Svenska kyrkan har helt köpt globala uppvärmningsreligionen

Svenska kyrkan har blivit en politisk organisation och avlägsar sig mer och mer från den bibliska gudstron. Medlemsraset fortsätter i spåren av medias och politikers ateistiska budskap. Inget fel i det då politiken ska vara religionsneutral och det var rätt att skilja kyrkan från staten (åtminstone på papperet). Avgifterna till kyrkan kommer ju fortfarande in via skattsedeln även om du med ett aktivt val kan slippa detta. En från staten fristående kyrka borde täcka sina kostmader själv via medlemsavgifter som andra fristående organisationer. Sen måste kanske staten vara inblandad för att bevara gamla kyrkor m.m. som har ett kulturhistoriskt värde.
Märkligt är att Svenska kyrkan helt anammat den av sjuklövern påbjudna klimatreligionen. Dvs att vi är på väg mot en uppvärmningskatastrof och att vi i Sverige måste ställa om vårt samhälle till att bli koldioxidfritt. Att globala temperaturen stått stilla i 17 år verkar ha gått kyrkan förbi. Stämmer väl inte med nya ”tron”.
kyrka
I Aftonbladet har 14 biskopar gått ut med att vi i Sverige måste ställa om och att Arktis kommer att vara isfritt år 2050. Man säger också att man arbetar för att Sverige regering:
*  tar modiga beslut för att drastiskt minska växthusgaser såväl i Sverige som utomlands.
* agerar inom EU för en höjd ambitionsnivå när det gäller minskningen av utsläppen
* bidrar med ökade medel till klimatbiståndet utan reducering av befintlig biståndsbudget
Man vill som kyrka:
* upprätthålla en interreligiös och internationell dialog om klimatförändring och verka för social och ekonomisk rättvisa.
* arbeta för att hålla klimatfrågorna levande i allmänhetens medvetande
* uppmuntra till djupare teologisk reflektion om den moraliska och etiska dimensionen av klimatförändringen
* uppmana våra församlingar att genom bön och reflektion begrunda hur våra egna handlingar och livsval påverkar miljön
* uppmuntra våra församlingar att lära sig mer om klimatförändringar och om den världsvida kyrkans sätt att bemöta denna kris
Artikeln kunde lika gärna vara skriven av Miljöpartiet. Svenska kyrkan går längre än IPCC som på politiskt väg försöker sammanfatta den utvalda klimatvetenskapen och dess påverkan. Man kan fråga sig om biskoparna läst vetenskaplig litteratur. Knappast. Varför gör svenska kyrkan detta? Vinna fler medlemmar? Få beröm av politiker och grön media?
AGW-rörelsen liknar i mycket en religion där man försöker påtvinga folk en tro även om verkligheten avviker från kartan. Numera kallar varmingarna AGW-hypotesen inte för global uppvärmning utan klimatförändringar. Globala uppvärmningen har åtminstone tillfälligt upphört och klimatförändringar har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Ett meningslöst ord. Men tron på AGW-hypotesen verkar passa kyrkan bra. En ”tro” behöver ju inte baseras på vetenskapliga fakta utan är just en tro.
Jag är fortfarande medlem i Svenska kyrkan. Kommer de att utesluta mig nu när jag protesterar mot deras klimatreligion? 2012 var 67% av svenskarna medlemmar. Under 2013 lämnade 66751 personer kyrkan.
Det finns många vetenskapmän även skeptiker som tror på Gud. Men Svenska kyrkan verkar inte fullt tro på Bibeln längre och vill väl hitta nya religioner och då passar klimatreligionen bra. Att politiker kidnappat klimatfrågan för sina maktsyften och många gånger ljuger hejdlöst ger inte Svenska kyrkan rätt att göra samma sak. Med hänvisning till att klimatfrågan egentligen handlar om vetenskap och inte tro vill jag påminna Svenska kyrkan om åttonde budet: 8. Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.
Roy Spencer, känd skeptiker till katastrofal uppvärmning, har skrivit hur varmingarna tillåts vara religiösa men när en skeptiker är religiös blir han attackerad. Men när Sir John Houghton använder Bibeln för att bekämpa globala uppvärmningen är det OK.
big-bang
Vetenskapen har kommit långt att förstå hur universum skapades även om det inte ger svaret på om någon högre makt finns eller inte. För inte så länge sedan var Big Bang bara en hypotes. Nu är bevisen övertygande. Vetenskapen går framåt och det senaste jag läste var att vi bara är hologram dvs projektioner från tvådimensionella världar. Svenska kyrkan har numera delvis anpassat sig till Big Bang [länk].
Svenska kyrkan kostar via medlemsavgifterna 19 miljarder kronor per år. En allt större del av dessa kostnader verkar gå. Det är fel att använda något av dessa pengar till politiska kampanjer som inte har med kärnverksamheten att göra.
Det är dags för Svenska kyrkan att ställa om till en klimatneutral agenda!

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Janne

  Svenska kyrkans klimatexpert är med i dagens debattartikel i DN där man att fler klimatmål ska krävas.
  http://www.dn.se/debatt/fiaskot-for-utslappshandeln-gor-att-fler-klimatmal-kravs/
  En intressant notering i artikeln, man säger att den svenska koldioxidskatten är 1080:- per ton, kan det verkligen stämma? På bensinpriset ligger den på 2,50 per liter om jag minns rätt.
  Det blir många miljarder varje år i en helt onödig beskattning.

 2. CC

  Har gått ur för länge sen! Helt vansinnigt att stödja dessa småpåvar som tror att de kan fortsätta sitt ovetenskapliga tyckande och vänd kappan efter vinden politik utan att folk reagerar.
  OT Hos Sanna Lundell har tydligen poletten fallit ned åtminstone delvis.
  Varför finns det inte ett sunt debattklimat i Sverige?
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/sannalundell/article18151795.ab

 3. Helge

  Jag var mycket förvånad att biskoparna valde just klimatet av alla ”problemen” vi anses ha. Speciellt som klimatåtgärderna skapar ökad hungersnöd, skövlar regnskog, skadar fågelliv och på lite sikt välfärden utan att skapa någon skillnad annat än att stora resurser går på tomgång. Resurser som skulle kunnat rädda liv och dra fler ur extrem fattigdom. En del klimatalarmister måste dessutom betraktas som ganska fientligt inställda till mänskligheten i allmänhet.
  Gick själv ur kyrkan för många år sen, men hade jag varit kvar hade jag förmodligen lämnat efter detta. Jag har full respekt för troende eller de som är med i någon kyrka, många är trots allt med för de sociala incitamenten som erbjuds. Att kyrkan nu sviker sin uppgift och blir politiska är ju inget ovanligt i vissa länder. I Sverige var tidigare kyrkan och frikyrkan en betydande kraft på det kommunala planet, är det kanske ett försök att bli det igen fast nu på riksplanet?

 4. OR

  Inte så förvånande när man ser John Houghtons centrala placering i IPCC, som vi kunde läsa om här på bloggen för ett tag sen. Ideologierna passar verkligen ihop. Men det är förvånande att Svenska kyrkan inte kan göra skillnad på miljöarbete och klimataktivism. Min hemförsamling, Kirseberg i Malmö, lär vara föregångare så jag har sett dumheten växa fram.
  Undrar vad man menar med: ”en interreligiös och internationell dialog om klimatförändring”. Ska man be de muslimska länderna sluta sälja olja till kristna länder, för allas vårt bästa! – Min politiska tolkning av vad som verkligen händer på energiområdet är att USA och Tyskland skapar sig ett större oberoende av arabländerna och Ryssland, och att Frankrike säkrar sina möjligheter att få kärnbränsle från norra Afrika.
  Per W : Ditt ekonomiska argument på slutet är i överkant lösaktigt och ogrundat. Största delen är väl personalkostnader och det gör inte någon större skillnad ekonomiskt vad man talar och agerar för. För övrigt vet jag av erfarenhet att svenska församlingar dignar under bördan av att underhålla kyrkorna. Församlingarna betalar 40 eller 25%, i sällsynta fall 10%, av underhållskostnaderna, och det är ändå väldigt mycket för många små och krympande församlingar. Om staten betalar 60% i bidrag går den dessutom ändå med vinst på grund av de skatter som projekten genererar.

 5. BjörnT

  Det mest religiösa påståendet är väl att ingen uppvärmning skett på 17 år….
  ** Grafen borttagen då problem uppkommer med bilddump. Länka på annat sätt.
  Grafen visar UAH 27 år.
  /Moderator
  **

 6. Janne #1: Nu är det dessutom energipolitiken som kyrkan ska lägga sig i. De verkar vilja byta ut kärnkraft mot vindkraft. Som sagt i artikeln – Svenska kyrkan har blivit ett grönt NGO som spårat ur.

 7. OR #4: Har modifierat texten något. Men du har fel om personalkostnaderna. Det är klart man sparar pengar om man inte agerar grönt NGO. Den personalen behövs inte och kan sägas upp.

