Öppen tråd

pythagoras
Barn och ungdomar har ibland så uppenbara och enkla svar på mattelärarens uppgifter. Detta apropå ingenting särskilt. 🙂
Här är i alla fall helgens öppna tråd där Du väljer ämnet.
Redaktionen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Är det ett extra skämt att x är ritat kortare än den andra katetern?
  Den skall vara =4

 2. latoba

  Det kan ske var mattelärarens avsikt att eleven både skulle upptäcka det ”misstaget” och tillämpa Phytagoras’ sats.

 3. Jimmy

  Agronomen Mats Lönngren, tillika ambullerande domedagsprofet, miljökommunikatör och ”klimatexpert” , beskriver på sin hemsida/blogg hur en klimatskeptiker ska bemötas utifrån vilken stadie av förnekelse skeptikern befinner sig.
  http://mikom.se/index.php/blogg/44-att-mota-en-klimatskeptiker
  Mot de värst drabbade skeptikerna hjälper inte faktaargument utan dessa ska bemötas med…..TYSTNAD!
  Mats har även åsikter i vindkrafts-NIMBY-debatten.
  ”Man måste vara beredd på att göra en estetisk uppoffring” för att värna om klimatet.

 4. Slabadang

  Klimathotarnas mantran och tungomål!
  Det saknas inte ett enda attribut för att spika fast klimathotarna som SEKT.
  WIKI : Med sekt menas en grupp människor som är sammanbundna med någon ideologi eller någon/några ledare. Ordet sekt kan härledas till latinets secta (princip; parti; filosofisk skola; ideologi; partiprogram)[1]. Sekter finns inom religiösa respektive icke-religiösa ideologier. Sekter kan vara politiska, religiösa eller vara andra grupper eller föreningar. Somliga sekter kan påverka människors liv mycket, sina medlemmar, men även andra människor. Sekter finns inom så gott som alla religioner och ideologier. Ord som sekt, sekterism, sektledare används ofta i nedsättande betydelse, men de har ej alltid använts uteslutande i nedsättande betydelse. Ursprungligen kunde ordet sekt även ha neutral eller positiv betydelse. Ordet används i många fall för att betona avvikande livsstil, eller extrema åsikter eller starkt ledarskap. Även förtryck eller farliga åsikter kan åsyftas.
  Om begreppet:
  I detta avsnitt beskrivs två betydelser eller tolkningar av begreppet sekt, (men det finns flera andra sätt att indela sekter). Den ena betydelsen är inskränkt. Det är den nu vanligaste betydelsen i svenska språket, men även i några eller många andra språk. Den inskränkta betydelsen hävdar att sekter endast omfattar avvikande eller kontroversiella grupperingar. Eller endast är mindre grupper. Eller att det främst är världsfrånvända, flummiga, religiösa grupper som styr människor genom sagor, skrönor, påhitt och förtryck. I den inskränkta betydelsen används ordet sekt som varning för någon gruppering eller till och med som skällsord eller i vissa fall för förtal.
  Den andra betydelsen, den vida, är som den ursprungliga betydelsen. Enligt den betyder sekt princip; parti; filosofisk skola; ideologi; partiprogram. Enligt den kan sekter även vara stora, till och med dominera ett eller flera samhällen eller flera nationer. Och sekter kan vara mer än enbart somliga kontroversiella eller avvikande grupperingar. Och sekter kan vara politiskt korrekta/”godkända” och väl etablerade organisationer, föreningar, partier, religioner, ideologier. Enligt den vida betydelsen kan bedömning av sekter bli mera omfattande och handla om annat än enbart att bedöma om något är en sekt eller en icke-sekt. Man kan då betona till exempel farlighetsbedömning, funktion och annat. Men det kan vara kontroversiellt att tala om gruppers/ideologiers/religioners farlighet. Därför förtigs farlighetsbedömningar ofta av rädsla för hotfulla personer, grupper/sekter; det blir tabu eller politiskt icke korrekt att kritisera vissa sekter/religioner/ideologier/partier. Kritik nedtystas eller förtigs. Det är vanligt att förtryckande regimer har lagar som hindrar kritik och debatt.
  De flesta sällskap, partier, föreningar och andra grupperingar har någon sorts ledarskap eller härskarteknik (i vissa fall t.o.m. förtryck) som medlemmar och ledare och andra utövar mot varandra, åtminstone inom grupperingen. Och det förekommer i olika grad, somliga är mindre förtryckande, andra är mera förtryckande. Somliga sekter har stor inverkan även på icke-medlemmar. Enligt den vida betydelsen är härskartekniker och sekterism vanligt och utövas dagligen av många människor på gott och ont. Men sådant kan i vissa fall vara nödvändigt ont för ledarskap. Vid kritik av principer, föreningar, medlemmar/ledare kan det vara intetsägande att tala enbart om sekterism. Vill man kritisera kan det vara tydligare att tala om exakt vilken sorts förtryck det är frågan om, till exempel dålig princip, dålig rutin, fräckhet, lögn, manipulation, elakhet, oärlighet, förtal, sabotage, mobbning, utestängning, dåligt ledarskap eller allmänt förtryck. Enligt den vida betydelsen bör man alltså ej tro att man kan undvika sekterism helt bara för att man tror eller hör: “Jag är ej med i någon sekt eftersom min förening/grupp/parti/religion/ideologi är ej sekt-stämplad“. “Det finns ingen sekterism här eftersom min kolleger/chef har sagt det. Men den/de där är sekter och sekterister.”
  Den smäcken sitter bra tajt på klimathotarna.

 5. BjörnT

  När jag tänker på de senaste månadernas blogginlägg och debatter så får jag denna fundering.
  Faktum 1:
  Världens tillstånd blir oupphörligen bättre år ut och år in. I stort sett alla indikatorer på det utvecklas på ett positivt sätt. Även om givetvis mycket elände kvarstår.
  http://thinkprogress.org/security/2013/12/11/3036671/2013-certainly-year-human-history/
  I praktiskt taget alla internationella underökningar om välfärd, livskvalitet , trygghet, jämlikhet, innovationsförmåga, minst korruption etc hamnar Sverige i topp tre. Därmed inte sagt att det inte finns mycket att förbättra även i Sverige.
  Faktum 2.
  Här på KU finns många beskrivningar om hur miljörörelser och miljöengagemang fördärvar denna planet, ökar fattigdomen, hindrar utveckling,korrumperar,mutar och förstör och värst av allt i Sverige med Lena Ek som vanvettig pådrivare och hela det mutade etablissemanget som blundar för hur Sverige sjunker ner i träsket med sina vanvettiga energiskatter som utarmar folket och tvingar på dem vindkraftverk som förstör kultur- och naturvärden och utrotar våra småfåglar.
  Min fundering är, hur får ni: alla detgåråthelvetepredikare här, ihop Faktum 2 med Faktum 1?

 6. Bim

  Jimmy # 3
  Haha! Ur-prototypen för en nyttig idiot.

 7. Slabadang

  Fracking sänker co2 halten!
  Nåt för Merkel att ta efter ! 🙂 Gas ersätter kol i allt fler kraftverk i USA. Skillnaden mellan naturlig utveckling och fantasier blir tydlig.
  http://wattsupwiththat.com/2014/01/10/natural-gas-switch-from-coal-brings-power-plant-emissions-down/#more-100937

 8. Jimmy #3 och Bim #6
  Jag har just skickat honom ett mail och inbjudit honom hit att läsa och även kommentera.

 9. BjörnT #5: Faktum 1 och 2 går ihop eftersom miljöorganisationer inte har makt att genomföra sin politik. De vill fördärva denna planet, öka fattigdomen, hindra utveckling och förstöra miljön. De har bara inte makten att göra det. De får nöja sig med att skriva debattartiklar för att påverka politiker. Den politiska delen av miljörörelsen kan dessutom ibland komma överens med regeringspartier i olika frågor.
  I Tyskland har miljörörelsen lyckats särskilt bra och det är antagligen det land där den har kommit längst. Vi ser följderna. Elpriserna stiger så att allt fler människor inte har råd att betala sina elräkningar. Ren kärnkraft är på väg att avvecklas och ersätts dels med smutsig kolkraft och dels med någorlunda ren gaskraft. Koldioxidutsläppen ökar. Vilket knappast är ett problem, men på tvärs mot vad miljörörelsen säger sig vilja ha. Landskapet förstörs av tusentals vindsnurror som sällan levererar särskilt mycket. Solpaneler täcker allt fler hustak, subventionerade till stora kostnader. Inte heller de levererar särskilt ofta. Fast är det mitt i dan nära midsommar och det kanske också råkar blåsa lite, produceras i stället så mycket el att det blir stora problem att bli av med allt.
  Som andra har påpekat här, behöver användbara energislag en start- och stoppknapp. Elen ska produceras ögonblicket innan den behövs, inte för att det råkar blåsa eller råka vara mitt i dan nära midsommar. Helst ska elen dessutom produceras med så lite miljöpåverkan som möjligt.
  Riktiga miljövänner är för kärnkraft och mot vindkraft.

