Radetzki om gas- och oljerevolutionen

USA gas o olja
Läsvärd artikel på Second Opinion:
Marian Radetzki skriver om gas- och oljerevolutionen i USA. Den fracking-teknik som utvecklats under ganska lång tid, men som under de senaste decennierna kompletterats med horisontell borrning på stora djup, har öppnat upp enorma resurser. Peak Oil är ett minne blott.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Glasklart

  Men snart tar det slut!
  Finns enstaka källor som minskat sin utvinning någon månad, och andra något kvartal. Så snart tar det slut, vänta bara! Läser ni inte peakarnas bloggar? Lånar ni inte de avlidna peakarnas böcker på historiska biblioteket?

 2. Slabadang

  Avslutningen sätter saker i perpektiv! PEAK OIL .. kul ide för tjugo år sedan!
  Anta sålunda att världen utanför USA (ROW) är lika framgångsrik i utnyttjandet av sin resursbas (91% av den globala för gas; 96% för olja) som USA varit under de 8 åren 2005-2013 (USAs fortsatta produktionsökningar lämnas obeaktade), och att revolutionen i ROW inträffar under 20-årsperioden 2015-2035, dvs med tio års eftersläpning och i en takt som är mindre än hälften av den i USA. Då kommer 2035 års skifferproduktion av gas i ROW att motsvara mer än 70% av aktuell global gasproduktion. För olja blir siffran häpnadsväckande 112%! Lita på att en sådan utveckling transformerar de globala fossilmarknaderna i grunden, och att vi kan vinka farväl till Peak Oil.
  Lägg tillo detta Thoriumtekniken gen 5 6 ch sex (e-cat) och säkert 22 andra alternativ till vi idag inte ens vet vad de är.

 3. sl

  det verkar finnas två oika åsikter om fracking, den ena att det gör peak olik obsolet, det andra att det bara skjuter upp peak oil lite grann. Aleklett, som inte springer miljöpartiets ärenden, verkar vara av åsikt nummer två. Är Radetski professor i energisystem och råvarutillgångar?

 4. Kalle

  @2 slabadang
  Du verkar lite verklighetsfrämmande som ens nämner E-cat. Och i samma andetag gen 5 och 6, när gen 4 endast finns som experimemt, och e-cat inte visat bortom all tvivel att den fungerar, utan mest troligt är en bluff, eller ett resultat av en intelligent idiots fantasier. Statens provningsanstalt, som heter något annat nu, testade hans mojäng och visade att den inte gav mer energi ut än som stoppades in.
  Skiffergas och dito olja följer en predikterbar kurva där nedsidan är högst problematisk, och de flesta hål bara producerar under något år.
  Den transformation du talar om sträcker sig några år in i framtiden, sen är det slut, och tillbaka till business as usual. Invadera, söndra och härska.

 5. Gunnar Strandell

  sl #3
  Aleklett är grunden doktor i kärnfysik och jobbade i Studsvik tidigare, om bakgrunden har någon betydelse för vilken åsikt man har. 😉

 6. Kalle

  Och om man pratar om peak oil bör man specificera vad man menar. Olja kommer förstås aldrig att ta slut. Den blir bara för dyr att utvinna. Tittar man på hur det ser ut så kan man klassificera olja i ett antal sorter. Och den traditionella lättutvunna oljan peakade runt 2006 eller så. Sen

 7. Kalle

  har priset gått upp så att det nu är lönsamt att utvinna oljesand och djuphavsolja. EROEI har i samma veva gått upp. I slutändan når man en situation där alla sysslar med att utvinna olja. Och långt innan detta ändläge nås måste man ha hittat på något nytt. Annars är kollapsen ett faktum. Och det är inte Rossis e-cat som är lösningen, eftersom den inte fungerar.

 8. Kalle

  Ber om ursäkt för den delade kommentaren. Det vart nåt vajsing på paddan.

 9. Kalle

  ETOEI går förstås ner. Kan ha varit ett utslag av önsketänkande. Eller vad tror du slabadang?

