FRANSK KLIMAT-OCH ENERGIPOLITIK

Segolene Royal

Foto av Ségolène Royal, en av de franska politiker som mest bidragit till att borra i sank det franska kärnkraftsprogrammet. På fotot pretenderar hon att vara Marianne, Frankrikes Moder Svea.

INLEDNING

Frankrike är EU:s mest inflytelserika land efter Tyskland och dess politik och ställningstagande påverkar Sverige i hög grad. Inte minst därför bör man följa vad som händer i landet.

Detta inlägg berör från en lekmans utgångspunkt fransk klimat-och energipolitik. Undertecknad har varit utlandssvensk sedan 1973, varav 42 år i Frankrike och har nära och många kontakter med vanligt folk runt om i landet, inte minst genom att driva ett  enmansbolag i byggbranschen.  Klimatet bedömer jag som helt normalt, medan klimatpolitiken däremot oroar mig stort och i ökande grad.

Vissa kommentatorer på KU hävdar att bloggen helt ska ägna sig åt vetenskapliga frågor och inte alls ta upp klimatpolitik.  Att tro att vetenskapliga och tekniska argument ska leda till bot och bättring bland våra beslutsfattare är mer än lovligt naivt, vilket klart och tydligt framgår här nedan i avsnittet om utfrågningarna i det franska parlamentet.

LITEN ORDLISTA

–  ARENH: Ett av EU (Läs Tyskland) påtvingat program där EDF tvingas sälja el till oberoende elleverantörer (vindkraftsproducenter) för 42 €/MWh när EDF:s produktionskostnader ligger på 50-60 €/MWh. Uttalas ungefär som ”reine”, drottning, vilket är hur YouTubes automatiska textprogram översätter ordet: https://www.edf.fr/entreprises/electricite-gaz/le-benefice-arenh

–  AREVA: Numera ORANO. Multinationellt bolag verksamt i kärnkraftsbranschen. Tidigare   FRAMATOM och COGEMA.  https://en.wikipedia.org/wiki/Orano

–  ASTRID: Advanced Sodium Technological Reactor.  Program för utvecklande av sådana reaktorer med start 2006. Nedlagt 2019.  https://en.wikipedia.org/wiki/ASTRID_(reactor)

–  EDF: Tidigare EDF-GDF. Statligt bolag som säljer elektricitet, tidigare också gas.

–  EPR: European pressurized reactor. Reaktortyp som byggs av en industrigrupp där EDF ingår.  Finns bl.a i Flamanville,Olkiluoto och Hinkley Point. Förkortas ibland på franska till REP. Henri Proglio, f.d VD för EDF säger att denna sorts reaktor är alltför komplicerad för att vara värda att satsa på.

https://en.wikipedia.org/wiki/EPR_(nuclear_reactor)

–  La transition énergétique : Fransmännens Energiewende.

–  NERSA: Internationellt konsortium för utveckling och byggande av breedreaktorer. Avvecklat år 2000.  https://en.wikipedia.org/wiki/Superph%C3%A9nix

Passoire thermique: Energisåll, dåligt isolerad bostad. Förbud att hyra ut sådana med början 2023 har klubbats.

–  Sabordage: Borra i sank. Eng: scuttling. Ett med rätta ofta använt ord för att beskriva franska politikers kärnkraftspolitik de senaste 30 åren.

  Superphenix: En nu nedlagd fungerande 1242 MW breedreaktor.  https://en.wikipedia.org/wiki/Superph%C3%A9nix

–  ZAD : Zone à défendre. Område att försvara. Land som illegalt okuperas av gröna och röda aktivister i avsikt att förhindra en ekonomisk aktivitet, t.ex en ny flygplats.

–  ZFE-m : Zones à faibles émissions mobilité. Område med låga utsläpp och låg rörelsefrihet. Inrättas i på sikt 67 storstäder. Endast de allra senaste bilmodellerna tillåts tillträde.

FRANCE NATION VERTE – EKOLOGISKT PLANSAMHÄLLE

Frankrikes premiärminister Élisabeth Borne presenterade den 21 oktober 2022 riktlinjerna för regeringens ekologiska planläggning av medborgarnas liv. Detaljerna kommer senare. Vid ett tidigare tillfälle sade hon, att alla, alla aspekter av folks leverne ska omfattas i syfte att planmässigt nå koldioxidmålen.

Jag citerar från regeringens hemsida:

”Ces chantiers s’articulent autour de six thématiques de la vie quotidienne (se déplacer, se loger, se nourrir, produire, consommer, préserver nos écosystèmes) et seront déployés sous la bannière « France nation verte”.

Dessa projekt kretsar kring sex teman i det dagliga livet (att förflytta sig, bo, äta, producera, konsumera, bevara våra ekosystem) och kommer att presenteras under titeln ”Frankrike grön nation”.

https://www.gouvernement.fr/actualite/la-methode-du-gouvernement-sur-la-planification-ecologique

Detta har skissats på tidigare och ingår delvis i existerande lagstiftning.

