Rolf Oward

Grönköping prognoser

MP i Grönköping firar i helgen 25-årsdagen av publiceringen av den första felslagna prognosen avseende Jordens snara undergång å.g.a. akut värmedöd. Av verklighets- och   →

Ljuset från Grönköping

Den av PR-skäl utvecklade ljusidentitet, vilken skall identifiera Grönköpings kommun såsom den speciellt hållbara klimatkommun den de facto är och i princip alltid har   →

Grönköpingsnytt

Aktionsgruppen för ett koldioxidfritt city i Grönköping har – något oväntat – nekats demonstrationstillstånd av lokalt verkande hr polis Paulus Bergström. Skälet uppgives vara   →

Nyheter från Grönköping

Den elstöt, vilken ingående rapporterats om i lokalupplagan, gav icke så mycket som man först trodde. Tydligen kommo förövarna över enbart 12 000 amperetimmar,   →

Grönköpingsnytt

LÄSPEAKADEMIENS ordbok definierar ”klientel” såsom det elström, vilken kunder till träningsfirman Grön Gym alstrar när dessa runttrampar t.ex. sällsynt tungarbetade motionscyklar. Glada och förväntansfulla   →

Omröstning

Vid en intern medlemsomröstning hos Miljöpartiet (MP) i Grönköping vad gäller klimatets framtid i kommunen (m. viss omnejd) blev resultatet 13-9 i klimatets favör.   →

Grönköpings miljöpartister vill gå före om bensinpriset

För att det skall bli ännu mer lönsamt för ägare till bensindrivna bilar att undvika att betanka sina resp. fordon, föreslår MP (mp) härst.   →

Vågkraft i Grönköping

MP:s i Grönköping el- och energitekniska avdelning låter i ett pressmeddelande informera att man (MP)  lyckats fördubblingsförbättra effektiviteten hos vågkraft genom att man –   →

Klimatnytt från Grönköping

Då kampen om att rädda klimatet ännu icke haft önskad verkan, enl. ett utskick från Miljöpartiet (MP) i Grönköping, har man från ansvarigt håll   →

Grönköping går över till grönt uran

För att lugna miljöpartister (MP), ha de ansvariga vid reaktorerna Knisslinge I & II, främst hr reaktorskötare Edvin Nilsson och dennes överordnade, beslutat att   →