 10. BjörnT

  Eleven gav ju det enda möjliga korrekta svaret på frågan i ursprungsinlägget!

 11. Stickan no1

  BjörnT
  ”Min fundering är, hur får ni: alla detgåråthelvetepredikare här, ihop Faktum 2 med Faktum 1?”
  Enkel svar.
  Sverige går åt fel håll medan världen blir bättre. Och det är påfrestande att se hur Svenska politiker medvetet(?) kör Sverige i sank. Där mycket av försämringen sker i politiskt skydd bakom klimathotet.
  I andra delar av världen blir det bättre mycket på grund av tillgången på billig energi.

 12. Argonaut

  Denna siten är sällsynt och utmärkt där det mestadels hålls en intellektuellt hederlig diskussion.
  Mycket Bra!
  Vad jag kan sakna är de goda faktabaserade argument, som har staplats i kommentarer och inlägg genom årens lopp, inte går att tillgå/plocka fram på ett enkelt vis.
  D.v.s. tabeller, grafer, länkar etc.
  Hade någon kunnig velat skapa detta så tror jag siten kunnat fått ett ytterligare uppsving som viktig röst.
  Keep up the Good Work!
  A
  Detta

 13. Tankefelet i #5
  Byt ut ” miljörörelser och miljöengagemang” mot ’kommunister och andra socialistiska/kollektivistiska utopier’ i fråga 2. Och fråga (retoriskt):
  ”hur får ni: alla detgåråthelvetepredikare här, ihop Faktum 2 med Faktum 1?”
  Fråga på ngt mer ’avancerad’ nivå?
  Varför har världen blivit bättre trots att vi nyss lämnat århundradet där kommunismen,/socialismen/fascismen haft sina största ’framgångar’ (i varje fall i volym räknat).
  Psst: Svaret är uppenbart, men ändå inte trivilat!

 14. BjörnT

  Lars Kamel #) Tack för att du så tydligt illustrerar det absurda i era resonemang. Tyskland är ju ett utmärkt exempel. Landet har den näst största exporten av alla länder med fokus på verkstadsprodukter med mycket high tech och överlägsen kvalitet och är den dominerande ekonomiska makten i Europa.
  Du är dessutom väldigt dåligt påläst om du tror att gasförbrukningen ökat i Tyskland.
  Och vindsnurrorna levererar mer än 8 procent av elenergin i Tyskland.
  Sedan är min åsikt att det gör fel som avvecklar kärnkraften men det är ju deras beslut.

 15. #1 CGR och #2
  Du förutsätter att det är en rät vinkel i ett av hörnen. Vad jag kan se går det inte att förutsätta från figuren

 16. Sören F

  Hmm. Broadway? Kanske några sekler tillbaks.

 17. parsec

  BjörnT: Faktum 1 är inte orsakat av Faktum 2, det senare snarare motverkar Faktum 1 som drivs av globalt förbättrad ekonomisk standard. Än så länge så har klimatfacisterna inte lyckats tippa vågskålen men vi är på god väg dit. Sverige är ett relativt rikt land där privatpersoner oftast har goda ekonomiska reserver. Tänk istället om man applicerade svensk klimat/skattepolicy i fattiga Afrikanska eller Asiatiska länder, tror du Faktum 1 hade varit ett Faktum då? Eller när den rika västvärlden väl blir utarmad, hur kommer vi då kunna bidra till att förbättra standarden i u-länder? Din fråga med implicit antagande visar på total historielöshet.

 18. Slabadang

  Hämtat från Jonova!
  I linje med kostdoktorn A Dahlquists slutsatser har en mycket liten men samtidigt otroligt inressant studie gjorts på sockersjuka. Sockersjuka utgör en av våra absolut största folksjukdomar och resultaten från studien är av arten gigantiskt genombrott om slutsatserna även håller i större studier. Resultatet går HELT på tvärs med det ”konsensus” som råder om sockersjukans kroniskhet. Tänk att det kan vara så enkelt att mota sin sockersjuka!
  Sometimes the consensus deniers are right, which is exactly why the term is so pointless and so profoundly unscientific.
  The medical associations were unequivocal. Crash diets were a fad, unhealthy, and only slow sensible weight loss could work. So millions of people were fed expensive drugs for decades, monitored, and some even given risky bariatric surgery. Patients with Type II diabetes were expected to be treated for years, or possibly the rest of their lives. Nearly a tenth of the national health budget of the UK was spent managing diabetes. Fully 8% of the population have the condition in the US.
  Now a new (albeit very very small) study cured diabetes in some cases in as little as a week with a diet that was thought to be bad.
  In the trial the very low calorie diet was done for 8 weeks. Sticking to 600 calories a day is not easy (some reports say it was 800 cals). It’s about a quarter of what a normal guy would eat. But it shrinks fat in the pancreas and liver, and that seemingly returns insulin levels to normal. The really amazing thing is that the benefits turn out to stay around far longer than anyone thought. A word of warning, to anyone on medical treatment: the effect on blood sugar levels can be so dramatic it could be dangerous to start such a drastic diet without talking to the doc first.
  Det finns studier/statistik som visar att personer som varit utsatt för svält (naturligtvis under en begränsad tid men upp till många månader) lever längre och drabbas mer sällan och senare i livet av sockersjuka.

 19. Lasse

  Björn T
  Världen blir allt bättre-nåt att glädja sig åt!
  Men tror du att den blir bättre trots ansträngningar eller på grund av?
  Det är samlade ansträngningar som förbättrar världen. Då gäller det att ansträngningar görs i rätt riktning.
  Blev fundersam igår när två par mediepersonligheter ”förhördes ” i på spåret . Det är mycken kunskap som är ytlig hos den yngre generationen, men musik och personfrågor klaras elegant. Samtidigt som deras engagemang är stort.
  Bilden ovan är kanske en förklaring till detta. Undervisningen inbjuder till lite trams och väldigt lite kunskap. (det finns en helt underbar serie med liknande bilder på nätet-som jag visade för undervisande person-som inte gillade detta alls eftersom det kändes igen från verkligheten)

 20. Slabadang

  Angående sambandet svält-sockersjuka!
  Min hypotes och allt flers är att vår kropp inte hunnit anpassa sig till vår moderna civilisation och är utvecklad för att hantera perioder av svält men har inte anpassat sig för konstant tillgång till föda eller långvarig frossa. När vi jagade och samlade var det få som inte fick uppleva flertalet svältperioder.

 21. Lejeune

  En stunds underhållning från Pointman:
  http://thepointman.wordpress.com/2014/01/10/why-the-ipcc-hesitates/

 22. #19 Lasse, ja tyvärr. Väldigt väldigt mycket ’kunskap’ idag så som den framställs och ’belönas’ i mediala sammanhang är mest trams och ytliga fraser som kan fås att klinga väl. Skälet är iaf delvis att så mycket ’ansträngning’ är riktat mot att få del av politiskt beslutade resurser, och en allt för liten del handlar om att erbjöda värde som väl motsvarar den ersättning man vill ha i gengäld, till dem som faktiskt beställer och betala för fiolerna …
  En alldeles för stor del av ekonomin handlar om att (få) spendera resurser som är någon annans …

 23. Slabadang

  Rättelse!
  Genomlida svältperiod passar bättre än ”uppleva” då upplevelsen sällan och knappast är av positiv art.

 24. Michael

  Björn T #5
  Det handlar om två motriktade krafter, där tack och lov den första faktorn är starkare. Det kan jämföras med ett annat exempel: vår välståndsutveckling kan fortgå eftersom entreprenörerna skapar medel i en snabbare takt än omfördelarna (politikerna) hinner förstöra.

 25. BjörnT

  Men hallå nu då. Det rådde ju konsensus om att onda män och organisationer nästlat sig in i både EU och FN på ledande positioner och drivna av oljepengar att de i bakgrunden styr det mesta av det som sker i världen.
  Och deras ultimata mål är ju Global Makt och medlet är att hålla massorna fattiga med orimliga energiskatter och besvärliga miljöregler…………..
  Trots dessa mäktiga och onda män och organisationer dolska har utvecklingen varit såpositiv och det syns inga tecken på några försämringar och ännu bättre verkar det bli om man ska tro på detta:
  http://www.theatlantic.com/international/archive/2014/01/a-report-card-for-humanity-1900-2050/282928/

