Tysk industri i allvarlig kris

EIKE Limburg

Michael Limburg, vice president för EIKE

Sture Åström på Klimatsans https://klimatsans.com/2023/02/05/tyska-problem-kommer-till-sverige-med-stor-sakerhet/  har översatt ett intressant tal av Michael Limburg. Sture inleder:

”I Tyskland förs faktiskt en debatt om klimatpolitiken, där den utan omskrivning kallas vanvettig. Där finns en stark organisation, EIKE, Europäisches Institut für Klima & Energie, som för förnuftets talan. I Sverige har vi ingen motsvarighet. Jag översätter därför en artikel av Michael Limburg, som beskriver den pågående katastrofens växande allvar.

Han talar om “Mittelstand”, vilket inte avser “medelklassen” utan istället en sektor av medelstora företag, d.v.s. betydande lokala företag eller sådana med stark ställning i specialiserade nischer. De utgör en ovanligt stor del av näringslivet i Tyskland. Många är familjeföretag, där ägarna också ingår i ledningen.

Dessa företagare disponerar en stor andel av nationens riskkapital och de har visat att de kunnat satsa tillgångarna framgångsrikt. Nationen driver nu dessa företag mot ruin. Då sätts de kloka investerarna ur spel, vilket kommer att tvinga politiker att satsa det som behövs för att återuppbygga näringslivet efter klimatkrisen. Och politiker har sällan visat sig kunna göra kloka investeringar. . .”

Hela talet finns översatt på Klimatsans så jag citerar bara några stycken:

”Krisen är förmodligen den värsta som Tyskland någonsin har mött sedan andra världs-kriget. En kris som redan har kostat många medelstora företag deras existens och – om det fortsätter så, vilket tyvärr är att vänta – kommer många andra företag och med dem deras värdeskapande jobb att förloras.

Den främsta utlösande faktorn för denna kris är de snabbt stigande energipriserna, som på grund av politiska beslut började långt innan den ryska attacken mot Ukraina, även om detta, tillsammans med den politiska Corona-krisen, fungerat som en accelerator. Men huvudorsaken är och förblir “klimatpolitiken”, som skoningslöst förs av både EU och de tyska regeringarna.

Tyskland, EU och stora delar av västvärlden befinner sig just nu i ett veritabelt raseri för att “rädda klimatet”. Politikerna överträffar varandra med den ena dyra planen efter den andra för att, som de hävdar, ”rädda klimatet”.

Trots detta, och kanske därför, låtsades alla inte lägga märke till den stora elefanten i rummet. Även om alla såg den, var tvungna att se den och förmodligen också accepterade dess existens: Nämligen att alla tyst accepterade att “CO₂-undvikande” (minskning, sänkning, begränsning, etc. av utsläpp) i syfte att “skydda klimatet” är korrekt och viktigt. … Man bör därför komma ihåg att undvikande av CO₂ är värdelöst i alla tänkbara aspekter, därför meningslöst och definitivt destruktivt. Då finns det bara två möjliga alternativ:

 1. Om man tror på möjligheten av en mätbar och märkbar klimatpåverkan av antropogent producerad CO₂, så är det ändå inte ändamålsenligt, men säkert dödligt destruktivt, att undvika det, eftersom klimaträddarna inte kan hålla stora delar av världen i fattigdom, utan endast för att de hittills rika som för denna politik också blir fattiga. Och ju fattigare ett samhälle är, desto mindre bryr det sig om så kallat klimatskydd, eftersom det är viktigare att överleva idag än att överleva imorgon.
 2. Om man inte tror på koldioxidens klimatdominerande inflytande utan bara ser CO₂ som vad det är med säkerhet – för det är det enda som kan bevisas – nämligen basfödan för alla växter och därmed för hela biomassan i denna värld, dessutom endast som spår i atmosfären, annars, eftersom den är luktfri, smaklös och osynlig och i naturliga koncentrationer också helt ofarlig för alla levande varelser, så är varje ytterligare diskussion om dess undvikande överflödig – oavsett sätt.

Anpassning till ett förändrat klimat är det mest förnuftiga sättet att bete sig, men bara när det är nödvändigt och krävs. Det skulle då vara dagens ordning och i alla fall till hjälp, som det har varit hittills (tvisten om huruvida förändringar i klimatet är konstgjort eller inte, eller både och, skulle då vara en tvist om Kaiserns skägg).”

Alltså: Vare sig CO2 har en märkbar påverkan på klimatet eller inte så är det förnuftigast att inte till varje pris försöka undvika utsläppen utan att istället anpassa sig till klimatets och vädrets växlingar. Så småningom kommer vi att bygga ut kärnkraft och annat som gör de fossila bränslen överflödiga som kraftkällor.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magma

  Tack Ingemar för att du sprider de ljuspunkter som ändock finns där ute …
  Det är fantastiskt bra att det i Europas största industrination ändå har börjat pratas om hur verkligheten ser ut.
  När man som företrädare för Sveriges största politiska parti jobbar frenetiskt för att lägga skulden för sina egna tillkortakommanden på politiska motståndare och kriget i Ukraina så resulterar det enbart i att landet står och stampar på samma ställe ….

