COP28 – Eftersnack

Dubai 23

Parisavtalet 2015 påminner vi oss. Stort jubel efter nattmanglingen, som är standard vid dessa årliga klimatfestivaler. Stående ovationer i pressrummet med ackrediterade journalister.

Åtta år senare jublas det över en ny stor framgång. För första gången finns ”fossila bränslen” i slutdokumentet! Men dokumentet är snarast ett mästerstycke i icke bindande klimatfloskler. Alla lovar att var och en gör så gott de kan så fort som möjligt efter sin förmåga. Det är samma ”avtal” som i Paris.

Det är givetvis en stor framgång att de nu skriver det som de använt COP1 – COP 27 till att prata om i trettiotre år. Vid COP26 i Glasgow genomfördes en kupp i slutminuterna av konferensen, som fick ordföranden i tårar. Då talade man bara om kol. Den förhandlade texten var att kol ska fasas ut, men ändrades till fasas ner.

Kärnan i det som 80 000 tillresta åstadkommit eller bevittnat i Dubai är att länderna ska ställa om (transform) från fossila bränslen i energisystemen. Omställningen ska ske på ett ”rättvist och ordnat sätt”. Fasa ut ineffektiva subventioner av fossila bränslen där de inte riktar in sig på energifattigdom eller rättvis omställning. Så snart som möjligt.

Detta tolkas av kreatörerna som en kraftfull signal. Men det innehåller inga volym- eller tidsmål. Så snart som möjligt, men inte så att det gör ont någonstans. Som tur är.

klimatbeslut och CO2

Ledande vetenskapsmän från hela världen levererade en rejäl dos verklighet till Förenta Nationerna på söndagen: det har ”blivit oundvikligt” att länder kommer att missa det ambitiösa mål de satte för åtta år sedan för att begränsa värmning av Jorden.

Det är svårt att ta till sig hur alla dessa delegater kan hålla masken och fortsätta förhandla i en ändlös räcka COP-möten runt om i världen utan synlig påverkan på varken atmosfärens koldioxidhalt eller global medeltemperatur.

Mer än 200 länder ska enas om en skrivning som syftar till att världens medeltemperatur begränsas till 1,5 OC över förindustriell tid. Ett helt politisk mål.

Målkonflikterna är oundvikliga med så skilda förutsättningar mellan länderna

Grovt kan deltagarländerna delas i grupper med helt olika syften med att vara i Dubai. En grupp utgörs av alla de som har rättmätiga krav på att få tillgång till stabil energi till överkomliga kostnader för att kunna ta sig ur fattigdom. Mer än en miljard människor har inte el över huvud taget. Enligt FN:s Agenda 2030 behövs en ökad energianvändning i världen.

BRICS-länderna är 2024 utökade med sex nya länder. Argentina, Egypten, Iran, Etiopien, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten står för lejonparten av världens olja och gas. Flera av ländernas ekonomi, för några enorma rikedomar, är oljeinkomsterna avgörande. Att de inte vill skriva avtal om att avveckla sitt välstånd borde inte vara svårt att fatta.

Så har vi en mindre grupp med önationerna i Stilla havet. De har fåtts övertygade om att deras plats på Jorden snart ligger under havet. Att det inte verkar vara fallet spelar mindre roll. Det är ett emotionellt kraftfullt argument för att få pengar från de gigantiska fonderna.

Och så har vi vår åttondel av världens folk, som känner oss så rika och rättrådiga i vårt välstånd att 90 % svenskar kan tänka sig livsstilsförändring för klimatets skull. Troligen svar grundade på svaga kunskaper om vilka förändringar som i så fall krävs. Liknande enkätsvar kan förväntas hos övriga i vår grupp. Även om Sverige är bäst. Vi ska utgöra förebilder för resten av världen.

Koll på verkligheten?

”Den senaste  granskningen som FN gjort av alla länders klimatlöften, så kallade NDC:er (Nationally Determined Contributions), visar att världen är långt från att nå Parisavtalets mål även om de genomförs fullt ut och med maximal effekt, endast innebära 8 procent lägre utsläpp till 2030 jämfört med 2019. FN:s klimatpanel menar att utsläppen måste minska med minst 43 procent till 2030 för att 1,5-gradersmålet ska kunna nås. FN-rapporten visar vidare att världens utsläppsutrymme för att klara Parisavtalet kommer att vara helt förbrukat inom 10 år om utsläppen inte minskar snabbare än vad länderna lovat hittills.” (WWF)

Samtidigt som avtalstexterna blir mer ”urvattnade” som det sägs, så håller man fast vid målet 1,5 OC över förindustriell tid. Det tjänar väl mer till att hålla karusellen igång än att någon faktiskt tror på orimligheten.