 26. pekke

  I Danmark har den gröna ide´n att ersätta fossila bränslen med importerade träpellets fått sig en riktig knäck, det är nog inte så grönt som de trott !
  ” Når danske kraftværker i løbet af de næste seks år skifter kul ud med 4,5 millioner ton træpiller om året, sker det uden garanti for, at træpillerne kommer fra bæredygtigt skovbrug. I værste fald mindskes biodiversiteten, og nye træer bliver ikke plantet – og så begynder CO2-gevinsten at fordufte.
  Det fastslår en bred vifte af danske forskere fra alle lejre af den igangværende debat om biomasse – fra Københavns Universitet til medlemmer af klimakommissionen og Concito. Meget er parterne uenige om, men sammen med både Dansk Energi og Dong Energy efterlyser de alle fælles krav til træpiller for at sikre bæredygtigheden. Situationen i Danmark og Europa er i øjeblikket ‘presset’ og ‘uholdbar’, lyder det.
  »Der er ikke basis for automatisk at betragte biomasse, specielt træpiller, som CO2-neutrale. Vi har ingen garanti for, at f.eks. nyplantede træer vokser op og suger den afbrændte CO2 til sig igen. Alligevel investerer kraftværkerne massivt i den her omstilling, og politikerne har enten taget bind for øjnene eller er meget pressede for tiden,« siger Jørgen Henningsen, tidligere medlem af klimakommissionen, civil­ingeniør og toprådgiver i EU. ”
  http://ing.dk/artikel/dansk-traepille-bonanza-med-bind-oejnene-det-er-alt-andet-end-co2-neutralt-165492
  http://ing.dk/artikel/medlemmer-af-klimakommissionen-om-traepiller-vi-sov-i-timen-165497
  Undrar när alla de som förespråkar div. bioenergi/bränslen från biomassa skall inse att det finns en gräns för hur mycket man kan utnyttja Jordens biomassa till energi både på lokal och global skala, överskrider man den gränsen så …

 27. Jimmy

  # 8. CG Ribbing
  Då kanske vi kan få veta lite mer om ”Rubbologin – Läran om Rubbet”
  eller om hur man skaffar ett ”snabbkörkort i hållbar utveckling”
  http://mikom.se/index.php/verksamhet/utbildning-i-miljo
  Men för dig CG finns det nog tyvärr inget hopp, du har drabbats svårt av ”klimatskeptiker-sjukan”

 28. #25 … och där genererar det till rent trams igen. Trams på så många plan …

 29. Michael E

  BjörnT#14 Jag håller med om att den Tyska ekonomin är draglok åt hela den Europeiska regionen. Utan Tyskland skulle det Europeiska handelsunderskottet vara mycket större. Detta beror dock av en rad faktorer, inte minst av att Tysk industri har stor nytta av Euron som om den byttes mot D-Marken skulle resultera i starkt försämrade konkurransvillkor. Tyskland har alltså en fördel av andra Europeiska länders handelsunderskott vilka då verkar för att pressa ned den Europeiska valutan och därigenom ge Tysk industri en ”oförtjänt” förstärkning av dess konkurrenskraft . Att el-priserna de senaste 10 åren fördubblats i Tyskland kan dock knappast stärka landets konkurransförutsättningar.

 30. Speaking about school teaching –
  I was just updating a February 2012 Skolverket link I had on critical thinking in school science about the global warming debate …
  http://www.skolverket.se/skolutveckling/itiskolan/kolla_kallan/kallkritik/reportage/2012/naturvetenskap-1.165842
  but it has been taken down 🙁
  Hmm … so I went to the relevant Skolverket F acebook page
  https://sv-se.facebook.com/skolverket/posts/389190867773313?comment_id=5358828
  and noted that 1 day after Skolverket had posted it … a person (teacher?) had complained –
  Ann-Marie Pendrill För att kunna arbeta konstruktivt med källkritik i (t.ex.) naturvetenskap kan det behövas betydligt mer konkret material. Att leda vidare från utgångspunkten”Låt eleverna studera några konkurrerande teorier” kräver mycket kunskap (och en analys av vilka förkunskaper eleverna behöver för att kunna förstå innehållet de diskuterar). Det är välkänt att media gärna vill ge lika stort utrymme åt ”för” och ”emot” någon ståndpunkt, även om detta inte alls speglar den debatt som förs i forskarsamhället. Detta har varit väldigt tydligt t.ex. i klimatfrågan. Läs t.ex. Naomi Oreskes artikel: http://historyweb.ucsd.edu/…/ScientificConsensusonclima…. Kommer Skolverket att lägga ut kompletteringar eller skapa något forum för att diskutera olika ”case”?den 18 februari 2012 kl. 05:40 · 1..
  … and Skolverket replied … agreeing … and took the page down!
  Skolverket Hej Ann-Marie och tack för din fråga. Vi håller med om att artikeln om naturvetenskap och källkritik är mindre konkret och mer teoretisk än de övriga. Det är inte omöjligt att det kan komma en uppföljningsartikel med mer konkreta exempel längre fram, men inget är bestämt just nu.
  Med vänliga hälsningar Skolverketden 20 februari 2012 kl. 01:16 · 2…
  … I mean … Naomi Oresekes (???!!!)
  Skolverket really hasn’t a clue.

 31. István

  Re öppningsfiguren
  ”Mät ej å ritning”
  Har det ståt på alla ritningar förr i tiden.
  Figuren kan vara fel.
  Det är måtten som gäller!

 32. István

  För övrigt måste man anta att en av vinklarna i triangeln är rät ( 90° )
  Annars blir problemet olösligt.

 33. lennart bengtsson

  Hej
  Varför inte låta eleverna härleda Pytagoras sats? Det vore kanske en mer lämplig uppgift för gymnasisterna inklusive kanske också dagens lärare.
  För övrigt har jag alltid tyckt att Pytagoras bevis att det finns oändligt många primtal är ett under av elegans. det finns väl inte heller kvar i gymnasieutbildningen?
  Tycker och frågar en utlandssvensk sedan 1974.

 34. BjörnT

  JonasN #28. För en gångs skull håller jag med dig, rent trams! 🙂

 35. När jag tänker efter lite, inser jag att figuren i uppgiften är omöjlig i verkligheten. I alla fall om siffrorna 5 och 3 anger sidlängder. En triangel med längsta sidan 5 och näst längsta 3 har dessutom ingen rät vinkel och Pythagoras’ sats kan inte användas på den. Elevens svar är därmed det enda riktiga.
  Björn T #14: De stora tyska företagen har speciella elavtal och behöver inte betala för subventioner till olönsam, dyr, ineffektiv, förnybar energi. Exporten är ännu så länge opåverkad. Det är bara en tidsfråga innan Tysklands ekonomi kraschar om inte ”Energielände” upphör.

 36. #33 lennart bengtsson
  var fick du ifrån att det var en gymnasieuppgift? Att döma av svaret är det ett barn. (Det är alltså handstilen, inte semantiken, som får mig att dra slutsatsen att det är ett barn.)
  (Och det är väl också förklaringen till att triangeln är felaktig i proportionerna i förhållande till måttet, läraren har förmodligen gjort det avsiktligt för att eleven inte skall kunna mäta sig till svaret. Och på liknande sätt är det underförstått att triangeln är rätvinklig. Svårare än så är det inte)

 37. Bim

  Michael # 24
  Du har alldeles rätt, utan entreprenörer inget välstånd.
  Själv har jag varit entreprenör i hela mitt yrkesliv, så tacka mig för ert välstånd. 😀
  Jag märkte att min andningsmask ”Piggelin, gör jorden kal och fin.” har kidnappats av CFACT och demonstrerats nere i Doha . De var inga äkta entreprenörer, för de glömde att tala om var koldioxiden blev av.
  Jag har därför rationaliserat Piggelin och gjort det möjligt att mer centralt hantera uppsamlingen av CO2.
  Det kommer hädanefter att finnas en extra uppsamlingscontainer vid alla sopsorterings stationer som är utrustad med ett tiotal slangar där man kan andas ut sin koldioxid .
  En timmes vistelse / per dag med tio personer åt gången och dessutom med tusentals stationer landet runt skulle kunna samla upp åtskilliga ton CO2 per dag. Dessutom kunde vi skeptiker kunna titta på alla dessa nyttiga idioter. Men efter som klimatet hade blivit åtskilliga grader kallare så har jag även startat en fabrik med kläder i isbjörnsskinn till oss skeptiker. En kallare jord ökar ju på isbjörnarnas antal så de måste ju ändå införas skyddsjakt på nallarna.
  Va…va då bättre?
  Skyddsjakt på nyttiga idioter?
  Nä, jag är visserligen en grym entreprenör, men jag är inte grym mot mina medmänniskor.
  Ha det bra i kylan som kommer på måndag tack vare mig.

 38. István

  #35
  Förstår inte Din bryderi.
  Två sidor i en triangeln är givna. Den tredje är okänd.
  Under förutsättning (ej angiven ) att en av vinklarna är rät, så finns det 3 lösningar på X

 39. Gunbo

  Slabadang #20,
  Håller med dig. Jag skrev följande i en annan tråd:
  ”Visst är socker en av de största bovarna men det nedärvda beteendet att äta mycket när det finns mat (för att ha reserver när det är brist på mat) plus allt stillasittande på jobbet, i bilen, framför datorn och TV är också stora bovar.”
  Motion är också mycket viktigt för personer med diabetes 2. Man kan hålla nere sockervärdena genom att motionera mer.

 40. Björn

  Beträffande triangeln har man förmodligen inte alls tänkt på proportionerna när man skapade uppgiften. Om man kastar om siffrorna så att den längre kateten får värdet X och den kortare värdet 3, då stämmer proportionerna bättre, eftersom X=4. Men i övrigt vet vi inte om det fanns ytterligare uppgifter i samband med triangeln.