 8. Arne

  Det handlar som så vanligt återigen om makt. Svenska Kyrkan vill bredda sin agenda så att den passar även miljömedvetna troende människor. Det intressanta i sammanhanget är ju också att man tydligen inte heller tror på sin egen religion, utan vill att Mammon ska styra våra liv i högre utsträckning iom ökade skatter osv.
  Likaså verkar inte bibelns budskap om frälsarens återkomst och att vi ska komma till himlen allihop på yttersta domens dag gälla, för då borde väl allt ordna sig? Eller?
  Jag gick ut för många år sedan och ångrar mig inte ett endaste dugg. Kristendomen infördes i Sverige för att man skulle hålla ordning på folk och kunna styra dem bättre. Så har det också varit i århundraden fram till nu. Kyrkan är livrädda för att folk ska gå ur och försätta dem på bar backe, då måste man hota med något annat än ett fiktivt helvete.

 9. Lasse

  #2
  DN visar på våra stora ansträngningar för att få bort CO2 ur samhället.
  ”Priset för att släppa ut ett ton koldioxid ligger på omkring 40 kronor, ett pris som skulle behöva mångdubblas för att reflektera utsläppens verkliga kostnad och stimulera investeringar i grön teknik. Som jämförelse kan nämnas att den generella svenska koldioxidskatten är 1.080 kronor per ton, det vill säga 27 gånger högre.”
  Problemet är väl snarast att EU underskattat industrins vilja att sänka CO2 utsläppen.

 10. Janne

  * uppmana våra församlingar att genom bön och reflektion begrunda hur våra egna handlingar och livsval påverkar miljön
  Apropå det: när det var klimatkonferens i Polen i november förra året mejlade jag Jacob Risberg, som är klimatpolitisk handläggare på kyrkokansliet. Jag ville veta om han hade tagit tåget till Polen. Men nej, han flög dit och hem. Svenska kyrkan kräver att andra ska ställa om, men lever inte som man lär i det avseendet.

 11. Arne #8 sa ”då måste man hota med något annat än ett fiktivt helvete.”
  Ja ett grönt reellt helvete verkar fungera bra 🙂

 12. Bim

  Björn T #5
  Hur mycket varmare har det blivit på dessa 17 år?

 13. lennart bengtsson

  Tack för denna utförliga dokumentation. Ingenting förvånar mig längre när det gäller dessa märkliga politiska initiativ. Det borde ju vara känt för kyrkan efter John L Allens bok om ”The Global War on Christians” vilka förföljelser de kristna utsättes för inte minst i Mellanöstern och i Nordafrika med mord och alla tänkbara vidrigheter. Man kunde därför föreställa sig i en samhälle där förnuft och sunt omdöme borde finnas att det är helt andra uppgifter som kyrkan skulle prioritera. Sannolikt är det som på andra områden i samhället att det kan vara en aktiv sekt som har tagit kommandot inom kyrkan. En konsekvens blir ju att fler och fler lämnar den svenska kyrkan. Även för de som inte är troende är ju kyrkan en viktig del av den svenska kulturen som nu risker att förtvina genom bristande omdöme inom kyrkans ledning. Samma sak gäller officiella politiska ställningstaganden mot SD som nyligen gjordes av den nya ärkebiskopen. Vad man än anser om ett visst politiskt part bör varken kung eller kyrka ta ställning och därigenom påverka ett kommande val. SD är ju ingalunda ett parti som är emot kyrkan utan kanske snarare vänsterpartiet som historiskt knappast har varit en av dess stöttepelare.
  Svenska myndigheter skall avhålla sig att driva kampanjer i frågor där de saknar sakkunskap. Politiskt sett står regering och riksdag bakom IPCC som ett officiellt internationellt organ och bör därför avhålla sig från att driva klimatkampanjer som saknar vetenskapligt stöd. Om detta skulle vara fallet borde det tydligt och officiellt dokumenteras. Vad enskilda individer och inofficiella grupperingar gör är ju en helt annan sak det är en del av en viktig medborgaraktivism som självklart skall ha sin plats som en del av den öppna samhällsdebatten.
  LennartB

 14. Tage Andersson

  Har kyrkan inte insett att CO2 är nödvändig för fotosyntesen och därmed våra liv? Mer CO2 gynnar växtligheten och det är ingen risk att atmosfären ska nå så höga koncentrationer att den blir giftig. Hur stor vinsten blir med mer CO2 är inte riktigt klart, men NASA ska ägna sig at den frågan. ”To make this mystery even deeper, however, it just so happens that plants actually love all this CO2 we’re stuffing into the atmosphere (though not necessarily the warming that comes with the CO2), as much as we love the oxygen they give us! Even as droughts are killing off some plants, the CO2 is making them bigger and stronger. If there are enough nutrients in the soil, they can grow more and deeper roots to find new sources of water. So we can ask, is the CO2 going to make the plants so strong that they can withstand the droughts? This battle between CO2 making plants stronger versus drought making plants weaker is one of the ‘hottest’ topics right now in climate research (pun definitely intended).” http://nasaesw.strategies.org/2013/10/will-earths-lungs-collapse-climate-change/
  Sen hör förstås kyrkan till dem som söker en internationellt enande fråga. Vad kan vara bättre än klimatet och demoniseringen av den nyttiga CO2?

 15. Arne

  Per #11
  Som du säger, klimathotet är väldigt likt en religion, och nu har man ju också fått med sig en riktig stadsreligion på tåget. De ser ju också chansen att berika sig på miljöhotandet. Snacka om nyttiga idioter…

 16. Thomas P

  Lennart #13 Har du läst boken The Global War on Christians”? Jag har inte gjort det men recensioner gör mig något förbryllad:
  http://www.huffingtonpost.com/r-andrew-chesnut/war-on-christians_b_4133612.html
  I sina försök att få det till ett ”globalt” krig så får tydligen Allen dra till med typ våld mellan katoliker och protestanter som del i ett krig mot kristendomen.
  Det där inlägget att Roy Spencer var intressant. Visst får han ha sin religion, men han gör det åter uppenbart hur han sätter tro över vetenskap i frågor som evolution och kosmologi vilket inte direkt höjer hans trovärdighet.

 17. BjörnT

  Jag förstår inte att man orkar hetsa upp sig över att en organisation vars absurda affärside är att lura i folk att om de vädjar och ständigt ber om ursäkt till ett inbillat högre väsen kommer de att belönas med ett både evigt och lyckligt liv,och om inte så kommer de att i all evighet att oupphörligen torteras på det mest fasansfulla sätt, hittar på ytterligare några marginella dumheter?!

 18. Arne

  BjörnT # 17, jag tror det hänger ihop med att även om man tar ett aktivt val att gå ur nämnda religion, ändå bidrar till dess utövande via skattesedeln. Sen kanske man inte kan göra så mycket åt det, men man får iaf säga att man inte gillar det 🙂
  Sen är det väl inte det största problemet i sammanhanget, så visst, jag kan förstå din åsikt 🙂

 19. Lasse

  Kyrkan bör vara välkomnande för alla som vill delta i en gemenskap.
  Genom att ta ställning i frågor som det råder delade meningar om så utesluts dem som inte delar dessa meningar med kyrkans linje. I och för sig är detta grunden för många mindre församlingar med väl så livaktiga gemenskaper. På en helt annan sida så såg jag en video där Sunnimuslimer svarade på medlemmars frågor-inspelad i Norge. Det gav mig perspektiv , minst sagt!
  Kanske är kyrkans engagemang i klimatfrågan ett sätt att få bort fokus från andra mer samhällspåverkande frågor?

 20. HansH

  Vi har en period i kyrkan med genus/klimat/hbtq fokus…teologi var tydligen en möjlig akademisk väg för andligt förrvirrade eftersläntrare från 68-kraschen…Herren hjälpe dem.

 21. Pär Green

  Mera politiska uttalande från kyrkan.
  Svenska kyrkans nyvalda ärkebiskop Antje Jackelén är oroad över Sverigedemokraternas framgångar på senare tid. Det säger hon i Ekots Lördagsintervju. I Lunds stift, där Antje Jackelén är biskop i dag, fördubblade Sverigedemokraterna sitt resultat i höstens kyrkoval och fick tio procent av rösterna.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5748297
  Som väljare har man rätt att välja och rösta på valfritt parti, men inte i kyrkoval!
  Men varför skall det finnas politiker i styrande poster för kyrkan?

 22. BjörnT

  Arne #18. Jag trodde att jag slapp bidra till eländet genom att jag mält mig ut från kyrkoskatten. Men det finns säkert en massa skattefinansierade bidrag som ändå flyter in därstädes antar jag.

 23. Gunbo

  Per Welander,
  ”En ”tro” behöver ju inte baseras på vetenskapliga fakta utan är just en tro.”
  Helt rätt! Både skeptiker och ”varmister” är hänvisade till tro i brist på solida vetenskapliga ”bevis” för den ena eller den andra hypotesen.

 24. Mikael W.

  Som många redan skrivit. Jag gick också ur svenska kyrkan för 20 år sedan. Hade jag varit med så hade jag omedelbart lämnat kyrkan efter senaste tidens islam- och klimatkramande. Riktigt äckligt! Vänstervridningen verkar vara total!

