Ökat intresse för transportabla mikrokärnreaktorer

mikro reaktor

Det ökande intresset för transportabla mikrokärnreaktorer kan tillhandahålla en pålitlig elkälla för olika tillämpningar, inklusive militära installationer, avlägsna samhällen, katastrofhjälp och industriell verksamhet. Trots de fördelar som transportabla mikrokärnreaktorer erbjuder, finns det regulatoriska utmaningar som måste åtgärdas innan ett omfattande antagande kan ske. Frågor relaterade till säkerhetsföreskrifter, licensförfaranden, avfallshantering, säkerhetsproblem och allmänhetens acceptans måste noggrant övervägas och hanteras av tillsynsmyndigheter.

Då kostnaderna för förnybar energiteknik fortsätter att minska, kommer transportabla mikroreaktorer att utvärderas för deras ekonomiska bärkraft jämfört med andra former av kraftproduktion. Deras skalbarhet och modularitet gör dem till attraktiva alternativ för olika energibehov.

Kanadas Prodigy Clean Energy och Des Nëdhé Indigenous Economic Reconciliation Group har undertecknat ett samförståndsavtal (MOU) för att utveckla möjligheter att driva avlägsna gruvor och samhällen i Kanada med hjälp av Prodigy mikroreaktor Transportable Nuclear Power Plants (TNPPs).

Prodigy Microreactor Power Station TNPP, som kan integrera olika typer av mikroreaktorer, skulle tillverkas, utrustas och delvis driftsättas på ett varv, och sedan transporteras till platsen för installation antingen på land eller i en marin miljö (shoreside).

Prodigy säger att anläggningen skulle kräva minimal platsförberedelse jämfört med en platsbyggd liten modulreaktor (SMR). TNPP skulle anlända till platsen mer redo för slutlig driftsättning, vilket innebär att elproduktion kan starta inom några veckor. Vid slutet av projektets livslängd skulle TNPP tas bort för avveckling, vilket eliminerar äldre avfall.

Prodigy och Des Nëdhé kommer att utforska potentiella TNPP-projekt och samarbeta med First Nations, Inuit och Métis över hela Kanada, för att identifiera sätt på vilka ursprungsbefolkningar kan ha ägande i TNPP-nybyggen och hur en ursprunglig arbetsstyrka kan ta en ledande roll i kommersialiseringen av TNPP och strategisk infrastrukturutveckling.

Byte av diesel utanför nätet i Kanada utgör en betydande möjlighet, med majoriteten av avlägsna samhällen som var och en kräver upp till 5 MWe, och avlägsna gruvor ~15-45 MWe. Prodigy dys dess TNPPs kan påskynda uppnåendet av Kanadas nordliga energisäkerhetsmål genom att distribuera mikroreaktorer säkert och ekonomiskt, även på svåråtkomliga platser.

I januari sa Prodigy och USA-baserade Westinghouse att de designade en TNPP med en Westinghouse eVinci mikroreaktor med målet att lansera det första projektet i Kanada 2030. TNPP kommer att omfatta 5 MWe eVinci mikroreaktorer installerade på en flytande Prodigy Microreactor Power Station.

”Prodigys mikroreaktor TNPP erbjuder en lösning för att ta bort dieselberoendet från avlägsna platser”, säger Mathias Trojer, Prodigy VD och koncernchef. ”Att uppfylla ursprungsbefolkningens krav på TNPP-design och energileverans, och säkerställa maximalt deltagande av ursprungsgrupper som en del av våra teknologiutvecklings- och kommersialiseringsprogram, är hörnstenen till vår framgång.”

”Att säkerställa en säker, kolfri och prisvärd el- och värmeförsörjning för hela Kanada är avgörande, och SMR kommer att spela en betydande roll”, säger Sean Willy, VD och koncernchef, Des Nëdhé Group. ”TNPP-tekniker tar itu med många av de första problemen som ursprungsgrupper har när de överväger ett potentiellt SMR-projekt. Detta inkluderar att minimera miljöpåverkan och minska projektets livscykelkomplexitet och kostnad, jämfört med en traditionell platsbyggd SMR. Slutanvändningsmöjligheten för TNPPs över avlägsna industri- och bostadskraft i Kanada är mycket betydande.”

