natur

Biologisk mångfald, är det ogräs och ohyra?

En välskött gräsmatta har varken maskrosor, tistlar, nässlor eller mossa. I sovrum och garderober vill vi inte ha kackerlackor, spindlar eller löss. I våra kök vill vi inte ha råttor, flugor eller mögelsvamp. Inte heller vill vi ha getingar eller myggor i våra bersåer – eller brännmaneter i vårt badvatten. Sådant kallar vi ogräs och   →