 2. Evert Andersson

  EIKE måste jag lära mer om.

  Tysklands industriminister sa för flera år sedan att die Energiewende är ren galenskap. Tyskland har jag uppfattat som en urstark industrination, som agerar rationellt. De har inte blivit det av någon sorts naturlag. Folkets sätt att tänka. Kulturen. Beslutsamhet. Allt detta har varit grunden tror jag.

  1982 spenderade jag en stor del av min arbetstid hos en maskinleverantör och blev därför bekant med ägaren. Vid en middag med honom och hans fru talade vi om Tysklands möjliga återförening. Inte i vår livstid var deras bedömning. Det tog bara sju år. Tyskarna bet ihop och betalade extra återföreningsskatt. Det var rationellt.

  Tyskland hade en stark valuta. Inför euron skakade Kohl och Mitterand hand på saken och tyskarna tog på sig risken med svagare stater. Rationellt men tyskarna betalar än idag för det, liksom vi övriga. Vare sig vi har euro eller inte.

  Med mitt perspektiv har jag väldigt svårt att förstå hur de kunde gå så fel med sin energi- och klimatpolitik. De kände sig väl rika och osårbara nog för att vara mönster för världen.

  Och den parallellen med oss är övertydlig. När vi ideligen för höra att vi är rika vill man ropa – ja vi har varit rika.

  Vi skulle behöva en ärlig, saklig debatt innan det blir så uppenbart att det inte går att dölja förfallet.

  En personlig reflektion baserad på mina erfarenheter.

  Artikeln är utmärkt och viktig! Tack!

 3. Lasse

  Tack
  Tysk energiwände tog en tragisk vändning.
  Vi är uppkopplade mot dem och drabbas.
  Mest drabbade är ändå Ukraina.

  Bilindustrin är väl Tysklands akilleshäl.
  Täta svängar lämnar köpare i billimbo.
  Vad skall Tyska konsumenter köpa för bil?
  Kolel??

 4. Tack för ett viktigt perspektiv och man kan inte nog varna för klimatretorikens spridningseffekter.
  Vi som jobbat ett helt yrkesliv inom industrin har ofta haft anledning att beundra små och medelstora familjeföretag med sina ” offsprings” i centraleuropa – idogt arbete och skarp teknikutveckling var deras signum och tillsammans med våran svenska industristruktur skördades många framgångar och dagens ungdomar har tack vare detta kunnat växa upp i ett materiellt överflöd.

  Nu slängs dock allt detta överbord till förmån för skattesubventioner och en tillbakagång till sämre och mer resurskrävande tekniker – att backa mitt i utvecklingen är ytterst vanskligt – liksom att med lagar och fundamentalism begränsa, förvanska och likrikta vetenskapen.

  Klimatvetenskap kan vara den mest komplexa vetenskap vi har – men att införa samma förvirring i materialteknik, bearbetning, kemi, fysik, biologi eller samhällsbyggnad för den delen är inte rätt väg framåt.
  Jag får en rysning varje gång jag tänker på Märta Stenevis uttalande om att dom skall införa kaos på varje departement – och sossarna hakade på med att vi behöver mer alarmism i styrningen av landet… – Uähää, läskigt!

 5. Ivar Andersson

  Energiewende har medfört att ett samhälle jämnas med marken för att brunkol ska kunna brytas och stötta elproduktionen med sol och vind. Kärnkraft hade orsakat mindre koldioxidutsläpp. Det sunda förnuftet saknas i klimatpolitiken.

  Under evakueringen av klimataktivister från kolgruvebyn Lützerath i Tyskkland blev även svenska Greta Thunberg bortförd av tysk polis, rapporterar Bild. https://www.svt.se/nyheter/utrikes/klimataktivisten-greta-thunberg-bortford-av-tysk-polis

 6. Ann Löfving-Henriksson

  Tack för info!
  Evert skriver, hur kunde det gå så fel?
  Det finns två starka politiker som borde träda fram och erkänna att de ”hjälpte till”, Merkel och Obama.
  Den starkt politiska miljörörelsens krav på avindustrialisering genom att förbjuda användning av fossila bränslen var sedan länge i rullning, men den fick en rejäl knuff av dessa två oerhört populära ledare.
  Obamas Change gick hem, han lovade förändring men mumlade i skägget om vad det innebar. The Clintons och Al Gore hade lagt grunden. Merkel här i EU borde utredas och åtalas för ”brott mot bättre vetande” eller vad det kan heta i den juridiska världen. Tiden har kommit ikapp henne.
  S. Koonin sa i intervjun med Jordan Pettersson att Merkel som mycket välutbildad fysiker från Sovjetunionen mycket väl visste att den grundläggande fysiken om CO2 skadliga uppvärmning inte höll, men ändamålet helgade medlen och hon blev en viktig pjäs i spelet mot målet om One World och Brundtlands, Vår Gemensamma Framtid.

 7. Sören G

  OT
  Fick nu nyhetsbrev från Uppsala Universitet
  ”Vill se mer tillämpad forskning om miljöpolitik

  ”Jag skulle vilja se väldigt mycket mer av tillämpad samhällsvetenskaplig miljöforskning.” Det säger Sverker C. Jagers, ny Zennströmprofessor i klimatledarskap vid Uppsala universitet. Han studerar hur politiker lättare skulle kunna få igenom obekväma beslut som kan rädda klimatet – till exempel koldioxidskatter.”