Indigenous Leadership in the Clean Energy Transition of the North – Paving the Way for SMR Deployment

https://www.prodigy.energy/most-recent/indigenous-leadership-in-the-clean-energy-transition-of-the-north—paving-the-way-for-smr-deployment

Claes-Erik Simonsbacka

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bra länk på slutet där, men snälla sluta idiotförklara oss som läser och följer här. Google translate ligger på ungefär samma nivå som en normalkorkad miljöpartist.

 2. Claes-Erik Simonsbacka

  Varför ligger Kanada långt före  oss, särskilt när det gäller att utnyttja SMR?

  Jag tror att en kombination av faktorer såsom statligt stöd, fokus på kärnkraft som en del av energiomställningen, internationella samarbeten och teknikneutrala strategier som har bidragit till Kanadas framsteg inom små modulära reaktorer (SMR). Även om den glesa  befolkningen kan ha
  vissa påverkningar på utvecklingen av SMR- teknologin.

  Kanada har ett väletablerat regelverk för kärnenergi, vilket ger en gynnsam miljö för utveckling
   och utplacering av SMR. Regulatoriskt stöd är avgörande för att säkerställa säkerhet, säkerhet och
   allmänhetens acceptans av ny kärnteknik. Kanada kan nog leda vägen för att utveckla SMR-teknik på en global skala. 

  I februari 2023 lanserade den kanadensiska regeringen ”Enabling Small Modular Reactors Program”, som gav 29,6 miljoner CAD (cirka 22 miljoner USD) i stöd för utveckling och driftsättning av SMR. Under programmet kan sökande begära upp till 5 miljoner CAD för FoU-projekt, där programmet ger upp till 75 % av de totala projektkostnaderna, eller upp till 100 % för projekt som leds av inhemska sökande.

  I november 2023 reviderade regeringen Green Bond Framework – som tidigare uteslöt kärnenergi från att få ekonomiskt stöd – för att uttryckligen tillåta ”utbyggnad av kärnenergi för att generera el och/eller värme.” Den första emissionen under det ändrade ramverket, på 4 miljarder CAD (2,9 miljarder USD), såldes i februari 2024.

  När Laurie Swami, VD och koncernchef Nuclear Waste Management Organization (NWMO) talade på CNA-konferensen 2024 sa hon bl.a. ”Kärnkraftsrenässansen har anlänt till Kanada, och vi måste ta det ögonblicket”. ”Regeringar över hela världen för allvarliga samtal om vad det innebär att bekämpa klimatförändringar, bygga upp vår energisäkerhet, öka exporten och stödja bra betalda , fackligt organiserade jobb. För att se all denna potential realiserad kommer allmänheten att vilja veta hur avfallet kommer att hanteras.”

  Mvh,

 3. Evert Andersson

  Min tro på SMR fick sig en törn när jag tittade på swebbtv:s samtal nyligen med Jan Blomgren.

  Blev medveten om trösklar att ta oss över, som jag förbisett. Inte minst ekonomiska.

  Det är ändå viktigt att hålla båda spåren, stora kärnkraftverk och SMR, öppna. Båda kan vara rätt lösning på rätt plats.

 4. CES #2
  En mycket bättre text för den har du skrivit själv och valda-översatta citat framgår av citationstecknen. Canada har väl lite ”fribrev” när det gäller kärnkraft, dom har t.ex. byggt tungvattenreaktorer och såvitt jag vet också exporterat den teknologin till Indien, vi fick lägga ner den linjen och acceptera ickespridningsavtalet. Canada är lika elektrifierat som Sverige enligt ourworldindata, men deras produktion ser jämnare ut, förmodligen därför att dom har mera fossil energi i mixen.

 5. Evert A #3
  Jo så är det och vete fan om inte Anna Borg och Vattenfall driver SMR-spåret för att försinka den kärnkraft som måste komma. Just nu driver vindkraftslobbyn idén att vi måste ha vindkraft nu annars flyttar industrin ut, titta på grafen i mitt förra inlägg, vart ska dom flytta? Till Norge och betala norska löner?

