Vi vet var resurserna finns

Skiffergas mm
Vi har ju här på TCS ett flertal gånger diskuterat den sk ”skiffergasrevolutionen” och bla pekat på att tillgången på billig energi, förutom att den har potential att göra flera länder, bla USA, alltmer självförsörjande på gas och petroleumprodukter, också faktiskt tränger undan kol och minskar utsläppen av växthusgaser och det till låga kostnader. Nya upptäckter görs hela tiden. År 2006 upptäcktes ett stort gasfält utanför Moçambiques kust som sträcker sig över 100 mil och kan innehålla 70 trillioner kubikfot gas.
USA:s totala skiffergasreserver kommer att  expandera dramatiskt när nya källor tas i drift, och eventuellt nå 5.5 miljoner fat per dag i mitten av decenniet. Detta är en tiofaldig ökning sedan 2009. USA tillgodoser redan 72 % av sitt eget oljebehov, mot cirka 50 % för ett decennium sedan. Konsekvenserna av denna förändring är mycket stora geopolitiskt, energisäkerhetsmässigt, för militära allianser och för ekonomisk aktivitet.
Kritik har emellertid också riktats mot de positiva framtidsprogoserna, bla från miljörörelsen som förutom att peka på olika tänkbara miljöproblem även hävdar att detta är en bubbla som snabbt går mot sitt slut. Något som C-G förtjänstfullt redovisade i ett inlägg nyligen. Naturligtvis har dessa grupperingar också ett intresse av att få ett slut på en era av billiga fossila bränslen, trots att dessa just nu medverkar till en omfattande minskning av koldioxidutsläppen. Man måste därför anta att motståndet är av dogmatisk art.
Ofrånkomligt är emellertid att kombinationen av skiffergas och frackingteknik är fundamentalt annorlunda än att leta efter gas och olja som man gjorde tidigare, och det har obestridligen skapat nya stora reserver. I stället för leta med dyra och chansartade borrhål vet man nu exakt var gasen och oljan är instängd, nämligen i enorma sandstensformationer som sträcker sig över hela stater. Nackdelen är att enskilda borrhål tenderar att generera 20 % årlig avkastning på investerat kapital men de tenderar också att minska upp till 80 % under de första 18 månaderna. Man måste därför borra fler hål än tidigare.
Jag tror emellertid att de farhågor som rests kring de verkliga tillgångarna och kring ”bubblefrågan” är överdrivet alarmistiska. Det mesta av problematiken kring snabba initiala tillgångar, och en därefter utplanande produktionskurva, vid en nyproducerad ”källa” är relativt välkända inom prospekteringsindustrin. Utvinningskurvorna för konventionell olja eller skiffergas utgör ingen direkt överraskning för produktionsbolagen. Detta är variabler man räknat med.
Frågan är givetvis högeligen intressant och diskussionen kring detta bör givetvis fortsätta, särskilt eftersom nu även svenska media har börjat lyfta frågan. Fyndigheter finns i alla världsdelar, men det är i USA utvinningen är i full sving. Gasen är där på god väg att ersätta kolet som bränsle och pressar tillbaka oljeimporten, skriver tex DN helt riktigt.  USA:s produktionsökning av gas och – i mindre omfattning – olja hör till de största som setts de senaste 30 åren, konstaterar bla investmentbanken Goldman Sachs i en rapport
Skiffergasrevolutionen har, skriver tex Forbes, liksom alla revolutioner emellertid två sidor av myntet. Den har släppt lös en flod av billig energi, men det har också skapat ett ekorrhjul för borrare som hela tiden måste sätta in kapital i nya borrhål och visa på ständiga inkomster från gasen. Även om det sistnämnda i viss mån tycks vara dystra utsikter så innebär det en enorm lyx vi inte hade innan. Vi vet nu precis var det finns olja och gas och vi vet också hur mycket det kostar för att få den ur marken, menar man.
International Energy Agency utfärdade i november förra året en rapport som visar att USA kommer att överträffa Saudiarabien avseende total oljeproduktion 2020.
Goda nyheter för den amerikanska ekonomin, och världen, totalt sett.
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Gunnar Strandell

  Johnny!
  Jag är övertyygad om att de stora oljebolagen, har strategier och färdiga planer för en mängd olika scenarier.
  Den stora skilllnaden mot miljörörelsen och IPCC är att de har stora skillnader mellan de olika scenarierna och därmed är mer robusta.
   
