombaren (Heartland) eller tal om ”gröna khmerer” och liknande (här, WUWT m fl ställen)?

 48. Stickan no1

  Varsågod Perfekt:
  http://www.bloomberg.com/news/2012-10-24/nazi-technology-turns-cheap-shale-gas-into-sub-2-diesel-energy.html
   

 49. Stickan no1 #47
  Det gick snabbt. Det var en utmärkt artikel för en halvbildad svensk journalist att skriva en notis av. Det kan bli något sånt här:
  Nazi-anläggning
  ”Det kommer att hända i Nordamerika” säger högt uppsatt exekutionsofficer.
  Liksom Auschwitz, Belsen mfl tidigare liknande anläggningar räknar man med att använda stora mängder gas som fås från brytning i skifferformationer. huruvida de ökända dödstågen kommer att gå till denna anläggning är oklart. Bara dödstågen och koltransporter väntas döda tusentals människor.

 50. Det vore väl bra på många sätt (utom ev för Norge) ifall de många skurkstaterna som byggt hela sin ekonomi (eller vad det nu skall kallas) kring existensen av oljefyndgheter inom och under egna nationsgränserna, förlorade sin politiska makt pga av dessa … Normalfallet har ju tom varit att oljan som råvarotillgång enbart varit till förfång för medborgarna just genom att nomenklatura/elit kunnat leva flott på oljeintäkter.

 51. Jonas N #49
  Norge må vara den sista sovjetstaten, men skurkstat är jag lite tveksam till trots Brundtland. Vi skall inte glömma att vi själva genom Bohlin, miljökonferensen i Stockholm 1970 samt senare förbrytelser har ett minst lika stort ansvar för ”ekobrottsligheten” 🙂

 52. Det var också därför jag skrev att om skurkstaterna skulle förlora geopoltisk makt (pga minskad oljeefterfrågan och -pris) skulle det vara bra på många sätt. Utom ev för Norge.
   
  Men viss skulle man kunna tolka även det som lite gudomligt skipad rättvisa efter två synerligen illa passande Nobels fredspris ..
   

 53. Gunnar Strandell

  Ingemar Nordin #35
  Du har kanske köpt en av Sverigemyterna, den om billig el.
  Den gäller för marginalkostnaden i producentled, men sedan kommer statliga och privata nätägare in och till sist skatter med krav på kostnadsanpassning till Danmark och Tyskland.
  Företag kan slingra sig undan en del av pålagorna, men som medborgare är det bara att betala eller förändra sitt beteende. 

 54. John Silver

  # 21
  Vi glömde:
  6. Oljesand!

 55. Christopher E

  Läste i en Ingemars länkar i inlägget att Polen sumpat sina rikliga skiffergastillgångar genom att bli giriga och kräva en 80%-ig (!) andel av vinsten, vilket skrämt bort alla prospektörerna ur landet. Sorgligt om det är så.
   
  Tjänar som påminnelse om tillnyktring om man hoppas för mycket. Det finns nog ingenting som är så bra att inte en girig, korkad och konfiskerande regering inte kan förstöra det, tyvärr. Med draghjälp från klimatalarmister, enviromentalister och andra som ser riklig och billig energi som ondskan själv, eftersom det blir svårare att detaljstyra människors liv då.

 56. Ingemar Nordin

  Christopher,

  Jag skrev om Brännlund och Söderholms rapport

  https://www.klimatupplysningen.se/2012/09/02/varfor-ar-elpriset-sa-hogt/

  och där kan man konstatera att en stor bov bakom det höga elpriset i Sverige är skatter. Från 70-talet och framåt har man successivt lagt på nya skatter så att de idag utgör bortåt 50% av priset.

 57. Thomas P #47
  jag har inte sett detta inlägg förrän nu, det har väl fastnat i H-tl-rfiltret
  Perfekt #46 Du menar som jämförelser med H-tl-r jugend (Monckton) eller Unabombaren (Heartland) eller tal om ”gröna khmerer” och liknande (här, WUWT m fl ställen)?
   
  Den som kommit närmast att skapa en HJ-liknande organisation efter WWII är Maurice Strong, en av de drivande krafterna bakom hela klimatbluffen.
  UNA-bombaren är också en känd CAGW-troende.
   
  Det är med tanke på rörelsens rötter och fortsatta verksamhet faktiskt relevant att kalla de ekofascister som driver på i CAGW-kyrkan för gröna khmerer. 

 58. Deep

  Se gärna filmen Fracknation, en film kritisk mot alla myter om fracking.
  ”There are two sides to every story. Then there’s the truth. FrackNation is the film will tell the truth about fracking”
   
  http://en.wikipedia.org/wiki/FrackNation
  Filmen finns att ladda ner på tex Pirate Bay.
   
  Filmen är välgjord av en oberoende journalist och finansierades av allmänheten via Kickstarter, tex. har den över 2400 producers! 
  De rika och mäktiga NGOs har olivit rejält omskakade av filmen och gjort mycket för att hindra den.

 59. Deep

  http://www.imdb.com/title/tt2609156/Reviews
   
  Här är lite intressanta kommentarer om filmen Gasnation