Aktivism istället för vetenskap

klimataktivister

Länk: Om vetenskap versus aktivism.

Att bemöta sin meningsmotståndare med ett mer eller mindre brutalt tystande istället för med sakliga argument är alltmer populärt, och tyvärr ofta sanktionerat av beslutsfattare i maktställning, idag. Det är Leninistisk, Stalinistisk, Hitleristisk, Maoistisk taktik och kännetecknar överhuvudtaget alla revolutionära rörelser. Eller som Mao sade ”Politisk makt växer ur en gevärspipa”. Det betraktas som hängivet och rättroende att bekämpa avvikande åsikter skoningslöst och med alla medel.

Hittills har universiteten och vetenskapen fungerat som en fristad och ibland som ett motvärn mot de politiska krafterna i ett samhälle som velat riva ned upplysningsarvet och förnuftets primat. Så är det inte längre. Den aktivistiska filosofin är på väg att ta över denna den sista bastionen mot barbari och tvång.

Att aktivister har tagit över det vetenskapliga studiet av klimat och miljö har vi här på klimatupplysningen visat många exempel på. Nu senast i fredags. Lyssna också på Göran Rosenbergs inlägg i P1 om kränkthetskulturen vid våra universitet. När universitetsledningarna börjar bete sig som politiska aktivister istället för som försvarare av den fria forskningen så finns det anledning att ifrågasätta deras trovärdighet.

Låt mig börja med ett mycket stort problem inom naturvetenskapen; reproducerbarhet. När ett föregivet empiriskt experiment presenteras i en avhandling eller i en vetenskaplig artikel så skall det i princip vara möjligt att upprepa experimentet. Och om antingen experimentet inte går att upprepa pga otydlig metodik eller om resultaten inte blir desamma som påstås så skall avhandlingen underkännas respektive artikeln dras tillbaka.

Men alltför ofta – och detta gäller inte bara inom klimatforskningen – så publiceras icke-reproducerbara resultat. Ibland publiceras rena fuskverk. Granskningen – peer-review – fungerar helt enkelt inte som den skall. Detta är ett stort och någorlunda erkänt problem bland akademiska forskare och tidskriftsredaktörer.

Peter Ridd hade ett mycket intressant och uppskattat föredrag på Oslokonferensen i höstas om reproducerbarhet och peer-review. Han säger bl.a. att det finns undersökningar som visar att ungefär hälften av alla publicerade artiklar har fel och att en granskare utsedd av tidskriften i genomsnitt bara ägnar ungefär 2 timmar på att läsa igenom och bedöma ett insänt manus. (Jag måste erkänna att jag lägger ned betydligt mer tid än så, men att jag å andra sidan oftast tackar nej till att granska.) Hursomhelst så är problemet som Peter Ridd säger i sitt föredrag ganska allmänt känt bland forskare och tidskriftsredaktörer. MEN det kommer aldrig ut till allmänheten eller till politikerna – eller också låtsas man inte om det. Lyssna och lär:

https://www.youtube.com/watch?v=nETKLfJyY9E

Man kan diskutera varför den vetenskapliga forskningen ofta är så usel och varför dess egna kontrollfunktioner fungerar så dåligt. Detta är en jättestor debatt som går långt utanför dagens ämne. Den viktiga slutsatsen för allmänhet och politiker är: Tro inte att peer-reviewade och publicerade artiklar är den absoluta och slutgiltiga sanningen! Science is never settled.

Peter Ribbs är fysiker i botten men blev förskräckt över den låga standarden på en del forskning vid James Cook University i Australien. Särskilt då det gäller miljöorienterade ämnen där det politiskt korrekta verkar ha tagit över framför sanningen. Han gjorde egna undersökningar av Stora Barrärrevet och kom fram till dels att revet inte är särskilt utsatt pga klimatuppvärmningen, dels att standarden på den forskning som bedrevs vid universitetet om revet var utomordentligt låg.

Den som vill fördjupa sig i Peter Ridds korallrevsforskning kan lyssna på hans föredrag här.

Även andra har klagat på universitetet för att de släppt fram forskning som inte är reproducerbar, se exempelvis här.

Peter Ridd fick sparken från James Cook University på grund av sin kritik men vann nyligen en domstolsprocess mot universitetet. Han fick en ersättning på $1,2 miljoner. Universitetet har överklagat så vi får väl se hur det går. Läs vidare här.

Ett ytterligare ett tecken på hur aktivism tar över vetenskapen är att universitetet godkänt en doktorsavhandling och sedan anställt en svensk vetenskapsfuskare, nämligen O.M. Lönnstedt. I detta fall fattade Uppsala universitet ett formellt korrekt beslut om att forskningsfusk (”oredlighet i forskning”) hade skett angående hur fisklarvers intag av mikroplastpartiklar påverkar ekosystemet i Östersjön.. Det uppmärksammades också internationellt, och Science  tvingades att dra tillbaka artikeln.

Peter Ridd kommenterar: ”JCU has failed to properly investigate Lonnstedt’s PhD and Post-Doc work at JCU since she was found guilty of fraud in Sweden. JCU has repeatedly said it would investigate with an external review but it appears that the committee to do this has not been appointed almost 2 years after she was found guilty of fraud in Sweden.

Men låt oss lämna detta specifika fall och återgå till huvudproblemet, nämligen hur aktivism och PK-ism allt oftare ersätter riktig vetenskap. Både på universitet och annorstädes.

Många vetenskapsteoretiker (och vetenskapssociologer) har påpekat dessa brister vad gäller vetenskapliga publikationer många gånger, men det tycks först nu på allvar ha blivit en central fråga. Vi är ju alla måna om att vetenskapen skall fungera väl och att den vetenskapliga metoden hålls högt. Men klimataktivisterna känner sig uppenbarligen obekväma med ifrågasättandet av peer-review och den usla reproducerbarheten inom sitt område.

Häromdagen publicerades en artikel i Wall Street Journal som klagade på att en kommande konferens om detta problem hade blivit attackerad av klimatalarmister. Dr Peter Wood är ordförande för National Association of Scholars. Tyvärr är artikeln bakom betalvägg, men Wood beskriver hur deras konferens blivit utsatt för ett försök att stoppa den. Titeln för konferensen är ”Fixing Science: Practical Solutions for the Irreproducibility Crisis.”

WSJ cancel

Motivet bakom uppmaningen att konferensen inte bör tillåtas är att den är ”konservativ” och att man bjudit in en och annan klimathotsskeptiker. Detta räcker för att aktivister skall försöka stoppa en vetenskaplig konferens om vetenskaplig forskning.

I höstas såg vi också ett annat exempel på hur den rättrogna klimataktivismen vill förhindra konferenser och öppna diskussioner.

antifascister

På alltfler universitet så gör sig aktivisterna hörda. De vill stoppa alla inbjudningar, föredrag och konferenser som ens andas en mer balanserad och neutral syn på klimatfrågan. När den tyska tankesmedjan EIKE skulle anordna sin årliga konferens i München så attackerades de först av flera av Tysklands stora tidningar och TV. Syftet var förstås att smutskasta och misstänkliggöra organisationen i allmänhetens ögon och ifrågasätta deras rätt att anordna skeptiska konferenser. Men även andra klimathotsskeptiska arrangemang bespottades av media.

När sedan konferensen skulle hållas så tågade ett antal aktivister in på det hotell där konferensen var inbokad och hotade hotellet med våld och skadegörelse. Hotellet backade och inställde plötsligt alla bokningar. De s.k. ”anti-fascisterna” lyckades med sin fascistiska aktion.

Inte heller det tyska domstolsväsendet vågade stå upp för vetenskapen och det fria ordet utan de friade hotellet för sitt avtalsbrott. Rädsla för skadegörelse och bråk uppgavs vara ett giltigt skäl för kontraktsbrott. Aktivistiskt våld lönar sig tydligen om föremålet för hatet är tillräckligt emot main-stream.

