signatur

Signaturen – alltjämnt på tvärs

Med ”signatur” i klimatdiskussionen avses höjdprofilen på den globala temperaturstegringen. Det är alltså frågan hur mycket (medel)temperaturen stiger per år eller decennium som funktion av höjden över jordytan. Den publicerades av IPCC i den andra rapporten AR 2, 1996 och sades då vara ett tecken just på att  människans göranden styrde klimatutvecklingen. Klimatmodellerna förutsade då   →

Signatur – igen

Heartlandinstitutet har publicerat en ny NIPCC-rapport (daterad juli 2011) av Fred Singer, som en fristående fortsättning på Climate Change Reconsidered från 2009. I första avsnittet av denna rapport diskuteras  frågan om signatur (eller ”Fingerprint” eller ”hot spot”) som detta inlägg handlar om. Signatur betecknar höjdprofilen på den globala temperaturstegringen. Det är alltså frågan hur mycket   →