 8. Staffan Lindström

  7
  Herr Jagers stöds tydligen av Mikael Karlsson. Han bär även en ”Dickies” T-shirt… Tror politiker att människor blir mer positivt inställda till CO2-skatter om man sätts på svältkost så är det så moraliskt höjande att veta att man bär ledartröjan i världen när klimatomställningen ska implementeras, tom i magen, huttrande i den utkylda lägenheten…innan man vräks …

 9. foliehatt

  Genom media får jag bilden att Miljöpartiets systerparti i Tyskland svänger, i alla fall i vissa frågor, i en riktning som är mindre industri- och välståndsfientlig.

  Så dock ej i Sverige. Jag hörde Bolund på P1 i går debattera svensk uranbrytning eller ej. Det är en fantastisk man – han låter sällan verkligheten stå i vägen för de egna och hans partis utopiska visioner. Han menade på allvar att uran, specifikt, läcker ut i grundvatten och övrig natur, medan han inte såg problem med t.ex. vanadinbrytning. Han menade till och med att man vid brytning av malm med innehåll av fler metaller som behövs inom batteri/elmotor-sektorn aktivt skulle lämna kvar det uran som man samtidigt får upp som bimetall (avsiktligt ordskämt från mig…).

  Vad vi verkligen behöver i detta land är mindre av Miljöpartiet.

 10. Sören G

  Jordan B Peterson samtalar med Judith Curry
  https://www.youtube.com/watch?v=9Q2YHGIlUDk

 11. Björn

  Ja, detta undvikande av allt som kan emittera antropogen CO2 är kontraproduktivt och rent destruktivt. När skall de rationella i Tyskland återta initiativet från de irrationella? Här hemma verkar vi ha fått en regering som tänker först och handlar sedan. Vi får hoppas att det sprider sig till övriga EU genom vårt ordförandeskap i Bryssel.

 12. Leif Andersson

  I Sverige har vi ingen motsvarighet till de som för förnuftets talan står det i artikeln. Varför är då våra svenska ledare för industrin och andra företrädare så tysta? Ett tyst medgivande till vår energiwende är också ett medgivande det är anledningen.
  Att anklaga våra industri män och kvinnor för att vara opportunister går inte. Då skulle både Jan Moström och Anna Borg börja sjunga kärnkraftens lov nu när vi fått nya styrande. Båda är beroende av regeringens stöd. Den ene genom skattebidrag och den andra genom regleringsbrev. Att då uppföra sig så kaxigt gör man inte som opportunist. Nä, det är övertygade om den nya energin och ser det som att gå ett steg tillbaka till det gamla kärnkraftverket.
  De är intelligenta väl utbildade människor som inte är förvirrade. Man har helt enkelt blivit woke.
  Eller vet de något som jag inte vet?
  Vad säger du Ingemar?

 13. Stefan Eriksson

  #9 foliehatt
  Lite ”oväntat” från ”die grünen” i BRD. De vill förbjuda inblandning av ”biodrivmedel” i bränslet som erbjuds Tyska bilister.
  https://carup.se/miljopartiet-i-tyskland-vill-ta-bort-e10-bensin-och-reduktionsplikt/

  Om det sedan är ett led i ambitionen att avveckla ”ottos” uppfinning (dieselmotorn) ,lämnar jag öppet för vidare spekulationer.

 14. Leif A #12,

  Varför vågar ingen säga emot det gröna styret? Tja, det där med protester och rakryggat stå upp för sin övertygelse är nog tyvärr inte en svensk grej. Här hukar man istället i bänkraderna och muttrar lite vid kaffet.

  I början av 80-talet var det till en början samma sak med de s.k. löntagarfonderna” och deras övertagande av svenskt näringsliv. Man benämnde då tystnaden som det lite mer smickrande ”Borgerlighetens Diskreta Charm”. En känd skribent och rektor vid Uppsala universitet skrev om hur han ofta under ett föredrag mötte en tyst publik, men fick klappar på ryggen efteråt, beteendet för ”feigr”. Det låter kanske bättre än fegisar. Inte förrän ledaren för Svenskt Näringsliv, Curt Nickolin, startade 4:e Oktoberrörelsen så gick direktörerna ut på gatan och demonstrerade mot löntagarfonderna.

  Jag är inte personligen bekant med särskilt mycket folk från näringslivet. Men många som är det har sagt mig att företagsledare är skeptiska, men bara mellan skål och vägg.

 15. UWB

  Stellantis VD Tavares har gått ut och sagt att elektrifieringen är fel, eller åtminstone tidplanen. Stellantis är ett bilföretag med fokus på mindre bilar, som proportionellt blir dyrare om de ska byggas som (användbara) elbilar, alltså inte med ett pyttebatteri.