 25. BjörnT #17 sa: ”Jag förstår inte att man orkar hetsa upp sig över att en organisation ….hittar på ytterligare några marginella dumheter?”
  Nja, det är nog flera saker du inte förstår. AGW-religionen är ingen marginell dumhet utan en stor sådan. Det handlar om makt, pengar och fördelning och inte minst vår frihet som individer.

 26. Pär Green

  Visst det bidrag till religionen, saknar uppgifterna för 2013. Men uppgifterna för 2012 finns här:
  http://www.sst.a.se/bidrag/utbetaladebidrag/utbetaldastatsbidrag2012.4.15272bfd13b817fbae16305.html
  Svenska kyrkan har 25.000 anställda och en förmögenhet på ca 60 miljarder!
  Behöver denna ”privata förening” bidrag?
  Och monopol på ”sista viloplatsen”!
  Alt ”sjösättning” finns men går ej att ansöka om i levande tillstånd!? Varför?

 27. Slabadang

  Jackelen och stasiprästen Radler !
  Jackelen var verksam i Lund men tenterade inför Radler ifrån Norra Norrland. Inte riktigt den mest naturliga geografiska kopplingen och hur de kopplades ihop av vem och varför är av högsta inresse för allmänheten och församlingsborna att få ett tydligt svar på. När träffadde Jackelen Radler första gången ?, vem var det som kontaktade vem och när? Hur lång var relationen , hur frekvent och när togs sista kontakten samt hur reagerade Ante när hon fick reda på att Radler jobbade för stasi och när visste hon att så var fallet? varför har hon inte tagit upp kopplingen självmant?
  Det finns två typer av inflytelseagenter. Båda typer fyller samma funktion för den underättelseorganisation som intresserar sig för dem. Den första typen är den ”nyttiga idioten” en person uppvaktad och curlad av agenter med ett formellt uppdrag typ Radler men där objektet inte är medveten om att han/hon är uppvakted av ett organiserat intresse. Inflytelseagenten blir utvald för att de är narcistiska individer där son stasi förstått att den agenda de driver skapar konflikter och raserar funktionen inom de fält objektet jobbar. Det är den konsekvensen stasi/kgb söker efter och den funktion objektet fyller. Narcissisten vill bli bekräftad och det är den personliga belöningsmekanismen stasi/kgb matar likt knarklangaren att tillfredsställa. Knarket beståt i bekräftelse och genom att mata objekten med nya fabricerade argument och till synes ideologiska trasselsuddar till resonemang , där målsättningen är att ge objektet makt och inflytande för att uppnå maximal skada för det land eller funktion de intresserat sig för. Den andra typen är som Radler medveten om sitt uppdrag och vad det är han jobbar för och hans uppdrag eller profil kan vara att ”curla” sina objekt med visad eller dold flagga. För Radlers kategori var objekten ansedda som ”rekryterade” när Radler fungerade som rådgivare och bollplank till objekten..
  För er som ännu inte tagit del av Yuri Bezmenow (avhoppad KGBagent) föredrag rkeommenderar jag en underhpllande men samtidigt skrömmande berättelse om hur KGB/Stasis strategier såg ut och hiur de operativt implementerade dem. ”Vilseledning var mitt jobb”
  Kan valspråket ”Gud är större” vara mer konfliktskapande och demoraliserande för kyrkans troende? Det passar bättre för en imam än en biskop
  http://www.youtube.com/watch?v=8fQoGMtE0EY

 28. Gunbo

  Tage Andersson #14,
  I artikeln du länkade till står det också så här:
  ”The energy and heat getting trapped under all the greenhouse gases we’re putting up in the atmosphere are speeding up the water cycle, making storms more intense and droughts more severe and more frequent. It’s like we’re giving way too much candy to a kid, and now the kid is running around like crazy, bouncing off walls, bound to break something or get hurt. This is basically what we’re doing to planet Earth—giving it way too much sugar, and something is bound to break.”

 29. Pär Green

  En uppmaning till samtliga!
  Nyttja denna möjlighet nu!
  Bli donator och rädda liv
  Vad är donationsregistret för något? Och hur anmäler jag mig när jag tagit ställning?
  Så här tar du ställning om organ- och vävnadsdonation
  Om donation
  Kan jag bli donator?
  http://www.livsviktigt.se/Sidor/default.aspx
  Själv har jag anmält mig för längesedan, medveten om att ett hårt liv med vin,kvinnor o sång, så kan vissa organ vara utslitna!

 30. lennart bengtsson

  * Thomas P
  Jag har läst boken och har den på min IPAD. Den är klart läsvärd. Den borde läsas av ärkebiskopen såväl den nya som den gamle och säkert några till inom kyrkan
  LennartB

 31. Björn

  Hoppas någon ”småpåve” i norra Uppland fryser ”arslet” av sig där det i natt har varit -28.8 grader kallt. Kyrkans fastigheter borde genom förstatligande ingå under Riksantikvarieämbetet och därmed få dessa ”småpåvar” som hyresgäster om de har råd med hyran. Jag betalar gärna kyrkoskatt för bevarande av alla vackra kyrkobyggnader i vårt land, men inte till dessa självpåtagna klimatprästerskap. Kyrkans byggnader kan användas till mycket annat än religiös verksamhet och därmed dra inkomster.

 32. PT

  IPCC sänker sina uppskattningar av temperaturökningen i den kommande utgåvan.
  http://wattsupwiththat.com/2014/01/01/ipcc-silently-slashes-its-global-warming-predictions-in-the-ar5-final-draft

 33. Gunbo #28
  Ja det stämmer. Artikeln verkar vara skriven för folk på nivån ’föräldrarvrålet’. Inte direkt förvånad av att du tog fasta på tramsnivån och förhoppningsfulla gissningar (som dessutom är rejält felaktig)
  #23 Ännu ett kålsuparförsök från dig. Men nej, vetenskap handlar om annat än du tycks tro. Vi har faktiskt väldigt detaljerad kunskap om att ’vi’ inte förstår speciellt mycket av klimatet. Det är de som hävdar motsatsen, speciellt de som hävdar att ’vetenskapen visat’ en massa som pratar i nattmössan.
  Du verkar trots många år här inte kommit vidare än att hoppas på att hitta rätt och ffa ’trovärdig auktoritet. Varför inte ta itu med debatten på riktigt. Alltså börja med någon del där du menar att du har en verklig poäng (inte ’tro’) och sedan försöka argumentera den. På riktigt?

 34. Thomas P

  Lennart #30 Du håller med om att det är ett *globalt* krig mot kristendomen, även i Europa, Nord- och Sydamerika? Eller är det ”globala” bara i Mellanöstern och delar av Afrika som du skrev, och vad skall man i så fall göra åt det? Korståg? Bush provade det och Obama har fortsatt och det har bara förvärrat problemen när lokala kristna (orättvist) kommit att ses som representanter för utländska våldsverkare.

 35. #Björn 31
  Är inte alla gamla kyrktorn perfekta fundament för en vindsnurra? då kan ju kyrkan verkligen bidra till klimatet och dessutom få in en ”herrans” massa pengar;)

 36. Gunnar Strandell

  Janne #1
  Uppgifterna stämmer om de menar 1080:-per ton CO2.
  CO2-skatt: 2:50 kr per liter bensin
  Densitet för bensin: 0,75 kg per liter
  CO2 skatt: 2,50 / 0,75 = 3,33 kr per kg bensin
  1 kg bensin ger ca 3,14 kg CO2
  CO2 skatt: 3,33/3,14 = 1,062 kr per kg CO2 eller 1062:- per ton CO2.
  Man kanske inte ska glömma energiskatten och att det sedan tas ut moms på skatterna.
  Det är ju svenskarnas privilegium att ha rätt att beskatta sig.
  Observera att beräkningarna ovan inte stämmer med vad som gäller politiskt i Sverige idag, eftersom man då inte ska räkna in den CO2 som kommer från etanolen som blandats in.
  Skatten är då fortfarande per liter bensin, men CO2 utsläppet reduceras med upp till 10 % vilket alltså höjer CO2-skatten till 1168:- kr per ton CO2.
  Så kan det gå när vi låter politiker bestämma hur man ska räkna och kanske är en delförklaring till att ungdomar väljer bort naturvetenskap.
  Att stifta egna lagar är ju mycket mera mera lönsamt än att traggla med gamla lagar som Newton, Hooke, Maxwell och de andra ”hittade på”! 😉
  De bolag som höll på med CCS, infångning komprimering och lagring av CO2 i Mongstad och i Frankrike räknade med att kostnaden skulle bli i storleksordningen 300 kr per ton.
  Länkar:
  http://www.skatteverket.se/download/18.8dcbbe4142d38302d713e5/1386854119441/Skattesatser+2014+beslutad.pdf
  http://spbi.se/blog/faktadatabas/artiklar/berakningsmodeller/

 37. Gunbo

  Jonas #33,
  ”Vi har faktiskt väldigt detaljerad kunskap om att ‘vi’ inte förstår speciellt mycket av klimatet.”
  Ja, det var ju det jag sa: därför är vi alla hänvisade till TRO.
  ”Alltså börja med någon del där du menar att du har en verklig poäng (inte ‘tro’) och sedan försöka argumentera den.”
  Som jag skrev: vi är alla hänvisade till tro. Det gäller både dig och mig. Men du får gärna visa vilka verkliga poäng (inte tro) du har. Hittills har din poäng varit att du aldrig får några konkreta svar när du frågar representanter för ”den andra sidan”. Så, fram med solida vetenskapliga argument!