 6. Claes-Erik Simonsbacka

  Den ekonomiska effekten av ett Westinghouse AP1000-reaktorprojekt i Kanada, utarbetades av PricewaterhouseCoopers LLC (PwC) och släpptes vid Canadian Nuclear Associations CNA 2024- konferens i Ottawa. Den producerades för Westinghouse – utvecklare av AP1000-tekniken för tryckvattenreaktorer – och dess ägare, Brookfield och Cameco, för att bedöma de ekonomiska och bredare fördelarna med Westinghouses potentiella investering i Kanada, i samband med utbyggnaden av AP1000-tekniken.

  Enligt rapporten försöker Westinghouse installera fyra AP1000-enheter i Ontario. Rapporten använder Westinghouse uppskattningar av kapitalutgifter, driftsutgifter och intäkter i samband med tillverkning, ingenjörskonst, installation och drift av ett sådant projekt, samt primär och sekundär forskning utförd av PWC.

  Fem AP1000-reaktorer är för närvarande i full drift – fyra i Kina och en på Vogtle-anläggningen i USA – med den andra Vogtle-enheten, Vogtle 4, som förväntas vara i drift senare i år. Designen har valts ut för distribution i Polen och Ukraina och övervägs på flera andra platser i Central- och Östeuropa, Storbritannien och USA.

  Ontario Power Generation (OPG) tillkännagav 2020 att de skulle återuppta planeringsaktiviteterna för ny kärnkraft vid Darlington-anläggningen, där de nu planerar att bygga fyra små modulära BWRX-300-reaktorer, varav den första är inskriven för drift 2029. Förutom stödplaner för SMRs i Darlington stöder Ontarios regering förutvecklingsarbete för potentiell ny storskalig kärnkraftsutveckling vid Bruce Power som en del av sin plan för att möta efterfrågan på el och minska utsläppen genom att stödja elektrifieringen av provinsens ekonomi.

  https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Canadian-AP1000-deployment-could-bring-billions-in

  Mvh,

 7. Fortsättning på #5
  Vad innebär NATO-inträdet för vilka gränser som finns för vad vi får eller inte får göra på kärnkraftsområdet?

 8. Claes-Erik Simonsbacka

  Kanadensisk studie tittar på kärnkraftens potential för att avkarbonaisera uppvärmning.

  För mer information se..

  https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Canadian-study-looks-at-nuclear-s-potential-to-dec

  Mvh,

 9. Jag ber om ursäkt om jag bidrar till att göra det här till en språkspalt men språket är viktigt.
  ”avkarbonisera uppvärmning”, det är ju korrekt översatt, men passar det in i den verklighet vi lever i?
  Vi kan börja med ”uppvärmning” ett idag belastat ord, man, åtminstone jag, omedelbart associerar med ”global uppvärmning”, alltså nånting negativt. Varför inte använda ordet ”komfortvärme” för det är vad det handlar? Vi människor vill ha det varmt och gott, hemma, på jobbet, i skolan eller varhelst vi vistas, och vi ska inte skämmas för det.
  ”Avkarbonisera”, hur ska man översätta det när man bor i ett land som använder i stort sett noll kol för komfortvärme? Titta på grafen i mitt #4, hur ska resten av EU avkarbonisera komfortvärmen? När inte ens deras lilla el är avkarboniserad?
  Gud hjälpe oss!

 10. Benny

  SMR- reaktorer på pråmar för uppvärmning och el finns redan i drift i Ryssland och nu ska inom några år även landbaserade byggas i Sibirien. Frågan är varför det tar sådan tid att få saker och ting ur groparna i Sverige och övriga västvärlden? Är det politiska eller tekniska orsaker som är problemet? Kärnenergi ska i första hand eliminera och konkurrera ut vindsnurror så att man kan återställa naturen där den skövlats med vindkraft.

 11. Lars-Eric Bjerke

  #6 Clas-Erik Simonsbacka

  ”….med den andra Vogtle-enheten, Vogtle 4, som förväntas vara i drift senare i år.”

  Vogtle 4 levererar redan el till nätet, fast förstås i provdrift ett tag till.

