”Fossilfria” önskedrömmar

svanteaxelsson

Dagens regering ärvde från den förra en ”samordnare för fossilfritt Sverige”, agronomen Svante Axelsson. I fjol skrev han så här i flera svenska media:

 

”.. hade någon för fem år sedan påstått det som sker idag, hade det sannolikt avfärdats som naiva gröna drömmar. Idag vet vi:
 
o att LKAB planerar att investera 400 miljarder i utveckling av fossilfritt järn,
o att bilindustrin investerar i tre gigabatterifabriker i Skellefteå, Göteborg och Mariestad,
o att SSAB är först ut i världen med att erbjuda fossilfritt stål re-dan 2026,
o att Cementa ska producera klimatpositiv cement redan 2030,
o att Stockholm Exergi planerar att avskilja och lagra koldioxid, 
o att Preem skrotat sina planer på ett nytt oljeraffinaderi till förmån för ett bioraffinaderi.
 
Det finns också mer okända framgångar så som världens mest utvecklade plastsorteringsanläggning i Motala, banbrytande produktion av flytande biogas vid Nymölla massa- och pappersbruk, och att Lantmännen introducerar fossilfri mineralgödsel på marknaden.

 

Klimatpolitiken har därmed även blivit näringspolitik som ger jobb, tillväxt och ökad export. Att göra Sverige till ett fossilfritt föregångsland som visar vägen för resten av världen lägger grunden för ökat välstånd i landet. För att det ska vara möjligt måste staten undanröja de hinder som finns för näringslivet.”
 
På detta kommenterar jag:
Axelsson skriver som om allt detta redan hänt eller är på väg att hända. I verkligheten har inget av det hänt, och mycket litet har ens påbörjats med faktiska åtgärder och pengars utbetalande. 
o Vätgas finns inte i naturen utan måste tillverkas i flera dyrbara, energislukande och även riskfyllda steg.
o Producerad vätgas måste lagras, hanteras och distribueras under antingen minst 200 bars tryck eller 253 minusgrader – komplicerat, energikrävande och riskfyllt.
o Industrierna blir mestadels processindustrier med behov av något hundratal operatörer – om de alls blir av.
o För själva byggandet skulle däremot tusentals behövas, som i så fall kommer som flyttfåglar och sedan flyger sin väg igen, lämnande tomma bostäder efter sig.
O De behöver långt mer elektricitet än som nu produceras – tänkt att komma från vindkraft.
o Hur många vindkraftverk man än bygger, blåser det inte mer för det.
o Råvaror för biobränslen räcker inte på långa vägar i konkurrens med mat och andra mer angelägna behov
o Sällsynta metaller och andra råvaror för batterier räcker inte heller långt med kritiskt läge för främst litium, kobolt och koppar – både i förekomst och arbetsmiljö.
o Preem mutades att överge sitt planerade oljeraffinaderi för ett bioraffinaderi.
 
Föreslagna investeringar bygger därför på rent önsketänkande och är i praktiken mest luft = finns inte. Rent inflationsbränsle!
 
Axelsson själv är agronom. Men hur kan civilingenjörer och civilekonomer spela med i detta självbedrägeri – på skattebetalarnas = allas vår bekostnad?
Regeringen borde därför omgående lägga ned det så kallade initiativet Fossilfritt Sverige!
 
Allra helst som fossil (ett fossil, flera fossil) inte duger som bränsle. Fossil är mineraliserade = förstenade rester av sedan länge döda djurs och växters hårda delar. De syns och lämnar avtryck. Bara mjuka rester av döda djur och växter duger som bränslen.
 
Därför är begreppet ”fossila” bränslen felaktigt och djupt vilseledande. Det myntades av oljemagnaten John D. Rockefeller på en konferens i Genève 1892 för att ge intryck av brist, hålla uppe priset och skydda Standard Oils nästan-monopol.
 
Men över 90 procent av allt Jordens kol, olja och gas finns fortfarande i Jordens inre enligt den internationella studien DCO, Deep Carbon Observatory. Ny olja och gas bildas fortlöpande under hög värme och högt tryck av både sediment och ursprungligt kol i olika former och föreningar.

 Ingen brist tycks råda.

 

Tege Tornvall

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magma

  Tack Tege för en talande sammanställning …
  Ställde mig själv frågan om vad agronomen Svante Axelsson menar när han talar om ”att Lantmännen introducerar fossilfri mineralgödsel på marknaden”.
  Mig veterligen har mineralgödsel aldrig tillverkats av det som klassiskt betecknats som fossiler … och om han använder fossilfri i sin ”grönsmetade” betydelse ”uppgrävd ur jord” så är frågan vad mineralgödsel är då mineral klassiskt betecknar sådant som ”utvinns ur berggrunden” ungefär som det som tidigare betecknades som ”mineralolja” och som används som grund för i princip alla petrokemiska produkter som bensin, diesel o smörjoljor ….
  Ok, det var bara ett litet inlägg av språkpolisen helt utan betydelse i den stora kampen mot alarmisterna som ytterst vill rasera det trygga samhället …

 2. Ann lh

  Tege, du är så tröttsam med ditt försök att förvilla och inte acceptera det vedertagna begreppet begreppet fossila bränslen.
  Det vore mer intressant om beskriver hur paleogeologin förklarar hur de aktuella fossila bränslena bildats och varför vi lever i en tid av CO2-brist.
  Än finns det gott om fossila bränslen och vad som händer i jordens djupa inre hör inte hemma i dagens energidebatt och -politik.

 3. Ann lh

  # 2 Missade ett kommatecken i min kommentar. Det ska vara mellan de upprepade orden begreppet.

 4. Tege Tornvall

  #2. Själva begreppet ”fossila bränslen” är ju ett påhitt av en man med starkt egenintresse: oljemagnaten John D. Rockefeller. Varför skall vi kritiklöst godta detta påhitt, som just förvillar och dessutom permanentar en felaktig beskrivning av verkligheten?

