Tänk om det blir kallare?

COOL articleLarge
Källa: NYT/Roadside Attractions
Mitt i vår sommarvärme varnar seriösa forskare för att Jorden är på väg in i en kallare period. På södra halvklotet med en tiondel så många invånare som på norra blir det nu vinter med kyla och snö längst i söder. Mindre rapporterat än i norr, men allvar för dem det drabbar.
 
Drivande faktorer bakom detta är cykliska växlingar i solaktivitet, planeternas lägen och avståndet mellan Jorden och Solen. 
 
De norska forskarna Jan-Erik Solheim och Harald Yndestad redovisar hur de fyra stora planeternas lägen mot Solen påverkar hur mycket solvärme som når Jorden. De utgår från satellitdata från USA:s rymdorgan NASA och från hur de stora planeterna påverkar Solens läge i solsystemets mitt.
När Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus är på samma sida av Solen, påverkar de mittpunkten för solsystemets samlade massa, som till 99 procent är just Solen. Det påverkar också avståndet mellan Jorden och Solen.
 
Alla planeter rör sig i elliptiska (ovala) banor runt Solen med längre omloppstider ju längre de är från Solen. Ett varv runt Solen tar 12 år för Jupiter, 29 år för Saturnus, 84 år för Uranus och 164 år för Neptunus.
 
Närmare Solen rör de sig snabbare och bromsar marginellt Solens rotation runt dess egen axel. Då minskar Solens strålning något, och Jorden får en aning mindre solvärme. När de samtidigt är både på samma sida och något närmare Solen, minskar solvärmen till Jorden aningen mer.
 
Detta är konstaterat men ännu inte fullt förklarat, enligt Solheim.
 
Det sker i cykler och kan avläsas i den Lilla Istidens kallaste perioder: Oort ca 1010-1070, Wolf ca 1270-1340. Spörer ca 1390-1550, Maunder ca 1645-1715 och Dalton ca 1790-1820.
 
Jordens hav reagerar långsamt på växlande solvärme så att ändrad temperatur i atmosfären släpar efter. Vikingarnas Fimbulvinter berodde troligen både på att de fyra stora planeterna var närmare Solen och på stora vulkanutbrott åren 536 och 540 e. Kr.. 
 
Den svenske arkeologen professor Bo Gräslund visade samband mellan Fimbulvintern och dessa vulkanutbrott. Klimatologen Hans Jelbring har visat hur planeternas lägen påverkar Solens aktivitet.
De norska forskarna visar hur Maunders djupa solminimum med svår kyla minskade Frankrikes befolkning med 600.000 personer åren 1709-1710 och fick floder, kanaler och hamnar att frysa. I Sverige dog 100.000 personer och i Finland 80.000 av svält vintern 1697-98 efter flera års missväxt.
 
NASA gav redan 1978 ut boken ”Sun, Weather, and Climate”. Där visar forskarna Richard A. Goldberg och John R. Herman att cykliskt växlande solaktivitet väsentligt påverkar Jordens klimat genom bl. a. inkommande kosmisk strålning och molnbildning. 
 
Detta har senare påvisats även av de danska forskarna Eigil Friis-Christensen och Henrik Svensmark. Den senare har också visat att kosmiska partiklar joniseras (laddas) i atmosfären och blir kärnor för vattenånga i form av moln. 
 
Efter välkommen uppvärmning sedan Lilla Istiden väntar sig nu de norska forskarna en ny kallare period ca 2025-2075 med kallaste år runt 2072. Enligt den ryske solforskaren Habibullo Abdussamatov har denna kallare period redan inletts – trots rapporterat höga temperaturer på många håll.
 
Samtidigt har ovanligt låga temperaturer registrerats på andra håll. Det tyder på större temperaturskillnader med mer rörliga luftmassor och kraftigare väderfenomen. Faktisk uppvärmning ger snarare mindre temperaturskillnader och jämnare väder – och jämnare klimat på längre sikt. 
 
Den israelisk-amerikanske solforskaren professor Nir Shaviv har registrerat att solsystemet i en ca 150 miljoner års cykel passerar genom ett gigantiskt stoftmoln i en av Vintergatans spiralarmar. Det minskar mängden solvärme till jordytan och utlöser troligen istider.
 