 41. István

  Fel av mig!
  Sidan med längden 3 kan aldrig bli hypotenusa. Två lösningar alltså!

 42. BjörnT

  Lars kamel #35. Du har rätt i ditt första påstående,jag påpekade samma sak i mitt #10.
  Dina uttalanden om den framtida tyska ekonomin är mes största sannolikhet inkorrekt.

 43. Lars Cornell

  Gunbo #39 mfl.
  Jag har tre barnbarn, alla pojkar och nästan jämngamla 7 – 8 år. På lördagar blev det slagsmål om lördagsgodiset. Då införde föräldrarna regeln ”obegränsat med godis”.
  Slagsmålen upphörde givetvis, men det fick ytterligare en konsekvens,
  konsumtionen gick ned drastiskt.
  Nu är det fritt fram med godis alla dagar i veckan i den familjen och det går åt väldigt litet.

 44. Mikael W.

  Lördagshumor på Svt2 just nu (13:23). Svt forum från vänsterfolket, typ Gudrun Schyman och company. Tomtarnas parad. Nästan lyteskomik!

 45. Gunbo

  Lars Cornell #43,
  ”Nu är det fritt fram med godis alla dagar i veckan i den familjen och det går åt väldigt litet.”
  Så bra att det fungerar i den familjen! Men jag tänkte nog mer på mat än godis och vuxna mer än barn.

 46. Glasklar

  Den längre kateten har ju trappstegspixlar, men inte den kortare. Alltså är de inte rätvinkliga. Och med bara två kända sidor så är problemet olösligt. Underkänt till läraren!
  Underkänt också till eleven! För det var inte x utan x. som skulle finnas, och den symbolen står bara att finna ovanför triangeln, efter ordet ”finn”. Jag är på dåligt humör nu och har en massa efterjul-omtenor att rätta, Grrr…

 47. LarsG

  #37 Bim 🙂 lysande!

 48. Lasse Forss

  Det är helt i sin ordning att vi kallas förnekare av ”den samlade klimatvetenskapen”. Vi förnekar ju deras modeller och prognoser. Inte av ren illvilja utan därför att de helt enkelt inte stämmer.
  Det skulle bli varmare. Enligt ett genomsnitt av prognoserna från nittiotalets slut skulle det nu vara ungefär 0,7 grader varmare. Det tror vi inte på eftersom vi lätt kan konstatera att det inte blivit varmare.
  Stormarna skulle öka i antal och styrka. Vi tror inte på det heller eftersom det faktiskt blivit lugnare. Av världens 25 dödligaste stormar inträffade nr 10 år 2008. Ingen annan har inträffat efter år 1942. Vi förnekar modellerna även här.
  Isarna i Arktis och Antarktis skulle minska eller till och med smälta bort. Så är inte fallet. Tvärt om så har vi rekordisar i Antarktis, och i Arktis så är det rekord för de tio senaste åren. Så vi fortsätter att förneka etablissemanget.
  Det skulle bli flera och kraftigare översvämningar. Så är inte fallet. Det skulle bli torrare och öknarna skulle breda ut sig. Inte heller där stämmer teorierna. Havet skulle stiga och dränka landnära områden. Men havsnivåökningen har minskat och det finns inte en chans att det ska stiga en meter till nästa sekelskifte. Så vi kan bara fortsätta att förneka ”den samlade klimatvetenskapen”.
  Nog känns det bättre att förneka modellerna och bejaka verkligheten i stället för tvärt om.

 49. Mikael W.

  Lasse #48.
  Bra skrivet! Vi förnekar deras verklighetsbild. Denna bild har gång på gång visats vara felaktig. De enda klimatförnekarna är ju de gröna rörelserna som inte förstår att temperaturen på Jorden går upp och ned. Kolla bara tillbaks i historien! Istider kommer och går.

 50. BjörnT

  Skogsbränder har alltid förekommit.
  Det innebär inte att vissa kan vara orsakade av människan. Det kan rent av vara så att de allra flesta numera orsakas av människan.
  Fast så får man ju inte säga här. Om skogsbränder förekommer naturligt kan de ju per definition inte orsakas av människan.
  Känns logiken igen?

 51. Titta det snöar!
  Det snöade och var skidföre även någon vecka före jul. Även om det då bara var några centimeter så åkte jag då faktiskt skidor två gånger på öppna fält.
  Sedan kom tre veckor med varmare väder och den vita julen uteblev. Men nu har vintervädret kommit tillbaka. En sak som imponerar på mig är att väderleksprognoserna har kunnat förutse väderomslagen många dagar I förväg. Så skedde nu, så var det också med den gröna julen.
  En annan sak som verkar förutsägbar, även utan avancerade numeriska modeller som används för väderprognoserna, är hur vissa klimatdebattörer agerar. Tre veckor med mildväder ledde nämligen till följande förutsägbara reaktion från klimatdebattörerna Pär Holmgren och Sten Bergström med rubriken “Varm vinter ”en allvarlig signal””:
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18111971.ab
  Detta sätt att debattera är ju precis det som vi klimatskeptiker har påtalat gång på gång, att man från vissa kretsar utnyttjar synbarligen lite mer ovanliga väderutvecklingar som ett närmast osakligt argument i debatten om klimathotets storlek. Att Pär Holmgren med sina särintressen i vindindustrin vill utnyttja möjligheten till marknadsföring kan jag förstå. Men vad kan Sten Bergströms motiv vara?

 52. B-J-B

  Jag trodde att jag ganska nyligen läst här en uppgift om att den vetenskapliga konsensusen om klimathotet (?) var nere på 55% enligt NASA (?), men nu kan jag inte återfinna uppgiften. Har jag drömt eller?

 53. Astrid Å

  Slabadang # 23
  Jaa, genomlida är rätta ordet. På 70,80-talen var det ju på modet att fasta, gärna på ”hälsohem”. Här fanns ett sådant hem och…aldrig har väl korvkiosken gått så bra som då, he he. Kan ju vara en skröna förståss…
  Att fasta i en vecka som beordrades då, kräver en nästintill religiös tro på nyttigheten och som bantningsmetod var det inte heller så effektivt. Nu ska man fasta igen, men kortare. ”5:2 dieten” utlovar samma hälsobringande och viktreducerande resultat. M.Mosley själv har tydligen gått över till 6:1 nu, så…Även om fasta är mätbart nyttigt för kroppen så är det motigt för de flesta att genomföra med jämna mellanrum, som man nog måste. Att en fastekur skulle bota något permanent låter…osannolikt.

 54. Ingemar Nordin

  #52,
  Kan det möjligen vara den här undersökningen du tänker på?
  https://www.klimatupplysningen.se/2013/11/24/konsensus-vilken-konsensus/
  Det är en undersökning bland amerikanska meteorologer, där 52% tror fortfarande att människan står för större delen av uppvärmningen under den senare delen av 1900-talet. 48% är inte övertygade. Lite pinsamt att inte fackfolk är mer övertygade.
  De undersökningar som påstås visa att 97% av världens klimatforskare skulle vara övertygade är rena falsarier. Så som frågorna är utformade i dessa enkäter så skulle i stort sett alla skeptiker tillhöra de 97%. De som inte svarat ja på frågorna måste av misstag ha fyllt i fel svar ty ingen förnekar att det blivit varmare under 1900-talet. Dessa pseudovetenskapliga undersökningar som trumpetas ut av press, radio, TV och politiker hade fått en riktig samhällsvetare att gråta.

 55. lennart bengtsson

  *51
  Pehr
  Det glädjer mig att man nu i allmänhet har upptäckt att väderprognoserna har blivit bättre speciellt att prognosera de mer markanta väderomläggningarna. Orsaken till detta är främst de förbättrade satellitbaserade observationssystemen tillgång till superdatorkraft, samt självklart välutbildade atmosfärfysiker som Europa fortfarande har.
  Det extremt kalla vädret i Nordamerika kring julhelgen var tydligt indikerat en dryg vecka i förväg. Jag har som Du säkert vet ägnat min professionella karriär åt detta speciellt i det viktiga arbetet med att bygga upp ECMWF som har varit ett exempel hur bra det vetenskapliga samarbetet fungerar i Europa.
  Det är genant att läsa hur även formellt sett sakkunniga meteorologer och hydrologer utnyttjar den senaste tidens aktuella väder för att ytterligare jag upp allmänheten. Vi får hoppas att tidningen lagt ord i deras mun. Växthusgasökningen är ett potentiellt problem men inte något att oroa sig över de närmaste decennierna. Det finns betydligt mer angelägna problem att bekymra sig över. Sverige och inte ens EU behöver lösa all världens problem, bättre att ta itu med de som är självförvållade. Ett av dessa är att leva över sina tillgångar, ett annat att fortsätta en destruktiv och osolidarisk skolpolitik.
  LennartB

 56. Pär Green

  53 Astrid Å 2014/01/11 kl. 16:37 Slabadang # 23
  En enkel lösning! Bättre än 5:2 o 6:1.
  Eat like a mosquito and shit like an elephant!

