dilemma

Vindkraftens dilemma

Det är ett inlägg av Lennart Bengtsson från Det Goda Samhället https://detgodasamhallet.com/2024/02/12/lennart-bengtsson-vindkraftens-dilemma/ Kring det senaste månadsskiftet blåste det kraftigt i Skandinavien, Finland och de Baltiska staterna. Detta påverkade produktionen av vindel i området. För kortare perioden uppmättes effekter på mer än 25 GW (gigawatt) motsvarande effekten från nästan lika många större kärnkraftverk. Sverige ensamt kom   →

Dilemma för AGW-hypotesen

Astrofysikern professor Nir J. Shaviv är en varm anhängare av teorin att solen via sin påverkan på inflödet av kosmiska strålar spelar en stor roll för jordens temperatur. Han menar också att förutom solen så påverkas inflödet av partiklar i det längre tidsperspektivet av hur solsystemet rör sig in och ut i Vintergatans galaxarmar. Detta   →