Professor Nir Shaviv: solen styr klimatet

Vi ska i en serie artiklar presentera vetenskapsmän som har andra uppfattningar än IPCC:s AGW-hypotes. Det finns många men det är inget ni får höra i gammelmedia. Via denna blogg eller utländsk media får du en helt annan bild än den svensk gammelmedia förmedlar.
Den svenska klimatdebatten är bedrövligt ensidig. Mycket av detta beror på att gammelmedia domineras av journalister som sympatiserar med Miljöpartiet som inte vill ha någon debatt. På kultursidorna, som av någon anledning ibland skriver om klimatet, dominerar gamla kommunister. Andra åsikter än de AGW-troende släpps inte fram. Politiker och journalister är oftast oerhört okunniga i klimatfrågan.
Louise Hoffsten framförde i melodifestivalen en låt som heter ”Only the Dead Fish Follow the Stream”. Det fick mig omedelbart att associera med de i klimatfrågan hjärndöda gammelmedia och svenska riksdagspartierna. Som döda fiskar åker de med klimathotsströmmen utan att tänka själva eller söka efter fakta.
IPCC bygger sin hypotes på att vattenånga kommer att förstärka den lilla uppvärmning som koldioxid själv kan åstadkomma. Beviset för hypotesen är klimatmodellerna vilket är ett cirkelbevis och inte värt något. Nu när globala temperaturen statistiskt stått stilla i mer än 16 år och IPCC:s klimatmodeller visat sig ha fel så kommer frågan – vad styr egentligen klimatet?
 
Nir_Shaviv
Nir Shaviv är professor i astrofysik vid Hebrew University of Jerusalem. Shaviv är övertygad om att det är solen som styr klimatet. Shaviv är en ofta anlitad talare och jag träffade honom kort vid en klimatkonferens i New York 2009.
För den som vill se en föreläsning av Nir Shaviv se exempel här .
Shaviv visar att IPCC FAR (första rapporten) har haft fel i sina prognoser. Klimatkänsligheten har antagits vara för stor vilket uppmätta temperaturen och verkligheten visar.
ipcc_far_prediction2
I bilden ovan har IPCC antagit en osäkerhet om 0.1 grader. Fr.o.m. 2012 ligger värdena långt under IPCC:s lägsta estimat. IPCC:s modeller har fel. Punkt.
Min anm. För varje ny IPCC rapport ändrar men inte klimatkänsligheten som visat sig vara fel utan försöker bortförklara den och börjar med ett nytt startvärde. Sen tar det 20 år innan felen visar sig.
Nir Shaviv konstaterar att det finns stor korrelation mellan temperatur och solaktivitet de senaste 10000 åren. För 1900-talet förnekar inte Shaviv att mänskliga koldioxidutsläpp har haft en viss påverkan men solen har också det. Klimatkänsligheten, dvs hur mycket varmare det blir vid en dubbling av CO2, ligger under en grad enligt Shaviv. Rent praktiskt innebär det att det inte blir några klimatkatastrofer utan Shaviv är optimistisk om att ny teknik kommer att lösa CO2-utsläppen framöver.
För solaktiviteten påstår Shaviv att det finns en förstärkande effekt – kosmisk strålning. Egentligen är det en omvänd effekt – vid hög solaktivitet blir det mindre kosmisk strålning som når jorden. Svensmark har visat att kosmisk strålning gynnar molnbildning. Kosmiska strålningen kommer från döende stjärnor i Vintergatan.  Solvinden fungerar som ett filter för kosmisk strålning.
När 100% luftfuktighet nåtts i ren luft bildas inte moln automatiskt. Det finns en energibarriär för att vattendroppas ska formas. Kondensationskärner gör att den barriär kan kommas över. Damm, luftföroreningar m.m. kan fungera som kondensationskärnor. Det är här CLOUD och SKY experimenten visat att kosmisk strålning påverkar hur kondensationskärnor formas.
CLOUDresults
Min anm. Just moln och molnbildning klarar klimatmodellerna mycket dåligt att hantera. Bara en liten ändring av molnen på hög eller låg höjd får stora effekter på temperaturen.
Shaviv är ju astrofysiker så han har tittat på proxivärden hundratals miljoner år bakåt i tiden. Han har då sett att var 150 miljonte år har kosmiska strålningen ökat markant och temperaturen sjunkit på jorden. Det beror på att Vintergatan inte är homogen utan komiska strålningen varierar inom galaxen. Solsystemet förflyttar ju sig inom Vintergatan.
Shaviv visar att danska gruppen kring Svensmark visat direkt påverkan på molnen vid solutbrott.
I genomsnitt är solinstrålningen 240 W/m2. Solaktiviteten går i elvaårscykler med där solen varierar 0.17 W/m2.  Detta är inte en stor skillnad räknat som direkt instrålning. Men det ger en möjlighet att studera hela effekten som är 1 W/m2 +- 0.35 W/m2 beroende på skillnad i molnbildning. Här anklagar Shaviv IPCC för att bara ta hänsyn till de 0.17 W/m2 och bortse från förstärkningen pga av skillnad i kosmisk strålning.
Direkta mätningar visar en stor korrelation de senaste 50 åren mellan solaktivitet och havens temperatur. Man kan använda direkta mätningar av yttemperaturen, mäta värmeinnehåll via bojar dyker ner samt mäta havsnivån. Havsnivån visar på korta intervall vilken temperatur som havet har genom termisk expansion. Varmare vatten tar större plats.
Under 1900-talet ökade solaktiviteten. Shaviv konstaterar att IPCC i sina modeller överskattar vulkanernas påverkan. Om man tar fram en klimatmodell baserat på solaktivitet och kosmiska strålningen, anpassar parametrarna historiskt till 1900-talet (som man gjort med IPCC:s klimatmodeller) så är Shavivs klimatmodeller bättre än IPCC:s.
Min anm. Jag är alltid skeptisk till att utvärdera modeller genom att anpassa modeller bakåt i tiden och titta på resultatet. Endast framåt i tiden räknas vid evaluering.
Kombinerar man Shavivs solbaserade klimatmodell med IPCC:s så ser man att IPCC har för hög klimatkänslighet. För detta århundrade kommer det innebära en måttlig ökning av temperaturen vid högre växthusgasutsläpp samt oförändrad sol. AGW-hotet borta. Om solaktiviteten minskar kan det bli en sänkning av globala temperaturen.
I kommande inslag ska vi titta på andra teorier och vetenskapsmän. Jag redovisar de vetenskapsmän som jag tycker är värda att lyssna på.
I klimatfrågan söker vi fortfarande efter mer kunskap. När kommer nästa istid? Ingen vet och trovärdiga prognoser saknas. På 1970-talet varnade media och flera forskare för den kommande istiden [länk].
Till sist ett tänkvärt citat:
The further a society drifts from the truth, the more it will hate those who speak it.
George Orwell

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Jan E M

  Temperaturkurvan som visar uppmätta värden i diagrammet där IPCC prognoser jämförs är felaktig.
  Sedan 1990 har globala temperaturen ökat md c:a 0,3 grader.
   

 2. Peter Stilbs

  Tack Per – också vad jag sett någonstans var ett diagram över hur solens UV-strålning varierade över tiden – det var förändringar i en  helt annan liga än dem man hänför sig till ovan (motsv. de 0.17 W/m**2) – man har därtill kopplad ozonbildning (en växthusgas) , samt påverkan på bl.a. syres och kväves dissociation. 

 3. Jan EM!
   
  ???

 4. Jan E M #1: Om du syftar på NCDC i figuren ovan så framgår det inte vilken version och smoothing Shaviv använt. NCDC har både rena landtemperaturer och en mix av land och hav. Tillika finns version 2 och 3 varav v2 inte underhålls längre. Rent generellt har globala (luft)temperaturen ökat 0.2 – 0.3 grader från 1990. Ex. HadCRUT3 visar 0.2 grader.

  Men slutsatsen att IPCC i sin prognos från 1990 överdrivit globala uppvärmningen kvarstår.

 5. Bäckström

  Det ska bli intressant att se om Lennart Bengtsson har någon saklig kommentar till Nir Shavivs föredrag.
  Han brukar ju börja yra om tro och religion när någon påvisar att solen påverkar jordens klimat genom andra mekanismer än TSI.
   
  /Bäckström

 6. Slabadang

  OT?
  Årets bästa bloggar världen över är fastställda. Återigen sopar de skeptiska bloggarna banan med motståndarna inom alla konkurrerande ”topics” vetenskap teknik och politik.
  Vi kan direkt avläsa ravinen mellan MSM/PS presentation av klimathotet och nätets. Vad en ”balanserad” rapportering innebär är lika främmande för journalister att diskutera som deras extremt låga förtroende bland allmänheten.
  http://wattsupwiththat.com/2013/03/24/weblog-awards-wuwt-wins-for-the-third-time/#more-82721

 7. Ingemar Nordin

  Jag kan rekommendera läsning av kommentarerna i länken ovan http://www.sciencebits.com/Munich-2012

  Där tas många av de vanliga invändningarna mot teorin om kosmiska strålar upp. Vi har ju manglat dem ett antal gånger här på TCS också, men det är intressant att läsa Shavivs syn på dem.

 8. tolou

  EFTERSOM solaktiviteten minskar KOMMER det bli en sänkning av globala temperaturen.
  Det tar bara lite olika tid för etablissemanget att inse detta, och att behöva anpassa sig.(=jobbigt)
  Jag är också lite konfunderad över avsaknaden av havsoscillationer som AMO/PDO i modellerandet. Kanske kan man inte kvantifiera detta på ett adekvat sätt. Men precis som med solen leder just sådana här förenklingar bara till att modellutfallen inte stämmer med verkligheten.
  Oavsett vilket, kan vi inte bara enas om att solens variationer sannolikt har en påverkan på medeltemperaturen trots att vi inte riktigt kan förklara varför?
  ”It is primarily by observations that the truth will be revealed.”
  http://www.thegwpf.org/report-global-temperature-standstill-real/
  Ole Humlum: Vetenskapen måste börja med observerade fakta

 9. Slabadang

  Bevisföring.
  Vem kan bevisa att molnen INTE styr klimatet? Den alternativa hypotesen är faktiskt uppdelad i två olika delar där den första hypotesen är att naturliga molnförändringar styr klimatet och den andra är de hypoteser som förklarar varför dessa förändringar i molntäcket uppstår. Vi har tyvärr gått på en mina när vi inte delat upp molnteorin i dessa olika avdelningar och tagit på oss ett hypoteskombinationsansvar vilket gör att bevisbördan lagts i fel knä.
  Vi vet ingenting och de globala molnförändringarna innan 1983 och under perioden efter 1983 sedan vi haft satellitmätningar, så sitter kurvan över molnförändringarna  som en limmad tajt smäck korrelerad med GMT och ger samtidigt en förklaring till ”hiatusen” sedan 1998.
  Totala förändringar av molntäcket sedan 1983! (kolla in ”hiatusen!)
   
  http://isccp.giss.nasa.gov/zD2BASICS/B8glbp.anomdevs.jpg
   
  Så därja!
   

 10. Stickan no1

  http://www.atmos-chem-phys.net/10/10941/2010/acp-10-10941-2010.pdf
  ”Cosmic rays linked to rapid mid-latitude cloud changes”
   

 11. Björn

  ”Den svenska klimatdebatten är bedrövligt ensidig”. Jag håller med, för den handlar bara om ”klimatförändringarna” som underförstått alltid beror på CO2. Ren antiintellektuell dogmatism. Solen tycks vara ett rött skynke för Lennart Bengtsson, för han har börjat med att beskylla sina kommentatorer för att vara religiöst förvirrade.
   