  Oljebolag och andra energileverantörer kommer inte att passivt se på när deras inkomstbas minskar. Exxon kommer att finnas kvar även när den konventionella oljan ”sinat”.

 2. Hans H

  Om jag verkligen på allvar hade trott att CO2 var en fara för vår existens hade jag pushat så hårt jag kunde för fracking och kärnkraft…det hade ju varit det logiska..istället försöker de som är måna om Moder Jord ställa om mänskligheten till väderkvarnar och sollådor, vad blir det mer ? segelfartyg i sjöfarten ? hästar i jordbruket ? varmluftsballonger i flyget ? Alla skall bo så nära arbetsplatsen att de kan gå dit ? Min gamle far i sin himmel som upplevt sliten och svälten i det samhället skall vara lycklig att han slipper höra detta.

 3. Skogsmannen

  Intressant artikel gällande industrins framtidstro grundad på den planerade energiproduktionen.
   
  http://www.svd.se/naringsliv/branscher/industri-och-fordon/industrin-ser-svart-pa-framtiden_8057306.svd

 4. Lasse

  Detta är en ny energiresurs som kan förändra världsbilden radikalt eftersom det är nya områden som kan exploateras och lämna gamla energileverantörer utan intäkter.
  Men lönsamhetan är tveksam-speciellt med ”20% avkastning per år” och 80% depriciering av flödet på 18 måader. Gissar att det är en ofullständig redovisning av kalkylen?

 5. Kalle

  Det som är högintressant i EIA-rapporten som bilden är tagen ifrån är att den uppskattar att det i Sverige finns 41 tcf utvinningsbar gas. Räknar man om det till något begripligt blir det ca 1000 kubikilometer gas, eller en kubikmil.
   
  Och prospektering pågår redan på flera platser, bla av Gripen gas som hittat gas i flera borrhål.
   
  I ett framtidsscenario där vi blir utan olja kan man mycket väl tänka sig att börja köra transporter på gas. De flesta fordon kan förmodligen med en mindre justering köras på gas i stället för bensin och diesel. Fast risken då vi är med i EU är ju att vi måste sälja gasen på öppna marknaden och inte har råd att köpa den själv.

 6. JonasBsson

  Det kunde man ju ge sig tusan på, att största delen finns på Norska sidan av gränsen 😉
  Att inte ta till vara på en resurs som finns tillgänglig på grund av en ”teori” som till råga på allt inte verkar gå att verifiera kommer inte att hålla i längden. MEN vi måste samtidigt som vi utnyttjar den se till att det görs på ett sätt som inte förgiftar miljön i dessa områden. Redan nu ser vi problem med hur man har struntat i miljöproblemen vid utvinningen i USA och protesterna där så även om jag är en AGW-skeptiker så ställer jag mig nog bakom alarmisternas farhågor i den här frågan. Jag vill inte att kartan ovan ska vara något vi visar våra barn i framtiden där de röda områdena visar var det är obeboeligt.

 7. Christer Löfström

  Skogsmannen #3
   
  Du noterade förhoppniongsvis Vattenfalls synpunkter på ny kärnkraft i Sverige.
   

 8. Janne

  #5 Kalle,
   
  Det finns redan idag bilar som körs på LPG (LiquefiedPetroleumGas) i flera länder. Det har aldrig varit direkt aktuellt i Sverige men alla bilar som går på Biogas kan köras på LPG med mindre justeringar.
   
  På den amerikanska marknaden skulle de ganska snart kunna ställa om sin bilpark till att gå på skiffergas.
   