  Jag har flera kollegor som är tyskar och som är starkt kritiska till Energiewende och vad det leder till och kommer att leda till. Vi svenskar tror att det är storföretagen som är Tysklands ryggrad, men det är, precis som sägs i artikeln de lokalt bundna medelstora och specialiserade företagen. Kom ihåg, om de försvinner, drabbar det inte bara Tyskland utan många andra länder som inte har en motsvarande industri. Jag kan tänka mig att Kina står beredda att ta över…

  Jag har frågat varför tyskarna tillåter och svaret är att det är så många och starka grupper som bara har ett mål och det är att ”rädda världen”. Precis som i Sverige. Det är som om befolkningen är i ett förhållande där partner slår och varje gång denne slagit lovat att det ska bli bättre, därför lämnar man inte. Socialdemokraterna växer i Sverige, varför, de åstadkom inget på åtta år och ägnar dagarna åt att kritisera Regeringen. Det är också en gåta.

 16. Lasse

  Senast idag såg jag en annons där Fortum, framför vindkraftverk , propagerade för framtidens energi.
  ”det vi gör nu avgör hur det blir i framtiden”

  De kunde väl lagt till:

  Det vi gjorde tidigare påverkar din faktura idag 😉

  Undrar om annonsen är så bra när fler och fler ser koppling mellanvind och dyr el.

 17. Håkan Bergman

  Lasse #16
  Förra veckan hade Fortum den här annonsen införd i DN.
  https://www.fortum.se/om-oss/nyheter/blogg/snabb-utbyggnad-av-ny-karnkraft-ar-fullt-mojligt
  Tydligen har dom två falanger i Fortum, ska vi kalla dom tyska resp. finska gröna, jag hejar på finnarna.

 18. Anders

  #12 Leif A. ”Eller vet de något som jag inte vet?” Kanske de vet hur mycket goa ”gröna” miljarder som endast rättrogna kan drömma om att få ta del av.

 19. Svenskt Näringsliv är väl liksom den Tyska, delade i två falanger. Dels har vi alla industrier som lever högt på vind- och solkraft och kan plocka hem stora pengar på subventioner, dels har vi alla de som får betala skyhöga elpriser. Därmed är näringslivsorganisationerna lamslagna.

  I slutändan går förstås alla under industriellt. Nu ökar ju arbetslösheten i både Sverige och Tyskland. Situationen blir alltmer kaotisk när varken statens eller den enskildes ekonomi går ihop. Medborgaren förstår inte vad som hänt eller händer. Då röstar man på det trygga välkända – i vårt fall på socialdemokraterna, i Tysklands fall kanske på en ny Hitler?

 20. Ulf

  På 1960 talet var också denna typ av företag ryggraden i svenskt näringsliv. Men då la dåvarande S regering om näringslivs och skattepolitik. Man lyckades med konststycket att fördriva 1000 tals av Sveriges vassaste entreprenörer i landsflykt med Rausing och Kamprad i spetsen. 1973 växlade en Schweizer franc och en svensk krona ungefär 1 mot 1. Kolla dagens kurs.
  Igår var det socialism idag är det klimat. Skillnad? Ingen. Precis samma typer som driver eländet dessutom. Bara att hoppas att förnuftet vinner till slut. Men skadorna går aldrig att återhämta. Bara att kolla på växelkursen mot det land där hyggligt många entreprenörer landade.
  Satsar Schweiz på koldioxidfritt stål? Eller bara vindkraft? Har man ens någon grön omställning?

 21. Håkan Bergman

  Ulf #20
  Nej nån grön omställning har dom inte. Nu vet jag inte hur stor förbrukning dom har men siffrorna i bilden gör att jag drar slutsatsen att dom förlitat sig på ”billig” import från grannarna. Bilden, som visar installerad kapacitet, är f.ö. dagsaktuell från transparency.entso.eu men att direkt länka dit blir en länk i kilometerklass.
  https://drive.google.com/file/d/1AOhME9FsKhUpXMEAQazN6BhpSfbzebSD/view?usp=share_link

 22. Enough

  Vi har ett stort lapptäcke över oss, ”Agenda 2030”, som alla partier anslutit, utom SD. Denna frivilliga tvångströja kommer att förfölja oss under hela 2020-talet.

  Regeringen kommer inte att bryta upp det i närtid, och för att motivera sänkt iblandning av biobränsle ( mestadels importerat..), kommer de att luta sig mot Hybrit och en del vindkraft de närmsta åren, tyvärr. Man får hoppas att de också sätter igång kärnkraftsprojekt med sossarnas godkännande, men jag är tyvärr inte säker på att det sker.

  Svensk industri kommer troligtvis att etablera sig utomlands, låga energikostnader höll upp mycket tidigare. Energitillgång och pris är en nyckelfråga för vårt välstånd, det vet i grunden de flesta, men ändå låter man alarmismen få stänga kärnkraft!

