Klimatpolitiskt vansinne i Tyskland

klimatpolitik tyskland

Bild från https://wattsupwiththat.com/2023/03/13/berlins-march-26th-climate-referendum-berlin-leaders-could-have-immediate-dictatorial-powers/

Vi må tycka att vi i Sverige har galna politiker som för fram det ena förslaget efter det andra i klimatkrisens namn. Men här verkar Tyskland och Frankrike gå före (mer om Frankrike i morgon).

Här är ett nytt krav från den gröna falangen i Tyskland på en omedelbar folkomröstning med mycket långtgående inskränkningar av människors frihet i Berlin. https://notrickszone.com/2023/03/12/berlins-march-26th-climate-referendum-berlin-leaders-could-have-immediate-dictatorial-powers/ Jag tar några citat:

”Om klimatfolkomröstningen blir framgångsrik kommer en radikal ändring av den nuvarande klimatskydds- och energiomställningslagen att antas. Den online tyska Pleiteticker.de har ett exklusivt internt dokument och rapporter om en ”bemyndigandeparagraf” i den föreslagna ändrade lagen.

Syftet med folkomröstningen är att ändra den befintliga Climate Protection and Energy Transition Act (EWG Bln) för att tvinga staden Berlin att uppnå klimatneutralitet till 2030 istället för 2045.

Omröstningen kommer att vara bindande, vilket innebär att om folkomröstningen blir framgångsrik kommer ändringen att stiftas i lag. Ändringen drivs av Miljöpartiet och radikala grupper som Fridays for Future och Extinction Rebellion.

I punkt 14 föreskrivs ett ”klimatskyddsråd” för att övervaka efterlevnaden. Den skulle utses av Berlinsenaten och inte bestå av demokratiskt valda tjänstemän.

Enligt paragraf 2 skulle även Berlins flygplats vara en del av klimatbudgeten. Pleiteticker varnar: ”Så det finns en risk att en omedelbar åtgärd för att minska utsläppen kan vara att minska antalet flygningar.”

Ändringen kräver också en obligatorisk energirenovering av alla offentliga byggnader till 2030 och hela statsförvaltningen måste vara CO2-neutral till 2030.

Paragraf 19, ”Användning av förnybar energi”, kan också innebära obligatorisk installation av solpaneler för alla husägare. Återigen, ingen vet hur allt detta skulle betalas för. Att äga bostad och fastighet skulle säkert bli oöverkomligt för många privata ägare.”

Robert Habeck

Klimatsans har man översatt en presskonferens med Robert Habeck, Die Grune.

Grönt storhetsvansinne

Ekonomiministern rapporterar från sitt departements »omställnings-verkstad«. I den drömmer man om väte som en energikälla och planerar en “väte-nätverks-accelerations-lag”. Endast frågan varifrån elen till vätgasproduktionen och värmepumparna ska komma är öppen.

Några citat från inlägget:

“Vi vevar runt ett stort hjul här”, säger Robert Habeck. Vi är i färd med att ompositionera detta land under de närmaste decennierna, meddelade ministern på torsdagen i den så kallade workshop-rapporten från det federala ministeriet för ekonomi och klimatskydd (BMWK). Det finns en plan, vill Habeck ropa till alla tvivlare. Dels dem för vilka “avkarboniseringen” av Tyskland inte kan gå snabbt nog, och dels dem som tycker att tanken på att omvandla Tysklands industri till en så kallad “väte-ekonomi” är löjlig.

Ju mer planerna vittnar om storhetsvansinne, desto starkare ringer orden: tillförlitlig, nödreglering, upptrappning, skapade juridiska normer, acceleration – favorittermer i Habecks universum. Som svar på de våldsamma attackerna på honom för att han förstört tillgångar och levnadsvillkor med sina föreskrifter om byggrenovering och uppvärmnings-förbud, ville han också betona att man “förnyar välståndet på ett klimatneutralt sätt”.

“Vi behöver en vätgasinfrastruktur”, sa Habeck vid presskonferensen. Notera då: en infrastruktur för en energikälla som ännu inte existerar, från vilken det ännu inte är klart var den kan produceras, och absolut inte till vilken kostnad – bara: Det måste göras snabbt. Av den anledningen skrivs nu en »accelerationslag för vätgasnät« i Habecks departement.