 10. Ingemar Nordin

  Kalle #7,
  ”Annars är kollapsen ett faktum.”
  Kan inte du och Aleklett förutspå ”kollapsen” åt oss? Det börjar bli tjatigt med bara oljan som aldrig tycks ta slut. 🙂

 11. Stickan no1

  Bra användning av kolföreningar
  http://www.seas.harvard.edu/news/2014/01/organic-mega-flow-battery-promises-breakthrough-for-renewable-energy
  Rabarbersoppa?
  Det kan ställa alla gamla sanningar på ända.

 12. Kalle

  Ingemar #10
  Du verkar helt missuppfatta vad det handlar om. Oljan tar inte slut. Det är inte begränsningen, utan ekonomin. Ekonomin satte en gräns 2008, då den arabiska våren spred sig efter matkravaller, vilket förstås inte vi drabbades av då matkostnad för oss är en mindre del av tillvaron. Men i de länder där de ligger på pottkanten är matkostnaden högst påtaglig.
  Och faktum är att många av de länder som drabbades av den arabiska våren var just de där den inhemska konsumtionen gick om exporten. Kolla upp det, ja kanske t.o.m. googla.
  Vi sitter här och gottar oss, men ju fler länder som blir nettoimportörer desto synligare blir vårt problem. Vi har ju ingen egen olja alls. Kanske vi då kan prisa ut deras inhemska produktion. Men vad gör det då oss till?
  Så den oljedrivna ekonomi behöver i högsta grad ersättas med något annat. Och här kan man inte lita på den osynliga handen eller politikerkastet. Se bara på Tyskland som ersätter sin kärnkraft med kolkraft som släpper ut mer radioaktivitet i atmosfären än många tror. Det handlar om tiotals ton med radioaktivt material varje år.
  Jag tycker inte att vi behöver vindsnurror just nu, men om något decennium tror jag att vi behöver dessa för att producera den el vi behöver för elbilar eller kanske kolvätebaserade drivmedel producerade från el, eller kanske ifall den politiska hybrisen stänger kärnkraften.
  Vårat samarbete med Norge med elcertifikat är förmodligen första steget i ett nordiskt samarbete där Norge kommer att producera baskraft till oss och halva Europa.
  Att fasa ut fossilkraften tar lång tid, så det är lika bra att börja nu innan det är för sent.

 13. Slabadang

  Kalle!
  Va intressant att du vet att e-caten INTE fungerar. Vad är det för säkra källor du har tillgång till dessa herrar inte har? Ska du inte skicka ett mail till fd ordf i skeptikerföreningen Hanno Essen och berätta vad han inte upptäckte under den långa testen?
  http://ecat.com/files/Indication-of-anomalous-heat-energy-production-in-a-reactor-device.pdf
  En ännu längre test är nu genomfört och skall publiceras innan Mars månads utgång.
  Din retorik bygger endast på att du inte vill att det skall komma ny teknik som sparkar ut klimatmupperiets domedagsprofeter med huvudet före. Efter gen 1 2 3 och 4 varför tror du inte att det kommer gen 5 6 7 ?? Är det för att du hoppas att grinpiss har lyckats rigga sin gröna värdsdiktatur och folk tvingas jobba som slavar på biofälten för att framställa bränslen med det absolut lägsta ENROI- värdet?

 14. Sirapsodlaren

  Det kan vara på sin plats att påpeka att kostnaden för att äga och köra en bil är lägre idag än för 10 år sedan, trots att råoljepriset är 3 ggr högre. Då är bilarna dessutom bättre rent tekniskt, i synnerhet när det gäller krocksäkerhet.
  Bilarna som en följd av utvecklingen avsevärt mera bränslesnåla.
  Det finns inget som talar för att utvecklingen kommer sluta där. Med aktiv krocksäkerhet, dvs radar och kameror som upptäcker faror och styr bilen i kritiska situationer, samt ett förbättrat vägnät (tex mitträcken och röjda vägkanter), så bär den passiva krocksäkerheten kunna reduceras. Det kommer minska vikten på bilarna och därmed bränsleförbrukningen.

