mikro reaktor

Ökat intresse för transportabla mikrokärnreaktorer

Det ökande intresset för transportabla mikrokärnreaktorer kan tillhandahålla en pålitlig elkälla för olika tillämpningar, inklusive militära installationer, avlägsna samhällen, katastrofhjälp och industriell verksamhet. Trots de fördelar som transportabla mikrokärnreaktorer erbjuder, finns det regulatoriska utmaningar som måste åtgärdas innan ett omfattande antagande kan ske. Frågor relaterade till säkerhetsföreskrifter, licensförfaranden, avfallshantering, säkerhetsproblem och allmänhetens acceptans måste noggrant   →