CO2 minska

Elefanten i rummet är ju att civilisation och välstånd kräver energi. När fattigdomen minskar, civilisationen växer och urbaniseringen ökar, då ökar också den globala energianvändningen.

Nu har även de mest hängivna förespråkarna av förnybar energi börjat inse att det inte kan lösa uppgiften. John Kerry är ett utmärkt exempel. Tjugo länder har enats om att öka kärnkraften. COP28-dokumentet säger att länderna ska trippla förnybar energi. Och man griper efter räddningsplankan att fånga in koldioxid och slutförvara den.

Matematik är ingen favoritvetenskap vi COP:s pratfestivaler.

energikonsumtion

Vad krävs för att minska utsläppen med 43 % till 2030?

Av global energianvändning 168 000 TWh är cirka 80 % fossil. 135 000 TWh. Det är alltså 58 000 TWh som ska ersättas eller avstås från.

En reaktor på 1000 MW ger 8 TWh/ år. 7250 reaktorer behöver starta på 6 år. 7250/2200 dagar ger 3,3 reaktorer per dag. Om skrivningen att öka förnybart – läs vindkraft – tre gånger kanske decimalen kan strykas.

Den vanliga bristen på perspektiv och proportioner. Hur är det möjligt att så många välutbildade människor i så många år kan blunda för fakta. Hur är det möjligt att ackrediterade journalister spelar med. Och hur är det möjligt att resten av media inte visar att kejsaren är naken?

Bara fundamentalister som Fridays for future, Greta-rörelsen och andra aktivister skulle framhärda i att världen är i en så existentiell kris att vi får inrätta oss till ett liv med hälften av energiförbrukningen. Sultan Al Jabers uttalande i The Guardian, att vi tar oss tillbaka till grottstadiet utan fossila bränslen, ser de nog inte som ett problem jämfört med en existentiell klimatkris för planeten.

Slutsats

COP-ruljansen är världens dyraste cirkus. Så länge inte länderna agerar bokstavligt enligt avtalen begränsas kostnaden till de miljarder som varje COP-konferens kostar och möjligen avhåller ett stort antal människor från att ställa till det ännu värre.

Vi får leva på de små tecken som nu finns på många håll när det gått från att vara duktigast på att lova till att leverera resultat. Då kommer demokratin med i bilden och folket blir medvetna när det känns i plånboken. De länder som gör anspråk på ledartröjan, däribland vi, öser redan miljarder på ”den gröna omställningen”.

Fit for 55 visar vägen. EU kopplar ett allt fastare grepp med lagstiftning med alldeles för stort glapp mellan väljare och beslutande församlingar. Det är för mycket välståndshämmande inslag i planen. Planekonomiska tendenser. Handelshinder. Tullmurar. Bidragstung industriutveckling. Sämre produktivitet. Förödande omställningskostnader, kanske 5 % av varje lands BNP med resultat i form  av en klimatnytta som är så liten att den inte är mätbar. Det som ändå måste vara det yttersta målet. När ministrarna sitter där är det för sent att obstruera. Säger regeringens expert professor John Hassler. När vi släppt det så långt är det EU som bestämmer.

Korrigeringen kan bli brutalt ekonomiskt omskakande.

Klimatdata borde inte inge oro – Klimatupplysningen

BRICS, den geopolitiska maktkampen och CO2 – Klimatupplysningen

https://www.nature.com/articles/s41467-018-02954-1

Evert Andersson / Mats Kälvemark

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann lh

  Tack!
  ”Elefanten i rummet är att civilisationen kräver energi” skriver ni. Javisst, men det finns dessutom en påtaglig, numera bortsprungen elefant som varit med sedan COP1. Denna änglaelefant lade upp riktlinjerna för att sänka väst tillsammans med andra likasinnade.
  Angela Merkel!
  Hon försvann just när hennes korthus började krackelera, men hennes kronprinsessa, numera ledare för EU, verkar fast besluten att slutföra uppdraget att oskadliggöra det en gång framgångsrika väst.