 15. Ingemar Nordin

  Apropå att satsa på s.k. förnyelsebar energi. Här är ännu ett vindkraftsbolag, Prokon, som verkar gå kaputt:
  http://www.reuters.com/article/2014/01/11/prokon-insolvency-idUSL6N0KL0AP20140111
  Kalle, det mest ekonomiskt hållbara just nu verkar vara olja och gas.

 16. Kalle

  Slabadang, Det är knappast jag som ska bevisa att E-cat inte fungerar, utan den tidigare brottslingen Rossi, eller kanske du, som kommer med påståendet att den fungerar ska bevisa att den fungerar. Jag påstår annars att månen är gjord av grönmögelost som alla kan köpa av mig. Men om du tvekar så ska du bevisa att jag har fel… Ser du något fel med det. Annars tycker jag mig se kopplingar till religion här. Rossis religion, eller kanske slabadangs religion.

 17. Kalle

  #15
  Ja det är just den osynliga handen som man inte kan lita på för längre perspektiv än kvartalsekonomi. Just nu är det naturligtvis billigare att elda olja, kol och gas. Men att ersätta den infrastruktur som investerats i för detta kostar ofantliga mängder pengar och energi. Det tar längre än några kvartal, snarare många decennier. Att agera för sent kommer att bli extremt besvärligt och kostsamt. Jag tror inte att ens du tror att det finns oändligt med billiga koväten. Snarare är du förblindad av din blogg och det populistiska resonemang du driver. Sanningen ligger oftast någonstans mellan extremerna.

 18. Slabadang

  Vad snyggt Kalle!
  Inget ansvar annat än att förtala Rossi och Essens ifrågasätta Essens kompetens. Har du ens orkat läsa hur testet gick till. Så tillbaka till min fråpga igen.. vad är det du vet som inte jag eller Essen vet? Vet du något om e-catenb överhuvudtaget? Rockström är en bevisad charlatan och bedragare, där är anklgelsen befogad. Till skillnad från Rockströms sågspånspolande bajjamajjor så funkar e-caten och det utan att Rossi bedrsgit skattebetalare på trettio miljoner som Rockströms SEI!

 19. Kalle

  #18, Slabadang
  Som renodlad skeptiker är jag skeptisk till alla påståenden som inte rimligen visats vara, om inte sanna, så åtminstone trovärdiga.
  Jag har med intresse läst det mesta som Rossi publicerat, inklusive hans blogg som publicerar pseudovetenskapliga papper. Vissa av dessa är faktiskt rätt intressanta, fast ur en helt annan synvinkel än det vetenskapliga. Rossi lyckas hela tiden balansera på slak lina mellan investerare och lättlurade pensionerade professorer som kan agera nyttiga idioter. Ett slående exempel är att han länkar till KTHs förstasida på sin blogg, som ser ut som liknar en vetenskaplig tidskrift. Kanske det säger något? Men visst ser det förtroendeingivande ut, så länge man inte klickar på länken och hamnar på KTHs studentinfo, typ.
  Vidare är jag rejält skeptiskt till att människan är orsak till en eventuell uppvärmning av jorden, och jag är skeptisk till peak oil om den inte kvalificeras med klass av produktion, och jag är skeptisk till politiker som snackar mer skit än som borde vara tillåtet. Kort sagt, om du vill övertyga mig om något så skaffa fram bevis. Din favorit Rossi hat tydligen slagit blå dunster i dina ögon, och du är hans nyttiga idiot. Så ser jag på dig.

 20. Kalle

  Om jag får vara så fräck att föreslå ett inlägg, då ni på sistone verkat ta upp mer psykologiska aspekter.
  Och då tänker jag på önsketänkande. Rossis E-cat, Peak oil, inte peak oil, kärnkraftsfri elproduktion, et.c. Önsketänkande… ur olika perspektiv.