Den ryske sötvattenforskaren (limnologen) professor Andrej Fedotov har genom studier av den 1.642 meter djupa och troligen 25 miljoner år gamla Bajkalsjön funnit att sjön under långa istider nästan helt saknat kiselalger och näring men upprepat värmts och fått mer liv.
 
Redan känt är att Jorden sedan 2,6 miljoner år har istid med fasta landisar i norr (Grönland) och särskilt i söder (Antarktis) med omväxlande nedisningar och värmeperioder.
 
Fedotov har i Bajkalsjön registrerat cykliskt växlande längre nedisningar och kortare värmeperioder.  Varje sådan värmeperiod har varit runt 12.000 år, som den vi nu tycks vara i slutet av. Han varnar nu för att ny istid kan komma runt 2030-35.
Det är en viss fördröjning från vad den ukrainska solforskaren professor Valentina Zharkova varnar för. Hon verkar vid brittiska universitet och menar att det kan bli globalt kallare redan 2025 som följd av mindre solaktivitet liksom under Maunder minimum. 
 
Zharkova missar hur långsamt haven reagerar på ändrad värmetillförsel men påpekar liksom Fedotov och andra att lägre temperatur kan minska atmosfärens CO2-halt och därmed också växtlighet och grödor för världens växande befolkning.
 
Hon menar att bara okunniga människor vill ta bort koldioxid från atmosfären: ”Vi behöver faktiskt mer koldioxid. Det är växtlighetens näring och ger atmosfären syre”, påpekar hon.
 
Fedotov konstaterar att mänsklighetens är i slutet av en blomstrande period men på väg in i en mindre gynnsam. ”Det är oundvikligt”, säger han och menar att försörjning med mat kan bli mänsklighetens största problem i ett kallare klimat. 
 
”När den nya istiden inleds, kommer vi att känna det omedelbart”, säger Andrej Fedotov. Det har ännu inte hänt men är inget att se fram emot.
 
Källor: report24.news, Zharkova StudieZharkova Leitartikel https://electroverse.substack.com/p/no-need-for-category-6-hurricane?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email. What¨s Up With That Javier Vinós, Ryska vetenskapsakademins (RAS) hemsida 231002

Viktiga klimatfaktorer

Jordens klimat (den marknära atmosfärens temperatur, vindar och nederbörd över längre tid) beror på hur mycket kortvågig solvärme som når jordytans land och särskilt hav. Hinder för detta är:

Moln och stoft i atmosfären,

–       Mörka dygns- och årstider

–       Minskande solvinkel mot polerna.

Istider och stora klimatförändringar beror främst på följande cykliska faktorer:

–       Jordaxelns lutning

–       Jordaxelns pendling

–       Jordens avstånd från Solen

–       Jordbanans form runt Solen

–   Kosmisk instrålning i atmosfären

–       Kontinentplattornas lägen och rörelser

–       Växlande jordmagnetism

–       Växlande solmagnetism och solvind

–       De stora planeternas lägen i solsystemet

–       Stoftmoln i Vintergatans spiralarmar.

För inget av dessa fenomen spelar atmosfärens sammansättning någon roll. 

 
Tege Tornvall

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Arne Nilsson

  Tänk om politiker och de som är klimahotsreligiösa kunde ta till sig vetenskap och forskning. Istället för att som nu gå och tro att koldioxid styr klimatet. Man kunde ju tro att de som är med och styr har en viss begåvning.

 2. Bra Tornvall.
  Vi såg vad som hände i Tyskland, Storbritannien och Sverige i vintras – totalt oförberedda på vinter – flygplatser och vägar var stängda veckovis.

  Marginalerna har krymt, gällande samhällets beredskap.

  Dom senaste vintrarna har givit oss i norr mängder av köldrekord och stora delar av vårat nordliga blir kallare – inte minst Island, som i dagarna lustigt nog visade upp världens största koldioxid sug..

  1,5 miljoner hektar vete hotas av frost i ryssland just nu – marginalerna vid kallare klimat är groteskt små, vi här I Sverige minns sommaren 2017 men också juli 2020 och även förra året… marginaler – 1800 – tals klimat tål vi inte!