 2. Tack för en mycket bra analys och reflektion!
  Det är verkligen anmärkningsvärt hur oerhört lågt dessa cop – möten flyger – både i sin betraktelse av verkligheten och i sina försök att åtgärda det dom inte riktigt vet vad det är dom skall åtgärda, en salig röra.
  Jag undrar ofta hur deras svans av forskarelit och koncensussamfund känner sig när det bråkas i denna sandlåda.

  Trots att jag snart levt i 60 år och jobbat i 40 år med välutbildade och välinformerade människor – så har jag aldrig mött en enda människa som inte försöker tjäna mer pengar och konsumera mera, det flygs och det köps mat från exotiska länder i minut och parti.
  Dom flesta jag möter skulle dock svara ja på att vi har ett klimathot, om ngn journalist skulle fråga – men ingen är beredd att kliva av konsumtionståget, inte någon.
  Cop fungerar likadant, alla bejakar religionen men ingen följer dess påbud.

  Vi lever i konsencus om ett enastående, osynligt hot som ingen riktigt tror på eller förstår men som alla tillber – Det är inte konstigt att cop blivit konstigt och sedan ännu konstigare, över tid – det är rentav naturligt i sin egen kontext.

  För övrigt håller jag med Ann – Merkel var en märklig historia, helt obegriplig.

 3. Ulf

  Det enda som hjälper är att fler tänkande personer tar avstånd ifrån detta. Exempelvis sådana som John Clauser.

  Att det gick snett för Merkel är inte särskilt konstigt. Det sätter sina spår att växa upp i en kommunistisk diktatur. Speciellt för den som aldrig var oppositionell.

 4. Ulf

  För övrigt händer det saker på Island. I värsta fall är det en klimatkris på riktigt på gång.

 5. Mats Kälvemark

  COP28-dokumentet anger att man till 2030 skall tredubbla förnybar energi. Globalt är i utgångsläget andelen vind 2022 3,3%, vilket framgår av diagrammet ovan. Tredubblat blir det 10% andel 2030.
  Inte imponerande. Fossilt kommer med säkerhet att 2030 ligga kvar på nivån 80% som andel av en ökande total förbrukning.

 6. Lasse

  #4
  Det som sker på Island är en del av en ökad vulkanisk aktivitet jorden över.
  En av många aktiva just nu
  https://volcano.si.edu/reports_weekly.cfm

  Tony Heller gör en studie hur USAs propaganda försöker koppla ihop skogsbränder data med fossil användning.
  https://realclimatescience.com/2023/12/national-climate-fraud/#gsc.tab=0

  Inte lätt att förstå vad som får folk att ljuga så ivrigt 🙂

 7. JonasW

  Slutsatsen från COP28 är väl att världen har beslutat att öka sin fossilförbränning. Det är nog samma slutsats som man kommit fram till vid COP1-27.

  På något märkligt sätt försvinner detta uppenbara faktum i vår inhemska nyhetsrapportering.

  Projekt ”Global Grön Omställning” är dött. Det kommer inte inträffa.

  Som alltid skulle jag vilja förstå vad vetenskapare i Asien säger. När Modi kallar till ett möte med Indiens ledande klimatforskare – vad säger de?

  Min bild är att de säger att ökningen av CO2 inte är ett problem.

  Om väst vore mer vetenskapligt och mindre politiskt skulle nog vetenskapen i väst säga samma sak. Alarmismen har nog aldrig fått fäste i Asien.

 8. Ivar Andersson

  ”COP-ruljansen är världens dyraste cirkus.”
  Men 80000 besökare njöt av det varma vädret, i motsats till Köpenhamn 2009) och allt trevligt utanför manegen.

  ”Merkel var en märklig historia, helt obegriplig.”
  Rysk agent som skulle dra ner EU i träsket? Med tanke på sin DDR-bakgrund

 9. Trevor Milton – Nikola grundaren dömdes i går till 4 års fängelse för att ha ljugit för investerare om sin vätgas och elektrifieringsteknik.

  DET kommer att fortsätta att vara mycket viktigt nagelfara vetenskapen bakom klimathotet och den gröna omställningen – igår kallade Dagens Industri Northvolts ekonomi och produktion för Skräckläsning.