Lagtext från 2021: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924

I Frankrike föreslås allt oftare att vaccinpassen också ska omfatta passinnehavarens CO2-utsläpp. Det vanligaste förslaget är att alla medborgare ska få sig tilldelat ett visst antal kg CO2. När och hur diskuteras; en livstidsranson vid födseln, per år eller per månad. Tekniken att beräkna individers CO2-utsläpp finns redan kopplat till ett kreditkort. Förutsättningen är att alla transaktioner och betalningar sker med ett personligt betalkort.

https://klimatupplysningen.se/agenda-2030-mal-nummer-13-do/

Kanske har KU:s läsare sett att jag i kommentarer de senaste åren berättat att den franska statsradion sprider budskapet att ”klimatnödläget” endast kan lösas genom att det kapitalistiska systemet ersätts med grön planekonomi. Budskapet fortsätter att framföras, men ytterligare ett har tillkommit på senare tid. Nämligen att allmän fattigdom är eftersträvansvärd för medborgarnas lycka och för att rädda klimatet. ”Att leva fattigt innebär ett rikt liv”. Man kan avfärda budskapet med att journalistkåren är rödgrön sedan länge, men man ska ha i minnet att de franska statliga radio-och TV-kanalerna har politiska kommissarier som endast tillåter regeringens åsikter att komma till tals. Kom ihåg hur väderpresentatören Philippe Verdier, som 2015 publicerat boken Climat Investigation, vilken beskrev regeringen Hollandes ad hoc klimatpolitik, omgående avskedades med anledning av publikationen, trots att han uttryckligen anslöt sig till hypotesen om AGW. Vad som sänds på statliga franska media ska ses som ett uttryck för regeringens politik och dess planer för framtiden och inte avfärdas lättvindigt. Min tolkning är att regeringen insett att klimatpolitiken kommer att leda till dramatiska produktionsminskningar och därmed vidspridd fattigdom och förbereder folk för detta. Naturligtvis kommer vissa grupper mer jämlika än andra inte att drabbas, politiker, journalister och artister.

Frankrikes regeringar har sedan länge låtit olika institutioner utarbeta planer på hur klimatmålen ska kunna uppnås. Jag skrev en kommentar på KU om detta 2019. För er som inte minns listan med åtgärder som föreslås, här en länk till kommentaren:

 https://klimatupplysningen.se/liberalers-grona-tokiga-drommar-autonoma-forarlosa-bussar-pa-lidingo/#comment-361443

KÄRNKRAFTEN I FRANKRIKE

När det på 1950-talet beslöts att engagera staten i ett civilt kärnkraftsprogram var det gaullisterna och kommunisterna som gemensamt röstade igenom det. Riktlinjerna för EDF var då att förse hela landet, inklusive franska territorier jorden runt, med pålitlig och billig elektricitet till samma pris över allt.  Det hade vi till omkring år 2000. Nu är ordern till EDF att elproduktionen ska underställas klimat-och miljöpolitiken utan andra hänsyn.

Det är inte lätt att få en klar bild av hur den aktuella franska kärnkraftspolitik ser ut. Problemet är att finna ut vad som är regeringens avsiktsförklaringar eller verkliga klubbade beslut. Det är svårt att hitta källorna. Lagtexter gäller endast om de publicerats i le Journal Officiel. För att verkligen veta vad som är lag och vad som är förslag måste man läsa tusentals sidor i le Journal Officiel, och dessutom kunna tolka den snåriga juridiska texten. Se länken ovan med min rubrik:

Lagtext från 2021.

Säkert är att det beslutats (2015?) att kärnkraftselens andel av den totala franska elproduktionen ska minskas från över 75% till 50%, samt att ett antal fungerande kommersiella reaktorer ska avvecklas (28 st ?). Dessa beslut gäller i skrivande stund. Två kommersiella reaktorer har redan avvecklats i Fessenheim. Regeringen har proklamerat att 6 EPR-reaktorer (European pressurized reactor) ska byggas, men inga bindande beslut har fattats. Det har diskuterats att EPR-reaktorerna ska finansieras med vissa pensionsfonders kapital. Antikärnkraftsrörelsen ångar av ilska.

I Sverige ordas mycket om att återstarta reaktorer. Detsamma gäller i Frankrike om de två reaktorerna i Fessenheim. F.d EDF-VD:n Jean-Bernard Lévy, som är trovärdig, sade nyligen om detta: ”För ett år sedan hade det tagit ett år och en miljard € ett återstarta reaktorerna. Idag tar det två år och kostar två miljarder €.”

Som bekant är många franska reaktorer ur drift p.g.a korrosionsskador. Det har påståtts att orsaken var italienska rör av fel legering. Så är inte fallet. Det är svetsfogarna som korroderar. Problemet gäller endast de modernaste reaktorerna (1200 och 1300 MW). De äldsta reaktorerna (900 MW) har inga korrosionsskador. Anledningen till att skadorna inte reparerats omgående är att EDF har anpassat antalet tekniker till ett kärnkraftsprogram som är under avveckling, samt de stränga arbetsrutiner och karantänsregler som beordrades med anledning av Covid-19, vilket orsakade kraftiga förseningar av planerat underhåll som också måste utföras.

I början av 2023 är omkring 20 av 56 reaktorer ur drift.

För den som är intresserad av hur det franska kärnkraftsprogrammet, i synnerhet hur breedreaktorn Superphenix, saboterats av gröna och röda politiker ända sedan 1980-talet, publicerades nyligen i Contrepoints en informativ artikel som beskriver historiken och pekar ut de skyldiga politikerna. Tyvärr krävs god förståelse av franska språket för att kunna tillgodogöra sig innehållet. Googles översättning till svenska blir i det närmaste obegriplig, lite bättre blir det till engelska.

