Den lilla reträtten

reträtten
I våra svenska media hör vi nästan bara att FNs klimatpanel vill att världens nationer skall mångdubbla sina satsningar på s.k. förnyelsebar energi, dvs. vind- och solkraft. Rapporteringen från EU låter likadan. Men i själva verket så är vissa omsvängningar på gång. Vind och sol är inte den allenarådande räddningen från en framtida katastrof.
Företrädare för IPCC säger nu att t.ex. skiffergas istället för kol visst kan vara en bra energilösning, särskilt om man vill minska koldioxidutsläppen.
Professor Ottmar Edenhofer, vice ordförande för IPCC-författarna, säger: ”Skiffergasrevolutionen kan vara mycket konsistent med en låg-koldioxid utveckling – det är helt klart. Den kan vara till mycket hjälp som en bro-teknologi.”
Detta är ju särskilt goda nyheter för Camerons England där de gröna protesterna mot skiffergas varit våldsamma. Även kärnkraft är nu något som sanktioneras från högsta FN-håll:
Kärnkraft kan enligt rapporten utgöra ett ”ökande bidrag till tillgången på låg-koldioxidig energi”, men säger att ”operation risks såsom att ta hand om radioaktivt avfall betyder att det finns ”blandade hinder”.
Miljörörelsen verkar ta emot detta med blandade känslor. De mer extrema rasar mot dessa uttalanden från FN-håll, en del låtsas som ingenting och pratar bara om en storsatsning på ”förnyelsebart” och ändrade livsstilar, och åter andra har känt att vindarna nu blåser åt annat håll och säger att det kanske kan vara en god idé att även tillåta skiffergas och kärnkraft. För alla utom för den sista gruppen är besvikelsen stor.
Att vi som är skeptiska till den förda energipolitiken har pekat på alternativen skiffergas och kärnkraft i åratal håller man naturligtvis tyst om. Lika tyst är man om att vi sedan många år skarpt kritiserat ett annat katastrofalt misstag bland IPCCs åtgärdsförslag, nämligen deras uppmaning att använda biobränsle för världens transportflotta. Nu höjs ett varningens finger för ett felutnyttjande av exempelvis etanol.
Det är knappast den vetenskapliga kunskapen som har ändrats på sistone. Kunskapen om skiffergas, om kärnkraft (inklusive en framtida G4) samt om biobränslenas förödande konsekvenser för världens svältande har funnits där i många år. Nej orsaken till reträtten står nog att finna i dels att alltfler politiker fattat att den gröna energipolitiken är hopplöst oekonomisk, dels att Putins hot om att vrida åt kranarna på gasleveranser till de nationer som strävar emot hans geopolitik ändrat på de storpolitiska förutsättningarna. Energisäkerhet prioriteras framför luftiga drömslott.
Kanske är jag överdrivet optimistisk. Men börjar Världsnaturfonden, Jordens Vänner och Greenpeace och de andra gröna rörelserna att tappa det ideologiska greppet om IPCC? Kanske börjar lite sans och förnuft krypa in i dess arbete? Vi kan ju hoppas.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. LBt

  Det vore naturligtvis ett betydelsefullt steg i rätt riktning om SI och KU erkände sig till att en medveten satsning på utsläppsbegränsande åtgärder är befogad så länge kunskapsläget är som det är. En utveckling mot mer kärnkraft, naturgas och energieffektivisering bör av klimatskäl understödjas.
  Därtill kommer att Tysklands energipolitik fört EU in i ett betänkligt förhållande till sin omvärld vilket talar för storsatsning på skiffergas överallt och omedelbart inom EU. Även Sverige bör utvärdera denna möjlighet.

 2. Guy

  LBt
  Jag har länge undrat över ditt användande av ordet erkänna. Vad menar du egentligen med det? Är det i betydelsen att erkänna sina synder? Eller är det att erkänna brott? Eller att erkänna sig till en sekt eller vad är det. Du får gärna förklara vad du menar.
  ” En utveckling mot mer kärnkraft, naturgas och energieffektivisering bör av klimatskäl understödjas.”
  Säg hellre att en utveckling mot möjligast billig energi bör understödas (utan tilläggsfloskler).

