Solens historiska betydelse blir allt tydligare

Solen
Samtidigt som FNs klimatpanel, media och politiker larmar om hur människans utsläpp av koldioxid ensamt styr klimatets förändringar så publiceras den ena artikeln efter den andra om solens inverkan på klimatet.
Bloggen Hockeyschtick förmedlar ofta forskningsartiklar om klimatet i historisk tid och jag brukar allt som oftast titta in där för att få lite tips om intressanta nyheter. Under senaste veckan så fastnade jag speciellt för två artiklar om solen.
Den första visar på en korrelation mellan iskoncentrationen under de senaste 5000 åren kring västra Grönland och solens aktivitet. Författarna konstaterar att det varit lite is under medeltiden, den varma romartiden och under klimatoptimum under sen Holocene. De menar också att de nordatlantiska strömmar som påverkat isläggningen är kopplade till solaktiviteten.
Den andra artikeln redogör för en korrelation mellan solaktiviteten och vintermonsunerna i östra Asien. Författarna menar att dessa monsuner påverkar stora delar av det globala klimatet. Studien går 6000 år tillbaka i tiden.
Visst, det är tänkbart att solens inverkan förvandlats till en nullitet sedan 1950 och att klimatet numera styrs av koldioxiden istället. Eller så har solen fortfarande ett stort inflytande på vårt klimat, och att 1900-talets uppvärmning åtminstone till en viss del hänger samman med att vi haft en ovanligt aktiv sol.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Det enda sättet för mig att förstå varför IPCC negligerar solens inverkan är att man helt enkelt inte VILL att den skall ha nån inverkan.
  Vetenskap?? Nix.

 2. Slabadang

  Uteslutningsmetoden!
  Vi kan vara säkra på att ingen vetenskaplig artikel kommer presenteras baserad på observationer av förändringar i det globala molntäcket före 1983! Satellitmätningarna från 1983 och framåt ger extremt tydlig koppling mellan mindre moln = Varmare GMT. Korrelationen mellan GMT och solen är av samma art och styrka med dessutom fler olika hypoteser om hur den styr och påverkar klimatet.
  Dessa två iakttagelser räcker för att konstatera att allt tal om 95% av ”forskarna säger” är komplett uppenbar och klockren bullshit. Propagandan avslöjas direkt i sina stora miotsägelser ”Osäkerheterna är stora” vs ”95% av forskarna säger”.

 3. Kenneth Mikaelsson

  En bra tankeställare..
  https://www.youtube.com/watch?v=y8EE0p9kx5o
  Kongpop U-Yen

 4. sibbe

  Jag brukar chatta med mina släktingar som bor på var sin sida av Lake Superior och Lake Huron vid North-Chanel, som berättade genom hela vintern för mig hur de klarade den värsta vintern på 100 år i USA/Kanada. DE som alltid trodde på klimatförändringen, blev nog mer och mer fundersamma, ju längre vintern tog.
  Hur var det de senaste 15 åren: den globala av satelliter och Metoffice mätta temperaturen stagnerade eller rentav sjönk samtidig som CO2 emissionerna ökade i allt snabbare takt. Medan förstås GISS gissade sig till ökade temperaturer, fastän inte signifikant.
  Fram till Köpenhamn och Climategate märkte ingen att något var på gång. Sen kom de stora avslöjanden och sen dess tittar en hel del av mediejournalister ändå lite mera skeptiskt på alla dessa katastrofstudier. I sommar-isfria Arktis i fjol frös ett 30-tal nöjesbåtar fast. Havsisen i Antarktis växte till rekordmycket, och ledde till att några klimatkomiker från Australien fastnade i den isen som enligt dem inte borde ha funnits. Isbjörnarnas minskning visade sig vara en ökning. För de bosatta i Arktisområdena växte de rentav till en plåga. Värmen påstås nuförtiden försvinna ner i havsdjupet. Eller så är det solen som lyser med sin frånvaro, eller, eller, eller… Stormarna minskade men blev dyrare. Mest katastrofal var i all fall, att studiepengarna för klimatalarmistiska studier minskade. Och, och, och…
  Tyskland var och är klimatförändringens förlovade land. Men tyska tidningar som Frankfurter FAZ har redan sedan en längre tid betvivlat att CO2 har den stora påverkan som IPCC:s klimakatastrof-forskare har simulerat fram i sina studier. Även ”Der Spiegel”-papperstidningen skriver: Klimatkatastrofen har skjutits upp…medan Spiegel online reporter ännu tapper kämpar emot. Der Fokus har inte haft en enda rad om den senaste IPCC rapporten, den var väl för magstark.
  IPCC är då tydligen en organisation som, för att säga det med alarmisternas slogan, nuförtiden är köpt av kärnkraft och frackinggasindustrin. Är det någon som är förvånat? Förutom Tomas P och vem var det till?