 38. Per H

  Hur är det med Katolska kyrkan? Den har gjort ett aktivt val att inte driva ”AGW-aktivism?! Detta efter att på ett professionellt sätt hört argument för och emot AGW. Deras slutsats: ”klimatåtgärder” drabbar de fattiga hårdast. Det ställer vi inte upp på!
  Något för Svenska Kyrkan att fundera över!!

 39. lennart Bengtsson

  34
  inget korståg precis men kanske i alla fall lite medkänsla och kanske lite hjälp. Det är ju faktiskt så att det är de kristna minoriteterna som råkar illa ut i flera muslimska länder. Varför inte läsa boken och bilda Dig en egen uppfattning?
  31 Du menar inte norra Uppland i natt utan norra Lappland. I norra Uppland regnade det i natt, men nu är kylan på väg. Kanske temperaturen ngn gång nästa vecka kan hamna under – 20 C även i norra Uppland. Jag föreslår att Du håller ett öga på Svanberga som är ett känt köldhål
  LennartB

 40. Thomas P

  Lennart #38 Det är många som råkar illa ut på många håll i världen, inte minst muslimska grupper, både genom sekteristiskt våld mellan muslimer och från utomstående kristna som invaderar deras länder och när de förlorar för många soldater övergår till att döda folk med drönare. Tyvärr har det gjort att det är svårt för västvärlden att göra speciellt mycket för kristna där nere utan att det riskerar tolkas som att de är potentiella femtekolonnare mer lojala med västvärlden än med de länder i vilka de bor. Dessutom gör ju vårt oljeberoende att vi inte vågar mer än harkla oss lite mot länder som Saudiarabien som är centrum för religiös intolerans med sin Wahhabism.
  Problemet liknar det där Obama beslöt ordna en fejkad vaccinationskampanj i Pakistan i hopp om att hitta DNA från bin Laden och på kuppen misskrediterade helt legitima vaccinationskapanjer i ett område där sådana verkligen behövs. Det är lätt att utplåna förtroende, men ytterst svårt att bygga upp det igen.
  Eftersom det är så lite svenska kyrkan kan göra känns det mer som ett försök från din sida att avleda uppmärksamhet från klimatfrågan.

 41. Lasse

  #32
  En tydlig indikation till dem som säger att ”science is settled”. Se fig 9 i länken.
  #35 Skatter på det vi inte vill se mer av är populärt.
  http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Energi/Styrmedel/Konsumtionsskatter-pa-bensin/

 42. tty

  ThomasP #16
  Det var onekligen en säregen recension. Han anser t ex att det faktum att filippinska gästarbetare i Saudiarabien avrättas för häxeri, som ett argument mot att det förekommer förföljelser av kristna i mellanöstern.
  Sedan har han i och för sig rätt i att det numera nästan bara är i muslimska länder och områden som storskaliga religionsförföljelser förekommer.

 43. Björn

  Gunbo [37]; Det finns olika sorters tro: blind tro, tro på auktoriteter, religiös tro och tro utan vetande. Men ur djupet av stort vetande, erfarenhet och kunskap, växer en annan sorts tro fram, varur intuitionen fungerar som en trons kompass. Vi måste naturligtvis ha någon form av tro på det vi gör, men blanda inte in denna i samband med religion.

 44. Ingemar Nordin

  Kyrkan är väl som ”Pastor Jansson” I Hasse Alfredssons klassiska sketch från 60-talet. Det gäller att vara lite ”modern och hejsan svejsan” för att passa in i vår journalistiska och politiska kulturella hegemoni. Man anpassar budskapet till tidens anda helt enkelt.
  http://www.youtube.com/watch?v=8DJ6aEWusQ0

 45. Henrik Grape, som skrivit under dagens DN-artikel, är svenska kyrkans ”klimatexpert”. Han är präst och verkar sakna vetenskaplig utbildning. Skriver så här på Supermiljöbloggen
  http://supermiljobloggen.se/kolumn/2011/05/henrik-grape-handla-snabbt-tank-langt
  ”Brist på vatten, fler översvämningar, spannmålspriser som skjuter i höjden på kort tid, svårigheten att förutsäga regnperioder etc. Allt är följder som en enad kår av klimatforskare pekar ut som möjliga reslutat av ett förändrat klimat.”
  Klimatforskarna är inte ENIGA om detta. Brott mot åttonde budet.
  Vidare från Grape:
  ”Eftersom all forskning pekar på att vi inte har så mycket tid på oss att handla.”
  Återigen ett brott mot åttonde budet. ALL forskning pekar inte på detta. Grape har tydligen svårt att hålla sig till sanningen.

 46. Gunbo

  Björn #43,
  ”Det finns olika sorters tro: blind tro, tro på auktoriteter, religiös tro och tro utan vetande.”
  Absolut, men jag talar nu om klimatvetenskapen och tro på olika hypoteser inom den.

 47. Tage Andersson

  Gunbo #28
  NASA-artikeln refererar också olika ståndpunkter.

 48. ThomasJ

  Svenska kyrkans revidering av Guds bud:
  Du ska inga andra Gudar hava jämte CO2.
  (oder?… 😉 )
  Mvh/TJ

 49. Thomas P

  tty #42 ”Han anser t ex att det faktum att filippinska gästarbetare i Saudiarabien avrättas för häxeri, som ett argument mot att det förekommer förföljelser av kristna i mellanöstern.”
  Vad han skriver är: ”Moreover, Christians in the Middle East aren’t the only ones suffering under severe restrictions on non-Muslims. Saudia Arabia, for example, routinely arrests Filipino and other ”guest workers” on charges of witchcraft and has even imposed the death sentence for some.”
  En ren misstolkning från din sida.
  ”Sedan har han i och för sig rätt i att det numera nästan bara är i muslimska länder och områden som storskaliga religionsförföljelser förekommer.”
  Det där är en myt, Kina har ett brutalt förtryck av muslimer och i Afrikanska länder förekommer lika mycket förtryck av muslimer där de råkar vara minoritet som vice versa osv. Även i västvärlden förekommer en betydande diskriminering av muslimer. Och vad sägs om Israel där både kristna och muslimer är andra klassens innevånare och där religiösa ledare med jämna mellanrum talar om hur lite värda de är.

 50. Jarek Luberek

  #45:
  Man kan säga att Grape läser klimatforskningen som Fan läser bibeln.
  I det här sammanhanget måste jag få citera biskopen John Shelby Spong: ”Religion is always in the control business, and that’s something people don’t really understand. It’s in a guilt-producing control business.” (http://samuel-warde.com/2013/06/religion-is-always-in-the-control-business-bishop-john-shelby-spong-video/).
  Så här klimatreligionen och Svenska Kyrkan funnit varandra som handen i handsken.

 51. Tage Andersson

  Kommentarerna till DNs http://www.dn.se/debatt/fiaskot-for-utslappshandeln-gor-att-fler-klimatmal-kravs/ har försvunnit från webbtidningen. Censur?

 52. tty

  ThomasP #49
  Du håller alltså med om att en filippinier i Saudiarabien inte är att betrakta som en kristen i Mellanöstern. Det tror jag nog du får förklara litet närmare.

 53. Lasse

  #51
  Likt CO2 (eller den heliga anden) så syns kommentarerna inte alls-alltid.
  Jag får fram de 23 kommentarer som inkommit.
  Antingen är skeptiker aktiva eller så är många skeptiska att döma av kommentarerna.
  Att ingen kan förklara för dem att EU har ett system och en plan som ger låga CO2 utsläpp.

 54. Thomas P

  tty #52 Visserligen är kristendomen största religion i Filippinerna, men det innebär inte att alla filippinier är kristna. Saudiarabien tycks tillämpa det där med lagar mot häxkonster lite säreget. Här t ex en libanesisk muslim som dömdes till döden under en pilgrimsresa:
  en.wikipedia.org/wiki/Ali_Hussain_Sibat
  Dessutom är det en sidofråga till ditt påstående ”som ett argument mot att det förekommer förföljelser av kristna i mellanöstern”. Han talade aldrig om något argument mot att det förekommer förföljelse av kristna utan om att det förekommer förföljelse av andra också. Det tycks vara en form av vidskepelse som slår blint, eller, kan man i en del fall misstänka, används som ursäkt för att bli av med gästarbetare deras arbetsgivare av en eller annan anledning ogillar. Det är ett allmänt förtryck, inte något som riktas specifikt mot kristna.