  Tankeförbudet inom klimatologi måste bort och forskningen måste släppas ur sina bojor.

  Vi såg boliden och LKAB – plågas av vinterns grepp i år – vi har svårt att klara mer kyla – som samhälle.

  Sverige är inte så förberett som medborgarna räknar med.
  Kan vi verkligen bara blunda för utvecklingen på Island, i Finland och norra Skandinavien, med mer kyla – det känns omdömeslöst.

 3. Bra sammanfattning, tackar.
  Sannolikt har klimatförsämringen/avkylningen redan startat i vissa regioner. Enligt mätdata.

 4. Lennart Bengtsson

  Klimatfrågan har blivit något som alla har skilda uppfattningar om ungefär som livet efter detta. Klimatet har blivit ett område där det inte tycks behövas någon sakkunskap överhuvudtaget utan man kan som här prata rätt ut i luften. Vi får vara glada att skribenten i alla fall inte är statsråd eller professor i statskunskap ( vilka numera är utvalda som klimatexperter).

  När det gäller jordens temperatur så finns det tillräckligt med observationer och mätningar som visar att såväl jordytan som troposfären i sin helhet har blivit varmare det senaste halvseklet. Vänligen upplys mig om det finns någon punkt i lufthavet där detta inte är fallet.
  Det finns inga som helst rimliga orsaker att vi plötsligt skulle få det kallare, såvida inte ett jättelikt vulkanutbrott skulle inträffa. Att dagens läge samhällsplanera för plötslig kyla verkar på alla sätt mer än förryckt men inget förvånar mig längre. Jag utgår förstås från att det stora flertalet vet att vintern i Norrland är kallare än i Skåne. Emellertid, allt är möjligt i ett land som upphört att vara ett kunskapssamhälle.

 5. Allting har ett slut, men korven den har två!

 6. Tege Tornvall

  #4, Lennart. Eftersom Lilla Istiden var kallare, är det – lyckligtvis – varmare nu. Alarmister utgår från 1800-talets slut just för att kunna påvisa uppvärmning sedan dess. Utöver observerade data bör vi också uppmärksamma framtida förutsättningar. Man kan inte bara avfärda solarforskning som disciplin. De forskare jag hänvisar till redovisar flera rimliga orsaker till kommande kyla framöver. Är de charlataner?

 7. Nr 4 Lennart Bengtsson.
  Ja, men nu bor vi inte i lufthavet – utan snarare vid havet.

  Vi har sett en avkylning i 10 år i norra Skandinavien och detta har lett till påvisade brister i samhällsplaneringen.

  Redan i dagens klimat kan den stora berättelsen om den eviga temperaturuppgången och dom farliga värmeböljorna missleda oss i samhällets behov, från snöröjning till livsmedelsförsörjning.

  Det är ändå värt att komma ihåg storleksförhållandet mellan atmosfären och havet – och hur lite vi vet om havets påverkan på klimatet – 15 grader i medeltemperatur gäller inte havet.

  Vi här I norr kan mycket väl utsättas för svårigheter pågrund av några decennier med kallare klimat – enl det vi redan kan avläsa i verkligheten.

  Vad skulle en återkomst av 1960 – 1990 klimatperiod innebära för våran energipolitik – ett plötsligt behov av 30% mer uppvärmningsenergi?

  Visst, kanske var 1960 – 1990 onormal och människokonstruerad och 1930 – 1960 mer av den normala klimatvariationen – men i så fall reses ju bara fler frågetecken och mer behov av samhällsplanering..?

  Kan det bli kallare? Visst kan allt från kosmos till haven och vulkanerna överaska oss – är vi beredda? Finns diskussionen? Nej, det tycks inte så..

 8. Tege och Lennart,

  En sak har vi nog lärt oss om både klimat och väder; om framtiden vet vi i princip ingenting. Klimatet är ett komplext system och påverkande klimatfaktorer dyker upp ständigt och jämt. Får jag påminna om att insikten om en globalt ökad globalstrålning kom för bara ett par år sedan. Europas minskande aerosolutsläpp har mer än väl uppvägts av Kinas och Indiens ökade utsläpp av sot. Därtill har städer, vägar och annan infrastruktur förvandlat landskapen en hel del på bara 50 år.

