Grönköpingsnytt

Aktionsgruppen

för ett koldioxidfritt city i Grönköping har – något oväntat – nekats demonstrationstillstånd av lokalt verkande hr polis Paulus Bergström. Skälet uppgives vara den ågående förbättringen av det tilltänkta demonstrationsstället, d.v.s. Stora torget, vilket medför att det saknas p-platser för den stora volym yrkesdemonstranter, vilka mot viss ersättning ha inbjudits för att agera spontant engagemang.

demonstranter gronkoping

Yrkesdemonstranter öva spontanitet inför demonstrationen för ett koldioxidfritt city

Rolf Oward

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Petter F

  Lysande!

 2. Lasse

  Det behövs mer nyheter från lokalsamhällen runt om vårt land. 🙂

  Där viktiga frågor kan ventileras.
  Facebook är fullt av lokala grupper.
  Vår tar upp ett angeläget ämne som är aktuellt i dagarna när snön smält bort:
  Plocka upp efter er och era husdjur!

  Här kommer en notis från Notrix:
  https://notrickszone.com/2023/12/19/too-many-would-have-to-admit-they-had-been-fooled-and-should-have-known-better/

 3. Här i NV Skåne har vi Helsingborgs Dagblad som är ett minst lika gräsrotsnära blad som GV. De säger sig vara oberoende liberala men ligger nära den gröna vänstern eftersom det är säkrast att vara följsamma. Här är ett par breaking news rubriker från dagens tidning:

  Influencerns ”Gunilla Perssons katt Tusse Tiger har dött”

  ”Nu ska det utredas: Vad kostar en soptunna i Stora Hult?”

  Obs. Jag tycker att det är bra med lokala nyheter. Men ibland önskar man att ledarna kunde vara lite mer banbrytande i sitt tänk.

  ”HUVUDLEDARE: Alla ska med när landet ska försvaras. ”

 4. Gårdagens

  ”Huvudledare: SD är dåligt sällskap för klimaträddare.”

  SD gillar man inte på HD eftersom de är så skeptiska mot klimatalarmismen – något som man själv larmar om dagligen och stundligen.

 5. Lasse

  #4
  Man kan väl konstatera att media gör ett bra jobb för SD även i NV-Skåne.
  De två SD kandidater som kom in och var klimatskeptiker har ju goda kunskaper i elmarknaden, något som efterfrågas av alla elkunder.

  Jag tror Elsa W har större genomslag som vilde. Nyligen i debatt med KDs Ebba B om elsystemen och den brist vi kommer få!