 55. Bo Carlsson

  Slutligen ett inlägg på SVT av allas vår Erika Bjerström, och där även Karin Axelsdotter Olsson medverkar. ”97% av forskarna är överens” ? Men säkert är nog minst 97% på SVT:s Verenskapsredaktion överens, det kanske vi kan vara överens om.
  http://www.svt.se/nyheter/varlden/kylan-i-usa-ger-klimatskeptikerna-glod

 56. Bo #55: Svt är en rödgrön propagandacentral. Erika Bjerström är inte den vetenskapligt kunnige men politiskt korrekt. Hon skyddas därför av politbyrån Granskningsnämnden.
  Svt:s vetenskapsredaktion har vi granskat här tidigare. De är mer kompetenta men med en stark politiskt slagsida åt de rödgröna.

 57. Ingemar Nordin

  Thomas P,
  Titta en fågel! Låt oss istället diskutera förtrycket av muslimer på den här tråden som handlar om svenska kyrkan … 🙂

 58. Gunnar Juliusson

  Tage #51. DN-artikeln finns kvar under Debatt. Kommentarerna är ju huvudsakligen kritiska till LO-Kyrkan-Vindkraftsbolagens krav på mer subventioner.
  http://www.dn.se/debatt/fiaskot-for-utslappshandeln-gor-att-fler-klimatmal-kravs/
  En hörvärd diskussion i brittiska media mellan grönpartiledaren och Matt Ridley finns på
  https://www.facebook.com/photo.php?v=805503252799868

 59. Ingemar Nordin

  Bo Carlsson #55,
  Vad förvånade de hade blivit om SvT hade upplysts om att även jag tillhör de 97% som skulle svarat ”ja” på den enkäten som de refererar till. För att inte tala om undersökningen som visar att 48% av de amerikanska meteorologerna är klimathotsskeptiker:
  https://www.klimatupplysningen.se/2013/11/24/konsensus-vilken-konsensus/
  Men sådana fakta når nog tyvärr vare sig SvT eller kyrkan. Undrar vad det beror på?
  Lalalalalala …

 60. Christopher E

  #54 Thomas P
  Du kan vara rätt lugn för att filippinska gästarbetare är kristna. 90% av filippinerna är kristna, 80% är katoliker. Det finns också anledning att misstänka att andelen som tar sig utomlands är större än så.
  Visst är det onekligen lite fånigt att exemplifiera att andra än kristna blir utsatta i mellanöstern med kristna som blir utsatta i mellanöstern. Det måste man ge tty rätt i.
  Annars tar jag inte ställning för att någon religion är speciellt mer utsatt än andra överlag, även om kristendomen även i vårt land utsätts för kränkande hån i kommentarer ovan. Och inte heller delar jag alltså det ganska barnsliga avståndstagande med religiös tro som vissa ger uttryck för. Oavsett om jag håller med tron ifråga. Jag tror varken på arvsynd och helvete eller klimatsynd och växthushelvete.
  Onekligen också en intressant utveckling att kristna kyrkan i Sverige tror sig vinna framgångar med att inkorporera den nya klimatreligion som tar över när de traditionella religionerna tappar mark. Skulle inte tro det är en framgångsrik strategi.

 61. Gunnar Juliusson

  #51, #58
  Maria Ludvigsson kommenterar på sin ledarblogg i SvD DN-artikeln och kyrkans ageranden. Läsvärt.
  http://blog.svd.se/ledarbloggen/

 62. Mr. G.

  Kyrktornen är tyvärr överspelade som vindkraftsfundament. De är inte höga nog….men varför inte antaga att kyrkan driver klimatlarmandet för att få bättra avkastning på sina skogar för att kompensera medlemsavdriften? ”Vindkräftorna” ( associerar till samhällscancersvulster) betalar ju fortfarande bra med våra pengar för vindkraftsmark! Eller?

 63. Thomas P

  Ingemar #57 Nu var det ju i och för sig Lennart som körde med ”titta en fågel” med sitt snack om global förföljelse av kristna (till vilket kanske inlägget som inledde denna tråd hör?), men jag vet, det är alltid mitt fel om något annat än det de bloggansvariga vill diskuteras i en tråd.

 64. Istvan

  #63 TP
  Men det viktigastr är ju att det alltid är mest synd om bloggens största pippi=TP

 65. Ingemar Nordin

  Thomas p #63,
  Skyll på Lennart du. Han skrev ”Det borde ju vara känt för kyrkan efter John L Allens bok om ”The Global War on Christians” vilka förföljelser de kristna utsättes för inte minst i Mellanöstern och i Nordafrika med mord och alla tänkbara vidrigheter. Man kunde därför föreställa sig i en samhälle där förnuft och sunt omdöme borde finnas att det är helt andra uppgifter som kyrkan skulle prioritera.”
  Dvs, det var en undran från LBs sida varför inte svenska kyrkan, istället för klimathotet, ägnar sig mer åt förföljd kristna (som är högst påtaglig och som inte ursäktas av att andra förföljer muslimer på andra håll, t.ex. i Kina). Det är väl en högst berättigad undran.
  Dina inlägg om att det minsann finns förföljda muslimer också, är knappast relevant. Varför tror du att svenska kyrkan prioriterar som de gör?

 66. Sven Östholm

  Gunnar Juliusson
  #58
  Fin Länk! Små detaljer kan göra skillnad. Antingen ligger isen kvar eller så…

 67. Olav Gjelten

  Till er som funderar på att lämna Svenska Kyrkan.
  Om ni är ute efter att ge Svenska Kyrkan en läxa och som gör mycket ondare än enbart ett utträde.
  Gå med i katolska kyrkan eller någon annan mer konservativ kyrka – och tala om för den kyrka du lämnar varför du gör så.
  Den som bara lämnar Svenska kyrkan uppfattas gärna bara som oreligiös och snål.
  Vad har de då lärt sig??

 68. Gunnar #61: Bra ledarartikel i Svd. Kom fram till ungefär samma sak som här på Klimatupplysningen. Svenska kyrkan bli vid din läst och håll er borta från klimatet (som ni ändå inte fattar något av).

 69. BjörnT

  Olav # 67 varför inte denna religion, så god som någon: http://en.wikipedia.org/wiki/Flying_Spaghetti_Monster

 70. BjörnT

  Olav # 67 varför inte denna religion, så god som någon: http://en.wikipedia.org/wiki/Flying_Spaghetti_Monster

 71. Slabadang

  Hur mycket kan man prata på sig utan blöjbyte?
  Mr Climatekorruption Lord Deben sitter och fabulerar inför utfrågning i parlamentets utskott. He he he respekt för politiker?? Varför då ? Han har verkligen INGEN ANING om nånting!!
  http://bishophill.squarespace.com/

 72. Olav Gjelten

  BjörnT
  Om du känner särskilt mycket för den religion du hänvisar till får du gärna redogöra närmare. Jag har vare sig kunskap eller vilja att göra det.

 73. BjörnT

  Olav G. Känner inte för någon religion. Ville bara tipsa dig om alternativ.

 74. Sören G

  #59
  ”För att inte tala om undersökningen som visar att 48% av de amerikanska meteorologerna är klimathotsskeptiker:”
  Det bär väl inte automatiskt att de andra 52% är klimatalarmister. Hur många finns i kategorin ”vet ej”?

 75. Perfekt

  BjörnT
  Besudla inte det flygande spaghettimonstret med dina hädelser. Som spaghettimonstrets siste profet på jorden står det i min makt att bannlysa dig och i övrigt bestraffa dig på det sätt min Gud önskar. Han är inne på att du borde fråntas rätten att bära durkslag som huvudbonad och få en rejäl smäll över fingrarna med spaghettislev. Vi får se vad han beslutar sig för.

 76. BjörnT

  ProfetPerfekt #75. Besudlat?! Jag har ju propagerat FÖR Pastafarismen!

 77. lennart bengtsson

  *61
  SvD artikeln om kyrkan och klimatet var belysande inte minst redogörelsen av intervjun med den tillträdande ärkebiskopen. Det finns en allmän uppfattning att resurserna är begränsade. Detta är högst relativt. Den svenska biomassan är begränsad vilket visade sig under före 1900-talets början.
  Även den svenska kyrkan skall glädja sig över vad den fossila energin inneburit för världen. Om allt vore vid det gamla skulle vi nu även ha ett liknande problem som tidigare då även den fossila energin är begränsad. Skaparen har emellertid begåvad människan med uppfinningsrikedom vilket gjort det möjligt att skapa ny resurser som gjort tillvaron mer dräglig inte minst för människor i tidigare utfattiga och förtryckande samhällen. Kina är bara ett av många exempel. Resurserna är INTE konstanta, ty människa skapar hela tiden nya!
  Därför borde svenska kyrkans representanter ställa sig mer positiv till exempelvis kärnkraft och annan modern teknologi som krävs för att fortsätta och utveckla och förbättra vår värld eller har man dragit ett streck vid 1900-talets början och sagt : ”Hit men inte längre” ty allt vad som därefter hänt är djävulens verk. Ibland verkar det så.
  LennartB

 78. Perfekt

  BjörnT #76
  Ja, men problemet är att du inte är värdig nog för den uppgiften.
  Det blir 1000 kr för avlatsbrevet, jag levererar det och samlar in kollekten nästa gång jag är i krokarna.
  Vill du bli predikant har jag flera förmånliga erbjudanden.