 23. Ann Löfving-Henriksson

  Senase nytt från verkligheten,
  från dagens Net Zero Watch:

  1) German E-car sales collapse 80% following subsidy cut
  Clean Energy Wire, 6 February 2023

  2) Net Zero is destroying Britain’s car industry one by one
  The Times, 7 February 2023

  3) Ben Marlow: Britain’s imploding electric car industry should admit defeat
  The Daily Telegraph, 6 February 2023

  4) Net Zero Britain: Churches in danger of closing as they’re hit by energy costs
  BBC News, 6 February 2023

  5) North Sea drillers warn of rig exodus from green Britain
  Energy Voice, 6 February 2023

  6) The price of Britain’s mad fracking ban: UK spent £60bn on imported gas to stave off winter energy crunch
  City A.M. 6 February 2023

  7) India predicts 500% increase in domestic natural gas demand
  OilPrice.com, 6 February 2023

  8) Benny Peiser: Europe struggles to ‘compete’ with China on energy production as costs drive inflation
  Sky News Australia, 7 February 2023

  9) ‘Less groupthink’: Tony Abbott joins UK climate think tank
  The Australian, 7 February 2023

  10) Nana Akua: Scrap Net Zero or prepare for an embarrassing but predictable retreat
  GB News, 5 February 2023

  11) Dalia Marin: German deindustrialization is still looming
  Project Syndicate, 6 February 202

  12) As the green subsidy war accelerates, the West will be its biggest loser
  The Wall Street Journal, 6 February 2023

  13) Holman W Jenkins: Al Gore and the end of climate policy
  The Wall Street Journal, 4 February 2023

 24. #23
  👏

 25. Lars i Huddinge

  #23 ALH
  Voine, voine – the world is recovering, but so far too slow.

 26. Daniel Wiklund

  OT Nu satsar SVT över hela landet på att visa på alla försämringar som klimatförändringarna lett och leder till. Klimataktivisterna är mycket aktiva på SVT. Det är så mycket svammel så man orkar inte kommentera. Varmaste januari sen 1921 i Luleå var 1925 med minus 2,5 grader. I år var det minus 5,6 grader. Finns tyvärr ingen som kan berätta hur det var. Hur klimatförändringarna ledde till en rekordvarm januari. Jag har I varje fall njutit av min dagliga cykeltur extra mycket idag. Härligt att cykla när det är tre plusgrader. Folk blir mer sociala, dom tinar upp. En icke oviktig effekt av varmare väder. Väntar bara att nån kopplar ihop jordbävningar med klimatförändringarna.

 27. Bengt Abelsson

  Energieende.

  Så heter det.Vända är att gå tillbaka. Tyvärr tror jag att det måste till en stor allmän katastrof innan vanligt folk inser galenskapen.
  Sådana som Rockström är hopplöst förlorade.

 28. Nr 26 Daniel.
  Jo, tydligaste tecknet på den akuta klimatkrisen redovisades i rapport – mängder av vitkindade gäss dundrar in längs skånes kuster, uj, uj, uj!

  80 000 gäss som klimathot – borde gå att lösa genom att servera gås i skolor och på ålderdomshem…

  Lev hållbart, ta vara på resurserna – skippa avokadon från sydamerika, ät skånsk vildgås!

 29. Håkan Bergman

  Magnus blomgren #28
  Lätt som en plätt att fixa gåsproblemet, bygg en mur av vindkraftverk i södra Östersjön.
  F.ö. Hoover Institution har en del intressanta videor på tuben, Uncommon Knowledge är alltid intressanta samtal liksom Good Fellows, den senare här där man hugger in på klimathysterin, men se gärna hela om ni har tid.
  https://youtu.be/zAV59q9JeuU?t=1930

 30. Fredrik S

  Magnus blomgren, Håkan Bergman #28,29

  Lite mer utflykt i gässen och klimatet.

  Den stora anledningen till antalet vitkindade gäss är att världsbeståndet ökat kraftigt de senaste femtio åren. Det beror på minskad jakt och ändrade jordbruksmetoder.

  Lite is längs Skånes kuster som de skyller på nu är väl det normala?

  Klipp från Svenska Jägareförbundet:

  ”Vitkindad gås
  Den vitkindade gåsen har ökat kraftigt i antal. Vintern 1959/60 uppskattades världsbeståndet till cirka 30 000 individer. År 2008 uppskattades världsbeståndet till ca 870 000 individer, varav ca 750 000 individer ingick i det arktiska ryska beståndet. Orsakerna till den generella ökningen under de senaste 50 åren är bl.a. ändrade jordbruksmetoder i övervintringsområdena och minskad jakt.

  Källa: Svenska Jägareförbundet”

  Vi får börja ladda bössan så kan de klimatoroliga sova lugnare.

 31. Fredrik S

  Ann LH #23

  Tack för den Ann!

  Mycket bra!

 32. Fredrik S

  Lite ot men kan inte låta bli.

  Naturvårdsverket inför avgift för att betala kostnaden för avgiften.

  Klipp från TT ingress i SVD:

  ” Den 1 januari infördes den första delen av de nya nedskräpningsavgifterna, den så kallade fasta avgiften. Den innebär att tillverkarna av produkter som ofta slängs i naturen kommer att betala en fast avgift till Naturvårdsverket.

  Avgiften ska gå till att finansiera nationella skräpmätningar och att administrera systemet för avgifterna.”

  Det verket verkar helt tagits över av tokstollar.

 33. Bengt Abelsson

  Lövskogens storhetstid.

  Informationsskylt i Linköping /Eklandskapet.
  ”Lövskogar med ek, lind och alm hade stor utbredning under den så kallade värmetiden, mellan 7000 och 3000 år sedan.