 5. Joakim A

  Man har investerat så mycket i framtida skatteintäkter att ingen annan ”sanning” får yppas som kan störa fastslagen ekonomisk linje.

 6. Gunnar Juliusson

  Björn Lindahl på SvD Näringsliv försöker återuppliva koldioxidlagring.
  http://www.svd.se/naringsliv/framtiden-finns-i-avskiljning-och-lagring-av-koldioxid_3465600.svd
  Plats för kommentarer.

 7. Slabadang

  Nätet äger MSM!
  http://wattsupwiththat.com/2014/04/19/26-multi-kiloton-nuclear-sized-explosions-from-detected-in-earths-atmosphere-since-2001/#more-107808
  This Earth Day, Tuesday, April 22, three former NASA astronauts will present new evidence that our planet has experienced many more large-scale asteroid impacts over the past decade than previously thought… three to ten times more, in fact. A new visualization of data from a nuclear weapons warning network, to be unveiled by B612 Foundation CEO Ed Lu during the evening event at Seattle’s Museum of Flight, shows that “the only thing preventing a catastrophe from a ‘city-killer’ sized asteroid is blind luck.”

 8. Olav Gjelten

  Undrar vem som riskerar mest på att öppet diskutera klimatet, nordkoreanen eller svensken?

 9. Gunnar Juliusson

  SvD firar Påskdagen med ytterligare en kvasireligiös kria om klimatet, nu som etisk fråga. Moralkakorna dryper.
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/klimatet-ar-ytterst-en-etisk-fraga_3481336.svd

 10. lennart bengtsson

  Ingemar
  På tidsskalan flera tusen år spelar säkert jordens bankurva kring solen en viktig roll. Ingen bestrider detta. Vi befinner oss just nu i en position med det största avståndet från solen i början av juli ( 5 miljoner km längre bort än i början av januari). Detta ger en minimal solstrålning i Arktis och borde följaktligen innebära en avkylning på NH främst i Arktis. Detta tycks knappast vara fallet idag vad vi kan se från de meteorologiska observationerna. Det är också en helt annan ( och välkänd företeelse då det beror på variationer i jordens elliptiska bana) process än betydligt mer frekventa variationer som beror på soldynamiken och därmed variationer i den ultravioletta strålningen och i solens magnetfält. Detta är intressant men tycks knappast påverka klimatet eller jordens strålningsbalans. Det finns i alla fall inga observationer som stöder en sådan hypotes varför det är befogat att behålla en kritisk distans som ju är en tradition i denna blogg och en del av dess attraktion. Det är därför inte av arrogans som jag bibehåller denna uppfattning utan helt enkelt av brist på data att validera en sådan hypotes.
  LennartB

 11. Pär Green

  IPCC ”bristande” intresse för solens betydelse kan enbart bero på att inte är lika enkelt att beskatta!
  IPCC:s intresse påverkas av alla bidrag som ges utan urskiljning, för deras egen försörjning.

 12. tolou

  Mängden av ultraviolett ljus som strålar från solen, minskar nämligen med solens aktivitet. Detta innebär att mindre UV-strålning träffar stratosfären, vilket i sin tur påverkar jetströmmarna i atmosfären.– De här stora meandrarna i jetströmmen blockerar de normala fuktiga och milda vindarna vi får från Atlanten. Istället får vi kall luft som dras ner från Arktis och Ryssland, säger Lockwood.
  http://www.expressen.se/nyheter/forskare-ny-mini-istid-kan-vara-pa-vag-hit/
  http://www.metoffice.gov.uk/research/news/solar-variability
  http://joannenova.com.au/2014/03/solar-output-correllates-with-the-north-atlantic-jet-stream-over-a-millenia/#comment-1403973
  http://tallbloke.wordpress.com/2014/02/23/jaime-jessop-climate-wars-co2-vs-solar-in-the-battle-to-lay-claim-to-jet-stream-anomalies/

 13. Johan M

  #10 lennart bengtsson
  ”..utan helt enkelt av brist på data att validera en sådan hypotes.”
  Och vilka data finns som validerar koldioxidhypotesen? En hypotes full av antaganden som inte har kunnat valideras med några mätningar. Tvärt om pekar de data som vi erhållit de senaste tjugo åren på att hypotesen inte stämmer. Vad gör vi då …. gör ett litet tillägg till hypotesen och antar att värmen gömmer sig i havet?

