Det var 2-3 grader varmare under tidig Holocen

trad holocen

På NoTricksZone presenteras en ny artikel av Leif Kullman och Lisa Öberg, https://notrickszone.com/2024/05/30/megafossil-carbon-dating-indicates-sweden-was-2-3c-warmer-than-today-during-the-last-glacial/ . På deras hemsida finns länkar till artikeln i Researchgate, februari 2024. Kenneth Richard sammanfattar bl.a.:

Megafossil Carbon Dating Indicates Sweden Was 2-3°C Warmer Than Today During The Last Glacial

“Modern warming is within natural Holocene climate variability”

 

“Från cirka 16 800 till 6000 år sedan växte värmeberoende trädarter 300-700 högre än de gör idag på Mt. Åreskutan, Svenska fjällen.”

” … mycket högre höjder än dagens under senaste glacialen och genom den tidiga Holocene, när CO2 varierade från 190 till 255 ppm.”

”Det blir allt tydligare att vanliga boreala trädarter växte nära denna topp i ett klimat, 2-3 ° C varmare än för närvarande, under de senglaciala och tidiga Holocene-perioderna för 16 800- 6000 år sedan.”

”Forskarna påpekar att en sådan tidig datering för ett varmare-än-i-dag-klimat har betraktats som kontroversiellt, eftersom det antas att jorden inte tillräckligt hade värmts upp eller deglacierat förrän för cirka 11 000 år sedan, nära den officiella starttidslinjen för Holocene. Men koldioxiduttaget av trädmegafossiler betraktas som en mycket mer tillförlitlig datainsamlingsmetod än pollenanalys och markbunden kosmogen nuklidanalys, så dessa resultat är robusta.”

”Även om det har skett uppvärmning i denna region nyligen, är uppvärmningen ”inom naturlig Holocene -klimatvariabilitet” och utgör inget hot mot dessa landskap. Istället kan uppvärmning förbättra den biologiska mångfalden i denna region.”

Kenneth Richard tillägger och tipsar om ännu en artikel som tyder på att norra Finland inte varit så här kall på de senaste 8000 åren:

”… en annan ny skandinavisk studie (Salonen et al., 2024) indikerar att dagens temperaturer i norra Finland är bland de kallaste av de senaste 8000 åren .,, Mycket av Holocene – liksom nästan alla de sista interglaciala (LIG) – var 2 till 2,5 ° C varmare än den närvarande.

Det här handlar givetvis inte om globala temperaturer. Men det är intressant att norra Skandinavien har varit betydligt varmare än nu – utan att CO2-halten ens var i närheten av dagens halter.

Ingemar Nordin

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mats Kälvemark

  Tack Ingemar för viktig information som hjälper till att falsifera ”Narrativet.” Det har hel enkelt i perioder varit varmare förr, även globalt, bl.a. under den period som kallas Holocent Optimum, som inträffade under en period för ca 9500 – 5500 år sedan. Fossil CO2 var förstås noll. Dessa historiska data får vi aldrig höra från IPCC ”för de spräcker storyn=Narrativet.” Ingressbilden i dagens inlägg är bild nr 23 från:
  https://klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2022/10/Klimat-221016.pdf

  Övriga bilder som visar historiska temperturer är nr 6-10 och 21-23.
  Klimathotarnas tideräkning börjar i stort sett år 1988 då IPCC bildades. Till och med värmeperioden 1910-1940, som inträffade utan fossil CO2, mer eller mindre förträngs. Värmningshastigheten var ungefär densamma som nu, dvs ca 0,15 gr/decennium.

 2. Magma

  Tack Ingemar för att du letar och finner!
  Och till skillnad från digitala datorkörda modeller så baserar sig Källmans och Öbergs slutsatser på riktig forskning och fynd i naturen!
  Om nu det nutida politiskt sammanhållna klimatetablissemanget inte bestämmer sig för att dessa forskningsresultat bör förpassas till tystnaden så kommer det sannolikt att heta att det handlar om en lokal hotspot … som om en lokal hotspot skulle kunna överleva nästan 11000 år utan att vara understödd av vulkanisk aktivitet …

 3. Benny

  Vi som gick i skolan för länge sedan fick lära oss att klimatet i Norden var betydligt mildare då än idag men detta var i en tid innan klimatalarmister och politiker börjat avlöna ”forskare” som skulle sopa denna kunskap under mattan. Ja, vi fick även lära oss att det på tidig medeltid också var varmare och behagligare klimat hos oss men detta har nogsamt censurerats bort i dagens undervisning för barnen måste ju indoktrineras till klimatalarmister som betalar sina miljöskatter och belånar sig för att skaffa elbilar m m.

