Skifferoljans uthållighet ?

I flera inlägg och många kommentarer har vi diskuterat  den dramatiska förändring som utvinnandet av skiffergas och –olja i USA och Kanada innebär för den globala fossilmarknaden. Ett Nordamerika som inom en nära framtid är energimässigt självförsörjande innebär en stor förändring, både ekonomiskt och politiskt för hela världen.  De flesta finner det mycket glädjande att USA’s beroende av politiskt instabila regimer i öst skulle minska. En stor vinst, både för  fredsutsikterna och de västliga demokratiernas krisiga ekonomier synes ligga inom räckhåll.
En ganska färsk kommentar i Nature (vol. 494, sid 307, 2013): “Energy: A reality check on the shale revolution” författad av J. David Hughes (länk) har dämpat glädjen och fått mig att undra. Hughes huvudtes är nämligen att  skifferborrhålen har kort produktionstid, och han har samlat data som tyder på detta.Figuren
Den översta figuren visar hur produktionen utvecklats vid de fem stora skiffergasfält som tillsammans ger 80% av USAs skiffergas. Tidaxeln är förskjuten för respektive fält, så att den visar de tre första driftsåren i de fem fallen.
Enligt Hughes är det typiskt att produktion faller 80-95% under dessa tre år, som kurvorna visar. Mittenfiguren visar hur produktion från ett “medelborrhål” inom respektive fält utvecklats på en gemensam tidsaxel. Det visar att utbytet blir än sämre från de borrhål som görs i senare skede. Den nedersta figuren visar den totala utvinningen på de olika fälten när nya borrhål tillkommit.
Det är ingen tvekan om att Hughes resultat pekar på att skiffergasen ger ett kortvarigt utbyte och han rapporterar liknande data för skifferolja. Han sammanfattar: “Production will ultimately be limited by available drilling locations, and when they run out, production will fall at rates of 30–50% per year. This is projected to occur within 5 years for the Bakken and Eagle Ford tight-oil plays.” M a o peak-oil igen – men i ett mycket snabbare förlopp.
Nå, genom att leva vidare i fler än fem år med Kjell Aleklett i huset, och lyssna till kloka ord och kommentarer från Marian Radetski, så har jag haft glädjen notera att den alarmismen överlevt sitt bäst-före-datum. Det är dock inte självklart att nästa dystra spådom är felaktig endast för att den föregående var det. Inte ens när jag konstaterat att J. David Hughes är är geovetare och ”fellow” vid Post Carbon Institute, Santa Rosa i Kalifornien, kan jag känna mig förvissad om att hans beskrivning och slutsats är felaktig.  Det är en organisation som på sin hemsida proklamerar: There are signs the climate movement could be on the verge of a remarkable and surprising victory. If we read the current context correctly, and if the movement can adjust its strategy to capture the opportunity presented, it could usher in the fastest and most dramatic economic transformation in history.” Jag har letat efter kommentarer i Nature och på nätet bland flera kritiska bloggar utan att finna någon kritik mot Hughes beskrivning av skiffergas och –olja. Däremot en del ”grönt beröm”. Det hör också till historien att Hughes redan i höstas presenterade sina slutsatser på ett AGU-möte, och inte heller därifrån dokumenterades någon vägande kritik.
Det är därför med beklagande som jag lämnar detta frågetecken hängande i luften och med förhoppningen att någon TCS-läsare är skickligare än jag på att hitta de kommentarer som borde finnas. I sista hand måste vi kanske acceptera att skiffergasrevolutionen var för bra för att vara sann? – I så fall har vi inget att vinna på att vara sist med att inse detta!

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ulf L

  Jag misstänker att det är mycket möjligt att shalegas inte kan infria de mycket högt ställda förväntningarna. ”If it seems to good to be true it propably is”.
  Men som med de flesta bubblor lämnar efter sig inte bara skulder men också av kunskap.  It bubblan lämnade efter sig konkursade företag men också horder av programmerare och andra experter som snabbt fick jobb i traditionella företag med traditionella löner. IT utvecklingen efter 2002 har varit imponerade och kunde förmodligen inte skett om inte bubblan hade ökat medvetenheten om möjligheterna hos företagen och fått många att utbilda sig i tekniken. Så man kan se sådana bubblor som en oavsiktlig investering i kunskap.
  Så min gissning är att oljebolagen kommer att  lära sig av sina misstag och uttnyttja skiffergasen möjligheter bättre i framtiden. Om utvinningen är styrd av diffusionen av gas i berget kan man tänka sig att bolagen förseglar borrhålet, flyttar utrustningen till ett annat borrhål, för att sedan återkomma några år senare för att utvinna den gas som diffunderat fram till borrhålet. Om det är så kommer vi att se en hel bransch som specialiserar på detta. Från utrustningstillverkare som kommer att göra utrustningen enkel att sätta upp och ta ner, till bolag som hyr experter som som kan bedömma borrhålens regenerativa förmåga i avsikt att köpa begagnade borrhål för att utvinna gas vid lämplig tidpunkt i framtiden. Man kommer så att säga lagra gas i begagnade borrhål.
  En bubbla kan det vara men inte döden för skiffergas.
  (amatören har talat)

 2. Peter Stilbs

  Tack CG – jo, man håller med. Dr Max hade faktiskt en egen analys av läget förra året, med liknande pessimistiska tongångar
  http://andaslugnt.blogspot.se/2012/06/skiffergas-marknadsbubbla-eller.html

 3. Det har väl ”alltid” varit välkänt att skifferfyndigheterna har kort livslängd. Som jag har förstått det finns de emellertid på vidsträckta områden och man kommer säkerligen att hitta fler.
  Att ”miljörörelsen” engagerar sig i detta är inte förvånande. Glädjen över möjligheten att billig energi eventuellt inte finns är inte att ta fel på.

 4. Ivh

  Det finns mycket skiffergas och skifferolja i världen. Det enda som möjligen det här visar är att billiga utvinningsmetoder inte fungerar så bra. Man har bara utvunnit en del av oljan och gasen som finns och samtidigt kanske berggrunden förgiftats.

 5. Christopher E

  Jag är givetvis ingen expert heller, men fundera kan man ju.
   
  – Att enskilda källor sinar fortare med denna teknik är ingen nyhet alls, utan inbyggt i tekniken och kostnadsanalyserna från början. Kanske därför ingen bryr sig om kommentera det självklara. Skiffergas/olja bygger på att borra många nya hål och flytta snabbt. En annan anledning till att inte bry sig, är att domedags-peak-scenarier inte spelar någon roll. Finns det ekonomi i utvinning kommer den ske. Om peakalarmismen skrämmer upp priset med sina spekulationer – riktiga eller felaktiga – är det inget bekymmer för dem strävar efter att sälja så dyrt som möjligt. Så varför protestera?
   