Artikelns titel lyder: ”Le sabordage de l’outil électronucléaire décrété par Matignon en juin 1992”; Hur medlet för kärnkraftsel borrades i sank av Matignon (regeringspalatset = premiärministern) i juni 1992. Vilket syftar på den socialistiska politikern Ségolène Royals administrativa förhalande av handläggningen av ärendet, som ledde till att driftsansökan måste göras om och till reaktorns nedläggning 1997 som följd.

De franska grönröda politikernas roll och taktik liknar väldigt mycket hur det gått till i Sverige, och lika skandalöst.

https://www.contrepoints.org/2022/09/25/439128-le-sabordage-de-loutil-electronucleaire-decrete-par-matignon-en-juin-1992

PARLAMENTSUTFRÅGNINGAR OM VARFÖR FRANKRIKE UPPHÖRT VARA El-SJÄLVFÖRSÖRJANDE

Detta avsnitt är enligt min mening inläggets viktigaste.

Det pågår en lång serie av parlamentsutfrågningar (Fr:Auditions, Eng:Hearings) med syfte att reda ut hur landet hamnat i en prekär elbristsituationen och vem som bär ansvaret. Man utfrågar de ministrar och statliga industrimän som fattade beslut, ofta långt tillbaka i tiden. Parlamentet (LCP) publicerar de många och långa utfrågningarna på YouTube. Kommissionens frågor är ofta skarpa men artiga. Vittnesmålen ges under ed.

Vad som klart framgår under utfrågningarna är att de energipolitiska besluten helt fattades på politiska-ideologiska grunder utan någon som helst hänsyn till den tekniska verkligheten och kostnader. Känns det igen?

Riksdagen borde tillsätta en kommission som likt den franska försöker fastställa vem som beslöt vad om svensk klimat-och energipolitik ända sedan Palmes dagar.

YouTube.  Sök på LCP auditions: https://www.youtube.com/results?search_query=LCP+auditions+%C3%A9nergie

Dominique Voynet, ledare 1984-2010 för EELV, Frankrikes största gröna parti, miljöminister 1997-2001, förklarar vid utfrågningen att hennes avsikt som minister inte var att ersätta varken kärnkraftsel med vindkraftsel, eller explosionsmotorfordon med EV. I stället skulle folk vänja sig att leva med en lägre levnadsstandard. Hela samhället skulle omdanas till en ekologisk livsstil. Detta säger hon i avsnittet som börjar vid 01:55:50 min och varar några minuter framåt.

Före Voynet var det den socialistiska miljöministern och presidentkandidat 2007, Ségolène Royal som arbetade på borrandet i sank av kärnkraftsprogrammet. Bl.a var hon ansvarig för nedläggningen av breedreaktorn Superphenix, vilken kontinuerligt levererat 1240 MW under 250 dagar till det franska elnätet med en tillgänglighet på hela 96 %, när 1997 beslutet togs att lägga ner reaktorn. SuperPhenix var ett fransk – tyskt – italienskt projekt med företagsnamnet NERSA.

Utfrågningen av Dominique Voynets: https://www.youtube.com/watch?v=5n6yPxvMN08

Henri Proglio, EDF:s VD 2009-2014, levererade svidande kritik av politikernas beslut om Frankrikes energiförsörjning och av Tysklands, som inom EU agerar helt i sitt eget intresse i energi-och industrifrågor. Han framhåller att EDF:s löner var alltför låga för att attrahera de bästa tekniker och ingenjörer, varför företaget hade brist på sådana. Proglio menar att EPR-reaktorer är alltför komplicerade för att vara värda att satsa på.

Utfrågningen av Henri Proglio:  https://www.youtube.com/watch?v=E1bFTTMGPuM

Utfrågningen av EDF:s VD 2014-2022, Jean-Bernard Lévy, är intressant. Han vittnar om politikernas huvudlösa beslut och noll hänsyn till realiteter.   https://www.youtube.com/watch?v=FzsWN9iNqKI

Denna korta video är också sevärd. Jean-Bernard Lévy, uttalade sig om den franska kärnkraftspolitiken på ett möte organiserat av en företagarförening. Han fick frågan om EDF hade brustit i sin planering. VD:n gav svar på tal med blicken vänd mot den ansvariga ministern. Jean-Bernard Lévy fortsatte med att nämna Emmanuel Macron utan att namnge honom, allt under den halvt förvånade, halvt tveksamma blicken av Agnès Pannier-Runacher, minister för energiomställning: ”Och varför har vi inte tillräckligt med tränade arbetslag? Eftersom vi har fått veta att kärnkraftsparken kommer att minska; förbered dig på att stänga anläggningar. Vi har redan stängt de två första. Det här är de texter som gäller när vi talar. Vi fick höra: Förbered dig på att stänga de kommande tolv. Vi, inom branschen, anställde inte folk för att bygga tolv kraftverk, vi anställde dem för att stänga tolv.”

Håll ett öga på Jean-Bernard Lévys vänstra långfinger när han refererar till olika politiker. På franska kallas det ”un doigt d’honneur”.

https://twitter.com/aurelien_veron/status/1564667968214237184?