 4. Lasse

  Tack för denna påminnelse om hur klimatet varierar.
  Hotet mot de fjällnära skogarna är inte värmen.
  Glaciärer smälter och fram kommer skogsrester.
  Kan det vara mer tydligt att vi har ett varierande klimat.
  Kan detta reta de som tror på att CO2 är kontrollgasen?
  Troligen!
  Denna gjorde det i alla fall:
  https://wattsupwiththat.com/2024/06/01/bonus-gets-it-wrong-about-may-and-crok-2024/
  Kolla diagram 1 för samma temperatutanomali som i Kullmans.

 5. Ann lh

  Det är en fröjd att få ta till sig hur Kullman&Öberg tolkar sina klimathistoriska fynd från verkligheten. Tolkningarna grundas på olika grenar av den mångfaldiga geo-biologiska vetenskapen, fjärran från de modeller som nu styr klimatpolitiken.
  Kullmans och Öbergs texter tar mej tillbaka till de guldår som knöt ihop och avslutade mina universitetsstudier. Guldåren beskrivs enklast med fördjupande studier i det oerhört breda ämnet naturgeografi. Studier som gjorde mej till ”klimathotsförnekare för evigt”, decennier före den skamliga -ism som nu dominerar.
  2007 lämnade jag undervisningssektorn som fri pensionär och med funderingar över vad som egentligen var på gång runt den alltmer märkliga klimatfrågan.
  Samtidigt publicerades F. Singer&D. Avery’s klassiker Unstoppable Global Warming… Introduktionen hyllar alla de tusentals vetenskapligt kvalificerade forskare som i ur och skur, har sökt och dokumenterat bevis från hela jorden på återkommande klimatcykler, de horder av vetenskapsmän och – kvinnor som numera arbetar i stark motvind från klimatmodellerarna – de som ”säljer CO2”.
  Bokens innehåll förde mej tillbaka till guldåren och stärkte mej ytterligare som ”klimathotsförnekare”.
  Det har blivit alltmer uppenbart att den skamliga och ovetenskapliga klimatismen, som vi nu lever under, kan härledas tillbaka till 1992 och UNFCCC, den politiskt korrekta klimatkonventionen och nu har dessutom”mini-FN”, det vill säga EU, med stöd av propaganda och tystat motstånd istället för allsidig objektiv upplysning, beslutat att genomföra den Stora Gröna Omställningen. Den ultimata Skammen!
  Alltmedan Kullman och Öberg och deras vetenskapliga kollegor världen över troget följer den vetenskapliga traditionen för att steg för steg närma sig en korrekt beskrivning av vår klimathistoria.
  Det blev som sagt en tragisk fröjd att få del av deras senaste och väl underbyggda vetenskapliga rapport på tvärs mot rådande politik.
  I en tid när alltför få har tid att fördjupa sig i annat än ”dagens pladder”. Arma Tid!

 6. Sören G

  Påståendena om att vi måste begränsa (ifall vi kunde det) till högst 2 grader grundar sig i missuppfattningen att ett varmare klimat har mer extrema väderhändelser.
  Men det är tvärtom eftersom kraftiga stormar och häftiga regn beror på temperaturskillnader, vilka minskar när temperaturen blir jämnt fördelad över breddgrader.
  Högre breddgrader värms mer.

  Då undrar man om ifall uppvärmningen beror på ökad växthuseffekt hur det skulle leda till större temperaturkontrast. Uppvärmningen bör ju vara lika stor överallt.