  – Hughes diagram missar en viktig aspekt (kanske nämns det i texten?); produktionstakten beror inte bara på tillgångar och teknisk utvinningshastighet, utan på ekonomi. Det finns så mycket gas i USA, och utan export på en sluten marknad har gaspriset fallit så drastiskt att lönsamheten är dålig. Inte undra på att produktionen går ner. De lediga riggarna från gasverksamheten har därför gått till skifferoljeproduktion istället, där en kraftig uppgång sker.
   
  – Skiffergas/olja handlar inte bara om USA. Det finns enorma reserver världen över som ännu inte börjat utvinnas. USA har bara en liten bråkdel. Så finns kan produktionen flytta runt. För oss globala medborgare som kan köpa gas/olja varifrån som helst är det inte av betydelse var produktionen sker, även om det så klart har betydelse för amerikansk ekonomi.
   
  – Utvinningen i diagrammen gäller dagens lönsamhetsnivå. Utvinningen av skifferolja ligger på gränsen till lönsamhet med dagens relativt låga oljepris. Ökar oljepriset kommer fler fält att bli lönsamma. Och sambandet är att det finns mer fossila bränslen att utvinna som resurs ju svårtillgängligare de är. Desto dyrare, desto större är resursen. Därför är det svårt att se något slut på fossilbränsleutvinningen så länge inte en helt annan teknologi konkurrerar ut den prismässigt.
   
  – Visst ska en text bedömas på sina egna meriter, men det är svårt att tro att någon vid ”Post Carbon Institute” inte är totalt opåverkad av sina ideologiska preferenser. Inte heller är förvånande att gröna ideologer och de de med djup tro på peakalarmismen jublar inför sådant här. Själv känner jag mig rätt lugn. Det är visst troligt att fossilbränslepriserna går upp. Men något snabbt slut på resursen som kan leda till samhälliga problem är inte möjligt att se.
   
  Jag tycker ULf L i #1 har vettiga synpunkter. Jag är som sagt ingen expert heller, men uppenbarligen inte helt naiv heller, då jag förutsåg etanolbränslets kollaps redan för bortåt tio år sedan när etanolbilar var ”heta” och vänner och kollegor köpte hypen och var berusade på gröna etanolvisioner. Men hur gick det?
   
  Noterade för övrigt med viss förtjusning i morgonnyheterna i SVT idag att även gröna krafter i Sverige inte tycks tro på oljans snara slut. För nu var ”nyheten” att svenskarna minsann ovetande kan komma att köpa ”fulolja” eller ”diktaturolja” vid pumpen, istället för närproducerad nordsjöolja. Nu ska det ursprungsmärkas minsann, så att medvetna konsumenter som idag betalar överpris för närodlade jordbruksprodukter och väljer dyrare bensin med svenska (förlåt norska) små flaggor på. (”Fulolja” = skiffer och oljesand, ”diktaturolja” = saudiarabien fick vi förklarat i TV minsann).

 6. Stickan no1

  Närproducerad olja?
  Är det ett politiskt förarbete för att på sikt tillåta olje och gasutvinning i Sverige? Förbereda opinionen helt enkelt.
   En gammal artikel som kanske nu är på väg att bli politiskt möjlig.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=1424565

 7. tty

  Nu råkar det vara så att alla olje- och gaskällor utan undantag beter sig på det här viset även om det är mera utpräglat i impermeabla bergarter. Stor produktion i början som så småningom stabiliserar sig på en betydligt lägre nivå och sedan bara sjunker långsamt, ”the exponential phase”. Det intressanta är på vilken nivå stabiliseringen sker och hur snabbt produktionen sedan sjunker. Toppen i början är ekonomiskt viktig eftersom det är den som skall betala kostnaden för borrhålet, medan vinsten ligger i den långvariga låga produktionen då man bara har en låg direkt produktionskostnad att betala.
  Aleklett har (naturligtvis) siat om att den långsiktiga produktionen från t ex Bakkenfältet skulle hamna under 50% av topproduktionen, men produktionssiffrorna från Montanadelen av Bakken (som borrades upp först) har stabiliserat sig på ca 65% av topproduktionen, vilket är en ganska hög siffra
  (http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=MCRFPMT1&f=M)
  Aleklett använde samma figur i sin kria, men högg för säkerhets skull av den 2010, när produktionen stabiliserades.
  Däremot är det helt klart att aktiviteten när det gäller skiffergas är låg i USA just nu. Gaspriserna är för låga för att ökad produktion skall löna sig. Nu ökar produktionen ändå, eftersom oljeborrning i skifferfält som Eagle Ford i Texas fortfarande är synnerligen lönsam, och Eagle Ford är ett blandat fält som ger både olja, kondensat och gas i varierande proportioner. Nyligen byggdes en pipeline från Eagle Ford till Mexikanska gränsen, för att möjliggöra export av naturgas dit.
  Vem hade trott det för tio år sedan?
  Det kan vara värt att notera att den globala oljeproduktionen nu ökar markant och har gjort det ända sedan 2009 vad än Aleklett må tycka:
  http://www.eia.gov/forecasts/steo/report/global_oil.cfm

 8. Hans i Lund

  Off-topic men intressant. Elbolagen vill kraftigt höja nätavgifterna. Ett av skälen är behov av investeringar för att kunna ansluta fler vindkraftverk.
  http://www.svd.se/naringsliv/branscher/energi-och-ravaror/elbolagen-vill-hoja-avgifterna-med-tiotals-miljarder_8030120.svd#xtor=AD-500-%5Bsvd.se/naringsliv%5D-%5B%5D-%5BTextlank%5D-%5Baftonbladet%5D-%5B%5D-%5B%5D
   

 9. Christopher kl 07:50
  Jo, Hughes skriver en del om ekonomin också. Han hävdar att att en stor del
  av skifferoljeproduktionen i USA redan är en förlustaffär allteftersom man
  har tömt de första & bästa borrhålen (”sweet spots”) och nu skiftar till hål
  med sämre utbyte. Det rullar på just nu genom att tillströmmande riskkapital
  täcker förlusterna. I längden krävs ett högre gaspris för att utvinningen skall
  kunna fortsätta.

 10. tty

  C G Ribbing #9
  Tror du verkligen på allvar att oljebolagen medvetet borrar hål som går med förlust?