Habeck rapporterar om bra diskussioner med industrin, som engagerar sig helhjärtat. Industrin behöver förnybart väte, anser Habeck, särskilt basindustrin. Det skulle bli väldigt dyrt, varför så kallade “klimatskydds-kontrakt” nu sluts med stålindustrin. Dessa kompenserar för prisskillnaderna mellan dyrt väte och billiga fossila bränslen som olja och gas och de skall betalas av staten. Enligt Habeck ska de första kontrakten slutas i år. Habeck har dock nu insett att det finns “komplexa mekanismer”.

Ytterligare två så kallade “vindtoppmöten” ska äga rum i år. Habecks trupper, som har kidnappat ekonomidepartementet, har lagt förutsättningarna för dem så att vindkraftverk snabbt skall kunna planteras i skogarna, utan att lokalbefolkningen skall kunna göra så mycket åt det. Miljökonsekvensbeskrivningar, som de gröna hittills insisterat på, avskaffas nu. Enligt Habeck kommer »arträkning« inte att krävas i framtiden. Vad betyder rödhakar, insekter och sällsynta växter, som förr var det som folk gick in i grön politik för?

Enligt Habeck ska kommunerna bli delaktiga i “mervärdet”. Men om det inte blåser så finns det inget »mervärde«. Då skall skattebetalarna kompensera den uteblivna avkastningen med subventioner till närmast vansinniga belopp.

Habeck försöker också motverka intrycket av att hans framtida förbud mot gas- och olje-uppvärmning kastar husägare i ekonomisk olycka. Om någon bygger en herrgård för 10 miljoner euro, spelar en ny värmepump ingen roll. För de övriga måste ekonomiska möjligheter göras tillgängliga. Habeck: ”Den sociala frågan är löst!” Förra året finansierades installationen av 200.000 värmepumpar. Habeck: ”Om det fortfarande är ont om pengar, får det inte misslyckas på grund av det.”

Jamen då så.

Ingemar Nordin

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Anders

  Samtidigt går de kloka finnarna åt rakt motsatt håll. Igår ökade de sin kärnkraftsproduktion med 1600 MW. Systematiska och uthålliga! Ska vi flytta dit? Eller skicka hela vår Riksdag på unison tjänsteresa?

 2. peter

  han verkar vara en ”frisk” politiker.

 3. Och det som blir lag i Tyskland och Frankrike kommer att drabba oss med tiden.
  EU. Ett förstadium till Nordkorea.

 4. UWB

  Men i stället för att bygga Olkiluoto 4, 5 och 6 (för att täcka upp framtida behov om 30 – 40 TWh) planerar finnarna att befolka Bottenhavet med ett antal vindkraftsparker och starta upp ett antal vätgashubbar, inklusive planer på att ha en vätgasledning söder ut (till Tyskland?).

 5. Lasse

  En positiv nyhet i Borlänge Tidning idag. Skidanläggningen Romme Alpin planerar att expandera med ytterligare nedfarter och matställen. Det finns personer inom det svenska näringslivet som inser att det inte finns någon klimatkris! Personer som litar på arbetsgruppen för vetenskaplig utvärdering av klimatet inom IPCC som skrivit detta i sin senaste rapport AR6 och som inte tror på politikernas tolkning och förvrängning av deras data.
  Även Svenska Olympiska Kommitténs villighet att satsa på kommande vinterolympiader i Sverige vittnar om att de innerst inne tror att det inte finns någon klimatkris.

 6. Tyskar har en stolt tradition av ledare med storhetsvansinne. Denna gång kan de lyckas förstöra Europa för gott. Tredje gången gillt!

 7. Peter Svensson

  Det är helt otroligt. Tyskarna som alltid har varit så bra på industriproduktion, hög kvalitet och stark tilltro till mätbara resultat. Nu håller de på att aktivt förstöra allt de byggt upp till ingen mätbar nytta alls.

  Jag känner ingen större sympati för det tyska folket. De får skylla sig själva när de har röstat fram ett extremistparti (De Gröna) till ledande befattningar. Tänk er själva om vi hade Per Bolund och Märta Stenevi i regeringen – då hade det kunnat se likadant ut här. Tack gode gud att vi fick en högerregering, även om den är långt ifrån perfekt.

  Problemet med de tyska idiotierna är att det kommer att påverka även oss, oavsett vad vi tycker om det.

 8. Tyskarna lägger ner sin kärnkraft och kräver att vi i Sverige skall göra plats för deras vindkraftsatsning, både på land och till sjöss.
  Europa leds rakt in i mörkret – ett egenskapat inbördeskrig om energiproduktion seglar upp i den gröna stormen.
  Mänsklighetens egen, destruktiva, psykologi leder oss återigen till självskadebeteendets stup – vi blev bortskämda och förlorade kontrollen över samhället.

