hotspot

Christy om den tropiska hotspoten och klimatmodellerna

Gästinlägg av tekn.lic. Härje Thunholm: I tropikerna är uppvärmningen en bit upp i troposfären högre än på marknivå. Fenomenet kallas allmänt den tropiska hotspoten och har förra året belysts i denna blogg av Magnus Cederlöf. I början av förra året tog den amerikanske forskaren J. Christy i sitt vittnesmål inför U.S. House Committee on Science,   →

Signatur – igen

Heartlandinstitutet har publicerat en ny NIPCC-rapport (daterad juli 2011) av Fred Singer, som en fristående fortsättning på Climate Change Reconsidered från 2009. I första avsnittet av denna rapport diskuteras  frågan om signatur (eller ”Fingerprint” eller ”hot spot”) som detta inlägg handlar om. Signatur betecknar höjdprofilen på den globala temperaturstegringen. Det är alltså frågan hur mycket   →