DIVERSE FRANSK KLIMATPOLITIK

Det finns andra viktiga klimatrelaterade beslut som nog inte är kända i Sverige, vilka verkligen klubbats och med klimatet som föregivet motiv. Jag tänker på beslutet att 67 större städer har eller ska förbjuda tillträde för alla bilar utom de allra senaste modellerna, vilket kallas inrättande av en ZFE-m, område med låga utsläpp och låg rörelsefrihet. Det påverkar miljoner fransmän i medelklassen eller lägre medelklassen.  Förbudets förmenta syfte är att minska skadliga utsläpp av kväveoxid, koldioxid och partiklar, men den verkliga avsikten är att skapa ett ”gated community” utan fysiska hinder för innerstadsborna, Macrons kärnväljare. Redan nu med skyhöga lägenhetspriser är det uteslutet för vanligt folk att bo i innerstäderna, men det är möjligt att ta sig dit med bil, vilket nu ska stoppas. Tunnelbana och pendeltåg kan etniska fransmän inte använda. Risken för rån och överfall är för stor.

Länk till lagen om  ZFE-m:  https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046793415

Ett annat beslut som klubbats är att progressivt förbjuda uthyrning av bostäder vilka klassas som alltför energikonsumerande. Detta kommer att leda till stor bostadsbrist ganska snart. Fransmän, i varje fall de 2/3 som bor utanför storstäderna, investerar inte i pensionsfonder utan köper en eller ett par lägenheter i avsikt att hyra ut för att öka sina inkomster efter pensioneringen.

I många fall är det näst intill tekniskt omöjligt att renovera till godkänd energistandard, och hur som helst, alltför dyrt för de nuvarande ägarna, varför miljontals pensionärshushåll kommer att gå miste om hyresinkomsterna och kanske också om den uthyrda bostaden, samtidigt som svår bostadsbrist uppstår.

Det talas även om att expropriera dåligt isolerade bostäder där ägaren själv bor, om denne inte har råd att bekosta renoveringen. Staten avses bekosta renovationen efter expropriationen. Eftersom bostaden är dåligt isolerad och har lågt eller inget värde, blir exproprieringskostnaderna låga för staten. Därefter kan den f.d ägaren få hyra bostaden av staten… om han har råd. Ett sådant ingrepp kommer också att drabba miljontals fastighetsägare. Nästan alla franska hus byggda före 2000-talet omfattas. Bostäder byggda efter 1945 kan nog isoleras till ett rimligt pris, men inte de som uppförts dessförinnan. I de gamla hus som isoleras blir följden nästan alltid att mögel bildas.

Dock tror jag att om staten börjar systematiskt expropriera folks bostäder kommer vi som berörs att plocka fram våra nyslipade högafflar.

https://www.contrepoints.org/2023/03/01/451521-la-catastrophe-immobiliere-commence-a-prendre-forme#comments_container

Som inledningsvis nämnts, avses den ekologiska planeringen gälla ”alla aspekter av folks leverne”. Det finns många fler område som påverkas negativt av klimatpolitiken. Det blir för långt att ta upp i detta inlägg, men jag kan kort nämna ett par företeelser som jag tycker är intressanta exempel på de grönas helomsvängning i naturvårdsfrågor som i många år tidigare engagerat dem. Förstörelsen av gamla häckar och träd för flisproduktion till bränsle och hävdandet av alpina blomsterängar.

Sist och inte minst jordbrukspolitiken.  Den leds numera av klimathänsyn och syftar till kreaturslöst ekologiskt jordbruk, d.v.s utan konst-eller stallgödsel och växtskyddsmedel!  En absolut omöjlighet.

För er som fortfarande ser positivt på ekologiskt jordbruk, titta noga på fotona i länkarna nedan och fundera på hur mycket gröda som kan skördas på de ekologiska åkrarna och håll i minnet att de på fotona trots allt gödslats med stallgödsel. I framtiden utan kreatur blir det ingen stallgödsel.

Genom att peka på fotot med musen kommer bildrubriken upp. Därefter klicka på fotot så förstoras det. Bildtexten finns under fotot.

https://www.fotosidan.se/gallery/view.htm?ID=379373

https://www.fotosidan.se/gallery/view.htm?ID=357691

Lars Mellblom

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Tillägg till inläggets ordlista.

  – Aurélien Barrau: Apostel. Frankrikes Greta. Professor i astrofysik vid universitetet i Grenoble. Favorit i TV-sofforna. Förordar en grön diktatur och negativ tillväxt. Tidigare mest klädd i en fotsid vit vid tunika. Google har nyligen tagit bort alla bilder av honom i denna klädsel.
  https://www.youtube.com/watch?v=CEYf6aCuVeo&t=1s

  – Dérèglement climatique: Klimatavregleringen. Kallas på senare tid det som tidigare hette ”réchauffement climatique”, klimatuppvärmningen. Ordvalet har inte kommit till av en slump. Avreglering av ekonomin, tänk Thatcher och Reagan, har starkt negativ klang i franska öron. En allusion likt (klimat)förnekare.

