Gästskribent

Klimatreligionen

Detta inlägg är nummer två av tre från våra gästskribenter Gunnar Holmgren och Kurt Wahlstedt. I ett tidigare inlägg har vi undersökt hur den postmodernistiska tidsandan kan ha bidragit till Klimatalarmismens utbredning. Här ska vi undersöka hur klimatalarmismen skulle kunna utgöra ett substitut för religionen och därigenom ytterligare bidra till dess popularitet. Låt oss börja   →

Klimatalarmism – en postmodernistisk företeelse

Idag kommer ett gästinlägg från Gunnar Holmgren och Kurt Wahlstedt. Gunnar och Kurt driver en egen blogg men är också trogna följare av Klimatupplysningen. Detta är deras första inlägg här på bloggen och vi hoppas se en fortsättning på dagens tråd. Gunnar Holmgren är fd Prefekt vid Ångströmslaboratoriet vi Uppsala Universitet. Hans specialområde är astrofysik   →

Minskar HYBRIT utsläppen av koldioxid?

Dagens gästskribent är Staffan Granström. Staffan är i grunden maskiningenjör men har under sina dryga 50 års yrkesverksamma liva arbetat med elektriska ugnar för stålproduktion. Först vid ASEA men sedan 1989 i en egen firma med några av Europas största stålindustrier som kunder. Ett av de område som Staffans företag arbetat med är datorprogram för   →

Norska Forskningsrådet vill ha mer klimatforskning om naturliga orsaker

Norska Forskningsrådet har gjort en oberoende utvärdering om statusen på den egna klimatforskningen. Resultet för Norge var bra men det fanns också brister. Bland bristerna var att kunskaperna om hur naturliga orsaker påverkar klimatet var lågt. Enligt rapporten (min fetstil): Although the expressed political needs regarding science results primarily relate to the impact of anthropogenic greenhouse gasses,   →

Musen som röt – EU:s klimatkommissionär Connie Hedegaard

EU:s klimatkommisionär Connie Hedegaard tuffar nu till sig mot USA, Kina och Ryssland m.fl. Bara titeln kommissionär får mig att associera till gamla Sovjetunionen. Bakgrund: EU ämnar ta ut en “klimatskatt” på flyg till/från Europa. Flygbolagen ska då redovisa sina “utsläpp” till EU. Redovisningen avser även “utsläpp” utanför EU. Reuters skriver: “A new stand-off looms   →

Felaktiga klimatprognoser

AGW-hypotesen, dvs att mänskliga växthusgasutsläpp ska orsaka en stor uppvärmning, bygger på klimatmodeller. Dessa klimatmodeller visar hur det kommer att bli upp till 100 år framåt. Men som tidigare har skrivits om på denna blogg är prognosvärdet nästan obefintligt. Klimatmodellerna har inte validerats mot verkliga data framåt i tiden. Att de stämmer bakåt i tiden   →

97% konsensus och hur man bluffar med statistisk – del 3

Två av de vanligaste undersökningarna om konsensus bland forskare om AGW-hypotesen håller inte måttet, se del 1 och del 2. Både undersökningarna drar slutsatsen att det finns konsensus bland forskarna om AGW-hypotesen. Men båda undersökningrana har använt felaktiga statistiska metoder samt även låtit subjektiva åsikter påverka resultatet. Så dessa undersökningar säger absolut ingenting om konsensus.   →

97% konsensus och hur man bluffar med statistisk – del 2

I mitt förra inlägg tog jag upp hur detta med konsensus och att 97% stödjer AGW-hypotesen inte håller. Den undersökningen var värdelös därför att bortfallet var för stort samt urvalet helt felaktigt. Likaså var frågorna lite oklara. Idag ska titta på en annan undersökning som alarmister ständigt hänvisar till, nämligen Oreskes. Al Gore älskar Oreskes   →

97% konsensus och hur man bluffar med statistisk del 1

Hur många gånger har du inte läst i gammelmedia eller sett på Svt att forskarna är eniga om globala uppvärmningen. Debatten är över. 2500 av världens ledande forskare i IPCC kan inte ha fel. Och så vidare. Jag ska nu gå igenom de vanligaste missförstånden och bluffarna. Idag ska vi ta tag i bluffen om att   →

Grön klimatpolitik är farlig för människors hälsa

Ingen granskar effekterna av en rödgrön miljöpolitik i Sverige. Kanske inte så förvånande då journalistkåren till stor del sympatiserar med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Både Centern och Vänsterpartiet satsar på att bli “grönast”.  Men hur är det då – är den gröna politiken nyttig? En ny rapport granskar vad den rödgröna politiken i klimatfrågan egentligen åstadkommer. Rapporten är   →