värme

Kyla dödar många gånger fler än värme

Figure 2 Fraction of all-cause mortality attributable to moderate and extreme hot and cold temperature by country (observera att “varmt” och “kallt” är definierat relativt till varje lands optimala temperatur, dvs då dödstalen är som lägst /IN). Från klimatalarmistiskt håll hör vi ofta om hur farligt det är med en ökad värme på planeten, och   →

Allt dyrare med uppvärmning i England

Enligt moneyfacts.co.uk så är julen och vintern bekymmersam för många engelsmän. 22 % får dra ned på sina matutgifter i Jul. 30 % drar ned på sina julklappsinköp för att klara elräkningarna i sina hem. 21 % kommer att gå och lägga sig tidigare för att hålla värmen. 55 % tar på sig mer kläder   →

Vart tar all värmen vägen?

Solens inverkan är obetydlig (Maunder Minimum och liten istid? – bah!). Likaså är alla naturliga variationer inom klimatsystemet såsom molnbildning och havsströmmar oväsentliga. Den enda helt dominerande drivkraften i klimatet för närvarande är människans utsläpp av koldioxid. Eftersom CO2-halten hela tiden ökar så ökar också värmen under de isolerande växthusgaserna.  – Så lyder budskapet från   →