  – La France périphérique: Uttryck skapat av geografen och demografen Christophe Guilluy som 2015 skrivit en bok med samma namn. Fransmän boende utanför storstäderna och dess förorter, mer än 60% av befolkningen. Motsvarar Hillary Clintons ”deplorables”. Boken ett måste att läsa för att förstå motsättningarna i dagens Frankrike mellan storstadsborna och resten av folket.

 2. Magma

  Ett stort tack till Lars för en intressant reflektion över den europeiska politikens irrfärder …
  Du har absolut rätt i att det inte räcker med att hänvisa till vetenskapen – framförallt inte eftersom även de klimathotsreligiösa påstår sig ägna sig åt vetenskap – det resulterar enbart i en förvirrad allmänhet.
  Det jag säger är naturligtvis inte detsamma som att vi skall hemfalla till irrläror på samma sätt som de religiösa, men det som möjligen kan få Svensson att vakna är när det klargörs att klimatgrön politik betyder fattigdom, såväl ekonomisk som andlig …
  Den rödgröna röran, den nya Stalinismen – egen makt utan empati för allmogen …

 3. Staffan Lindström

  Lars mänskligheten har för länge sedan fintat bort sig själv…
  Igår torsdag
  Explosion i Hässelby, Stockholm. I SVT:s Morgonstudion först angivet som liggande i södra Stockholm , 2 timmar senare rättat till korrekta västra Stockholm… Vilket inte hindrade att en kvinna rapporterade för Expressen, sett och hört inatt sa ”Hässelby, norr om Stockholm” …suck…
  Proglio mumlade mycket i armvecken, Jean-Bernard Levy klart bättre artikulation…

 4. Staffan Lindström

  Sarkozy vittnade igår, 16 mars 2023 lades ut vid 22:00-tiden…

 5. #Staffan Lindström 3#

  ”Proglio mumlade mycket i armvecken…” Det stämmer, men han säger viktiga saker.

 6. Anders

  Lars, tack för oerhört upplysande resumé av den franska rödgröna revolutionen! Särskilt för fotografiska påminnelsen om vikten av ett rationellt jordbruk med konstgödsel.

 7. UWB

  Tack Lars, du brukar ofta berätta om vad som händer i Frankrike. Icke att förglömma, i går tvingade Macron igenom pensionsreformen – hur länge kommer folket att acceptera det som händer.

  I Holland fick det nystartade ”bondepartiet” 20 % av rösterna, det kanske kommer att vända, eliten är trots allt i minoritet.

 8. Ann Löfving-Henriksson

  Lars M., det här var mäktigt!
  Det kommer att ta tid att smälta och jag hoppas innerligt att Du fortsätter att hålla oss informerade.
  Tillståndet och utvecklingen i Frankrike får nog inte den uppmärksamhet den borde få i svensk media. Möjligen beror det på att alltför få här i landet har tagit till sig språket och att de som behärskar det inte riktigt ligger åt det teknisk-naturvetenskapliga hållet.
  Och om man vänder på det, hur mycket av solkungens uppfattning om sig själv och världen finns kvar i mentaliteten hos de som styr och ställer?

 9. Ivar Andersson

  Ett stort tack till Lars.
  Vilket EU-land blir det första DDR-2 landet?
  Tomma butiker och cykeltransporter för allmänheten och gräddfil för eliten.

 10. Håkan Bergman

  Hur kan det vara möjligt att man har en sån här gummiparagraf i författningen som Frankrike har. Man blir mörkrädd bara av att se arrogansen.
  https://www.youtube.com/watch?v=FciaIltg1Fo

 11. Magnus Lind

  Stort tack!

  Trots att jag länge följt energifrågan var det mesta nytt för mig. Nu har jag även fått en förklaring på varför så stor del av kärnkraften står stilla, vilket jag har haft svårt att förstå.

  Med förtvivlan har jag bevittnat Tysklands energiförstöring (som påverkar hela Europa), nu inser jag att Frankrike är på väg åt samma håll. Det skrämmer mig. Framför allt då denna förstörelse inte kan återställas med en quick fix när vi väl står där.

 12. Lars Kamél

  Naturligtvis räcker det inte med vetenskapliga argument för att råda bot på klimathysterin, eftersom de klimathotsreligiösa envist förnekar fakta och vetenskap. Samt sprider lögner för att försöka få alla andra att också förneka fakta och vetenskap.
  Vi ser ofta medierapporter om att fransmän är ute på gatorna och demonstrerar och protesterar. Är det möjligt/troligt att de kommer att göra det också när följderna av vettlös klimat- och energipolitik blir uppenbara? Exempelvis genom att alla blir fattigare? Den som lever i överflöd nu klarar av att bli fattigare, men inte den som redan har det knapert.

 13. Sören G

  För ett par år sedan hörde vi talas om ”de gula västarna”. Var det inte bränslepriserna som de demonstrerade emot?

 14. mattias

  Angående politik och vetenskap. Om nu Tyskland och Frankrike avvecklar sin kärnkraft går man ju emot IPCCs rekommendationer. Och koldioxidutsläppen ökar i EU eftersom nedlagd kärnkraft ersätts med kol.

 15. Hans H

  Epoch Times kommer om några veckor att ha en artikel av Jan Blomgren om tillståndet i fransk kärnkraft

  Blir intressant att se om andra media hakar på till slut!

