Bristande kvalifikationer hos många chefer

Energimyndigheten

vattenfall

De som ansvarar för Sveriges energiförsörjning saknar ofta viktiga kvalifikationer för sin uppgift. De kan förstås ha lärt sig under hand, men i botten har de ofta klena sakkunskaper.

Energiföretagen

De är en förening för nära 400 svenska energiföretag.

VD Åsa Pettersson, statsvetare, pol. mag. Lund, läst klimat & miljö Sth univ.

Ordf. Fridolf Eskilsson, civ. ing. energi, VD Jönköping Energi .

Energimyndigheten

Arbetar enligt sin hemsida för ett hållbart energisystem, som skall förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Placerad i Eskilstuna.

GD Robert Andrén, biolog och genetiker, tidigare bl. a. miljödep.

Ordf. Linn Pantzar, rådman Eskilstuna tingsrätt, bl.a. vårdnadsbrott.

Ersätter ordf, Henrik, Mägi, rådman Göteborgs tingsrätt.

Forskning Rémy Kolessar, fil. mag. tillämpad fysik, tekn. dr. elteknik.

Klimatavd. Caroline Asserup, pol. mag., ekonom.

Resurseff. Lena Callermo, miljö- och hälsoskyddsexamen Umeå univ., tidigare Naturvårdsverket.

Svenska Kraftnät

Systemansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige och förvaltar och utvecklar Sveriges transmissionsnät för el.

GD Lotta Medelius-Bredhe, bergsing. KTH.

vGD Peter Wigert, civ. ek.

System Lowina Lundström, MBA adm.

Nät Per Eckemark, MSc fysik, systemkunskap, MBA.

Tekn Ulf Moberg, rimligen ingenjör.

Ordf. Bo Netz, nationalekonom.

Vattenfall

Vattenfall är enligt hemsidan ett verktyg i händerna på sin ägare, staten. Först för att främja landets industrialisering, även som en pusselbit i industripolitiken. Sedan 1970-talet är Vattenfall i varierande omfattning en del av landets energipolitik.

VD Anna Borg, ekonom och statsvetare, tidigare finansdirektör och säljchef.

Ordf. Mats Granryd, civ. ing., varit koncernchef Tele2, haft chefsposter Ericsson.

Led. Tomas Kåberger, civ. ing. tekn. Fysik, dr. fysisk resursteori, doc miljövetenskap, Naturskyddsföreningen.

Här finns bl. a. flera statsvetare och ekonomer, två rådmän (!), en genetiker samt en person med examen inom miljö- och hälsoskydd. Mer relevant utbildning är rimligen inom teknik, energi och fysik. Det har flera, men ändå för få.

Man kunde tro att deras uppdrag är att så kostnadseffektivt som möjligt förse Sverige med säkert tillgänglig elkraft. Men flera har i stället uppdrag att följa och genomföra Sveriges officiella klimatpolitik. En klar målkonflikt! Flera har också kopplingar till miljörörelser.

Tege Tornvall

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Stefan Eriksson

  Här finns, (för att använda ett beprövat uttryck), för många ”bockar”, i den trädgården.
  Nu spelar det kanske inte så stor roll, då vi har att förvänta oss, att den anställde gör vad vi ber denne om.
  Obstruerar dom, så får de se sig om efter en annan födkrok.

 2. Lasse

  Formella kvalifikationer spelar mindre roll.
  Det är utfallet som räknas.
  Vilket kan utvärderas i pris och tillgänglighet. 😉

 3. Lasse

  Vattenfall kom med en rejäl avskrivning idag:
  ”Den statliga energikoncernen Vattenfall redovisar en brakförlust för fjärde kvartalet 2022 på 24 miljarder kronor, vilket kan jämföras med vinsten på 7,8 miljarder ett år tidigare.”(SVD)

  Vem vinner på de höga elpriserna?
  Förutom staten?

 4. Håkan Johansson

  Hur har det varit möjligt att man har missat konsekvenserna av reaktornedlägningarna? Det bevisar inkompetens. I stamledningen från Harsprånget Lule älven till Hallsberg Närke matas el/balanskraft från vattenkraft till södra Sverige. På grund av nedläggningar av kärnreaktorerna har nätet i södra Sverige blivit mer instabilt och orsakat att effektkapaciteten i stamledningen har minskat med 1000 MW. Varför kom detta inte upp på bordet då stoppet av R1 och R2 planerades? Är det så att total inkompetens genomsyrar Svenska Kraftnät och Vattenfall? Är det så att de som har tekniska kunskaper helt solo spelar med för att trygga inkomstflödet? Hur har det varit möjligt att förvandla kraftnätet i södra Sverige från positionen världens bästa till Europas sämsta? Varför finns det ingen utredning som tittar på detta faktum? En gigantisk upprensning i dessa myndigheter inkl Vattenfall är ett måste. Har den sittande regeringen pondus att rikta upp verksamheten inom kraftnät och elförsörjning, Situationen är ett enormt politiskt självmål, men ansvaret vilar också tungt på Svenska Kraftnät, Energimyndigheten, Vattenfall. Är det någon i ledningarna för dessa verksamheter som förstår konsekvensanalys?