  Jag har hela tiden hävdat att solen med sina alla aspekter bör vara en överlägsen forcing jämfört med CO2. Det är inte längesedan man tex upptäckte att våglängder inom UV varierar med 11-årscyklerna. Man vet inte ännu vad mycket högenergirik UV med kort våglängd egentligen betyder för interferensen med atmosfärens övre luftlager. Det är ännu oklart hur stor den modulation av molnigheten som uppstår på grund av solvindens variation, är. ÄNDÅ så har IPCC utan kunskaper om solens direktverkan och med dess bieffekter, dogmatiskt utsett CO2 som den enda troliga forcing som driver klimatet. Detta är också ett hån mot de fysiktunga grenarna som försöker bena ut de samband med solen, som till mycket stor sannolikhet är den största parten i väder och klimatutvecklingen.
   
   

 12. John Silver

  Hörru Hoffsten:
  Undrar hur laxarna bär sig åt när de ska ut till havet, åker de charter eller nå’t.

 13. Lennart Bengtsson

  Björn
   
  Solen är för mig varken ett rött eller gult skynke! I själva verket njuter jag av den under vårpromenaderna.
   
  Vad jag försöker föra fram i all denna osakliga debatt att det är nödvändigt att föra fram en rimlig förklaring  rörande solens inverkan på jordens strålningsbalans och dess klimat vilket är möjligt att empiriskt verifiera. Det är detta som är problemet. Dessutom finns det inte heller inte någon trovärdig hypotes. Härtill kommer vidare att även om en markant forcing vore möjligt att mäta så är verifikationsproblemet  hos klimatet minst lika svårt som för växthusgaserna på grund av klimatsystemets kaotiska natur, Att separera signal från noise är oundvikligt. Det är tom som vi alla vet ett problem även för växthusgaserna som är ca 10x större klimatinverkan än solvariationerna. Molnen är en följd av atmosfärens 3-dimensionella cirkulation och knappast påverkade av kosmisk strålning. Jag har i tidigare text på denna blogg utförligt redovisat min uppfattning.  Det hela har blivit ngt av en ”red herring” i klimatdebattLennartB

 14. Lasse Forss

  I https://www.klimatupplysningen.se/2013/03/02/ole-humlum-vetenskapen-maste-borja-med-observerade-fakta/?fb_action_ids=273310506136188&fb_action_types=og.likes&fb_source=timeline_og&action_object_map=%7B%22273310506136188%22%3A449475418456950%7D&action_type_map=%7B%22273310506136188%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
  finns på slutet en länk till Ole Humlums alldeles utomordentliga sammanfattning ”Klimaflaggellanterne, trollmannens konst og 10 tankekors”. Här redogörs för hur IPCC med alla konstens medel försöker omtolka Henrys lag så att det ska stämma överens med ”koldioxidteorin”. Humlum visar också på att IPCC aldrig falsifikationsutsätter sina ”teorier”. I stället försöker man hitta på orsaker varför teorierna inte stämmer. Och man använder klassisk cherrypicking för att bevisa sina ”rön”. Humlum nämner också Einsteins uttalande: ”To defeat relativity one did not need the world of 100 scientists, just 1 fact”.
  Henrys lag säger att partialtrycket för ett ämne i gasform är linjärt proportionellt mot dess koncentration i en lösning som befinner sig i jämvikt med denna.
  När koldioxidhalten steg i atmosfären vid som man trodde industrialismens genombrott, så stämde ju inte Henrys lag. Ökningen av den atmosfäriska koldioxiden borde ha överförts till havens. Ett stort antal forskare hade vid olika tillfällen berknat kvarvarandetiden för koldioxid i atmosfären till 5 år. Bert Bolin var en av forskarna som kommit fram till detta resultat. Men då stämmer inte Henrys lag. Så vad gör man? Jo, man säger koldioxidutsläpp som kommer från mänskliga utsläpp stannar kvar i atmosfären i 50 till 200 år. Man anpassar ”koldioxidteorin” och justerar Henrys lag. Man kan fråga sig vad människan gör med koldioxiden som gör att den stannar kvar så länge, i stället för att undersöka om det inte är ”koldioxidteorin” som fallerar.
  Om man i stället justerar Henrys konstant med avseende på att havet blivit varmare, skulle man naturligtvis konstaterat att den ökade koldioxidhalten endast till en mindre del var orsakade av mänskliga utsläpp. Merparten av koldioxidökningen berodde på att höjningen av havsvattentemperaturen minskade havets förmåga att kvarhålla koldioxid. På samma sätt som kolsyran ien en mineralvattenflaska minskar när den värms upp. Så även om inga utsläpp ägt rum så skulle koldioxidhalten stigit nästan lika mycket.
  Humlum visar på flera exempel.1991-1992 skedde ett gigantiskt vulkanutbrott från Pinatubo. Det borde har resulterat i ökning av den atmosfäriska halten av koldioxid. Men så blev inte fallet. Och det berodde på att klotet kyldes av eftersom så mycket sot slungades ut och minskade solinstrålningen. Härvid minskade havstemperaturen och havet kunde på nytt ta upp mera koldioxid. Alltså steg inte halten som man förväntat. Utbrotten av Mount St. Helens och El Chichon, 1980 och 1982 innebar på samma sätt minskad halt av koldioxid medan El Nino 1998 ökade koldioxidhalten på grund av höjning av havtemperaturen och följdaktligen minskning, eller avtrappning av koldioxidhalten.
  Det är minst sagt anmärkningsvärt när man försöker justera kända och väl dokumenterade fysiska lager, som Henrys lag, för att försöka få sina egna teorier om mänskliga koldioxidutsläpp att bli trovärdiga. Men som vi alla vet så har vi nu haft 17 års ”standstill”. Ingen seriös forskare kan väl i dagsläget påstå att AGW-teorin är särskilt övertygande.
  Läs också Humlums forskning som visas i Ingemar Nordins TCS https://www.klimatupplysningen.se/2012/11/04/humlum-ger-svar-pa-tal/ . Artikeln finns efter det första ”här”-et.

 15. tolou

  Det osakliga i debatten är att solens effekter lämnats därhän, och att detta har passerat rimlighetens gräns. Hög tid för reflektion och omvärdering. T.ex att solvariationerna enl. Shaviv är i storleksordningen åtminstone lika stora som GHG vad gäller uppvärmningen. Detta med 10x blir bara löjligt och gäller bara direkt TSI och likt GHG behövs förstärkningseffekter för att räkna hem genomslag på global medeltemperatur. Dead fish.

 16. Slabadang

  OT Savory granskas på WUWT!
  Jag vet inte men jag älskar den skepticism som florerar på nätet. Tim Ball analyserar eller snarare försöker gräva i i vilken utsträckning savorys ideer fungerar och vilken inverkan de skulle kunna ge ur ett globalt perspektiv.
  Det gäller att ha rätt förväntningar och sätta alla ideer i sina perspektiv. Savory säljer sin teknik med övertoner om vad de kan innebära rent resultatmässigt, men resultaten och möjligheterna med hans teknik behöver inte översäljas och om vi kan förbättra livsbetingelserna i de ökengränsland och grässtäpper vi har på planeten så räcker det gott som argument för att använda och satsa på tekniken.
  Savory överlever denna kritiska granskning med fanan i topp, och med retoriken nedämpad och urbenad så blir återstoden ändå tillräckligt suverän.
  Tim Ball anger argument mot Savory vi redan reagerat på.
  http://wattsupwiththat.com/2013/03/25/the-climate-mechanisms-of-world-deserts-and-limitations-in-allan-savorys-thesis/#more-82747
   
  PS. Lunchrapport! … jag har en period nu där jag kör svensk husmanskost och efter indiskt thailändskt pizza sushi och hamburgare uppskattar jag den nu mer än någonsin. Fläsklägg med rotmos är dagens rena njutning, med lite riven pepparot nedrörd i philadelfiaost som tillägg höjde upp det till en helt ny nivå !:) Bruna böner med fläsk och kroppkakor har jag dock aldrig förstått mig på. ”Kalvdans” åt jag i torsdags och den har sin rättmätiga plats på den svenska husmanska gourmettoppen.

 17. Anders Persson

  Som jag påpekade för några dagar sedan var det ett intressant möte i London lördagen den 16 mars. En professor Chris Folland från Met Office antydde att solen kan ha en viktiga påverkan på de längre säsongsbetonade variationerna, inte genom sina flackar utan genom UV- strålningen.
   
  http://www.rmets.org/events/long-range-forecasting-problem-mythology-science-and-progress/progress-understanding-drivers
   
  Om det gäller på säsongsskalan så kanske det också galler för längre perioder.
   
  Så tvärtemot man som ofta hävdas på denna TCS sida är vetenskapsmännen, inte ens på det förkättade Met Office, låsta i några positioner. Men de måste, som Lennart Bengtsson vid upprepade tillfällen påpekat, ha klara belägg för sina hypoteser innan de kan upphöjas till teorier.

 18. Anders Persson #17
   Så bra att man nu börjat tillämpa vedertagna vetenskapliga principer för att omhulda nya hypoteser.
   

 19. Lennart Bengtsson

  Lasse Forss
   
  Låt mig göra följande enkla observation. Under de senaste 16 åren har  havstemperaturen inte ökat. Detta ifrågasätts av diverse aktivistgrupper men som jag tror knappast på denna mer ”kritiska” blogg. Under dessa 16 år har atmosfärens kolförråd ökat med ca 65 milliarder ton och CO2 med  ca 240 milliarder ton. Det råkar också förhålla sig så att denna ökning är mer eller mindre proportionell mot de antropogena CO2 utsläppen enligt IEA statistik. och har i stort ökat i takt med dessa. 2012 var nettoökningen ca 22 milliarder ton.
  Jag vore därför tacksam att få svar på följande två frågor
  1. vilken mekanism i havet är ansvarig för nettoutsläppen i en situation da havstemperaturen inte har ökat?
  och
  2. Var har de antropogena utsläppen tagit vägen?
   
  LennartB

 20. Jan E M

  Per Welander #4
   
  Det är en brist att källan för temperaturkurvan inte framgår.
  Det jag jämförde med var NASA/GISS och NOAA och HadCRUT. Alla gav temperaturökningen 0,3 grader om man jämförde medeltalet för 1988-1992 med medeltalet för 2008-2012. 

 21. Inge

  #17
  Håller med ”Perfekt”. Låsningen vid CO2 har nog hindrat en hel del forskning kring andra möjliga orsaker till höjd global temperatur men det är ju bra när det kommer.
  #19. Verkar rimligt med denna reflektion.

 22. pekke

  Vad Solen gör påverkar i det långa loppet allt inom dess domäner ( Solsystemet ).
   
  ” SABER Reveals the Upper Atmosphere’s ”Breathing” Pattern, In Rhythm With the Sun
  San Francisco — A NASA satellite has observed for the first time a ”breathing,” an expansion and contraction, of the Earth’s upper atmosphere in response to periodic, high-speed solar winds ”
  http://www.nasa.gov/topics/earth/features/AGU-SABER.html
   
   
  ” Solar Wind Loses Power, Hits 50-year Low
  ”The average pressure of the solar wind has dropped more than 20% since the mid-1990s,” says Dave McComas of the Southwest Research Institute in San Antonio, Texas. ”This is the weakest it’s been since we began monitoring solar wind almost 50 years ago.” ”
  http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2008/23sep_solarwind/
   
  Det största feltänket inom klimatforskningen är att man mer eller mindre ser Solen som en konstant faktor som inte förändras pga TSI inte varierar speciellt mycket trots stora variationer i Solens aktivitet.
   