 21. Glasklar

  @6 Kalle
  Olja blir inte dyrare att utvinna. Offshoreoljan började utvinnas för att den blev billigare att utvinna, likaså fracking, shale, deep see, horisontal drilling o.s.v. Ökad folkmängd och industrialisering gör det allt lättare och billigare att producera de varor och tjänster som behövs för att utvinna olja. Ju större tillväxt, desto fler resurser blir tillgängliga allt billgiare. De som tvivlar på denna självklara logik kan fråga sig vilken resurs som någonsin har peakat. Det har aldrig någonsin hänt, därför att det omöjligan KAN hända.

 22. Glasklar

  Den dyraste oljan som någonsin utvunnits var den första oljan, som låg ytligt. Extremt tungt och farligt manuellt arbete krävdes, transporter och förvaring medförde stora förluster på vägen, högriskinvesteringar i oprövad teknologi krävdes, människor avled.

 23. Kalle

  #21, glasklar
  Nu snackar du skit. EROEI (Energy Returned On Energy Invested), googla, avgör vad det kostar att utvinna olja. från början låg den på typ 100, oljan sprutade ur marken. Nu ligger den på typ 3-5 för tjärsand, som enligt vissa är vår räddning då det finns så mycket av den. Total EROEI för att ett samhälle skall fungera (=alla håller inte på med att skaffa olja) ligger på ungefär 3-5 enligt de källor jag hittat på nätet. Så om man tror på det så är inte vår framtid tjärsand, det är bara en tillfällig fix för att det fortfarande finns de som producerar med en faktor 20 eller så (mellanöstern).
  Ju svårare oljan är att utvinna desto mer kostar den. Men det är inte så enkelt. Det finns massor med faktorer som påverkar priset. Just nu verkar priset och konsumtionen ha planat ut på en platå. Det kan bero på att OPEC sagt att de vill hålla priset på strax över $100, och det kan bero på att ekonomin inte tål ett pris över $150 då den kraschade sist.
  Billig energi i form av olja finns inte längre. Det kan du glömma. $100+ per fat får vi betala. Inget problem dock för oss i rika Sverige som bara är beroende av olja för transport. Värre är det i den arabiska vårens länder där de gick från att vara nettoexprtörer till att vara importörer. Och just nu agerar mellanöstern buffert. Om några decennier är deras olja slut och då finns inga buffertar, och oljan kostar vad den kostar. Tough luck!

 24. Kalle

  Och förstås PIIGS som har ett svårt oljeberoende, vilket vi idag betalar gemensamt för. Är inte EU så bra?

 25. Kalle

  Och så är vi ju beroende av att de andra länderna mår bra för vi är ju en nation beroende av export. Och mår de inte bra så mår inte vi heller bra. Så, olja är det som smörjer, även vår ekonomi omänn indirekt.

 26. Slabadang

  Kalle !
  Du har poänger blandat med magplask. Energipriser i förhållande till GDP är vad som är intressant.
  En sak är jag hundraprocentigt säker på när det gäller Rossi och det är att han INTE är ute efter stålar/bedrägeri. Han gör ingenting rätt om det skulle vara det som driver honom. Han hade kunnat dra in milarder redan nu och stuckit med stålarna för länge sedan och de som jobbar med honom hade avslöljat honom för länge sedan. Du svarar inte på vilken information du sitter inne med eftersom du tydligen vet mer än de som jobbat och utvärderat e-caten. För någon som aldrig varit med om eller inte har kunskaper om den process som följer av att få ut en helt ny avancerad produkt på marknaden så läser de utvecklingen fel. Det tar en helvetiskt tid med anpassning av både produkt och olika tillstånd och befintliga standarder. Att bara synka produktionsledet med prototyper tar ofta väldigt lång tid. Den enkla snilleblixten i plast som ersätter byx eller skjortknappen utan att behöva nål och tråd tog två och ett halvt år att gå från prototyp till produktion.
  Rossi är en ingengör som genom trial and error provade sig fram efter de reaktioner fysikerna i Bologna fått fram men inte kunde förklara. När han nu skall försöka leka professor i kärnfysik för att förklara vad han experimenterat fram så håller jag med dig om att det går välan … så där … för att vara snäll i omdömet! Jag tror inte att det är han själv som kommer kunna beskriv vilken typ av reaktion det faktiskt handlar om.
  Rakt upp och ner … har du läst Essen-gruppens test ? Att han basar i VoF är iofs ingen merit direkt.