  Vad som händer i Jordens inre hör visst hemma i vår energidebatt och -politik. Det berör nämligen förekomst och tillgänglighet. Paleo- och geologiskt kan vi urskilja tre huvudkällor för kolbaserad energi under marken:

  1. Sedimenterade rester från döda djurs och växters mjuka delar under marken. Dessa rester bildas av marklevande djur och växter sedan Kambrium för ca 540 miljoner år sedan. Av dem bildas under hög värme och högt tryck gas och olja, som utvinns sedan 1859 i USA. Reserverna fylls fortlöpande på med nya rester från döda djur och växter, men utvinningen är mycket större och också ökande. Tillgången minskar alltså.

  2. Sedimenterade rester under haven från främst mikroorganismer sedan runt fyra miljarder år. Ännu föga utforskade men enorma mängder. Numera viss utvinning från grunda vatten som komplement till utvinning på land. Svårare och dyrare med geopolitiska tvister, men stora reserver.

  3. Ursprungligt kol i Jordens inre i olika former och föreningar. Även av detta bildas bränslen (kolväten) under hög värme och högt tryck., vilka nu börjar prospekteras och även utvinnas i liten skala (Kudryavtsev, Kutcherov, Herndon, Gold m. fl.) på lägre nivåer än där sediment finns.

  Enligt DCO-studien finns 90 procent av allt Jordens kol i dess inre sedan Jorden skapades för drygt 4,5 miljarder år sedan. Detta är i högsta grad relevant för mänsklighetens fortsatta försörjning. Ingen brist råder, men det blir svårare och dyrare.

  Gas och oljebaserade bränslen med högt energiinnehåll är bäst för förbränningsmotorer och även kyler och smörjer dem. Biobränslen reagerar med vissa material i motorer, korroderar, är dyrare och har lägre energiinnehåll. Råvaror räcker långt ifrån till i konkurrens med andra behov.

  Fordonsingenjörer föredrar flytande, energirika bränslen, som enkelt fylls i tankar, kostar mindre och räcker längre. Jag var 2000-2011 redaktör för Nordens enda facktidning för/om fordonsindustri och har mellan skål och vägg hört detta från alla håll. Fordonsingenjörer gillar inte elbilar.

  Genom att kritiklöst använda den vilseledande termen ”fossil” spelar vi med och stärker alarmisters narrativ. Varför?

 5. iah

  17 juni massivt snöfall i argentina och chile. 1m nysnö i vissa områden. Sedan början av året har historiska mängder snö uppmätts i regionen, särskilt i Patagonien, där totalerna har nått oöverträffade nivåer.
  Det var isande kyla över södra Australien på
  måndagsmorgonen,.Yunta County noterade -4,8°C
  på måndagsmorgonen – ett nytt lägsta rekord för
  juni. delar av montana har vinterstormvarning måndag tisdag
  18 juni frost i queensland, 32-årigt köldrekord slaget, -5 grader utanför brisbane. rekordkyla i british columbia
  19 juni nysnö på topparna i nordvästra usa. nya
  köldrekord i montana och alberta. frost i den tropiska zonen i australien. i staden tambo i queensland sjönk temperaturen till -5,6 grader och slog ett 42 år gammalt rekord
  20 juni snö och rekordlåga temperaturer i montana. billings +3,3 grader. slog det gamla rekordet från 1939
  Temperaturerna föll under -8C i höglandsområdena i Victoria och New South Wales och nådde några av de lägsta nivåerna på flera år.
  utdrag ur kälterapport 25 EIKE

 6. Tege T #4,

  ”Vad som händer i Jordens inre hör visst hemma i vår energidebatt och -politik.”

  Det är möjligt. Men det hör knappast till dagens tråd som ju handlar om vad Svante Axelsson sagt och påstått. Jag känner heller inte till någon som oroat sig för att oljan och gasen skulle ta slut i dagens ”energidebatt”. Varför byter du ämne?

 7. Att ta kontroll över språket kan vi överlåta till wokeismen.

 8. Magma

  # 2 Ann
  Jag inser att även jag är tröttsam 😊 och jag tycker inte om mig själv när jag ger mig in i att diskutera ickefrågor (som fossilfri), men personligen kommer jag aldrig att ta till mig mina politiska motståndares nyord, som fossila bränslen, eftersom diskussionen då direkt hamnar på en planhalva som enbart gynnar motståndaren.
  Vi har andra liknande exempel där det finns grupper som i dag börjat använda ordet antifascism för ett förhållningssätt som andra skulle kalla antisemitism, och som antifascist behärskar man samtalet på ett helt annat sätt än en antisemit någonsin skulle tillåtas göra …
  Med det här inlägget vill jag enbart poängtera att språket är viktigt i all debatt.

 9. Ann lh

  # 4
  Tege, Du får envist köra vidare i Ditt spår, jag håller mej tills vidare till hur NIPCC och dagens vetenskapligt inriktade klimatforskare så som du beskrev i punkt 1 och 2.
  Dina kolbaserade bränslen i punkt 3 tillhör inte de fossila bränslena och berörs såvitt jag vet inte heller i den aktuella klimatdebatten.

 10. Ann lh

  # 8 Magma, när blev fossila bränslen ett nyord?

 11. Lena Andersson i dagens SvD,
  https://www.svd.se/a/93Kr19/lena-andersson-nar-anklagelser-ersatter-samtal
  Bakom betalvägg men finns också i dagens pressreaderversion från bibblan.
  Får jag också föreslå att vi slutar använda ordet vattenkraft, som alla vet handlar det i själva verket om gravitationskraft.

 12. Lars-Eric Bjerke

  Tege Tornvall,
  Om du tror att ny olja och gas, som fortlöpande bildas, kommer att få någon praktisk betydelse borde du väl också ompröva ditt första påstående om vätgas. Den finns ju bevisligen i naturen och kallas vit vätgas.

 13. Det räcker att titta på Danmarks vindkraftsexplosion – mängder av resurser har satsats och massor av natur har offrats – ändå stod vindkraften i Danmark 2023 för endast 10,6% av den förbrukade elen.

  Elbilar i Danmark tankas med mycken naturförstöring – som räknas som grön.

  Grönt tänkande tycks leda till en explosionsartad miljöförstöring och sämre livskvalite för många, både människor och djur.

  SMHI har dessutom visat att ytvattnet i havet värms upp ända upp till 30 kilometer från vindkraftindustrierna till havs – vilket kan påverka storstäderna längs kusten negativt.

  Varför räknas storskalig och kortlivad vindkraft som grön?
  Dessutom tycks vindkraft till havs ha extra kort livslängd – men nu är det där det skall storsatsas.