Nu lyckades konferensarrangörerna ändå att i sista minuten boka om alltihop till ett annat ställe som de höll hemligt i rädsla för fler attacker. Benny Peiser som deltog som talare i konferensen sade:

”Konferensen kommer naturligtvis att gå till historien som den första vetenskapskongressen sedan nazistiden som man försökte stoppa. Och problemet är naturligtvis, som är fallet i all auktoritär historia, hur en liten minoritet börjar och eventuellt sprider sig som en farsot till andra. […] Vi lever i en mycket tragisk tid.”

Det blir alltmer uppenbart att aktivisternas tålamod med vetenskapen är på väg att ta slut. De ogillar vetenskapens etos att först och främst söka sanningen och de vill inte godkänna den om den inte leder till de politiska resultat som aktivisterna eftersträvar. De ogillar den fria debatten där olika teorier tillåts brytas mot varandra och mot observationer. Det är förstås inte första gången i världshistorien som vetenskapen är under attack. Och de små och stora moralpoliserna jobbar oförtrutet vidare med att se till att undervisning och forskning håller sig inom värdegrundens snäva ramar. Det ser ganska mörkt ut just nu. Men låt oss hoppas att det finns tillräckligt många inflytelserika forskare och politiker som kan motstå dessa vetenskapens dödgrävare.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. L

  Självklart blir alarmisterna mer och mer desperata när det är skeptikernas argument som går att bevisa, medan alarmisternas alla förutsägelser visar sig vara fel. Jag upplever dessutom att det blir fler och fler som är skeptiska till klimathotet för varje dag, medan alarmisterna får nöja sig med opportunister som vill tjäna pengar på galenskaperna…

 2. Benny Wiktorsson

  Man blir mer och mer frustrerad, vilka är det som ligger bakom, jag menar inte någon enskild politiker typ lövin eller någon enskild media DN, SVT, expressen eller Sveriges radio även de flesta stora mediebolag i USA och Västeuropa (BBC, CNN, Washington post etc, etc) Det finns väl några enstaka mediebolag i Australien, USA el UK som försöker men attackeras ständigt av alla andra, i Sverige måste vi snart gå till ”The dark Webb” för att överhuvudtaget få höra någonting så kallat ”klimatförnekelse” de flesta politiker, medifolk, skol/universitetväsende och allmännhet verkar tro stenhårt på det. Det råder nog stor osäkerhet bland vanligt folk, det märks när man pratar enskilt med personer (när man fått lite förtroende) att det är inte svårt att få gehör, det finns så mycket fakta som motbevisar PK alarmismen. Men de mest troende de börjar direkt attackera källor det är swichhoror, högerextremister ellerflatearthare etc, etc. Man visar fakta från SMHI, DMI, Polar Poral, NASA och NOOA etc, etc trots att man vet att alla dessa organisationer inte säger hela sanningar eller försöker dölja den och smyger in falskdata som måste återkallas när någon duktig pionjär som lägger mycket obetald tid på granska påtalar brister. Då kommer någon undanskymd dementi och ett försiktigt undandragande, men det har redan påverkat opinionen där den första sensationsrubriken etsar sig fast bland allmänheten och rättelsen uppmärksammans bara av oppositionen och kan användas som bevis enskilda gånger. Yes tänker man nu de senaste åren med rekordsnö rekordkyla i omgångar i USA, den snörika vintern 2018, snö i Egytien Saudiarabien, Texas, rekordkallt i iraq, Indien, Pakistan och Kina. Köldrekord på Grönland, isarna/glaciererna i Arktis växer bl.a. Rekordlång skidsäsongen i Australien och NZ. Men vad får man höra från media rekordvärme, näst varmaste året någonsin, haven har aldrig varit varmare Australien håller på att brinna upp. Trots att vintern kom rekordtidigt snön har legat sedan början av Oktober i stora delar av Norrland. Då kommer en rekordmild midvinter. Det hjälper inte att säga att Grekland och Jordanien fått meterdjup snö när det är så varmt här. Egentligen är det inget onormalt vädret växlar hit och dit under året och mellan regioner med stora skillnader mellan enskilda år. Allt är helt normalt. Likt förbannat lever vi i en klimstkris av apocalyptisk dignitet. VEM ELLER VAD ligger bakom??? Man lever som i en mardröm som inte går att vakna från, trots att man vet att inget har hänt och det finns inga tecken på att något katastrofalt skall hända (förutom den okända kometen, supervulkanen, megasolutbrott eller megajordbävningen som kommer kanske var tjugonde generation nu eller om 100 år) VEM har lyckats skrämma upp världen

 3. LarsF

  Tack för angelägen artikel – hela kärnan i klimatjohejet ryms inom denna bit.

  Letade runt lite om peer-review och hur det egentligen går till.
  Hittade allt från att forskare själva har lite kompisar de anlitar för att bekräfta deras studie till att tidningar som publiserar har egna de lämnar över till.

  Med tanke på climategate och hur ”kompisar” stöttar varandra mot vad de anser ”förnekelse” då ser man att det är en liten värld. De flesta känner varandra. Och gissar IPCC träffar ser till att de är av samma ”sort”.

  Men när Judith Curry för något drygt år sedan nämnde i en hearing att Marscha Mcknott(osäker på stavning), redaktör på Science – själv i tidningen uttalat ”science is settled” och hur det öppnar för att tidningen refuserar artiklar på betänklig grund – då blir man rädd på riktigt. (artikel tänkte jag försöka jaga upp – borde vara hösten 2018 eller så).

  Att hela debatten kantrat ser väl de flesta – men när då aktivister som föredrar att ta fasta på publiserat som fakta – och tror det vet så mycket – då blir man ännu mer nödig då inte det kan ses som giltigt kriterie längre.

  Nu har vi politisk situation där det blivit läger som bestämt vad som är fakta och hela oppositionen är egentligen N-i, vill inte skriva ut det, det underlättar inte direkt.

  De farligaste individerna är generellt de som tror de vet så mycket – allt från självmordsbombare som tror de kommer till något paradis och de spränger människor i luften till dessa klimataktivister.

  Kommer allmänheten mer tack vare alternativa media – swishhoror som etablissemanget föredrar kalla det – att vakna mer och mer och se vansinnet som är på väg om hörnet,

  Ta EU nu som försöker få påökad budget helt hänvisande till klimatomställning – men sedan vad de använder pengarna till, väl i hamn, det kan bli vad som helst. Tacksamt i alla fall att Magdalena Andersson är emot detta – men av helt fel anledning. Inte är det för att hon är emot klimatsatsningar.

  Vet inte hur informationen rullat på att 100 mdr EURO till 2026 var det väl van der Leijen tillkänna gav – blivit 10 000 mdr svenska kronor i senaste jag hörde. Det ena är väl till 2050 gissar jag – men förvirrande hur det framförs i media.

  Man bra att folk inser beloppen och kan gynna klimatrealism i slutändan.

  Såg en länk till hur dyrt elbilstankning kan bli
  https://www.bytbil.com/nyheter/chockhojningen-20-kr-mil-for-att-ladda-elbil-24865

  Något att tänka på – när man tror det skall bli gratis.
  Ju mer folk känner sig svikna – gagnar klimatrealism tror jag.

 4. LarsF

  Lite om peer-review, en som jag tycker verkar bäst
  https://science.howstuffworks.com/innovation/scientific-experiments/scientific-peer-review.htm

 5. Evert Andersson

  Professor Peter Ridds föredrag är skoningslöst mot det sätt klimatfrågan hanteras. Jag visste inte att peer Review processen fungerar så illa. Att det snarare handlar om pal Review har jag förstått att det många gånger handlar om.