 79. ThomasJ

  Ljuset tycks, fortsatt, komma från ’Down Under’…:
  http://australianclimatemadness.com/2014/01/11/greens-to-wither-back-to-irrelevancy/
  När når ’strålen’ denna, nordligaste, del av EUSSR? 😉
  Mvh/TJ

 80. BoE

  #77 Lennart B
  Helt sant, det du säger.
  Jag försöker påpeka i alla möjliga och omöjliga sammanhang, att problemen vi har till största delen kan hanteras ingenjörsmässigt.
  Dvs vill vi verkligen lösa upp problem/bristknutar så finns det praktiskt taget alltid lösningar.
  Det verkliga problemet sitter därför i ”sentimentet” hos dom som formulerar och kommunicerar problemet.
  Det verkar som om all ”djävlar- anamma” handlingskraft är som bortblåst.
  Vi är så ömkliga i vår egna framtidsvisioner så man blir mörkrädd.

 81. lennart bengtsson

  *79
  Borde skickas över till S och till någon vettig person i LO
  LennartB

 82. Mats

  Hur står det till ThomasP #40 Tror du vad som helst! Sions vises protokoll och judisk kannibalism? ”Problemet liknar det där Obama beslöt ordna en fejkad vaccinationskampanj i Pakistan i hopp om att hitta DNA från bin Laden och på kuppen misskrediterade helt legitima vaccinationskapanjer i ett område där sådana verkligen behövs.”
  9/11 var alltså en konspiration mellan CIA/Israel

 83. Thomas P

  Mats #82 I min naivitet trodde jag detta var välkänt. Läs t ex här:
  http://www.theguardian.com/world/2011/jul/11/cia-fake-vaccinations-osama-bin-ladens-dna
  ”9/11 var alltså en konspiration mellan CIA/Israel”
  Nej, inte vad jag vet, men du kanske har någon trovärdig källa?

 84. Mats

  ThomasP#83
  Din skrivning: ”Problemet liknar det där Obama beslöt ordna en fejkad vaccinationskampanj i Pakistan i hopp om att hitta DNA från bin Laden och på kuppen misskrediterade helt legitima vaccinationskapanjer i ett område där sådana verkligen behövs.”
  insinuerar någonting helt annat än vad Guardian skriver. I princip tycker du att 9/11 var vad amerikanarna är värda med tanke på hur dom beter sig. Det gamla traditionella Amerika hatet.
  Min väg till klimatskepticism är en konsekvens av den synnerligt ociviliserade beteende som karakteriserar AGW förespråkarna uppenbarligen för att man uppfattar att det är trosföreställningar som angrips i stället för att det är fakta som ifrågasätts. Det har jag redogjort för här:
  https://www.klimatupplysningen.se/2013/12/20/domedagsklockan-lat-den-ringa/#comment-357129
  Anser du Thomas t.ex. fortfarande att Paul Reiter har blivit anständigt behandlad?

 85. Håkan Sjögren

  Per Welander # 56 : Vem bryr sig om vad Kyrkan anser i en naturvetenskaplig fråga. Kyrkan har ju totalt gjort bort sig i sådana frågor tidigare. Mvh, Håkan.

 86. Thomas P

  Mats #84 ”I princip tycker du att 9/11 var vad amerikanarna är värda med tanke på hur dom beter sig.”
  Hur du lyckas utläsa något sådant ur vad jag skrev är ett totalt mysterium. Den här falska vaccinationskampanjen inträffade ju efter 9/11, vare sig man nu avser attacken mot USA 2011 eller den USA-stödda kuppen mot Allende 1973.
  Vad gäller denna Paul Reiter har jag ingen aning om något annat än att han inte gillar IPCC.

 87. Mats #84
  Intressanta och bra postningar. Och info som var ny för mig. Jag ögnade igenom din länk med Reiters inlaga (också intressant) men hur har han blivit illa behandlad menar du?
  Angående Thomas P så har finns det mycket ’tänk’ hos honom av både arvssynd, nationers skuld, kollektiva och retroaktiva ’bestraffningar’ och liknande, att diverse hemskheter är ’rätt åt’ nationer, folk eller generationer pga diverse ’oförrätter’ på ngt vis begågna. Han lär dock inte formulera det riktigt så tydligt.
  Det finns väldigt många som både gladde sig åt att (i deras mening) USA(!) fick sig en ’välförtjänt’ smäll på käften iom 9/11. På samma sätt som de gladde sig åt civila dödsoffer i Irak efter Saddams fall. Och när det gäller Israel och tom judar är fenomenet ännu värre. Sådant brukar sedan funka bra som grogrund för alla möjliga och inte sällan helt vrickade irrationella ’resonemang’ för allt möjligt annat.

 88. Gunbo #37
  Hade missat att svara på just det tramset. Korta svaret: Nej!
  Vetenskap handlar om motsatsen till att tro. Det handlar om att ta reda på, och försöka förklara.
  Din avslutning, om att bara för att du ’tror’ (som central del av din ’metod’) så gör även andra det och på samma sätt, är bara samma gamla tröttsamma kålsuparförhoppningar.

 89. Gunbo

  Jonas,
  ”Vetenskap handlar om motsatsen till att tro. Det handlar om att ta reda på, och försöka förklara.”
  Ja visst, det har jag inte förnekat. Men som du själv skrev: ”att ‘vi’ inte förstår speciellt mycket av klimatet” innebär att ’vi’ spekulerar, kommer med olika hypoteser för att försöka förklara det som ännu inte är förklarat och ’tror’ på den ena eller den andra förklaringen. Läser man kommentarerna här ser man ju hur mycket spekulationer och tro det finns. Men du kanske VET mer än alla andra?

 90. Bäckström

  Gunbo #89 skrev:
  ”Vetenskap handlar om motsatsen till att tro. Det handlar om att ta reda på, och försöka förklara.”
  Ja visst, det har jag inte förnekat. Men som du själv skrev: ”att ‘vi’ inte förstår speciellt mycket av klimatet” innebär att ‘vi’ spekulerar, kommer med olika hypoteser för att försöka förklara det som ännu inte är förklarat och ‘tror’ på den ena eller den andra förklaringen. Läser man kommentarerna här ser man ju hur mycket spekulationer och tro det finns. Men du kanske VET mer än alla andra?
  Du missar poängen här, var och en har rätt och kanske tom bör ha en åsikt om det mesta, men så länge något inte är vetenskapligt verifierat, så förblir dessa just en åsikt, eller ”tro”. Med bakgrund mot hur klimatmodellerna har klarat sig mot verklighetens uppmätta temperatur, skulle jag nog vilja hävda att CAGW är falsifierat som hypotes. Dock tillhör jag dom som absolut tror att människan via tex co2-utsläpp har en viss påverkan på temperaturen, men det är inte samma sak som de katastrofscenarier som trumpetas ut i media.

 91. Njae Gunbo
  Dom som hävdar att klimatet fungerar på ett visst sätt, hävdar att det styrs av just dessa mekanismer (eller iinte alls av andra), påstår att eller säger att det kommer vara si eller så om 100 år osv ..
  Det är dom som spekulerar, och massor av påhängare rentav tror att ’vetenskapen säger’ eller tom ’bevisar’ allt sådant. Men: De som säger att man inte riktigt kan dra dessa slutsatser ur det underlag, de mätningar, den förståelse mm man har idag är de enda som uppträder vetenskapligt.
  Alla som övertolkar eller -driver sina påståenden ägnar sig åt politik, aktivism och propaganda.
  Det är lite trist att du ännu inte förstått den fundamentala skillnaden mellan att hävda sitta inne med sanningen (och att den inte får ifrågasättas) respektive att ifrågasätta påstådda sanningar, peka ut att dessa inte går att etablera baserat på existrande underlag, och hävda att man inte själv alls inte sitter inne med vare sig sanningen.
  Härom dagen försökte du tex med att ’historiska klimatsvängningar är förklarade’, vilket må vara din tro men är totalt och fullständigt nys. Tror du verkligen att man kan modellera historiskt klimat korrekt ens i efterhand?