 11. Toprunner

  Ivh #4: Intressant inlägg. Kan du utveckla på vilket sätt berggrunden blir förgiftad och vem som drabbas av det? Vilket gift använder man vid utvinningen t.ex.? Är det grundvatten du avser… hur kan det isåfall inte vara påverkat av den gas man utvinner? Det finns många frågetecken runt ditt tvärsäkra konstaterande. Är det bättre att gasen är kvar och varför?

 12. Bim

  Det viktigaste med C G Ribbings inlägg är att det visar att TCS är en ärlig blogg.
  Sanningen är viktigare än resultatet. Så funkar även Dr Max i Andas lugnt som Peter Stilbs så riktigt påpekar.
  Bra Ribbing. TCS skall man kunna lita på. 

 13. pekke

  Toprunner #11
  Ivh har nog aldrig druckit vatten från borrade brunnar i skifferrika områden, det har jag.
  Ganska vanligt på en del ställen i Jämtland, smaken på vattnet är lite unken och duschar man i det så känns det lite oljigt eller som att man redan tvålat in sig.
  Kallt vatten som får stå några timmar och gasa av sig eller kokas brukar smaka bättre, ett kolfilter tar även bort den unkna smaken direkt från källan.
   

 14. pekke

  pekke#13
  Tillägg:
  I hop med kolfiltret bör man även ha en avgasare.
  Grävda öppna brunnar har inte de här problemen eftersom det gasar av själv i en öppen brunn.
   

 15. ThomasJ

  Hans i Lund #8: Läste oxo artikeln – en riktig rysare av största skräckslag. Nätföretagen eftersträvar en HÖJNING (!) av nätavgifterna med ~ 33 miljarder per år! Bl.a. anges som skäl att investera i överföring av vkv-el…!!! 33 Mrd motsvarar alltså nästan hela försvarbudgeten…
  Därtill kommer, att EU’s ’gemensamma’ el-marknad börjar implementeras 2014 medförande ~ 2-4x högre el-priser. Vad gör Svenskt Näringsliv, Skattebetalarna, Villaägarna m.fl. i denna samhällsletala ödesfråga???
  Hittills nada! De jamsar med respektive sopar det hela under mattan… Fy ph**n, asså!
   
  Mvh/TJ

 16. Gustav

  Oj! Ja det var mycket (!!) att kommentera i denna tråd. För det första vill jag ha en källa till detta påstående: ”Ett Nordamerika som inom en nära framtid är energimässigt självförsörjande”. Jag har letat men inte alls hittat någon fakta bakom detta påhitt, är lite som med världsbankens hot om 4 graders uppvärmning verkar det…
   
  Viktigt att förstå vem som vill påskina att shaleoil/gas har en lovande framtid. Här är ni alla helt vilsna dessvärre. Det finns nämligen en enda aktör som är bereonde av att shale kan få oljeproduktionen att växa under överskådlig tid och det är IPCC. Ända sedan SRES släpptes så har Aleklett varit en vagel i ögat på IPCC då det nämligen inte går att släppa ut CO2 från fossila källor i tillräcklig takt för att NÅGOT av scenarierna i SRES ska kunna förverkligas. Jag upprepar: alla scenarier i SRES är enligt peerad litteratur från Globala Energiosystem vid UU orealistiska. Det är komiskt att se hur Thomas P och Christofer E/slabadang ansluter sig på samma lag i detta! 😀 
   
  @Ulf:
  Det är inte värt att försegla borrhålen i nuläget, istället facklas återstoden bort i regel efter ett år när hålet överges. Det kan numera ses från rymden där både Eagle Ford och Bakken lyser som städer…
   
  @Christopher E:
  Vill minnas att du i en annan tråd sa att jag inte behövde oroa mig över antalet riggar/hål som måste borras för att produktionen skulle öka. Det låter lite som om du ändrat dig nu? Hur menar du förresten att oljepriset är rätt lågt? När priset närmade sig $ 100  år 2007 var det väl knappast en allmän uppfattning att priserna var låga?
  Kan du länka till något tillfälle där ”peak-alarmismen” påstår att priserna skall bli jättehöga? I min värld påstår peakisterna enbart att utvinningstakten kommer att sjunka och att priset inte är en faktor som kan ändra på detta, men vad priset kommer bli är utanför en geologs kunskapsområde. Här har faktiskt Radetzki klart bättre på fötterna.
   
  ”De lediga riggarna från gasverksamheten har därför gått till skifferoljeproduktion istället, där en kraftig uppgång sker” Länk tack! Den statistik jag sett visar på att antalet riggar för gas sjunker kraftigt och likaså för olja. Intressant att se var du hittar information om en uppgång i antalet riggar som borrar för shifferolja.
   
  ”Skiffergas/olja handlar inte bara om USA. Det finns enorma reserver världen över som ännu inte börjat utvinnas” Länk tack! Särskilt vad det gäller shifferolja är jag inte medveten om särskilt många reserver globalt?
   
  ”Desto dyrare, desto större är resursen” Jaha och så får jag be dig att koppla resursens storlek till utvinningshastigheten för att göra detta påstående lite relevant. Uttrycket: ”hellre 1 fågel i handen än 10 i skogen” kanske säger dig något? USA har haft ökande reserver hittills men minskande produktion, säger det dig någonting?
   
  Bra att du förutspådde etanolens fall. Hoppas också att du inser att den inkluderas i statistiken för utvinningstakten av all liquids, liksom vad som kallas processing gains? Alltså att man får större volym när man hackar sönder kolkedjor. Vad gör man inte för att få statistiken att visa att oljeutvinningen ökar… Definitionsmässigt är man såklart beredd att gå längre än i försöken att visa att temperaturen ökar eftersom allt är byggt på att CO2-utsläppen kan fortsätta öka!

 17. ThomasJ

  On topic: Omfattande info över ’allt’ som rör sig om olja/gas i olika former finns här:
  http://www.rigzone.com/
   
  Gratis nyhetsbrev, ibland flera ggr/dag, finns att beställa oxo.
   
  Mvh/TJ

 18. Gustav

  @tty:
  Tror du verkligen att SAAB/GM tillverkade bilar som gick med förlust? Ja det kan omöjligen någonsin ha funnits ett företag som investerat galet och gått med förlust! Verkar ju dumt av dem att göra så?

 19. Lasse

  Skiffergasen är ,sett till energiinnehållet, väldigt billig i USA. Detta är inte uthålligt eftersom gasen kan användas till samma applikationer om man anpassar infrastrukturen.(30 mot 90 USD/fat oe)
  Antingen sjunker oljepriset eller så stiger gaspriset.
  Oljan kan lätt exporteras-så dess pris lär knappast sjunka pga USA.
  Skifferolja/gas utvinns med horisontella brunnar och höga tryck som öppnar upp strömning mellan skifferlagren, där det annars är tätt. Jag gissar att man kan finna instängda gasfickor i brunnarnas periferi i avtagande omfattning hur mycket man än borrar.
  Så prisbilden kommer först sen produktionsdroppet.