 6. Thorsten Bergqvist

  Vad vi ”alla” vet:
  CO2 och klimatförändringsprocessen har föga med varandra att göra!
  Bl a pga detta:
  ”Tahnia May-Lee
  ·
  Du förstår att det är mycket mer komplicerat än vi har blivit förledda att tro. ”DEN RIKTIGA SKÄLEN TILL KLIMATFÖRÄNDRINGEN: Uppvärmningen från solen är cyklisk, den är INTE konstant. Avståndet från solen förändras ständigt eftersom både jordens bana runt solen är oregelbunden och solen själv vinglar på grund av den kombinerade gravitationella dragningen av alla planeter tillsammans. Titta på Schwabe solcykel på 11 år, Jose solcykel av solar tröghetsrörelse på 179 år, Eddy solcykel på 1000 år, Bray-Halstatt-cykeln på 2300-2500 år, sedan titta in i de tre Milankovitch-cyklarna.
  Kort till medellång sikt klimatförändringar:
  Solar tröghetsrörelse: den kombinerade massan av planeterna flyttar också solens position genom deras kombinerade gravitationsdrivning, vilket betyder att solen rör sig runt efter solsystemets ständigt rörliga barycentrum istället för att befinna sig i en fast central punkt i mellersta solsystemet. Det är det viktigaste att förstå: Solen rör sig runt, vinglar i spiral som rörelse när den färdas, den är inte stillastående. När man väl förstår det kan alla klimatförändringar på medellång sikt förklaras helt enkelt på grund av solens förändrade avstånd från jorden.
  Inget av detta har något med människor att göra. Inget av detta har något med CO2 att göra. Solsystemets modeller du växte upp och trodde som barn var grovt över förenklingar. De villkorade dig att tro att solsystemet har en fast solläge med en vanlig solaktivitet med vanliga banor, varav jorden är en. Ändå är det inte verkligheten: inte bara jorden både lutar och vinglar när den kretsar, utan omloppsbana är en föränderlig ellips inte en perfekt cirkel, vilket betyder att avståndet från solen inte är konstant. Detta är de tre Milankovitch-cyklerna. Även andra planeter har oregelbundna banor.
  Den kombinerade effekten av alla dessa oregelbundna banor tillsammans drar solen från solsystemets centrum till barycentret. En vinglande sol är den verkliga anledningen till klimatförändringar på kort till medellång sikt, och en oregelbunden jordbana, lutning och vingling är anledningen till klimatförändringar på lång sikt.
  Och detta är bara början på historien om oegentlighet i jordens omloppsbana runt solen, sedan finns det cykler av solaktivitet, vilket gör den starkare och svagare enligt hur nära 11 års cykeln av magnetpoler flipp den är, nästa år 2024, och hur många solfläckar & soleruptioner vi utsätts för.
  Då behöver man ta hänsyn till vulkanaktiviteten, undervattensvulkanutbrottet från januari 2022 ökade vattenångan i stratosfären med 10%, detta kommer i sig orsaka en avsevärd uppvärmning av planeten i de flesta regioner.
  Det är definitivt inte en förenklad fin svartvit historia om CO2, en mindre växthusgas, då 95% av jordens växthusgaser utgörs av vattenånga istället.
  Människor har ingen kraft att bestämma vare sig jordens bana runt solen eller solens inre & yttre aktivitet, eller vattenångan i atmosfären.
  Livet anpassar sig mycket lättare till högre temperaturer och ökningar av CO2, särskilt växter, växtlighet, träd, plankton & fytoplankton, än till minskningar av CO2.
  Den verkliga faran är en sänkning av CO2, och en temperaturminskning, inte en ökning av heller.
  Återigen har vi blivit lurade av ett systematiskt korrupt vetenskapligt finansieringssystem kopplat till oligarkernas intressen.
  CO2 var alltid en kontrollknopp för ekonomiskt välstånd, inte klimat”.
  Robin Monotti”

 7. Mats O

  #6
  https://robinmonotti.substack.com/p/the-real-reason-for-climate-change?utm_source=profile&utm_medium=reader2

 8. Tudor

  #3 Ingemar

  😂

  Miljöextremisten och ålafiskaren PM Nilsson är Timbros nye VD. Han löper amok på Tmbro. Inte ens Timbro har stake nog att stå för sina borgerliga ideer om individuell frihet. Han verkar vilja förbjuda det mesta. Han kan ju börja med att själv följa förbudet mot att fiska ål.

  https://www.svd.se/a/jlWLX0/pm-nilsson-om-sin-nya-roll-uppmanar-ulf-kristersson-att-infora-fler-forbud

 9. Tudor #8,

  Tyvärr är Timbro numera helt på klmatalarmisternas sida. Grön planekonomi applåderas.

  ”Överenskommelsen från COP28 är långt ifrån perfekt, men skrivningar kring både förnybart, fossila bränslen och kärnkraft gör att klimatarbetet går framåt snarare än bakåt. Och ett litet steg framåt på pappret kan bli ett stort språng framåt i verkligheten, skriver Hanna Stenegren, klimatansvarig på Timbro.”