  Tidningen affärsvärlden skrev härom dagen att vindkraftindustrin i norr står inför gigantiska förluster – vem skall täcka dom förlusterna..månne?

 9. Ann Löfving-Henriksson

  Möt Net Zero med vetenskap vädjar Happer & Lindzen och det övergripande kravet är att politiken måste underordna sig vetenskapen.
  Men! UNFCC/IPCC/SPMs långsamma smygpolitisering har förrått delar av världen och i det spåret kämpar de godtrogna eller värre, Biden/Obama och EUs ledning, om att decarbonisera bäst i väst medan Tysklands Gröna toppar till slut avslöjar sitt värsta.
  Lysenkoism utan gränser!

 10. Håkan Bergman

  Det hade varit mycket enklare om dom allierade hade implementerat Morgentauplanen 1945.

 11. Fredrik S

  Tack Ingemar!

  Gröna och andra vansinnesförslag lär ju fortsätta komma, det får vi leva med.

  Någon som vet hur opinionen ser ut i Berlin? Vad tycker Berlinarna, hur reagerar de mot diktaturfasonerna?

  Omröstningen verkar vara bindande, vad det nu innebär i sin helhet?

 12. mattias

  Tyskland har i alla fall svängt om förbud mot fossilbilar 2035. Visserligen så vill man helst se att de endast ska få säljas om de går på E-bränslen. Åtminstone en bra början att undvika ett förbud mot en teknik. https://teknikensvarld.expressen.se/nyheter/miljo-och-teknik/forbud-mot-fossilbilar-2035-kan-komma-att-andras/

 13. Slabadang

  Sektmedlemmarna i i den ”Dumma-rörelsen”!

  Allt fler börjar förstå att ”progressiv” verkliga betydelse är destruktiv. Tolerans = Intolerans, ”kunskap och forskning”= utopier och ideologisk pseudovetenskap, ”inkludering” = exkludering, ”mångfald” = enfald, ”kompetens”= hudfärg, etnicitet kön eller pseudovetenskap. Ingen nazism kommunism eller annan diktatur uppstår utan att en stor del av befolkningen delar problemformuleringen diktaturen framför, den kan inte växa eller bestå av sig själv.
  Sarneckis socioekonomiska bortförklaringar har infiltrerat makt och inflytande över både polis och vårt rättsväsende som vänts 180 grader och gjort gärningsmannen till offer och belönas därefter. Som efterlevande till mordoffer kan du få max 60 tusen medan du som gärningsman kan få miljoner plus hela samhällsapparatens resurser för ”vård och onsorg” medan brottsoffren får nöja sig med långnäsan.

  Den som tagit del av Youri Bezmenows beskrivning hur man destruerar och destabiliserar ett land och kultur, kan nu bocka av listan på de institutioner man siktat på för att infiltrera och omdefiniera uppgiften för. Enlig Bezmenow så tar processen en halv till en hel generation att indoktrinera in nya destruktiva ideer i tillräckligt mångai den senaste generationen.
  Listans viktigaste samhällsfunktioner är:

  Utbildningsväsendet Dagis- Universitet
  Kyrkan
  Polisen
  Media
  NGOer
  Myndigheter

  Vi ser hur prioriteringarna vänts bak och fram och där ursprunglig samhällsfunktion fått ge vika för att prioriterasom på ”värdegrunden”. Vi kan nu lägga till allt fler även företag till listan lägger mer kraft på att marknadsföra sin anpassning till ”värdegrunden” än deras produkter och tjänster.

  All vår utveckling av vårt välstånd och välfärd har byggt på innovationer av ny teknik som kunnat spridas till den stora allmänheten och politikens uppgift var att skydda dess värden och funktioner och med hjälp av de nyskapade resurserna följa utvecklingen och anpassa samhällstjänsterna därefter.
  Nu lever vi i en tid där de spänt vagnen framför hästen och politiker som på fullt allvar tror att det är de som är innovatörerna och samhällsutvecklarna. Ideologiska rena utopier går först och tekniken och ekonomin kommer i efterhand önsketänker de. En perfekt metod för att destruera ALLT!
  Vi är nära en total samhällskollaps och det är just nu agnarna kommer skiljas från vetet! Den mest intensiva maktkampen mellan idioti och förnuft sker nu i USA. Nu är det genom bland annat Twitter-dokumenten klarlagt att den djupa staten i samarbete med media FBI och myndigheter samordnat censur i mycket välorganiserad omfattning. Utfallet av denna fajt kommer i mycket hög utsträckning och under lång tid påverka alla länder i väst. Att MSM är till för att kontrollera och styra oss istället för att informera oss är nu klarlagt utan tvivel!
  Det är spännande tider och skolvalet sist ger mig dock lite hopp där dendäringa ”Greta-generationen” inte existerar.