 20. Hans i Lund

  Thomas J #15
  Jag håller helt med dig. Egentligen borde vi ju alla gå man ur huse för att protestera mot dumheterna. Detta kan väl inte bara ”sväljas” utan en blink? Man kan ju undra varför en sådan nyhet får en så undanskymd plats? Den borde ju ge krigsrubriker.

 21. Helge

  Det har varit ganska tyst om fyndet i Australien sen januari i år, det pratades om Saudiska proportioner på fyndet.  Läste någon artikel där man ville tona ner förväntningarna, helt enkelt därför att man visste för lite än så länge. Någon som vet var det kan finnas en uppdatering? http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/australiaandthepacific/australia/9822955/Trillions-of-dollars-worth-of-oil-found-in-Australian-outback.html
   

 22. Holmfrid

  Tack Ribbing för denna artikel.  Aleklett har ju visat detta  sedan flera år.   Likaså hans uppgifter om SRES  orimliga uppfattning att fossila energin nånsin kan påverka klimatet enligt IPCC prognoser. (#16).  Olje/gas-priset är i dag för högt för att sydeuropa skall kunna bära kostnaderna, en av orsakerna till EU-krisen.  Fortsatt höjning av oljepriset blir oundviklig i takt med Kinas konsumtion och  oljeproduktionen understiger 100 milj fat/dygn.

 23. Adolf Goreing

  finns lite motpropaganda här: (handlar främst om europa): http://www.shalegasinfo.eu/index.php/en/info/top-10-myths.html

 24. tty

  Gustav #16
   
  ”Det är inte värt att försegla borrhålen i nuläget, istället facklas återstoden bort i regel efter ett år när hålet överges. Det kan numera ses från rymden där både Eagle Ford och Bakken lyser som städer…”
  Övergivna hål måste förseglas enligt amerikansk lag. Fackling är också förbjudet annat än tillfälligtvis. I Texas tillåts fackling under maximalt 10 dagar.
  Det har aldrig slagit dig att även oljeborrare kan behöva belysning nattetid?                     
   
  Oljeexperten kanske skulle lära sig att stava till skiffer  också.

 25. Christopher E

  Gustav #16
   
  Det är lika lite lönt att du försöker få det till att man stöder IPCC bara för att man ser att fossilbränslenas snara slut inte är akut nu som dina tidigare försök. Nej, jag tror inte på IPCC:s scenarier. Nej, jag tror inte heller på peakalarmism. Detta är inte ömsesidigt uteslutande. Det får du leva med. Jag har inte något personligt krig mot IPCC. Jag tror att de fossila tillgångarna teoretiskt räcker för deras utsläppsprojektioner, men inte att så kommer ske i praktiken.
   
  I övrigt är det välkänt att riggar från den nu inte så lönsamma gasproduktionen (pga lågt pris) flyttat över till skifferolja och boostat produktionen där. Här har du en länk som stöder vad jag säger om riggarna. Du kan lätt hitta fler.
   
  Var har du fått den märkliga idén att naturen/vår herre (välj) bara placerat oljeskiffer i USA??? All oljeutvinning i världen kommer yttersat från oljeskiffrar.
   
  Att resursen ökar med ökande pris är en självklarhet. Utvinningstakten är prisberoende. Oljepriset har länge legat för lågt för att tight oil ska vara intressant. Det är fortfarande relativt lågt, men ligger nu i alla fall över lönsamhetsgränsen för de mest lättåtkomliga reseverna. Utvinningstakten är beroende av antalet riggar som är inräknat i priset. Riggar är inte en begränsande vara annat än på mycket kort sikt. Efterfrågas de, kommer de att tillhandahållas. Nej, du behöver inte bekymra dig för riggar.
   
  Aleklett är inte någon gudomlighet för mig som inte får ifrågasättas, att du tycker det är komiskt säger mer om dig själv. Inte heller bryr jag mig om att det är ”peerad litteratur”. IPCC hänvisar ju också till ”peerade” skrifter, tror du lika förbehållslöst på dem också?
   
   
   
   

 26. Gustav

  @tty:
  Det verkar som om det tydligen facklas en hel del: http://aleklett.wordpress.com/2013/01/29/gas-flaring-at-bakken-and-eagle-ford/ Du får nog jobba för att visa att det är belysning det är fråga om…

 27. Gustav

  @Christopher E:
  Eftersom jag inte prioriterat tiden att sätta mig in i klimatfrågan (en eloge till er som gjort det!) så har jag fått acceptera det näst bästa, vilket är peer review. Alltså ja, jag (måste) tror att vad IPCC har publicerat som genomgått peer review är den bästa gissningen för tillfället. Därmed inte sagt att det inte får ifrågasättas. Det är alltid bra att ta en extra tänkare och det är så vetenskapen förändras etc. Detta skrivs det bra om på TCS. I fallet Aleklett vs SRES så är SRES enbart peerat av ekonomer och motsvarar typ vad Christopher E förespråkar i denna tråd. Allt är avhängigt av pris och efterfrågan, det finns inga fysikaliska begränsningar. Aleklett har ju peerad litteratur som stämmer extremt väl med det verkliga utfallet, med det stora undantaget skiffergas/olja som han delvis missat. Numera har han med shale men det blir inga större skillnader mot tidigare prognoser.
   
  ”Utvinningstakten är prisberoende.”
  Detta igen… VISA DET! Visa hur utvinningstakten av konventionell råolja ökat när priset 5-dubblat sig! Visa hur utvinningstakten av råolja har minskat när priset minskar en faktor 5! Visa hur oljan har fördelat sig till de länder som betalar de höga priserna istället för att konsumeras i länder med kraftiga subventioner! Alltså visa att prismekanismen fungerar som för alla andra varor. KOm också ihåg att dra bort processing gains och biodrivmedel om du letar på EIA om all liquids. Gör man metan av alla kolkedjor så visst får vi en större volym men det är att blanda äpplen och päron.
   
  ”Nej, jag tror inte på IPCC:s scenarier. Nej, jag tror inte heller på peakalarmism.”
  Du tror inte på SRES? Men då kan du omöjligen tro på en framtid där USA blir självförsörjande? När tror du oljan/gasen/kolet peakar och hur skiljer det sig från de mest pessimistiska/låga scenarierna i SRES? Håller med om att det finns ett minimalt utrymme mellan Aleklett och och B2 i SRES i vilket du kanske befinner dig?
   