 12. Stefan Eriksson

  Lite populär-vetenskaplig (underhållning) inom ämnet för dagen;
  https://www.youtube.com/watch?v=XSzzNY20zLY

 13. Claes-Erik Simonsbacka

  TerraPower lämnar in Natrium-konstruktionsansökan till NRC

  TerraPower lämnade idag (2024-03-29) in sin formella bygglovsansökan till Nuclear Regulatory Commission (NRC) för demonstrationsprojektet för Natriumreaktorn – en milstolpe för landets första kommersiella avancerade reaktor i sitt slag.

  Power Station Enhet 1 skulle driva en 345 MW natriumkyld reaktor i samband med smält saltbaserad energilagring.

  Natrium kommer att använda flytande natrium som kylmedel istället för vatten. Enligt TerraPower har reaktorn förbättrat bränsleutnyttjande, förbättrade säkerhetsfunktioner och en strömlinjeformad anläggningslayout som kommer att kräva färre övergripande material att bygga. På grund av reaktorns lagringsteknik kan den öka systemets effekt till 500 MWe i mer än fem och en halv timme när det behövs för att möta ytterligare nätbehov.

  Med tanke på komplexiteten i designen och den tid som krävs för att slutföra NRC:s ansökningsprocess, planerar TerraPower att gå vidare med projektet genom att starta icke-nukleär konstruktion på platsen i sommar.

  Natrium är ett av två avancerade reaktordemonstrationsprojekt som valts ut för konkurrenskraftig finansiering genom Department of Energys Advanced Reactor Demonstration Program. (X-energys Xe-100 är den andra.) TerraPower fick 1,6 miljarder US-dollar i finansiering från den tvåpartiska infrastrukturlagen som undertecknades av president Biden i november 2022, som ska användas för att säkerställa färdigställandet av anläggningen. Företaget har också samlat in mer än 1 miljard US-dollar i privat finansiering.

  https://www.ans.org/news/article-5908/terrapower-submits-natrium-construction-application-to-the-nrc/

  Mvh,

 14. Ivar Andersson

  Off Topic
  Sverige tar intitiativ till “Brun skatteväxling”
  Ledarsidorna

 15. Claes-Erik Simonsbacka

  American Nuclear Society (ANS): DOE-lån för att starta om det stängda kärnkraftverket i Michigan.

  The American Nuclear Society (ANS), en ideell organisation som representerar över 10 000 yrkesverksamma inom kärnvetenskap och teknik, utfärdade följande uttalanden angående dagens tillkännagivande av en lånegaranti på 1,5 miljarder US-dollar från US Department of Energy (DOE) för att förnya kraftverket Palisades kärnkraftverk i Covert Township, Michigan.

  Palisades kärnkraftverk med en enhet på 800 megawatt stängdes i maj 2022 och förvärvades därefter av Holtec International för avveckling. I oktober 2023 lämnade Holtec in en ansökan om driftlicens  för Palisades till US Nuclear Regulatory Commission (NRC), med avsikten att söka ekonomiskt stöd från DOE för att återställa anläggningens kommersiella verksamhet. Holtec har visat intresse för att utöka Palisades med två små modulära reaktorer (SMR:er) också.

  https://www.ans.org/news/article-5901/american-nuclear-society-on-doe-loan-to-restart-closed-michigan-nuclear-plant/

  Mvh,

 16. Claes-Erik Simonsbacka

  #14 Ivar Andersson

  Visst, det är ju den 1:a april i dag!

  Mvh,

 17. Claes-Erik Simonsbacka

  Vattenfall lägger anbud på alfa- och beta-anläggningar i IJmuiden Ver

  IJmuiden Ver består av två platser, var och en med en kapacitet på 2 GW. Planer för plats Alpha fokuserar på kriterier för biologisk mångfald, medan Beta är fokuserad på systemintegration. Genom att gå in i anbuden avser Vattenfall att ytterligare öka sitt bidrag till den förnybara omställningen av det nederländska energisystemet och uppnå sitt mål att arbeta för ”fossil frihet”.

  Vattenfall driver 4,1 GW i vindkraftsprojekt till havs, inklusive vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid på 1,5 GW i Nederländerna – världens första icke-subventionerade vindkraftspark till havs. För IJmuiden Ver Alpha-platsen, för vilken höga standarder för skydd av marint och fågelliv har satts, bygger anbudet på insikter från projekt vid HKZ. Vattenfall är övertygat om att de kommer att uppfylla de miljö- och biologiska mångfaldsstandarder som fastställts för Alpha. Vattenfall lägger anbudet på Beta-sajten med en partner och är övertygade om att konsortiet uppfyller de systemintegrationsmål som ställts upp för den platsen.