 5. Lennart Lundberg

  Sätt fart på kärnkraft planeringen för en snar utbyggnad. I avvaktan på detta bygg kol och oljekraftverk som har kortare ledtider. Lägg de sk klimatmålen i malpåse tills vi har en fungerande energiförsörjning.
  Detta är konsekvensen av den sk gröna omställningen.

 6. Enough

  #1 Stefan E

  Om det vore så väl att inkompetens, inkompetenta beslut ledde till konsekvens, hade vårt land mått bättre än idag. ”Den djupa staten” är omsorgsfull uppbyggd sedan Palmes tid, och visar nu sin makt när den nya regeringen flaggar för förändringar.

  Hela Statsapparaten behöver ses över från grunden, men frågan är om det är görligt på 4 års tidsrymd. Att partifärg ( röd, S) går före kompetens, inser nog alla, vi skulle behöva något Trump-aktigt för att bryta mönstret, skulle jag tro.

 7. Lasse

  Nedläggningen av reaktorer gjordes permanenta genom att snabbt sälja utrustning och destruktivt behandla anläggningsdelar.
  Detta gör att deras insatser permanent skadar oss idag.
  Varför tog de dessa beslut som idag är felaktiga?
  Varför får de vara kvar?

  I dagens tidning var det en vapenhandlare som köpt på sig utrangerade stridsvagnar men som idag kunde tänka sig sälja dem eftersom de behövs. Världen kan förändras och gamla beslut behöver backas så värdena återskapas.

 8. Katarina

  Lite relaterat till dagens ämne samt Agenda som diskuterats i flera tidigare trådar. https://www.svd.se/a/O8WbwO/makthavarna-slapp-de-svara-fragorna-om-hybrit-i-agenda-skriver-blomgren-henrekson-sandstrom?fbclid=IwAR3MvpJKHAF39Q9GYxzG_D6CWPka7wwooCIUVjrl0l94YoaCFGPdVwZZRd8

 9. MatsL

  Det är tyvärr så i många av de större företagen i Sverige, att de minst lämpade personerna får de mest påverkande positionerna i ledningen. Och detta förvärras med tiden eftersom dessa i ledningen tenderar att tillsätta ännu mindre lämpade personer i positionerna under dem…

 10. Stefan Eriksson

  #8 Katarina
  Tack för den länken.
  Det kan med fog påstås att ”frågorna” som ej ställdes
  i Agenda, inte tillhör de allra svåraste heller.
  Lite sunt förnuft, en ”nypa” känsla för kvantiteter, och en ringa förståelse för marknaders villkor, räcker gott för att kunna besvara sådana frågor.
  Bättring fordras.

 11. PS

  Marionetter / Målvakter? Frågan är hur 17:on kunde det tillåtas bli så här! Dekadensen å civilisationens förfall. Stötande exempel: Anna Borg som drar in 1,3 mille /mån från ’vårat’ Vattenfall, vars uppgift torde vara att förse huvudmännen / medborgarna och inhemskt industri med billig tillförlitlig el INTE tvärt emot. Tvärt emot. Journalistkåren gör vad? /P

 12. Nr 12.
  Ja, sällan har vi hört en så förvirrad Vd som borg på vattenfall nu på 18 nyheterna – reportaget var grovt missvisande och en kalasdålig rapport framställdes som riktigt lyckad – om man bortser från att terminsavtalen ledde till jättelika förluster.
  Dom förvirrade terminskontrakten var en direkt studie i vattenfalls satsning på vindkraft och efterföljande oplanerbarhet och avsaknad av baskraft.

  Rapporten speglar framtiden och klimatretorikens konsekvenser inom teknik och ekonomi.

  Men lite magist var det ändå att höra borg kommentera rapporten med att det inte är pengar inom eller utanför bolaget som spelar roll utan – ja, vadå?

  Förvirringen i redovisningen av vindkraftens bidrag till företaget var även den magnifik – det var 8 miljarder in men..hur stor var investeringen – jo, ibland är det faktiskt bra att använda räknesätten plus och minus…även i bolagsrapporter – annars kan förvirringen bli lika stor som i inslaget på svt nyheter.