  Klimatupplysningen kommer under överskådlig framtid att fortsätta att vara en mycket viktig granskare av – skumraskbygget av det gröna samhället och dess bakgrund.

  Tack till alla Artikelförfattare på denna blogg – era granskningar har stor betydelse för en bättre samhällsutveckling.

 10. Evert Andersson

  #9 Magnus Blomgren
  Vi hoppas ju det. Här når vi förstås de som tycker likadant. Officiellt i alla fall. Det vi hoppas är att Klimatupplysningens följare sprider kunskapen vidare i sina sociala sammanhang. Kanske även som skriver debattartiklar i lokala tidningar. Stormedia är fortfarande stängda, även om grindvakterna blivit lite mer medgörliga.

 11. Nr 10 Evert A
  Ni har redan gjort skillnad – vi använde
  Bl a klimatupplysningens kunskaper när vi lyckades stoppa bygget av en stor vindindustri i värmlands högst värderade naturområde ( naturvårdverket ), brånberget vid höljes.

  Länsstyrelser och naturvårdsverk var intvingade av dåvarande regering att godkänna – med starka argument emot kunde vi då ge lokalpolitikerna en möjlighet att säga nej, utan att dom behövde förlora ansiktet som bakåtsträvare – dom kunde säga nej med vetenskapliga argument.

 12. Sören G

  Såg en lite snutt av ”Året med kungen” på TV. Kromprinsessan var i Australien och förfasade sig över skogsbränderna som enligt henne kommer att bli allt vanligare i takt med klimatförändringarna.
  Men skogsbränderna var mycket vanligare för hundra år sedan. Det som hänt är att man inte röjt buskvegetation genom mindre bränder.

 13. Evert Andersson

  #11 Magnus Blomgren

  Tack! Sån information gläder oss.

 14. Roland Salomonsson

  Sören G

  Vad aktivisterna alltid bortser från, är att i äldre tider så hade gräsrötterna lärt sig att hantera sina skogar.

  Alltså startade man årligen eller med några års mellanrum markbränder. Då brändes alla sjuka döda delar av skogarna bort. Bara det friska återstod och efteråt frodades vilt och växtlivet mycket väl. I Australien vårdade alltså Aboriguinéerna skogarna genom årliga anlagda markbränder. Sedan började Européer lägga sig i och släcka, varvid efter några år lade sig så mycket eldfängt på marken att ett blixtnedslag antände. Omkring 1900 brände t ex ytor motsvarande Sverige i Syd-Öst. Liknande blev fallet i Nordamerika. Resp i Amazonas och Afrika i allmänhet. I Afrika fortsätter man att starta gräsbränder på Savannerna, för att inte djuren skall behöva svälta ihjäl. D v s Europiserade naturvårdare vill släcka ända tills forskning visade att markbränderna var helt nödvändiga.

  Ovanstående gällde även Skandinavien och naturen hade anpassat sig till eldbruket till den grad att när 1752 års eldförbud infördes, så startade samtidigt utrotningar av många arter. Rödlistningen visar på brist på markbränder. 1752 var också peak på den tajgabildning som pågick p g a Lilla Istiden. Med tajgabildningen, så följde att granen exploderade, vilket sedan har påskyndats genom skogsbruket. Granen är enormt giftig för naturen och det är ytterst få arter som lever på gran – Ok-Granbarkborren. Normalt är Tall (inte Contorta), Ek -Ekblandskog den skandinaviska bärande trädsorten. Ek växte ända upp i Pite Älvdal före Lilla Istiden. Genom kalhuggningsbruket, så hindras den naturliga återväxten av Tall resp Ek/Ekblandskog. Vill Sverige skydda sina skogar och hålla dem friska med hög artrikedom, så måste vi återgå till den under 1000-tals år utprövade ”Blädningsbruket”. Skogsbruket blir inte lidande, då all avverkning ändå kommer att ske. Skogsägare i Finland som använder blädningsbruk tjänar t ex 2-4 ggr mot vad en svensk skogsägare tjänar (enligt skogsbolagen själva). Svenskt skogsbruk bygger tyvärr i huvudsak på kommunistisk ”planekonomi”. Glädjande så har Naturvårdsverket börjat göra s k Naturvårdsbränningar, men tyvärr bara några hektar här och där. Det måste handla om kvadratmilsvida bränder.
  Sedan gäller det att hålla EU-kansliets planmekanismer borta från inblandningar.