  Kanske dags att klimatvetenskapen börjar att titta på annat än bara TSI när Solens aktivitet börjar avvika från hur det varit under större delen av 1900-talet.
   
  Solforskarna börjar där i mot bli eld och lågor eftersom det verkar som att Solen är på väg mot en längre period av låg aktivitet även över nästa Solcykel.
  Något ingen solforskare sett på minst 100 år, fortsätter solfläckarnas synlighet att minska p.g.a. minskad magnetisk aktivitet hos Solen så kan vi vara på väg in i en liten eller stor Maunder Minimum.
   
  När solfläckarnas magnetfält hamnar under 1500 Gauss kommer de troligtvis bli osynliga för ögat även om de fortfarande finns på solytan och kan ses med moderna instrument.
  http://www.leif.org/research/Livingston%20and%20Penn.png
   
   
  Solen gör vad den gör, varför vet vi inte, men vad den gör påverkar allt i Solsystemet i slutänden.
   
   
   

 23. tolou

  Allt utom Lennart.

 24. Ingemar Nordin

  Lennart B #19,

  Under de senaste 16 åren har  havstemperaturen inte ökat. Detta ifrågasätts av diverse aktivistgrupper

  Uppenbarligen tillhör då Trenberth och Källén en ”aktivistgrupp” eftersom de hävdar att haven blivit varmare (djupt nere):

  http://davidappell.blogspot.se/2013/03/missing-energy-claimed-to-be-found.html?awesm=awe.sm_fENjV&utm_content=twitterfeed&utm_campaign&utm_medium=awe.sm-twitter&utm_source=t.co

  Kul LB att vi har samma syn på Trenberth och Källén! 🙂

 25. Ingemar Nordin #19
  Att Trenberth och Källén tillhör en aktivistgrupp är väl ganska välkänt?
  I övrigt anser jag att LB:s frågeställningar var relevanta för oss som inte tillhör någon aktivistgrupp och/eller religiös sekt. Jag förstår helt enkelt inte resonemanget i #14 i en ickereligiös kontext.
   

 26. pekke

  Anders Persson och Lennart Bengtsson.
   
  Om klimatvetenskapen fortsätter att vidhålla att mänskliga utsläpp av CO2 är den viktigaste faktorn för en global uppvärmning så får nog alla inom den vetenskapen be en bön om att vi inte får minskande temperaturer de närmsta årtiondena trots fortsatt ökning av CO2.
   
  Det räcker med att tempen faller ner på 60 – 70-tals nivå under en längre tid för att folk ska börja undra om klimatforskarna vet vad de håller på med.
   
  Europa är den världsdel som satsat mest på klimatforskningen och diverse åtgärder både ideologiskt och ekonomiskt, skulle den europeiska skattebetalaren känna att de/vi lika gärna kunde ha offrat dessa slantar till vädergudarna som deras förfäder en gång gjorde i vattendrag så kommer nog saker och ting hetta upp på ett helt annan plan än klimatplanen.
   
  Några av de mest alarmistiska forskarna samt div. andra högljudda alarmister får nog ha en koll på var bakdörren är i fall klimatet skulle bli kallare.
   

 27. Björn

  Lennart Bengtsson [13]; Jag citerar dig: ”Molnen är en följd av atmosfärens 3-dimensionella cirkulation och knappast påverkade av kosmisk strålning”. Här tar du direkt ställning mot Svensmark et.al och Nir Shaviv som Per Welanders inlägg idag handlar om. Vi är ständigt omvälvda av kosmiska strålar och det vore märkligt om dessa inte hade någon påverkan på vår jord och atmosfär. En annan aspekt är kosmisk strålning och sambandet med bildande av åskmoln som sällan är i fokus i klimatsammanhang. Det är en forskningsgren som också kommer mer i ropet framöver, liksom överhuvudtaget luftens jonisering.
  Vi kommer framöver att få se en explosion av rapporter om solen, solvinden, atmosfären, UV-strålning och kosmisk strålning, för vad som gäller CO2 finns snart inte mer att orda. Temperaturen kommer att falla och då kan man inte fortsätta påstå att det beror på CO2 när det finns så mycket spännande för unga forskare att lära sig om fysiken kring solsystemets okända egenheter. Nir Shaviv är ett gott exempel på de nya klimatforskarna.

 28. Lennart Bengtsson

  Björn
   
  Jag har en både öppen och kritisk inställning till klimatforskningen. Jag återkommer när idéerna om solens inflytande på klimatet som hänger samman med interna variationer i solens emissionsspektrum, magnetiska effekter på den kosmiska strålningen osv. Problemet är att vad jag hittills läst  inte varit övertygande. Här stöds jag faktiskt också av ledande solforskare. Huruvida det beror på min begränsade fattningsförmåga eller inte är givetvis en helt öppen fråga. Inte förstår jag hellre varför alla nödvändigtvis skall kallas klimatforskare, när de snarare sysslar med annat

 29. Lasse Forss

  Lennart Bengtsson, #19
  Jag hänvisade (#14 ) till Ole Humlums forskning och anvisade var texterna finns. För mig var de mycket upplysande. Läs och begrunda. ”Klimatflaggellanterna, trollmannens kost og de 10 tankekors” innehåller 34 sidor. Den senare forskningen är från Geo 365 men minst lika läsvärd. Den har naturligtvis blivit avfärdad med att ”samma tankar har blivit avfärdade tidigare”. Några verkliga argument kommer sällan från AGW-hållet. Själva avfärdantet är anses som tillräckliga bevis.
  Att TCS är nödvändigt ur kunskapssynpunkt kan inte nog understrykas. Jag har läst ”The Global Warming Stanstill” av David Whitehouse. http://www.thegwpf.org/report-global-temperature-standstill-real/
  Rapporten inleds med ett citat av Mahatma Gandhi: ”First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win”. Det känns som att sista stadiet i denna Gandhis visdom är nära.

 30. Lennart Bengtsson

  Ingemar
   
  Jag avsåg yttemperaturen då det är den så vitt jag kan erinra mig som spelar roll vid CO2 utbytet. En annan faktor som talar för att CO2 är en sänka i havet och inte en källa är försurningen som visserligen är ringa men fullt mätbar. 
  PS. Jag delar mycket av Källén och Trenberths uppfattning om klimatet men har också i vissa avseenden en avvikande uppfattning. Jag utgår från att detta har tydligt framgått av mina yttranden.

 31. tolou

  Många glömmer möjligheten att co2 kan frigöras från havsbotten från vulkanisk aktivitet. Antagligen sker övervägande del av vulkanismen under havsytan och som vi inte kan se. Men i vanlig ”forskar-anda” innefattas bara det vi kan se. Inget annat. Dead fish.
   

 32. Lasse Forss

  När det gäller solaktivitetsteorin så finns det ju mycket forskning som är peer reviewad. Men som av någon anledning inte kommer att finnas med i AR5. Jag har tidigare klippt ut Alec Rawls utbrott:
  More anti-science: the aerosols and clouds chapter repeats the second paleo-chapter error
  You know what I’m talking about: that bit about thinking that a climate driver can only cause continued warming if its own level continues to increase. The clouds and aerosols chapter says again that just leaving a proposed climate driver on maximum can’t possibly cause warming (page___, lines ___):

  “_____ _____ _____ _____ ____”

  And that’s the end of the section, AR5′s punctuation mark on why solar activity and GCR should be dismissed as an explanation for late 20th century warming.
  This is anti-scientific in its own way. Scientists are supposed to be smart. They aren’t supposed to think that you have to slowly turn up the flame under a pot of water in order to heat it. You could collect every imbecile in the world together and not a one of them would ever come up with the idea that they have to turn the heat up slowly. It’s beyond stupid. It’s like, insanely stupid. And multiple chapter-writing teams are proclaiming the same nonsense? Fruitcakes.
  Okay, I guess that means I’m ready to wrap up. Y’all have taken all these tens of billions in research money and used it perpetrate a fraud. As I have documented above, you have perpetrated the grandest and most blatant example of omitted variable fraud in history, but so far only the skeptic half the world knows it. You still have a shot, before global cooling is an established fact, to make a rapid turn around and save some shred of your reputations. But if AR5 comes out insisting that CO2 is a dominant warming influence just as global cooling is proving that the dominant climate driver is our now-quiet sun, then you all are finished on the spot. You’ll still have your filthy lucre, but the tap is going to turn off, and your reputations will be destroyed forever.
  Och hela rapporten finns här.
  http://wattsupwiththat.com/2012/02/22/omitted-variable-fraud-vast-evidence-for-solar-climate-driver-rates-one-oblique-sentence-in-ar5/

 33. Lasse Forss #32: IPCC:s syfte är att finna stöd för AGW-hypotesen och försöka undvika andra hypoteser. Vetenskapligt? Nej – men IPCC är en politisk organisation med ett politiskt, inte vetenskapligt, syfte.

  Närmaste åren blir spännande då solaktiviteten avtar och CO2 ökar.

 34. Sören

  Förvisso måste en sol-klimateffekt verifieras innan den kan byggas in i någon numerisk finmaskig modell. Men när man inte kan det får man väl också erkännande överge just den sortens modellerande i prognossyfte. Vad som annars blir hängande oinkorporerat är den påtagliga proxi-kopplingen mellan sol och klimat. Den följer inte solfläckscyklerna slaviskt, pga ocean lag, men den tycks ju icke desto mindre finnas, i något längre tidsskala, decennier-sekler.
   
  Jag är böjd att just nu indela klimatdiskussionen i sol- resp modellsidan, där solsidan inte laborerar med forcing-känslighet alls, eftersom man inte känner den mekanism med vilken en solpåverkan skulle behöva ersätta TSI, det enda modellsidan kan acceptera eftersom det trots allt bjuder på en forcing kvantifierad i Wm-2.
   
  På modellsidan däremot, där står både skeptiker och AGW-övertygade på samma sida i givakt som sagt för forcing-plus-feedbackparadigmet, och landar i ett ofta outtalat accepterande av underliggande trend som CO2-skapt, vilket resulterar i småruckanden på forcingkänsligheten. Detta utan att solproxi-empirins primat ens introduceras alls, fast den fortfarande kan visa sig behöva radera CO2-känsligheten helt.

 35. Anders Persson

  #27 Björn skriver att ”vi är ständigt omvälvda av kosmiska strålar och det vore märkligt om dessa inte hade någon påverkan på vår jord och atmosfär. ”
   
  Jo, det är lätt sagt, liksom andra liknande påståenden. Dessa är bra arbetshypoteser, utgångspunkter för undersökningar. Men tills de har bekräftats måste vi anse dem som nyttiga men obekräftade spekulationer.
   
  En himlakropp som definitivt HAR påverkan på jordens atmosfär och oceaner är ju månen. Men vad jag vet har det detta bara genom tidvattnet och alla försök att finna en relation mellan månens position (faser) och vädret på jorden har inte varit fruktbara – trots att vi ju alla skulle vänta oss detta. Å andra sidan har det aldrig varit någon som väntat sig att månen skulle ha den effekten att sakta ner jordens rotation.
   