 16. Staffan Lindström

  Man kan INTE ännu boka sin påskresa…med klimatvänligt tåg… Har tydligen varit så i Sverige 2021 och framåt… Trafikverket får skulden just nu i Sveriges Riksdag…. Monumental inkompetens eller medveten styrning?? Vi kanske ska vänja oss av att resa överhuvudtaget…?

 17. Håkan Bergman

  Staffan L. #16
  Eller så enkelt som att tåg och paketresor till påskfirandet är en anomali idag. Tågoperatörerna har inte mycket överkapacitet för såna här plötsliga toppar idag och få lär köpa enbart en resa till skidorten, det är vinter där uppe, allt måste knytas ihop till ett paket och då lär bussen vara oslagbar.
  Var en insändare i DN häromdan där författaren krävde att flyget till London skulle beskattas så att det blev lika dyrt som tåget till London, flyg 1000:- och tåg 4000:-. Tåg till London, från Stockholm, damen bor på Södermalm, tar minst 22 timmar med ett antal byten och det är nog rimligt att prisskillnaden väl speglar skillnaden i resursanvändning för respektive ressätt.

 18. Fredrik S

  Tack Lars för lägesbeskrivningen från kontinenten. Rapporteringen från Frankrike lämnar en del i övrigt att önska från msm av någon anledning.

  Håller med om hänvisning till klimatpolitik för att påverka våra beslutsfattare.

  Beträffande dessa så har EU-parlamentet röstat igenom ett förslag till krav på solceller på taken.

  ”Till 2028 ska alla nya byggnader, med teknisk och ekonomisk förutsättning, vara utrustade med solceller. Från och med 2032 gäller detsamma för bostadshus som genomgår en större renovering”

  Konsekvensanalysen är väl någon brainstorming på ett möte. Men NGO’erna inom solbranschen lyser.

  https://www.energinyheter.se/20230316/28778/nya-eu-regler-krav-pa-solpaneler-pa-taken

 19. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Klimatnojan är en cancer, som sprider sig över allt. Ingen slipper undan. Det hjälper inte hur mycket vetenskap och fakta KU debatterar. Frågan är helt politisk och ideologisk.

  Alarmisterna är nationslösa med gemensam religion, tron att mer koldioxid från mänsklig verksamhet skulle farligt värma atmosfären. De nästlar sig in överallt: parlament, regeringar, myndigheter, regioner, kommuner, styrelser etc.

  För detta utnyttjar de demokratin men ser den liksom Erdogan som en spårvagn som leder till önskad punkt. Demokratins och liberalismens svaghet är att motståndslöst försvara rätten att hävda och driva sådan politik.

  Mot SD:s överdrivna nationalism och Sverige-hyllande står en fanatism, vars föregivet goda syften ursäktar totalitär och skadlig politik. Genom sin klimatpolitik öppnar borgerliga regeringar bakdörren för ren planekonomi.

  Detta borde både KR:s plattform KU kraftfullt bemöta och inte förlora sig i detaljdiskussioner, som delvis underblåser alarmismen.

  Frankrike är sedan ett halvt sekel mitt favoritland, men jag oroar mig allt mer. Många franska vänner oroar sig också. Industri, lantbruk och turism hotas. I förlängningen hotas hela den fria världens försörjning.

 20. Björn

  Verkligt ambitiöst reportage! Ett skräckscenario som taget ur en futuristisk historia om mänsklig underkastelse i en både intellektuellt och fysiskt förslavande zombitillvaro.

 21. #UWB 7#

  ”…hur länge kommer folket att acceptera det som händer.” Se min kommentar 54 i förra inlägget. Vi i opposition är splittrade i vår uppfattning om vad som är fel. Privatekonomien för deplorables är den springande punkten.

  https://klimatupplysningen.se/klimatpolitiskt-vansinne-i-tyskland/#comment-435604

 22. #Ann Löfving-Henriksson 8#

  Tack för den uppskattande kommentaren!

  ”…hur mycket av solkungens uppfattning om sig själv och världen finns kvar i mentaliteten hos de som styr och ställer?” Minst 100% skulle jag säga. Under nästan två veckor förra året frotterade jag mig med pariseliten i dyra restauranger. Det är värre än vi trodde, som det brukar heta.

 23. #Håkan Bergman 10#

  Fransmännens motstånd till att höja pensionsåldern till 64 år är långt större än motståndet till klimatpolitiken och engagerar brett.

 24. #Lars Kamél 12#

  Som jag sagt i tidigare kommentarer. Den springande punkten gällande folk i allmänhets protester är hur deras privatekonomi berörs. Att omöjliggöra vanligt folks bilinnehav skulle kunna utgöra en orsak till uppror, eller att expropriera bostäder som anses alltför dåligt isolerade. Vi boende på landet lever i allmänhet skuldfritt även så i fråga om bolån.

 25. #Sören G 13#

  Så var det. Skatten på bränsle skulle höjas kontinuernigt så att för väldigt många skulle den redan ansträngda privatekonomien inte gå ihop längre.

  Vi Gula Västar: https://www.fotosidan.se/gallery/viewpic/383336/3683860.htm

 26. #Tege Tornvall 19#

  ”Alarmisterna är nationslösa med gemensam religion, tron att mer koldioxid från mänsklig verksamhet skulle farligt värma atmosfären.”