 7. BG

  Detta att klimatet skulle kunna ha en naturlig variabilitet är inte något som Centerpartiet ställer upp på. Koldioxiden är skadlig för klimatet och de av människan orsakade utsläppen skall bort. Inför EU’valet har partiet bl.a. kommit på detta:

  ”EU är vårt effektivaste verktyg i den gröna omställningen …

  Vi vill höja ambitionsnivån genom att införa ett mål om att EU:s utsläpp ska minska med 95 procent till 2040, jämfört med 1990 års utsläpp. Det är ett ambitiöst mål, men nödvändigt om vi ska klara att nå klimatneutralitet och uppfylla vad vi lovat i Parisavtalet. För att nå ett sådant mål krävs att EU:s utsläppshandel så snabbt som möjligt inkluderar samtliga utsläpp från transport-, bostads- och avfallssektorn. Dessutom måste utsläppshandeln i så många sektorer som möjligt utvidgas till att omfatta fler typer av växthusgaser, och de gratis utsläppsrätter som delar av industrin och flyget får måste avslutas omgående.”

  https://www.centerpartiet.se/var-politik/politik-a-o/klimat/klimatpolitik-i-eu

 8. tty

  Vill ännu en gång puffa för denna artikel där Kullman sammanfattar sin forskning: ”Fjällen, klimatet och människan – naturhistoria i skarven mellan två istider.”

  https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1283714/FULLTEXT01.pdf

  Det är en lång artikel och en stor fil, men mycket läsvärd.

 9. Magma

  #BG 7
  ”EU är vårt effektivaste verktyg i den gröna omställningen …”
  Jag bestämde mig redan 1974 när ”Fäll-din (stadsminister)” pläderade som mest högljutt mot kärnkraften för att aldrig slösa en röst på centerpartiet. Annie Lööv och Dimi-nåt har enbart stärkt mig i den uppfattningen … C har mina ögon genom åren alltid utmärkt sig genom en genuint ovetenskaplig syn på sin omgivning vilket på ett plan känns märkligt då jag ändå uppfattar att landets bönder ändå står med båda fötterna på jorden, men det är kanske bara ett tecken att de även fjärmat sig från sina traditionella kärnväljare.

 10. Lennart Bengtsson

  Det är bra att detta nämns. Det borde förstås vara allmänt känt eftersom jorden vid denna tid var närmast solen under sommaren på norra halvklotet. I det norra polarområdet, (60°N-90°N), var instrålningen under högsommaren cirka 40W/m2 högre än nu. Det är betydligt mer än dagens bidrag från växthusgaserna.

  Tyvärr är engagemanget i klimatfrågan från landets politiker och så kallade klimataktivister omvänt proportionellt mot kunskapen. Det är knappast sakkunniga som tillåts uttala sig om klimatet utan snarare professorer i statskunskap och politiker som Busch, Gudrun Schyman och Isabella Lövin

 11. Lasse

  Just nu har vi avslutat en varm majmånad med ett stabilt H vilket satt avtryck på havstemperaturen kring detta. Ovanligt varmt i havet runt H -trycket .
  Men norr om detta H har luften hållits kall, ovanligt kall vilket avspeglas i havs-temperaturen kring Arktis.
  Var det inte där det skulle vara varmt?
  https://climatereanalyzer.org/wx/todays-weather/?var_id=sstanom&ortho=1&wt=1

 12. Lasse

  #11 forts
  https://www.youtube.com/watch?v=W3sImgIjN4A
  Vad sägs om denna förklaring?
  Varmare när det är kallt beror på fuktigheten.
  Javier Vinos är aktiv på nätet.

 13. Nr 11 Lasse
  ” var det inte där det skulle vara varmt?”

  Det nordliga värmdes mycket plötsligt och kraftigt 1985 – 2005.. I havet och på land – efter det inleddes avkylningen.

  Just karaktären av plötsligheten I uppvärmningen av dessa områden visar att det INTE var Co2 – utan en fortsättning på den naturliga variationen, I cykler.

  Valet av 30 åriga klimatperioder är valt utifrån erfarenhet och vetenskap – inom meteorologi och klimat – man vet att dessa perioders intervall behövs för statistiska underlag – och alla dessa perioder visar variationen.

  2000 – talet är första gången som människan och vetenskapen kom på hypotesen om det ” stabila klimatet ”.
  Något sådant har aldrig existerat, varken i 30 års perioder eller i ngn annan vald period.

  2000 – talets vetenskap är unik – möjligen bortsett från 1600 – talet och dess religionsstyrda maktapparat.

 14. Nr 8 tty
  Den är bra!
  Här I Västergötland har vi dom senaste 500 årens variationerna väl synliga i bl a bokskogen och den övriga rika floran – den visar upp och nedgångar I klimatet/ temperaturen.
  Det är även lätt att gräva vidare i naturens facit och hitta värme längre tillbaka – en bra bit in på 2000 – talet var vetenskapen överens om att den medeltida värmeperioden var sanningen och att den satte sina avtryck i naturens – facit.