  Själv föredrar jag att lära mig mer om klimathistoria än att försöka spå om framtiden.

 9. Lasse

  #4 LB
  Vänligen:
  Antarctic 60-85 S
  http://www.climate4you.com/

  #8 Var det Wild som började?
  https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/usys/iac/iac-dam/documents/people-iac/wild/WildBAMS_2012.pdf

  Renare luft ger färre moln och mindre aerosoler.

 10. iah

  27 maj sommaren närmar sig med stormsteg på norra halvklotet. kraftig kyla och kraftigt snöfall på östra grönland gav ön dess största smb-ökningar sedan maj -81.arktis havsis har en större utbredning än 1995, historisk kyla finns nu i chile och argentina. frosten sprider sig norrutn till paraguay,bolivia, södra brasilien och peru.
  29 maj rekordkyla i japan, i yabukawa uppmättes -1.9 grader. 22-27 maj var det under -60 grader på sydpolen. den grekiska produktionen av olivolja sjönk under 150000 ton skördeåret 23/24 pga kyla och överdrivet regn.
  30 maj sommarskidåkning i europa pga massivt snöfall under våren. passio stelvio i italien hade tänkt öppna 1 juni, men man har ännu inte lyckats plocka fram anläggningen ur snömassorna. på glaciärerna i schweiz ligger snön mellan 3-6 meter högre ön förra året. arizona snowbovl har meddelat att den kommer att förbli öppnad in i juni vilket inte hänt sedan 1938. chile har öppnat sin fjärde skidort för säsongen pga massivt snöfall i anderna.
  31 maj frysvarningar för stora delar av ontario, eventuellt måste tomatskörden planteras om.
  värmeböljan i indien på 52,7 grader berodde på en felaktig sensor, rätta värdet är 47 grader. ett fel som medgavs av imd. norra indien har drabbats av kyla och snö på högre höjder. vårfrost minskar veteskörden i ryssland, man planerar att så om 900 000 hektar .
  utdrag ur EIKES 22 kälterapport

 11. Lennart Bengtsson

  9

  Inte ens där är jag rädd att det blir kallare åtminstone inte enligt ECMWF:s mätningar och analyser. Men det är ett område där observationer är närmast obefintliga. Därtill variera höjden mellan havsyta och ca 4 km.
  Jag måste väl ändå konstatera att i dagens läge är skräcken för ett kallare klimat är inte allt för utbredd. Inte heller föreligger det några förestående och trovärdiga hypoteser.Här kan man väl använda begreppet charlataner. Filmen the Day after Tomorrow men där har man ändrat tecken på den hydrostatiska ekvationen

 12. Erik A.

  Jag tycker ni krånglar till det alldeles för mycket när det numera är bevisat att klimatet enbart beror på mänskliga utsläpp av CO2! 😉

 13. Joachim

  Intressant Tege! Nog är det väl klarlagt att vi lever under en istid, men lyckligtvis i en av de korta varmare perioderna i denna. Vad menar IPCC:s modellerare att de kraftiga variationerna under denna tid berott på, om det nu saknats både människor och eldande av fossila bränslen?

  OT:
  Hur kommer det att gå när Microsoft utökar sina serverhallar i Sverige? Hur mycket grön el har politikerna lovat bort och till vilket underpris?
  Jag är orolig.

 14. Nr 11 Lennart B
  Charlataner? Är det då även dom som använder mätperioden 1961 – 1990 som referens till dagens klimatutveckling – 1961 – 1990 som mänskliga utsläpp påverkade till en lägre temperatur?
  Är det då WMO och andra som blir charlataner?

  Och för den delen så är väl dom flesta överens om att det var ökad solinstrålning som snabbt drev upp temperaturen i början på 1900 – talet, bl a brukar smhi påtala detta.

  Men å andra sidan kanske ingen vet något – å då får vi väl titta på växtzoner och flora och fauna, som visar oss hur det var under olika århundranden?
  Det borde vara det närmaste ett facit vi kommer – allt annat blir gissningar och tyckanden – men intressanta sådana.. ?

 15. Ivar Andersson

  Minns Lennart Bengtsson inte 70-talets varningar om ny istid?
  Nu är det varningar och varmare klimat.
  Koldioxid och värme ger mer mat åt befolkningen och det är positivt. Våra barn och barnbarn behöver inte svälta som våra förfäder gjorde periodvis.