  Det gäller enbart de nyttiga idioterna. De ledande alarmisterna struntar i klimatet, men ser det som ett verktyg för att skapa ett grönt plansamhälle där de själva utgör nomenklaturan.

 27. Staffan Lindström

  Man hann med 2(!) tidigare presidenter igår, Sarkozy på förmiddagen… och Hollande på eftermiddagen….Lades ut 12:30-tiden idag….300 visningar … Är rätt träig till skillnad från Sarkozys mer livfulla framträdande…

 28. Fredrik S

  Lars Mellblom #26

  Hur ser det ut på bilfronten angående bränslepriser och beskattning nu i Frankrike?

  Har myndigheterna lagt frågan på is för tillfället?

 29. Lars M #24,

  Tack för ett informativt och utmärkt inlägg om tillståndet i Frankrike.

  ”Den springande punkten gällande folk i allmänhets protester är hur deras privatekonomi berörs.”

  Men de kan väl äta bakelser? 🙂

  Fransmännen är ju bra på att göra uppror och protestera, men det verkar ju inte hjälpa. Eliten kör över ”the deplorables” ändå.

  Hur ser det ut med media utanför den statliga televisionen. Diskuteras klimat och energi där?

  Här i Sverige verkar våra politiker mest vara rädda för att få SVT på sig. Inte så mycket om folk drar ut på gator och torg för att protestera. Eller om de blir allt fattigare.

 30. Brutus

  Tack för en mycket intressant lägesbeskrivning. 1968 var det på gång med en revolt. Det var väl de Gaulle, som lyckades avstyra det hela. Av skildringen (formidable et tres inte´rressant) får man intrycket att la petit Louise snart kommer att dammas av. Macron et consortes, självgoda och arroganta, är de verkliga ”deplorables”.

 31. Fredrik S

  Ja, det var ett utmärkt inlägg som väcker tankar och hoppas många läser det.

  Eftersom vi oftast ensidigt blir matade med info som ofta anges som sanning och det positiva är diskussioner viktiga så alla sidor kommer fram. Först då hamnar man ju i mer realistiska nivåer.

  Frankrike är ett väldigt intressant och viktigt land men det mesta vi får läsa handlar ju om resor och mat.

  Minns när vi i skolan när vi diskuterade dåvarande president Valéry Giscard d’Estaing som en riktigt statsman som lyssnade på folket.

  Sedan verkar det som det gått tillbaka?

 32. Håkan Bergman

  Apropå ekologisk odling, stod i DN i veckan att flera odlare har återgått till ”traditionell” odling pga minskad efterfrågan. Om det gått så långt måste minskningen ha pågått en längre tid så varför dyker det upp först nu? Budgettider, tiggas bidrag? Men intressant ändå att dom nya tiderna börjat bita på medelklassens privatekonomi, säkert en nyttig upplevelse för dom i så fall, men vänta bara det kommer att bli värre. Jag har en bestämd känsla av att det kommer att bli kollosalt nyttigt innan vi tagit oss ur det här träsket.
  Apropå obligatorisk installation av solpaneler i samband med större renoveringar, kommer man undan om man kan visa på att tornseglarna under våra tak kan bli störda? Jag har svårt att tro att man kan göra som man gör med grodorna i Mariestad, ja inte han oljeshejken alltså, fånga in dom och flytta dom till en nyanlagd damm, har man flugit hela vägen från södra Afrika för att häcka under just våra tak lär man inte nöja sig med nåt annat än just det.

 33. UWB

  #21 Lars

  Jag tycker du skriver något viktigt här:

  Om det är något som förenar är det paradoxalt nog en önskan om mer statlig inblandning och subventioner. Det som verkligen leder till handling är när den egna privatekonomin blir allvarligt lidande.

  På något sätt är det samma sak i Sverige. Som uppvuxen under 60 och 70 talet var det ett väl utbyggt skyddsnät som skyddade en. Blev man av med jobbet eller blev sjuk fick man ersättning, man fick AMS så man kunde stämpla vidare etc. Det tyckte nog en del var bra, men skapade även en viss passivitet, då man som person egentligen inte behövde anstränga sig.

  Många i Sverige är besvikna på den borgerliga (eller kan man kalla den borgerlig) Regeringen som vi har sedan ett antal månader tillbaka. Tyvärr har kvartalstänket fått plats i politiken också, det finns en liten förståelse för att verklig förändring tar tid och måste planeras. Det är inte bara att kasta sig iväg i en annan riktning. Men folket börjar bli rädda, ställs det krav på oss, måste vi göra en handling, riskerar vi att få det sämre etc., och därmed går man över till den andra sidan (som att de har någon mirakellösning – de har i så fall varit väldigt bra på att dölja den de senaste åtta åren).

  Jag har tagit upp det tidigare, men det måste sägas igen. Som arbetandes i industrin gör man hela tiden konsekvensanalyser, varför görs det inte i politiken. Man måste lyfta sig ovanför samtiden och se i vilken riktning som man ska gå i, vad det blir för konsekvenser om man gör det och vad man får efteråt och sedan jämföra olika alternativ för att vara säker på att man gör det rätta valet.

  Men många är bara ute efter de enkla lösningarna, det finns ETT problem och det är koldioxiden och det problemet löser vi på ETT sätt, sedan om riktningen är rätt och om man de facto uppnår det man är ute efter verkar vara sekundärt eller inte viktigt över huvud taget.