 15. Sören G

  Vad är klimatrelaterade väderhändelser? Varje klimatzon, tropisk, subtropisk, arktisk, har väl olika väder.
  Det har blivit något varmare sedan Lilla istiden och klimatzoner har förskjutit sig något.
  Men det blir inte värre översvämningar, stormar och torka i ett varmare klimat.
  Stormarna var värre under Lilla istiden och perioder med svår torka var vanligare under de kallare perioderna då civilisationer kollapsade.

 16. Ralf Marek

  # 12

  Jag såg samma program och blev både besviken och förvånad.

  När jag sett kungen eller kronprinsessan uppträda i olika officiella sammanhang har jag fått intrycket att de bemödat sig om att vara väl förberedda. Och dessa kungligheter har väl alla möjligheter att skaffa sig korrekt information. Men vid detta tillfälle när kronprinsessan pratade om ”klimat” var hon inte påläst. Det gjorde mig besviken.

  Jag kan begripa att politiker ibland måste anpassa sig till rådande ”PK-uppfattningar” även om man förstår att de själva vet bättre. Men alltsedan 1975 ska ju kung och kronprinsessa avhålla sig från politiska uttalanden. Och klimatalarmismen är i hög grad en politisk fråga. Så jag är förvånad.

  Den lille pojken hade kanske rätt när han ropade: ”Mamma, se! Kejsarinnan är naken!”

 17. #Ann lh 1#

  Mitt i prick !

 18. Evert Andersson

  #16 Ralf Marek

  Apanaget är väl till för att fostra dem till ’nyttiga idioter’. Annars tror jag att kronprinsessan har huvud till att förstå. Deras miljöengagemang tvivlar jag inte på. Men hennes uppräkning av eländen på grund av klimatförändringarna har ju någon lagt i hennes mun. Om barriärrevet ren lögn. Numera bevisat.

  Jag tror inte att hon är varken korkad eller ljuger. Hon gör sitt jobb.

 19. Evert Andersson

  #1 Ann

  Det ser ut vara fler som försvinner när korthuset krackelerar. På TV-nyheterna i morse sa de att Göran Persson lämnar LKAB. Börjar verkligheten bli obehaglig?

 20. Sören G

  The mass protests of farmers in and around Berlin today say that the world does not accept the ”New normality” and the ideas promoted by the UN, WHO, WEF and other organizations controlled by the ”elite”.
  https://twitter.com/i/status/1736836744413114581

 21. Berra

  OT1: Vindmölleparker hade visst en negativ påverkan på fisket…

  https://sverigesradio.se/artikel/lansstyrelsen-medger-vindkraften-kommer-skada-rakfisket

 22. Berra

  OT2: Går visst inte så bra för northvolts produkter som skulle vara så lönsamma och efterfrågade…snart dags för nya bidrag?

  https://www.di.se/analys/batterikrasch-hotar-hela-drommen/

 23. Fredrik S

  Ann lh, Lars Mellblom #1, 17

  De ser ut att lyckas. 2035 om trenden håller i sig är vi ett u-landsområde där få kommer ha råd att köpa bil överhuvudtaget.

  ”The average EU country poorer per head than every U.S. state except Idaho and Mississippi, according to a report this month by the ‘European Centre for International Political Economy’, a Brussels-based independent think tank.

  If the current trend continues, by 2035 the gap between economic output per capita in the U.S. and EU will be as large as that between Japan and Ecuador today, the report said.”

  https://moderndiplomacy.eu/2023/07/23/wsj-europeans-are-becoming-poorer/

  ”Europeans are facing a new economic reality, one they haven’t experienced in decades. They are becoming poorer.”

  https://www.wsj.com/articles/europeans-poorer-inflation-economy-255eb629?st=uct3ik1z9ug7szs&reflink=desktopwebshare_permalink

 24. Rossmore

  #19

  Är väl ändå intressant att GP väljer att avgå från LKAB:s styrelse med motivet ”med ålderns rätt” medan han blir kvar i t.ex. Swedbanks styrelse. Ålder är relativt beroende på vilken styrelse du sitter i, liksom?

