Luxemburg

Vindkraftens skumraskaffärer

Med den s.k. förnyelsebara energin, bl.a. vindkraft, så har EU och de enskilda nationerna skapat förutsättningar för diverse skumraskaffärer. Det är inget nytt utan   →