 92. Tillägg
  Visst yttras det både många åsikter, vad man tror om saker, hypoteser och gissningar om allt möjligt här. Bland annat av mig. Men jag (hoppas jag) är tydlig med att det är sådant jag framför då. Att en någorlunda skolad/kunnig läsare kan se skillnaden på det och när jag kommer med skarpa invändningar.
  (Jag inser att alla inte alltid kan det, men det är lite förvånande ifall somliga aldrig fattar skillnaden)

 93. Bäckström

  Jonas #92
  Utan att egentligen riktigt veta gissar jag att Gunbo proffesionellt verkat inom psykoanalys/psykoterapi. Dessa behandlingsformer är inte vetenskapligt verifierbara, då de till sin natur är subjektiva. Det blir därför väldigt svårt att verifiera nyttan med dessa i studier. Det är en av anledningarna till att Kognitiv Beteende Terapi blivit populär, då den är ”något mer” verifierbar i studier. Nu är det ju inte huvudanledningen till varför det blivit så populärt med KBT- terapeuter, utan det handlar naturligtvis om att dessa går mycket fortare och därför mycket billigare och kräver ingen 5-årig psykologutbildning och verkar dessutom i många fall fungera bättre. (inte alla Gunbo) 😉
  Vad ville jag ha sagt med allt detta?
  Om man anammar psykoanalys/terapi som ”vetenskap” har man också svårt att se skillnaden på det och ”objektiv” verifierbar/falsifierbar vetenskap.

 94. Gunbo

  Bäckström #90,
  ”Du missar poängen här, var och en har rätt och kanske tom bör ha en åsikt om det mesta, men så länge något inte är vetenskapligt verifierat, så förblir dessa just en åsikt, eller ”tro”.”
  Ja, vi har ”trosfrihet” och alla har rätt till sin åsikt (tro) men inte till sina fakta, ”everyone has a right to his opinion but not to his facts” som någon, minns inte vem, sagt.
  ”Med bakgrund mot hur klimatmodellerna har klarat sig mot verklighetens uppmätta temperatur, skulle jag nog vilja hävda att CAGW är falsifierat som hypotes.”
  Jag håller med om att CAGW, inom det närmaste seklet åtminstone, kan räknas bort. Men vet någon det, egentligen? Klimatmodeller är inte helt pålitliga och att temperaturutvecklingen inte följt modellerna är ett solklart bevis för det. Men hänger AGW-hypotesen enbart på modellerna? Uppenbart är det någonting som håller tillbaka en fortsatt stark uppvärmning. Solen, PDO, aerosoler? För någon fysikalisk förklaring måste det finnas. Eller så har vi nått ”peak warming” den här varmperioden. Vi kan bara spekulera och låta tiden visa vad som kommer i framtiden. Till dess får vi ’tro’.
  ”Dock tillhör jag dom som absolut tror att människan via tex co2-utsläpp har en viss påverkan på temperaturen, men det är inte samma sak som de katastrofscenarier som trumpetas ut i media.”
  Vi kan vara rätt ense där och jag ogillar överdrifter från vilken sida de än kommer.

 95. Bäckström

  Gunbo #94
  ”Men hänger AGW-hypotesen enbart på modellerna?”
  Nja, nu skarvar du, IPCC:s SFPM och Rockströmarna och Rummakainarna + 99 procent om det man hör om AGW i media stödjer sig på dessa modeller, har du missat det Gunbo?

 96. Gunbo

  Bäckström #93,
  Tack för ditt ”försvar” av mig och visst kan det ligga en gnutta sanning i det men det jag lärt mig under de fem år jag studerat klimatfrågan här har jag insett att den främst handlar om politik – vilket samhälle vi ser som det ideala.
  Ang. KBT är den utmärkt för en del men inte alla. Den klassiska freudianska psykoanalysen ger jag inte mycket för. Den ger klirr i analytikerns kassa då behandlingstiden tar många år, ofta utan resultat.

 97. Gunbo

  Bäckström #95,
  ”Nja, nu skarvar du, IPCC:s SFPM och Rockströmarna och Rummakainarna + 99 procent om det man hör om AGW i media stödjer sig på dessa modeller, har du missat det Gunbo?”
  Det kanske DE gör men inte jag.

 98. Gunbo

  Jonas
  #91,
  ”Alla som övertolkar eller -driver sina påståenden ägnar sig åt politik, aktivism och propaganda.”
  #92,
  ”Visst yttras det både många åsikter, vad man tror om saker, hypoteser och gissningar om allt möjligt här. Bland annat av mig.”
  Tack för att du erkänner detta!

 99. Pär Green

  93 Bäckström 2014/01/15 kl. 20:33
  Det var en diplomatisk beskrivning på att uppmana någon att fara till varmare trakter,
  och se fram emot resan 😉
  Hoppas att mottagare använder säkerhetsbälte.

 100. Bäckström

  Gunbo #96
  ”Den klassiska freudianska psykoanalysen ger jag inte mycket för. Den ger klirr i analytikerns kassa då behandlingstiden tar många år, ofta utan resultat.”
  Haha!
  Med tanke på att terapeuten inte ska delta ”aktivt” i analysen, kanske det skulle funka lika bra med någon uteliggare som satt och sov i fåtöljen bredvid istället för en överbetald analytiker? 🙂
  Tack nu har jag ringat in dig Gunbo. Du jobbade med samtalsterapi under 80-90 talet. Därav kan jag förstå lite bättre hur din världsbild, kanske är. Jag vet ju att du vid ett tidigare tillfälle anammade teorier om bortträngda minnen tex. Nu när vi har facit på hur tillämpningen av denna teori i praktiken blev, kanske man ska dra lite lärdom efter alla rättsskandaler om påstådda övergrepp och massmord (Thomas Quick)?
  Var det verkligen bra för oss i samhället att tillämpa dylika hypoteser utan ha ordentligt på fötterna?
  (dvs verifierbar vetenskap)

 101. Gunbo

  Bäckström #100,
  ”Med tanke på att terapeuten inte ska delta ”aktivt” i analysen, kanske det skulle funka lika bra med någon uteliggare som satt och sov i fåtöljen bredvid istället för en överbetald analytiker?”
  Hahaha! Håller med dig!
  ”Du jobbade med samtalsterapi under 80-90 talet.”
  Ja, i KBT-form.
  ”Jag vet ju att du vid ett tidigare tillfälle anammade teorier om bortträngda minnen tex. Nu när vi har facit på hur tillämpningen av denna teori i praktiken blev, kanske man ska dra lite lärdom efter alla rättsskandaler om påstådda övergrepp och massmord (Thomas Quick)?”
  Det FINNS en del personer som har bortträngda minnen, av våldtäkt, krigsupplevelser och liknande trauma men det som hände i Thomas Quick-fallet är något jag tar starkt avstånd ifrån. Psykoanalytikern på Säter skapade nästan en sekt omkring sig och såg sig och sin teori som ofelbar. Psykologi liksom mycket annat kan missbrukas av människor som blint tror på sina teorier och sin egen storhet. De finns tyvärr inom alla yrken, inkl. klimatforskare.

 102. Gunbo

  Pär Green #99,
  ”Hoppas att mottagare använder säkerhetsbälte.”
  Jag lovar att använda både säkerhetsbälte och hjälm. 😀

 103. Bäckström

  Gunbo #101
  Ok.
  Då hade jag faktiskt fel. Hade helt placerat dig i psykoterapi/samtals-falangen. (Bara du får tala om dina känslor så löser det sig per automatik). Så kan det gå när man har fördomar 🙂
  Att köra KBT redan på 80-90-talet är ju faktiskt både friskt och progressivt !
  (Kanske det finns hopp för dig ändå att komma över muren till den mörka sidan)
  🙂

 104. Bäckis, vad jag förstår har vår Gunbo lämnat yrkeslivet för ganska länge sedan för att nu mer bry sig om sina jordgubbar, barnbarn och leta bekräftelser för att miljön (och klimatet) skulle vara hotat av diverse mörkare krafter som finns på andra sidan av linjen som definierar honom och övriga inom den som ’den goda sidan’
  Enligt egen utsaga uppkom hans intresse för ’psykologi’ genom högst privata omständigheter (som jag inte skall lämna ut här) och jag tror inte att han någonsin varit i närheten av att utvärdera vare sin egen eller andras verksamheter kritiskt. Kritiskt på riktigt alltså, dvs tvingats mäta dem med ngn slags objektiv måttstock. Lustigt nog är han dock ganska förtjust i att använda just det ordet själv, alltså ’objektiv’. Och förstås motsatsen om dem på andra sidan ’linjen’
  Angående hans tidigare yrkesverksamhet har jag både haft mina dubier, och funderingar om vad för slags ’psykolgi’ det kan ha handlat om. Han verkar ha en eller några blinda hela kontinenter angående just prsykologi rörande hans världsbild. Dels verkar han projicera afoantligt mycket av både de egna och övriga ’på hans sida’ på alla dem på andra sidan linjen, men han verkar också vara närmast oförmögen att se de mest uppenbara faslkheterna bland många som han önskar vara bland ’dom goda’ …
  Ofta har jag funnit det närmast omöjligt att förena sådant med vad jag förväntar mig att en ’psykolog’ skall besitta för förmågor. Men men, jag kanske har helt orimliga förväntningar tom på sådan ’utbildning’, vad vet jag …