  Detta kanske är en effektiv vinkel på saken för oss som på olika scener jobbar på att få till ett uppvaknande.
  Klimatpolitiska rådet är ju en grindvakt för att ingen myndighet eller något politiskt beslut ska bli ”fel”. Tänk om Riksdagen kunde fås att skapa ett fristående kunnigt råd som granskade vetenskapen som ska utgöra grund för politik och lagförslag.

  Hans liknelse med IPCC som såväl åklagare, försvarsadvokat och domare är ju på pricken. Vi har ju återkommande försökt ta död på 97-procentsmyten. Detta förstärker bilden vi vill peka på.

  Jag tror det kan vara ett effektivt verktyg. Som Ridd säger, om vi ska vänta på att det snabbt blir kallare, då kommer mycket att gå förlorat. Det kan ta rätt lång tid.

  Väldigt bra föreläsning!

 6. Cubie

  Det som är svårt med klimatdebatt och energidebatt och elbilsdebatt är ofta at studie som fungerar i ett land fungerar inte i ett annan land. Till exempel gillar jag hans werner sinns uppfattning om elbilar är värdelöst i tyskland idag, med tysk elmix. I sverige är det självklart at elbilar har positivt effekt eftersom här är det bara ca 50g/co2 per kwh, i tyskland 300-400g/co2 per kwh.

  Sen är solcellssubventionering i sverige helt idiotiskt, men pga subvention och skattefördelar lönsamt.
  Detta är i sverige efter kraftvärme näst mest co2 producerande energikällor. Kärn,vind,vatten är långt bättre. 44g/kwh enligt ipcc. Det är ett kul grej för husägare i tyskland och där spara det co2 eftersom gas,värmeolja och el har högre co2 profil. Men i sverige är det faktiskt miljöbov!

  Vvindkraft är relativt komplementär med vattenkraft men i nyheter finns aldrig information at vindkraft måste till 1500kw anläggningar inte betala för elnät och dess underhåll genom nätavgift och det är tillåten at nersäkra större anläggningar som 1500kw enligt domstol. Nu ska SKN betala för offshores nätanslutning. Vindkraft suventioneras mer än vi få veta genom offentligt debatt. Jag tror at vindkraft är relativt bra men när politiker berätta at kärnkraft är inte lönsamt saknas information at det bli sämre villkor igen. Inte genom direkt effektskatt men genom olika villkor som gynna vindkraft mer och leder till överdimensionering av infrastruktur.

  Ett rent co2 handel skulle vara bra, förra vecka lyssnade på p1 at ett forskare vill gärna har ccs och 1ton co2 skulle kostar 1000kr, jag tror ccs är bullshit eftersom det betyder även 15% högre processenergi för avskillning och visst evighetskostnad, men man skulle tror om vi bygga 1-2 fler likström ledningar till polen och exporterar indirekt ringshals el för 1000kr/co2/ton, fan vi kan bygga ett kärnkraftverk varje år 🙂

 7. Ivar Andersson

  #3 LarsF
  Energiewende kostar.
  Tysk miljardhjälp inför avveckling av kol
  https://www.nyteknik.se/energi/tysk-miljardhjalp-infor-avveckling-av-kol-6984394
  Energikrävande tyska företag som konkurrerar på den internationella marknaden ska kunna få ett årligt bidrag från och med 2023 för att kompensera för de högre elkostnader som avvecklingen av kolkraften innebär, enligt landets regering.
  Regeringen ska också betala upp till 14 miljarder euro, motsvarande 147 miljarder svenska kronor, i finansiell hjälp till de koltunga delstaterna Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen och Sachsen-Anhalt, fram till 2038. Regeringen ska också vidta ytterligare åtgärder värda 274 miljarder kronor för att hjälpa brunkolregioner fram till samma år. Även anställda som drabbas av avvecklingen ska få ekonomisk ersättning fram till år 2043.

 8. Kaj Wahlberg

  Det är också beklämmande att våra stora dagstidningar bara tar in artiklar som stödjer klimatalarmismen. Har någon av er sett en artikel som ifrågasätter att människan kan påverka jordens temperatur i Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet? Ibland är det svårt att se någon skillnad mellan dessa båda drakar. Det är skrämmande att våra massmedia är så ensidiga i sin publicering. Det gäller också Sveriges Television och Sveriges Radio. Man tror att man lever i en diktaturstat där bara en sanning får framföras. I kommunismens Polen lyssnade många på Radio Free Europe. Idag i Sverige läser vi Klimatupplysningen och andra alternativa sajter. Vi vet ju vilka som vann till slut.

 9. tolou

  Beklämmande att dessa klimatjihadister fått fotfäste. De är radikaliserade och inte helt olik andra fascistiska grupper. Grupptänk och övertygelsen är starkare än kunskapen och individuellt tänkande.

  Som så många gånger förr är det tystnadskulturen som banar väg för denna typ av extremister. Vetenskapen måste delta och vara mycket tydligare i debatten.

  Då inte detta slås tillbaks med kraft växer problemet snabbt och blir allt svårare att hantera. Ansvaret ligger hos politikerna och media.

  Sedan är ju alla högljudda aktivister ytterst ansvariga och kommer ju få bära med sig detta resten av livet.

  -There is nothing to fear but the fear itself.

 10. Pingback

  […] Källa: Aktivism istället för vetenskap […]

 11. Håkan Bergman

  Cubie #6
  Håller med om solpaneler i Sverige, vi kan lika gärna elda med pengarna i stället. Men om vi får nån elbilsflotta att tala om, här i Norge-Sverige eller på kontinenten, där vi har kärnkraft, vattenkraft och förnybar el som körs, får man anta, optimalt så blir det nog kolkraften som rakar hem kulorna på den hajpen. Spelar ingen roll att vi har utsläppsfri el när vår minskade export leder till ökad koleldning nere på kontinenten.

 12. Peter Stilbs

  Tack, Ingemar – jo, det är bedrövligt ställt. En stor orsak är nuvarande finansieringssystem, som i botten är högst politiserat och gynnar ”självbekräftelse” av ”resultat” politikerna vill se. Tidigare kunde man klara sig helt utan externa bidrag – men det är omöjligt i dag i de flesta områden.

  ”Klimatforskningen” är speciell genom den katastrofbild som målats upp, och som använts för att blåsa upp ämnet från en ganska perifer position till något som globalt blivit kanske 25-50 ggr större än tidigare. Många verksamma vill givetvis inte riskera sin försörjning genom kätterska resultat eller synsätt, och så fortgår det. En modern tids Särimnersaga.

 13. ces

  Lika illa – aktivism stället för kunskap. Bränderna i Australien är ett lysande exempel. https://quadrant.org.au/opinion/doomed-planet/2020/01/an-inferno-of-incompetence-and-obfuscation/ https://quadrant.org.au/opinion/doomed-planet/2020/01/i-cheered-when-the-bushfire-came/

 14. Benny Wiktorsson

  Jag såg en dokumenter på youtub med en radiopddare i USA som själv levde helt klimatsmart med solpaneler tillverkade egen biodiesel odlade egen mat men trodde inte ett ögonblick på klimathotet. Han förste förgäves komma i kontakt med AlGore men den räven smet undan hela tiden. Al Gore är väl en av de mest inflytelserika alarmisterna på denna planet och det är ju tydligt att han bara är ute efter att käna pengar. Han borde ställas inför rätta för alla lögner han har soriditspridit

 15. Benny Wiktorsson

  Jag såg en dokumenter på youtub med en radiopddare i USA som själv levde helt klimatsmart med solpaneler tillverkade egen biodiesel odlade egen mat men trodde inte ett ögonblick på klimathotet. Han förste förgäves komma i kontakt med AlGore men den räven smet undan hela tiden. Al Gore är väl en av de mest inflytelserika alarmisterna på denna planet och det är ju tydligt att han bara är ute efter att käna pengar. Han borde ställas inför rätta för alla lögner han har spridit

 16. Sören G

  Jenny Piper skriver på sin blogg om en bok som förmedlas till skolorna:
  ”En bok som påstår sig förmedla fakta om klimatförändringar finns numera som läslekryr för barn genom appen Polyglutt som ingår i skolans undervisning där barn kan välja att läsa/lyssna på bilderböcker på svenskalektioner.