  När klimatet sedan blev svalare fick lövskogen maka åt sig till förmån för barrskog, men även människans allt mer omfattande odlingar.

  Dagens lövskogar är endast spillror av värmetidens urskog. Många av Eklandskapetsdjur och växter har dock funnits här sedan dess och kan ses som kvarlrvor från den tiden.”

  Så, vi kanske är på väg mot förindustriella temperaturer?

 34. Paul Håkansson

  Daniel Wiklund
  18:56, 2023-02-07

  ”Väntar bara att nån kopplar ihop jordbävningar med klimatförändringarna.”

  Ja du läs denna, man tror inte det kan vara sant. IPCC är på riktigt idiotins fader.

  blåstahttps://www.washingtonpost.com/climate-environment/2023/01/03/domestic-violence-climate-change-umoja/

  https://twitter.com/jordanbpeterson/status/1610861715305930753

 35. Paul Håkansson

  https://www.washingtonpost.com/climate-environment/2023/01/03/domestic-violence-climate-change-umoja/

 36. tty

  #28 m fl

  Många gäss flyttar bara undan för snön. De lever ju på att beta gröna växtdelar (oftast gräs). Smälter snön följer gässen efter.

  Det är helt normalt att stora mängder gäss övervintrar i Skåne, och milda vintrar ända uppe i mellansverige.

  Som tröst för gåshatare kan påpekas att kanadagåsstammen minskat kraftigt de senaste årtiondena, de verkar hålla på att bli utkonkurrerade av den inhemska grågåsen som samtidigt har ökat kraftigt.

  Den vitkindade gåsen är f ö en mycket vacker och trevlig gås. Dessutom liten, inte mycket större än en gräsand-

 37. tty

  #34

  ”Väntar bara att nån kopplar ihop jordbävningar med klimatförändringarna.”

  Det finns faktiskt ett samband, både vulkanutbrott och jordbävningar ökar när en inlandsis smälter och trycket minskar.
  I själva verket är det bara då som jordbävningar inträffar i Fennoskandia.

  Fast t ex Turkiet lider av svårartad inlandsisbrist, men ligger i kollisionszonen mellan den afrikanska och den eurasiska plattan. Kolla här på Zagrosbergen, hopskrynklade som ett tvättbräde:

  https://www.google.se/maps/@33.3549156,48.4588149,181579m/data=!3m1!1e3

  Behövs inga klimatförändringar för att få till jordbävningar där.

 38. tty

  #27

  ”Sådana som Rockström är hopplöst förlorade.”

  Det tror jag inte alls. Han är just den typen som skulle göra en 180-graderssväng på ca 2 sekunder om det är nödvändigt för karriären.

 39. Fredrik S

  tty #36

  Ja, de är fina gåsar. Att de ökat är ju bara trevligt. De häckade först på Gotland på 70-talet numera även på Västkusten.

  Synd bara att det ska göras klimathot av deras förekomst.

 40. tty

  #33

  Undrar hur länge de skyltarna kommer att få stå kvar.

  Sist jag var i Glacier National Park på gränsen mellan USA och Kanada 1998 stod det på skyltarna att (de små) glaciärerna i parken skulle vara borta 2020.

  Hörde av en bekant som var där 2018 att de numera kommer att vara borta ”in the near future” vilket ju är billigare eftersom skyltarna inte behöver bytas. ”The near future” är ju självuppdaterande.

 41. tty

  #39

  I Norrköping måste klimathotet vara akut i så fall. Ett par tusen vitkindade gäss häckar eller översomrar nämligen i trakten och de har numera kommit på att hamnområdet är instängslat (=rävfritt) och helt avfolkat på helger och nätter så de nattar numera på Öhmanskajen mitt i stan.

 42. tty

  OT men kanske inte helt ändå

  Ericson i Ubbhult har skrivit ett par mycket bra texter om vettlösa politiska beslut och konspirationsteorier:

  https://www.ericsoniubbhult.se/

  Jag måste säga att jag blir mer och mer imponerad av honom. En av de ytterst få förnuftiga politiker vi har i landet.

 43. Göra

  Om ni hade ett företag och visste att om ni gick ut och sade att klimatkrisen bara är en bluff och det skulle leda till att företaget förlorar så pass många kunder att det får lägga ned, skulle ni då gå emot klimatkrisbluffagendan eller bara rätta in er i ledet och skriva klimatsmart på era produkter eller tjänster.

  Att gå emot agendan offentligt skulle garanterat innebära för ett företag att alla jobb för kommuner eller myndigheter skulle upphöra. Skulle t.ex. ABB har råd med det?

  För de stora företagen som levererar stora anläggningar eller såsom ABB är det alltid politik inblandat. Ska ABB få leverera i Frankrike t.ex. så ställer politikerna krav att en del av anläggningens delar ska tillverkas i Frankrike. Hux flux läggs en fabrik ned i Sverige och återuppstår i Frankrike. Vad ska ABB göra; vägra flytta fabrik och gå under som företag eller böja sig för kraven?

  Men, det skulle kunna gå att fixa till någon organisation som kritiserar häftigt galenskapen som finansieras av de företag som tycker klimatkrisbluffen är fel. Det ironiska är, att om de öppnar käften ligger konkursen bakom nästa hörn, men om de inte öppnar käften ligger konkursen ändå bakom nästa hörn.

