modeller

Christy om den tropiska hotspoten och klimatmodellerna

Gästinlägg av tekn.lic. Härje Thunholm: I tropikerna är uppvärmningen en bit upp i troposfären högre än på marknivå. Fenomenet kallas allmänt den tropiska hotspoten och har förra året belysts i denna blogg av Magnus Cederlöf. I början av förra året tog den amerikanske forskaren J. Christy i sitt vittnesmål inför U.S. House Committee on Science,   →

Vart tar all värmen vägen?

Solens inverkan är obetydlig (Maunder Minimum och liten istid? – bah!). Likaså är alla naturliga variationer inom klimatsystemet såsom molnbildning och havsströmmar oväsentliga. Den enda helt dominerande drivkraften i klimatet för närvarande är människans utsläpp av koldioxid. Eftersom CO2-halten hela tiden ökar så ökar också värmen under de isolerande växthusgaserna.  – Så lyder budskapet från   →

Intressant om "den gröna ekonomin"

The Washington Post har idag en intressant artikel om kostnaderna för den gröna ekonomin. ”Few things are more appealing in politics than something for nothing. As Congress begins considering anti-global-warming legislation, environmentalists hold out precisely that tantalizing prospect: We can conquer global warming at virtually no cost. (…) For about a dime a day [per   →