  Denna bok innehåller en mängd påståenden som inte är underbyggda med fakta – vädret är mer extremt, det är människor som gör att det bildas för mycket växthusgaser, kött är dåligt för klimatet och det är bäst att äta grönsaker, isarna smälter och isbjörnsstammen påverkas (inte ett ord om att isarna återskapas och att isbjörnsstammen är stark), om vi inte lyssnar på FN:s klimatpanel så kommer det bli svårare att leva samt givetvis uppmaninar om att påverka genom klimatstrejker som Greta Thunberg – som givervis ger sina bästa tips för att rädda klimatet på slutet, bland annat ”BLI VEGAN”.

  Det här är minst sagt upprörande och någon borde reagera mot denna bok – föräldrar och svenska köttbönder om inte annat!”

 17. Kristian Fredriksson

  Det enda problemwt med dålig eller falsk falsk forskning är att det kan fördröja eller rent av förhindra god forsknings genomslagskraft. Förr eller senare rensas de felaktiga hypoteserna och teorierna bort trots allt. Att med fanatism upprätthålla felaktiga föreställningar inom vetenskapen är ett problem och i det kan vetenskaplig konsensus ingå. För Einsteins del var det inget större problem, men för Aöfred Wegener var det definitivt så. Det finns otaliga exempel på goda hypoteser som har dröjt med att bli accepterade på grund av just vetenskaplig konsensus.

 18. Göran J

  Här finns en relativt ny blogg från Kanada med mycket bra innehåll om klimatfrågan.
  https://climatediscussionnexus.com/

 19. Håkan Bergman

  Kristian Fredriksson #16
  Ännu värre om dålig forskning leder till dåliga, kanske t.o.m. kontraproduktiva, lösningar vars enda resultat kanske i bästa fall är ett enorm resursslöseri. Tänk om barnbarnen behöver dom resurserna för att lösa ett verkligt problem?

 20. Ingemar Nordin

  Benny W #2

  ”VEM ELLER VAD ligger bakom???”

  Jag tror inte att det någon konspiration. Inte att mediahusen styr det hela, eller några Oligarker i USA, eller Rockefeller, eller klimatforskarna … Jag menar att det helt enkelt är så att klimathotet utnyttjas av flera olika intressen, man hakar på helt enkelt. Men det här hade aldrig fått någon fart utan de internationella politikerna inom FN och EU som inte bara styr över några 10-tal miljoner som t.ex. Soros, utan som direkt (skattepengar) och indirekt (lagstiftning) styr över tusentals miljarder. De internationella politiska samfunden letar ständigt efter globala katastrofer som kan utnyttjas för att öka organisationernas makt. Man köper sig ”folklig” opinion genom olika stöd till aktivistiska organisationer som WWF, Earth First, och indirekt Greenpeace. På så sätt kan man framstå som demokratisk trots att folkopinionen är ganska ljum inför det hela.

 21. Evert Andersson

  Jag är också ovillig att tro på konspirationsteorin. Den är också svårare att försvara i debatten. Däremot menar jag att grupptänkande / grupptryck är en betydande kraft i sammanhanget.

  Nedanstående fanns att läsa när Macchiariniskandalen och Karolinska var heta i nyheter.

  Johan Grant, leg. psykolog, fil. dr. och VD för Organisationspsykologerna har skrivit tänkvärt kring grupptänkande. Fenomenet har studerats flitigt och har vållat många organisatoriska haverier där en grupp högst kompetenta individer förvandlats till idioter.
  ”Grupptänkande handlar om hur konformitet, prestige, frånvaro av kritiskt tänkande och en känsla av moralisk upphöjdhet, skapar en osund kultur som urholkar omdömet hos ledningen genom att skapa en konfliktundvikande tysthetskultur där människor slutar säga som det är och göra som de säger.
  Ovilja att inse vad det handlar om är största hindret för att ta itu med saken.”

  Sedan går det inte att bortse från ”Buzz Words”. Klimat och hållbarhet är kodorden som garanterat ger tillgång till anslag och subventioner.
  Det är slående så väl beskrivningen passar in på klimatfrågan. Den som vågar sig på att uttrycka tvivel ignoreras och hånas. Buntas slarvigt ihop som ”klimatförnekare”.

 22. Bim

  Väldigt bra inlägg Ingemar.
  Plus # 19
  Jag tror också det är ett slags godhets syndrom. De tänker inte så mycket, man måste bara vara på rätt sida. Man hör ju det, speciellt på sossar och kommunister. De fnyser öppet åt att andra röstar på något annat.
  Man kan ju även höra det på Stefan Löfven. Han kallar ju Åkesson ständigt för nazist. Det är ju åratal av rent förtal. Förstår inte att han inte blir åtalad. Svårt att slå hans mobbing rekord.
  Samma med Martin Hultman . Det är ju hets mot folkgrupp han håller på med, finansierat med våra skattepengar till råga på allt.
  Lås in dom.

 23. LarsF

  #21 – det är ju så att fanatiker vet inga gränser.

  Har aldrig hört så mycket hat och förakt mot stora folkgrupper i sverige som från just etablissemanget.
  Man verkar ju inte höra sina egna ord ens.

  Det pratas vitt och brett om hat – men man står själva för just det.
  Alla som hatar tycker man hatar något dåligt.
  Total avsaknad självinsikt hos dessa fanatiker.

 24. Mats Rosengren

  #8 Kay Wahlberg
  Det finns en motsvarighet till ”Radio Free Europe” och det är ”Sky News Austalia” (på Youtube). ”Tvättäkta” journalister och trots detta inte ”korkade” utan med förmågan (och viljan!) till klart och logiskt tänkande! Eftersom olika medie-aktörer faktiskt kan vara så olika måste det ända bero på ägaren/chefredaktören, här i landet Bonnier! Regimmedia som SVT, BBC, ABC etc kan man glömma, överallt samma idiotier!

 25. Daniel Wiklund

  Idag har vi haft en mycket fin vinterdag i Luleå. Strålande sol, strax ovanför horisonten, svaga vindar och minus 6 grader. Bländande vit nyfallen snö, 20 cm senaste dygnet. Mötte många glada promenerande människor på min långa cykeltur, så långt ifrån klimatångest man kan komma. Skulle inte skada om dessa aktivister lärde sig konsten att njuta av det väder som bjuds. En viktig egenskap.

 26. Ingemar Nordin

  Jag tog studenten 68 och var student under det röda 70-talet. Vänsterfascisterna höll på på samma sätt som nu; De ägde TV2, trakasserade lärare och ville få kursböckerna utbytta mot Lenin, Mao och Marcuse. Men det gick tack och lov över. De flesta 68-studenter var absolut inga marxister. Inte arbetarna heller. Så låt oss vara optimistiska och se den gröna fascismen som ett övergående fenomen (även om ett sådant parti sitter i regeringen).

 27. Robert Norling

  Aktivism-pressen förnekar sig inte.
  Nedan ett klipp från Expressen om att ca. 20% av YouTubes sökresultat är klimatskeptiska när man söker på ordet klimat.

  ”Expressens granskning visar att även svenska sökningar på ordet ”klimat” leder till klimatskeptiska videoklipp.
  – Det är så cyniskt att det inte är klokt, säger internetforskaren Elza Dunkels.”

