Michael Limburg

Tysk industri i allvarlig kris

Michael Limburg, vice president för EIKE Sture Åström på Klimatsans https://klimatsans.com/2023/02/05/tyska-problem-kommer-till-sverige-med-stor-sakerhet/  har översatt ett intressant tal av Michael Limburg. Sture inleder: ”I Tyskland förs faktiskt en debatt om klimatpolitiken, där den utan omskrivning kallas vanvettig. Där finns en stark organisation, EIKE, Europäisches Institut für Klima & Energie, som för förnuftets talan. I Sverige har vi ingen motsvarighet.   →