  Tänk om Klimatupplysningen fick några hundra miljoner, då skulle en gratistidning kunna distribueras till vartenda hushåll i Sverige.

 44. Håkan Bergman

  tty #42
  Instämmer, Grymt impad av karln!

 45. Göran

  Jag lyssnade på en intervju med två tjejer som hade slängt soppa på en tavla och klistrat fast sig vid väggen. Ja, ni har nog sett bilder på det eller video. De vill att alla licenser för olja ska upphöra nu direkt.

  Det var väldigt oroliga för sin framtid. De hänvisade energipriserna till en orsak av klimatförändringarna. Tänk vad bakvänt det kan bli.

  En av huvudfaktorerna till höga energipriser är åtgärderna mot klimatkrisen, dvs. åtgärder som ska minska koldioxiden i atmosfären. Det är bland annat detta som måste komma ut till allmänheten.

 46. Nr 40
  På 1990-talet klättrade jag en del i bl a glacier national park och genom flera bergsområden med enorma glaciärer runt om i kanada och usa och redan då beklagade sig oldtimers klättrarna över ändrade is och snöförhållanden på bergen.
  Någon klimatpanik syntes dock inte utan det var bara upp och nedgångar och att anpassa sig som gällde – med 10m snö om året och årsmedeltemperatur på långt under 0: an så skulle det finnas glaciärer kvar i generationer..

  Den generella missen i hela klimatcirkusen är väl att fanatikerna hävdar att jorden normaltemperatur hittas under1800- talet och att det är dit vi skall sträva – rätt knäppt tänkt på det hela taget…
  Nästa misstag är tron på stabila temperaturer i århundranden..och att vi nu upplever unikt snabba temperaturförändringar.. – jag har svårt att förstå hur dessa ideer kunnat säljas in på universiteten och hos etablerade vetenskapsmän.
  Dom som klättrade i dessa områden på 1950 å 60 – talet såg rejäla förändringar jämfört med 1990 liksom vi gör nu..

  Miljöerna kommer dock att fortsätta att levera snö och kyla och arter kommer att anpassa sig..
  – Och ser man på solen och havet kan plötsliga förändringar medföra en avkylning igen.
  Den varma uppvallningen i grönländska vatten under första halvan på 1900- talet tog oss ur det kalla 1800-talet men tycks ha en märkligt låg status i klimatsammanhang idag – nu tycks det som det enda som erhåller giltighet är klimatforskningen efter El Ninon 1998..

  Har man tagit sig fram och över dom stora glaciärerna i nordamerika och upplevt höjden över havet och solljusets försvinnande på hösten så är man djupt troende i att stora glaciärer kommer att finnas kvar även till kommande generationer.

 47. Sena kvällrubriker i dagens industr – industriflykt när tyskland ställer om..
  Och vidare…berlin är trötta på att vara europas kreditgivare..

  Det tycks onekligen som om en strimma ljus tränger igenom vetenskapsmörkret.

  I industrisammanhang bör man dock vara observant på när gränsen för” point of no return” reser sig upp framför fartyget.

  Sveriges val att minska och lägga ner utbildningar inom bl a kärnenergi kan visa sig vara ännu allvarligare än att lägga ner reaktorer.

  Omställningen tycks snarare vara nedmonteringen…när vi pratar i termer av samhälle, trygghet och demokrati.

 48. Slabadang

  FN vill bli världsdiktaturen!

  Det är liksom inget frågetecken längre då Guterres i veckan helt öppet deklarerade att all media myndigheter politiker och tecknikjättar skall censurera all information och han angav ”klimatkrisen” som skäl att ”skydda” de ”globala framstegen” och ”vår gemensamma agenda” från ”desinformation” och ”hat”. Orwell 1984 har Guterras inte läst som en dystopi utan använder den istället som instruktionbok.

  Bakom det vi nu kan observera är ren panik då hela klimatpolitiken totalhavererat och där nu hela västvärlden tvingas ta itu med konsekvenserna efter klimattalibanernas framfart i energipolitiken och Tyskland kommer bli hårt drabbat av sitt ”gröna” vansinne. Få västländer kommer klara sig undan och Storbritannien har problem minst i nivå med Tysklands.

  Misinformation och desinformation” = Censur
  Globalisterna har helt enkelt
  hittat på begreppen misinformatin och desinformation för att skydda sina narrativ från kritik och kritisk granskning.

  Alla som använder orden är representanter för censur av oppositionella till de narrativ om hela vår västerländska MSM kräker över oss.

  I Sovjet visste folket att Pravda bara var en trutförlängare för politbyrån. I väst tror fortfarande en allt för stor del av allmänheten att vi har en ”fri media”. Jag börjar tro att Pravda var mer oberoende och friare än DN och framför allt SVT.