  ”Var har du fått den märkliga idén att naturen/vår herre (välj) bara placerat oljeskiffer i USA??? All oljeutvinning i världen kommer yttersat från oljeskiffrar.”
  Det var du som sa att skifferolja skulle kunna utvinnas över hela världen. Då frågar jag var? Enligt de uppskattningar jag sett handlar det enbart om skiffergas på många andra platser och att skifferoljan (tight oil) är i huvudsak förbehållet USA. Estland utvinner exempelvis oljeskiffer vilket inte alls är samma sak som skifferolja…
   
  @Lasse:
  Du har aldrig funderat över varför olja har ett högre pris än gas som har ett högre pris än biomassa osv ner till energidensitet 0? Det fanns ett gammalt ordspråk bland geologer: ”find gas once and you’re forgiven, find it twice and you’re fired”. Tänk att geologerna var helt ovetandes om att det ju bara är att substituera olja med gas? Särskilt användbart är gas exempelvis som byggnadsmaterial för vägar…

 28. pekke

  Mycket OT !!
   
  De har värre problem än hur det går med utvinningen av skifferolja/gas i USA !
  En nationalsymbol kommer dras inför rätta för ” falsk vårprognos ”, det kan bli dödsstraff !
   
  http://www.di.se/artiklar/2013/3/25/murmeldjur-atalas-for-utebliven-var/

 29. Helge

  Gustav #27
  Till att börja med tro inte vad media skriver om IPCC. FN är en förhållandevis korrupt politisk organisation, många länders röster går att köpa osv. IPCC har mycket som inte är ”peer-reviewed”, om nu det skulle vara en kvalitétsfaktor, i sina rapporter. Peer-reviewed betyder bara att de värsta grodorna fås bort. Ca 30% av referenserna i IPCC rapporten från 2007 är sk ”grå referenser”, dvs ej peer-reviewed.

 30. tty

  Gustav #26
  I North Dakota är flaring tillåtet under 12 månader, i Texas under 10 dagar efter att ett hål börjar producera. Flaringandelen är 32% i Bakken och 0.49  % i Eagle Ford.

 31. tty

  Gustav #27
  Hur många artiklar har du peer-reviewat, respektive publicerat i peer-reviewade tidsrifter? Jag har gjort åtskilliga av båda slagen och förväntar mig inga mirakel av processen.
  Dessutom, en stor del av IPCC:s källor är inte peer-reviewade, det vet jag av egen erfarenhet. 

 32. Martin

  Menar flertalet skribenter här alltså att Aleklett har fel? Jag trodde inte att Peak Oil var så kontroversiellt längre utan att det var självklara fakta. Det räcker ju att läsa på i 10 minuter så blir det uppenbart att vi inte kommer att kunna öka oljeproduktionen nämnvärt mer och att vi just nu upplever platåfasen på toppen/Peaken. Inom några år lär det bära av nedåt.

 33. John Silver

  Nytt ord: Fossilförnekare.

 34. John Silver

  Martin # 32
  ”Inom några år lär det bära av nedåt.”
  I hur många år har man sagt det och hur många är ”några”?

 35. Martin kl 13:48
  Jag vill inte göra mig till talesman för någon majoritet, men för mig
  är det uppenbart att Aleklett haft fel. Har förutsa oljepeaken för
  länge sedan, och att oljeproduktionen därefter, dvs nu, skulle visa en brant
  nedåtgående kurva. I verkligheten har den som bekant ökat, och stora
  fynd på nya platser tyder på att utvinningen kan fortsätta att växa ännu
  en tid. Skifferutvinningen fanns inte heller med i Alekletts spdomar.
  Därmed inget sagt om ”oändlighet”!

 36. Lasse

  #26
  Gustav: Visst har jag funderat över gaspriserna, men inte så noga som dessa gossar i Kanada-läs och lär:
  http://www.rigzone.com/news/oil_gas/a/124734/Kitimat_Right_Project_At_Right_Time_for_Asian_LNG_Demand

 37. Christopher E

  Gustav #27
   
  Du slår in öppna dörrar. Det finns givetvis fysikaliska begränsningar på lång sikt. Men det som är aktuellt är om oljebrist blir ett problem inom decennier eller kanske bortåt 100 år. Ett ökat pris kommer att realisera nya resurser i det tidsperspektivet. Exempel på det är ju just den snabbt ökande oljeutvinningen i USA, som även om tekniken funnits tidigare varit helt ekonomiskt orealistisk med ett oljepris under 75$/fatet.
   
  I längre tidsperspektiv spelar det ingen roll, andra resurser lär konkurrera ut oljan oavsett hur mycket det finns kvar.

 38. Lars Bern

  Jag tillhör dem som tror att marknaden har rätt. Det är massor av aktörer som ständigt sitter och gör analyser och summan av deras arbete styr sedan marknaden. Ser man på prisutvecklingen för amerikansk gas så tror marknaden på fortsatt god tillströmning av gas. Likaledes tror inte marknaden på Aleklett och Co.
  Självklart styrs utvinningen och utvinningstakten av en bedömning av prisutvecklingen. Jag tror många amerikanska gasbolag gärna slirar på sina reserver till man får fart på den globala LNG-marknaden och de kan få ut högre priser på världsmarknaden än i USA.

 39. Christopher E

  Lars Bern #38
   
  Din sista mening ovan… Det är precis vad som sägs. De vill få igång en export av gas så att priset och därmed lönsamheten på amerikansk produktion ökar.
   
  Det har prismässigt naturligtvis också en del negativa effekter (bland annat lär kraftverken börja med kol igen) men samhällsekonomiskt är väl ett USA som nettoenergiexportör av godo, gissar jag.

 40. Gustav

  @tty:
  Jag har inga peerade artiklar och kommer nog aldrig få det heller. Förväntar mig heller inga mirakel av peer review men ett visst mått av kvalite är det allt. Om du var tvungen att ta ställning i ett obekant område men inte hade tiden att göra grovjobbet själv, vore inte senaste peer reviewade litteratur en bra startpunkt?
   