  Den mediokre gillar inte meritokratin. Den som inte har bra substansiella ideer gillar inte debatt eller granskning. Den som inte förstår eller respekterar sig själv eller samhället, vill istället ändra på andra och hela samhället.

  Europa är nu svårt skadad av den ”gröna” intifadan.
  USA har med hjälp av Ukrainakriget nu fått Ryssland Kina att stärka sin allians. Kina är nu den part som dominerar och ställer villkoren för framtiden. Bra jobbat Biden!
  Kina blev den part som fick Iran och Saudiarabien att återuppta normala förbindelser. Väst har skjutit sig själv i fötterna med grovhagel inom i princip alla politiska fält.

  Alla svenska universitet har nu sina värdegrunds-politruker på plats. De fyller exakt samma funktion som kommisarierna och politrukerna i gamla Sovjet. Ledningen på universiteten måste nu först testa sina beslut hos politruken som vet vilken ”värdegrund” i politbyrån som gäller. Vem kan bli ”kränkt”? Vem kan bli ”diskriminerad”? Vem kan känna sig ”otrygg”? Linköpings universitet … ligger det i Nordkorea eller Sverige?

  Vi får se hur långt åt helvete de lyckas köra vår västvärld? Vad tror ni?

 14. TorbjörnR

  Lite data från elproduktionen i Tyskland under 2022. Kol har ökat kraftigt!
  Över hälften är fortfarande fossilt

  https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.energinyheter.se%2F20230315%2F28768%2Fkol-ar-aterigen-tysklands-viktigaste-energikalla%3Ffbclid%3DIwAR1GM5SIC9lUinpAc-rc_GtIjUBwCkQU6AItQ_pYxM6ZmJdYLqiRYD0ctac&h=AT1Qy_X4jDycaVPlwc-PqfjI6_PFXI_74TFcn74sSrqzrtnEXQ1Vfyj_r8m98CPXHmogY7TtE86eZcmN_XZLrT08tIxnMlkS_tsbYfp8ArbDHuUEiUIZWo9zL3H9KpvHDIffnt2jC_rNyNk&s=1

 15. Slabadang

  Torbjörn !

  Knappast någon överraskning för de som har ett IQ större än en dansmus? 🙂
  Man tänker på den där killen i Lorrysketchen som kommer in på patentbyrån ”Tänkte inte på det” !

 16. Slabadang

  Kul att se så många morgonpigga!

  Ska vi skicka en handspegel till de tyskar som säger ”Die dumme schweden” ?

 17. Ann Löfving-Henriksson

  Slabadang, välkommen tillbaka!

 18. Slabadang

  Hej Ann!
  Jag läser alltid KU 🙂 men är mycket aktiv som opinionsbildare och coachar folk som har inflytande genom att ge dem mod och råg i ryggen. De upptäcker att motståndaren är stark i antal men svag i sak. Det ger mod!

 19. Göran

  Det som retar upp mig lite med alla dessa så kallade klimatsmarta människor är att de bara bygger sin filosofi på hörsägen. Är det någon som ens bemödat sig att försöka förstå något.

  Det är samma sak inom många områden. Äta nyttigt innebär att man äter mer grönsaker. Är det verkligen så? Det är också en filosofi byggd på hörsägen.

  Vacciner skyddar mot sjukdomar Gör de verkligen det? Det är också en filosofi byggd på hörsägen.

  Någon påstår något som är taget mer eller mindre direkt ur luften. När sedan många upprepar detta något så blir det etablerat och folk tror på det; bara en hörsägen, dvs. utan kunskap.

 20. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  I vilken skola gick Habeck? Vad lärde han sig där? Vad får dagens elever lära sig? Vilka läroplaner? Vem sätter dem?

  Rödgröna (rött + grönt blir brunt) sprider sig som cancer i samhället i både Tyskland och Sverige. De sitter i departement, myndigheter, institutioner, regioner, kommuner, styrelser etc. och måste rökas ut.

  Folk gör vad deras uppdrag bjuder. Alltså måste uppdragen ändras. Kan man t. ex. ålägga Svante Axelsson att sluta verka för ”fossilfritt Sverige” och i stället verka för att svensk frukt, grönsaker och svamp bättre tas till vara?