 25. Lars Cornell

  Göran Persson har börjat förstå det omöjliga med kombinationen Hybrit + vindkraft. I stället för att dras med i katastrofen väljer han att avgå. Han är befläckad till viss del för den okunnighet som nu drabbar honom men låter någon annan svänga rodret på Hybritskutan. På det sättet slipper han erkänna hur fel han och de andra har.

 26. Flop28 kom som en perfekt avslutning på hela klimathysterin. Folk är inte beredda att betala för Paris-överenskommelsen. Så är det bara. Just nu så försöker politiker inom EU att trassla sig ur sina korkade beslut och gröna ”satsningar”: elbilar, vindkraft, batterifabriker, solceller och alla de andra plojarna som olika företag hämtar in subventioner och intet ont anande konsumenter går på.

  Folk är inte dumma och begriper nog att botemedlet kostar mycket mer än vad en blygsam uppvärmning kostar. Många inser också att skrämselpropagandan är ett våldsamt och ohämmat ljugande. BRICs -länderna kan ge upp sitt projekt med att mjölka pengar ur EU och USA. Men kom ihåg: Nätet glömmer aldrig om vilka som hittat på och drivit det här med att CO2 skulle innebära en katastrof och att jorden brinner upp.

 27. Evert Andersson

  Wennblad i SvD är skarp.

  https://www.svd.se/a/APAJBr/kiruna-och-norrland-ar-pa-vag-mot-avgrunden

  Det är inte för sent att upptäcka att Kiruna inte är Klondyke. Uppenbarligen flyr Göran Persson det sjunkande skeppet.

  Han är en gemensam nämnare för det stora gröna bubblorna, som lämnat kommuner att sopa upp spillrorna.

 28. Ivar Andersson

  Från dagens tidning
  ”Tumultet på vindkraftsmötet är nog bara början”
  ”Tumultet kring vindkraften i Hycklinge lär bara vara en försmak av vad som väntar. Allt talar för att den politiska konflikten kring vindkraften i Sverige lär öka – allt är riggat för det.”

 29. stig morling

  #25 Jo, Göran P har nog sällan beskyllts för bristande begåvning: Han kanske kan sitt latin också: ”Veni, Videndi, Victor!” dvs ”jag kom när jag såg vem som segrade!”
  PAX ET BONUM
  Stig M

 30. Sten Kaijser

  Stig M #29

  lite klassisk (ord)bildning

  mår man alltid bra av 🙂

 31. foliehatt

  Lars, Stig, ##25,29,
  GP – en synnerligen närig person.

 32. Ulf

  Att Norrland är en grön bubbla är närmast självklart för den med någon ekonomisk bildning som inte är socialist.

  Det som däremot inte alls är självklart är hur långt staten kan sträcka sig i att pumpa in pengar i detta svarta hål.
  ”So it aint over until the fat lady sings”.
  I Norrland har S sina kärnväljare och många riksdagsmän också, så om de kommer tillbaka, lär det skyfflas pengar.
  Jag är fortfarande rädd att vi bara sett en bråkdel av bortslösade skattepengar på gröna satsningar i Norrland.

 33. Ann lh

  Evert och Mats!
  Sent omsider har jag läst ert inlägg och jämfört det både med det inledande budskapet från ordföranden för mötet sultanen för Dubai och slutdokumentet från COP28.com
  Sultanens deklaration om att det saknas vetenskap kring CO2-hotet gav hopp om ljusare tider, men som ni skrev samma gamla soppa från Paris”avtalet” tragglades om än en gång.
  BRICKs länderna rider på COP1 där Angela Merkel m.fl. gav dem fritt fram att utvecklas efter bästa förmåga och det löftet tycks fortfarande hållbart.
  De ännu inte utvecklade länderna i Afrika ska fortfarande ”utvecklas” men de ska få hjälp att utvecklas utan tillgång till fossila bränslen.
  Nu ska 1,5 gradersmålet ”nås” genom att vi genom omställning börjar avlägsna oss från de fossila bränslena men vad det innebär och hur det ska nås det är skrivet både i nords och syds stjärnhimmel.
  Rockström med många flera är glada, vår regering fattar noll, Romina babblar på och vad UAE egentligen har i rockärmen uppdagas nog så småningom.
  Tack än en gång för ert inlägg!