  Under kriget utvann man skifferolja i Sverige .
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_skifferoljeaktiebolaget

 9. Janne

  I dagens Telegraph skriver man om de Engelska fyndigheterna som skulle kunna ge värme åt hushållen i hundra år.
  http://www.telegraph.co.uk/earth/environment/9975652/Shale-gas-could-heat-all-homes-for-100-years.html

 10. Argus

  #7
   
  Det riktigt sjuka är väl att Vattenfall vill ha en ’lagom’ stor brist, så priserna är bekväma ur deras position. Ett särintresse som hotar rikets säkerhet.

 11. Slabadang

  Bra Johnny!
  Nu kommer det samtidigt nyheter runt LENR-tekniken denna månad. Rossis e-cat är testad av tredje part och resultatet kommer publiceras i känd tidsskrift (ej hans egen! 🙂 )
   
  Grekerna i Deflaikon ( Rossis tidigare samarbetspartners) som tagit fram sin Hyperionreaktor låter kunderna kalorimetertesta rektorn själva med egna instrument och skriver nu kontrakt med kunder i parti och minut. Deras affärsidè är att sälja teknisk konsultation baserad på den teknik som ligger bakom deras reaktor för att hjälpa kunderna att utveckla egna applikationer av reaktorn. Är det en lögn så är det en fräck gigantisk sådan och hur lurar i så fall även Deflaikon sina kunder?
   
  Problemen med att få fram en fungerande stabil reaktion har varit kontrollen av reaktionen och att ”mala” de metallpulver som används, blanda dem i rätt proportioner och få rätt/optimal storlek på kornen i pulvren. Att hitta den lösning som gjorde att ingen extern vätgastillförsel krävdes var en viktig tröskel i utvecklingen.
   
  Jag har gått från skeptisk till troende och nu till vankelmodig och jag bedömer e-caten utifrån andra kriterier/observationer än de ännu saknade rent vetenskapliga. Två personer jag har mycket högt förtroende för är säkra och talar inte om LENRreaktionen som en fråga utan som säkert faktum. ” It works .. get ower it”!. För mig som är en nukleär anafalbet gäller att bedöma andra observationers och observatörers trovärdighet. Är Essèn att lita på ?
   
  Tittar jag på Rossis utveckling och de hinder och förseningar han råkat utför så tolkar jag hans erfarenheter och agerande som en bekräftelse på verkliga naturliga och i princip alltid förekommande trösklar och problem vid en utveckling av en produkt. Andra tolkar det som om han medvetet ”fibblar” medan jag av erfarenhet tolkar det precis tvärtom och skulle bli betydligt mer skeptisk om saker sagts gå som på räls.
   
  Certifiering och patent är ett litet helvete och ett dilemma för Rossi i detta fall. Det blir otroligt svårt att äga rätt och vissa rättigheter om tekniken fungerar och balansen att berätta tillräckligt men inte allt , blir ett naturligt självbevarande måste för Rossi, för att bibehålla makt och kontroll över sin reaktor/teknik och kan samtidigt lätt förväxlas med ”fiffel och båg” för de som endast har sitt vetenskapliga intresse som drivkraft.
   
  Ur ett affärsmässigt perspektiv ser jag inga som helst konstigheter med Rossis agerande då jag förstår det inbyggda dilemmat. Om han är en så förbannat duktig bedragare att han använder detta affärsmässiga dilemma som fasad för att genomföra ett gigantisk bedrägeri så är han så skicklig rent teknisk när han lyckas lura både professorer och framstående toppingenjörer samtidigt som han lyckas lura såna som mig som bedömer honom efter hur han agerar som entrepenör , så skicklig att han som bedragare hamnar i en helt egen ny klass.
   
  Jag vill också bedöma Rossi ur bedragarperspektiv och här stämmer ingenting med hur folk tidigare gjort för att komma åt stålar på en hypad eller falsk affärsidè. Är det stålar han är ute efter så har han verkligen trasslat till det i onödan och hans beteende blir direkt motsägelsefullt och kontraproduktivt. Rossi skulle redan nu sitta på hur många miljarder som helst om han gått ut till allmänheten och tagit emot kapital i ett risk/utvecklingsbolag. Nu har han istället valt de svåraste och mest krävande samarbetspartner, investorer och kunder.
   