  Undrar hur mycket Elza vet om klimatvetenskap.
  Även Lennart Bengtsson får sitt namn hopföst med fossilindustrins påverkanskampanjer.
  Men det är väl som vanligt, ett försök att svartmåla personer som inte till fullo stöder ens religiösa övertygelser.
  Artikelförfattaren agerar nyttig idiot, utan att skämmas.

  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/sokningar-pa-youtube-leder-till-klimatskeptiker/

 28. Robert Norling

  Missade att tillägga.
  Umeå Universitet borde kolla över sina regler vad gäller det fria ordet och demokrati.
  Att de har forskare knutna till Universitetet som vill utöva censur för andras åsikter är att gå flera steg för långt.
  Avstängning och indragna forskningsanslag?
  Ett klipp till från Expressen på ett uttalande från ”forskaren” Elza.

  ”Klimatfrågan intresserar och oroar många ungdomar. Youtubes användare består också i hög grad av barn och unga, som kan ha svårare att bedöma en källas tillförlitlighet, enligt Elza Dunkels, som forskar om barns internetanvändande vid Umeå universitet.
  – Det är allvarligt på många sätt. Många unga får hantera det här på egen hand. Om vuxna och skolan blev bättre på att prata om desinformation och hur man använder källor skulle det vara ett betydligt mindre hot, säger hon.”

 29. Jonas

  För att få ett hum om vem som ligger bakom detta så bör man läsa The first global revolution av Romklubben. Den finns tillgänglig här.

  https://ia800202.us.archive.org/33/items/TheFirstGlobalRevolution/TheFirstGlobalRevolution.pdf

 30. Sören G

  I Rapport oroade man sig för att att den fria forskningen vid universiteten är hotad. Nu gällde det genusforskningen där forskare hotas och inte vågar framträda med namn. Att forskare hotas ska givetvis fördömas.
  Men Rapport deltar själva i mediadrev mot forskare inom klimatområdet som vågar ifrågasätta det politiskt korrekta narrativet. Något som i sin tur förmodligen bidrar till klimathotsfascistiska grupper uttalar hot och tar till våld för att stoppa konferenser med klimathotsskeptiska forskare.

  Mellan programmen i SVT kommer det upp en vädjan från Radiohjälpen att skickar pengar med anledning av: ”70 miljoner flyr från klimatförändringar och det är barnen som drabbas värst”.
  Återigen blandar man ihop väder och klimat. Enligt tillgänglig statistik har inte extrema väderhändelser ökat, utan tvärtom har antalet döda i sådan händelser drastiskt minskat under 1900-talet och till nu.
  Genom den massa hjärntvätten via medierna beror alla klimatförändringar på våra utsläpp av koldioxid. Slutar vi använda fossila bränslen så upphör klimatförändringarna och därmed alla extrema väderhändelser förleds folk att tro.

 31. Fredrik S

  Robert Norling #27

  God, grön och auktoritär . Anslag beviljat! Expressen bokat!

  Intressantare hade varit om hon sökt på miljöpartist och räknat fram hur många klipp som handlar om dårskap.

 32. Jan

  #29 Sören G

  ”70 miljoner flyr från klimatförändringar och det är barnen som drabbas värst”.

  När man tittar lite närmare på vilka länder dessa alarm gäller brukar man finna genomkorrupta länder med dysfunktionella regimer vilka har mångdubblat sin befolkning under en relativt kort tid långt över vad landet klarar av att försörja på ett rimligt sätt. Självklart är det då bekvämt för dessa regimer att skylla på andra och begära pengar än att betrakta sitt egna ansvar för den uppkomna situationen.

 33. eon

  #26 – vilken procentsats skulle då vara rimlig? 10%? 1%? 0%?

  Om klimathotsteorin är så bergsäker så tåler den ifrågasättas.

 34. Robert Norling

  # 30 Fredrik S
  Skrämmande att en ”forskare” oroar sig för hur barn som besöker internet ska förledas in i djävulens sekt och få se klimatförnekarnas mörka hemligheter.
  Men min fasta övertygelse är att ungarna nog besöker betydligt otrevliga sidor än Lennart B. som resonerar på någon film.

 35. foliehatt

  @ Fredrik S, #30,
  eller om hon hade sökt på riksdag och perpetuum mobile – då hade hon hittat denna pärla:
  https://www.youtube.com/watch?v=xa2Cag9OrHc

 36. Carin S

  Har just läst Ole Humlums Climate4you update for November
  http://climate4you.com/Text/Climate4you_November_2019.pdf
  där han i slutet tar upp vad som skedde med vetenskapen samlad i biblioteket i Alexandria när Kristendomen tog över. Då ansågs den gamla vetenskapen som förlegad och de som höll på med den fördrevs bort.
  Historien upprepar sig och som vanligt lär sig mänskligheten inte utav det.

  //Carin

 37. Lasse

  Vem som ligger bakom?
  Soros!
  https://www.rt.com/op-ed/478563-soros-climate-change-youtube-censorship/

  Ni som är intresserade av Soros bakgrund: https://realclimatescience.com/2020/01/where-is-the-outrage/

 38. Ivar Andersson

  ”I vår tid dominerar oron för jordens klimat. Idag är samtal och oron för klimatet ständigt närvarande. Media är översvämmande av skräckberättelser.  Det meddelas att ovädren blir allt våldsammare och förödande, isarna försvinner i Arktis och den sibiriska tundran smälter och rasar ihop och metangas väller ut och ökar på värmen. Alltfler varnar för en förestående klimatkatastrof och de som är skeptiska till den förestående undergången betraktas med misstänksamhet ungefär som potentiella förrädare och smädas i kvällspressen. Meteorologerna ligger lågt och vågar knappt uttala sig om påståenden som inte stämmer.”
    https://detgodasamhallet.com/2020/01/15/lennart-bengtsson-om-kausalitet/

 39. Anders

  Ser framför mig den dag då FORMAS beviljar medel till granskande projekt av typen ”Hur många klimatlarm slog egentligen in?” eller ”Träffar klimatmodellerna rätt?”. Detta skulle många av oss här på KU/KR kunna genomföra med en bråkdel av de medel FORMAS öst över åsiktsdocenten med ”r
  ätt att förtala” på Chalmers.

 40. Sören G

  Är inte åsiktsregistrering olagligt enligt svensk lag?
  Vi har t.ex. IB-affären där det uppdagades att det var olaglig åsiktsregistrering.
  Det enda som får hålla koll är väl SÄPO? Och då handlar det om våldsbejakande aktivism, t.e.x. Extinction Rebellion och andra grupper på klimatalarmismsidan.

 41. Benny Wiktorsson

  #19I ngemar
  Självklart har de stora ekonomiska intressena”Rockelfeller, Soros +en lång rad andra mindre kända grupperingar inkl regeringar,långsiktiga strategier där man har tagit ställning för en viss ”Agenda” som man satsar på. Men när det gäller demokratiska valda regeringar måste man ända vara transparent för opinion annars är man borta vid nästa val. Sedan att Soros bara styr över 10 tals miljoner så är nog det en kraftig underskattning. Han har väl satt press på enskilda regeringar att ändra politik. Men det skrämmande är att alla drar åt samma håll åtmintsånde de som hörs och syns i ”MSM” både vad gäller vinkling och exponering. Det är väldigt skumt att så få väljer den ”skeptiska” sidan både vad gäller regeringar, organisationer och stora företag, det borde finnas implicament båda vad gäller makt och ekonomiska intressen för andra sidan. När undersökningar pekar på att allmänheten är ganska splittrad. Då undran man om inte de stora mediebolagen som kontrollerar den mesta median i världen(hade den internationella median varit lika ensidig som den Svenska) hade vi inte haft en chans, vi hade inte haft en aning om att det finns meningsskiljaktigheter.
  Därför undrar jag vem eller vad som styr???
  Hjärntvättning är ingen fantasi det är en mycket sofistikerad metod för kontroll och makt.
  Sedan om det är konspirationsteorier, ja välj själv.