 57. lennart bengtsson

  Apropos Pytagoras
  Jag förstår att man nu inte längre använder sig av Euklides geometri i utbildningen. Är detta sant? I min fick vi den redan i första klassen i realskolan så vitt jag minns. Den har använts och mänsklighetens kulturarv. Det var Euklides teorem som Pytagoras använde när han härledde sin bekanta formel som säkert försvann i kulturrevolutionen på lärarhögskolan under 1970-talet
  LennartB

 58. Perfekt

  hej!
  Var hittar ja data över bombkurvan i tabellformat?

 59. Lars Cornell

  LB #57
  Hjärnan ännu i mig vrides.
  När jag tänker på Euklides
  och på de trianglarna
  ABC och CDA.
  Svetten ur min panna gnides
  Värre än på Golgata.
  Carl Michael Bellman

 60. Björn T #50: För en gångs skull har du nog rätt. Människor ligger bakom de flesta skogsbränder genom oaktsamhet eller pyromandåd. Dessutom ligger de bakom att skogsbränder blir så stora när det är torrt, genom att snabbt släcka alla småbränder när det är någorlunda fuktigt och vägra gallra bland träd och buskar. Vägra, förresten. Ofta får man inte gallra därför att miljöflummare har förmått politiker att införa regler mot det. Endera ska naturen få sköta sig själv, så att småbränder kan slockna själva när de har bränt allt som går. Eller också får människor ta och hjälpa till genom att ta bort en del av det brännbara. I bägge fallen för att bränder ska få svårt att hitta massor av brännbart material när det är torrt, och växa till enorma eldväggar som slukar allt i sin väg.

 61. B-J-B

  #54 – Stort tack, Ingemar!

 62. Christopher E

  István har rätt, det är uppgifterna som gäller med triangeln, inte att mäta i figuren (vi får dock förutsätta att den rätvinklig).
  Jag kan lösa bryderiet till er. Allt kan vara korrekt. Hur kan ni förutsätta att triangeln är återgiven plant mot skärmen/pappret? Vad vi ser kan vara en tvådimensionell avbildning av en triangel i perspektiv. Tänk tex att övre delen lutar in i skärmen. Problemet löst! Sidan som är 3 är då den kortaste katetern. 3^2+4^2=5^2.
  Think outside the box 😉 (vilket ju ”eleven” verkligen gjorde)
  För övrigt tycker jag bilden var dunderkul och ska skicka vidare till matematiklärare. 😀

 63. Per Spektiv

  Slabadang #20
  ”Min hypotes och allt flers är att vår kropp inte hunnit anpassa sig till vår moderna civilisation och är utvecklad för att hantera perioder av svält men har inte anpassat sig för konstant tillgång till föda eller långvarig frossa. När vi jagade och samlade var det få som inte fick uppleva flertalet svältperioder.”
  Att anpassa kroppens metabolism tar hundratusentals år. Som du säger, våra kroppar tror att vi fortfarande är jägar- och samlarfolk. Då var animaliskt (mättat) fett den huvudsakliga energikällan. Nu har vi drabbats av myndigheter som rekommenderar oss att eliminera mättat fett till förmån för (artfrämmande mängder) kolhydrater (blodsockerhöjande, kroppsfettsbildande) utan vetenskaplig grund, baserat bl.a. på forskningsfusk för 50 år sedan (Ancel Keys 7 Countries Study). Myndigheternas rekommendationer är sjukdomsframkallande.
  Intressant med din kommentar på en klimatsida, för här är vi också offer för myndigheters tilltro till forskningsfusk (IAC:s ”revision” av IPCC 2010, cherry-picking). Om våra myndigheter kunde avhålla sig från att styra oss i frågor där man tror men vet skulle det befrämja folkhälsan och statskassan.

 64. Per Spektiv

  #63
  ”där man tror men inte vet” skulle det varit

 65. AOH

  http://www.marketoracle.co.uk/Article43909.html
  Och så har vi det igen:
  ” …..Let’s be clear: the work of science has nothing whatever to do with consensus. Consensus is the business of politics.” ~ Michael Crichton, 17th January 2003, speaking at the California Institute of Technology…..”

 66. Gunbo

  Ingmar Nordin #54,
  Citat ur inlägget Konsensus vilken konsensus:
  ”Enligt en nyligen publicerad undersökning som genomfördes 2012 av American Meteorological Society (AMS) så visar det sig att de övertygades skara bara var 52 %. Resten, 48 %, anser att det inte finns några klara bevis för global uppvärmning eller för att människans bidrag skulle vara större än naturliga faktorer.”
  Heartland Institutes James Taylor skrev om undersökningen i Forbes och tolkade den på samma sätt. Anthony Watts m fl har gjort samma bedömning. Men gruppen som gjorde undersökningen har protesterat mot en sådan tolkning och skrev i ett ”statement” följande:
  ”Statement by Neil Stenhouse, Edward Maibach, Sara Cobb, Ray Ban, Paul Croft, Keith Seitter, and Anthony Leiserowitz:
  James Taylor’s interpretation of our study is wrong. We found high levels of expert consensus on human-caused climate change.
  In our paper, we assessed whether or not AMS members are convinced that global warming is occurring, and if so, what they feel is the cause. Among all the respondents, about 7 out of 10 (73%) said human activities have contributed to global warming. To then assess how this perception varied among respondents with different levels of expertise, we sub-divided respondents based on their self-assessed area of expertise – climate science vs. meteorology and atmospheric science – and whether or not they have published peer-reviewed research in the previous five years, and if so, on what topic. Our premise was that AMS members who are actively conducting and publishing climate science research have greater expertise on climate science than AMS members who have other areas of expertise.
  We found that more than 9 out of 10 climate science experts (93%) who publish mostly on climate change, and the same proportion (93%) of climate experts who publish mostly on other topics, were convinced that humans have contributed to global warming. We also found that about 8 out of 10 meteorologists and atmospheric scientists who publish on climate (79%) or other topics (78%) were convinced that humans have contributed to global warming. Lastly, we found that the group least likely to be convinced that humans have contributed to global warming was AMS members who do not publish research in the peer-reviewed scientific literature; only six out of 10 AMS members in this group (62%) were convinced.
  Contrasting with Mr. Taylor’s caricature of the results, in the paper we concluded that: ”These results, together with those of other similar studies, suggest high levels of expert consensus about human-caused climate change.” We continue to stand by this conclusion, and would urge readers not to be misled by selective reporting of our results.”
  http://www.climatesciencewatch.org/2013/11/28/taylor-distorts-poll-of-meteorologists-on-climate-change/

 67. Ingemar Nordin

  Gunbo #66,
  Läs det du citerar från Stenhouse et. al. Noga.
  För inget de säger strider mot den tolkning som Taylor (eller jag) ger. De ger oss en 97% flim flam.
  Dvs, att de försöker få det till att deras siffror säger något annat än vad de gör. 48% är tveksamma till att det mänskliga bidraget är STÖRRE än de naturliga. De flesta klimathotsskeptiker (inklusive mig själv) anser att mänsklig produktion har BIDRAGIT till uppvärmningen.
  När skall du lära dig att genomskåda sådant här?

 68. Gunbo

  Ingemar Nordin #67,
  Ja, av totala antalet AMS-medlemmar var 48% skeptiska. Där ingår många som inte är publicerande forskare, som väderpresentatörer i TV och andra professioner. Som författarna poängterar delade de in de svarande i tre olika kategorier, de som publicerar inom klimatvetenskap, de som publicerar i andra discipliner och de som inte publicerar alls.
  De avgjort viktigaste kategorierna när det gäller AGW-frågorna (som inte bara gällde frågan om människan påverkar klimatet) är de två förstnämnda.
  ”Our premise was that AMS members who are actively conducting and publishing climate science research have greater expertise on climate science than AMS members who have other areas of expertise.”

 69. Pelle L

  Per Spektiv #63
  Du skrev
  ”Att anpassa kroppens metabolism tar hundratusentals år”
  Var har du fått det ifrån?
  Du verkar utgå från att det finns något slags ”naturligt urval” eller ”survival of the fittest” som Darwin skrev om.
  Men så är det ju inte längre.
  Torskarna i havet blir mindre, inte för att de småväxta är livskraftiga, utan för att de kan smita ut genom trålarnas maskor.
  Människor som inte egentligen är fertila får allehanda teknisk hjälp att ändå föra sina gener vidare till nästa generation.
  Så varför skulle vår metabolism ändras, om det inte finns någon urvalsprocess som väljer ut de individer som saknar skavankerna till att reproducera sig.
  Darwins lagar gäller helt enkelt inte längre.
  Och kroppen ”anpassar” sig inte.
  Allt som rör metabolismen ligger inprogrammerat i våra gener.

 70. Ingemar Nordin

  Gunbo #68,
  Ja, det är välkänt att det är lättare att få klimathotstroende artiklar publicerade än skeptiska. Vart vill du komma? Hade du någon invändning mot det jag skrev?