 3. Astrid Å

  OT
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5841431

 4. Ann LH

  När vi inom en rätt snar framtid kan summera den senaste tidens ”Wende” i debatten så kommer vi nog att säga att det var då vi kunde återfå lite framtidstro även i det gamla trötta EU med sina tragikomiska, gröna skrikhalsar.
  Maken här påminde just om den ständigt aktuelle Tage Danielsson.
  Från Animalen:
  ”Orden ska strömma och käften glappa
  men ansiktet det får man inte tappa,
  tappar man ansiktet som diplomat
  serveras ens huvud på ett fat”.
  Alla våra grön-gröna politiker är ju inte beredda att totalt tappa ansiktet nu inför valet och allt, men säkerligen försöker de ladda om i det tysta. Snart nog kommer de ständigt glappande talrören ut och försöker övertyga oss alla att det egentligen var de som först av alla insåg att anpassning, fracking och kärnkraft skulle rädda Moder Jord. Kan Lovelock i sin nya bok hävda att mänskligheten har kapacitet nog att förbli den intelligenta delen av Gaia kan väl även de överge sin tidigare domedagsprofet Malthus.

 5. OR

  För mig är inte detta en liten reträtt, utan en del av en större politisk plan, som utgår från frågan: Vad gör vi i världen när så många fler behöver olja och den blir dyrare och mer riskabel att utvinna? Med insikt om hur mycket oljan betyder och har betytt för vår utveckling och välbefinnande. Bilden av den bekymrade aktivisten är inte heller bara ett tillfälligt skämt, utan en del av ett planerat sätt att handskas med den gröna idealismen. Den psykologiska dubbelbindningen med CO2-alarmismen har funnits med från början, och talar också för kärnkraft, och i viss mån för fracking-gas.
  Sökandet på bred front efter ersättning för oljan har utvecklats över hela världen. Systemomställningen till gas i USA har kommit igång och motståndet mot detta hade varit betydligt större om inte de möjliga motståndarna samtidigt hade varit upptagna av CO2-frågan. Gasen är också en mycket viktig del i USA:s ekonomiska återhämtning och återindustrialisering.
  I Tyskland har man gjort ytterligare en psykologisk dubbelbindning för att få med den starka gröna idealismen: ett program för nedläggning av kärnkraften samtidigt med att koleldningen, och CO2-utsläppen, ökar i första skedet. Kärnkraftsfrågan är i Tyskland laddad av den gastkramande erfarenheten av att vara förstahandsmål i ett tänkbart kärnvapenkrig under kalla kriget. Samtidigt som de gröna visionerna får testas fullt ut.
  För mig verkar det som om den här politiska planen har ursprung i USA. Inte bara att CO2-alarmismen har drag av amerikansk frälsningskampanj, dess utgångspunkt och uppläggning är realistisk och ganska storartat välvillig. Men stater är naturligtvis inte snälla, de har intressen! Putin utvecklade långt innan han blev president tanken att återupprätta Ryssland som stormakt med hjälp av energiråvaror. Europas självförsörjning och oberoende på energiområdet har nu blivit väldigt tydliga intressen.
  Så, kärnkraft och fracking-gas ligger ”i pipe-linen”. Två potentiellt farliga teknologier, som kräver stora kunskaper, omsorgsfullhet, och pålitlighet på alla nivåer. Korruption och inskränkningar i informationsfriheten är kanske den största faran för världen som helhet.

 6. Lbt
  ” En utveckling mot mer kärnkraft, naturgas och energieffektivisering bör av klimatskäl understödjas.”
  Det är inte av ”klimatskäl” som en sådan utveckling skall stödjas. Klimatet klarar sig själv och styrs av andra faktorer än mänskligt utsläpp av CO2. Det är för vår överlevnad och för vår möjlighet att kunna anpassa oss till det klimat som verkligheten kommer att tvinga på oss.