  Så vad vi väntar oss uppfylls inte alltid, vad vi inte väntar oss existerar ganska ofta. ”Sunt förnuft” och vetenskap går inte alltid hand i hand, ganska ofta är de på rak kollisionskurs.

 36. Mikael

  ”AMSU’s global temperature web page, if accurate, is showing an abrupt climate change event, Channel 5 (600mb, 14,000ft) is showing a 0.8degC drop in global average temperature in just 9 days. This is remarkable, not repeated anywhere in the satellite record, let alone in March which is typically a warming month.
  Similar, though not quite so severe drops are shown in Channel 6 (400mb, 25,000ft) and 7 (250mb, 36,000ft) indicating that it is troposphere deep, perhaps a Super Tropospherical Cooling event!” (Bishop Hill)

 37. Micke Johnsson

  När man trodde man läst allt!
   
  http://debatt.svt.se/2013/03/25/miljopartiet-missgynnas-av-medielogikens-forenklingar/#comments

 38. Lennart Bengtsson

  Mikael
   
  Another, probably more likely reason is an instrumental error. Why not check some of the other AMSU instruments. There are quite a lot around. Can you find the geographical structure of the anomaly?
   
  LennartB

 39. Lennart Bengtsson

  Micke Johnsson
   
  Utan mediernas enorma stöd skull förmodligen partiet försvinna. Men såväl är det nog inte

 40. tty

  Å andra sidan har det aldrig varit någon som väntat sig att månen skulle ha den effekten att sakta ner jordens rotation.”
  Jodå, det är ett välkänt och väl förstått fenomen sedan länge. Effekten upptäcktes av Adams på 1850-talet, men det tog några årtionden innan man förstod mekanismen helt.
   

 41. Lennart Bengtsson

  Björn  och Anders
   
  Ja vi är helt säkert omgivna av kosmisk strålning och det är naturligtvis intressant att få klarhet i detta. Så länge människan har funnits så har man haft idéer om hur månen och de olika planeterna påverkar livet på jorden. Men innan man kan sätta igång och  producera klimathypoteser måste man faktiskt ha mer på fötterna. Att man av många skäl ogillar dagens energi och klimatpolitik innebär inte växthusgaserna inte påverkar jordens strålningsbalans- det har varit känt i mer än 150 år. När det gäller inverkan på klimat och väder av den kosmiska strålningen har vi tills vidare ingen substansiell kunskap – detta får man nog skaffa innan man börjar skriva om läroböckerna. Att klimatsystemet påverkas av kaotiska processer förvirrar säkert många både bland klimataktivister och dess vedersakare men så är det.  Vi har exempel på åtskilliga modellstudier att hiatus  på drygt 20 år händer utan någon ändring i den externa forcingen överhuvudtaget. Vi är nog tvungna att acceptera detta även om vi skulle föredra ett enkelt linjärt system, inte minst våra så energiska samhällsplanerare.
   
  LennartB

 42. Christopher E

  Jag vill envist påpeka att det faktiskt finns en tydlig korrelation mellan solaktivitet och klimat i 1500-årscykeln. Så hur mycket man än vill intellektualisera bort att solen påverkar klimat bara därför att mekanismen utöver TSI inte är förstådd så finns den ändå. Påminner lite om humlans flykt (om än den historien inte helt korrekt). 
   
  För tredje gången på några veckor; förklara då hur detta inte visar ett tydligt samband:
   
  http://news.sciencemag.org/sciencenow/assets/2001/11/15/2001111511.gif
   
  Ur: Bond, G.; et al. (2001). ”Persistent Solar Influence on North Atlantic Climate During the Holocene”. Science 294 (5549): 2130–2136.
   
   
   

 43. Anders Persson

  En eftermiddagspromenad runt Salas parker gav mig inspiration till en TV-pjäs om klimatet eller snarare om de disciplinen hos de tiotusenstals klimatforskarna.
   
  Dessa har ju ”som bekant” givits feta löner för att med förvanskad observationsstatistik och manipulerade datormodeller ge folk intryck av att klimatet styrs av CO2. Det fakta som tyder på annat, t.ex. att det är solen, i synnerhet dess fläckar ska tystas ner.
   
  En dag när pjäsens huvudperson, den korrumperade klimatforskaren Bengt Lennartsson för femtielfte gången kör ett program för att beräkna korrelationen mellan solfläckar och global medeltemperatur får han värdet 60% i st f 20% vid tidigare tillfällen.
   
  Han ber en kollega om råd och upptäcker att han av misstag viktat fläckarna efter cosinus av dess latituden. Detta framhäver ekvatornära fläckar. På pin kiv sätter han vikten till cosinus i kvadrat, vilket ytterligare framhäver fläckarna vid låga latituder. Nu blir korrelationen 80%.
   
  Bengt är nu riktigt upphetsad. Och än mer upphetsad blir han när han märker att den globala medeltemperaturen släpar efter med 8.6 dygn. Hans kollega påpekar att 8.57 är π gånger e!!!
   
  Bengt rusar in till sin chef, den ytterst inkompetente och korrumperade klimatprofessorn. -Näää, det här kan inte publiceras förrän man vet de bakomliggande fysikaliska mekanismerna. Och förresten så är Bengt anställd för att underbygga tilltron till CO2, inte undergräva den.
   
  När professorn märker att Bengt inte vill ta reson hotar han med avsked, rättegång pga kontraktsbrott, böter och konfiskerad pension.
   
  Enligt den bild av vetenskapsmän som cirkulerar här på TCS skulle han gå tillbaka till sitt rum och bränna sina papper. Och det gör han kanske. Av solidaritet med sina kollegor, för att hålla den stora lukrativa klimatkonspirationen vid liv. ”En för alla, alla för en”.
   
  Men 99% av de forskare som jag känner skulle göra tvärtom. Bengt skulle se framför sig hur han går till vetenskapshistorien som mannen som knäckte klimatvariationernas gåta. Det ger Nobelpris minst. Och konstanten πe kommer ju självfallet att kallas ”Lennartssons konstant”. Eftersom hans kollegor har fått en liten inblick i vad han upptäckt är det ju dessutom risk att någon av dem hoppar av och publicerar resultaten.
   
  Så Bengt hoppar av. Skulle han dras inför domstol, få kraftiga böter eller fängelse så kommer det ju bara att öka på det som alla vetenskapsmän ytterst traktar efter: odödlig berömmelse.
   
  Sens moral (för professorn och alla hans sponsorer): Det är svårt att hålla disciplin, ordning och lydnad bland vetenskapsmän som av egoistiska skäl strävar efter ryktbarhet genom att finna Sanningar.

 44. Tramsigt Anders P
   
  Det är den sortens balängesargumentation som UI mfl och även ’officiella klimatdebattörer’ ständigt vill ’leda i bevis’ att deras position skulle vara långt starkare än den är.

 45. tolou

  Kahneman on WYSIATI (What You See Is All There Is) – the tendency for people to believe their current information set is the complete information set. “It is the consistency of the information that matters for a good story, not its completeness.
  How can you overcome this bias?
  Well, one idea that comes to mind is to be a contrarian, challenge your own thinking, conclusions, consciously seek out information that might contradict your own conclusion.
  http://gbgorr.wordpress.com/2012/03/14/what-you-see-is-all-there-is-wysiati/

 46. Anders Persson

  #44 Jonas N: Sens moralen med min lilla ”pjäs” var att få er att tvivla på en global konspiration av vetenskapsmän.
   
  Hur mycket de än är betalda, hur mycket de än är förenade av lojalitetsband, hur mycket de än riskerar ekonomiskt: får de vittring på en omvälvande vetenskaplig nyhet så är det svårt att få dem att hålla rättning i leden.

 47. Anders Persson

  #45 Tolou: Väldigt bra länk till en uppskattande värdering av en mycket bra bok (Kahnemans ”Thinking fast and slow”). Men rekommendationen att ha ett öppet sinne gäller inte bara klimataktivister. . . .

 48. Gunnar Juliusson

  Anders #43 och #46.
  Det krävs mycket större bevisning för att lansera något nytt och omvälvande, än det som styrker rådande uppfattningar. Med tanke på komplexiteten i klimatet, vilket Lennart B återkommande framhäver, och den uppenbara svårigheten att reproducera fynd och prospektivt värdera hypoteser så är chansen att upnå ryktbarhet inom klimatforskning med kontroversiella fynd svårt.
  Det som är riktigt skrämmande med stora delar av klimatvetenskapen är ju att basdata och metoder inte redovisas klart. Sålunda måste alla basdata justeras och balanseras, och ofta även utväljas medan avvikande data bortplockas. Att detta görs utan noggrann redovisning av personer med dokumenterad önskan att skapa mer underlag för en dominerande hypotes innebär en extrem fara. Inom medicinen, ex.vis den nya avancerade genetiken, krävs för publikation att basdata offentliggörs så att andra forskare kan validera resultaten. Din ”pjäs” är i min mening mycket mindre sannolik än att ett stort antal ”forskare” vill stärka sin meritering genom att välja basdata och datajusteringar för att passa syftet att publicera sig i tidskrifter som aktivt söker sådana alster. Detta är inte någon konspiration utan mänskligt beteende i en värld där påstådd kunskap inte låter sig verifieras så lätt. När således nu klimatmodeller slår helt fel avseende global temperatur under 2000-talet ger det väldigt kraftiga dubier om använd metodik. Varje seriös forskare skulle kraftfullt ifrågasätta rådande hypoteser.

 49. Gunnar Strandell

  tolou #45
  Jag har just läst ut  Daniel Kahneman:  ”Tänka, snabbt och långsamt” och rekommenderar den varmt till alla som besöker TCS.
   
  ”Psykologen Daniel Kahneman, som belönats med Ekonomipriset till Alfred Nobels minne för sin banbrytande forskning, anses vara en av vår tids viktigaste tänkare. Hans forskning har haft stort inflytande inom en rad olika områden från ekonomi och psykologi till medicin och politik. Men det är först nu, i Tänka, snabbt och långsamt, som hans idéer blir tillgängliga för en bredare publik.”
  ISBN: 9789186815721

 50. Gunnar Strandell

  pekke #26
  I Sverige har vi bytt ut olja och kol mot biobränslen som inte ger några utsläpp av klimatförstörande CO2. Därför har den här vintern varit lika kall som vintrarna var på1970-talet. 😉

 51. inge

  Man måste vara medveten om att både Lennart och Anders skulle riskera sina rykten i AGw lägren  om de tex skulle försvara Nir Shavivs forskning ovan. 

 52. Anders
   
  Som jag sa, din lilla anekdotiska ironi var bara tramsig. På så många plan. Och som jag också sa:
   
   
  1) Bra dum-aktivister och dera sajter försöker med halmgubben ’global konspiration av vetenskapsmän’ (vill du verkligen sälla dig till dessa?)
   
  2) Beskrivningen av ’klimatforskningen’, hur den går till och att den skulle kunna omvälvas av en Eureka-invigelse.
   
  3) Beskrivningen av hur ’påtryckningar’ går till för att ’rätt resultat’ skall komam fram, emedan ’fel sorts resultat’ skall gömmas undan.
   
  4) Beskrivningen av TCS’ syn på vad din fiktiva unge idealistiska blivande Noblpristagare skulle göra efter sin ’omvälvande upptäckt’
   
  För övrigt skulle jag nog vilja syna ditt (kvantifierade) påstående, och att du:
   
  4) Berättar om de 99 unga lovande forskare, och deras upptäckter som inte lät sig styras av ’professorn’ och vad denne menade var smartaste väg framåt, utan valde (med risk för sin egen karriär, ekonomi, framtid, fritid osv) att trotsa chefen och gå vidare på egen hand och följa sin övertygelse i mål till ära och berömmelse och ev Nobelpris.
   