 42. PA

  vissa inlägg visar brist på förståelse av CO2 och hypoteserna kring dess inverkan. Ingen kan peka på olja och mena att det är en miljöbov och sen peka på vindkraft och påstå att den gynnar miljön.
  Den som gör det är uppenbart en aktivist och saknar insikt.

 43. Lasse

  #40 Benny
  ”Det är väldigt skumt att så få väljer den ”skeptiska” sidan” Precis!
  Det skumma är att så få engagerar sig för att bättre förstå klimatfrågan utan nöjer sig med en forskning där IPCC fastställer en ökad temperatur av 1.5-4,5 grader.
  Därtill har de vanan att namnge dem som försöker förstå frågan för förnekare eller skeptiker.

  Jo jag är skeptisk till en vetenskaplig konsensus med denna stora felmarginal speciellt till utlåtandet om att det är färdigforskat.

 44. Ingemar Nordin

  Benny W #40,

  Soros är bara en superrik lobbyist som lider av storhetsvansinne. Men hans 100-tals miljoner har ingen större betydelse och ger honom ingen formell makt. Samma sak med Rockefeller.

  Som jag sade så finns det massor av olika intressen som gynnas av en internationell klimatalarmism: Försäkringsbolag, vindkraftsindustrin, gröna organisationer, företag etc. Det finns oerhört mycket pengar, prestige och makt i detta. Men, som sagt, utan ett stort antal politiker med tillgång till skattemiljarder och lagstiftningsmakten så hade det inte skett. FN och EU är pådrivande sedan 70-talet eftersom de tidigt såg en möjlighet att öka sin makt.

  Först hade vi DDT-skräcken vilket fick FN att rekommendera förbud. Efter att miljontals människor helt i onödan dött i malaria så ändrade FN sin rekommendation runt 2005. På 70-80-talet var det väldigt populärt med ”skogsdöden” trots att forskarna påpekade att torka snarare än svavelnedfall var boven i dramat. Men politikerna stöttade stenhårt skogsdödsivrarna ändå under många år. Sedan kom ozonfaran och FN fick igenom sitt förbud 1986 i Montreal. Det vetenskapliga underlaget är fortfarande oklart och ozonhålen kommer och går ungefär som vanligt.

  Nu har politikerna i FN och EU äntligen hittat ett global katastrofhot som lovar att ge mycket goda förutsättningar för att öka FNs makt. EU pratar om beskattningsrätt, och FN får 100 miljarder per år att fördela bara på detta. Gemensamma beslut tas och de enskilda nationerna inför dem som lagar i de egna länderna. Det sker en enorm maktöverföring från enskilda nationer i Väst till centrala globala organ. I Davos förbereds nu en global samordning av banker, inklusive riksbanker. Den samordningen, och underordningen, kommer att skötas av Världsbanken. Man kommer att slita bort makten från riksdagar och se till att allt underordnas klimatalarmisterna där. Var så säker.

 45. Håkan Bergman

  Förklaringen är i själva verket väldigt enkel.
  http://www.bonton.se/?d=2020-01-08

 46. Lasse

  #42 forts
  Vetenskapligt konsensus ang havsnivåerna vänder jag mig mot direkt. Detta efter att ha sett hur periodiciteten speglas i peglarna kring Nordsjön och Östersjön:
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=140-012

  Forskningen visar på denna periodicitet: https://notrickszone.com/2020/01/20/north-atlantic-sea-levels-have-been-falling-at-a-rate-of-7-1-mm-yr-since-2004-in-tandem-with-2c-cooling/

  Alltmedan SR sänder en specialberättelse om Svalbard i 3 delar med följande ingress:
  ”Smidigt rör sig tungviktarna i det arktiska havet. Sälar, valrossar och giganterna – valarna, ser ut att ännu må bra i Arktis, men ett varmare och alltmer isfritt hav är ett hot mot flera av dem.”
  Alltmer???
  För ovanlighets skull är hela Svalbard nu omgärdat av is!

 47. latoba

  Som jag ser det är det ganska självklart att svenska MSM är med och styr vad som är politiskt korrekt att säga öppet. Jag tror att många är svenskar skeptiska men inte vågar säga det öppet. Risken att bli av med jobbet om man inte är PK är alltför hög. Den totala frånvaron av klimatdebatt i MSM talar ju sitt tydliga språk.

 48. Ingemar Nordin

  latoba #46

  MSM ja. SVT är statligt finansierad och massor av tidningar är beroende av tidningsstöd. Man biter inte den hand som föder en. Sedan har ägare som Bonniers och Schipstedt fingarna i syltburken i allehanda projekt som är beroende av bidrag och subventioner. Politikerna styr, tro inget annat.

  Detta till skillnad från nätet där vi i stor utsträckning kan strunta i vad makten tycker.

 49. Benny Wiktorsson

  #Lasse
  Men vem är de??
  Det är väl ändå en hel del etablerade forskare.
  R Lindzen
  JCurry
  NA Mörner
  Mc Kitric
  L Bengtsson
  Dr R Spencer
  W Happer
  Samt många fler som har varit med och utforma IPCC rapporterna, där en hel del fortfarande finns kvar. Det är väl ingen av dessa som håller med om 4,5° eller mer, de menar väl att det är noncens helt utan verklighetsuppfattning (max2°gäller väl
  allmänt hos dessa) och det är väl först när vi når 3°eller mer man kan se något allvarligt hot om ens då.
  Vilka är de? Varför syns de inte mycket mer varför är det Hollywoodstjärnor, skolstrejkande barn FN, UN, olika organisationers representanter som får uttala sig och hänvisar till forskningen. Det är väl massor av ”skeptikerna” som öppet välkomnar en debatt med alarmisterna eller de forskare man lutar sig på, men det verkar omöjligt att få till. M Mann har man sett i en del debatter men det är ju mest flum och när han vägrar visa den data han framhäver känns det bara oseriöst han är ju mer en aktivist än en forskare.
  OK detta kan kanske kallas en konspirationsteori men!!!
  Om man vet att solforskarteorierna stämmer att vi går in i utdraget solminimum 30-70 år med perioder med missväxt, epidemier och extremväder. Är det då inte logiskt att man försöker få befolkningarna att tro att det är deras fel och att vi hade kunnat gjöra någonting, men vi agerade inte i tid och att det är lättare att få folk att försöka överleva då, istället för att tala sanning där de flesta ger upp i förtid ”det är ändå inget man kan gjöra”.
  Ja hur som helst är det någonting som inte stämmer. Den som kan tänka själv känner väl att det är något som är fel på 90-talet och början 2000-talet då stämde teorierna med verkligheten då trodde väl de flesta inkl mig själv på det hela även om jag personligen inte trodde att det var någon katastrof och engagerade mig inte mycket i det. Men efter 2007 så hände någonting och det tog 10 år innan jag började engare mig och att försöka kontrollera vad som verkligen hände.
  Det började med att media började varnade för extrema väder åt alla håll både sommar och vinter men jag kunde inte urskilja något extremt snarare tvärtom enligt egna erfarenheter ”alltså det hände ingenting trots varningar” Droppen för mig
  ”jag är naturintresserad och min passion är flugfiske” var när man sa att vattenkraft var miljövänlig och hotade med utbyggnad av resterna av våra strömmar i Klimathysterins tecken. Och är de någonting vattenkraft är så är det Inte miljövänligt lika lite som vindkraften. Det enda de har är ett lågt koldioxidavtryck om ens det. Om man räknar in alla parametrar (då är det nog tvärtom)

 50. Håkan Stenberg

  I texten nämns ett inlägg i Wall Street Journal, vilket ligger bakom en betalvägg. Den berör ett problem som blir allt allvarligare:

  ‘Cancel Culture’ Comes to Science
  A scholar with an agenda targets as ‘dangerous’ our conference on filtering out faulty research.
  By Peter W. Wood
  Jan. 12, 2020

  An unhappy side effect of the digital age is “cancel culture.” Anyone with an attitude of moral superiority and a Twitter account can try to shut down an event where opinions he dislikes are likely to be spoken. For several years the National Association of Scholars has inveighed against this infantile form of protest, which undermines free expression of ideas and legitimate debate. Now the cancel caravan has arrived at our door.