 7. HansH

  Det är vid sådana här omsvängningar man tydligt ser vart den svenska journalismen hamnat. Ingen utfrågas. Inget parti krävs på svar. Ingen CO2-clown får försöka förklara hur denne ser på fracking och kärnkraft. Mp,V och C borde grillas innan valet…- Hur är det nu..skall vi lyda IPCC..”den bästa samlade kunskap vi har för tillfället” ? …som de själva brukar säga. Och vad gör våra partier som är positivt inställda till kärnkraft ? Varför missar de den här chansen att växla ut på IPCCs omsvängning ? Inget är som det borde vara i landet.

 8. ceebee

  Så här i påsktiden med sina kristna religionens inslag och aktiviteter kan det vara på sin plats att påminna om att Jesus utfordrade 5000 personer med endast fem bröd och två fiskar. Då vore det väl konstigt om det inte skulle räcka med vindkraft och biobränslen för att hålla industrins hjul igång och behålla både hög välfärd och livskvalité. Religion som religion.
  Matt. 14:18-21

 9. Pär Green

  8 ceebee 2014/04/20 kl. 12:17
  ”Så här i påsktiden med sina kristna religionens inslag och aktiviteter kan det vara på sin plats att påminna om att Jesus utfordrade 5000 personer med endast fem bröd och två fiskar. ”
  Är en överdriven uppgift, uppgiften avser, per portion!

 10. Tudor

  #8 ceebee
  Det där var verkligen visdomsord som passar påsken då Jesus först dog och sedan återuppstod från de döda. Vilket mirakel!
  😉
  Svenska Kyrkan fyller på med ännu fler kloka ord.
  http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=680427

 11. Lars Cornell

  Var kan man läsa det IPCC skrivit om kärnkraft ? Vill se med egna ögon.

 12. LarsW

  Fracking är inte allena saliggörande. Det går åt stora mängder vatten som på många håll –särskilt i USA– behövs till åkrar och djur, och förorenar dessutom grundvattnet. Det är dessa fakta som motsåndet grundar sig på. Vem vill ha sin brunn förgiftad?
  http://www.cleanwateraction.org/page/fracking-dangers

 13. Pelle L

  Tudor #10
  Jag har aldrig ångrat mitt uträde från den (en gång i tiden) svenska statskyrkan.
  Men prästen Joel Ingmarsson levererade ett litet guldkorn i avdelning omdefinierade svenska talesätt:
  ”Jag tycker att Martin Luther satte huvudet på spiken när han sa: ’Även om jag visste att jorden skulle gå under i morgon, skulle jag plantera ett äppelträd idag'”
  Att sätta huvudet på spiken 🙂
  För övrigt verkar den blivande ärkebiskopen Antje Jackelén prata mer om klimatet än Lena Ek själv.
  Det religiösa har på något sätt blivit en icke-fråga inom kyrkan.

 14. Lars Karlsson

  Lars Cornell mfl läs här.
  http://atomicinsights.com/
  IPCC working group III recommends nearly quadrupling nuclear energy

 15. Lejeune

  #12
  Nu verkar inte cleanwateraction vara några sanningsvittnen direkt, om climate change skriver dom:
  ”There is unprecedented scientific consensus that climate change is real, present and caused by human activity. The International Panel on Climate Change warns that, without intervention, temperatures may increase more than 10°F by the end of this century. As the world grows hotter, water resources will become scarcer and more seasonal. Increasingly frequent heat waves will be accompanied by intense storms, dangerous floods and severe drought. etc etc”
  …..samma gamla vanliga alarmistiska dravel alltså!

 16. Ingemar Nordin

  LarsW #12,
  ”Det går åt stora mängder vatten som på många håll –särskilt i USA– behövs till åkrar och djur, och förorenar dessutom grundvattnet”
  Att det går åt vatten är korrekt även om man på sistone utvecklat frackingtekniken på ett vattensnålare sätt. Dessutom kan man använda havsvatten om frackingen sker ute till havs eller i kustbandet. Att det skulle förorena grundvattnet är nog mest en myt. Frackingen sker på betydligt djupare nivåer än grundvattnet (1500-2500 m).