 27. Kalle

  Suck!
  Rossi!
  Ja, nog vore han nu världens mest omtalade manliga man i
  Ifall någon brydde sig Gäsp!
  Rossi, ja vad kan man säga?
  Einstein… typ…

 28. Kalle

  Slabadang,
  Du förstår inte. Om det förenklar för dig och din förståelse, jag är också ingenjör. Och jag tror oförblommerat på samma gud som du. Så låt oss sjunga. O store guuuud…

 29. Kalle, du är ingen riktig skeptiker. Du kom med några kommentarer (delvis vettiga), blandat med tvärsäkra uttalanden som är strunt, och hänföll snabt till invektiv. Ingen bra början.
  Du behöver iofs inte oroa dig. Det har passerat klimathotstroende i revy här skall du veta, som gapat men inte kunnat. Och kanske är du ytterligare en av alla dessa. Men ifall du inte är det behöver du skärpa argumentationen en smula.
  Kan du tex ge en referens till denna påstådda SP-provning? Jag känner inte till ngn sådan.

 30. Kalle

  Slabadang,
  När jag nu faktiskt browsat igenom din kommentar inser jag att du är faktiskt inte riktigt klok. Ja, inte vid dina sinnens fulla bruk. Vad har du att säga om det? Kan du bevisa att du är riktigt klok?

 31. Kalle

  Jonas,
  jonasN, T
  ack för att du är så tydlig. Eftersom jag inte är en riktig skeptiker enligt dig så måste jag hålla med. Jag är bara en låtsasskeptiker. Jag bryr mig egentligen inte om något alls. Till skillnad mot dig. Klimathotstroende som du är.
  Å andra sidan så tvekar jag om du existerar alls. Kan du bevisa det?
  Du kanske inte tycker om min argumentationsteknik som jag lånat av dig. Men jag lär mig snabbt, av en mästare.

 32. Kalle

  Och JonasN,
  att du inte känner till något är ett bra bevis. Jag lägger mig platt!

 33. Kalle, är du lite på lyset på lördagskvällen? Eller är du en av dessa som försökt tidigare, men funnit det lämpligt att byta nick?

 34. Pelle L

  Nej, Jonas N, det där kan inte vara en enkel lördagsfylla, som du så snällt beskriver det.
  (Såna känner jag till, genom egen bitter erfarenhet)
  Här är det nog fråga om något allvarligare:
  Klimathotssjuka/Räddavärldensyndrom bara det inte drabbar mig/Paranoia.
  Det bästa är nog att låta grabben (eller tjejen, vad vet jag) prata av sig. Det brukar lätta.

 35. bom

  Nu skall vi slå vakt om bredden på ”åsiktskorridoren”! Men ingenjör Kalle bör nog kanske vårda sitt språk en aning??? 🙂

 36. Egensinnig

  #23 Kalle
  EROEI är inte ett ekonomiskt begrepp, det är en komplett meningslöshet. Varför inte snakca om IROII, Iron Return On Iron Invested för en järnmalmsgruva. Varje utvinning av råvaror kräver en enorm mängd olika insatsvaror, det är meningslöast att bara plocka ut en enda. Dessutom är ”energi” väldigt många helt olika slags varor som inte har någonting med varandra att göra och som därför har totalt olika slags värden. Energi är diesel, råolja, druvsoker, elektricitet i en kabel på en viss plats en viss tid, uran. Som att tala om KROKI, Kilogram Return On Kilogram Invested, alltså bara se till massan av saker, inte alls till deras egenskaper i övrigt. Sovjetisk bokföring alltså.
  Ekonomiskt meningsfullt blir det bara när man ser till saker och tings VÄRDEN. Oljebolagen gör bra vinster vad jag förstår, de omvandlar alltså mindre värdefulla resurser till mer värdefulla resurser. Oljeutvinningen stiger oavbrutet sedan de senaste 150 åren, Starkast är tillväxten i de fattiga oljeberoende länderna (som Indien och Kina). Din teori är helt galen, det är förklaringen till varför alla dina slutsatser blir helt fel hela tiden.