  Det är först på senare år som det omfattande suddandet i facit tagit fart – och nu är vi helt lost I alarmism och okunskap och dom riktiga klimatförnekarna i EU, FN och generellt i väst bestämmer nu agendan och kallar icke – alarmister för klimatförnekare – tiden är ur led.

 15. Roland Salomonsson

  Blanda inte in ”modelleringar” när klimatstatistiken tas fram!

 16. Rossmore

  Undrar lite över slutsatsen att “Från cirka 16 800 till 6000 år sedan växte värmeberoende trädarter 300-700 högre än de gör idag på Mt. Åreskutan, Svenska fjällen.”

  Jag kanske är fel ute men landhöjning måste väl spela en roll också? Lantmäteriet anger årlig höjning i trakten Åre till 6-7 mm/år enligt översikt här:

  https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/gps-geodesi-och-swepos/Referenssystem/Landhojning/

  Det skulle väl på 10 000 år bli uppåt 700 m? Hur kompenserar forskningen för detta?

 17. Sten Kaijser

  Ross more #16

  du har nog fått med en nolla för mycket. 1000 ger 7 meter. 16000 år ger ungefär 110 meter.

  Lägre men inte så mycket lägre.

 18. Rossmore #16

  Jodå, Kullman håller koll på landhöjningen. De diskuterar fyndens höjdberoende i sin artikel. BL.a. Säger de:

  ”Lateglacial tree growth 350 m higher than present-day treelines is no big wonder, considering
  the effect of land uplift. At the time of the oldest megafossils, i.e. the summit of Åreskutan
  appears to have been about 300 m closer to the sea level than today (Eronen 2005; Påsse &
  Andersson 2005). This implies higher summer temperature by about 2 °C”

 19. tty

  #16

  Beräkningen är gjord med korrektion för den relativa landhöjningen som uppskattas till ca 200 m. Observera att högsta kustlinjen ligger mindre är 300 m över havet där den är som högst (i Ångermanland), och inlandsisen var betydligt tunnare i västra Jämtland där Åreskutan ligger, den relativa landhöjningen var alltså mindre där.

  https://tse4.mm.bing.net/th/id/OIP.z7lr7Fz0uFxZi66LA7oVcQHaMz?rs=1&pid=ImgDetMain

  Landhöjning är betydligt mera komplicerat än man kan tycka i förstone. Kartan du hänvisar till visar absolut landhöjning, alltså relativt jordens medelpunkt, inte relativt havsnivån.

  1. Klimatiskt är det inte den absoluta höjden utan den relativa höjden över den aktuella havsnivån vid aktuell tidpunkt som gäller.

  2. En inlandsis ”drar upp” havsnivån runt sig kraftigt – flera tiotals meter.

  3. En stor del av landhöjningen på en given plats inträffar innan all is smält bort och är därför inte mätbar. Vid istidsmaximat var jordskorpan troligen nedtryckt bortåt 1000 m under isdelaren.

  4. Landhöjningen består av två komponenter, en snabb och en långsam. Den snabba beror på elastisk kompression av underlaget, och följer isens tjocklek utan någon fördröjning. Den är i princip över i princip i samma ögonblick som den sista isen smälter. De långsamma beror på att material som tryckts ut åt sidorna av inlandsisen långsamt flyter tillbaka och fyller ut ”gropen” efter inlandsisen. Dess hastighet varierar kraftigt beroende på variationer i jordskorpans och mantelns viskositet. Och utanför ”gropen” sjunker i stället marknivån.

  5. Samtidigt varierar den globala havsnivån på ett komplicerat sätt.

  De havsnivåkurvor man ser i litteraturen visar alltså den RELATIVA havsnivån när alla dessa effekter överlagras. Och de kan variera kraftigt.

  Danmark:

  https://www.researchgate.net/publication/360727710/figure/fig2/AS:1158008767819776@1653102213003/of-available-sea-level-curves-for-Southern-Scandinavia-Sea-level-curves-for-Southern.png

  Stockholm:

  https://www.researchgate.net/profile/Nils-Axel-Moerner/publication/260422267/figure/fig43/AS:669498919120909@1536632389407/Sea-level-curve-of-Marvikarna-Aker-Stockholm-area-with-AL-and-PL-levels-marked.ppm

 20. Jag undrar vad Kullman menar med ”megafossils”? Är det en speciell sorts fossillerat material, eller härrör det till vilken trädart det handlar om?