  Dock känns det bra att vi vanliga dödliga kan gå in i framtiden med stärkt förvissning om att – det var värre än vi trodde..Tack anna borg, för denna ögonöppnare.

 13. PS

  #12
  Noterade samma. Råkade dessutom precis innan se Borgs framträdande i SVT’s 30min. Citerar Magnus Uggla; ’Illa! Jag mår ILLAAAAAAAaaaaaaaaaa!’ Var det det här vi skulle lämna över till våra barn/P

 14. Christian H

  Anna Borgs pinsamma försök att bortförklara senaste kvartalets brakförlust på 24 miljarder inger inget förtroende. Vattenfall är vanskött och såväl vd som den grönflummiga styrelsen borde snarast entledigas. De borde se till att skaffa personer i ledande ställning som inte tror att grön omställning är ett måste och som besitter naturvetenskaplig kompetens, har sinne för proportioner, kan räkna och fatta realistiska beslut. Personer som styrs av önsketänkande och undfallenhet inför politikers inkompetens och vanföreställningar ska inte inneha någon som helst maktposition. Man blir bara så trött på alla stolleprojekt som ser dagens ljus och på de personer som driver dessa.

 15. UWB

  Sedan pekar de bara på Energiforsk rapport som kommer fram till att om man skulle haft havsbaserad vind med samma förväntade produktion som R1 + R2 skulle priserna ha varit cirka 30 – 50 % med båda lösningarna, MEN MER VOLATILA PRISER MED VINDKRAFT. På vilket sätt skulle det vara bra för elkonsumenterna att de inte har förutsägbara priser, speciellt då företag med kontinuerlig förbrukning, många kan inte planera produktionen efter tillgången på el.

 16. Håkan Bergman

  UWB #15
  Den rapporten från Energiforsk är en dikeskörning, när man räknar ut kapacitetsfaktorn för dansk vindkraft under den studerade perioden missar man 605 MW nyinstallerad effekt för Kriegers Flak. Det är skillnad på 1700 MW och 2305 MW.

 17. Ulf

  Nu får Busch steppa upp och rensa Vattenfall på inkompetens en gång för alla. Först gör företaget århundradets sämsta förvärv, sedan viker de ner sig och lägger ner fullt fungerande kärnkraftverk. Detta har i sin tur orsakat en hisnande negativt kassaflöde pga svängiga elpriser-122 miljarder i kvartal 4. Och detta är ett kvarstående problem. Maken till fullständig inkompetens har nog aldrig skådats. Rensa ut ledning och styrelse. Sverige behöver inte den här dyngan.
  https://www.di.se/nyheter/absurda-forluster-i-elkaoset-men-vattenfall-ar-inte-varst-drabbat/

  Nu måste det in enledning som förstår behovet av stabil elförsörjning och därmed stabila priser.

 18. PS

  Tvivlar på att det är bra för hjärtat men i kväll på ’sakliga och opartiska’ SVT i 30min intervjuas just Enegiforsk VD Magnus Wråke om varför elpriserna är så höga och hur framtidens energibehov kan stärkas.

 19. Lasse

  #14
  SVT hjälpte Borg kollra bort tittarna.
  De är konsekvent vindkraftshyllare.
  Mer vind tycks vara lösningen på allt.
  I SVD fick man lite mer nyanser.
  Men det krävs en oberoende analys då redovisning kan vara lurigt. Kommer Elsa W eller Henrik J ta sig an uppgiften och offentliggöra på ett förståeligt sätt?
  Men de sålde elen för 1/10 av mina kostnader för den samma. Var finns de andra 9/10 delarna?

 20. Vattenfall och borg borde ta grundkursen i Redovisning för nybörjare och begrunda vad som menas med uttrycket ” på sista raden”.
  Det otäcka med vattenfalls dribblande på senare år är att det passar så perfekt ihop med klimathotsteorin – samma kaos.

 21. Håkan Bergman

  PS #18
  Just sett det, tyvärr kommer Wråke undan alldeles för billigt, inte en enda kritisk fråga om intermittens eller systemtjänster som vindkraften inte tillhandahåller.
  https://www.svtplay.se/video/KZArqBx/30-minuter/avsnitt-4?id=KZArqBx

 22. PS

  #21 Håkan
  Tack för att du så att säga ’tog en för laget’.
  Finner osakligheten och propagandan som Public Service sprider bekymmersam. Hoppas att fakta och kunskap framöver skall värderas och spridas. Aktuellt är väl enligt Freiedrich Nitzshe.
  ”Sometimes people don’t want to hear the truth because they don’t want there illusions destroyed.”

 23. Jag har testat att fråga de som förespråkar energieffektivisering hur de ska göra. Inget svar.
  Svårt att förklara detta med hur reaktiv effekt slukar effekt.