 21. PS

  @ Slabadang
  Fortsätt med det du gör, det ger hopp. /P

 22. KWS

  #20
  Ur Wikipedia: ”Robert Habeck har studerat filosofi, germanistik och filologi i Freiburg, Roskilde och Hamburg. 2000 doktorerade han med en litteraturvetenskaplig avhandling vid Hamburgs universitet. Innan Habeck blev yrkespolitiker arbetade han som författare och publicerade tillsammans med hustrun Andrea Paluch ett antal barnböcker och romaner samt en teaterpjäs. Paret har även översatt engelskspråkig poesi till tyska.”

 23. Håkan Bergman

  TorbjörnR #14
  ”Ökningen hjälpte också till att kompensera för kraftiga nedgångar i elproduktionen från dels naturgas, på grund av kriget i Ukraina, dels kärnkraft på grund av kärnkraftsutfasningen.”
  Nån kraftig minskning av gaselen syns inte, tvärtom var den 1 TWh större än 2021. Det fanns en prognos i början på december, den byggde rimligtvis på siffror i bästa fall fram till mitten av november, men sen störtdök vindproduktionen i hela Västeuropa i samband med en ordentlig köldknäpp som varade fram till julveckan och alla prognoser sprack så klart. Elen blev som bekant inte billig i december. F.ö. så används gasen i Europa främst för uppvärmning och i industrin.
  ”Den näst viktigaste energikällan var vindkraft, vars andel steg med 9,4 procentenheter till knappt en fjärdedel (24,1 procent) efter ett jämförelsevis vindstilla år i fjol.”
  Andel, ständigt detta tänkande i tårtdiagram, politiker älskar tårtdiagram men verkligheten är absoluta tal.

 24. Ann Löfving-Henriksson

  Senaste pressreleasen från Net Zero watch:
  UK´s budget is the ”beginning of the end” for renewables-based Net Zero.
  Högtidliga ord!
  Fru B. Johnson med make är utbytta och vi kan börja hoppas på att ”the end of Net Zero” inte bara är gäller UK.
  https://www.netzerowatch.com/uks-new-budget-is-the-beginning-of-the-end-for-renewables-based-net-zero/

 25. Ivar Andersson

  Varför ska Berlin inte vara självförsörjande också? Odla sin mat inom staden och skapa sin energi inom staden och ta hand om sitt avfall inom staden. Berlin ska inte vara en parasit på omgivande landsbygd. Ska det vara extremt ska man löpa linan ut.

 26. pa

  #25
  Den här typen av parasiter förstår inte att när värddjuret dör, dör även parasiten.

 27. Bim

  Hej Slabadang!
  Verkligen kul att höra att du är igång. Har verkligen saknat dina friska, roliga, insiktsfulla kommentarer.
  Jag tycker det var kul varenda kommentar du gjorde.
  Din humor är väldigt effektiv. Det värsta som kan drabba stollar och andra som vill tillskansa sig makt och förmögenheter utan att ha något vettigt att bjuda på annat än elände för de som betalar kalaset, är att folk skrattar åt dom.
  Snälla ös på Hälsar Bim

 28. Phabster

  Jag läste på Energinyheter.se precis nu att vindkraftsbolagen ber om mer om allmosor.
  Anledningen är ”ett oväntat och ökande antal fel på vindturbiner”.
  ”Defekta komponenter rev upp ett hål i kassan på 472 miljoner euro (!) i Siemens Gamesas kvartalsresultat för december.”

  Nu väntar vi med spänning på att Anders Lindberg med flera ska raljera över den ”driftsäkra vindkraften” på samma sätt som man gjort med kärnkraften under den här vintern. 😃

 29. Stefan Eriksson

  #11 Fredrik S
  Opinionen i Berlin:
  Val hölls i höstas, (2 gånger till och med) och som ”val-segrare” utsågs CDU (kristdemokraterna).
  Förhandlingar om regeringsmakten pågår, och det lutar åt att ”die grünen” får nöja sig med en oppositions-roll den kommande perioden.
  CDU-SPD ser ut som det alternativ som kommer att styra de närmsta 4 åren.
  ”Die grünen” har att hantera ”svansen” som limmar sig fast vid gator och flygplatser, (klima-kleber), då dessa mer radikala metoder leder till minskat förtroende för grön politik. Bra så!
  MVH.

 30. Claes Lindskog

  Kommentar till #28

  Hemifrån ser jag 8 vindkraftverk varav 2 inte fungerat sedan jul och 1 fungerar ibland.
  Mellan oss och Lund (ca 2 mil) finns ett 30-tal vkv varav i medeltal 10% inte fungerar.