 14. Tege Tornvall

  # 6 + 9. Axelssons ”fossilfria Sverige” avser väl all Sveriges energi- och rimligen också övriga försörjning. Då är väl också alla energiformer relevanta. Ett underförstått argument i energidebatten är just påstådd risk för brist. Jag verkar mycket på fordons- och transportsidan, och där spelar just tillgång och förekomst stor roll.
  # 11, 12. ”Vattenkraft” är inte värdeladdat. Tydligen har naturlig (vit) vätgas hittats i Australien och Frankrike. Självklart bra om den säkert kan utvinnas och kontrolleras.

 15. Lennart Bengtsson

  Tege Tornvalls skriverier när det gäller klimatfrågan hör knappast hemma i vetenskaplig journaler. Emellertid efter denna formidabla och välförtjänta salva mot kanske en av landets mest hopplösa klimatvirrpanna är jag beredd att förlåta honom för det mesta hur galet det än har varit.

  Lennart

 16. Daniel Wiklund

  Svante A låter som en predikant för nån religiös sekt.

 17. Nr 15 Lennart Bengtsson.
  Men hur vetenskaplig är klimatforskningen och dess representanter, dess etablissemang när dom bestämmer klimatets funktion och egenskaper genom att stirra sig blinda på perioden 1950 – 2020 – det känns mer än lovligt hysteriskt när man betraktar klimatets starka variation i 500 års perspektivet, I 1000 års perspektivet och vidare bakåt i en klimathistoria som skrivit in sig i djur och växters utbredning och i geologiska formationer…?

 18. Tege Tornvall

  Enligt brittiska vindflöjeln The Guardian vill FN-ordföranden Antonio Guterres förbjuda all reklam för ”fossila bränslen” och från ”fossilindustrin”. Just begreppet ”fossilindustrin” visar på det bedrägliga i att klistra epitetet ”fossil” på allt möjligt. Vi skall inte nyttja alarmisternas vilseledande terminologi!

 19. Tommy Andersson

  Det verkar som att mineraloljan byter namn när man raffinerar den till fosil bensin. Ungefär som när kon blir oxe när dom skär ur filén.

 20. Mats Kälvemark

  16# Daniel W
  Eller ”Sagofarbrorn” som är det internnamn Svante A går under i vår interna realistkrets. En förunderlig makt har han ändå som lyckats dupera en hel kår av näringslivtoppar i Sverige. Men även för dem är det verkligheten som gäller till syvende och sist.

 21. Michel

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/XjqO6g/larmet-borjan-pa-slutet-av-sommarresor-till-medelhavet

  Bra att vi nu även har turismforskare som får bidra med sin visdom. Skulle även vilja höra vad vattenförsäljningsforskarna och skuggsökarforskarna har att säga.

  Ser att det kommer va varmare här än i Barcelona till veckan. Vad håller spanjorerna andan för?

 22. Lennart Bengtsson

  Magnus Blomgren 13

  För de senaste 50 – 75 åren har vi åtminstone bra meteorologiska observationer och därtill en rimlig fysikalisk förklaring till temperaturökningen som ökande växthusgaser och ökande globalstrålning över landytorna (speciellt för Europa) till följd av renare luft. ’Rekonstruktioner av temperatur och annat före 1800 är bitvis högst otillfredsställande åtminstone naturvetenskapligt. Historiker har betydligt lättare att få ihop det. De kräver inte lika mycket fakta. För istiderna har vi emellertid en hygglig hypotes även om vi inte riktig förstår perioden på ca 100 000.

  Det sannolikt enklaste och billigaste sättet att få ned temperaturen är att släppa ut mer föroreningar

 23. Sören G

  Frågan är varför högre global medeltemperatur är negativt. För det är väl nätterna och vintrarna som blivit mindre kalla, och det är väl bara bra.
  Värmeböljor (eller med nyordet extremvärme) beror på högtrycksbetonat väder med mycket solsken.

 24. BG

  Svante Axelsson har varit i gång ett tag. Här är ett utdrag ur en intervju med honom i Aktiespararen Nr1, 2021.

  Ur INTERVJU Hållbarhet, Aktiespararen Nr 1, 2021 – Svante Axelsson
  Klimathotet är något reellt, omställningen kräver investeringar och det finns många problem som måste lösas på vägen mot en fossilfri svensk industri. Svante Axelsson anser att samverkan har varit nyckeln till framgången. Men han menar också att kombinationen av morot och piska har varit viktig för att det ska hända något.

  ”Greta Thunberg har rätt. Vi är sent ute. Kockan är 5 över 12. Vi måste se det och agera snabbt. Samtidigt vill jag lyfta fram de positiva berättelserna om den snabba transformation som pågår just nu inom svenskt näringsliv. Vi är inne i ett positivt flow”, säger han.
  […]
  Från början handlade det om gruppsykologi, tror han. Då det innovativa projektet HYBRIT, där framställningen av stål skulle göras med väte i stället för kolkraft presenterades av SSAB, Vattenfall och LKAB för några år sedan inspirerade det aktörer i andra branscher. När snöbollen väl är i rullning är allt möjligt. Fossilfritt stål kan bli en global framgång. Men det kan också fossilfritt järn, gröna batterier, fossilfri cement och lastbilar som drivs med fossilfritt bränsle. Vi är i början av transformationen.
  […]
  ”Svenska företagsledare ser affärsmöjligheter i omställningen. Det finns betalningsvilja för klimatsmarta produkter. Det ger möjlighet till ökad konkurrenskraft och lönsamhet. Inom svenskt näringsliv vill man vara i spetsen och driva på utvecklingen för att vara först på världsmarknaden med sina produkter, säger han.”
  […]
  Det verkligt imponerande är dock att det händer saker i alla branscher. Svenskt näringsliv visar handlingskraft. Det kommer att visa sig i ännu högre grad under de närmast åren.

  https://manage.paperton.com/shelf/reader/whitelabel/aktiespararen-2/uid/1293495/token/9eeeb49f78c521eea8f20568aeda7f9c75c8ac1/magazine/aktiespararen-nr-1-2021-ekuxu#page/34

 25. BG #24,

  Vilket snömos. Han slänger sig med alla de rätta inneorden men vet inte vad han pratar om. Hur vet han t.ex. att det blir en ”global framgång” med fossilfritt stål? De bästa uppskattningarna talar för ett stålpris som ligger 50% över världsmarknadspriset.