 71. BjörnT

  Pelle L Per spektiv.
  Ni har bägge fel. Pelle L för att han påstår att evolutionen upphör fast han själv exemplifierar med torsk som blir mindre som en anpassning till en artificiell förändring i miljön.
  Vi människor har inte frigjort oss från evolutionen. Mutationstakten är oförändrad och selektion sker alltjämt om än på andra kriterier än för t.ex. 10.000 år sedan.
  Och det tar inte 100-tusentalsår att anpassa vår metabolism. De människor som domesticerade däggdjur på vars mjölk man kunde dricka i större mängder utvecklade snabbt tolerans mot laktos för att ta ett exempel.
  Snabb evolution kännetecknas ofta av att en genetisk variant som redan finns kraftigt selekteras vid en förändring av miljön som gynnar den varianten.

 72. Thomas P

  Ingemar #70 ” det är välkänt att det är lättare att få klimathotstroende artiklar publicerade än skeptiska”
  Har du någon objektiv sannolikhet för denna skillnad, eller är det bara en subjektiv gissning?
  Här f.ö. en rapport från en av medlemmarna i den där Antarktisexpeditionen:
  http://theconversation.com/scientists-at-work-stuck-in-the-antarctic-ice-we-set-out-to-study-21929
  Speciellt diskussionen om att de gav sig av till just Commonwealth Bay för att de visste att istäcket där ökat under några år vilket gjorde det till en perfekt plats att studera effekter av ändringar i istäcket är relevant givet diskussionen här.

 73. BjörnT

  Enligt UAH (baserat på satellitmätningar och mätningar finns från 1978) globala temperaturmedelvärden så infaller tre av de sex varmaste åren inom den senaste fem-årsperioden.
  http://www.bilddump.se/bilder/20140104095005-83.233.174.89.JPG
  Just saying.

 74. Christopher E

  #69,70 mfl
  Pelle L har i princip rätt. Om inte evolutionen upphört för människor i teknologiska samhällen så har den i alla fall kraftigt förlorat stora delar av sin drivkraft, därför att väldigt få effekter från genetiska förändringar slår igenom till ökad/minskad sannolikhet för avkomma.
  Att mutationstakten är densamma som BjörnT skriver är inte det detsamma som att evolutionen fortgår som innan. Det är urval som driver evolution, mutationer ger bara variation för urvalet att arbeta med.
  BjörnT:s exempel på laktostolerans är riktigt. Det var naturligtvis en fördel i ett tidigt samhälle med knappa resurser där mjölk kunde vara väsentligt för överlevnad. Men det var då. Har verkligen ett laktosintolerant barn som föds i norra Europa idag mindre sannolikhet att föröka sig och föra egenskapen vidare? Vi har eliminerat mycket av naturens utrensning av ogynnsamma egenskaper, förutom de som påverkar själva fertiliteten.
  I naturen i övrigt fortgår evolutionen som vanligt, både av naturliga orsaker och ibland orsaker från mänsklig miljöförändring (man kan argumentera för att båda är ”naturliga” om man vill). Ett undantag är förstås de domesticerade organismerna, säg en chihuahua tex, som inte skulle klara sig länge i det vilda.

 75. BjörnT

  Cristopher E #74.
  Det är lätt att tro det men det stämmer inte med forskningsresultaten.
  Evolution Accelerated?
  Some genetic analyses suggest that humanity doesn’t just possess more new mutations, but that evolution itself has picked up pace in the last 40,000 years. Unexpectedly large portions of our genetic heritage contains genomic signatures of recent evolutionary pressure. Studies of these patterns don’t make many specific claims about what the changes mean — the analytical methods were relatively low-resolution, and the genetics of complex traits are poorly understood to begin with — but whatever is happening seems to be happening fast.
  http://www.wired.com/wiredscience/2013/02/human-evolution/?pid=6229&viewall=true

 76. Ingemar Nordin

  Thomas p #72,
  Jag vet inte om någon uttryckt svårigheterna med att få skeptiska artiklar publicerade i just sannolikhetstermer (det finns ju en vardagsmässig användning av termen), men det finns många vittnesmål från enskilda skeptiska klimatforskare som stödjer den tanken. Till detta har vi också vittnesmål från Climategatebreven där den andra sidan sinsemellan diskuterar hur de skall förhindra att olika skeptiska artiklar blir publicerade (det var/är ju viktigt för dem att hålla nere antalet skeptiska artiklar för att de skulle kunna ge sken av att det råder ”konsensus”).

 77. Gunbo

  Ingemar Nordin #70,
  ”Vart vill du komma?”
  Hade tänkt komma till poängen i #68 men tryckte i misstag på skicka-knappen och orkade inte fortsätta då timmen var sen.
  Min poäng, liksom författarnas, är att ifall vi vill veta hur stor konsensus det råder bland klimatforskarna måste vi skilja ut dem från icke-forskare, som väderpresentatörer och liknande. Det går inte att bunta ihop dem alla och säga att 52% visar att det inte råder konsensus bland forskarna vilket Taylor, Watts och du gjort.
  Däremot är det korrekt att säga att 52% av AMS medlemmar stöder AGW. Men det är en helt annan sak.

 78. Christopher E

  #75 BjörnT
  Den artikeln (jag skummade de mest relevanta delarna) utgör inget motbevis mot vad jag skrev. Det är mindre än ett århundrade som de medicinska landvinningarna blivit en betydande faktor, artikeln beskriver mest längre skeenden som jag inte har invändningar mot (som tex laktosen). Att människan har en betydande evolution de senaste 40000 åren, som sammanfaller med en ökning av populationen och en expansion i världen i vitt skilda typer av miljöer, är inget konstigt.
  En del är ovidkommande i artikeln, som talet om kulturell evolution.
  Egentligen är det självklart, tar man bort egenskapers påverkan på sannolikheten för avkomma så minskar urvalsfunktionen.
  Sedan kan man säkert med ljus och lykta hitta någon liten förändring i någon förhållandevis isolerad människogrupp i relativt modern tid, men det är ju inte heller bevis för att urvalet fortsätter som tidigare.
  En del i artikeln låter lite skumt, men jag orkar inte läsa vidare i länkningen. En minskning av genomsnittsåldern för första barnet? Låter mer som kultur än evolution för mig.

 79. BjörnT

  Nåja Christopher E.
  SPEEDING UP
  Other experts believe our biological evolution has not only proceeded but has sped up since we developed agriculture about 10,000 years ago, a sea change that led to civilization as we know it. The anthropologist Henry Harpending and physicist-turned-evolutionary biologist Gregory Cochran, both of the University of Utah, make this argument forcibly in their 2009 book, The 10,000 Year Explosion: How Civilization Accelerated Human Evolution.
  Using one of several techniques now available to search for signs of recent selection in the human genome, Harpending and Cochran and their colleagues determined that fully 7 percent of our genes appear to be under recent evolutionary pressure. Moreover, they contend, we humans are evolving away from each other. ”The genes that seem to be the newest and evolving fastest are regional, not pan-human,” Harpending says. That is, only some people, but not all of us, have traits such as the upper eyelid fold of northern Asians or the very dark skin of most Dravidians in southern India or the blue eyes of many northern Europeans—all adaptations that presumably arose because they conferred some benefit in specific kinds of environments.
  http://www.pbs.org/wgbh/nova/evolution/are-we-still-evolving.html

 80. Christopher E

  #79 BjörnT
  Som sagt, jag har inga invändningar mot det. ”Recent” i den artikeln syftar på 10 000 år… och regionala förändringar. Men drar drar du en trendlinje på förändringar på mänsklig genförändring från 160 000 BP till nutid så finner du kanske en ”underliggande trend” även under det senaste århundrade medicinen gjort stora framsteg… 😉
  Diskussionen om att evolutionen ”upphört” – jag vill inte gå riktigt så långt – gällde som jag uppfattade det oss här i nutid. Att mutationer som påverkar metabolismen skulle vara någon urvalsfaktor i utvecklade samhällen idag är svårt att se.
  Sedan ska vi inte glömma det sexuella urvalet som är kulturellt betingat. Det kanske man anta har större betydelse och fortgår eftersom det siktar på egenskaper som inte nödvändigtvis har överlevnadsvärde idag. Åtminstone under skoltiden kändes det som att mopedinnehav och framgångar på idrottslektionen hade större parbildande egenskaper än glasögon och höga betyg i allt annat än idrott. 😉

 81. BjörnT

  Christopher E.
  Evolutionen kan mkt väl gynna egenskaper som verkar idiotiska ur strikt individuell överlevnadssynpunkt därför att de gynnar den sexuella fortplantningsförmågan , påfågelsstjärt och jättestora horn hos vissa hjortdjur.
  Och om det sexuella urvalet blir mer och mer kulturellt betingat så innebär det ju inte nödvändigtvis att det skulle bli mindre evolution för det.

 82. Christopher E

  BjörnT #81
  Det var ju det jag skrev, vi har ett sexuellt urval kvar.
  Men urval på metabolismförändringar och andra liknande egenskaper som i sig själva har ett överlenvadsvärde, som ju faktiskt var det ni diskuterade ovan, har nära upphört i vårt samhälle, och evolutionen troligen saktat in.

