Gästskribent

Små Modulära Reaktor (SMR) nyheter

Goda nyheter i Storbritannien kommer från Rolls-Royce . Deras SMR, med stöd av anslag på 210 miljoner GBP från UKRI (UK Research and Innovation), har gått vidare till steg 2 i Generic Design Assessment (GDA), efter framgångsrikt slutförande av det första steget i bedömningen av Storbritanniens kärnkraftstillsynsmyndigheter. Rolls-Royce SMR, på 470 MWe – kanske på   →

Om våtmarker, miljö, vatten och klimat

Citat: ”Ge mig en fast punkt och jag ska rubba jorden”. (Archimedes) ”Man kan inte stiga ner två gånger i samma flod” (Herakleitos) Ganska nyligen har vi fått uppleva starka krav på en etablering av våtmarker i Sverige, som – får vi förmoda – på ett effektivt sätt hjälper (mot?) en hett (sic!) önskad klimat-omställning.   →

Jan Ericson om energinyheter

Jan Ericson i Ubbhult https://www.ericsoniubbhult.se/ Riksdagen röstade igenom regeringens nya energipolitiska mål   2023-06-22 Debatten om vårändringsbudgeten blev främst till en debatt om regeringens nya energipolitiska mål som innebär att Sverige 2040 ska ha 100% fossilfri elproduktion, i stället för det gamla målet om 100% förnybar elproduktion. Syften med förändringen av målet är att ge möjlighet   →

Behov av reaktiv effekt i elsystem

Reaktiv effekt: I äldre litteratur benämns ofta reaktiv effekt (VAr) som ”onyttig elkraft”. Men reaktiv effekt är nödvändig för att bygga upp magnetfält, men har för övrigt ingen praktisk nytta. Då reaktiv effekt bygger upp magnetfält betyder det att alla elmaskiner och apparater som behöver magnetfält för att fungera, t.ex. asynkronmaskiner och transformatorer förbrukar reaktiv   →

Håll huvudet kallt i sommarvärmen

Försommaren är varmare än vanligt, med i bara lite längre perspektiv inte så ovanligt. 2018 uttalade sig vår dåvarande klimatminister om att hennes bruna gräsmattor var beviset för att klimatförändringen var här och nu! Värt att påminna om då att klimatförändringar bara kan observeras i form av statistik. Övriga okulära observationer är väder. Uppmaningen att   →

Jessica Stegrud: Hur grön är den gröna omställningen till vindkraft?

Vindkraft ger tre gånger högre utsläpp än kärnkraft, kräver 10 gånger större arealer, förfular naturlandskapen, hotar faunan, släpper ut farliga mikroplaster och är åtskilliga gånger mindre energieffektiv. Den fungerar inte som bas för den gröna omställningen, skriver Jessica Stegrud, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. 19 jun 2023 11:59 Uppd.: 19 jun 2023 12:01 Bulletin Debatt Stödet för   →

Extrema väderhändelser behöver motståndskraftigare elnät

De utdragna perioderna av torka, värmeböljor, skyfall och stormar, resulterade bland annat i omfattande skogsbränder och översvämningar vilket understryker behovet av att öka motståndskraften hos elnäten. Med tanke på de utmaningar som, enligt IPCC-SPM, orsakas av klimatförändringar är den nuvarande krisen för fossilbränsle försörjning bara en del av drivkraften för att elektrifiera vår ekonomi och   →

Clintel påvisar allvarliga fel i IPCCs senaste rapport

Klimanytt nr. 341 Redaktør: Ole Henrik Ellestad. Forfattet av Stein Storlie Bergsmark https://klimarealistene.com/clintel-paviser-alvorlige-feil-i-ipccs-siste-rapport-ar6/ Clintels utvärdering av IPCC:s AR6 Den 180 sidor långa rapporten är – så vitt vi vet – den första seriösa internationella ”bedömningen” av IPCC:s sjätte utvärderingsrapport, AR6. Clintels rapport visar hur IPCC skriver om klimathistorien, betonar ett osannolikt värsta scenario, har en betydande tendens att favorisera   →

Vindkraftsbranschen har ett enormt avfallsproblem

Vindkraftverk med deras höga torn är toppade med långa glasfiberarmerade rotorblad gjorda för att klara de hårdaste och blåsigaste förhållanden. Men vad ska man göra med alla dessa rotorblad när de når slutet av sitt liv? Medan cirka 85-90 % av turbinerna är lätta att återvinna, är deras rotorblad inte det. De är gjorda av   →

El-illusionen – lastbilskapitlet

Bild från www.energimyndigheten.se I vår åttondel av världen gäller doktrinen, att elektrifiera allt med förnybar fossilfri el, som inte finns. Höga företrädare med trollstaven fortsätter att pumpa upp den gröna bubblan med att ”skapa incitament” med subventioner och beskattning för önskningar att energilagring till exempel i vätgas ska bli möjliga. Elektrifiering av transportsektorn är en   →