EIKE

Tysk industri i allvarlig kris

Michael Limburg, vice president för EIKE Sture Åström på Klimatsans https://klimatsans.com/2023/02/05/tyska-problem-kommer-till-sverige-med-stor-sakerhet/  har översatt ett intressant tal av Michael Limburg. Sture inleder: ”I Tyskland förs faktiskt en debatt om klimatpolitiken, där den utan omskrivning kallas vanvettig. Där finns en stark organisation, EIKE, Europäisches Institut für Klima & Energie, som för förnuftets talan. I Sverige har vi ingen motsvarighet.   →

Aktivism istället för vetenskap

Länk: Om vetenskap versus aktivism. Att bemöta sin meningsmotståndare med ett mer eller mindre brutalt tystande istället för med sakliga argument är alltmer populärt, och tyvärr ofta sanktionerat av beslutsfattare i maktställning, idag. Det är Leninistisk, Stalinistisk, Hitleristisk, Maoistisk taktik och kännetecknar överhuvudtaget alla revolutionära rörelser. Eller som Mao sade ”Politisk makt växer ur en   →

Donna Laframboise om FNs klimatpanel

Donna Laframboise framträdde vid en konferens om klimat och energi, organiserad av tyska Eike (Europäisches Institut für Klima und Energie) i november 2011. Där gav hon en kort sammanfattning av sin mycket omtalade bok, The Delinquent Teenager – who was mistaken for the world’s top climate expert. Föredraget är väl värt att lyssna på. Hennes   →

Rapport från EIKE:s klimatkonferens i Berlin

Jag befinner mig i Berlin på en mycket intressant konferens om klimatfrågan. Visserligen är mötet inte i paritet med Heartlandkonferensen, som senast lockade nära 1500 deltagare. Här är vi runt 150 personer som samlats för att lyssna på bl.a. Fred Singer (via videolänk), Vincent Courtillot och Nir Shaviv. Vincent Courtillot är för en för mig   →

Den vilda jakten på förnekare

Pierre Gosselin, som driver bloggen NoTricksZone, gjorde mig uppmärksam på att man i Tyskland påbörjat någon slags häxjakt på klimatskeptiska forskare. Ett antal tyska parlamentariker kräver nu att den tyska regeringen ska ta aktivt avstånd från oliktänkande i klimatfrågan. En anledning till skeptikerjakten är förmodligen EIKE-konferensen i december, där bl.a. många AGW:ares hatobjekt Fred Singer   →

Sponsring sökes!

Parallellt med COP16-mötet i Cancún anordnar Europäisches Institut für Klima und Energie, EIKE, en alternativ klimatkonferens i Berlin (3-4 december). Bland de forskare som hittills tackat ja finns bl.a. Bob Carter, Ian Plimer, Fred Singer, Henrik Svensmark, Nir Shaviv och Jan Veizer. Jag skulle gärna vilja ta mig dit för att se vad som händer   →