 14. Ingemar Nordin

  Lennart B #10,
  Jag vet inte om enbart banvariationerna är tillräckligt för att förklara de korrelationer (iskoncentrationen vid Grönland och monsunregnen) man pekar på i de nämnda artiklarna. De variationerna ligger väl på en ännu längre tidshorisont?

 15. Guy

  Johan M #13
  Jag är också nyfiken på svaret på den frågan. Koldioxiden fungerar i ett laboratorium, va bra! I verkligheten tycks det inte fungera. Hur många gånger har det inte diskuterats stigande koldioxidvärden utan inverkan på temperaturen. Ingen kursändring inom synhåll. Hur mycket fel skall det behövas för att hypotesen faller? Jag tror att många hypoteser har fallit betydligt lättare.

 16. Christopher E

  #14 Ingemar Nordin
  Du har rätt. Banvariationerna är på en annan, mycket långsammare, tidsskala. Att det gradvis blivit kallare av denna orsak sedan Holocena optimum är det precis som Lennart B skriver få som betvivlar. Men det finns ju också en tydlig klimatcykel med genomsnittsperioden 1470 år som är ordentligt korrelerad med variation i solaktivitet. Det är denna cykel som givit oss bla Minoiska och Romanska värmeperioderna, medeltida optimumet, Lilla istiden och just nu Moderna värmeperioden (det gäller oavsett om moderna värmeperioden förstärkts av växthusgaser).
  Se på figur 3C i detta arbete:
  http://www.essc.psu.edu/essc_web/seminars/spring2006/Mar1/Bond%20et%20al%202001.pdf
  1470-årscykeln är extremt tydlig under 12000 år. Här visad från proxy av isbergsavsatta sediment i Nordatlanten (svart linje). OBS: Tidskalan går från höger till vänster, och när kurvan går upp är det alltså kallare (kanske lite förvirrande efter alla temperaturdiagram som passerar här). Man ser alltså tydligt Lilla Istiden som puckeln längst till vänster. Blå kurva är proxy för solaktivitet via isotoper från kosmisk strålning. Korrelationen är närmast total.
  De som säger att det inte finns empiriskt stöd för sambandet solaktivitet/klimat far med osanning. Det är måhända sant att den korta solfläckscykeln på 22 år (eller 11 år om man bortser från magnetfältets riktning) inte tillfredsställande går att korrelera med temperatur, men det gör däremot alltså längre cykler.
  För att förekomma förutsägbar kritik; ja, denna studien gäller Nordatlanten, men den klimatcykel som syns där finns i proxies från platser runt hela jorden och är global. Och solaktivitet har givetvis global påverkan också. Nej, studien säger inget om exakt hur solaktiviteten påverkar, bara att den bevisligen gör det, och att det inte kan blundas för. Och den som tror att Lilla Istiden beror på vulkanism och bara slumpmässigt sammanföll med Maunder minimum, kan ju fundera över hur vulkanerna i så fall prickat in 9 tidigare solminimum också…
  Ja, jag har puffat för denna korrelation ett flertal gånger. Ursäkta för tjat. Men den ignoreras ständigt.

 17. ”Samtidigt som FNs klimatpanel, media och politiker larmar om hur människans utsläpp av koldioxid ensamt styr klimatets förändringar”
  Möjligen viss media och vissa politiker, men inte kan man säga att IPCC säger att solen inte har någon inverkan. Det var en rejäl överdrift.

 18. Ingemar Nordin

  Joho #17,
  Mja,för den globala temperaturen från 1950 till i slutet av 1900-talet så laborerar man huvudsakligen med aerosoler och CO2. Solen, vulkaner, havsströmmar och annat står för de små variationerna. Så visst räknar man med en minimal inverkan från solen (relaterat till solcyklernas 0,1 % variation över solcykeln). Solen utgör, som jag säger, en nullitet i sammanhanget.