  Buden är registrerade med namnet ’Zeevonk’ som är det holländska ordet för ’havsglitter’ – ett naturfenomen som orsakas av planktonbioluminescens, som lyser upp havet och ger vattnet ett klarblått sken som kan ses på natten. Namnet understryker vikten av biologisk mångfald inom vindkraftsparken samt energignistan, som är ’vonk’ på holländska.

  Mvh,

 18. Claes-Erik Simonsbacka

  Nya kärnreaktortyper kommer inte att lösa avfalls- och säkerhetsfrågor

  Nya kärnkraftverkskonstruktioner löser inte teknikens grundläggande utmaning med farligt kärnavfall, har en rapport från den 22 mars beställd av Tysklands federala kontor för säkerhet vid kärnavfallshantering (BASE) kommit fram till. ”Ingen av de alternativa reaktortyperna skulle göra ett slutförvar överflödigt”, sa den statliga myndigheten, enligt en rapport från online nyhetsbyrån Clean Energy Wire.

  Trots ansträngningar från producenter av Generation IV-reaktorer för att ”intensivt marknadsföra” konceptets förmodade fördelar, sa BASE, kunde det ”inte upptäcka några trender som skulle göra konstruktionen av alternativa reaktortyper i industriell skala sannolikt under de kommande åren.” Tvärtom skulle nackdelarna och osäkerheterna ur ett säkerhetsperspektiv fortsätta att väga tyngre än teknikens fördelar, fann studien ledd av Institutet för tillämpad ekologi (Öko-Institutet).

  Nya kärnkraftskonstruktioner, som små modulära reaktorer (SMR), skulle inte bara vidmakthålla den svåra långsiktiga frågan om bortskaffande av kärnavfall, utan hade också lite att erbjuda för att lösa kortsiktiga klimatåtgärdsproblem, tillade BASE.

  Mvh,

 19. iah

  25 mars
  albany 70cm snö och ludlow 60 cm (östra usa), 350 000 utan ström, fortsatt snöande i kalifornien 180 cm på 5 dagar på vissa ställen. calgary, kanada, näst snöigaste mars på 25 år, myoko och nozawa, japan, 240 cm snö första veckan och 180 cm snö andra veckan, kallaste marsdagen på 25 år i brisbane, australien
  26 mars
  månatliga kalla temperaturrekord i australien
  solcellspark i damon, texas, förstört av hagelstorm
  arktis havsisutbredning större än medel 2000-2024, AGO-4 AWS, antarktis, -69,2 grader
  27 mars
  76 timmars snöfall i minneapolis, usa, snöstorm i karivärava, estland
  28 mars
  snö i storbrittanien och snö i malaga, spanien, coavddatmohkki,norge, -34,7 grader, alta, usa, 45 fot snö, indiens högre regioner översvämmas av snö, körsbärsblomningen i tokyo, japan, är 5 dagar försenad pga kyla trots att BBC lovade att den skulle inträffa 10 dagar tidigare än normalt pga global warming
  29 mars
  1 grad i christchurch nya zeeland, ovanligt kall mars concordia antarktis -71,8 grader, qinghai kina -20,3 grader
  utdrag ur kälterapport nr 13 EIKE

 20. Ivar Andersson

  #16 Claes-Erik
  Jag tyckte att artikeln passade idag.

 21. UWb

  #17
  Notera att konkurrenter väljer att inte lämna anbud. I länken finns ett White Paper som förklarar varför – höga räntor, höga materialpriser, stora finansiella risker då CfD saknas.
  Med Norfolk Boreas i minne, som hand i handske för Vattenfall…

  https://renewablesnow.com/news/eneco-equinor-skip-4-gw-dutch-offshore-wind-tender-853094/

 22. Claes-Erik Simonsbacka

  #21 UWb

  Man kan även lägga till Nuon – företaget som Vattenfall köpte.

  Mvh,