 31. Slabadang

  Hej Bim!

  Vi får tacka de klimatdumma som serverar sin massproduktion av idiotier på små roliga silverfat.
  Utrymmet för sarkasmer, ironi och framhävandet av deras ofrivilliga intellektuella lyteskomik är större hålet i Bolunds huvud. Det går med säkerhet att med stora marginaler sladda ett stort kryssningsfartyg på tvären igenom det!
  Den gröna dumheten är som rymden …. den tar liksom aldrig slut! Jamenar kolla på Bjerström Skrockström & co …. va faan är det för fel?

  Kram på dig !

 32. Här på KU vet vi att pålitlig och billig el är en förutsättning för välstånd och livskraftigt företagande. Det vet tyska politiker också.

  Henri Proglio, EDF:s VD 2009-2014, levererade svidande kritik av Tyskland under ed i en parlamentsutfrågning nyligen. Kritiken gick ut på att tyska politiker inom och utom EU var fullt medvetna om att die Energiewende skulle leda till kraftigt försvagad konkurrenskraft för tysk industri. I stället för att ifrågasätta sin egen energipolitik arbetade tyskarna aktivt på att länder med god och billig elproduktion, t.ex Frankrike, skulle förstöra denna för att på så sätt stärka tysk industris relativa konkurrenskraft.

  Tydligen fortsätter denna strävan. Ursula von der Leyen, handplockad av Angela Merkel, lyckades som försvarsminister förstöra die Bundeswehr. Nu ordförande i Europeiska kommissionen verkar det som om hon fortfarande driver den tyska politiken att skada andra länders energiförsörjning. Det finns uppgifter om att Ebba Buschs helomvändning i fråga om vindkraftsverk kom till efter ett möte med von der Leyen där hon instruerade Busch om vilken energipolitik Sverige skulle föra.

 33. Ann Löfving-Henriksson

  Det är hög tid att granska både vad som styr Sara Skyttedal och Ebba Busch!

 34. Micke Lindström

  Ann,

  Helt rätt att granska vad Ebba fick för order av Ursula. Jag tror inte att de pratade om mode eller smink.

 35. Fredrik S

  Stefan Eriksson #29

  Tack!

  Ja det ser ju att bli nytt styre efter 20 år. Detta plus att Die grünen hamnar utanför redan före folkomröstningen pekar nog på att folk är lite trötta på grön dårskap.

  De har ju äntligen fått igång den nya flygplatsen och de flesta vill nog ha det så.

 36. Lars Kamél

  Vindkraftverk har vissa likheter med höga skorstenar gjorda i metall. När sådana först började sättas upp i slutet av 50-talet, troddes de kunna stå i många decennier.
  Det tog inte många år innan en del av dem rasade, långt innan metalltröttheten borde ha inträffat.
  Undersökningar visade till slut orsaken: Små virvlar runt skorstenarna fick dem att vibrera nästan omärkligt så att metallen snabbt tröttades ut och gick sönder.
  Lösningen blev att förse skorstenarna med anordningar som gör att virvlarna inte kan bildas.
  Vindkraftstornen verkar då inte ha några sådana anordningar. Vilket gör att små virvlar kan bildas runt dem. För att inte tala om att det borde bli vibrationer när vindkraftverken producerar.
  Det har förekommit att vindkraftverk har kollapsat under mystiska omständigheter. Kanske inte så mystiska med tanke på vad som upptäcktes om höga metallskorstenar?
  Om det är så, blir ju vansinnet ännu större. Det sätts upp höga vindkraftverk som löper stor risk att rasa ihop efter bara några år.

 37. Daniel Wiklund

  Läser att ”fransk tv inkluderar ( populärt ord numera) klimataspekten i sina väderprognoser”. Vi har ett mycket fint väder i Luleå idag. Strålande sol, svaga vindar och noll grader. Undrar hur väderprognosen för Luleå med klimataspekt hade låtit. Det blir bara mer och mer svammel. Snart kommer det att heta att våra drömmar, även mardrömmar, ska innehålla klimataspekten. Undrar om bankkrascherna i USA är bra för klimatet. Det kanske är klimatförändringarna som orsakat bankkrascherna.