 16. Rossmore

  Delvis OT:

  Tänk om LKAB om knappt ett år kastas ut i kylan pga bristfälliga investeringskalkyler?

  ”Den exakta investeringskostnaden är fortfarande osäker men LKAB planerar för investeringar om hundratals miljarder kronor över en tjugoårsperiod. Något större investeringsbeslut har ännu inte fattats, men LKAB har redan haft betydande kostnader i planeringsfasen.

  LKAB är ett konkurrensutsatt bolag som verkar på marknadsmässiga villkor. Eftersom det är staten som äger LKAB blir det också staten som får ta konsekvenserna i form av minskad utdelning och kapitalförluster om de planerade investeringarna slår fel.”

  https://www.riksrevisionen.se/nu-granskas/pagaende-granskningar/omstallningen-av-lkab.html

  Kanske en signal från RR värd att ta på allvar?

 17. Berra

  OT: möllorna som var så lönsamma, i princip gratis el till alla…

  https://second-opinion.se/danmark-betalar-dyrt-for-fornybart/

 18. enough

  #1 Arne Nilsson

  ”…de som är med och styr har en viss begåvning.”

  Ja du, vi har genom partisystemet får de tomhylsor till politiker som vi förtjänar, enligt mig går det ner i alla politiska led…..

 19. Munin

  Angående kallare klimat är kontinenten Antarktis intressant. Där började mer täckande temperaturmätningar i slutet av 1950-talet och visar på trendmässigt sjunkande värden. Under senare år har också registrerats globalt köldrekord där.

  Uppgifter här på Klimatupplysningen har också visat att där finns område utan växthuseffekt. Utstrålningen är den omvända och kan beskrivas som frysboxeffekt.

 20. Björn

  Jag håller med Tege Tornvall i detta inlägg. Under de sista miljonerna år är det naturliga tillståndet egentligen landis och däremellan omväxlande kallare och varmare perioder under det som kallas för mellanistid. Solsystemets gravitationella masscentrum är inte statiskt på grund av planeternas olika omloppstider och vårt solsystems rörelse i Vintergatan. Vad är det exempelvis som påverkar solens s.k 11-årscykler och inte bara det, utan deras varierande amplituder vid maximum, där Maunder minimum var en tid med många solcykler med låga amplituder. Det finns hypoteser om att dessa quasicykliska förlopp beror på gravitationella förändringar. Se länk nedan om varierande solaktivitet från 1750, där åtminstone Dalton minimum finns med.

  Det går ju inte att meteorologerna och dess klimatforskare får okritiskt sitta med sina skygglappar och inbilla oss att vår jord är opåverkad från yttre påverkan som planetära förändringar, cykliska solförändringar med varierande energi i TSI, följdverkan som varierande inträngning av kosmisk strålning etc. Varför detta massiva undanhållande av fakta om vår jords påverkan utifrån?

  Ja, det är mycket sannolikt att vi redan är i början av en förändring mot en kallare framtid. Tecken på detta är vår förändrade nordliga jetström som migrerar söderut på grund av förändrade energinivåer mellan ekvator och polområdet. Hur skall vi klara att överleva en sådan period med en i det närmsta en ideologisk föreställning om vår energiförsörjning?

  https://www.swpc.noaa.gov/products/solar-cycle-progression

 21. Hur vet vi att vi inte är på väg in i en ny solcykel-maxima? Det ackumulerade antalet solfläckar har varit på väg nedåt nu under ett antal år, dvs en mild solcykel-minima. den förra solcykeln (24) var nästan lika låg som i början på 1900-talet. Men solcykel 25 har redan passerat nr 24 i antalet solfläckar. Vad betyder det för klimatet på längre sikt? (Ja, havens tröghet gör att effekterna i termer av landtemperaturer dröjer ett tag)

  Janvier Vinos nämns i inlägget ovan och han predicerar en ny solcykel-maxima. Se figur 2 här: https://wattsupwiththat.com/2023/07/05/solar-activity-cycle-25-surpasses-cycle-24/

 22. Benny

  Vi såg i vintras att det svenska samhället inte alls klarar stränga vintrar längre och man ska nog akta sig som Lennart Bengtsson gör att misskreditera de som varnar för kallare klimat. Uppenbart är vi på väg mot kallare tider och med de här mätningarna i troposfären är det nog lite si och så med hur bra ackurata de är och antalet felkällor? Det kan vara lika usla som istjockleken man mäter från rymden som visade sig vara helt felaktiga i verkligheten!