  Samma fantasifulla prognos gör han för järn, cement och lastbilar. Men ”Det finns betalningsvilja för klimatsmarta produkter. ”

  Hur kan vi låta sådana här galningar leda svensk industri?

 26. Tege Tornvall

  # 25. Han är utsedd av en S+MP-regering att leda ett ”initiativ” utan minsta vare sig befogenhet eller ansvar men direkt under regeringskansliet. Han har ett kansli och en budget till sitt förfogande för att uppdrag utan mätbara resultat eller konsekvensanalys. Men nuvarande regering har övertagit alltihop utan minsta protest. Rimligen borde kansliet stängas och Axelsson sändas ut i skogen att plocka bär, svamp och rötter. Om han nu kan det.

 27. Nr 22 Lennart Bengtsson.
  Ja, jag förstår lockelsen i att förutsäga klimatutvecklingen i och med beräkningarna från senaste 50 åren – och visst är dom utmärkta och påvisar uppvärmningen vi upplevt under början på 2000 – talet.

  Det som skaver är dock inriktningen och ensidigheten som slutsatserna kring klimatpåverkan och Co2 ger.

  Temperaturrekonstruktionerna bakåt haltar menar kanske du och Co2 förespråkarna – men där visar naturen och dess arter och förändringar, enl mig.. – och några till – att vi upplevt kraftiga temperaturuppgångar i en relativt lättöverskådlig närtid dom senaste 500 åren.

  Att vulkanutbrott kyler i perioder och solinstrålning kan påverka nedåt känns självklart – men varför är dagens temperaturuppgång så lik till karaktären dom senaste uppgångarna – över dom senaste århundrandena…

  Det räcker väl att titta på temperaturuppgången under första halvan av 1900 – talet, den var snabb och kraftig, trots närheten till Lilla Istiden – som borde ha gett kalla hav.

  Hade inte vi människor sänkt temperaturen ( ? ) med kraftiga utsläpp av bl a So2 så syns det som den ökade solinstrålningen ( med maximum 1950 ) på egen hand kunde lyfta oss till temperaturer liknande dagens, eller högre.

  Mer Co2 värmer ju garanterat atmosfären – men kan återstrålningen verkligen ge någon påtaglig värmande effekt på våra hav?

  En återstålning från Co2 sker ju åt alla håll – och därigenom borde endast en liten och svag effekt återstå?

  Utan en påtaglig havstemperaturpåverkan från Co2 – kan vi knappast heller ha en påtaglig klimatpåverkan?

  Jag brukar själv förvånas av att smhi i en mängd publikationer beskriver ökad solinstrålning som orsak till temperaturuppgången under första halvan av 1900 – talet men därefter tycks anse att vi, närmast alena, styrs av Co2.

  Effekten från den ökade solinstrålningen syns ju tydligt i havet genom den kraftiga minskningen av vinterdygn I vårat västra hav – en minskning som helt upphörde för ungefär 30 år sedan.

  Har du själv någon åsikt kring havets uppvärmning och dess eventuella variationer och därigenom påverkan på klimatet.

  Har du några synpunkter på den medeltida värmeperioden, som lär ha synts ge avtryck ända ner till kinesiska havet – eller är det bara flummiga funderingar från oss drömmare och allt för svårt att påvisa?

  Att använda en period på 50 – 75 år för att bestämma slutsatser om klimat och dess utveckling syns bara så svårsmält, när man tittar på klimatparametrar som solinstrålning, hav och återstrålning – och faktiska klimatvariationer, som jag anser vara väl dokumenterade sedan några 100 år.

  Om jag skall provocera så anser jag det rent av lite ovtenskapligt att inte kunna använda naturens facit och nedtecknade observationer kring tidigare klimatförändringar I en modell eller beskrivning av klimat och förändringar- och vad vi kan förvänta oss från dessa.

  Att utgå från 1950 – och Co2 göder alarmismen på ett ohemult sätt i förhållande till våran relativt välkända klimathistoria i 500 års perspektivet – tycker jag…

 28. Magnus B #27,

  IPCCs syn på klimatet syns i sin mest CO2-extrema form i deras SPM från 2021 (sid 7). Den visar att de naturliga variationerna bidrar med noll värmeökning efter Den Lilla Istiden. Nada. ALL uppvärmning har skett enbart, ENBART, tack vare mer koldioxid i atmosfären.

  Tyvärr tror även en del klimathistoriker – som borde veta bättre – att de naturligt orsakade uppvärmningarna som de sett i sina historiska data helt plötsligt har upphört på något märkligt sätt. Och att endast, ENDAST, CO2 har någon betydelse för klimatets förändringar efter 1950. Ja, under hela 1900-talet fram till idag.

  Detta tar de som bevis för att klimatkänsligheten med all sin feedback är mycket hög – upp till fem graders uppvärmning sedan förindustriell tid.

 29. Sören G

  Haven har ju många gånger större värmekapacitet än atmosfären. Haven värms av solens kortvågiga strålning som når många meter ner i havet. Långvågig värmestrålning (som från växthusgaser) når knappt en mm ner i vattnet.
  Haven har således en återhållande effekt på både uppvärmning och avkylning.
  Som boende när kusten vet man att vårarna är sena, men även höstarna blir fördröjda.
  Varma havsströmmar värmer atmosfären och kalla kyler ner luften ovanför.
  Kan luften värma havet?

 30. mattias

  Lennart och Magnus #22 och 27.
  Här är en alternativ förklaring till temperaturförändringar i Europa under 1900-talet. Hur mycket av molnighetsförändringar beror på termohalina cirkulationen och hur mycket beror på ökade eller minskade utsläpp av aerosoler?
  https://sciendo.com/article/10.14746/quageo-2023-0023

 31. Nr 28 Ingemar N
  Det är onekligen märkligt att klimatnarrativet inte kan mäta innan 1950 – men vet på tiondelen hur mycket varmare det blivit sedan 1850.

  Det blir inte lätt att ifrågasätta en sådan hypotes.

