signatur

Signaturen – alltjämnt på tvärs

Med ”signatur” i klimatdiskussionen avses höjdprofilen på den globala temperaturstegringen. Det är alltså frågan hur mycket (medel)temperaturen stiger per år eller decennium som funktion   →

Signatur – igen

Heartlandinstitutet har publicerat en ny NIPCC-rapport (daterad juli 2011) av Fred Singer, som en fristående fortsättning på Climate Change Reconsidered från 2009. I första   →