  5) Och jag skulle också vara intresserad av dem den 100:e var som inte gjorde så, dvs försakade ett ’nästan garanterat’ Nobelpris, för lojalitetens och kollegornas anslags skull. Och
   
  5b) Speciellt iom att du här ’undervisat’ om statistik och därför bör vara medveten om att en generell utsaga om att ’99 av 100 skulle agera såhär’ kräver långt fler än 100 observationer för att låta sig göras. (Nåväl ’99 av 100′ var nog mer ’talspråk’ än substans. Men:
   
  6) Du beskriver din egen ’uppskattning’ av hur andra (du säger dig känna) skulle ha agerat ifall de snubblat över ett ’nstan garanterat Nobelpris’. Dvs du beskriver ditt eget hypotetiserande om hur dessa (andra) hade agerat inför en lika (fullständigt) hypotetisk situation som dessutom för nästan samtliga veterligen var en närmast fullkomlig onöjlighet. Dvs du gissar om andras hypotetiska gissningar …
   
  Men för att återgå till ämnet: För att avgöra vem som är duglig och duktig (och självständigt och ffa sanniongssökande) forskare och vem som är med på tåget främst för att det är en förokrok, kanske kopplat till ett ’engagemenag’ eller vem som blickar mot nästa steg i karriärsstegen och kanske mer ’prestigefyllda’ uppdrag, räcker det oftast med att läsa deras faktiska vetenskapliga publikationer, och se hur väl de där beskriver slutsatserna av sitt eget arbete, och ffa hur noga de är med att vara tydliga om förbehållen.
   
  Och man behöver komma ihåg att de som får medial uppmärksamhet (och politiskt stöd) är ngt vädligt annorlunda än seriöst och rigoröst genomförd forskning.
   
  Avslutningsvis vill jag uttrycka min irritation över den idealiserade bild över hur forskning går till som du vill måla upp (UIs Olle Häggström har försökt med exakt samma nonsens). Klimatforskningen är inte i närheten av en väl fungerande forskningsdisciplin, och det kryllar av ’glada amatörer’ ’inkompetenta aktivister’ ’opportunister’ ’politiska agendor’ mm i den. Jag tycker snarare att fältet bör jämföras med ’genusforsningen’ som ju också var extremt i ropet (som tur var) för ett antal år sedan.
   
  Iden om fältet skulle präglas av förutsättningslöst sökande efter konskap och sanning, eller att sådant skulle befrämjas av de tongivande där, och ffa de politiska organen satta att ’främja fältet’ är ju helt verklighetsfrånvända …
   

 53. Jannemannen

  Full fart på  nätet: http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3662331.ece.
  kommentarerna är helt crazy och dissar climat scam för fullt! Fy på dem!
   
   

 54. Mikael

  Anders P, läs detta och begrunda: ”Professor Fritz Vahrenholt was once a favourite of the Anthropogenic Global Warming (AGW) from the 1990s, until in 2008 he came out publicly saying “we got it wrong, there is no AGW”.

  Prof Vahrenholt “we got warming wrong”
  June 12, 2012, Prof Vahrenholt addresses the Annual GWPF Lecture hosted by The Royal Society, during which he reaffirms the data and the science that clerly indicates, as many of us has been saying for years, that AGW is NOT happening. Climate change is real, of course climate changes, but the apocalyptic doomsaying is nothing less than errant nonsense parading as pseudo-science, as fake as Creationism or Intelligent Design.
  In Prof Vahrenholt’s own words in an article published in the UK Telegraph (18 June, 2012,here):
  Scientists of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) are quite certain: by using fossil fuels man is currently destroying the climate and our future. We have one last chance, we are told: quickly renounce modern industrial society – painfully but for a good cause.
  For many years, I was an active supporter of the IPCC and its CO2 theory. Recent experience with the UN’s climate panel, however, forced me to reassess my position. In February 2010, I was invited as a reviewer for the IPCC report on renewable energy. I realised that the drafting of the report was done in anything but a scientific manner. The report was littered with errors and a member of Greenpeace edited the final version. These developments shocked me. I thought, if such things can happen in this report, then they might happen in other IPCC reports too.”

 55. Micke Johnsson

  Lennart B
   
  Jag vet att Sverige hade mått förbannat mycket bättre utan detta lögnarnas parti!

 56. Från avdelningen”Det är värre än vi trodde”: Mer ränneskita bland eskimåer till följd av AGW:
  http://www.nunatsiaqonline.ca/stories/article/65674iqaluit_project_looks_at_link_between_stomach_illness-climate_change/

 57. Anders Persson

  #54 Mikale: Jag har inga problem med Vahrenholt. Det är en av många vetenskapsmän som visat ett öppet sinne och bytt uppfattning i en central fråga. Det hedrar honom och visar på intellektuell rörlighet och civilkurage. Men det säger ju inte att han har rätt i sak.
   
  Dessutom hade det varit bra att få veta av ”Mikael” bakgrunden till Vahrenholts professorstitel. Enligt tyska Wikipedia:
   
  Vahrenholt ist seit 1999 Honorarprofessor an der Universität Hamburg im Fachbereich Chemie.
   
  Vahrenholts kritik av IPCC:s rapport delas av många:
   
  “I realised that the drafting of the report was done in anything but a scientific manner. The report was littered with errors and a member of Greenpeace edited the final version. These developments shocked me. I thought, if such things can happen in this report, then they might happen in other IPCC reports too.”
   
  Men det säger ju inget om det korrekta i det vetenskapliga innehållet.
   
  Tidigare idag citerade någon Albert Einstein som sade att det räcker meden vetenskapsman för att bevisa att relativitetsteorin är falsk. Detta sagt av AE i polemik emot en bok 1931 som mobiliserat 100 tyska vetenskapsmän emot Einstein teori. Alltså om så 999 av 1000 klimatforskare kan beslås med felaktigheter, men en klarar sig så räcker det.
   
  TCS måste lära sig att skilja på vetenskaplighet och moral.  Både Kepler och Millikan förfalskade medvetet data för att få dem att passa in i deras favoritteorier. Moraliskt förkastligt, men deras teorier råkade vara rätt!

 58. Sten Kaijser

  Hej Anders,
  som du märkt är debatten på TCS ganska fri. Kanske borde vi vara lite strängare mot det tjafs som ofta förekommer mellan några av våra kommentatorer, men som du säkert också märkt så är många åsikter representerade bland dem som kommenterar. TCS har inga åsikter om vetenskaplighet och moral. TCS har som uppgift att arbeta för en genomtänkt klimatpolitik, och detta har vi som är skribenter gemensamt. I allt annat är vi individer med egna åsikter och detta gäller i ännu högre grad kommentatorerna.
  En vinst med att ha en tämligen fri debatt är att många av våra kommentatorer ser saker som vi inte själva hinner med, men som vi ibland tar upp ett par dagar senare.

 59. Christopher E

  Jag noterar tyvärr utan förvåning att det är lätt att hånfullt avfärda solens inverkan på klimatet som ”astrologi” och påstå att det inte finns (dvs inte känt för vissa) ”substansiell kunskap” om ett samband (#41)…
   
  … men tydliga samband som i #42 förbigås därefter med tystnad. Jag tycker nog en sådan korrelation är ganska rejält substansiell. 12000 år av total överenstämmelse, vilket inkluderar den s.k. Lilla Istiden som otroligt nog försökte avfärdas som resultat av ”vulkanism” häromveckan. Gäller dessa påpassliga vulkaner de övriga 10 köldperioder i studien som samtliga överenstämmer med solminimum också?
   
  Dessa köldperioder och värmetider är ganska kraftiga i differens, med tanke på hur de påverkar isbergsaktiviteten i Nordatlanten. Om solen bara påverkar genom TSI, som tycks vara en dogm i vissa läger, hur kan vi få dessa klimatsvängningar överhuvudtaget? För de finns ju. Är problemet att forskning som tar prover på havsbotten och tar proxies på kosmisk strålning inte räknas jämfört med ”riktig” klimatforskning som med datamodeller talar om hur det ska vara?
   
  Det klassiska ”correlation is not causation” gäller inte i detta fall. Vi kan nämligen vara säkra på att ingen okänd faktor på jorden kan styra solens aktivitet, och serien är för lång för att kunna avfärdas som tillfälligheter. Solen ger bevisligen stora klimatsvängningar vilket inkluderar Lilla Istiden och 1900-talet, och någon återkopplande effekt måste till, då TSI är för litet. Att man inte vet vilken denna är gör inte att det hela kan avfärdas.

 60. Börje S.

  #57 Anders P
  http://www.worldclimatereport.com/archive/previous_issues/vol1/v1n21/feature.htm
   
  Scrolla till fig 4! Där finns diagrammet som ledde till att jag omedelbart sökte mig till klimathotsskeptiska bloggar. Diagrammet publicerades i tidsskriften Nature någon månad före förhandlingarna kring Kyotoavtalet. Klimatforskaren och IPCC-medarbetaren Ben Santer hade helt enkelt klippt bort de delar av diagrammet som inte passade hans syften. Bedrägeri som klippt och skuret från paragraf 1 i hur man ljuger med statistik! 
   
  Samme Santer, fick jag sedan reda på, hade som lead author förfuskat klimarforskarnas deklaration om att de helt enkelt inte visste hur de skulle skilja naturlig förändring från den eventuellt mänskligt orsakade till oigenkännlighet, där denna osäkerhet förvandlades till oomtvistlig säkerhet att förändringarna var orsakade av mänsklig aktivitet.
   
  Senare blev jag bekant med klimatforskaren Manns hockeykurva, där författarna utan att knysta bytt ut temperaturskattningar från trädringar mot termometerstatistik fr o m 60-talet, ty enligt trädringarna gick temperaturen ned i modern tid. IPCC gjorde omedelbart Mann till lead author i klimathistoria, kurvan publicerades i alla delar av AR3 och även i Nature. Berättigad kritik avfärdades på det mest förolämpande sätt man kan tänka sig och Nature vägrade att publicera ens en bokstav av tvivlen.
   
  Senare gjorde klimatforskaren Briffa i ordning temperaturhistorik genom att i kritiska fall välja ut ett enstaka träd i den trädringsserie från Yamal som han använde för att anpassa kurvan enligt rådande önskemål, de sk spagettigraferna som användes av IPCC när hockeykurvan blivit för ökänd.
  Men förra året kom han visst på andra tankar och publicerade ett antal kurvor där medeltiden tycktes ha ungefärligen samma temperatur som nu. (För egen del misstror jag trädringstermometrar.)
   
  Nu frågar jag er erfarna forskare som delar med er av era värdefulla kunskaper och erfarenheter på den här bloggen: Är det OK att vid tiden för redovisning att i likhet med Santer klippa bort data som motsäger den hypotes ni undersöker?
  Är det vetenskapligt godtagbart att skarva ihop resultaten från diametralt olika mätmetoder för att anpassa resultatet så att det passar uppdragsgivarnas önskemål som hand i handske? Som Mann gjort.
   
