Gästskribent

Månkraft Grönköping

Såsom ett led i den hart när igångstartade valrörelsen i Grönköping föreslår härv. Miljöparti (mp) att de så trädgårdspopulära soluren måtte kompletteras med månur så att ”man också kan avläsa tiden när det är mörkt”, som en taltratt för partiet (mp) så träffande uttrycker det hela. En prototyp till det månur, vilket Miljöpartiet (mp) i   →

Konsensus på felaktig grund är en förbannelse

Hur kan konsensus vara en förbannelse? Konsensus vill vi ju gärna, att det utgör ett slags signum för den svenska själen och kulturen! Konsensus är naturligtvis en styrka i betydelsen av en gemensam förståelse för sakernas  tillstånd och färdriktning. I en grupp. I ett företag. I ett land. Villkoret för det är att den gemensamma   →

Naturliga klimatvariationer är signifikanta även idag

Denna artikel är en fortsättning på en artikel igår här på KU. Där analyserade jag signifikansen hos den platå och korta negativa temperaturtrend, som vi haft de senaste 6-8 åren. Resultatet är att dessa korta trender är statistiskt signifikanta. Att något är signifikant betyder enligt ordboken att det är betydelsefullt, viktigt, icke slumpmässigt. När vi   →

Är pausen i den globala temperaturen från mitten av 2014 signifikant?

Detta är den första artikeln i en serie av två. Här analyserar jag signifikansen hos temperaturtrender av olika längd, primärt den korta negativa trend, eller platå, som vi haft de senaste 7-8 åren. I den andra artikeln diskuterar jag vad som menas med begreppet signifikans i en vidare bemärkelse, och hur vi kan använda det   →

Ny Stockholmskongress om klimatet

FN arrangerar ett högnivåmöte, Stockholm+50, andra till tredje juni 2022, minns ni den förra miljökonferensen, 1972, för 50 år sedan? Redan i artikelrubriken antar DN ett alarmistiskt perspektiv med att vi har tio år på oss etc. Vi kan konstatera att tidningen genom åren konsekvent vidmakthållit den linjen. Det har alltså gått 40 år sedan   →

Råvaruillusionen: Iridium.

Iridium är en av de 9 mest sällsynta, stabila, grundämnet i jordskorpan. I hela ”värdekedjan” för vätgassamhället finns en länk som heter elektrolys. Finns inte alla länkar på plats så finns det ingen kedja. Skall man bygga en vätgaselektrolysfabrik idag finns det endast två val: alkaliska celler och PEM celler. Allt annat är lab-prototyper och   →

Havsvindkraft är ingen räddning

Av ideologi förblindade är farliga Hur länge går det att komma undan med att man är ny på jobbet? Är man minister med ansvar för frågor med betydelse för vår framtida välfärd finns ingen frist eller smekmånad. En travesti på Tage Danielssons sannolikhetsmonolog, som också handlade om vår energiförsörjning, kunde vara att om man tillräckligt   →

Den 32-gradiga (°C) atmosfärseffekten

Gästinlägg 24 av Gösta Pettersson – andra delen av två.  För del 1, Se gårdagens inlägg – ”Den gravito-termala effekten” FN:s klimatpanel IPCC är ett politiskt organ som i huvudsak består av diplomatiska representanter för regeringarna i FN:s medlemsstater. IPCC gav i Introduktionen till sin första rapport år 1990 politisk sanktion åt begreppet växthuseffekt (GreenHouse   →

Den gravito-termala effekten

Gästinlägg 23 av Gösta Pettersson Detta är ett tvådelat inlägg av Gösta – del 2 (Den 32-gradiga (°C) atmosfärseffekten) kommer i morgon. Vi hoppas dessa centrala och polariserande frågeställningar (som redan har varit föremål för åtskillig debatt och kontroverser av olika slag) kan belysas ytterligare här. Notera att Gösta genomgående använder ex. IPCC’s nomenklatur och   →

Klimatpandemier

I den mänskliga historien har de värsta pandemierna alltid inträffat när klimatet varit dåligt, dvs. kallt. Det är inte svårt att förstå varför. Kalla epoker drabbar livsmedelsproduktionen, mindre mat resulterar i svält, svält mattar ut människokroppen och stressade kroppar är mycket mer mottagliga för sjukdomar pga. försvagat immunförsvar. Här är några av de mest kända   →