  Så för mig återstår endast en alternativ förklaring till om Rossi är en bluff, och det är en mycket hittills okänd och komplex sociopatisk psykdiagnos! Vad som ytterligare talar emot Rossi som bedragare är att ingen som jobbat med Rossi anser sig ha blivit lurad av honom ännu. Bill Donovan som hjälpte Rossi att gå ifrån 200 C e-caten till heat-caten måste i så fall också vara en bedragare och jag kan helt enkelt inte få ett bedrägeripussel/scenario att gå ihop. En epidemisk form av självbedrägeri syns mig otroligt. Univerisitetet i Bologna borde väl också gått ut och dämpat hypen rädd om sitt varumärke om det Focardi och Rossi hävdar är fel?
   
  Nu kommer den tredje-part utvärdering alla hoppas skall bringa klarhet om e-caten och jag har sett fram emot det sista förlösande beviset för eller emot Rossis e-cat. En svensk test av heat-caten blev ett fiasko för Rossi. Så vi får extremt stora och motsägelsefulla uppgifter om LENR. Mitt vankelmod består och jag är fascinerad över att jag inte helt lyckas göra mig säker åt något håll trots all information jag fått både officiell och ”off the record”. Jag kände mig så säker och trygg när orden ”It works get ower it!” kom, för att sedan efter floppen med testet av heat-caten omedelbart hamna i vankelmod i alla fall.
  Hur som helst så önskar vi väl den stora majoriten att LENR funkar och det kan samtidig leda oss till subjektivitet och rent okritiskt önsketänkande. I sin rubrik ”Okänd Italiensk ingenjör, har funnit en helt ny nukleär reaktion som löser all världens energiproblem” så låter det ju för bra för att vara sant? Ja helvete vad min logik, omdöme, magkänsla och samtidigt förnuft är i slagsmål med varandra i denna fråga!
  Frågar jag magen så svarar den ja att e-caten faktiskt funkar, frågar jag rimligheten/ och min oddsindikator så svarar den nej! Jag skall försöka bestämma mig helt och inte vara en feg 1X2 are innan testet offentliggörs.
   

 12. Gunnar Strandell

  Slabadang #11
  Om E-cat fungerat hade Rossi köpts ut för länge sedan av något energibolag. Du kan vara lugn för att de redan testat tekniken.

 13. Jan-ErikS.

  Slabadang #11:
  Oj vad jag hoppas du har rätt. Är dock mer skeptisk.
   
  Gunnar S. #11:
  Är inte Rossis metod så pass väl hemlighållen att de (energibolagen) inte kunnat testa tekniken?
  De borde ju då gått ut och bevisat att det inte fungerar.

 14. Slabadang

  Gunnar S!
  Du underskattar uppfinnares havandeskap med sina produkter. Hur Leonardos nya ägarbild ser ut har vi inte en aning om ännu och att han är kvar är lika gärna ett bevis på att han är viktig och kanske så viktig att han är oersättlig eller gjort sig oersättlig. Han har enligt typiskt uppfinnarmaner försökt bibehålla makten och kontrollen över sin pryl som alltid blir ett problem och en begränsning för de som vill producera och få ut prylen på marknaden. Uppfinnare släpper sällan sin bebis förrens klockan blir fem över tolv och konkurrenterna sprungit i kapp. Been there, done that, seen that och har några t-Shirts som minne. Jag tror som sagt inte att det är stålar som driver Rossi ,han skulle agerat på helt andra sätt då.
  Och Gunnar ….hade något stort eller flera energibolag redan testat e-caten med negativt resultat hade Rossi inte tillåtits hålla på längre och även om man är artig inom näringslivet så skulle det komma tydliga signaler om fejket via omvägar.