 21. Nr 18 Ingemar N
  ” this implies higher summertemperature by about 2 C…

  2 grader varmare julitemperatur anses vi även haft här I Västergötland under den medeltida värmeperioden, enl svenska myndigheter som exempelvis länsstyrelsen.

  Dom som hävdar LOKALA väderfenomen med flera grader högre temperatur än idag i flera hundra år bör ta sig en funderare.
  Desamma gäller när dom ( alarmisterna ) hävdar att Lilla Istiden var ett lokalt fenomen – trots att det åtminnstone sträckte sig över Nordamerika, Europa och ner till Västra Kina.. Lokalt, Lokalt, Lokalt – eller var slogan kanske klimatet, klimatet, klimatet…

  Dessa alarmisters och dessa grönas bortförklaringar är verkligen på en extrem nivå – gällande det mesta men särskilt när det gäller temperatur och Co2.

  Att förneka eller förvanska växtzoner för träd och växter, historiskt – är ett riktigt dåligt val av alarmister och gröna – men det är väl precis samma som dom religiösa fanatikerna brukar bråka om evolutionen eller gud?

  Varmaste på 125 000 år säger svt och ett visst forskargäng och det gröna etablissemanget – då bör man fråga sig vad dom säljer…. allt går att sälja med mördande reklam.

 22. Rossmore

  Tack övriga för svar.

  Min utgångsreferens var visst Wikipedia som kanske också tagit fel på en nolla.

  ” I Sverige har den totala landhöjningen haft sitt maximum i Ångermanland (Höga kusten), där landet har höjt sig 800 meter sedan det trycktes ned som mest under istiden.”

  https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Postglacial_landh%C3%B6jning

 23. #20,

  Jag kom just på den strålande idén att leta upp Kullmans egna hemsidor där saker som ”megafossil” kanske förklaras bättre. http://kullmantreeline.dinstudio.se/files/Glacirerna_i_Trnafjllen.pdf (Observera att Kullmans ursprungliga webbadress har blivit hackad av något kasino.) Så här skriver han:

  ”Den nyare
  forskning som här presenteras, bygger på ett säkrare
  underlag, s.k. megafossil-analys. Det innebär att större
  vedrester insamlas i torvavlagringar, fjälltjärnar samt
  vid fronten av smältande glaciärer och perenna snöfält.
  Trädrester som framkommer här har vuxit nära fynd-
  platsen och kan artbestämmas och dateras med kol-14-
  analys. Ingen annan metod har motsvarande precision när det gäller att avgöra tid och plats för närvaro av
  en viss art. Bilden har under senare tid kompletterats
  av analyser av gammalt DNA, bevarat i sjösediment.
  Alla förekommande åldersangivelser är framtagna
  med kol-14-metodik och redovisas i kalibrerad form
  som kalenderår före 1950 (BP), enligt intercept-
  metoden.” s,2.

  Hela den uppsatsen är på svenska och ger dessutom en mycket bra översikt av fjällvärldens växtförändringar.
  http://kullmantreeline.dinstudio.se/

 24. leg

  OT.
  Senaste Rapport: Nu är det rekordvarmt i Mexiko city, 34 grader. Klimatförändringarna är orsaken. I alla fall i den östra stadsdelen. Därefter går vi över till regnet i Tyskland. Den intervjuade har inte sett så mycket regn tidigare.
  Denna nivå befinner sig klimatfrågan på i våra media.

 25. Ann lh

  # 23 Ingemar, tack för Ditt utförliga svar på Din egen fråga om megafossils. Magkänslan sa lite flummigt att det var något åt det hållet, men nu vet vi. Tack!

 26. tty

  #20,23

  ”Megafossil” är motsatsen till ”mikrofossil”. Det är kort sagt fossil som är så stora att inte kan förflyttas med vinden (som t ex pollen), utan normalt kan förutsättas finnas kvar nära den plats de levde.

  De kan visserligen ha förflyttats av floder, skred eller glaciäris, men i det aktuella fallet, en platå nära en bergstopp och liggande ytligt utan överliggande bottenmorän kan alla tre uteslutas.

