modeller

Christy om den tropiska hotspoten och klimatmodellerna

Gästinlägg av tekn.lic. Härje Thunholm: I tropikerna är uppvärmningen en bit upp i troposfären högre än på marknivå. Fenomenet kallas allmänt den tropiska hotspoten   →

Vart tar all värmen vägen?

Solens inverkan är obetydlig (Maunder Minimum och liten istid? – bah!). Likaså är alla naturliga variationer inom klimatsystemet såsom molnbildning och havsströmmar oväsentliga. Den   →

Intressant om "den gröna ekonomin"

The Washington Post har idag en intressant artikel om kostnaderna för den gröna ekonomin. ”Few things are more appealing in politics than something for   →