hotspot

Christy om den tropiska hotspoten och klimatmodellerna

Gästinlägg av tekn.lic. Härje Thunholm: I tropikerna är uppvärmningen en bit upp i troposfären högre än på marknivå. Fenomenet kallas allmänt den tropiska hotspoten   →

Signatur – igen

Heartlandinstitutet har publicerat en ny NIPCC-rapport (daterad juli 2011) av Fred Singer, som en fristående fortsättning på Climate Change Reconsidered från 2009. I första   →