  Ja, jag vet ju vad ni kommer att svara, men jag ställer frågan mest för att demonstrera varför jag som den obildade men grunnande representant för vox populi jag betraktar mig som emellanåt undrar om man kan lita på den etablerade klimatforskningen som presenteras oss från FN:s IPCC, från Rockströms institution och från 2-meters havsnivåhöjande representanter hos SMHI.
   
  90 till 95% av forskarna var helt övertygade om att IPCC hade rätt i att världstemperaturen skull höjas helt enligt klimatmodellerarnas ”best estimate” sades det. Nu när profetierna har skjutits i sank av verkligheten undrar jag hur många av de 96procentiska klimatforskarna som verkligen deltog i detta konsensusskitsnack som översvämmade medias klimathotarrubriker och fortfarande är det stående argumentet inom klimathotsberoende institutioner.
   
   
  Ska vi som intresserat kikar in i klimatforskningens värld, med tanke på ovanstående verkligen lyssna till konsensusargumentet?
   
  (I det forum där jag först fick syn på Santers fuskdiagram (hittar inte länken) fanns också ett antal världskartor där man med röda gröna punkter illustrerade temperaturutvecklingen. Genom att flytta 30 årsperioder några år framåt eller bakåt kunde man se hur fördelningen av rött och blått förändrades till oigenkännlighet: således kunde den som så ville genom att välja årtal att utgå ifrån bevisa att världen blivit kallare eller varmare.
  Det där var en ögonöppnare för mig, som aldrig tidigare hade betvivlat slutsatser som sades komma från vetenskapens för mig okända och helt oförvitliga värld. Nyttig erfarenhet som ledde till att jag avrådde mina barn från att underkasta sig svininfluensavaccination.)

 61. Trots att politiker vräkt ut hundratals miljarder kronor på AGW-hypotesen så har den inte bevisats vara rätt. Tvärtom så håller nu det ovetenskapliga cirkulära ”beviset” för AGW-hypotesen på att krackelera. Klimatmodellerna är felaktiga. Jag har själv hört Erland Källén säga att ”beviset” för AGW är att det finns ingen annan förklaring. Vilket nonsens.

  Om AGW-hypotesen är fel så måste man tillbaka till ritbordet. Vad gäller och vad styr? Pengar från politiker bör styras om till andra grenar än AGW-hypotesen. Och SMHI kan snarast lägga av med sina värdelösa regionala prognoser. Kommunerna kan spara sina klimatpengar. Flosklerna om ett fossilfritt Sverige kan Annie Lööf avveckla.

  Den verkliga faran för Sverige är ett kallare klimat, inte ett varmare. Det är inte kallare vintrar som är faran utan kalla somrar där grödor får svårt att växa. Hur ska livsmedelsförsörjningen klaras vid en ny liten istid? Detta är en relevant fråga. OM solen styr klimatet (och jag säger OM för jag har inte svaret) så blir det nog rejält kallare de närmaste två decennierna. Den av AGW-hotarna omhuldade försiktighetsprincipen borde väl gälla även vid risk för en istid.

 62. Börje S.: Richard Lindzen var en av författarna vid IPCC TAR. Han beskrev hur politiska kommissarier gick runt och sa vad han skulle skriva. Detta ledde mig in i spåret att något var mycket sjukt med vetenskapen hos IPCC. Donna Lafromboise har senare i sin bok beskrivit hur IPCC blivit WWF och Greenpeace förlängda arm.

 63. Börje S.

  Tillägg till #60
   
  Efter att ha förstått hur lättvindigt fakta behandlades från vissa representanter för klimatforskarna och deras mediarapportörer (i synnerhet det som kallas public service, men som borde heta public fooling) kände jag mig först dumsom en åsna, sedan fly f……d.
   
  Jag är fortfarande, efter 4 år mucket  upprörd över att ha blivit skojad, förd bakom ljuset, dragen vid näsan, duperad, vilseledd och bedragen.
   
  Jag ska naturligtvis försöka, det ska man ju, men jag tror ändå inte jag någonsin kommer att kunna förlåta detta oerhörda svek allmänhetens bildning som den gigantiska klimatlögnshotarapparaten med oerhört samvetslös hänsynslöshet utsatt och fortfarande utsätter mig och mina medmänniskor för.

 64. Börje S.

  Per W
   
  Jo, jag har förstått att Lindzen har stor integritet grundad på hans självmedvetenhet  om sin stora yrkeskunskap. En sådan människa kan inte godta att aktivister av vad sort det vara må försöker styra hans arbete. Han har dock en svaghet: han är rökare, vilket alltid används som argument mot hans kunskaper i klimatologi från förslagna tittaenfågel-företrädare för IPCC och stendumma australienska klimathoteribokskrivande miljöbrudar. 
   
  Inom mitt område finns t ex Johann Sebastian Bach, som under normala förhållanden var en hur snäll och timid personlighet som helst. Men när kyrkorådet tillsammans med stadens fäder ville styra hans musikskapande protesterade han med sådan kraft att han blev skickad till sinkaburom på vatten och bröd anklagad för halsstarrighet gentemot myndigheten. 

 65. Sådär jätteintressant tycker jag inte att det är att Vahrenholt är hedersprofessor, han har ju en PhD i kemi till skillnad från svenska AGW-doktorer som som vanligen inte har någon relevant utbildning överhuvudtaget.
  Det intressanta med Millikan är hur folk efter honom anpassade sina resultat efter hans resultat så att man steg för steg närmade sig det ”rätta” värdet från ett håll, något som är osannolikt om man hade gjort detta förutsättningslöst. Feynmann har skrivit om detta som ett exempel på dålig vetenskap.
  Det är inte utan att man känner igen den sk klimatvetenskapen i detta. Sedan AGW-dogmen fastställdes har uppskattningarna av klimatkänsligheten blivit marginellt lägre och lägre förutom de som gjorts av kättare och hamnat utanför det godkända spannet.

 66. #65 var ett svar på #57 vilket inte framgick

 67. Ann L-H

  Börje S. – # 60. Du är en pärla! 
  När ”erfarna forskare” hellre sätter sig på oss fåkunniga genom att informera om vilka konferenser de suttit av än ger oss de svar du efterfrågar så stärker det bara misstänksamheten mot hela klimathotsetablissemanget.
       

 68. Ann L-H

  Per W. – Ett litet tackinlägg jag skrev igår försvann tydligen ut i etern, så nu är det dags igen. Stort tack för dina olika infallsvinklar som din tidigare serie med politikerfloskler och nu med Friska Forskare Mot Strömmen. 

 69. ThomasJ

  N-A Mörner har publicerat läsvärd artikel, här:
   
  http://tallbloke.files.wordpress.com/2013/03/morner-2013a.pdf 
   
  (via Tallbloke)
   
  Mvh/TJ

 70. Sören

  Christopher#59
   
  Sant, AGW-sidan skulle behöva uppvisa en tydlig koppling över flera millennier mellan vulkanism-markörer (aska, kemi) och 18O-temperatur i iskärnorna.
   
  De två sidorna jag skrev om borde mer rätteligen heta bara geosidan och atmosfärssidan. Det förklarar något ytterligare, rent historiskt. Hur atmosfärssidan fört sig fram tyder på att den aldrig var riktigt klar över det. 

 71. Anders Persson

  #60 Börje S undrar om det OK att klippa bort data som motsäger den hypotes man undersöker? ”Är det vetenskapligt godtagbart att skarva ihop resultaten från diametralt olika mätmetoder för att anpassa resultatet så att det passar uppdragsgivarnas önskemål som hand i handske? ”
   
  Självfallet inte, men det sker dagligen i den vetenskapliga världen, inte bara inom klimatforskningen. Det är därför som vetenskapsmännen i alla discipliner har eller söker skapa kontrollmekanismer.
   
  Att fuska är definitivt ovetenskapligt. Dock innebär det inte automatiskt att resultaten är felaktiga. Johannes Kepler fuskade och så gjorde nobelpristagaren Millikan. Men deras påståenden var riktiga.
   
  Björn fortsätter: ”Det där var en ögonöppnare för mig, som aldrig tidigare hade betvivlat slutsatser som sades komma från vetenskapens för mig okända och helt oförvitliga värld. ”
   
  Vetenskapens värld är ytterst kaotisk och knappast oförvitlig. Enligt min erfarenhet är 10% av vetenskapliga uppsatser mer eller mindre medvetet vilseledande, 20% mer eller mindre vilseledande på grund av inkompetens.  Inte för inte har brittiska vetenskapsakademin The Royal Society sedan sitt grundande på 1600-talet devisen ”ta ingens ord för givet”.

 72. Guy

  Anders P #57
  ”Tidigare idag citerade någon Albert Einstein som sade att det räcker meden vetenskapsman för att bevisa att relativitetsteorin är falsk. Detta sagt av AE i polemik emot en bok 1931 som mobiliserat 100 tyska vetenskapsmän emot Einstein teori. Alltså om så 999 av 1000 klimatforskare kan beslås med felaktigheter, men en klarar sig så räcker det.”
  Kanända jag är trögtänkt men jag förstår inte vad första meningen har med den sista att göra? Kan någon upplysa mig?

 73. pekke

  Lite OT.
  Tidningshistoria från 70-talet om hur tongångarna var då, notera temperaturtrenden lite längre ner från slutet av 1800-talet till 1970-talet.
   
  http://denisdutton.com/newsweek_coolingworld.pdf
   
  Trender kommer och trender går skulle jag vilja påstå.
   

 74. Börje S.

  Anders P
   
  Jag förstår fuller väl att det pågår fusk även inom vetenskapens värld. Men det som hänt inom klomathotsfgrågan är att fusket kablats ut som sanning i sanslöst dyra propagandaapparater, i läroböcker i tidningar och kampanjer. Bara se hur Potsdams fabler om 4 graders temphöjning om 40-50 år: Public Fraud (Radio och TV)och pappersemedia trumpetar ut dessa skamlöst överdrivna fantasier som vore de dagsens sanning.
   
   
  Förra seklets temphöjning 0,7ºC. I scenariot förutsätts en höjning på 8ºC/sekel. Alltså kommer vi i detta sekel få uppleva en temphöjning 10x starkare än förra. Är inte det att ta i lite? SMHI höjer havsnivåerna i Östersjön med 1-2 meter på 50 år – 2 till 4 cm/år. Skattningar grundade på data från satelliter och bojar ger 1-3 mm/år. SMHI spår således en >10x snabbare höjning än den som råder idag.
   
  Hur stora ska överdrifterna bli innan sakkunskapen reagerar? 

 75. Anders Persson

  #72 Guy: ”Hundert Autoren gegen Einstein” (Hundra auktoriteter mot Einstein) var en bok som publicerades 1931 och där 100 experter sade sig visa att relativitetsteorin var felaktig.
   
  Einstein lär ha kommenterat att om han hade fel hade det räckt med en ”auktoritet” för att visa det. Detta är alltså ett gott stöd för alla som inte är imponerade av konsensusargument.
   
  Å andra sidan, ett påståendet att mänsklig påverkan förändrar klimatet på ett avgörande sätt underbyggt av 100 ”auktoriteter” förlorar inte i vetenskaplig (men väl i politisk) trovärdighet om det visar sig att 99 av dessa ”auktoriteter” av olika skäl inte kunde underbygga sina påståenden, bara så länge en (1) av dem kunde.
   
  Det är inte ovanligt i vetenskapens förvirrade värld att det dras riktiga slutsatser ur felaktiga argument eller att man t.o.m. ljuger – men råkar ha rätt.