  We are holding a conference co-sponsored by the Independent Institute in Oakland, Calif., in early February. It is meant to be an exchange among scholars on the problem of “irreproducibility” in the sciences—fake science or failed science, or something-is-missing science. It’s a big problem these days, but there’s no agreement on what to do about it. Our goal is bring together experts who have diverse and often conflicting views to see if they can come to some agreement about how to improve the situation. The conference is titled Fixing Science: Practical Solutions for the Irreproducibility Crisis.

  But one scientist, armed with a keyboard and contempt for contrary opinions, has set out to cancel our conference. Leonid Teytelman has busied himself writing to the speakers at the event to warn them away. And he has found fellow censors who agree the conference is “problematic.” Our critic calls us “clever and dangerous.”

  How so? Once a Twitterstorm starts, the reasons multiply. Our list of speakers includes no women. (All declined our invitations.) Our initials share three letters with the National Academies of Science, Engineering, and Medicine, or Nasem, therefore we are “deceptive.” Wikipedia describes us as a “conservative” organization. We are also accused of “climate denialism,” and of having invited some climate-change skeptics to speak.

  The truth is that we are a traditionalist group of scholars who hold to a rigorous standard of open-mindedness on controversial issues in the sciences. We welcome critiques from anyone who agrees to play by the rules of rational argument, openness and scrupulous use of evidence. That’s clever, I suppose, but dangerous only to those who balk at giving the “other side” a voice. Our Twittering critic sees our conference as a sneaky way to legitimate views that he regards as akin to blasphemy—ironic for a man accusing us of politicizing science.

  So far, the conferees have held fast. Some of the responses are inspiring. One scientist wrote: “The science fields badly need whatever we can accomplish at this conference in the way of understanding and solving the HUGE problem of irreproducibility.” Another batted away the critic by explaining: “If conservatism means antipathy to post-modernism, identity politics, political orthodoxies, and assaults on Enlightenment values and the Rule of Law, then count me in.”

  We may lose one or two speakers who are unwilling to defy the mob. We can bear that. The real story here is the degree to which intellectual intolerance and political dogmatism have found a home in the natural sciences. Mr. Teytelman, who holds a doctorate in computational and experimental biology and who works in the area of replication, is someone who does worthy science and deserves to be taken seriously on matters within his competence. But he becomes unhinged at the thought of “conservatives” or “climate skeptics” getting a seat at the table. And he is far from alone.

  Cancel culture in various forms is taking root in American science and elsewhere. Last July Francis Collins, director of the National Institutes of Health, announced that he would decline invitations to speak on panels at scientific conferences where women are not among the speakers. That idea has spread rapidly, and several organizations have begun to penalize conferences that don’t meet a quota of women. The Third International Brain Stimulation Conference held in Vancouver last February took steps to find additional female neuroscientists, so that six of its 20 featured talks were by women. A software conference scheduled for October in Dresden was canceled for failure to attract female speakers.

  These may sound like small matters, but they are the drawing board for how science is willingly subjecting itself to the yoke of political orthodoxy. The sex or race of scientists has no bearing on the quality of their work. What does have bearing is the openness of science to vigorous intellectual dispute.

  Our conference in Oakland—the Twitterstorm notwithstanding—deals with the difficulty the sciences have in recognizing and filtering out faulty research. The effort to cancel it demonstrates the timeliness of the topic. We are under attack by those who would like to maintain groupthink by demonizing dissent and go still further by compromising science in favor of identity politics.

  Mr. Wood is president of the National Association of Scholars.

 51. Håkan Stenberg

  Fel mail-adress angiven. Här är den korrekta.

 52. Benny Wiktorsson

  #43 Ingemar
  Vad gäller DDT är jag inte så insatt mer än att det är ett gift och man bör nog vara väjdigt försiktig med att inta det. Dioxiner är väl också väldigt giftigt, finns ju fortfarande kvar i Östersöfisken i skadliga mängder efter 40-50 år jag tror inte att du frivilligt skulle inta dessa substanser. När det gäller försurningen av skogar och vattendrag p.g.a svavelutsläpp så är det väl ingen tvekan om att det var skadligt även om granskogarna återhämtade sig relativt snabbt, är det fortfarande många mindre vattendrag där de strömlevande insekterna och fiskarna (Öring, röding, harr och sik) i kalkfattiga marker har svårt att reproduktsera sig. Dokumentation om nedgångar på 50-100 ggr i reproduktion av öring p.g.a surchocker vid snösmältning förekommer fortfarande. Så när det gäller förbränning av fossila och fossilfria bränslen är det viktigt att man har bästa möjliga rökgasrening i motorfordon och stora förbränningsanläggningar. Ved, pellets eller gas i enskilda fastigheter på landet eller mindre samhällen åtminstånde i glest befolkade områden som Sverige utanför storstadsområdena har ingen större betydelse. Petroleum passar bäst till fordon. Koldioxiden däremot den har inga påtagliga negativa effekter på naturen snarare det motsatta.

 53. Ann lh

  OT ?
  Från vanligtvis väl underrättat håll, Expressen, meddelas att Greta är sjuk och kan inte stötta lanseringen av ”Unite behind the science” i Davos idag. Dock verkar Johan Rockström och Christiana Figueres samt Michael Mann närvara.
  Däremot kommer hon att tala i morgon precis före Donald Trump.

 54. Ingemar Nordin

  Benny W #51.

  Vist, visst. Men du frågade om vem som styr och då svarade jag att det ytterst handlar om politisk makt och centralisering av makten globalt. Dessa internationellt placerade politiker med vidhängande byråkrati har styrt utvecklingen på klimatområdet sedan 70-talet. I många år har de sökt efter olika katastrofer för att ha någonting att hänga upp sina maktanspråk på. Har du något argument emot min teori?

 55. Fredrik S

  Ann lh #52

  Då kan ju de tex diskutera kontentan av FN’s beslut idag att sk klimatflyktingar inte får skickas tillbaka till sina hemländer? Med tanke på att de hävdar att vi snart kommer att ha någon halv miljard sådana.

  Men det tar kanske Greta kan ta upp med Trump imorgon, eller vice versa?

 56. Ann lh

  # 54 Fredrik S, definitionen på klimatflyktingar är säkert redan klar i hemlighet och sedan är det bara att skicka över dem till de en gång rika Annex I länderna för effektivt underminerande av oss i väst.

 57. Daniel Wiklund

  Apropå aktivister. Såg nyss på nordnytt. Där var det ett inslag om LKAB. Reportern sa att LKAB är den fjärde VÄRSTA koldioxidutsläpparen i Sverige med 650000 ton årligen. Notera ordet värsta, klingar annorlunda än mesta. Men det ska med hjälp av bl a eltransporter ner till 0. Greta har blivit en globetrotter, reser kors och tvärs över nästan hela världen. Har trots sin ungdom hunnit resa många ggr mer än vad mina föräldrar reste under hela deras liv, sammanlagt 170 år. Men det är väl för att hon drabbas hårt av klimatkrisen.