 32. Fredrik S

  Undrar om meteorolog-institut i andra länder också varnar med ett meddelande om höga temperaturer upp till 26 grader som SMHI gör på tisdag?

  Nu pratar de om det i hela varenda blaska och nyss på TV.

  Det verkar gälla delar av Sörmland så ni där får se till att ha mycket is frösaboxen.

 33. Nr 30 Mattias
  Min gissning angående moln är att atmosfärscirkulationen dessutom varierar i cykler, förmodligen spelar där månens 72 års cykler in.

  Jag tog del av vindriktningsförhållanden i trollhätteområdet under min yrkesutövare tid, det gällde bl a påverkan från industriutsläpp i luft – det fanns perioder hos oss som eventuellt kan påverka drivkrafterna över Atlanten och omgivande landmassa.

  Smhi skrev på 1990 – talet – att efter 2030 vet vi mer om klimatutvecklingen I Sverige- och tittar jag på årstemperaturutvecklingen från några tillbaka, så tror jag Smhi kan få rätt.
  Själv hade jag nog velat se utvecklingen till 2060 – men då finns jag inte kvar i min nuvarande form – om inte vetenskapen tar ett stort kliv.

 34. mattias

  #33
  Ja, det blir spännande att se efter 2030. Sommartemperaturerna i Sverige har gått stadigt neråt sedan extremåret 2018 – fortsätter denna trend blir det svårt att skylla på aerosoler.

 35. Benny

  Ja, nu är det värmepanik som piskas upp i media och man hotar med nästan 30 grader i delar av landet i veckan? Överdrifterna är mest komiska och det verkar som man tävlar om vem som har den mest alarmistiska rubriken? Kanske har alarmisterna ”glömt” att det är sommar i Sverige, äntligen efter all kyla och regn? ”Väderprognoserna” på regim-TV får ett löjets skimmer över sig när man varje dag desperat letar efter temp över 35 grader i Europa att babbla om!

 36. tty

  #4

  ”Genom att kritiklöst använda den vilseledande termen ”fossil” spelar vi med och stärker alarmisters narrativ. Varför? ”

  För att det råkar vara sant.

  Fossil är ingalunda enbart mineraliserade rester av organismer även om det är vanligast. De kan även innehålla större eller mindre mängder av ursprungligt organiskt material (som t ex äggskal, fossil som bevarats i permafrost, eller i bärnsten (som ju i sig är fossil kåda), eller i s k ”Konservatlagerstätten” där även mjukdelar bevarats. Och det finns ichnofossil, ”spårfossil”, oftast fot- eller krypspår, men även t ex fossila bohålor och -gångar.

  Det finns även kemiska fossil, ämnen som bildats av levande organismer och som fortfarande finns kvar i berg eller jord. Och det är i den kategorin fossila bränslen hör hemma.

  Kol är fossiliserat växtmaterial. Oftast amorft, men det är inte ovanligt med avtryck av blad och andra växtdelar, och det förekommer, ehuru mera sällan, även djurfossil i kollager. Kolavlagringar är relativt unga, det finns knappt några äldre än Devon, då skogar först uppkom. De yngsta kolavlagringarna (brunkol) går över i torv utan någon skarp gräns. Ett bra exempel är Tenaghi Filippon-bäckenet i Grekland där de övre lagren av holocen och pleistocen torv övergår i pleistocent och pliocent brunkol på litet större djup. Torv är alltså ett fossilt, eller kanske subfossilt) bränsle (djur- och växtrester från den pågående mellanistiden brukar kallas subfossila).

  Olja är fossiliserat djurmaterial (i huvudsak, en viss andel växtmaterial ingår också). Den bildas enbart i avlagringar som bildats i vatten, oftast hav, men ibland även i större näringsrika sjöar. Nästan alltid på syrefria, döda, bottnar, eftersom allt organiskt material annars äts upp av bottenlevande organismer. Därefter måste ”oljeskiffern” (Source rock) värmas upp, i regel på stort djup, för att frigöra de flyktigare organiska beståndsdelarna, som sedan ibland ”vandrar iväg”. De läcker då oftast upp till ytan, avdunstar och oxideras, men i sällsynta fall fastnar de i ”fällor” där en porös bergart täcks av ett ogenomträngligt lager (Reservoir rock). Det är då ett oljefält uppstår.
  Oljefält är oftast relativt unga, främst därför att oljan som regel ändå till sist läcker upp till ytan och försvinner, men det finns faktiskt oljefält där både ”source” och ”reservoir” är proterozoiska.

  Det revolutionerande med ”hydraulic fraccing” är att det numera ibland även är möjligt att få ut en (liten) del av den mycket större mängd olja som finns kvar i ”Source Rocks”.

  Hur vet vi då att oljan kommer från levande organismer? För det första innehåller den en större andel kol 12 än oorganiskt kol. Levande organismer ”föredrar” denna lättaste kolatom, eftersom kemiska reaktioner blir mindre energikrävande. För det andra innehåller olja en mängd ”kemiska fossil”, kolväten som bara bildas i levande organismer.

  Naturgas bildas faktiskt både tillsammans med olja, och i kolavlagringar och har samma ursprung som dessa.

  Kommer det upp något ”abiotiskt” kol från stort djup, kanske, men knappast några större mängder. Dessutom innebär plattektoniken att organiskt kol numera finns ända ner i den övre manteln efter subduktion. Både koldioxid från vulkaner och kol i diamanter innehåller oftast (men inte alltid) organiskt kol.

  ”Sedimenterade rester under haven från främst mikroorganismer sedan runt fyra miljarder år. Ännu föga utforskade men enorma mängder. Numera viss utvinning från grunda vatten som komplement till utvinning på land.  ”

  Kontinentalsocklarna och kontinentalbranterna är geologiskt en del av kontinenterna och i princip lika dessa. Dock är kontinentalbranterna runt framför allt Atlanten intressanta eftersom både oljeskiffrar och saltlager (som är oljetäta) uppstod när Atlanten först öppnade sig (jämför med Döda Havet-Röda Havet idag). De djupa havsbottnarna är unga och i princip helt ointressanta ur oljesynpunkt. Undantag: Medelhavet som fick ett ”saltgolv” när det torrlades för 5 miljoner år sedan.