 76. Anders Persson

  #58; Sten Kaijser: Kloka ord som jag kan hålla med om. Men är det korrekt att hävda att ”TCS har inga åsikter om vetenskaplighet och moral.”
   
  ”Scam” betyder enligt min engelsk-svenska ordbok ”svindel” och ”skoj/bedrägeri” och ett genomgående tema i de redaktionella artiklarna (för att inte tala om kommentarerna) är att lyfta fram klimatforskarna som är eller anses vara korrumperade eller inkompetenta, eller båda. Men det kan mycket väl stämma in på 20-30% av dem – och det är illa nog.
   
  I London hörde jag från en vetenskapsman från det på TCS så förkättade Met Office att kanske har solen en påverkan, inte genom solfläckar, men genom UV- strålningen. Det var nytt för mig, det kanske inte stämmer, men det visar att Met Office inte är en stalinistiskt eller fascistiskt likriktad organisation utan kan ändra sig och/eller tänka i nya banor.
   
  Med min ”pjäs” ville jag drastiskt illustrera att forskare är svåra för någon Överhet att handskas med och likrikta, vilket utesluter någon global konspiration.
   
  Du skriver vidare att ”TCS har som uppgift att arbeta för en genomtänkt klimatpolitik, och detta har vi som är skribenter gemensamt.”  
   
  Jo, det var det som Lennart B. i ett tidigt inlägg vill uppmuntra TCS till att ägna mer krut åt. För ni ska veta att när ni kritiserar vetenskapliga resultat är detta mycket välkomnat – om den är saklig.
   
  Att på grund av dålig kunskap i vad som debatteras eller har debatterats sparka in öppna dörrar eller, vilket är vanligare, stryka alla forskare över en kam med att de är korrumperade och inkompetenta, ställer er utanför en seriös debatt. Därför bör ni överväga att byta TCS namnet.
   
  Själv anser jag att klimatdebatten bara kan föras i sannolikhetstermer, inte som ”antingen – eller”.  Det är en följd av att jag inom mitt verkligt professionella gebit, väderprognoser upp till 30 dygn, just arbetar med och förordar sannolikhetsuttalanden.
   
  Om tre veckor reser jag för FN (WMO) till Asien för att undervisa i detta för meteorologer som har att göra med extreme väderhändelser där absolut säkra prognoser är svåra att göra.
   
  Att tala i termer av sannolikheter kan tolkas som feghet, man kan ju aldrig beslås med att ha  ”fel”.  Men det är tvärtom, ståndpunktstaganden formulerade som sannolikheter har mer innehåll än koncisa ja-nej ståndpunkter. Detta var också vad en annan förkättad organisation, SMHI, 2005 förordade  genom sin dåvarande generaldirektör Maria Ågren – också inom klimatdebatten.
   
  Om detta ska jag föreläsa i London den 17 april http://www.rmets.org/events/should-weather-and-climate-prediction-models-be-deterministic-or-stochastic Med min ”stochastiska” inställning reagerade jag för 10-15 år sedan lika mycket emot talet om en spikrak uppvärmning till 2100, som jag reagerar nu emot talet att ”faran är över” bara därför att uppvärmningen planat ut.

 77. tolou

  Anders, du som är proffs på väderprognoser. Vad säger du om att:
  Betrakta solaktiviteten t.ex. Fluxen
  http://www.swpc.noaa.gov/ftpdir/indices/DSD.txt
  och lägg på 3 veckor, så får du en signal från solen på
      http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/daily_ao_index/ao.sprd2.gif
  Eller på lite längre horisont:
  http://www.swpc.noaa.gov/SolarCycle/f10.gif
  http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/daily_ao_index/month.ao.gif
  Är detta överhuvudtaget något som drar någon uppmärksamhet från dig?

 78. Anders Persson

  #77 Tolou: Som jag sagt tidigare, jag är ingen klimatforskare och har valt att överlåta den åt dem som har sakkunskapen. Men debatten på TCS förs ju över många ämnen, också väderprognoser och hur atmosfären fungerar.

 79. tolou

  Så du anser ändå att AO/NAO i allt väsentligt bara är ”slumpvisa” index och inte förtjänar att prognosticera?
  Och om du bättre kan förutse utvecklingen av AO/NAO som leder till förbättrade väderprognoser på säg 2 veckors sikt, är det inte intressant?

 80. tolou

  ”I am convinced that God does not play dice.” A. Einstein

 81. Lennart Bengtsson

  Tolou
   
  Ett sätt att förstå/förklara klimatproblemet är att vi nu har börjat spela med a ”loaded dice” Vad Gud spelar med vet vi inte, men vi kan göra en förnuftig gissning och anta att Gud faktiskt tittar på vad människorna har för sig och rättar sig därefter.
   
  LennartB
   
  Hsn
   
   
  Lennart
   
   
   

 82. Lennart Bengtsson

  Börje S
   
  Min uppfattning i detta fall är att Santer och Mann har handlat förkastligt  och därvid kraftigt bidragit till den olyckliga situation vi nu befinner oss i  med ett högst tvivelaktigt äktenskap mellan politik och klimatforskning. Det slutliga svaret på detta vet vi inte men den  snedvridna debatt som det har föranlett världen över är negativ och destruktiv för vetenskapen.
   
  LennarB

 83. Börje S.

  #82 Lennart
   
  Tack! 
   
  Klimatskutan måste således vändas 180 grader, från våldsamt överdriven ofta rent lögnaktig rapportering om tillståndet i världen till balanserad och försiktig tolkning av aktuell omasserad klimatstatistik. Det där kan ta tid, om det överhuvud taget är möjligt.

 84. Björn

  Lennart Bengtsson [41]; Kan inte låta bli att göra en kommentar till. Det här med strålningsbalans som du nämner, är inte så solklart utan värme. I en skrift från Göteborgs universitet, naturvetenskapliga fakulteten (se länk nedan), kan man läsa: ”Det finns bara två källor till den värmeenergi som finns i jordsystemet: solen och den heta jordkärnan. Huvuddelen av den värme som finns inom systemet kommer från solen”. Detta får mig att tänka, vilket jag tidigare i inlägg på TCS har påpekat och undrat över, att om vi får cykliska ändringar i dessa värmekällor, alltså de är inte konstanta, vad är då orsak och verkan i strålningsbalansen? Utan dessa värmekällor som har nämnts, har vi ingen ”växthuseffekt” och strålningsbalans. Hur kan man utan att veta, påstå att det är CO2 som har ändrat växthuseffekten och inte värmekällorna? Vad är alltså ytterst, temperaturen beroende av när man pratar om global uppvärmning? Vi har exempel från 1900-talet. Var det solen med bieffekter som ökade på temperaturen eller var det ökningen av CO2 som ökade på växthuseffekten? Om vi säger båda två, då måste vi kvantifiera bidragen, vilket inte hittills har gjorts.
  http://www.tellus.science.gu.se/fokus_arktis/klimatsystemet/jordsystemets_stralningsbalans/

 85. pekke

  OT.
  En till som tröttnat på de gröna ” John Bauertrollen ”  !

  Jo, han skriver så.
   
  http://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/tradkramare-forstor-miljon/
   

 86. Lennart Bengtsson

  Värmekällan från jorden är försumbar. Solvärmen kan förse oss med all energi vi önskar problemet är att den är alldeles för utspridd. Bioenergin står för ca 10% av den globala primärenergin och kan säkert öka med en faktor 3-5. Orsaken är att fotosyntesen är ganska ineffektiv och förmår endast omvandla ca 1% av solenergin eller ca 1KWh/m2 och år. Planetens behov av primärenergi kräver därför 150M km2 av brukbar mark vilket inte finns  Men det är helt klart att en effektiv och ekonomisk omvandling av solenergin direkt till vätgas eller  kolväten i flytande form är  vettig forskningsstrategi.
   
  LennartB

 87. tolou

  ”In years of low UV activity unusually cold air forms over the tropics in the stratosphere, about 50km up. This is balanced by more easterly flow of air over the mid latitudes – a pattern which then ‘burrows’ its way down to the surface, bringing easterly winds and cold winters to northern Europe.
  When solar UV output is higher than usual, the opposite occurs and there are strong westerlies which bring warm air and hence milder winters to Europe.”
  ”While UV levels won’t tell us what the day-to-day weather will do, they could be important in helping us develop improved forecasts for winter conditions for months or even a few years ahead and this is now being investigated.”
  http://www.metoffice.gov.uk/research/news/solar-variability
  Knappast ”recent insights”. Skrevs ju för ett år sedan.
  Tack Stickan no1 i grann-tråden:
  https://www.klimatupplysningen.se/2013/03/24/men-par-holmgren-sa-ju-att-snon-skulle-forsvinna/#comment-328908

 88. Anders Persson

  # 79 Tolou: Jo, vi kan förutsäga NAO indexet 2-3 veckor framåt. Men det sker inte genom någon intrikat prognosering av NAO-indexet för sig, utan genom prognosering av den storskaliga strömningen genom våra avancerade globala cirkulationsmodeller, t.ex. bla. den på ECMWF – ur vilket sedan bla. NAO-indexet kan räknas fram. NAO-indexet i säg är så slumpmässigt att det, till skillnad från El Nino t.ex., motstått alla försök till statistisk prognosering – vad jag vet.
   

 89. tolou

  Hursomhelst om det identifierats att solvariationer kan ha avsevärt inflytande på ”den storskaliga strömningen” så är jag nöjd tillsvidare.

 90. tolou

  ”Compared with the effect of man-made emissions over the last century, solar variations still have a very minor effect on long-term global climate trends, but this study shows they may have a detectable influence on winter climate.”
  One small step for Met Office…. One – giant leap for man kind… … Beeep

 91. tolou

  Den aktuella skriften är tydligen redan från 2011:
  ”We find that the model responds to the solar minimum with patterns in surface pressure and temperature that resemble the negative phase of the North Atlantic or Arctic Oscillation, of similar magnitude to observations.”
  http://www.nature.com/ngeo/journal/v4/n11/full/ngeo1282.html
   
  Kommentar modererad

 92. Anders Persson

  #91 Tolou: Svensk översättning:
  ”Här redovisar vi en ocean-atmosfär klimatmodell med ultravioletta strålningsvariationer baserade på dessa iakttagelser. Vi finner att modellen svarar på solminimum med mönster i ytan och temperatur som liknar den negativa fasen av den Nordatlantiska eller Arktiska oscillationen av samma storleksordning som observationer.
   
  I vår modell rör sig anomalierna ned genom den extratropiska vinternatmosfären. Om de uppdaterade mätningar av ultraviolett bestrålning är korrekta, driver låg solaktivitet, som observerats under de senaste åren, kalla vintrar i norra Europa och USA, och milda vintrar över södra Europa och Kanada, med liten direkt byte av den globala medeltemperaturen temperatur.
   
  Med tanke på kvasiregelbundenheten av 11-åriga solcykeln kan våra resultat bidra till att förbättra decennieprognoser [decadal climate predictions] för tätbefolkade extratropiska regioner.”