 15. ThomasJ

  Intressant till 1000, utvecklingen blir mycket spännande att följa. Som Gunnar S. skriver i #1 har de stora energibolagen ett flertal scenarier respektive planer för fortsatt verksamhet, ett exempel beskrivs här:
   
  http://www.rigzone.com/news/oil_gas/a/125521/ExxonMobil_Plans_Worlds_Biggest_FLNG_Facility
   
  Kan f.ö. rekommendera prenumeration (gratis) av ’RigZones’ nyhetsbrev, plenty intressant info där… 🙂
   
  Mvh/TJ

 16. Indien har målet att byta ut hela energiimporten (främst olja och kol antar jag) till inhemsk skiffergas:
  ”The technology that requires drillers to smash rocks forcing millions of gallons of water and chemicals through cracks may help Prime Minister Manmohan Singh meet his goal of slashing the energy import bill by 50 percent in seven years and to zero by 2030, even as global regulators assess pollution risks from hydraulic fracturing, or fracking.”
  http://fuelfix.com/blog/2013/04/01/india-opens-shale-oil-and-gas-for-production
  Så visst ändrar detta spelreglerna. Oljepris sjunker. Såg att arabländer kompletterar olja med utvinning och export av skiffergas.
  Miljörisker? Såg man noterat fler jordbävningar i USA (osäkra om orsak-verkan), och har väl talats om risk för grundvatten?

 17. OR

  Magnus A #16
  Den här länken har stått förut på TCS

  Jag tycker den är en bra grundorientering i teknikerna som utvecklas, och det verkar vara så att gasen alltid finns under grundvattenlagren.
  När man läser länkarna i den här tråden blir det klart att det här knappast är något som går att hejda, och som jag har skrivit förut: Jag tror att hela klimatdebatten har satts upp som ”screening” 

 18. Sirapsodlaren

  Det positiva är att resurserna är någolunda väl spridda mellan länderna. Det medför att risken för konfliker om fyndigheterna bör minska.

 19. Ingemar Nordin

  Magnus A #16,

  Så vitt jag förstår så finns det inga miljörisker som inte är hanterbara inom kostnadsramarna för produktionen:

  1. Läckage av gas på vägen upp från ett par kilometers djup klaras av med att man har täta rör, vilket förstås ligger i producentens intresse som inte vill bli av med sin gas.

  2. Jordskalven som kan utlösas vid frackingen är så små på jordytan att de är jämförbara med vad en tung lastbil åstadkommer. En engelsk geologisk kommission har undersökt detta och konstaterat att det inte finns någon risk.

  3. I frackingens barndom hände det att manskapet som skötte källan tömde ut frackingvätskan i närbelägna diken och bäckar. Idag så är förstås det förbjudet.

  4. De miljölarm som motståndarna mot skiffergasen fört fram visade sig vara en bluff. Den gas som visades i propagandafilmen ”Gasland” var sumpgas som fanns naturligt i dricksvattnet på vissa ställen och hade inget med frackingen eller skiffergasen att göra.

 20. OR

  Hoppsan där slank det iväg! forts #17
  för att inga slags aktivister ska störa den här verkligt stora händelsen på energiområdet för hela världen. När gasen väl är etablerad måste ju minskningen av koldioxidutsläppen iallafall sitta halvbra, även för dom som ville de

 21. bom

  #16 Där har Du en politiker (Singh) med goda rådgivare och ett landsfaderligt mål att göra landet oberoende av importerad energi! Våra tomtar har som mål att köra landet bankrutt och värdesäkra sina politikerpensioner så länge dom lever (och som rådgivare tar dom andra tomtar har totalt vrickade ideer om att det skall ske ”grönt och hållbart” kosta skattebetalarna vad det kosta vill! Sagda tomtar fattade aldrig iota av vad NO-lärarna försökte lära dom och nu är det för sent!).