 58. #56
  650T ton! Då borde de få en fin medalj om de kan fortsätta så.
  Och med eltransporter kanske de tom fixar lite mer CO2 utrikes ifrån. Jabba!

 59. Karl Eider

  #56 Daniel

  Inte nog med att Greta själv reser mycket. Vart hon än kommer så samlar hon en massa människor, som också har rest för att se och höra henne. Enligt media samlade hon 1.1 miljoner i New York och 0.5 miljoner i Madrid. Om varje person i genomsnitt bodde 5 mil bort, så motsvarar bara dessa två tillfällen 4 varv runt jorden. 🙂

 60. Håkan Bergman

  #56 57
  Snygtt jobbat av LKAB, betänk att dom står för 21% av det svenska inrikes godstransportarbetet.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Malmbanan

 61. Jan

  Aktivism istället för vetenskap

  Att diskutera vetenskap ligger långt över de allra flesta journalister och aktivistiska högprofilerade kändisars vetenskapliga kompetensnivå. Det är inte heller mycket bättre beställt med den vetenskapliga kompetensnivån hos våra politiker.

  Istället anpassas då diskussionen till rådande kompetensnivå hos de som ”äger” kommunikationskanalerna inom massmedia och politiken. Då kom Greta ut som en räddande Messias och nivån på debatten kunde anpassas till en journalistkår vars vetenskapliga kompetensnivå är mest lämpad för frågor typ om ”rätt låt vann” i senaste uttagning till melodifestivalen. Då känner sig även aktivistiska kändisar och politiker sig inkluderade i debatten.

 62. PeterN

  #51 Benny
  ”Försurningen p.g.a svavelutsläpp” ”även om granskogarna återhämtade sig relativt snabbt”.
  Ja försurningen av vattendrag och sjöar var inte alls bra för många fiskar och insekter. Men barrskogen tog ingen skada, snarare växte den bättre. Hela historien om ”skogsdöden” har många likheter med dagens ”koldioxidhot”. Skogsdödshysterin ebbade långsamt ut i tystnad, vilket jag hade förväntat mig att koldioxidhysteron också skulle göra. Men än syns inga tecken på det.

 63. Det blir bara mer och mer vansinnigt. Nu”HÖJER” man klimatkänsligheten till 3-7°C. Kan ingen väcka mig ur mardrömmen. Nu kommer det att bli ännu mer hysteriskt, detta kan omöjligt sluta lyckligt.

 64. Benny Wiktorsson

  https://www.afp.com/en/news/15/new-climate-models-suggest-paris-goals-may-be-out-reach-doc-1no0xo1 Oj länken kom inte med.

 65. Sven

  I dagens Aftonblad finns en skrämselartikel vari sägs att våra temperaturen i våra världshav stiger, och att ”Värmen motsvarar den som skulle genererats om alla människor skulle ha igång hundra mikrovågsugnar dygnet runt.” (Märkligt mått, ungefär som att något är stort som si eller så många fotbollsplaner.) Men även i avsaknaden av SI-enheter så är artikeln väldigt substanslös; inga uppgifter om hur mycket varmare haven blivit etc.

  Följen man artikeln bakåt så hittar man
  https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00376-020-9283-7.pdf
  där ett abstract finnes. Men inte heller där återges några temperaturer, bara att energi motsvarande 370 ± 81 ZJ (Zettajoule, alltså en rackarns massa joulisar) tillförts oceanerna.

  Här i läsekretsen finns säkert några som kan förklara för oss andra fåkunniga vad en sådan siffra egentligen innebär. Är det något som får haven att koka bort – huvva huvva! – eller är det något som knappt låter sig mätas, och är det i så fall därför AB:s artikel är så substanslös, förutom då en jädrans massa mikrovågsugnar som man ändå inte ska köra i vatten …

 66. Frej

  # 63 Benny Wiktorsson Det är som det är, inte mycket vi kan göra längre . Barn används allt som ofta i den här kampen mot CO2 . Nyss på Aktuellt från Australien 13 årig flicka som undra hur det ska vara när hon fyller 21. Arma barn .Det är så galet , barnen får kräva att vi ska stänga ner hela världen. Och ingen får säga emot . Det blir intressant att se vart det här slutar , vi i väst ligger skapligt pyrt till .

 67. Frej

  64 Sven Här är en länk som visar i grader https://wattsupwiththat.com/2020/01/14/the-ocean-warms-by-a-whole-little/ 0,1 gr C på ca 60år Så visst bättre och dra till med mikrovågsugnar .

 68. Håkan Bergman

  Hm, planeten lär var 500 000 000 km² eller 500×10¹² m², det blir 500×10¹²÷(750×10⁹) m² per ugn, hjälp det blir 666, vi är rökta!

 69. Robert Norling

  58 Karl Eider

  ”Inte nog med att Greta själv reser mycket. Vart hon än kommer så samlar hon en massa människor, som också har rest för att se och höra henne. Enligt media samlade hon 1.1 miljoner i New York och 0.5 miljoner i Madrid. Om varje person i genomsnitt bodde 5 mil bort, så motsvarar bara dessa två tillfällen 4 varv runt jorden. ”

  Nä, nu räknade du lite snällt.
  2000 varv runt jorden är nog mer riktigt.

 70. Lennart Bengtsson

  Viktigt att den tvivelaktiga forskningen påtalas. Tyvärr befinner sig den svenska ”klimatforskningen” idag på ett sluttande plan Att attackera av aktivister som dessutom har medialt och inte sällan politiskt stöd är minst sagt otrevligt. Idag räcker det att ställa sig bakom IPCC:s senaste huvudrapport för att bli angripen. Den är inte dramatisk nog. När jag tackade nej till en intervju i Expressen i höstas hittade tidningen på vad de trodde att jag tyckte. Jag hänvisade till min nyskrivna bok med journalisten hade inte tid att läsa den. Hon tyckte det var för jobbigt. Sedan när jag försökte korrigera den felaktiga artikeln gick inte detta eftersom tidningen bara accepterade korrigering av enstaka ord. Sedan för att fullfölja aktionen blev jag angripen av så kallade klimataktivister för det som tidningen hittat på!
  Så illa är det i landet Sverige. Man har tydligt lärt sig en hel av Goebbels metoder i Nazityskland. Jag utvandrade i början av 1970 talet under den tidens vänstergalenskap och lär väl få utvandra igen om förföljelserna och galenskaperna fortsätter.

 71. Daniel Wiklunda

  Läser i dagens tidning att eldriften i gruvan för att få bort koldioxiden kommer att kosta för LKAB. Man räknar med några miljarder totalt. Dessutom deltar LKAB i Hybrit-projektet tillsammans med SSAB och Vattenfall, kostar 1 miljard per år. Vad händer sen, kan ju bli så att man lyckas bli fossilfri, men det kanske inte alls påverkar klimatet. Det kommer nog att märkas mest i att ekonomin försämras, och att jobben hotas. Men huvudsaken är ju att detta livsfarliga ämne koldioxid minskar.

 72. Kjell Lindmark

  #69 Lennart Bengtsson
  Det är bokstavligt talat åt helvete när du blir attackerad av meningsmotståndare. Du som är en av Sveriges mest meriterade klimatforskare. Bara det att ställa sig bakom IPCC mer återhållsamma hållning i klimatfrågan. Det visar att frågan fått ett eget liv som flyter ut långt utanför det som IPCC säger. Aktivisterna anser att IPCC är för mesiga i sin bedömning och vill gå hårdare fram. Men på vilken grund? Helt klart så finns det överhuvudtaget ingen forskning som stöder aktivisternas ståndpunkt. Det är fruktansvärt att du som forskare ska löpa gatlopp i MSM:s sidor med grundlösa påståenden som sedan nyttjas av aktivisterna.