 93. Claudius

  Nir Shaviv ….. ett bekant namn från ”The Chilling Stars” av Henrik Svensmark och Nigel Calder. Såvitt jag vet är eller har Shaviv varit inne på liknande teorier som Svensmark
  Om han nu påstår något så radikalt som att solen styr klimatet får han nog räkna med arga motangrepp.
  Nu har jag inte följt TCS på senare tid, så jag är inte uppdaterad just nu. Emellertid kan jag berätta följande:
  Jag bruka fånga in TV-program som förefaller intressanta, vetenskapliga saker som jag kanske inte alltid hinner kolla av direkt.
  I februari sände SVT en serie om tre program från BBC, som handlar om Jordens fantastiska resa. I går såg jag det första. Där hävdades det att Jordens bana runt solen företer smärre avvikelser från en perfekt cirkel, eller ellips. Sådana avvikelser har en periodicitet av storleksordningen 100 000 år och medför att den del av solens strålning som träffar Jorden varierar med denna periodicitet. Enligt programmet kan detta vara anledningen till att Jordens klimat varierar i så hög grad att det har uppkommit istider. En ny djup istid emotses inom bortåt 100 000 år.
  Detta är således en ytterligare orsak till klimatvariationerna, en orsak som sammanhänger med själva galaxen, utöver de som nämns i Svensmarks bok (han redovisar vårt solsystems rörelse genom och mellan de spiralarmar som galaxen utgörs av).
  ”Felet” med dessa uppgifter är förstås att man inte kan göra gällande att mänskligt beteende skulle kunna påverka verkan på klimatet. Det galaktiska maskineriet är (än så länge) oåtkomligt för aldrig så ”miljömedvetna” personer.
  Dessutom är ju de processer som sker i Solen inte fullkomligt kända. Och inte ens om de blir helt klarlagda blir de åtkomliga för aldrig så ambitiösa ”Earth Hours” o likn.
   

 94. Björn

  tolou och Anders Persson; Intressant artikel om UV, bara synd att man inte gratis kan ha tillgång till hela artikeln. Men det finns en annan länk till en artikel som behandlar innehållet mer utförligt (se nedan). Om man nu skall dra ut konsekvenserna om innehållet, så tolkar jag det som att vi kommer att få leva framöver med kalla vintrar och framför allt längre. Solaktiviteten är ju på kraftigt nedåtgående och därmed minskande UV, åtminstone de närmsta decennierna. Även fast vi kommer att ha ett solmax detta år, är aktiviteten skrämmande låg. Hur kommer då inte närmandet mot solminimum 2020 att påverka vintrarna?
  http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=solar%20forcing%20of%20winter%20climate%20variability%20in%20the%20northern%20hemisphere&source=web&cd=14&ved=0CEgQFjADOAo&url=http%3A%2F%2Fphys.org%2Fpdf237444658.pdf&ei=Z8NRUbinOoKB4gSAr4HABQ&usg=AFQjCNGaVdx_X8H-T78rn1gkopVUBOCepg

 95. Lennart Bengtsson

  Om det nu skulle förhålla sig på detta sätt borde det ju i rimlighetens namn finnas en 11-års cykel i vinteranomalierna i Nordeuropa och Sverige. Detta är för mig okänt. Vore tacksam att få ta del av tillförlitlig statistik. Det finns otaliga exempel på rapporter där man i efterhand funnit  olika slag av mer eller mindre samband. Problemet är bara att dessa idéer inte har något påvisbart prognostiskt värde. Dessutom står man inför uppgiften att förklara varför dynamiska klimatmodeller producerar liknande anomalier utan några variationer i forcingen. Men om man nu av diverse obegripliga skäl inte begagnar sig av dynamiska modeller och deras interna egenskaper så kan man ju givetvis inte föreställa sig något annat.
   
  LennartB

 96. tolou

  Detta är ju precis vad Björn just länkat till?
  Lennart utmana dig själv nu och sätt dig i din egna kritiker-stol och släpp in lite nya perspektiv!
  Utmana din WYSIATI.

 97. Håkan Bergman

  Bara vi nu inte får hela våren och sommaren förstörd.
  http://www.wired.com/wiredscience/2013/03/alert-status-raised-at-icelands-hekla/

 98. Björn

  Här är några artiklar till i samband med artikeln i Nature Geoscience.
  http://planetearth.nerc.ac.uk/news/story.aspx?id=1073
   
  http://ktwop.wordpress.com/2011/10/10/new-papers-confirm-solar-effects-could-bring-on-little-ice-ages/
   
  http://www3.imperial.ac.uk/newsandeventspggrp/imperialcollege/newssummary/news_10-10-2011-10-51-13?newsid=102866

 99. Anders Persson

  #96: Tolou: Jo, Lennart B. har rätt. Den interna variabiliteten kan skapa variationer som, under en begränsad tid, kan ge sken av regelbundenhet, utan att någon extern varierande ”forcing” har varit verksam. Det är därför så svårt att genast avgöra vad som är regelbundet och vad som inte är.
   
  Till detta kommer den sk. ”Slutsky-Yule effekten”, dvs hur sk. löpande medelvärden, tex. över 10 eller 30 år, injicerar fiktiva regelbundenheter som inte fanns i originaldata.

 100. Per Östborn

  Är frekvensspektrum av tidsserien av någon klimatologisk storhet (t ex global medeltemperatur) ett användbart verktyg? Går det att utläsa en 11-årscykel motsvarande solvariationerna ur ett sådant diagram? Har klimatmodeller och verkliga tidsserier liknande spektrum?
   
  … Inspireras av de nya resultaten från Planck-satelliten som registerar den kosmiska bakrundsstrålningen – där verkar spektrum av fluktuationerna över himlasfären vara det viktigaste analysverktyget för att testa kosmologiska modeller.

 101. Lennart Bengtsson

  Björn and tolou
   
  Eftersom jag känner flera av de personer Du nämner lovar jag att följa detta noga men som den sanne skeptiker jag är. Jag har ju faktiskt arbetat med astronomer och solforskare de senaste 4 åren och kommer att fortsätta med detta. Mike Lockwood hade en artikel på detta ämne redan för mer än 2 år sedan så jag är väl informerad. Problemet är att jag har sysslat så mycket med icke-linjära system att jag behöver mer substans innan jag är övertygad. Jag har ännu inte lyckats falsifiera naturliga interna processer och tills dess är de dessa som är min Ockhams rakkniv
   
  LennartB

 102. Stickan no1

  LennartB #95
  Det är inga förändringar i forcing enligt den vanliga  TSI-skalan W/m2.
  Det är vid vilka frekvenser dvs höjder i atmosfären denna strålning absorberas som är skillnaden. 
  Så frågan är om det är forcing eller feedback enligt klassisk definition som Gregory et al. (2004) menar då de definierar begreppen utifrån en energibalans (men använder SI enhet för effekt)
  Eftersom ljusets frekvens påverkar temperaturen i atmosfären påverkar det med all säkerhet också molnbildning och cirkulationsmönster.
   

 103. Bertel

  En enkel fråga.
  När det gäller att bedömma koldioxidens påverkan  på  den globala temperaturen, vad hindrar oss?, att ta del av jordenlivets historia, då koldioxihalten var mycket högre än i dag, och därefter bilda synen på en sannolik framtid?
   
   
   
   
   

 104. Lennart Bengtsson

  Bertel
   
  Två kommentarer till  Din enkla fråga som nog inte är så enkel
  1. Hur säker är Du på att de sk rekonstruktionerna av tidigare CO2 koncentrationer är tillförlitliga?
  2. En viktig faktor är dagen snabba ändring av växthusgaskoncentrationen  som bedöms vara upp till 100 ggr snabbare än vad man tror hände tidigare i jordens historia. Vad betyder det? och vilka konsekvenser har det?
  3. Det finns en allmän övertro på historiska rekonstruktioner
  LennartB

 105. Lennart Bengtsson #104
  Detta att koldioxidhalten ökar snabbt sägs ge ödesdigra konsekvenser, oklart vilka. De förslag jag hört är att det skulle leda till snabba temperaturstegringar, vilket det inte har gjort samt att haven skulle försuras så att kalkberoende djur skulle drabbas. Det sistnämnda finner jag osannolikt eftersom de har utvecklats under perioder med väsentligthögre koldioxidhalter.
   
  Man borde ju rimligen kunna se exempel på dessa effekter i växthus där halten höjs i mycket snabbare takt än på jorden i övrigt. Mig veterligen finns det inga sådana effekter.
   
  Kanske du kan upplysa mig om vilka negativa följder den snabba ökningen av koldioxid har?

 106. Bertel

  Lennart Bengtsson.
  Tack för svaret, men måste fråga mer.  🙂 
  Är du tveksam till att vi har haft höga koldioxidhalter i Jordens historia som vida överstiger dagens? eftersom du ”antyder” att sk rekonstruktionerna inte är tillförlitliga, men samtidigt säger att dagens koldioxidökning är 100 ggr snabbare än vad man tror/vet/antar/gissar, eftersom, sk rekonstruktionerna är inte att lita på, enligt dig? 
  Om vi antar att du har rätt ang ökningstaktens snabbhet gällande tex koldioxidhalten, så varför skulle tidsaspekten i ökningstakten ha betydelse gällande klimatpåverkan?. Om koldioxidhalten dubbleras på 100, 200 eller 10 000 år ändrar väl inte koldioxidmolekylens egenskaper?
  Och du kan ha rätt ang övertro på historia, men man bör ändock ställa sig frågan,(ifall man tror sig veta att koldioxidhalten har varit mycket högre än dagens), hur mycket varmare var det då(tex när koldioxidhalten i atmosfären var ca 12 ggr högre än dagens)och jämföra detta med dagens klimatprognoser/gissningar hur koldioxidhalten påverkar jordens klimat. Trots att man inte kan får exakta värden på koldioxidhalten och temperaturen, ger det ändock en fingervisning, vad är rimligt att förvänta sig, vid måttlig ökning av koldioxid i atmosfären, eller hur?
   

 107. Lennart Bengtsson

  Hej
  Såvitt jag vet dagens ändring den snabbaste man känner till. Vi får se vad som händer. Det bör  långsamt bli varmare samt växa litet snabbare. Möjliga effekter på jordens klimat har IPCC utvärderat och utvärderar. Det finns en hel del artiklar och böcker på området. För klimatet blir det både positiva och negativa effekter beroende på var man råkar bo. För Sveriges del skulle jag vilja säga övervägande positiva effekter åtminstone för de kommande ca 50-100 åren.
  LennartB

 108. Lennart Bengtsson #107
  IPCC:s ”utvärdering” av effekterna är en sak som kan diskuteras i evighet, men såvitt jag vet finns det ingenting där som stöder att hastigheten av en förändring av koldioxidhalten har någon större betydelse, har jag rätt i detta?
  Om inte, kom med några exempel.

 109. Lennart Bengtsson

  Perfekt
   
   
  Du får nog invitera mig för en föreläsning
   
   

 110. Anders Persson

  # 107 Lennart B: På mötet i London var det någon som sade, jag minns inte vem, att en global uppvärmning är “bra” för dem som bor högre än 45 gr latitud, “sämre” för dem som bor på lägre latituder. Jag anvaender ” ” eftersom vi ju lever i en global ekonomi.
   

 111. Lennart Bengtsson #109
  Mycket gärna, vart skickar jag inbjudan?

 112. Anders Persson #110
  Och hur hänger detta ihop med det avsevärt förbättrade klimatet i Sahel?

 113. Pingback

  […] har nu turen kommit till Richard S. Lindzen. Tidigare artiklar har handlat om skeptikerna Nir Shaviv, Bob Carter och Roy Spencer. Lindzen är professor i meteorologi vid det anrika MIT (Massachusetts […]

 114. Pingback

  […] om vetenskapligt tunga klimathotsskeptiker. Tidigare artiklar har handlat om skeptikerna Nir Shaviv, Bob Carter, Roy Spencer och Richard […]