 83. Thomas P

  Christopher #74 I en värld med bara ideala kärnfamiljer där alla gifter sig och får två barn så upphör evolutionen. Så länge folk har olika antal barn och det finns i alla fall några genetiska faktorer som påverkar förmågan/intresset att skaffa barn så sker en evolution.
  Ingemr #74 Alla forskare råkar ut för att få artiklar refuserade, även om det skall till en speciell sort för att gnälla om det offentligt. Att forskare tycker att man inte skall publicera artiklar de anser vetenskapligt undermåliga är heller inget förvånande. Man kan läsa otaliga exempel t ex på denna blogg om hur det klagas över artiklar som ni anser inte borde publicerats. Slutsatsen blir att du bara gissar baserat på dina förutfattade meningar och en god dos confirmation bias. Som Hans von Storch konstaterade ”Von Storch later told the Chronicle of Higher Education that climate science skeptics “had identified Climate Research as a journal where some editors were not as rigorous in the review process as is otherwise common.”

 84. Guy

  Gunbo #66
  Lade du märke till hur dom uttryckte sig i ditt citat?
  ”were convinced that humans have contributed to global warming. We also found that about 8 out of 10 meteorologists and atmospheric scientists who publish on climate (79%) or other topics (78%) were convinced that humans have contributed to global warming. Lastly, we found that the group least likely to be convinced that humans have contributed to global warming was AMS members who do not publish research in the peer-reviewed scientific literature; only six out of 10 AMS members in this group (62%) were convinced.”
  Ordet contributed !
  ”suggest high levels of expert consensus about human-caused climate change.”
  Jämför deras slutsats: Human-caused!
  Åtminstone jag tycker att contributed och caused inte yttrycker samma sak. Speciellt som dom i sin slutsats ändrar sig till ”caused”. Vad tycker du det ger för intryck och tycker du det är riktigt hederligt?

 85. #78 Christopher E
  Nä, en sänkt genomsnittsålder för första barnet känns lite avigt, evolutionärt borde det väl snarare vara tvärtom så att barn längre upp i åldrarna (och höjd genomsnittsålder för första barnet) skulle gynnas med den drastiskt ökade livslängden.

 86. BjörnT

  Christopher E. Åtminstone jag diskuterade evolution hos människor i allmänhet även om det initialt handlade om metabolism, som ett stickspår i sockerdiskussionen.
  Vissa saker som kanske förut hade ett hårt selektionstryck,säg dålig syn, är ju numera inte någon selektionsfaktor att tala om. Men mycken annan selektion pågår om än med andra selektionskriterier..
  Vi har dessutom något som heter genetisk drift som påverkar våra genuppsättning och som påverkar oss evolutionärt.

 87. Thomas P

  Dolf #85 Kan du motivera ditt påstående? Vad skulle fördelen med senare barn vara rent evolutionärt?

 88. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  #87 Thomas P
  rent logiskt så gör ju en kort livslängd det nödvändigt att få barn tidigt, eller hur? Av det följer kanske inte direkt att en lång livslängd skulle evolutionsmässigt skulle gynna sena barn, men det verkar väl i alla fall inte orimligt. Fördelar, åtminstone om vi håller oss till människan, skulle t.ex. vara att de som får barn senare har en ökad erfarenhet och kunnat bygga upp en bättre standard, vilket då skulle gynna överlevnaden.
  Mitt inlägg var hur som helst inte på något vis vetenskapligt, jag tycker bara att variationer i livslängd rimligtvis också borde kunna återspeglas evolutionärt i fertiliteten.

 89. Gunbo

  Guy #84
  ”Åtminstone jag tycker att contributed och caused inte yttrycker samma sak.”
  Nej, det stämmer, det tycker jag också. Jag gissar att de använder ordet human-caused i stället för human-contributed som jag aldrig sett användas. Jag tror inte författarna medvetet blandat ihop orden men säker är jag inte.

 90. Christopher E

  Thomas #83
  ”I en värld med bara ideala kärnfamiljer där alla gifter sig och får två barn så upphör evolutionen. Så länge folk har olika antal barn och det finns i alla fall några genetiska faktorer som påverkar förmågan/intresset att skaffa barn så sker en evolution.”
  Inte helt där heller förstås, såvida du inte avskaffar sjukdom och barnadödlighet också. Men att evolutionen är helt borta är ju inte vad jag säger, så det är en öppen dörr att slå in. Minskad, inte borta, vad gäller oss. När det gäller naturen har vi nog i många fall speedat upp evolutionen genom våra miljöförändringar.
  Förmågan att skaffa barn har idag ett mycket litet evolutionstryck, även om det är en faktor, än så länge. Intresset att skaffa många eller inga barn är kulturellt betingat och har så gott som inget med ärvbara egenskaper att göra.
  Principen att vår kultur och medicinska kunskap fått ner urvalet på ett absolut minimum kvarstår. Det finns ingen anledning att förmoda att en förändring lika stor som våra förfäder haft bakåt i tiden kommer att kunna ske under motsvarande tid framåt. Det sexuella kulturellt betingade urvalet finns, men är spretigt mellan tidsperioder och kulturer och tenderar nog att jämnas ut i det globala samhället. Vad man kan fundera över är vad det innebär i längden att egenskaper som i en mer naturlig miljö inte skulle fått tillfälle att reproduceras idag mestadels kan göra det (nu är jag farligt nära att få PK-maffian på mig 😉 ).

 91. Gunbo #89
  ” Jag tror inte författarna medvetet blanda ihop orden men säker är jag inte”
  Är du i fjärrskådartagen igen? 😉
  Och hyser du samma ’förmodan’ om alla andla liknande försåtligt tillrättalagda ordval som ständigt förekommer från allt mellan Al Gore och IPCCs sammanfattningar, inklusive massor av publicerade arbeten? Alltså att man helt omedvetet skruvar sina påståenden, resultat, slutsatser, tolkningar osv, hela tiden?
  Tror du att allt sådant också ’inte är avsiktligt’?
  Och vad tror du i så fall om att detta skruvande precis alltid går åt ett och samma (alarmististiska) håll hela tiden? Har du funderat på hur stor ’sannolikheten’ är att det blir så av ren slump?

 92. BjörnT

  Over the past 40 years Pine Island Glacier in West Antarctica has thinned at an accelerating rate1, 2, 3, so that at present it is the largest single contributor to sea-level rise in Antarctica4. In recent years, the grounding line, which separates the grounded ice sheet from the floating ice shelf, has retreated by tens of kilometres5. At present, the grounding line is crossing a retrograde bedrock slope that lies well below sea level, raising the possibility that the glacier is susceptible to the marine ice-sheet instability mechanism6, 7, 8. Here, using three state-of-the-art ice-flow models9, 10, 11, we show that Pine Island Glacier’s grounding line is probably engaged in an unstable 40 km retreat. The associated mass loss increases substantially over the course of our simulations from the average value of 20 Gt yr−1 observed for the 1992–2011 period4, up to and above 100 Gt yr−1, equivalent to 3.5–10 mm eustatic sea-level rise over the following 20 years. Mass loss remains elevated from then on, ranging from 60 to 120 Gt yr−1.
  http://e360.yale.edu/digest/pine_island_glacier_has_melted_beyond_tipping_point_study_says/4045/

 93. Pär Green

  Dator och TV-licens:
  Slipper tv-avgift för att datorn är för gammal!
  SVT har inte redovisat en teknisk kravspecifikation, utan kräver TV-licens för ”alla” innehavare av ”dator”!
  Men hur tänker SVT göra med alla datorer utanför landet? Varför inte kräva resten på TV-licens?
  ”En 27-årig Linköpingsbo slipper betala tv-avgift sedan han lyckats slå fast att han med sin 14 år gamla persondator med internetuppkoppling inte klarar av att se på tv via nätet.”
  http://www.expressen.se/nyheter/slipper-tv-avgift-for-att-datorn-ar-for-gammal/

 94. Pär Green

  Danmark är ett ”föregångsland” vad gäller vindkraft
  DEBATT
  Danmark är ett föregångsland vad gäller vindkraft, det framhålls gärna av ett enigt miljöetablissemang med energiminister Anna Karin Hatt och miljöminister Lena Ek i spetsen, båda (C). Det framhålls inte med samma iver att Danmark också är först med att varna för skadeverkningar av vindkraftbuller på närboendes hälsa och välbefinnande.
  En artikel om vindkraftbuller i tidningen Dagbladet 7 december inleds med orden Förre miljöministern Hans Christian Schmidt (V) har gått till strid mot de vindmöllor han själv har varit med om att bana väg för. – Jag känner ett särskilt ansvar, nu när det visar sig att folk kan bli sjuka av möllorna, säger han.
  Sanningen om vindkraftbullrets lömska verkningar börjar tränga sig på även i Sverige.
  Alltfler rapporter om sömnlöshet, stress, oro, huvudvärk med mera når nu kommuner som i god tro gett tillstånd till etableringarna.
  Regelverket har följts, naturvårdsverkets rekommendationer om bullergränser har följts, ändå blir folk sjuka. Vi är på väg mot en bullerskandal, i vindkraftens tecken.
  Många danska kommuner stoppar vidare utbyggnad i väntan på nya bullerbestämmelser som kan garantera hälsa och välbefinnande hos närboenden. I väntan på nya svenska bestämmelser borde vi följa det danska exemplet.
  Ministrarna Hatt och Ek känner väl också ett ”särskilt ansvar”?
  Einar Fjellman
  för Färingtofta Norra, ideell förening Föreningen Bevara Linderödsåsen
  http://dalademokraten.se/2014/01/13/danmark-ar-ett-foregangsland-vad-galler-vindkraft/