 37. Egensinnig

  Och hur var det nu med exemplen på ”resurser” som har peakat historiskt? Några såna exempel skulle indikera att din teori kanske inte är kategoriskt utesluten, så du borde särskilt betona sådana historiska exempel. Så låt höra!

 38. Lejeune

  Ingen skröna blir en framgångsrik skröna utan ett korn av sanning, jämför med den om CAGW och koldioxiden.
  Utvinningen av konventionell råolja peakade, eller åtminstone planade ut i maj 2005, inte gick världen under för det. Nej mänsklig uppfinningsrikedom underskattades av domedagsprofeterna även denna gång.

 39. Lejeune

  …missade det, mer i samma anda från:
  http://wattsupwiththat.com/2014/01/11/m-king-meets-the-eia/#more-101014

 40. Olav Gjelten

  Till alla som trott på skrönan nom peak oil.
  Det finns också de som hävdar att vi inte ens nått första procenten i utvinning av all olja som finns.
  Och så finns det forskare som hävdar att oljan aldrig någonsin tar slut, då det hela tiden nybildas olja.
  Peak oil är ett politiskt påhitt och har inget med verkligheten att göra.

 41. Olav Gjelten

  Sirapsodlaren # 14
  Om du uppfattar att drivmedelspriserna relativt sett inte blivit dyrare, kan du förtrösta dig med att våra politiker effektivt kommer att sätta stopp på sådant misstag. Redan nu finns lobbygrupper som vill ha drivmadelspriserna upp i minst 42 kr/liter.

 42. Glasklar

  NASA har utvecklat sätt att utvinna metan (naturgas) och syrgas på Mars(!) ur atmosfärens CO2. Detta genom att bara ta med sig lätt vätgas (som kanske också kan utvinnas på plats) för att driva raketer och rullande fordon. Kolväteförbränning i förbränningsmotorer lär vi leva med i generationer framöver också. Det är en fantantastikt effektiv energiteknik.
  Plutonium tar bokstavligen slut naturligt, men väte, kol och syre är 3 av univerums 4 vanligaste grundämnen. Peakarna kunde inte ha valt en mer absurd ”resurs” för sitt peak-ändamål än just kolväten i syreatmosfär!

 43. OR

  Stickan no1 #11
  Mycket intressant länk om batteriteknik!
  Inte minst för att vind- och solkraft med en sån teknologi självklart måste betala för den baskraft den kräver.

 44. Stickan no1

  #43
  Troligare är väl om denna energilagringsteknik håller vad den lovar att elbolagen tappar kunder helt och hållet. Fler och fler ser av principiella skäl ett värde i att bli självförsörjande på energi. Det lär väl inte ske i Sverige först men längre söderöver är det säkerligen möjligt.
  Men då blir det säkerligen som i Spanien. Skatt på egenproducerad solel. Jo så är det.
  http://www.bbc.co.uk/news/business-24272061
  Eller som i Danmark. Skatt på Ved för att kompensera minskade skatteintäkter.
  http://dagbladet.se/djurnatur/1.6380655-vill-kompensera-minskade-intakter-med-skatt-pa-ved
  Skatten måste in. Det är tydligt det.
  Det visar också att klimathotet är i huvudsak framdrivet av våra politiker att förmå den stora massan att tolerera höga energiskatter.
  Kommer det fram bra och billig lagringsteknik kommer det ställa till det i Staternas finanser.
  Andelen köpt=högbeskattad energi kommer snabbt minska och det kommer ge hål i statskassorna.
  Det kan till och med gå så långt att folk kopplar bort sig helt från nätet. Om nätavgifterna höjs kraftigt.
  Off Grid living är nu ganska stort i delar av USA. Av principiella skäl. Men där påverkas inte statens skatteintäkter i samma grad som i Europa pga lägre eller obefintliga energiskatter.
  I Sverige har vi nästan 400.000 hushåll som värms i huvudsak med ved. De förbrukar oftast väldigt lite köpt energi och med energilagring kan de också gå offgrid.
  Bäva Borg!

