Ed Davey

De grönas förlust innebär att England får en chans att rädda sin framtida energiförsörjning

Så var valet i Storbritannien över. Till SVTs och SRs stora förvåning och besvikelse så behåller David Cameron sin premiärministerpost. Det som kanske är av störst intresse för denna blogg är dock vilka förändringar detta innebär beträffande landets klimat- och energipolitik. Den viktigaste förändringen är nog att Torypartiet nu inte behöver regera med det gröna   →

Grönt ljus för skiffergas i Storbritannien

Storbritanniens finansminister, George Osborne, gav i dag grönt ljus för utvinningen av egenproducerad skiffergas. Hela talet är här. Detta efter att i ett år ha lagt ett moratorium för att först undersöka risker och vad som behöver regleras. Beslutet kommer i absolut sista minuten eftersom de gamla kol- och gaskraftsverken behöver bytas ut av åldersskäl.   →