  ”Det positiva med den överenskomna texten för den första globala översynen är att den fokuserar på åtgärder som behövs för att uppnå Parisavtalet och att de i alla fall delvis ligger i linje med vad forskningen menar krävs.”

  https://timbro.se/smedjan/ett-klimatsteg-som-gar-mer-framat-an-bakat/

  Hanna Stenegren lever uppenbarligen i villfarelsens värld och tror att det viktigast av allt är att uppnå 1,5 graders målet. Alla medel måste tas till.

 10. Stenegren presenterad här:

  ”anna Stenegren är ny ansvarig för klimat-, miljö- och energifrågor. Hon har tidigare jobbat som klimat- och energiexpert på Svemin och politiskt sakkunnig i Centerpartiet i riksdagen respektive Europaparlamentet för klimat- och energifrågor.

  ”Sverige behöver en ny verktygslåda för att uppnå våra miljö- och klimatåtaganden. Långsamma och oförutsebara tillståndsprocesser är ett stort problem som saktar ner klimatarbetet och skadar svensk konkurrenskraft. På Timbro kommer jag att arbeta för att ta fram nya idéer på miljö-, klimat- och energiområdet som både räddar klimatet och stärker svensk konkurrenskraft.” – Hanna Stenegren

  https://timbro.se/allmant/hanna-stenegren-ny-ansvarig-for-klimat-miljo-och-energifragor/

 11. BD-Nille

  #9 Ingemar
  Detsamma gäller Svenskt Näringsliv (Bidragsliv?)

  https://www.svensktnaringsliv.se/sakomraden/digital-policy/jacke-tempo-helt-avgorande-i-klimatfragan_1205330.html

 12. Rossmore

  OT:

  Hade ett tjafs med Bard om havsnivåer som slutade så här:

  Fråga:

  ”Finns det forskare som studerar verkligheten och som inte enbart tar hänsyn till hur olika modeller framställer verkligheten och framtida utveckling?”

  Svar:

  ”Ja, det finns forskare som studerar verkligheten och som inte enbart tar hänsyn till hur olika modeller framställer verkligheten och framtida utveckling. Dessa forskare använder en mängd olika metoder för att studera havsnivåhöjningen, bland annat:

  Observationer av havsnivån: Forskare använder satelliter och andra instrument för att mäta havsnivån på olika platser runt om i världen. Dessa mätningar ger en direkt bild av hur havsnivån förändras över tid.

  Fältstudier: Forskare genomför fältstudier för att studera hur havsnivåhöjningen påverkar kustnära områden. Dessa studier kan ge information om hur havsnivåhöjningen påverkar infrastruktur, livsmiljöer och samhällen.

  Experimentella studier: Forskare genomför experimentella studier för att förstå de fysikaliska processerna som driver havsnivåhöjningen. Dessa studier kan ge information om hur havsnivån kommer att förändras under olika scenarier för klimatförändringar.

  Forskare som använder dessa metoder kan ge en mer nyanserad bild av havsnivåhöjningen än de forskare som enbart tar hänsyn till modeller. Dessa forskare kan visa hur havsnivåhöjningen varierar från plats till plats och hur den påverkar olika typer av kustnära områden.”

  Observationer, fältstudier och experimentella studier alltså. Forskare som studerar verkligheten kan ge en mer nyanserad bild än de som studerar ”modeller”. Gick att ana, eller hur!

 13. Fredrik S

  Ingemar Nordin #10

  Nya ideer och verktygslådor?

  ”What is this new devilry?” som Boromir uttryckte det i ”The Fellowship of the Ring”.

 14. Berra

  Märklig nyhet gällande det pågående vulkanutbrottet.
  Klimatkompenserar Island för all CO2 som släpps ut?
  Eller är det förnybar CO2 till skillnad från fossil?

  https://sverigesradio.se/artikel/klimatforskare-islandsvulkanen-kommer-inte-paverka-klimatet

 15. foliehatt

  Berra #13,
  intressant vinkel i det reportaget. Utsläppet från det vulkanutbrott i början av 1900-talet som nämndes som exempel på ett stort utbrott, sades ha lämnat 50 Mton koldioxid till atmosfären, vilket i sammanhanget sades vara betydelselöst för klimatet.

