Berlin

Det blir spännande senare

Återigen, inga framsteg på ”Petersberg dialogen i Berlin” om klimatförändringarna.  Detta beror främst på den nuvarande situationen i USA sägs det. Under tre dagar har diplomater från hela världen deltagit i Berlin för att diskutera framtiden för internationellt klimatskydd.  Vad kom då ut från dialogen?  Det ärliga svaret är: Ingenting.  Och inget kommer heller att   →

Sponsring sökes!

Parallellt med COP16-mötet i Cancún anordnar Europäisches Institut für Klima und Energie, EIKE, en alternativ klimatkonferens i Berlin (3-4 december). Bland de forskare som hittills tackat ja finns bl.a. Bob Carter, Ian Plimer, Fred Singer, Henrik Svensmark, Nir Shaviv och Jan Veizer. Jag skulle gärna vilja ta mig dit för att se vad som händer   →