Pielke Sr

Vart tar all värmen vägen?

Solens inverkan är obetydlig (Maunder Minimum och liten istid? – bah!). Likaså är alla naturliga variationer inom klimatsystemet såsom molnbildning och havsströmmar oväsentliga. Den enda helt dominerande drivkraften i klimatet för närvarande är människans utsläpp av koldioxid. Eftersom CO2-halten hela tiden ökar så ökar också värmen under de isolerande växthusgaserna.  – Så lyder budskapet från   →