  @C-G:
  Här är, precis som med temperaturen, en fråga om vilka siffror som publiceras och vad som sker i verkligheten. I min värld uppvisar oljeutvinningen (conventional crude) just en brant nedåtgående kurva. Detta är inte särskilt kontroversiellt i energikretsar. Det finns dock ett problem med kurvor som pekar nedåt (ett är att SRES inte kan inträffa, ett annat är att oljebranschen kommer tvingas ur business etc). För att få kurvorna att peka uppåt även fast utvinningen av conv crude minskar gör man följande:
  1. Adderar något som kallas processing gains i statistiken, dvs att volymen ökar i raffen när man krackar kolkedjorna.
  2. Lägger till biodrivmedel i statistiken och kan därmed stimulera den egna jordbrukssektorn samtidigt som man berömmer sig själv för att vara klimatsmart etc.
  3. Att länder som Saudi ökar utvinningen från sina borrhål säger egentligen ingenting. ingen vet hur mycket deras water-cut har ökat men de har de senaste åren adderat massor av ny kapacitete för vattenavskiljning då den vätska de får upp innehåller ökande mängd saltvatten som pumpats ner för att öka trycket i källan.
   
  ”I verkligheten har den som bekant ökat, och stora
  fynd på nya platser tyder på att utvinningen kan fortsätta att växa ännu
  en tid.” Det är alltså inte sant att utvinningstakten har ökat, ej heller att nya fynd  tyder på att utvinningen kan fortsätta växa. Det finsn stora ledtider för konventionell olja och du kan omöjligen bevisa att några nya fynd gör att Peak Oil förskjuts. För mig känns det som du är precis lika lurad som den genomsnittliga AGW-aren angående att temperaturen ökar allt snabbare etc. Det är tragiskt att TCS inte använder detta för att slå i skallen på AGW-lägret!
   

 41. Gustav .. din vilja att tro på vad politikerna vill att du skall tro på gör dig till en exemplarisk mönstermedborgare. I politikernas ögon alltså …

 42. John Silver

  ”European industries and some European governments have recently begun to recognise that the unconventional gas revolution is no longer confined to North America, but is spreading globally.”
  http://www.naturalgaseurope.com/pdfs/GIS%2040%20-%20Shale%20Gas%20Europe%20Update%20I%20190313.pdf

 43. Martin

  John Silver:
  Hur många år ”man” har sagt det vet jag inte men just Aleklett har sagt att han tror Peaken inträffar någonstans i intervallet 2008-2018. 
  Egentligen räcker ett enda diagram för att förstå att Peak Oil är ett faktum;
  http://en.wikipedia.org/wiki/File:GrowingGap.jpg

 44. SvD/Brännpunkt i dag: ”Vi ser att klimatet förändras …. Kostnaderna och konsekvenserna om världens länder inte agerar kommer att bli stora.” Undertecknat de fyra partiledarna i Alliansen. Som man ropar får man svar med agronom Rockström i Framtidskommitionen.
  GE MIG ETT POLITISKT ALTERNATIV ATT RÖSTA PÅ NÄSTA VAL!!! Lars Bern: något på g?

 45. Martin

  Sedan måste man även komma ihåg att det är stor skillnad på oljeproduktion och hur mycket olja som är tillgängligt på exportmarknaden för länder som Sverige.

 46. Helge

  Martin #32 
  http://www.thedailyshow.com/watch/wed-june-16-2010/an-energy-independent-future
   

 47. Christopher E

  Martin #43
   
  Visar inte det diagrammet bara konventionell olja? Det är ju inte riktigt vad som är aktuellt nu.
   
  Diagram som detta i din länk ser ju annars övertygande ut…
   
  http://en.wikipedia.org/wiki/File:US_Crude_Oil_Production_versus_Hubbert_Curve.png
   
  Det vill säga innan man lägger till de senaste åren med okonventionell olja:
   
  http://4.bp.blogspot.com/-nyCFfLGxHMo/US-ldkRe4SI/AAAAAAAANA4/lg4kWreHSlI/s1600/Crude+production.jpg
   

 48. Gustav #40 och Martin #43

  Fackmedia rapporterar att produktionen var högre 2012 än 2011, så Peak Oil är inget ”faktum”.

  Kolla: http://www.ogj.com/articles/print/vol-110/issue-12/special-report-worldwide-report/global-oil-production-up-in-2012-as.html

  där står det t ex:

  ”Global production and reserves of crude oil and lease condensate both increased in 2012, according to Oil & Gas Journal’s annual Worldwide Production report. Reserves of natural gas increased slightly between Jan. 1, 2012, and Jan. 1, 2013.

  OGJ estimates average worldwide oil production in 2012 at 75.72 million b/d, up 2.9% from the 2011 rate.”

 49. Christer Löfström

  I detta lågkvalitativa forum är det förmodligen att kasta pärlor för svinen att länka till de som har koll, men kanske finns det någon som slinker hit och är seriöst intresserad av energi.
   
  http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2012/goldenrules/WEO2012_GoldenRulesReport.pdf
   
  http://press.ihs.com/press-release/energy-power/daniel-yergin-unconventional-oil-and-gas-revolution-us-goes-beyond-energy

 50. Lars

  Roligast idag är miljö aktuellt .
  Kylan beror på den globala uppvärmningen.
   
  http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.498976/dramatisk-avsmaltning-pa-arktis-ger-iskallt-varvader

 51. Martin

  Christopher: 
  Jo och din sista länk verkar visa USA:s produktion efter att man även lagt till skifferolja (och tjärsand?). Inlägget som detta kommentarsfält befinner sig under handlar om hur denna okonventionella produktion visar sig inte alls vara någon långvarig bot på den oundvikliga oljebristen.
  Man måste ju även ta det hela ett steg längre, vad innebär Peak Oil?  Vilken påverkan har det på vårt samhälle, vår tillväxt, globaliseringen osv. Man kan ju rent hypotetiskt låtsas att det fanns oändligt med olja på Mars vilket vi rent teoretiskt skulle kunna utvinna och därmed ”bevisa” att teorierna kring Peak Oil var fel. På samma sätt handlar det ju om att den billiga och lättåtkomliga oljan som byggt vår välfärd under snart 100 år är på väg att ersättas av betydligt mer komplicerade och dyrare alternativ, oavsett om det är elbilar, etanol, biogas eller skifferolja. Den påverkan det har på vårt samhälle och vår ekonomi är oöverskådlig och tyvärr blundar våra politiker för det och sätter sitt hopp till ny teknik och att ”marknaden” skall lösa problemet, som om marknaden kan färdas tillbaka miljontals år och skapa mer lättillgänglig olja i marken.

 52. Lennart Bengtsson

  Lars
   
  Detta är fullständigt nonsens. De arktiska istäcket är för tillfället nära det normala och just nu i sitt maximum med ca 14 M km2. Det som har hänt under de senaste decennierna är att sommarisen har minskat. Det är ingen svårighet att hitta marsmånader med kallt väder över Europa ehuru  åtminstone i Mellansverige men inte lika extremt som 1888. Även åren 1969 och 1970 hade en kall senvinter och då var det minsann ingen brist på is i Arktis Man skall vidare besinna att Arktis är ett litet område och området mellan 60°N  och Nordpolen utgör mindre än 7 % av jordens totala yta. Folk har stirrat för mycket på Merkatorsprojektioner.  Det är detta slag av ogenomtänkta och slarviga publikationer som underminerar den seriösa klimatforskningen. Att något är peer-reviewed behöver inte innebära att artikeln är OK och inte motsatsen heller. Idag skrivs det så mycket artiklar att ingen längre har tid att granska dem ordentligt.
   