  Vi har nu via nätet en mycket större möjlighet att avslöja hur samordnad och koordinerad vår västerländska propaganda är :

  https://www.youtube.com/watch?v=nnrb76Rmd94&ab_channel=forye

  Att uppmärksamma är bland annat en organisation med det Orwellska namnet ” Trusted News Iniriative. Vilka är då medlemmar i denna organisation mot ”Misinformation och desinformation”?

  https://www.bbc.com/beyondfakenews/trusted-news-initiative/

  Medlemmar:
  https://www.bbc.co.uk/mediacentre/latestnews/2020/trusted-news-initiative

  Så INGENTING handlar om att ”skydda” allmänheten från desinformation ALLT handlar om, att samordna propagandan med hjälp av alla big tech-bolag i samklang med ALL MSM och public service EU WHO.
  Låt det sjunka in …. och inse att ingenting handlar om vilka argument eller analyser som är sanna sakliga eller ej. TNIs medlemmar skiter högaktningsfullt i fakta och är organiserat samordnade att INTE kritiskt granska de narrativ de kräker över oss.
  Klimathysterin, Vaccinpropagandan (SVT påstår fortfarande att vaccinet är 95% effektivt och säkert mot smitta och sjukdom) Ukraina- kriget är den senaste styggelsen till ensidig vulgo-propaganda och nu stöder hela västvärlden den meningslösa slakten av ukrainska soldater i hundratusentals istället för att sluta fred.

  Klimatkrisen är lika trolig som att Putin sprängde sönder sin egen gasledning! Media har sprutat ut den bisarra hypotesen utan att ens rodna.
  Det är mot själva organisationen av propaganda och dess infrastruktur vi kan och skall stoppa alla falska nyheter.
  Garva dig gärna harmynt när medlemmarna av TNI påstår att sociala medier sprider ”desinformation och är ett hor mot DERAS ”demokrati d.vs inte folkets.

  Tack och lov är förtroendet för TNIs medlemmar på väg rakt ner i avgrunden och på nätet så växer de varumärken folk litar på i kvadrat. Allt färre blir lurade av de talande huvuden till skådespelande ”journalister” tittarna ser läsa ifrån nyhetstelepromtern.
  När media direkt angriper den oppositionella allmänheten som ”klimatförnekare” ”putinvänner” eller ”antivaxxare” har vi lärt oss att då djävlar har de redan förlorat i sakfrågan och trakasserier och karaktärsmorden tas fram för att skrämma folk till tystnad! First they ignore you than they laugh ….

  Diktaturens springschasar sitter i riksdagen och på redaktionerna i MSM såväl som i ”NGOers styrelser. Vi har historiens största och skrämmande världsdiktatur under utveckling med helt nya aktörer organisationer och teknik till sitt förfogande. Jag är långt ifrån säker på att vi kan återskapa tryggheten för våra grundläggande demokratiska rättigheter. Det krävs både mod och djävlar anamma för att kunna vända på steken.

  Den globalistiska diktaturen förlorar allt fler slag i sak men för oss så gäller det att också vinna kriget!
  Nu bevisar Guterres att de är pinknödiga där uppe på sina bolstrar höga och var kritikens ärta under bädden ”skadar” dess liggande prinsessor.

  Tack KU för det fantastiska jobb ni gör!

 49. Ann Löfving-Henriksson

  # 48 Slabadang, välkommen tillbaka!

 50. PS

  #48
  Väl skrivet. /P

 51. Fredrik Wallinder

  Det pågår en fördumning i väst av många orsaker; socialism, feminism, massinvandringen, en outbildad politikerklass med storhetsvansinne som därmed tappat all kontakt med verkligheten. Kulturmarxisternas mål enl de själva är västvärldens undergång, deras värste fiende är den vite mannen som byggde alltihop. Om inte folk vaknar och går till motattack är väst historia. Framtiden finns i länder som Polen, Ungern och några asiatiska länder.

 52. Tyska ”små” företag brukar omsätta någon miljard eller mer.
  Jag har haft flera som leverantörer och kunder och en sak skall man ha klart för sig: de är inga filantroper.
  Ingen av direktörernas ideologi sträcker längre än egna plånboken.
  De som gnäller nu är de som inte kvalar in med sina produkter bland de feta klimatbidragen.

  Men det är bra att de protesterar. Hoppas våra räddhågsna småföretagare följer efter.

 53. Lasse

  Di har en artikel om hur Tyska energivände skall ske;
  ”Kapaciteten för havsbaserad vindkraft ska ökas från dagens 8 gigawatt (GW) till 30 GW 2030, 40 GW 2035 och 70 GW 2045.
  Kapaciteten för landbaserad vindkraft ska fördubblas från dagens 56 GW till 115 GW 2030.
  Kapaciteten för solcellsenergi ska byggas ut till 215 GW 2030 från dagens kapacitet på 66.5 GW.
  50 procent av all uppvärmning ska komma från förnybara källor 2030, jämfört med 16.5 procent i dag.
  Drygt 14.000 kilometer av kraftledningar ska byggas, för att förlänga det nuvarande 35.000 kilometer långa nätverket. ” (Di)

  Källor: Tyska regeringen, Clean Energy Wire, BEE, Bundesnetzagentur

  Kan väl konstatera att de ligger efter och att målen är orimliga!
  Tur att de även är onödiga.
  Kallt i hela Tyskland idag, större delen av Europa kallare än Stockholm just nu!
  Just nu går det kol på Tyska kanalerna:
  https://www.youtube.com/watch?v=6NlKbZ1UJoA