  ”Ursprungligt kol i Jordens inre i olika former och föreningar. Även av detta bildas bränslen (kolväten) under hög värme och högt tryck., vilka nu börjar prospekteras och även utvinnas i liten skala (Kudryavtsev, Kutcherov, Herndon, Gold m. fl.) på lägre nivåer än där sediment finns.”

  Ingen har någonsin borrat ”lägre än där sediment finns”. De djupaste sedimentationsbäckenen är mer än 20 km djupa.

 37. Ann lh

  # 36 tty!
  Tack, för att Du än en gång orkar beskriva de intressanta processerna när de fossila bränslena bildas.

 38. Jag instämmer i Anns tack till tty ovan. Hela debatten om att fossila bränslen skulle ta slut tillhör 70-talet då en del alarmister gick ut med det budskapet i samband med OPEC-krisen.. Idag är klimatalarmisterna tvärtom rädda för att jordskorpan har alldeles för mycket fossila bränslen att pumpa upp.

  Kan vi lägga denna debatt åt sidan nu Tege?

 39. Leif Åsbrink

  #28 Ingemar Nordin

  IPCCs syn på klimatet syns i sin mest CO2-extrema form i deras SPM från 2021 (sid 7). Den visar att de naturliga variationerna bidrar med noll värmeökning efter Den Lilla Istiden. Nada. ALL uppvärmning har skett enbart, ENBART, tack vare mer koldioxid i atmosfären.

  Fullt så illa är det inte. Bättre att titta på grafen på sidan 6. Där finns kurvorna ”simulated natural only (solar &volcanic)” och ”observed simulated human & natural” ALL uppvärmning har skett enbart, ENBART, tack vare human i atmosfären. Det är INTE enbart CO2, På sidan 7 kan man se att metan har bidragit nästan lika mycket som CO2 enligt IPCC. Därtill kommer effekten av mindre svaveldioxid dom inte kvantifierats på sidan 7 i SPM men som finns på andra ställen.

  I kapitel 2, sidan 311 finns: ”Changes in effective radiative forcings (ERF), figure 2.10. Den visar att cirka en tredjedel av temperaturökningen sedan år 2000 beror på minskad halt av SO2 i atmosfären och att följaktligen CO2 ”bara” står för två tredjedelar. (Felgränserna är extremt vida. Man tror inte att man vet så noga. Man bara utgår från att det är ”human influences” och det kanske det kan vara. Sedan har IPCC explicit ignorerat alla andra faktorer än TSI (total solar irradiance) och vulkanism. Det finns många hypoteserom andra naturliga fenomen men som jag förstått saken är dom för spekulativa för att IPCC skall våga göra några gissningar.

  Det där med att ENDAST koldioxiden är problemet kommer från Greta, Guterres, Rockström m.fl. – inte från IPCC!

 40. Magma

  #10 Ann
  ”när blev fossila bränslen ett nyord?”
  Enligt mitt förmenande i och med klimatdebatten.
  Jag har aldrig någonsin, i något annat sammanhang, trots min intagna gubb-ålder på runt 70, hört någon drivmedelsförsäljare, bilförsäljare, bilmekaniker, flygingenjör, fartygstekniker, lärare i energiteknik, …., eller vemduvill, använda uttrycket ”fossila bränslen” för mineraloljebaserade organiska drivmedel.
  De enda jag hört använda uttrycket är gröntrollen och de som gröntrollen lurat in på sin planhalva i debatten.
  Det är emellertid inte detsamma som att jag har synpunkter på vad som i sak räknas som fossilt material – kanske är en flaska råolja något för naturhistoriska museets utställning över historiska lämningar – och här ser ni de fossila lämningarna av mjukdelarna av en …. (sedan är jag erkänt dålig på de latinska beteckningarna på de tidiga urdjuren) 🤓

 41. KGR

  #40🎯

 42. Tege Tornvall

  # 36, tty. Intressant och lärorikt. Kan man säga att sediment genom kemiska förändringar ”fossiliseras”, blir hårdare/fastare? Men allt Jordens kol i olika former kommer från ursprungligt kol, som Jorden fick när den bildades och kanske fortfarande får med kosmisk strålning från fjärran, exploderande stjärnor. Detta var förstås abiotiskt (icke levande).

  Ändå tycks allt Jordens liv vara kolbaserat och alltså biologiskt. Där passeras gränsen mellan död och levande materia, den senare med fortplantning, ämnesomsättning och med tiden även medvetande. Hur går det till? DCO-studien tycks ha kommit nära denna gräns vid silikater i grund hav.

  Trots Ingemars avrådan (# 38) söker jag mer fakta om detta. För fordons- och transportsidan är bränslenas ursprung och förekomst centrala frågor.

 43. Leif Å #39

  ”Det där med att ENDAST koldioxiden är problemet kommer från Greta, Guterres, Rockström m.fl.”

  Jo, men det är inte konstigt om alarmisterna säger så efter att ha tittat på grafen b på sid 7. Där jämför man vad de påstår är observationer med den platta kurvan ”only natural drivers (solar and vulcanic activity)”

  Att man sedan på andra ställen säger att effekten av naturliga orsaker kanske är större i en jämförelse är ju bara förvirrande. Kanske medvetet så.

 44. Arne Nilsson

  Man kan tycka vad man vill om Teges utläggningar. Jag är glad att han får skriva här. Det är högt i tak här och även om många insatta inte håller med honom så får ju vi amatörer läsa både för och emot. Som amatör har jag alltid uppfattat fossiler som döda djur. Men som tty skriver, det kan vara allt dött.

 45. Lennart Bengtsson

  Jag tror de flesta tänkande individer i detta land kan enas om att Svante Axelsson är en katastrof. Det räcker att studera dagens problem med batterifabriken i Skellefteå och stollerierna med vätgasproduktionen Åtminstone borde berörda kommuner i övre Norrland börja tänka på saken

  När det gäller jordens klimat så finns det givetvis processer som påverkar klimatet förutom koldioxid. Goda framsteg har gjorts under främst de senaste 50 åren. Det är lätt att beräkna den totala växthuseffekten som är skillnaden mellan värmestrålningen från jordytan och värmeutstrålningen från atmosfärens övre gräns. Detta kan lätt beräknas från tillgängliga data.
  Att förstå detta bättre är främst sådant som naturvetenskapen sysslar med.
  Själv har jag gjort detta sedan jag började observera vädret i Trollhättan den 16 november 1946.