 38. Lars Cornell

  Det verkar nu som om bankkraschen i USA med Silicon Valley Bank och tre till beror på orealistiska satsningar på olönsam grön teknik. Fler rapporterar om det. Bla tar den saklige och kunnige Ericson i Ubbhult upp frågan. Credit Suisse har dragits in och lånar motsvarande 560 miljarder kr av centralbanken. Ett politiskt korrekt fokus på gröna investeringar har gått före rimliga riskanalyser och lönsamhetskalkyler.
  http://www.ericsoniubbhult.se

  Svallvågorna når Sverige där pensionsbolaget alecta drabbas av en förlust på 12 miljarder kronor vilket i förlängningen drabbar pensionärer.

  Det stora vindkraftbolaget Vestas varnar för förlust år 2023. Siemens Gamesas redovisar förluster på tio miljarder EU. Vattenfall har förluster på sina vindkraftverk i havet utanför England.

  – Det finns all anledning att lyfta blicken lite i denna fråga och vara eftertänksam när det gäller att satsa skattemedel eller pensionspengar i nya och väldigt ”hypade” gröna näringar, skriver Ericsson.
  Ja, och det gäller förutom vindkraft akut företeelserna HYBRIT och CCS grundade på masspsykos där kunskap och ansvar saknas.

  Det finns anledning att rikta uppmärksamheten inte bara mot pensionsfonder som givit sig ut på den arten av gröna riskfyllda och med säkerhet förlustbringande äventyr. Även Vinnova, Energimyndigheten och andra liknande organisationer med tillgång till mycket pengar måste granskas. Dessa investerares idealism är mångfalt större än deras kompetens och ansvar. De klarar inte av att skilja ut vad som är vetenskap och vad som är propaganda. Att förstå konsekvenser och ”vad får vi för pengarna” blir en helt omöjlig uppgift för dem.

  .

 39. Håkan Bergman

  Lars Kamél #36
  Man får väl bygga dom där det inte blåser så mycket.

 40. Paul Håkansson

  Slabadang
  08:54, 2023-03-16

  Om man går in på Armstrong Economics blogg/hemsida så har vi svaret. Allt som vi nu ser realiseras framför oss har dom förutspott sedan många år tillbaka. Bara att gå och läsa historiska blogginlägg sedan 10 år tillbaka så fanns svaret där redan då. Här är ett exempel från 2014 https://www.armstrongeconomics.com/future-forecasts/my-warning-from-2014/

 41. #39
  😊

  Problemet med vindkraft kanske löser sig självt, både med Lars ”lösning” om själdestruktion, och genom ett framtida klimat. Nedisning i arktiska miljöer är inte att leka med, precis som i luften högre upp. Fast vi får ju ett litet annorlunda problem även i det perspektivet. Men mycket litet anser nog politiker i gemen ännu.

 42. Staffan Lindström

  37 Man ska INTE vara glad över 25C i Biarritz i februari….Vad sägs om 96% foehneffekt norr om Pyreneerna …..? Hittade tom 27C på weatheronline de senaste 10 åren….

 43. Fredrik S

  Staffan Lindström #42

  Framöver kommer de rapportera att det är obehagligt skönt när det är fint väder.

 44. Jag tror att vi på KU har skrivit om, och varnat för, den tyska klimatpolitiken i 10-15 år. Den stor boven är Angela Merkel och hennes rådgivare Joachim Schellnhuber. Att hennes otaliga vindkraftsprojekt och sedan nedläggningar av kärnkraften har visat sig vara precis den katastrof som var väntad.

  Visst visste dom. Under denna långa period så har det funnits varnande röster i Tyskland, från höger till vänster, om detta. Men den gröna totalitära ideologin tycks vara lika lockande för högern som för vänstern. Precis som här i Sverige.

 45. #Daniel Wiklund 37#

  Philippe Verdier berättade i sin bok Climat Investigation att inför COP-21 i Paris 2015 kallades Frankrikes alla TV-väderpresentatörer till ett möte med President Hollande, där de instruerades om hur väder alltid skulle beskrivas på ett sådant sätt att klimatavregleringen framhölls, helst indirekt. Nu dök inte presidenten själv upp på grund av terroristattacken i Nice, men mötet hölls och väderpresentatörerna fick stränga förhållningsorder.

  Så är det fortfarande. Under 2022 var sommaren ovanligt torr och hösten mild ända tills en köldknäpp i november-december. Halva sändningstiden på radio och TV ägnades åt att beskriva klimatkatastrofen. Och jag ska erkänna att i slutet av oktober var det så varmt i Bordeauxtrakten att mitt bygglag var tvungna att efter arbetsdagens slut sätta oss på bybarens uteterrass och dricka kall öl. Tänk vad vi led!

  Idag är det 15° i Normandie, halvsoligt och svag vind.