 95. Pär Green

  Miljöpartiet ser inte helheten!
  (har de aldrig gjort)
  Niclas Malmberg och Linda Eskilsson (MP) ondgör sig över Vattenfalls dilemma (UNT debatt 9/1) utan att inse helheten, skriver Tord Wiklund.
  I Holland, Polen och Tjeckien höjs röster för att dra sig ur integrationen av den europeiska elmarknaden påtalad av EU. Länderna vill förhindra att subventionerad tysk vindkraftsel dumpas på inhemsk marknad. Vare gång det blåser mycket störtdyker det tyska exportpriset, vilket tidvis tvingar tyska priset under noll för att elöverskotten skall gå åt. En annan nackdel är nätstörningar och svårigheter att reglera ned den inhemska produktionen för att kunna ta hand om de tyska intermittenta elöverskotten.
  Tyska producenter lider inte av detta eftersom vindkraftselen är starkt subventionerad med 40 öre/KWh ( jfr. Svensk subvention 18 öre/KWh ). Den subventionerade elen orsakar stora störningar hos grannländer. Traditionella elproducenter som räknar med stabila priser på baskraft från kol och gaskraft får sina kalkyler förstörda av det elöverskott som den subventionerade tyska elen ger.
  Nedläggningar kan komma i fråga. Javisst det är ju detta som är avsikten med sol– och vindkraft att slå ut fossilkraften, men vad händer när solen gått i moln och det inte blåser? Reglerkraften måste finnas kvar i full skala, dess överlevnad kommer att kräva ekonomiskt stöd. Subventioner till både förnybar och traditionell el i viloläge innebär höga elkostnader.
  Vattenfalls beslut att avsluta vinkraftsatsningen och nedskrivning av värdet på gasverket Nuon i Holland skall ses i ljuset av denna problematik.
  I klimathänseende har Sverige redan nu i förtid uppfyllt EU- direktiv om fyrtionio procent förnyelsebart inom den totala energikonsumtionen till år 2020. Oavsett detta eftersträvar EU minskning av fossilanvändningen på kontinenten och förordar vindkraft. Det stora problemet är bristen på reglerkraft som fordras när det inte blåser. EU räknar med att någon förbättring kan åstadkommas med utjämning, att områden inom unionen där det blåser mycket kan exportera vind- el till områden där det just då blåser mindre. Det är med denna teori EU vill påverka Sverige till fortsatt satsning på opålitlig vindkraft.
  I högsta grad en obeprövad skrivbordsprodukt. Dessutom kan konstateras att alla runt Sverige kringliggande länder har långa blåsiga kuststräckor och om intresse finns för vindkraft är inhemsk lokal vindkraft att föredra. Närproducerad el ger låga energibortfall i form av låga nätförluster.
  Svenska Kraftnät påvisar, att endast sex procent av installerad vindkraftseffekt kan tillgodoräknas i en utsatt situation. Detta innebär, att för en mycket kall vinterperiod med tillhörande snål vind fordras det, för att ersätta kärnkraften i Sverige, femtiotusen vindkraftverk (vardera 3MW totalhöjd 200m), samtidigt som vattenkraft och kraftvärme utnyttjas till fullo. Proportionerna måste lyftas och gärna kommenteras av MP.
  Vindkraften raserar natur, förorsakar höga samhällskostader och efter Vattenfalls’ framlagda dilemma är det dags för beslutsfattare att ompröva vindkraftsatsningen och gentemot EU försvara svensk traditionell produktmix som är överlägsen, ger elöverskotts och är klimatneutral.
  Tord Wiklund
  Före detta anläggningsingenjör el

 96. Håkan Sjögren

  Ingemar Nordin # 54 : Du skriver : ” Dessa pseudovetenskapliga undersökningar som trumpetats ut av press,radio,TV och politiker hade fått en riktig samhällsvetare att gråta.” Varför det ? Det är väl sådant de ofta sysslat med enligt min mening? Mvh, Håkan.

 97. Håkan Sjögren

  Lennart Bengtsson # 57 : Det var mycken kunskap, som försvann vid kulturrevolutionen på lärarhögskolan på 70-talet. Jag hade elever på teknisk högskola, som sade sig inte hört talas om Arkimedes princip eller friktion och som hade luckor i trigonometriska kunskaper. Mvh, Håkan.

 98. Pär Green

  Vindfjolle-maffian har vaknat, från gröna våta drömmar!
  ”Vad gäller ekonomin i att köpa vindkraftsandelar så kan man räkna med en ganska klen avkastning. 2-4% per år har nämnts i diskussionerna vilket är bättre än bankräntan men inte så mycket mer än så. Vindkraftsandelarna har högre risk och jag får hålla med Fagerström i denna fråga – det är bättre att amortera på bolånet än att köpa vindkraftsandelar. Med tanke på att det är sannolikt att vi får fortsatt låga och kanske även fallande priser på el i framtiden kan jag inte rekommendera köp av vindkraftsandelar i dagsläget då skillnaden mellan självkostnadspris på vindkraftsel och marknadspriset kommer att bli så lågt att avkastningen riskerar att krympa under bankräntan.”
  http://www.landskapsskydd.se/

 99. Pär Green

  Farligt leka elproducent
  Replik på debattinlägg av Jessica Rydell (MP)
  Debatt i dag 08:11 | Uppdaterad i dag 08:13
  Jessica Rydell skriver i en debattartikel att ett smått historiskt beslut togs vid det senaste landstingsfullmäktigemötet, vilket syftar på det vindkraftverk som de rödgröna vill köpa.
  Sverigedemokraterna kan i detta fall bara hålla med, det var ett smått historiskt beslut som togs i landstingsfullmäktige där landstingsmajoriteten äventyrar skattebetalarnas pengar genom att bli elkraftsproducenter.
  Där bärkraften i investeringen är ett beroende av fortsatta skattesubventioner vad gäller energiskatt och ersättning med elcertifikat som finansieras av övriga elkonsumenter. Försvinner någon av dessa subventioner så ser kalkylen helt annorlunda ut och kommer inte direkt generera några vinster utifrån dagens elpriser, snarare tvärtom.
  Under hela hösten har vi även kunnat läsa om alla de mindre elkraftsproducenter som nischat sig på vindkraft och som blöder ekonomiskt till följd av såväl lägre elpriser som ersättningen för de tilldelade elcertifikaten.
  Sverigedemokraternas utgångspunkt vad gäller landstingets behov av elenergi är att vi för skattebetalarnas räkning ska upphandla så billig elenergi som möjligt och inte leka elproducenter.
  Men Jessica Rydell vill ändå hävda att den elenergi som alstras i det vindkraftverk som landstingsmajoriteten vill investera i kommer att ha ett produktionspris som är lägre än det gängse marknadspriset, även om man räknar med sämsta möjliga förutsättningar. Så Jessica Rydell får gärna återge hur stor vinsten kommer bli om skattesubventionen med energiskatt och subvention med el- certifikat försvinner.
  Claus Zaar (SD), Mattias Bäckström Johansson (SD) och Bo Karlsson (SD), Sverigedemokraternas landstingsfullmäktigegrupp
  http://www.barometern.se/reagera/debatt/farligt-leka-elproducent%284108147%29.gm
  Undrar om BjörnT har en uppdaterad Excel fil även för detta?

 100. Pär Green

  I dagens Industri!
  Vilken stjärna Förre näringsministern, vice statsminister och partiledaren Maud Olofsson föreslås bli ny styrelseordförande för besöksnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation Visita.
  Varför inte FAS 3?
  Maud Olofsson har tackat ja till förfrågan och säger att besöksnäringen varit en av de mest angelägna frågorna under hela hennes politiska karriär.
  Hon konstaterar också att det finns många högaktuella frågor för Visitas medlemsföretag, inte minst planerna på att fördubbla arbetsgivaravgiften för unga och att höja momsen på restaurangmat.
  ”Jag hoppas att alla, oberoende av partihemvist, förstår att det blir förödande för jobben. Inte minst för våra ungdomar och nyblivna svenskar”, skriver hon i ett pressmeddelande.

 101. Gunnar Strandell

  Pär Green #100
  Jag undrar om Maud någonsin hört talas om turister som kommer för att söka stillhet genom att vara i och se orörd natur. Men de kanske lika gärna kan samla kraft genom att minnas sin barndom och dess leksaker? 😉
  Länk:
  http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/granskning-kan-sverige-visa-vagen

 102. Pär Green

  101 Gunnar Strandell 2014/01/16 kl. 19:48
  Maud och sonen tycker att detta är vad alla skall se,m och betala för!
  Hoppas på att FAS 3 är denna hemska människa nästa uppgift!