   
  LennartB

 53. Christopher E

  Martin #51
   
  Att det andra diagrammet inkluderar okonventionell olja var ju själva poängen. Jag har noterat att peakanhängare flyttat målstolparna från ”slutet på olja” till ”slutet på konventionell olja”. Så länge oljan flödar är det mest en semantisk övning, dock.
   
  Okonventionell olja kostar något mer, ja, men det klarar en värld med välståndstillväxt av att betala. Omräknat i köpkraft och minus beskattning är det ingen större skillnad för mig köpa bensin till min bil nu än vad bilägare under långa tider betalat tidigare. Kanske rentav ganska historiskt billigt?
   
  Det är sant att politiker inte kan ”tillverka” oljereserver, men de bör också hålla sig ifrån att försöka satsa på/förutspå framtida alternativ energiförsörjning, det kan bara bli fel. Lämna det till marknaden. Det var inte politiker som fixade skifferboomen. Det var däremot politiker som var ansvariga för etanolfiaskot.
   
  Medan vi diskuterar en eventuell ”peak” för skifferolja/gas är marknaden redan i full gång med tester för att utvinna den gigantiska reserven av metanhydrater. Utvecklingen står inte still, som tur är.

 54. Anders Persson

  #50 Lars: Instämmer helt med Lennart. Jennifer Francis är en duktig forskare med specialitet på mätningar från satelliter. När hon ställer sig bakom en hypotes att den kalla vintern beror på varmare vatten i Arktis, så får hon vara beredd att folk höjer på ögonbrynen.
   
  Vårt vardagliga sunda förnuft skulle ju snarare leda oss till tanken att det skulle ge mildare vinterväder. Om jag inte minns fel stödjer modellkörningarna det sunda förnuftet, dvs att med mindre is i Arktis förskjuts jetstroemmafrna norrut och gör det svårare för kalluften att ta sig söderut.
   
  Men atmosfären är ju icke-linjär så vad som helst kan hända, t.ex. att en uppvärmning slår om i sin motsats. Men för att göra detta troligt krävs avancerade modellsimulationer av experter och, i synnerhet, en riktigt pedagogisk förklaring. De som nu går ut och hävdar att den globala uppvärmningen är orsaken till den kalla vintern behöver alltså inte ha fel, men tillsvidare långt ifrån visat att det är troligt.
   
  I vanligt folks ögon liknar det alltför mycket charlataneriet inom psykologin där kriminell individ förklaras med att hans pappa var sträng, eller inte sträng nog; att han inte hade några syskon, eller alldeles för många syskon, att han var fäst vid sin mor, eller hatade sin mor osv.
   
  För en vetenskapsman, liksom en meteorolog som gör en väderprognos, gäller det inte bara att ha rätt, utan också bli trodd.

 55. Peter F

  Lennart B
  Bortsett från att polarhavets is bara är 0,01 procent av världens, hur oroliga ska vi vara. Spel för galerierna i min värld.
   
   
   
   
   
   
  Lennart B
   Polarhavets is bara är 0,01 procent av världens isar. Hur orolig är du, ska vi vara ?
   
   

 56. Guess_who

  Artikeln är bara blaj.
   
  Författaren har missat skillnaden på ”område”, ”fält” och borrhål.
  Ett ”område” består av flera ”fält” som kan bestå av säg ”ett till flera tusen borrhål”.
   
  Vidare är livslängden map. 1-3 år inte alls kortare än för vanliga oljefält.
  Det finns massvis med ordinära olje”fält” som tappar trycket efter säg 6 månader och måste kompletteras med fler borrhål eller tex. någon form av injicering av tex. gas, vatten, sand för att upprätthålla trycket.
   
  När det gäller fracking så kan de ju använda sig av massvis med olika strategier.
  tex. borra flera hål samtidigt, hålla ett igång över tiden. Fracka sektion efter sektion, vanligt även i ”ordinära oljefält”. osv. osv.
  Vidare är det inte särskilt dyrt att borra. Vill man fracka här i Sverige så kostar en begagnad borrigg lika mycket som en sprillans ny scania lastbil modell större. Då kan man borra nästan året runt…
   
  Snarare handlar artikeln om en avslöjad bedragare som försökte bedra USAs president, inte kunde leverera och nu surar för för att oljebolagen kunde leverera. Eller så försöker han alarmisera om att skiffer fyndigheterna är upplagda så att oljebolagen ska få mer makt, dvs. kunna kontrollera tillgången i större grad än tidigare…
   

 57. HenrikM

  OT: Lysande kunskap hos Anders Bolling på DN, vi utrotar mindre djur nu än när vi var mycket färre människor på jorden.
   
  http://www.dn.se/blogg/framstegsbloggen/

 58. Sirapsodlaren

  Peak-oilarnas stora tankevurpa är att man inte förstår sig på samhällets och marknadsekonomins anpassningsförmåga.
  Oljan har traditionellt varit billig, och är fortfarande billig, och det är just därför vi har ett stort fossilbränsleberoende i samhället. Fossilbränslen är helt enkelt den bästa energikälla vi har.
  Om produktionstakten för olja kan inte hålla jämna steg med förbrukningen så kommer priset öka. Då inträffar två saker
  1) Svårutvinnbara reserver blir lönsamma, och oljeproduktionen ökar.
  2) Investeringskalkylen för investeringar i energibesparing blir mer gynnsamma. Exempel: Idag lönar det sig inte att köpa en ny bil som drar någon deciliter per mil mindre bara för bensinkostnadens skull. Kapitalkostnaden för en ny bil är tiofalt större än bensinbesparingen.
  Sammantaget innebär dessa två faktorer att vi aldrig kommer få någon peak-oil. Konsumtionen och produktion balanserar varandra, och tack vare teknikutveckling så påverkas inte ekonomin i någon större utsträckning. Problemet är om prisökningen går för fort, vilket kan vara fallet om det tex blir krig eller någon liknande konflikt. jämför med 70-talets energikris.

