Gästskribent

En välkommen insikt och ett välkommet initiativ

Regeringen tillsätter en produktivitetskommission. Sverige behöver reformer för att få upp  den låga tillväxten, säger Elisabeth Svantesson (M). Hög produktivitet gör ett land rikare och skapar välstånd, fortsätter hon. – Det är avgörande för svensk konkurrenskraft. Svensk näring är i grunden produktiv men här finns mer att göra.  Även inom offentlig sektor behövs produktivitetsökningar, säger   →

Den annalkande nya bränslekrisen – Kritiska mineraler och batterimetaller

  Den annalkande nya bränslekrisen kommer att drabba den icke-kinesiska bilindustrin ännu hårdare än det förra arabiska oljeembargot. Naturresurserna är produktionsbegränsade. De är inte organiska, självreplikerande resurser. De metaller och metalloider som är avgörande för produktionen av nyckelkomponenterna i batterier, kraftelektronik, kretskort (processorer och chips) och de mest effektiva elmotorerna är få. För produktion är   →

Batteribilar – dyr och verkningslös klimatpolitik

Målet är 1,5 miljoner elbilar 2030. Om totala antalet bilar då är 7 miljoner så är det 20 %. 80% är alltså fortfarande bränslebilar. Målet att till 2030 minska 70 % av utsläppen är utopiskt. Batteribilar är rimligen, till och med troligen, en parentes i historien. Det finns bara så mycket av de nödvändiga mineralerna   →

En inflytelserik fransk medeltidsutopist

Jean-Marc Jancovici, Frankrikes mest inflytelserike energi-och klimat rådgivare. Detta inlägg är en fortsättning på https://klimatupplysningen.se/fransk-klimat-och-energipolitik/. Jancovici är nog ett okänt namn i Sverige. Det borde det inte vara med tanke på Frankrikes vikt inom EU. Vad EU beslutar måste svenska lagstiftare rätta sig efter. I förlängningen påverkas svensk energi-och klimatpolitik av nymalthusianen Jancovicis teorier som   →

Flera motortyper och bränslen – men räcker elektricitet och råvaror?

Att eldrift skulle vara framtiden för världens alla vägfordon är tveksamt. Vi lär få se flera motortyper och flera bränslen för olika bruk. Men få har råd att köpa och äga flera fordon. Avgörande är energi och råvaror till rimligt pris i konkurrens med andra, angelägna behov. Just användningen styr valet av fordonstyp i framtiden.   →

ELFORDON (EV): Permanentmagnet motorn kontra induktionsmotorn

Med elektrifieringen av bilar undrar många vilken typ av motor som är bäst för den elektriska drivlinan. Kan det vara en trefas induktionsmotor eller en permanentmagnet motor? Båda motorerna används för närvarande i elfordon. Båda erbjuder hög effektivitet och pålitlig prestanda. Men vilket är bättre? Det finns ett starkt argument för att permanentmagnet motorn är   →

Människan som naturens herre

Många miljötalibaner anklagar kapitalismen för att orsaka en storskalig klimatkris i kolets och oljans tecken. Det är bakgrunden till snacket om en antropogen tidsålder. Följden blir den skräckrapportering vi idag hör från politiker och medier. Alla minns säkert helgonet Greta T:s hatiska ord mot mänskligheten. En annan konsekvens av vänsterns drama är i sig själv   →

Klimat, vetenskap och samhällsdebatt

Naturvetenskap har haft en omätbar betydelse för mänskligheten, lyft stora delar av den ur misär och elände.  Och har därmed under säg de senaste 100 åren  fått en välförtjänt aura kring sig. Naturvetenskap är till syvende och sidst en samling modeller, falsifierbara i den meningen att de kan testas experimentellt. Citat  Einstein: Inget experimenterande i   →

Energiomställningen en villfarelse: Mineralbristen oundviklig

Tillgång till alla de mineraler som krävs för den av IPCC utpekade färdvägen mot netto noll koldioxid från fossila bränslen diskuteras inte alls. Föreläsningen av Mark Mills, Manhattan Institute, bör öppna ögonen på många klimatapostlar och deras följare. Vad brist gör med marknadspriserna borde vi lärt oss av naturgassituationen. Politikens grund krackelerar. Framför allt västvärldens   →

Nu ska vi köra bil med fläsk i tanken

Det lilla landet med det stora egot har målat in sig i ett hörn. Självbilden är att vara ett föredöme för världen att följa och då har vi lovat mer än som går att hålla. Den gröna omställningen har blivit ett självspelande piano som spelar i tempot presto, mycket hastigt. Allt drivs av en besinningslös   →