 19. Magnus C

  Det är ju möjligt att det på lång sikt finns en korrelation med solaktiviteten. Mer forskning krävs dock på detta område. Men de förändringar som sker på kort sikt, typ mindre än 100 år, har väldigt få likheter med solaktiviteten. Och det är dessa ”snabba” förändringar som vi människor under en livstid faktiskt kan märka av.

 20. tolou

  Är det så svårt att se solens inverkan på medeltemperaturen i denna graf?
  http://climate4you.com/images/SunspotsMonthlySIDC%20and%20HadSST3%20GlobalMonthlyTempSince1960%20WithSunspotPeriodNumber.gif
  Är det bara jag som ser tendenser till ökad temp. vid solmax samt förekomst av bottnar under perider med låg aktivitet(sunspots)?!
  Tom. kan man kanske urskilja en ökande temp. trend för högre solfläckstoppar än för lägre, där vi nu alltså ser ut att gå mot en mindre avkylning till nästa solminimum(2020).
  http://wattsupwiththat.com/2014/04/10/solar-periodicity/#comment-1610836

 21. Björn

  tolou [20]; Jag vill påstå att klimatforskarna inte förstår solens fysik och därför medvetet negligerar dess inverkan. Om man tar med solen i kalkylerna så ingår den bara som en konstant. Solforskare som Harrison och Lockwood behöver man inte lyssna till, för de är inga klimatforskare och ingår inte i skrået. Detta är ett uteslutande som politikerna måste uppmärksammas på. En klimatforskning som bygger på ärlighet och vetenskap, ljuger inte om sakernas tillstånd. Att utesluta alla fakta om solforskningens rön, dränera världen på hundratals miljarder till ingen nytta. Att föreslå åtgärder utan att förstå vad det är som driver klimatet är en farlig och bedräglig metod, som inte borde förekomma i en rationell värld. Solens ”the grand maximum” under 1900-talet är fakta och borde lyftas fram som en av vår tids viktigaste fenomen. Allmänheten är inte i press eller litteratur informerade om detta fenomen. Hur är det möjligt. Ett fenomen som vi kan lära av och försöka förstå vad som kan hända om dess motsats ”the grand minimum” inträffar. Solens TSI skvallrar om att vi nu kan vara på väg mot ett sådant tillstånd.

 22. tolou

  Om man justerar SIDC sunspot number med 20% upp före 1945 (Waldmeier) får man nåt sånt här
  http://i273.photobucket.com/albums/jj237/tolou1/Solar%20SSN/SolarSunspotNumbers2013_before1945up20pct_zpsb57fa646.png
  Tack för kaffet.

 23. JohanM

  19 Magnus C
  Men de förändringar som sker på kort sikt, typ mindre än 100 år, har väldigt få likheter med koldioxidkoncentrationen.
  …. vilket beror på aerosoler, eller att värmen gömmer sig i djuphaven eller att det inte var så varmt som det var då och att det egentligen är varmare nu än vad det är, eller …..
  🙂

 24. Magnus C

  Tolou #20:
  En skeptiker som jag ser att det finns en hyfsad korrelation mellan SST och solfläckarna mellan 1970 och 1992. Efter det stämmer det inte alls. Vad ser du för korrelation?

 25. tolou

  El niño 1998 & 2010 ställer till det lite i temp.kurvan så detta får man försöka bortse ifrån. Det har ju ganska lite med solar forcing att göra, även om speciellt starka el niño faktiskt oftast uppträder tidigt i en solcykel.

 26. tolou

  Dags för en gammal repris, tror jag.
  ”These results provide evidence that relatively small solar forcing may play a significant role in century-scale NH winter climate change. This suggests that colder winter temperatures over the NH continents during portions of the 15th through the 17th centuries (sometimes called the Little Ice Age) and warmer temperatures during the 12th through 14th centuries (the putative Medieval Warm Period) may have been influenced by long- term solar variations.”
  http://m.sciencemag.org/content/294/5549/2149.short
  Drew T. Shindell, Gavin A. Schmidt, Michael E. Mann, David Rind, Anne Waple

 27. Magnus C

  Tolou:
  Serien är alldeles för kort för att säga någonting. Att 3 perioder verkar stämma hyfsat överens kan vara en ren slump. Den sista hälften stämmer inte alls.
  Här är relationen mellan solcykelns längd och Uppsalas och Stockholms klimatserie:
  https://www.klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2013/10/fig5.jpg

 28. Sailor

  3# Kenneth Mikaelsson
  Intressant inslag, tack!