 27. tty

  #22

  Siffran 800 meter vid istidsmaximum är rimlig, men som sagt, större delen av landhöjningen skedde redan innan all is hade smält, så den går inte att mäta.

 28. Robert Norling

  Något för SVT att rapportera.
  Men förresten det är ju EU-val på gång och då får ju inte den gröna MP-propagandan störas.

  ”Ryssland övergår till nödberedskap för spannmål efter det att analyser visat att hela 1,5 miljoner hektar spannmålsgrödor i landet är allvarligt skadat av frosten. Landet har drabbats av de allvarligaste frostskadorna på spannmålsarealer på 100 år.”

  https://lantbruksnytt.se/15-miljoner-hektar-frostskadad-spannmal-i-ryssland/

 29. Ann lh

  # 26 tty, är begreppet makrofossil inte längre aktuellt?
  Jag lärde mej för länge sedan att skillnaden mellan mikro och makrofossil går vid vad man kan urskilja med blotta ögat.
  För megafossil verkar det finnas krav på att även fyndplatser kan ge upplysning om dess miljö.

 30. Magma

  #28 Robert
  ”Landet har drabbats av de allvarligaste frostskadorna på spannmålsarealer på 100 år.”
  Erika B har redan tidigare i veckan rett ut vad sådana frostskador beror på. Hon hade som vanligt varit ute o cyklat (för inte flyger hon väl) till södra Europa där nästan all äppelblom frusit bort, och det fanns inga tvivel på att det berodde på den globala uppvärmningen som stressat fram blomningen innan risken för frostnätter var över … vetenskapligt bevisat … återigen CO2 som är boven.

 31. Magnus Cederlof

  #10 Lennart Bengtsson
  Även om somrarna var varmare då så var ju även vintrarna kallare. De 40W/m2 ökad solinstrålning på somrarna måste även sättas i relation till de c:a 13W/m2 ökad solinstrålning vi har fått bara de senaste 40 åren pga främst minskad molnighet:
  https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/stralning-1.17841

 32. Adepten

  #31 Magnus Cederlof

  Hur resonerade du när du räknade fram 13W/m² ökad solinstrålning de senaste 40 åren från SMHI data som visade en ökning på 140,5 kWh/m²?

 33. Lennart Bengtsson

  Magnus

  Så är det.

  Renare luft har säkert bidragit till mindre moln och mer solsken över land och som följd därav högre temperaturer. På 1960 och 1970 talet var det snarare tvärt om.

 34. Lasse

  #32
  ”Genom att integrera över tid får man den totala strålningsenergin per ytenhet för en angiven tidsperiod, ”
  Man får väl disintegrera 😉
  140.5/år
  eller
  140500/24*365 eller 16 W/kvm

  På Notrix : https://notrickszone.com/2024/06/01/oops-cleaner-fuels-mean-less-clouds-more-warming/

  Vad säger Lennart B om relationen mellan CO2 påverkan och ökad sol? Är 1:10 lämplig skala?

 35. Räknar man på det glidande medelvärdet får man
  111 kWh/m² ungefär 13 W/m².

 36. Ivar Andersson

  #24 leg
  ”Senaste Rapport: Nu är det rekordvarmt i Mexiko city, 34 grader. Klimatförändringarna är orsaken.”

  Sedan visade reportaget att det var 6 grader varmare i den fattiga tättbebyggda stadsdelen utan grönområden jämfört med den rika glesbebyggda stadsdelen med grönområden. Bara SVTs reporter förstod inte orsaken. Det är inte klimatförändringarna som är boven utan stadsplaneringen. Stadsplaneringen idag bidrar också till att översvämningarna får allvarligare konsekvenser än nödvändigt. Värme och nederbörd varierar som de alltid har gjort.

 37. Benny

  Enorma områden i norra Kanada, Alaska och Ryssland är fortfarande under tjocka lager av snö och is trots att det är juni månad? Men media yrar bara om ”extremvärmen” i Indien som varken är extrem eller ovanlig i sedvanlig propagandastil. Att jorden i verkligheten håller på att kylas av är inte intressant att tala om för den oinvigde då skulle ju hela klimatalarmismen skjutas i sank. Dessutom kan man alltid skylla allt på CO2 som enligt media måste ha fullständigt magiska egenskaper att styra klimatet? Känns mer som den här ”magiska” egenskapen beror på möjligheten till beskattning och bidragen till ”forskning”?