 17. Olav Gjelten

  Klimathotet är en del av miljöreligionen. I Sverige är miljö något absolut heligt och totalitärt förbud råder på att ifrågasätta miljöfrågor om man inte vil bli helt avsågad och idiotförklarad.
  Utifrån detta faktum kanske det lite lättare att förstå varför det är så svårt att komma något vart när vi på ett vetenskapligt och realistiskt sätt vill debattera klimatet.

 18. Pär Green

  Vatten tycks finnas i mängd o massor i USA!
  Möjligen är det mer noggranna?
  Kan en risk för stämning påverka hygien? Men förståndet verkar knapert!
  18-åringen blev kissnödig och bestämde sig för att tömma blåsan i en vattenreservoar. Nu tvingas myndigheterna tömma hela bassängen på nästan 144 miljoner liter dricksvatten.
  2011 dumpade vattenkontoret cirka 30 miljoner liter vatten sedan en 22-årig man hade erkänt att han kissat i det. Då kostade det vattenkontoret cirka 215.000 kronor att tömma reservoaren, men i slutändan var det kunderna som fick stå för notan.
  Beslutet väckte starka reaktioner från kunder som ansåg att det var en onödig åtgärd. Vissa påpekade att det händer att djur trillar i vattnet och dör, utan att man tömmer reservoaren.

 19. Gunnar Juliusson

  #12, 16, 18
  Japanerna beskriver fracking med koldioxid: två flugor med en smäll!
  http://the-japan-news.com/news/article/0001212238

 20. ThomasJ

  Den riktigt stora ’diplomatiska’ utmaningen för diverse regeringar och dess lakejer/ politokrater accentueras mot frågan hur ska vi nu klara oss ur den samhällsletala situation vi försatt våra respektive länder och medborgare i via det religiösa troendet på det påhittade ’klimathotet’. Blir intressant att följa.
  Där finns emellertid inget hopp i att MSM och [främst] public service kommer att ’hjälpa till’ att undvika en total constructive loss, varken här i norra EUSSR eller i UK. Booker skriver vasst om hur illa ställt det är hos BBC (som ju är SVT/SR absoluta favvo), länk:
  http://www.thegwpf.org/christopher-booker-the-bbcs-groupthink-is-an-enemy-to-free-speech/
  Och nog ÄR PS ett veritabelt hot mot free speech alltid!
  Mvh/TJ

 21. tty

  OR #5
  Det verkar som om du inte har klart för dig att den riktigt stora energi-boomen i USA är skifferolja (eller rättare sagt olja ur lågpermeabla reservoarer, Bakken-fältet är t ex i dolomit, inte skiffer). Oljeproduktionen i USA är nu uppe på samma nivå som på 1980-talet och i Texas är den lika hög som under toppåren på 70-talet.
  Uppborrningen av nya gaskällor har bromsat upp kraftigt p g a de låga gaspriserna men gasproduktionen fortsätter ändå att öka p g a att de flesta oljekällor även ger gas, som det är förbjudet att flara bort under längre perioder.
  LarsW #12
  Fracking har använts i ett par miljoner borrhål sedan 1948, utan att någon har märkt några större miljöproblem. Många borrhål i Nordsjön och på land i bl a Tyskland och England har frackats, något man helst inte vill låtsas om nu.
  Fracking blev ett ”problem” först i och med att ett antal nya tekniker gjorde det möjligt att utvinna olja och gas i mycket stor skala ur lågpermeabla reservoarer. Det rör sig om ett antal nya tekniker som används tillsammans:
  – ”directional drilling”, d v s att man lärt sig att styra borriktningen och nu kan borra sig ner vertikalt till det olje/gasförande skiktet och där svänga ut och borra horisontellt.
  – Övergång från gel fracking till slick water fracking, vilket ironiskt nog inneburit att man kraftigt minskat mängden kemikalier i frackingmediat, ”slick water” är i stort sett bara vatten, sand och ett friktionsminskande/förtjockningsmedel (ofta guargummi) vilket gjort fracking mycket billigare och samtidigt effektivare.
  – Sektionsvis fracking, d v s man gör uppspräckningen av berget i sektioner i stället för längs hela den uppborrade sträckan i reservoaren samtidigt, vilket också ökat effektiviteten