 59. Guess Who 18:39
  Jag antar att du med ”artikeln” syftar på den i Nature, och i så fall önskar jag
  att jag kunde hålla med dig, men kan inte ta det riktigt så lätt. Har du läst den?
  De tre figurer jag citerat gör just den distinktion mellan borrhål-fyndighet och
  fält som du efterlyser. Tre års utvinningstid är betydligt kortare än de traditionella
  oljeborrhålen. De kostnader för borrhål han citerar kan jag inte bedöma.
  Om du har rätt, tycker jag det är konstigt att det inte finns kritiska kommentarer
  i Nature och åtskilliga bloggar!
  Det hindrar inte att författaren Hughes önskat de resultat han presenterar
  – så det finns anledning att läsa med misstänksamhet.

 60. Slabadang

  CG Ribbing!
  Ämnet är intressant och viktigt och vi har nog med hypade frågor och bubblor. Jag pratade i kväll med en vän i USA som jobbar med planering/prospektering av gasutvinning i USA och frågande om han sett denna artikel av Hughes.
  Han ringde upp efter att ha läst den och menade att Hughes uppfunnit hjulet igen. Han menade att även om Hughes överdrivit och blandat äpplen med päron så är det helt i linje med hur utvinningen fungerar och är redan medräknat i de större estimet som branschen gör. Han tyckte jag skulle skicka ett mail till Hughes och fråga varför utvinningskurvan skulle vara en nyhet eller överraskning och framför allt vem som beräknat utvinning på annat sätt. ” Det handlar bara om hur många hål vi ska borra och vi kan hålla igång hela USA under många hundra år med det vi redan vet finns.
  ”Att borra med den nya tekniken är ingen sport längre ”Everybody hits gas” och han tror att det finns mer än beräknat. 
  Han betonade att tillgången idag var ett problem ur det omvända perspektivet att utbudet/produktions kapacitèn redan är mycket större än efterfrågan. Hans erfarenhet var att den stora majoriten av deras borrningar gett mer än vad prospekteringen indikerat och han menade att hela marknaden väntar på en större efterfrågan och därigenom ett högre pris.
  Jag har bett Malcolm att skriva inlägg och chatta med oss här på TCS och jag hoppas han dyker upp.

 61. Slabadang

  OT … men fasen va BRRRRRAAAAAA!
  Bricsländerna ger världsbanken fingret och startar en egen utvecklingsbank!! Jag kan riktigt se framför mig hur hela Romklubbens lilla FN ser ut som det fått citronsaft i ögonen. Från den gröna världsdiktaturen så bröt dig sig ur det handfängsel FN och världsbanken försökte anbringa. UNDERBART!!!! Hoppas de läömnar FN också och sätter upp ett eget självständigt samarbete för våra väöstpolitriker har ju helt tappat huvudet och skiter totalt i den välfärd våsts medborgare byggt upp. Nu är de ja ja vet fan inte vad man ska säga men de har tappat sin legitimitet och inget lyser så starkt ifrån ledargarnityret som inkompetensen!!
  Självständighet … frihet .. kunskap .. självständighet .. tolerans .. tillit … kan själv .. vill själv : fasen vilket vettigt beslut av BRICarna och OBS Ryssland är med på det tåget, att ge fingret åt världsbanken ja ja men san snacka om att de proppmätta politrukerna i VB spelat bort sina kort!!
  ”Ni ska köpa svindyr dyfunktionell vindkreft!! … f .. off1

 62. Lajban

  Re Slabadang:
   
  Det ofina med C-uppsatserna från det där jeppen Hughes är att även de utvunna mängderna med gas verkar avsevärt större än motsvarande utvunna mängder för ordinära oljekällor. Men det går säkert att bevisa med enkla fysikaliska lagar…… gas flödar snabbare än ”flytande” vätskor….
   

 63. ThomasJ

  M.Sc.Eng.{ 26.03.13 at 15:01 }
  #
  GE MIG ETT POLITISKT ALTERNATIV ATT RÖSTA PÅ NÄSTA VAL!!! ”
   
  Agreed 100! Vem ska ’ge’… ? Go Figure!  😉
   
  Mvh/TJ

 64. Christopher E

  Slabadang #60
   
  Tack för att du vidarebefordrade detta från din insatte vän. Då känns det rätt bra att även en relativt okunnig person som jag kunde gissa rätt. Kostnader redan inräknade… och tillgång större än efterfrågan. Skönt att höra.
   
  Om du kan få din vän att sktiva en liten artikel i frågan vore det jättekul.

 65. Slabadang #61
  Super! Inte för Europa kanske men konkurrerande maktsfärer behövs. Framför allt nu när strävandena efter global makt blir allt tydligare

 66. Anders Persson

  #52 Lennart: Du har rätt i att ”folk har stirrat för mycket på Merkatorsprojektioner”.  När jag 2005 skulle på ett möte i Shanghai lyckades jag övertala australiensarna att bjuda in mig, då jag ju ”var i närheten”. Först när jag fick flygbiljetterna blev jag klar över att flygsträckan Stockholm-Shanghai är kortare än flygsträckan Shanghai-Melbourne.
  Mina australienska kollegor var medvetna om detta eftersom de ofta flyger till Europa via den ”korta” delsträckan via Johannesburg. –Anders, nästa gång vi är i Shanghai kommer vin över till dig i Norrköping när vi nu ”är i närheten”!

 67. Slabadang #60

  Tack, det var just besked av den här sorten jag hoppades på.

  Mycket lyckat om Malcolm skriver en kommentar, och be honom gärna peta in den i Nature också. Där finns som sagt ingenting.

 68. Lajban

  Re C-G Ribbing #67
  Det verkar onekligen som att oljebolagen totalt ignorerar Nature, kanske eftersom fynden är så stora och behovet av Nature är så litet.
   
  Vidare verkar det som att Nature artikeln tidsmässigt anpassats till diverse EPA byråkraters skriverier varför man utan problem kan misstänka att artikeln i Nature är en politisk konstruktion.
  Idag så har uppenbarligen miljöpolitikerna övergått till att försöka skylla nationella jordbävningar på oljebolagen. Man kan lätt få bilden av att NordKoreanerna vann Koreakriget när man studerar EPA, miljölobbyn och tex. dagens aftonblad.
  ”Bilden av Nordkoreas överhöghuvud som spelar piano och vänstermänniskor i västvärlden som ögonblickligen lyder är väldigt uppenbar trots att aftonbladet uppmanar folk att skratta åt det nordkoreanska pianot”….
   
   
   
   

 69. Jimmy

  Slabadang # 60
  ”Fracking is about as popular with the general public as puppy-kicking, but it is very big business”
  Intressant artikel i Pacific Standard, den 4e mars
  http://www.psmag.com/environment/oil-production-peak-oil-fracking-kern-river-north-dakota-brazil-energy-53395/