  50 Mton motsvarar Sveriges utsläpp under 1350 år.

  ERGO. Sveriges utsläpp måste nu konstateras vara betydelselösa. Således är även alla utsläppsminskande åtgärder betydelselösa.

  Vi kan vara säkra på detta då den av staten godkända och kontrollerade Sveriges Radio var där detta publicerades. De har nämligen väldigt höga krav på vad de publicerar som sanningar. I alla fall när de själva får bedöma sitt eget arbete.

 16. Lennart Svanberg

  PM Nilsson går nu tillbaka till sina rötter från skoltiden. När han var chefredaktör för Lundagård var han starkt USA-kritisk och i alla stycken upplevd som vänster. Kommer till Stockholm och börjar så småningom bli liberal och senare högerns favorit. Nu är väl åsiktscirkeln sluten.

 17. foliehatt

  Lennart, #15,
  …gått i barndom?

 18. Daniel Wiklund

  Apropå vulkaner. Den 24 juli 1999 skrev Robert Aschberg en krönika i Aftonbladet med rubriken ”Vulkaner våra värsta miljöbovar”. White Island vulkanen i Nya Zeeland hade nyss haft utbrott. Man väntade på ett ännu kraftigare utbrott. Denna vulkan och andra vulkaner skriver han ” förvandlar den så kallade miljöpolitiken till flugskit och misstänkt bluff”. Han tittar närmare på Etna. Som är ”Europas största förorenare. Den släpper oavbrutet ut ohyggliga mängder gift och elände från jordens inre. Jag har hämtat fakta ur geologen docent Sven Laufolds artikel i svensk Sjöfartstidning nr 23-24 1999. Även när det inte pågår några utbrott så gasar Etna varje år genom topp kratern och genom mängder av hål och sprickor på sluttningarna lugnt och stilla ut: 13 miljoner ton koldioxid, 1,5 miljoner ton svaveldioxid, 100000 ton svavelväte, 110000 ton klorväte och 5500 ton fluorväte. Och en hel del annat som inte får säljas i färgaffärerna. Enligt Laufeld gasade vulkanen Pinatubo under ett mycket stort utbrott 1991 ut 20 miljoner ton svaveldioxid på två dygn”. ” Vulkangaserna består mestadels av vattenånga. De giftiga gaserna som följer med vattenångan blir till syreaerosoler och och påverkar jordens klimat”. Laufeld säger ” Den viktigaste miljöinsatsen idag vore att se allting i ett längre perspektiv. En del av varningarna för växthuseffekten hör hemma på de teologiska institutionerna. Det började när meteorologerna i USA behövde pengar till superdatorer. Enda sättet att få pengar var att skrämma upp människor med växthuseffekten.” ”Östersjön har varit salt, det har varit sött, det har varit land. Nu håller det på att bli land igen.” Aschberg skriver ”Visst är det vidunderligt att de politiker som drivit fram koldioxidskatt och miljöavgifter, partier som idag är med och avgör Sveriges framtid aldrig nämnt ett ord om vulkaner. Jag ger mig fan på att en del miljövänner-utom möjligen Gudrun Schyman-kan tillåta sig att njuta av ett gott vin från Etnas sluttningar. Men de vill förstås inte såga av den gren de sitter på och medge att naturen är sin egen värsta fiende, och att det är vulkaner, inte människor, som är vår tids största miljöbovar”. Det var ord och inga visor från 1999.

 19. Lars-Eric Bjerke

  #15 foliehatt
  ”50 Mton motsvarar Sveriges utsläpp under 1350 år.”