 45. Gustav

  Slabadang #14:
  Det är något som jag aldrig upphör att förvånas över på denna blog. De flesta kommentatorerna och skribenterna ger intrycket av att vara väldigt pålästa och väl uppdaterade i klimatfrågan. Men det är något som slår slint när det handlar om Peak Oil. Varför har jag inte lyckats begripa? För min del är det solklart att peaken inträffade 2006, vilket även påtalats av IEA. Efter detta datum är det bara fråga om ett riggat spel där OECD-ländernas energiorgan inte vill försämra sitt förhandlingsläge och därförinkluderar meningslösa begrepp som processing gains och biodrivmedel som ”olja”. Ja de gamla grekerna var verkligen beroende av olja och hade stor produktion (av vin)…
  ”Din retorik bygger endast på att du inte vill att det skall komma ny teknik som sparkar ut klimatmupperiets domedagsprofeter med huvudet före. ”
  Slabadang, du inser väl att utan extremt överdrivna scenarier för framtida utvinningstakt (av olja, kol och gas) så kan AGW inte åstadkomma några dramatiska temperaturökningar även om klimatkänsligheten så skulle vara 4,5 C. Och återigen: det är AGW-lägret som anfört absurda scenarier för framtida utsläppstakt av CO2, något där de har en överväldigande majoritet av vetenskaplig litteratur EMOT sig. Alltså är det ingen annan än DU, Slabadang, som går klimatmupperiets ärenden i detta fall!
  Snälla, snälla, snälla förklara varför ni gör på detta sätt! Jag har så svårt att förstå hur annars klokt resonerande människor blir till zombies… Är det för att ni gillar Radetzki och ogillar Aleklett?
  Myser också lite åt att det alltid när det diskuteras utvinningstakt glider över på reservuppskattningar. Många verkar ha föreställningen att så länge som reserverna är stora så är peaken avlägsen? Man tar sig för pannan! Undersök gärna reservernas storlek i några av de länder som pekat (datera bakåt) och ni kommer se att de allra flesta länder har större reserver nu än de år de peakade. Alltså måste de minska sin produktion med flit, trots att priserna är rekordhöga och de istället tvingas importera olja? Antagligen är de dumma i huvudet…
  Märkligt också att denna nya underbara fracking-teknik inte verkar sprida sig utanför USA. I Polen och Baltikum är desperationen stor för att sälja av sina andelar i prospekt för skiffergas. Är det så att de multinationella oljebolagen som frackar i USA inte har vett nog att borra även på andra kontinenter, trots att de har tillstånd? Ja så måste det vara och det är säkert ingen skillnad i geologin som är gränssättande heller…

 46. Pär Green

  45 Gustav 2014/01/13 kl. 10:21
  ”Det är något som jag aldrig upphör att förvånas över på denna blog. De flesta kommentatorerna och skribenterna ger intrycket av att vara väldigt pålästa och väl uppdaterade i klimatfrågan. Men det är något som slår slint när det handlar om Peak Oil. Varför har jag inte lyckats begripa? För min del är det solklart att peaken inträffade 2006, ”
  Och det skall uppfattas som att du vet och har kunskap om att det inte finns oupptäckta ”oljefält”?

 47. Gustav

  Pär Green, #46:
  Nej så ska det inte uppfattas. Jag skrev:
  ”Många verkar ha föreställningen att så länge som reserverna är stora så är peaken avlägsen?”
  Alltså jag är mycket optimistisk angående fyndtakt och vet att det finns ofantliga reserver (alla 3P). Det är när dessa reserver ska översättas till utvinningstakt som det inte går att komma ifrån att peaken (konventionell råolja) inträffade år 2006, precis som IEA sagt.

 48. Pär Green

  47 Gustav 2014/01/14 kl. 14:16
  ”Nej så ska det inte uppfattas. Jag skrev:”
  Då gör jag, inte det !