 23. Björn

  Ingemar Nordin [21]; En solcykel SC har alltid ett maximum och minimum, men dess maximum kan skilja sig mellan olika cykler, vilket också sägs vara dess amplitud. Jämför i länken nedan till NOAA, SC19 med SC24, så framgår vad som menas med amplitud vid olika maximum. För övrigt var SC19 den cykel under 1900-talet med högst amplitud och den med lägst fram till nu är SC24. Vidare så är SC25 nästan vid sitt maximum, där man kan säga att dess amplitud kommer att vara något högre än den föregående SC24. Det är dessa för vår tid två konsekutiva cykler med låg amplitud som är i fokus och som pekar mot att vi går in i ett nytt skede med lägre instrålad energi och därmed konsekvenser som förändrad cirkulation i atmosfären och lägre global temperatur.

  (Märk väl att man kan ställa in för betraktande av önskade cykler i den övre större grafen genom att dra i rektanglarna i den undre smalare grafen)
  https://www.swpc.noaa.gov/products/solar-cycle-progression

 24. Björn #23

  Janvier Vinos talar om grupper av solcykler, inte enskilda amplituder. Det är därför som han tittar på den ackumulerade mängden i en grupp. Enligt fig 2 så menar han att vi nu är i början på en ny grupp.

  Varför skulle han ha fel? Framtiden vet vi inget om.

 25. Peter Svensson

  Som LB skriver i #4 råder det knappast någon tvekan om att jordens atmosfär blivit varmare det senaste halvseklet. Själv har jag inte heller några problem med åsikten att mänsklig förbränning av fossila bränslen i någon mån kan ha påverkat temperaturen.

  Men det behöver inte betyda att det kommer att fortsätta att bli varmare. Som vi har sett historiskt finns det många faktorer som påverkar temperaturen, och jag tycker att det som Tege Tornvall tar upp är väl värt att beakta inför framtiden.

 26. Sten Kaijser

  Jordens medeltemperatur säger inte allt. Det kan mycket väl bli kallare hos oss samtidigt som medeltemperaturen stiger.

 27. Joachim

  Hur varmt hade det varit idag om vi renat vår fossila förbränning 1940-1979 lika bra som nu?
  Det låter ju som partiklar i atmosfären från förbränning hindrade solinstrålningen och till och med sänkte temperaturen under 40 år på grund av ökad molnbildning.

 28. Björn

  Ingemar Nordin [24]; Nej, detta utökade minimum som han skriver om i inledningen, vilket också benämns Clilverd minimum, började för flera decennier sedan, men som figur 2 visar, lär det inte bli flera cykler med låg amplitud framöver enligt Janvier. Men han nämner: However, this doesn’t mean that the Clilverd minimum has no effect at all. Men som sagt är detta hans egen hypotes. Klart är att han tror starkt på en koppling mellan solen och tecken på atmosfäriska förändringar.

 29. Lars Kamél

  Att den globala medeltemperaturen har ökat de senaste 5 årtiondena innebär inte att uppvärmningen kommer att fortsätta. Eller att uppvärmningen är farlig.
  Om (nästan) hela uppvärmningen beror på växthusgasutsläpp, kommer den att fortsätta. Men det finns inga som helst belägg för att det är så. Det finns inte ens några belägg för att växthusgasutsläpp har bidragit till någonting av den globala uppvärmningen.
  Om en stor del av uppvärmningen skulle bero på mänskliga aktiviteter, men inte växthusgasutsläpp utan exempelvis minskande luftföroreningar, kommer uppvärmningen att upphöra. Det går inte att minska luftföroreningar, eller på annat sätt ändra albedo, hur mycket som helst.

 30. KGR

  #8+, #26
  ”om framtiden vet vi i princip ingenting.” 👍👍

 31. Åter igen vill jag slå ett slag för våra naturliga termometrar i form av natur och hav.