  50 Mton motsvarar Svenska nationella utsläpp av CO2 under drygt 1 år.

 20. Daniel Wiklund

  # 19 Lars-Eric B Etna i vilotillstånd spyr ut mellan 13 och 25 miljoner ton koldioxid årligen. Vid mindre utbrott fördubblas mängderna, vid stora eruptioner mångfaldigas utsläppen. Inte nog med det, ett stort antal andra ämnen följer årligen med i förgasad form. Som jag nämnde i min förra kommentar. Kraftigare vulkanutbrott kan förändra jordens klimat under flera år. Vulkanen Tomboras utbrott år 1815 ledde till att året 1816 betecknas som året ”utan sommar i Europa”. I USA betecknas samma år som ”makrillåret” eftersom människorna fick köpa fisk för att inte svälta ihjäl. Det finns hundratals landbaserade aktiva vulkaner. Dessutom finns det mycken vulkanisk aktivitet på världshavens botten. Det kan finnas upp till 100000 vulkaner på jordens havsbottnen. Och många av dom har kapacitet att ändra strömriktningen i oceanerna. Utsläppen har i atmosfären har alltså under årmiljoner varit mångdubbelt större än de som människan idag producerar, men detta framkommer sällan i debatten. Våra tidiga förfäder mätte ju inga växthuseffekter. Magman I jordens inre är den stora leverantören av utsläpp i ekosystemet.

 21. Lars-Eric Bjerke

  Daniel Wiklund

  Enligt en rapport från Umeå Universitet är de årliga mänskliga utsläppen av koldioxid sedan 1750-talet ca 100 ggr högre än från vulkaner. Det genomsnittliga koldioxidutsläppet från vulkaner under ett år ligger på 130 till 440 Gton.
  https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:894931/FULLTEXT01.pdf

 22. Daniel Wiklund

  # 21 Lars-Eric B Det är fantastiskt. Vi människor är bättre än vulkanerna på att släppa ut koldioxid. Krakatau kan slänga sig i väggen. Vad skönt, då behövs inte gröna vulkaner. Allt annat ska ju vara grönt nu. Såg just på nordnytt om grön cement. Det Umeå kommer med är svammel. Det är inte vetenskap, utan propaganda.

 23. SatSapiente

  #21 L-E Bjerke, D Wiklund
  Umeåstudien har bara med vulkaner som är synliga, dvs inga undervattensvulkaner. Detta gör att rapportens slutsatser har begränsat värde.

 24. I Umeåstrudien kan man läsa: ”Analys av isborrkärnor har visat att uppvärmningsperioder i historisk tid har förekommit i samband med ökad vulkanisk aktivitet. Exempel på detta är den sk medeltida uppvärmningsperioden (950 AD – 1250 AD) och preboreal värmeperiod (9700 BC – 8500 BC)

  Såvitt jag vet anser IPCC att dessa uppvärmningsperioder inte varit globala.

  Ifall dom berott på CO2 från vulkaner borde dom enligt IPCC varit liknande den nuvarande värmeperioden med betydligt varmare på norra halvklotets höga latituder eftersom den nuvarande uppvärmningen anses bero huvudsakligen på CO2. Intressant tycker jag. Speciellt att värmeperioderna inte varat särskilt länge. Det anses ju att en ökad CO2-halt stannar hundratals till tusentals år i atmosfären. Kanske några hundra år vore mer korrekt.

  Globala utsläpp från vulkaner på land anses vara 0,1 Gton/år, väldigt lite. Med hänsyn till att endast 30% av jordytan är land kan man tro att de totala utsläppen från vulkaner kan vara 0,3 Gton/år. Väldigt lite jämfört med antropogena 10 Gton/år.

  Att ”Det genomsnittliga koldioxidutsläppet från vulkaner under ett år ligger på 130 till 440 Gton. ” som Daniel Wiklund hävdar i #21 måst vara väldigt mycket fel. Antagligen skall det vara Mton/år.