 105. ”Uppenbart är det någonting som håller tillbaka en fortsatt stark uppvärmning”
  Ojdå, ni har tydligt ’diskuterat’ vidare medans jag höll på med senaste kommentaren. Och Gunbo skriver rätt ut vad det är för tro han håller fast vid, att uppvärmningen egentligen borde vara långt starkare …
  Jojo, det var ju ingen överraskning direkt. Det enda fascinerande är väl i så fall att gunbo är totalt omedveten om detta, trots att det varit uppnbart nästan från allra första början.
  Gunbo #98
  Att yttrycka en åsikt är ngt helt annat än att övertolka beläggen man har, och försöka göra starkare utsagor baserat på dem än där finns fig för. Om du trodde dig finna en motsägelse där är det bara ännu ett exempel på att du inte förstår vad som diskuteras …

 106. Bäckström

  Jonas #104
  ”Ofta har jag funnit det närmast omöjligt att förena sådant med vad jag förväntar mig att en ‘psykolog’ skall besitta för förmågor. Men men, jag kanske har helt orimliga förväntningar tom på sådan ‘utbildning’, vad vet jag …”
  Japp. Du har nog för höga förväntningar på den psykologiska metoden. Antagligen beror det på vår mediala bild av hur en riktig psykolog bör se ut. Dvs en livs-vis piprökande skäggig farbror med trygg hand. Att Freud sen var en kokainsnortande messiasfigur med narcissitiska drag förtar iofs inte att han enligt mitt omdöme tillfört nyttig kunskap och tankestoft om människans själsliv. Men den ståndpunkten ska ju påpekas, är ju inte objektivt verifierbar utan endast min subjektiva åsikt. 😉

 107. Pär Green

  102 Gunbo 2014/01/15 kl. 21:58
  ”Jag lovar att använda både säkerhetsbälte och hjälm. ”
  God tur, som man säger lite västerut!

 108. Gunbo

  Bäckström och Jonas,
  Kul att läsa era spekulationer!
  ”Dvs en livs-vis piprökande skäggig farbror med trygg hand.”
  Stämmer rätt bra utom att jag inte äger någon pipa utan stoppar in en prilla under överläppen då och då. 🙂

 109. Gunbo

  Jonas #105,
  ”Och Gunbo skriver rätt ut vad det är för tro han håller fast vid, att uppvärmningen egentligen borde vara långt starkare …”
  Du glömde kanske läsa fortsättningen:
  ”Eller så har vi nått ”peak warming” den här varmperioden. Vi kan bara spekulera och låta tiden visa vad som kommer i framtiden. Till dess får vi ‘tro’.
  Men din vana trogen hänger du upp dig på bara en bit av det jag skriver för att få in en knock out.

 110. Gunbo, även om du lägger till din brakslapp (och det gjorde du) så pratar du om att att där måste finnas någon fysikalisk förklaring varför din tro inte materialiseras. Och du spekulerar i att vad du hoppas på kanske är över för den här gången (detta århundrade?).
  Men det stämmer, vad du håller på med är ’tro’ och tyvärr av den värre, dvs mer religiösa sorten, Gunbo

 111. Gunbo

  Jonas,
  Och du VET alltså? Var snäll och berätta vad du VET så att vi ”troende” får dela din ”vetskap”.

 112. Gunbo #108
  Jag har inget problem med troende, eller med deras religion. Men däremot ifall de vill påtvinga sin omgivning sin tro, eller rituella uppoffringar i dennas namn. Eller tvinga mig och andra till underkastelse på ngt annat sätt …
  Jag har sagt till dig många ggr att jag respekterar din miljöreligösa tro, som sådan, men underkänner ditt snack om att du skulle vara sanningssökande eller strävandes efter någon slags objektivitet i försöken att förstå en komplex omvärld. Det är du inte.
  Du har ofta försökt ge bilden av dig som livs-vis äldre herre som skulle ha ngn förståelse om människors önskningar, drömmar, rädslor och tillkortakommanden. Tyvärr ser jag i stort sett ingenting av sådant hos vad du skriver som tyder på någon visdom eller mognad och livserfarenhet. Ofta försöker du bara projicera din osäkerhet och dina tillkortakommanden på precis alla andra … speciellt dem vars åsikter du inte delar eller förstår. Och på ngt sätt finner jag detta, ditt totala missförstånd av din situation och din omvärld både rörande och tragisk.
  Det är därför jag ofta uppmanat dig att försöka framföra dina enga ståndpunkter så stringent du bara kan, och avstså från att anklaga andra för allehanda konstigheter, speciellt när du inte ens förstår vad de faktiskt säger.
  OK?

 113. Gunbo, jag vet att du tror en massa saker, och inte förmår att hålla isäer tro från spekulationer, från kunskap, från framförda hypoteser och varför folk hoppas på dem.
  Jag har aldrig yttrat någon åsikt (!) ens om vad jag tror kommer hända i framtiden med klimatet. Däremot har jag sagt att jag hoppas att det inte blir kallare …

 114. Pelle L

  Bäckström #100
  Låt dig nu inte luras av vad Gunbo skriver!
  Han är en sann och äkta Ormtunga som slingrar sig och glider på orden tills allt förlorat sin ursprungliga mening.
  På frågan om vad för slags psykoterpi han sysslat med på 1980-talet säger han
  ”Ja, i KBT-form”.
  I KBT-form? Vad då form? Jojo, så kan man ju beskriva i stort sett vad som helst 🙂
  På ren rå svenska: Ja änna, liksom, du vet la, nej men, asså…
  Som sagt, Ormtunga har fått en värdig efterföljare.

 115. Håkan Sjögren

  Gunbo # 109 : Du har tydligen problem med att uppvärmningen inte är större. Jag tolkar att Ditt problem är att Du har gått på AGW-gissningen med hår och hulling. Ditt problem försvinner bara Du tar till Dig att begreppet ”växthusgaser” inte har någon reell grund, utan är en gammal gissning från artonhundratalet, som har falsifierats av både experiment och teori. Till exempel tror man att den 40-procentiga ökningen i luften av halten koldioxid ligger bakom den kraftiga temperaturökningen med 0.7 grader under hundra år.Dessutom har vi under 17-18 år släppt ut stora mängder koldioxid utan att detta har resulterat i kraftiga temperaturhöjningar. Inse att AGW-hypotesen är helt bortgjord. Mvh, Håkan.

 116. Ulf L

  Att kalla Gunbo Ormtunga är att gå över gränsen. Han är inte falsk eller lögnaktig. Däremot läser han ibland in saker i som inte står, övertolkar vissa påståenden och har en illusion om att forskarens objektivitet är garanten för vetenskap. De första två sakerna gör vi alla och den tredje är ett vanlig missuppfattning hos folk som inte sysslat med forskning.
  Vad jag skulle vilja ha mer av Gunbo är att när han läser en text att han läser den igen och frågar sig själv ”betyder texten verkligen det jag det jag tror att den betyder”.

 117. Ulf L, det är bra att du markerar om folk går över gränsen (och något övertramp har nog de flesta begått nån gång i debattens hetta). Tyvärr är jag dock inte beredd att skriva under på din nästa mening. Allas vår Gunbo kan mycket väl slira högst betänkligt på sanningen, så till den grad att han skriver saker som han vet inte stämmer, när han blir blir lite pressad angående allt han har försökt med, och/eller inte kommer ur hörnet han målat in sig i.
  Det är också så att han ofta sen försöker omdefiniera ord och begrepp så till den grad att påståendenas innebörd urvattnas, ibland helt och hållet. Och jag menar att han har ett eget ansvar för vad han skriver och påstår här …
  Gunbo är ju heller inte främmande för att tillskriva andra ganska långtgående negativa egenskaper eller avsikter … iaf (och nästan bara) på den ena sidan av debatten.

 118. Gunbo

  Hej och hå, här spekuleras det hej vilt om min karaktär och det bara för att jag inte köpt alla skeptikerargument! 😀
  Jag har många gånger undrat varför folk anser att det är fritt fram för påhopp och smädelser bara för att en person har en annan uppfattning (eller ”tro” om man så vill). Sådant beteende brukar vara fanatikerns signum.
  Ulf L #116,
  ”Vad jag skulle vilja ha mer av Gunbo är att när han läser en text att han läser den igen och frågar sig själv ”betyder texten verkligen det jag det jag tror att den betyder”.”
  Tack för det tipset! Ska ta det till mig. 🙂

 119. Gunbo,
  Poängen är ju att den kritiken jag utsätter dig för inte är ’spekulationer’. De fall jag syftar på är väldokumenterade, och ganska många. De är heller ingen påhopp, utan snarare påminnelser …
  Inget handlar heller om ”att[du] inte köpt alla skeptikerargument! ”, bla för att det öht inte finns ngn väldefinierad sådan mängd.
  Och om där finns de som bara har smädelser och påhopp i sin repertoar, skulle jag nog hålla med dig om att personen verkar vara fanatisk. (Och sådana finns det ju på CAGW-sidan, kolla bara tex på Deltoid). Men några sådana har jag då inte sett här. Generellt skulle jag nog också tycka att påhoppen och ad-hom är långt vanligare på din sida.
  Och för all del, du har ganska många ggr kallat folk för fanatiker här, trots att jag inte kan se att du någonstans har haft fog för det. Gör det dig till en ’fanatiker’ enligt din egen definition?