 46. Ivar Andersson

  Lars Kamel
  Defekta vindturbiner är problemet idag. Inte tornkonstruktionen.
  ”Defekta komponenter (vindturbiner) rev upp ett hål i kassan på 472 miljoner euro i Siemens Gamesas kvartalsresultat för december.”
  https://www.energinyheter.se/20230315/28767/darfor-ber-vindkraftsindustrin-om-mer-allmosor

 47. eriksbo

  Såg att fransmännen skapat ett politiskt begrepp av det hela : ecologisme. Det är nyttig nyskapelse : det är fråga om en politisk och ideologisk rörelse, d v s en ”ism” som andra ismer : kommunism, facism, liberalism, socialism m fl. ”Ekologist” och ”ekologism” kunde vara begrepp som gör det lättare att ordna in aktiviteterna i t ex Tyskland på den politiska kartan. IPCC:s Summary for Policy Makers och Paris -överenskommelsen har ungefär samma roll som det kommunistiska manifestet. Guterres kunde stå för Karl Marx.

 48. TorbjörnR

  En helt fantastisk redogörelse för den enorma omfördelning av pengar från folket till eliten. Läs och sprid.

  Det tragiska är ju att vänstern och miljörörelsen som kämpar ”för klimatet” tror ju att agendan är socialistiskt och ska ge ”klimaträttvisa”

  https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.masterresource.org%2Fgoreham-steve%2Fgreen-energy-greatest-wealth-transfer-rich-history%2F%3Ffbclid%3DIwAR15DXTmWwyW5QhZ1EWIkxJtHF_AdFNEoUwPXecsyElgtOX_t80xYj10RNk&h=AT3i4TQKzEX8KIezKgIruhs1tqSfwoTKiz8j8PlQ0_6F6VsJVzfne7Fd0vly7hTofS0bku7Ql4NAsE3OpcU6EA7nS35vhj9pUNDZmDl726rEWAPU3legN7ByEXI5Q1NXoDgUmFDS0tx06MQ&s=1

 49. Staffan Lindström

  45
  Lars Mellblom

  Terroristattacken i Nice var 14 juli 2016. Parisattackerna var november 2015! Flickvännen och udt. kom till Nice 7 maj 2017 kvällen Macron blev vald 1:a gången…

 50. #Staffan Lindström 49#

  Tack! Minns fel, mea culpa.

 51. #eriksbo 47#

  Det stämmer, och den förordar ”l’écologie punitive”.

 52. Fredrik S

  Lars Mellblom,

  I Frankrike verkar ju den gröna fundamentalismen vara på väg få, med hjälp av staten, skena iväg ordentligt inom många områden. Stödet finns väl mest i storstäderna som du beskrivit.

  Men hur ser oppositionen ut mot detta, hur mycket tål befolkning i Paris?

  De flesta torde väl se vad kostnaderna är och kommer bli?

 53. Slabadang

  Yeeeees Jippi!
  De hollämfdla bönderna med genuimt stöd av folket gav den gröna fascismen en välriktad antifascisrisk spark i ansiktet! BBB partiet sopade banan med WEF Rutte(n)s parti i regionalvalen. Fasen va skönt”! Yeeeees!

 54. #Fredrik S 52#

  Som du skriver, stödet för Macron och ekologismen finns till största delen i storstäderna. Det är här stödet för den fundamentalistiska ekologismen är som störst. De som bor där liknar de som bor på Söder i Stockholm, har höga inkomster och lider inte av den gröna politiken… ännu. De röstar för mer av detsamma. Det är dessa personer som innehar de flesta viktiga poster i landet, politiskt och ekonomiskt.

  Efter att ha bott 10 år i centrala Paris under 1970-och 80-talen när parisarna fortfarande var ganska normala, hade jag förra sommaren det tvivelaktiga nöjet att tillbringa nästan två veckor i Paris boende ett par hundra meter norr om Triumfbågen. Min gode vän och jag åt på restaurang två gånger om dagen. Restauranggästerna är nu odrägliga, övertygade om sin egen förträfflighet och betydelse. Skillnaden mellan dessa stadsbor och vi som bor på landet eller i småstäder och byar är himmelsvid. Vi är fortfarande normala. Macron och storstadsborna hyser ett djupt förakt för oss deplorables.

  Fransmännen utanför storstäderna är ursinniga, men från olika utgångspunkter. Det finns inget som samstämmighet förenar oss i frågan om en annan politik. Om det är något som förenar är det paradoxalt nog en önskan om mer statlig inblandning och subventioner. Det som verkligen leder till handling är när den egna privatekonomin blir allvarligt lidande.