 22. tty

  MagnusA #16
  ”Miljörisker? Såg man noterat fler jordbävningar i USA (osäkra om orsak-verkan), och har väl talats om risk för grundvatten?”
  Mindre jordskalv har noterats vid disposal holes, d v s hål som borrats för att göra sig av med flytande avfall. Sådana hål borras där berggrunden är permeabel och där man alltså kan pumpa ned stora volymer vätska. Mekanismen är att höjt hydrostatiskt tryck kan minska friktionen i befintliga sprickor och därmed frigöra ackumulerade spänningar.
  Några belägg för att fracking utlöst jordskalv finns veterligen inte, och det är inte  heller troligt eftersom fracking per definition används där det inte finns några sprickor i berget.
  Risker för grundvattnet är reella, och beror i så fall på att foderröret i ett produktionshål inte cementerats in ordentligt utan att olja/gas tränger upp runt foderröret och förorenar grundvattnet. Detta är en generell risk som gäller all olje- och gasutvinning (och utvinning av geotermisk energi också för den delen). Det är inget som har specifikt med ”fracking” att göra.
  Nästan alla fall av metangas i vatten beror dock helt enkelt på att man borrat brunnen genom bergarter som innehåller metan (oljesand, oljeskiffer, kolflötser). Det händer då och då även på östgötaslätten, där ”fracking” knappast är frekvent, när borrade brunnar går ned i alunskiffern.

 23. tty

  #19
  ” I frackingens barndom hände det att manskapet som skötte källan tömde ut frackingvätskan i närbelägna diken och bäckar. Idag så är förstås det förbjudet.”
  Det har varit en del sådana fall i Texas, men det gällde inte borrningsmanskapet utan åkare som åtagit sig att köra vätskan till en destruktionsanläggning men kommit på att det var billigare att hälla ut den i första bästa dike.

 24. Staffan

  ”Om Obama godkänner Keystone-XL förvärras den globala upphett(s)ningen och utsätts USA för oljespill och miljödegradering, detta för att få ett av jordens smutsigaste bränslen.”  Docent James E. Hansen, f.d. NASA, i Los Angeles Times, 4 april.
     Smutsigaste?  Jo!  Tjärsanden innehåller mellan 360 och 510 miljarder ton karbon!  Karbon är ett gift för oss människor!  Eller…  Ja, ni vet.
     ”Det är ett nationellt intresse för USA att vi går tillbaka! Go backward!
     Men det gör ni väl?  (Min anm.)
     Hansen:  ”Vetenskapen om klimatförändring har funnits ett kvarts sekel!  Det finns inte längre några blandade budskap, bara katastrof efter katastrof! …  Allt gott som Obama gjort kommer att försvinna om han inte handlar snabbt och effektivt i fråga om klimatförändringen!!  Att förkasta Keystone är ett första steg!”
     Redaktionen:  Klimatforskare Hansen har just meddelat att han pensionerar sig som chef för NASA Goddard Institute for Space Studies i New York.
  http://www.latimes.com/news/opinion/commentary/la-oe-hansen-keystone-obama-20130404,0,3169887.story

 25. Staffan

  Förnyelsebar energi:  Sol?  Vind?  —  Nej!  Ved!
  Det är ”Economist” som tänker efter.
  Ett ved-eldat kraftverk släpper ut en del ”karbon”, men det kompenseras av den CO2 som sugs upp i de växande träden.  Verkar det.  Det beror förstås på:  Vilka träd?  Hur ser veden ut?  Osv.
  Ved kan emellertid användas i kol-kraftverk utan större investeringar.
  För oss i Sverige (ja, inte Mp förstås, de där från SoFo ni vet) verkar tankarna inte alls orealistiska.
  EU är förstås emot de här tankarna.  Plantera skog?  Vi behöver ju jorden för jordbruk!
  Och, får man väl själv säga, vindkraftverken är så vackra!  Har ni inte rest bortom Linköping?  Eh?
  http://www.economist.com/news/business/21575771-environmental-lunacy-europe-fuel-future

 26. Skogsmannen

  Christer Löfström, #7!
   
  Jo!  😉

 27. Ulrik

  Här skövlas för ditt biobränsle, skriver Sydsvenskan!!!
   