 46. Tege Tornvall

  Märkligt om grundämnet kol. Det gäller för att vara det kända Universums fjärde vanligaste kända grundämne, det vanligaste fasta efter gaserna väte, helium och syre. Då borde kol vara vanligt på stenplaneter med fast yta, som Jorden.

  Men på Google och Wikipedia listas syre, kisel, aluminium, järn, kalcium, magnesium, natrium, kalium, titan, mangan och fosfor – men icke kol. Som bekant fick Jorden det mesta av sina grundämnen när den skapades från tidigare exploderande stjärnor i det fjärran kosmos. Detta pågår fortfarande.

  Om nu kol är Universums vanligaste kända fasta grundämne, borde det förstås också vara vanligt på Jorden – om inte i ren form så i olika föreningar. Enligt den internationella studien DCO (Deep Carbon Observatory) finns 90 procent av Jordens kol i planetens inre. 1 procent i atmosfären som koldioxid och resten främst i haven men även marken.

  Som bekant är också kol basen för Jordens tidigare och nuvarande liv. Kol, olja och gas svarar också för 80-85 procent av världens hela energiförsörjning. Ändå är kol närmast bortsopat i officiell statistik – som en oönskad släkting eller en avpoletterad Sovjet-potentat.

  Tydligen känner PK-etablissemaanget inte till – eller erkänner inte – kolets vitala betydelse för mänsklighetens försörjning. Så mycket större skäl att uppmärksamma och betona den! Det gör amerikanen Alex Epstein förtjänstfullt.

 47. Ann lh

  # 46 Tege du ger dej inte. Nu försöker du trolla bort skillnaden mellan abiotiskt kol i jordens inre och fossila, biotiska kolföreningar som kol, olja och naturgas och hela biosfären.
  Visst Alex Epstein med sina böcker The Moral Case for Fossil Fuels och Fossil Future och sin övriga verksamhet är en viktig och uppskattad förespråkare för att vi ska nyttja de fossila bränslena, men varför försöka blanda ihop honom och dem med det abiotiska kol som du inte kan släppa.

 48. Tege Tornvall

  #47. Allt Jordens kol kommer ju från det ursprungliga. Det biologiska kommer i sin tur från atmosfärens koldioxid, bildad av ursprungligt kol och syre i Jordens inre. I Jordens tidiga ungdom tycks atmosfären länge ha varit 80-90 procent koldioxid, men långa och djupa istiders kalla hav minskade halten till runt 1 procent för 600 miljoner år sedan.

  Rik växtlighet med skogar (lignin) samt nya istiders kalla hav band sedan ytterligare koldioxid så att halten för ca 270 miljoner år sedan var nere på 300-400 ppm som i sena tider.

  Under dinosauriernas värmeperiod ökade halten flera gånger.
  Men meteoren för 66 miljoner år sedan ändade den. Efter en ny värmeperiod för ca 55-33 miljoner år sedan går tendensen nu mot kallare trots sena dagars marginella uppvärmning.

 49. Ann lh

  # 48 Och?

 50. Adepten

  Ja, det är märkligt att kol och koldioxid kan upplevas som så miljöfarligt när det är så naturligt förekommande på denna planet.
  Tänk på alla andra kolföreningar – det finns säkert flera miljoner föreningar som människan framställt genom kemiska reaktioner.
  Visserligen är förbränning av fossila bränslen och biobränslen viktiga källor till koldioxid, men många andra naturliga och mänskliga processer bidrar också till koldioxidproduktionen.

  Men var hade mänskligheten befunnit sig om vi inte hade kommit på möjligheterna till förbränning och markberedning?
  Varför nöjde sig mänskligheten inte med att bo på savannerna och leva hållbart? Det borde väl ändå klimatalarmister kunna förstå.

 51. Berra

  Metallpriserna i världen faller samtidigt som svante vill göra det svenska stålet minst 50% dyrare. Kommer säkert att gå bra…

  https://www.di.se/live/fallande-metallpriser-slar-mot-svenska-gruvaktier/

 52. Christian H

  ”Skomakare bliv vid din läst”, har jag lust att utbrista, när jag hör hur Svante Axelsson orerar om det framtida klimatet. Han är liksom Rockström utbildad till agronom, dvs jordbruksexpert. De kan därför anses kunniga i såväl växtföljder som gödsel- och fodergivor. Det borde gå att utnyttja deras fackkunskaper bättre. Med lite arbetsplatspraktik och handfast ledning skulle kanske dessa herrar skull kunna bli dugliga rättare på något större lantbruk. Det hade varit en stor samhällsvinst om de kunde uträtta något produktivt och inte som nu enbart ägna sig åt destruktiv verksamhet, fanatism och gröna drömmar.

  Jag vill inte att våra skattepengar förslösas på idel odågor i ledande ställning med åtföljande vansinnesprojekt. Allt detta sker med klimatförändringar som ursäkt. Vi har ingen klimatkris och klimatet sköter sig själv. Dessutom är förståelsen av klimatet komplex till sin natur och styrs av många andra parametrar än halten av koldioxid.

 53. Berra

  Man kan ju hoppas på att svante läser denna pedagogiska artikel men det lär väl inte hända.
  Förhoppningsvis är det kanske några politiker och andra styrande som ögnar igenom får sig en tankeställare.

  https://www.tn.se/naringsliv/37831/larmet-solenergi-for-fyra-elsystem-pa-ko-fossilgas-maste-balansera/

 54. Leif Åsbrink

  #43 Ingemar Nordin

  Du skriver: Jo, men det är inte konstigt om alarmisterna säger så efter att ha tittat på grafen b på sid 7. Där jämför man vad de påstår är observationer med den platta kurvan ”only natural drivers (solar and vulcanic activity)”

  Det ÄR KONSTIGT att alarmisterna säger att all uppvärmning beror på koldioxiden. Tittar man på grafen b på sidan 6 (i mitt exemplar) så står det inget om CO2 i bildtexten. Det stårklart och tydligt att man jämför <"human & natural and only natural factors Av efterföljande sida framgår att metan bidrar med ungefär 70% av bidraget från CO2. Dessutom bidrar svaveldioxid med lika mycket som metan – men med omvänt tecken. Övriga ”human factors” bidrar tillsammans med ungefär lika mycket som metan.