 38. Adepten

  #34 Lasse

  Ja, de var så jag tänkte att det blev ca 16 W/m² som borde delas med 40 år som blir 0,4 W/m² som kan jämföras med ca 3,7 W/m² vid en fördubbling av CO2.
  Men hur kom Lennart B fram till 40 W/m² för 11000 år sedan?

 39. Lasse

  #36
  Varmt i Mexico city:
  https://www.ventusky.com/?p=18.69;-98.97;7&l=temperature-anomaly-2m
  6 grader varmare än normalt.
  Men landsbygden har normala temperaturer.
  UHI?
  Reportern var något på spåret. Rika områden med grönska var betydligt mindre varma medan de utan grönska var outhärdligt varma.
  Tydligare kan inte UHI beskrivas 😉

  #38 Dela inte med 40 år. Vi får mer sol varje år!
  Även CO2 effekten är årligen återkommande.
  Är du ute efter förändringen per år?

 40. Lennart Bengtsson

  34

  Svårt att svara på

  Australien har haft en uppvärmning på ca 1°C de senaste 50 åren och i stort sett ingen ändring i globalstrålningen. Den europeiska landytan har haft en dubbel uppvärmning jämfört med Australien eller +2°C de senaste 50 åren.
  Samtidigt har globalstrålningen minskat tydligt (ca 10W/m2) för de europeiska landytan men varit närmast oförändrad i Australien.
  Allt tyder därför på att den ökade globalstrålningen i vissa områden har bidragit till uppvärmningen. Renare luft är en trolig huvudorsak. Effekten extra påtaglig under försommaren

 41. Lennart Bengtsson

  38

  Eftersom jordbanan är elliptisk är sydpolen nu närmast solen i början på januari och nordpolen längst bort i början på juli så kan Du lätt göra en beräkning. För 11000 år sedan var det ungefär tvärt om. På Internet kan Du få reda på de olika avstånden och sedan räkna ut strålningsändringen.
  Lennart

 42. Om man funderar på globalinstrålning -> havsuppvärmning -> landtemperatur -> global medeltemperatur, så är det intressant att kika på mauder, dalton och utsteget ur lilla istiden.
  Det råder ingen tvekan om dessa skiftande nivåer på globalinstrålningen påverkade delar av havstemperaturen och efterföljande landtemperaturer – vi själva har långa mättemperaturer på havsöar, som vinga, måseskär, Gotska sandön med upp till över 150 årigt perspektiv – ganska fantastiskt.

  Titta på smhi för dessa stationsvärden, där finns den ökade globalinstrålningen med i form av antal vinterdygn.
  Vinterdygnen minskade när instrålningen ökade, notera särskilt instrålningsmaximum runt 1950 och eftersläpning OCH den tydliga utplaningen dom senaste 30 åren för dessa utskärsöar…nu börjar dessa senaste 30 åren bli riktigt intressanta för fortsättningen…och framförallt för hypotesen om Co2 och dess effekter.

  Lättast att se dessa stationer är att titta in på – smhi hur var vädret.
  Få stationer har mindre mängd UHI…fjällvärlden är dock också intressant – som nyligen påtalades.

 43. Sören G

  #41 #41
  Jordaxelns lutning inverkar också. Den är på våg att räta upp sig. När den var större under holocenska klimatoptimat så fick polområden mer sol under respektive sommarhalvår. Men den större landmassan på norra hemisfären är det som ät viktigast.

 44. Lasse

  #40
  En video från Javies Vinos om samma fråga.
  https://www.youtube.com/watch?v=b1FShX_gsdA

  Han försöker guida oss bort från tron att efter 1980 har CO2 HELA delen i uppvärmningen.
  Vilket gör klimatkänsligheten av en dubblad CO2 ekvivalent 😉 betydligt lägre än 2,2 grader. Kanske så låg som 0,5 (om 70% av uppvärmningen är naturlig (dvs lika den mellan 1900-1945)
  https://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1900/to:1945/offset/plot/hadcrut4gl/from:1980/to:2024

 45. JanneR

  Vill passa på att ge Ingemar Nordin en stor eloge.
  Du lägger ner ett fantastiskt arbete på klimatupplysningen. Aktuellt, intressant och ”välstädat”!