 28. Ulrik

  http://www.sydsvenskan.se/varlden/har-skovlas-for-ditt-biobransle/

 29. Kalle

  Angående e-cat så har Sveriges tekniska forskningsinstitut mätt, och den fungerade inte.
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3535258.ece
   

 30. Peter Stilbs

  Kalle #29 och andra om Rossi/e-cat :  Om det verkligen skulle finnas en kärnreaktion ger den tydliga spår ifrån sig i form av partiklar, strålning och nya isotoper. Allt är lätt att detektera – om man vill. Men man vill tydligen inte.

   

  Sen är det ”mystiskt” att man talar om ”katalysatorer” och uppvärmning för att få igång ”processen”.

   

  Kärnreaktioner har ingen relation till vad man menar med ”temperatur” = intensitet av molekylkollisioner

   

  Inte heller till ”katalys” – som är en beteckning för att en reaktion tar en annan väg för att nå sluttillståndet – som dock ligger på samma termodynamiska energinivå som utan katalysator – dvs där finns ingen ”energivinst” i form av frigjord energi.

  Bluff och båg är det med allra största sannolikhet.

 31. Kalle #29 och Peter #30

  Jag håller med Peter med tillägget att Coulombrepulsionen mellan positiva partiklar och en positiv atomkärna blir mycket stark på nära avstånd, och uttrycket är  väl etablerat och  generellt. Varför skulle den sättas ur spel just vid en Ni-kärna?

  Samtidigt vill jag erkänna ett dilemma som ligger i att i detta fall förlitar jag mig helt enkelt på ”etablerad forskning” och tror inte på en enstaka röst.

  Dock hävdar jag att det är enorm skillnad jämfört med ”klimatfallet”. Likafullt har tagit mig flera år att ta avstånd från det ”etablerade” forskningen på det området! Det stämmer som Ingemar citerade imorse att vi akademiker har en tendens att tro på erkända kollegor.

 32. Kalle

  Det är ju upp till Rossi att bevisa att hans anordning fungerar, vilket borde vara synnerligen enkelt. Men han håller på och tramsar och snackar en massa och drar ut på tiden. Helt klart en bluff. Om någon vill botanisera mer finns det massor med artiklar i ämnet och tusentals kommentarer i diskussionsfälten där hos NyT. Men efter att det mätts med RMS instrument som visade att det inte kom ut mer energi än som stoppades in så verkar NyT ha lagt ner bevakningen av Rossi.

 33. Mer resurser?
  Ett sätt att producera billig vätgas ur biomassa har uppfunnits:
  http://motls.blogspot.se/2013/04/percival-zhang-cheap-hydrogen-fuel-from.html#more
  Problemen med förvaring kvarstår dock såvitt jag vet.

 34. Staffan

  ”U.S. Passes Saudis In Oil Output, No Thanks To White House”
  USA passerade i november Saudiarabien som den främsta petroleum-producenten i världen.  Under de senaste fem åren har den inhemska produktionen ökat 40%, och hela tiden legat högre än prognoserna.  Förra året var ökningen 800,000 barrels om dagen.  Detta är den största inhemska produktionsökningen sedan borrningen började 1859, dvs någonsin.
     USA kommer vara världens dominerande ”energy powerhouse” i decennier – om inte Obama föredrar att sätta stopp för denna enorma tillväxt inom den privata sektorn.
     Under kampanjen 2008 lovade Obama att ”inom vår generation sätta stopp för oljans tyranni, på samma sätt som våra föräldrar satte stopp för Hitlers tyranni”.
     O. vill helst stoppa Keystone XL-ledningen.  EPA-myndigheten vill hårt reglera ”frakkningen”.  Miljövännerna hittar hotade djurarter där.  Ute till havs, och på federal mark, tillåts ingen oljeborrning.  Och framför allt:  EPA vill få bort karbon-utsläppen.  (CO2, ni vet.)
     I North Dakota tar ett borrnings-tillstånd 10 dagar att få.  Ska den federala regeringen besluta är 307 dagar mer normalt.
     O.s.v.   Läs själv i Investor’s Business Daily:
  http://news.investors.com/ibd-editorials-perspective/040513-650864-private-sector-boom-responsible-for-us-energy-surge.htm