fjäll

Det var 2-3 grader varmare under tidig Holocen

På NoTricksZone presenteras en ny artikel av Leif Kullman och Lisa Öberg, https://notrickszone.com/2024/05/30/megafossil-carbon-dating-indicates-sweden-was-2-3c-warmer-than-today-during-the-last-glacial/ . På deras hemsida finns länkar till artikeln i Researchgate, februari   →