  Så vitt jag vet ökade solinstrålningen kraftigt första halvan av 1900 – talet, med maxima runt 1950 – under dessa år ökade havstemperaturerna, vilket vi kan se i en kraftig förlust av antalet vinterdygn vid mätstationerna utomskärs, antalet sådana dygn tokminskade mellan 1960 – 1990 – vilket vi kanske inte trodde då dessa decennier på land var mycket kalla..

  Sedan 1995 skedde så en total utplaning av förlustkurvan gällande antal vinterdygn för dessa mätstationer medans landtemperaturerna ökade.

  Det är inte ointressant med dessa temperaturkurvor, eftersom vi på senare år ser flera fall av trendskifte mot kallare temperaturer I våra nordliga havsområden – och att vi för flera landområden, som Island, Finland och norra Skandinavien har en 10 årig kalltrend – med många nya köldrekord och sena vårar.

  Det vore oansvarigt att inte ta dessa trender på allvar.

  Visst kan det vara ett 10 årigt kallhack i uppvärmningskurvan – men tänk om inte…

  Just i kombination med energiomställning till väderberoende energiproduktion – kan man fråga sig…kommer stora vindkraftparker att fungera bra i ett allt kallare Norrland och lappland…hur påverkas vattenkraften av hårdare vintrar…osv.

  Vi skall plöja ner 1000 – tals miljarder I vårat nordligaste, klarar dessa nya verksamheter långa perioder av 35 – 45 minusgrader?
  Redan gångna vinter uppstod problem även för etablerade verksamheter i norr – eftersom det blev så långa perioder av ovanligt låga temperaturer.

  Den gröna omställningen leker med vetenskapen och baserar sina kalkyler på både tekniska och klimatologiska antaganden – som kanske behöver mer av hängslen och livrem – eftersom insatserna är enormt höga.

  Jag brukar nämna norska oljesällskapets förutsägelse av den allt mer sydliga isutbredningen I Arktis som ett exempel på vikten av Försiktighetsprincipen – just där fick dom rätt.

  Alarmisterna vill använda kaos som styrmedel i departementen och i myndigheter och politik – men då behövs också någon motvikt.. eftertänksamhet – dagens samhälle är hårt polariserat och svart och vitt.

  Varje politiker och företagsledare får frågan i media idag -…. tror du på klimatkrisen..och alla måste svara jakande annars döms dom ut…

  Det är väl fastslaget att atmosfären släpper ut mindre värme med mer Co2 – men effekterna av detta är inte fastslagna – hur mycket av havet kan värmas upp av denna återstrålning.
  Medeldjupet i världshaven är 3700 meter – ytvattnet kan värmas något men hur mycket…vårat dygn har dag och natt som reglerar ytvärmen och vi har årstider som värmer och kyler och vi har ett klimatsystem med poler i norr och söder som transporterar överskottsvärme.

  Att tro att återstrålningen från antropogen Co2 hittills kunnat värma våra världshav – är att tro – mycket.

  Den kraftiga ökningen av solinstrålningen under 1900 – talet borde dock ha kunnat påverka havstemperaturen.

  Co2 debatten idag är svår, närmast otäck – eftersom man måste vara troende, annars är man en dålig människa.

  Varför är det så tror ni? Kan någon tjäna på teorin om den goda och dåliga människan?
  Har någon förut i historien använt sig av epitetet ondboch god – för att skaffa sig makt och rikedom?

 32. tty

  #19

  ”Där började mer täckande temperaturmätningar i slutet av 1950-talet”

  Det vore mera korrekt att säga att temperaturmätningar saknas helt före 1950-talet. Det finns en station som startade 1944 (Port Lockroy) men den stängdes 1961. Den äldsta fortfarande i drift är Mawson som startade 1954 och ytterligare något tiotal tillkom under IGY 1956-57. Knappast särskilt ”täckande” på 14 miljoner kvadratkilometer.

  För övrigt är Antarktis den enda kontinent som fortfarande inte har täckande mätningar. Eftersom vädersatelliter går i en bana med 98 graders inklination finns det ett ”pol-hål” ca 1000 km i diameter där inga satellitmätningar är möjliga.