  Det är inte IPCC som vilseleder folk att tro att förändringar i strålningsbalansen endast beror på koldioxiden. Det är något alarmisterna hittat på själva!

  IPCC:s uppskattningar är väldigt osäkra. Det framgår tydligt av felgränserna på staplarna på sidan 7 i SPM, Figure SPM.2 (c) : ”Contributions to 2010–2019 warming relative to 1850–1900, assessed from radiative forcing studies

  Visst är koldioxiden en stor faktor enligt dessa studier, men enligt felgränserna på staplarna kan mycket väl bidraget från koldioxid vara cirka hälften av bidraget från övriga av människorna utsläppta växthusgaser.

  Det där med att ENDAST koldioxiden är problemet kommer från Greta, Guterres, Rockström m.fl. – det kommer inte från IPCC.

  Orsaken är nog att man anser att koldioxiden stannar i atmosfären i tusentals år medan t.ex. metan ganska snart försvinner.

  På sidan 29 i SPM redovisas beräkningar av global koldioxidbudget. För 50% sannolikhet att 2-gradersmålet skall uppnås, 1350 GtCO2. Dom skriver: ”Higher or lower reductions in accompanying non-CO2 emissions can increase or decrease the values on the left by 220 GtCO2 or more” Alltså 1350 GtCO2 ±16% eller ±mer. (eller ±mycket mer om man får tro osäkerhetsmarginalerna i Figure SPM.2 c.)

  Är man alarmist kan man ha skäl att tro det värsta och då kan man hämta stöd hos IPCC för att det blir mycket stora globala temperaturhöjningar. Är man skeptiker med kunskap om historiska temperaturvariationer kan man hämta stöd för att det inte kommer att bli några stora problem i framtiden ifall medelscenariet SSP2-4.5 uppnås vilket IPCC anser troligt.

  Religionskriget lär fortsätta länge än 🙁

 55. Leif Å #54,

  Lite underhållande att du genast rycker ut till IPCCs försvar. 🙂

  SPM är för det första inte IPCCs eget dokument utan ett politiskt. På sin höjd sitter de mest alarmistiska klimatforskarna med i gruppen som mening för mening går igenom dokumentet. För det andra så brukar SPM:et skrivas först och budskapet till GW1 är att deras riktiga rapport inte få avvika från vad politikerna har gått med på (men AR6 GW1 har inte med den idiotiska och totalt felaktiga hockeyklubban på sid 7 i SPM:et). För det tredje så tror jag att du gravt överskattar vad Greta, Rockström och de andra orkar och kan läsa igenom av SPM:et. Men förmodligen ser de grafen på sid 7, men gitter inte läsa resten. Även SPM:et är rätt svårt att förstå om man läser hela.

 56. #55

  PS. häng inte upp dig på att jag skrev ”koldioxid”. Det brukar heta så i pressen, men det handlar förstås om antropogena utsläpp och påverkansfaktorer och som tydligt skiljer människan från vad naturen självt åstadkommer. Det är fortfarande fel.

 57. pa

  agronom … undrar om han vet innebörden i begreppet bondfångare?

 58. Jimmy Blad

  Är det någon här som är uppdaterad på Helium-3 och hur långt den processen/ forskningen är kommen ? Hur ser forskningläget ut i världen ? Kan vi glömma bensin, dieselbilar och framför allt batteribilar på sikt ? Är energiproblemet i världen löst med denna ”gas” ?

  ” Jordens måne ruvar på stora mängder helium-3, som är ett viktigt fusionsbränsle. Nu vill Indien bli först med att utnyttja denna resurs.”
  ” Indien är inte ensamma i kapplöpningen om att utvinna den värdefulla resursen. De har bland annat konkurrens av Kina och det amerikanska företaget Moon Express, men om Indiens planer går i lås kommer de att hinna före konkurrenterna.”

 59. Berra

  När man talar om trollen så dyker de upp (bakom betalvägg)

  Någon som kan klippa in svamlet här?

  https://www.svd.se/a/Xjq7Ob/vill-avliva-klimatmyter-gar-battre-an-manga-tror

 60. tty

  #42

  ”Kan man säga att sediment genom kemiska förändringar ”fossiliseras”, blir hårdare/fastare?”

  I regel ja, men inte alltid. I Estland och Ryssland finns faktiskt kambrisk lera som är ca 500 miljoner år gammal.

  ”Men allt Jordens kol i olika former kommer från ursprungligt kol, som Jorden fick när den bildades och kanske fortfarande får med kosmisk strålning från fjärran, exploderande stjärnor.”

  Riktigt, men det mesta kolet utom på mycket stort djup varit med i den organiska kolcykeln i flera miljarder år.

 61. tty

  #58

  Fusion av helium 3 producerar inga fria neutroner, och det sker alltså ingen neutronaktivering av reaktorn.

  Men den kräver ännu högre temperaturer än andra aktuella fusionsreaktioner, så att bygga en fungerande reaktor blir ännu svårare.

  Dessutom har vi begränsad erfarenhet av vilka nukleära reaktioner som inträffar vid så höga temperaturer, så det är möjligt att det ändå uppstår radioaktivt material t ex genom spallation.

  Dock finns det andra tillämpningar för helium 3 som är mycket dyrt. En liten mängd produceras dock, främst vid byte och rening av tritium i samband med underhåll av kärnvapen.

 62. Bubo

  #22 Lennart Bengtsson
  ”Det sannolikt enklaste och billigaste sättet att få ned temperaturen är att släppa ut mer föroreningar”

  Så är det nog och vad som är litet skrämmande med det är att det rent tekniskt och ekonomiskt nog skulle kunna utföras av ett enskilt större land. Säg att Indien skulle drabbas hårt av varmare klimat så skulle ett land av den storleken som blir tillräckligt desperat möjligen själva kunna ta ett beslut om att på egen hand skicka upp ämnen i atmosfären för att få ned temperaturen, utan att bry sig om hur det eventuellt skulle drabba oss negativt här uppe i norra Europa.

  Ett skäl till att i första hand försöka hålla nere temperaturen på andra sätt.

 63. Jimmy Blad

  tty ! #61
  Tack för info !