 34. Fredrik S

  Håkan Bergman #32

  Fortsätter på det ekologiska och vidare till vegansk mat vilken enligt förespråkare helst ska vara ekologiskt odlad.

  Idag kan man läsa, TT vad annars, om branschorganisationen Kost och Näring’s nya kostråd där tidigare avrådan om vegansk mat till små barn tagits bort. Man anser att det finns bra näringstillskott att ge barnen för det som maten brister i.

  Istället för att rekommendera mat som kräver kosttillskott till små barn borde de kanske rekommendera mat som innehåller vad barnen behöver och att den är vällagad?

  Fast i slutändan handlar ju detta om man går till grunden om klimatet och Bambi.

 35. #Fredrik S 28 och 31#

  Dieseln kostar nu omkring 1,85 € på snabbköpens mackar och lite över 2 € längs med motorvägarna. Bensinen är något lite dyrare. Det som drev de Gula Västarna var att bensin och diesel skulle höjas med jämna mellanrum tills efterfrågan upphörde. Det är ganska tyst om bränslepriserna just nu.

  Väldigt få fransmän hämtar information från alternativa eller utländska nyhetskällor. I franska hem står TVn alltid på, oftast med en av de statliga kanalerna öppen. Så var det redan på 1970-talet. Information hämtad från Internet misstros och MSM varnar för att söka information där. Folk lyssnar och lyder. Det finns en TV-kanal som är lite som Fox var för 10-15 år sedan, C-News. Kanalen ägs av Vincent Bolloré, en rik konservativ industriman och mediamogul. Regeringen arbetar på att dra in koncernens sändningstillstånd. Anledningen är att hans media inte följt regeringens anvisningar om hur Covid-19 politiken skulle redovisas och att Zemmour fick komma till tals.

  Valéry-Giscard d’Estaing var en bra president på sin tid. Hans regering var den sista att presentera en balanserad budget.
  Hans efterträdar, Georges Pompidou, var dock ändå bättre. Tyvärr dog han alltför tidigt av cancer. Pompidou är bl.a känd för att ha fått ett vredesutbrott när en sekreterare lade fram en tjock bunt av nya lagförslag att signera. Presidenten slog ut med armarna och sade vad man skulle kunna översätta till ren svenska med: ”För helvete, sluta nu att jävlas med fransmännen! En sådan politiker kan man bara drömma om.
  Franska presidenter därefter har varit dåliga eller usla.

 36. TV-kanalen C-News tar ibland lite försiktigt upp de negativa aspekterna av klimatalarmismen. Se min kommentar 35.

  Av alternativa media har vi Contrepoints som nästan dagligen kritiserar klimatalarmismen. Det är en seriös nyhetsblogg som är väl värd att följa. Inläggen där skrivs av ett hundratal personer, oftast som gästinlägg. Därför varierar kvalitet och infallsvinklar, men där finns mycket matnyttigt om många olika ämne. Huvudredaktören och ledarskribenten kallar sig h16, ibland Hashtable. Han är väldigt skarpsynt och stilen är ironisk. Idag finns där en artikel om Greta Thunberg där man tar upp att hon vill göra slut på det kapitalistiska systemet för att stoppa klimatförändringen.
  ”Il s’agit d’abolir le capitalisme et de le remplacer par une économie écoplanifiée qui permettrait à l’État de déterminer chaque aspect de la vie et de décider ce que les individus peuvent ou ne peuvent pas faire.”
  Det handlar om att avskaffa kapitalismen och ersätta den med en ekoplanerad ekonomi som skulle tillåta staten att bestämma varje aspekt av livet och bestämma vad individer kan eller inte kan göra.

  Sen finns det ett antal nationalistiska nyhetsbloggar som Boulevard Voltaire, Valeurs Actuelles och La Lettre Patriote som sporadiskt publicerar artiklar kritiska till klimatalarmismen.

  https://www.contrepoints.org/

  https://www.contrepoints.org/2023/03/17/452476-comment-greta-thunberg-veut-stopper-le-changement-climatique

 37. Lars M #36, tack

  Etermedias utbud för en mer realistisk klimatpolitik och allmänpolitisk borgerlighet är alltså väldigt litet. I Sverige verkar vi bara ha rödgröna extremister som står för 99% av utbudet. (SVT 1 och 2, UR, TV4, SR). Allt i stor följsamhet till vänsterns budskap.

  För flera år sedan startade Axess magasin och TV. Men det är stört omöjligt att få in den kanalen i det reguljära basutbudet. Har man inte försökt eller har man bara misslyckats? (Jo, de har flera intressanta program som jag når via datorn). På samma sätt är det med Swebbtv, Riks och andra alternativ. För alla oss som sedan länge föredrar internet med utländska medier så finns egentligen inga begränsningar. Tidningar som kräver prenumeration läser jag inte. Punkt.

  Om inte politikerna tar fatt i denna centrala fråga om ett breddat åsiktsutbud så hamnar vi så småningom i en diktatur. Det demokratiska epitetet blir bara en chimär, ett skådespel för folket.

 38. Argus

  En lite OT kommentar.

  Fotot överst är inte bra, och Ségolène borde ej ha tillåtit att publicera det.
  Hon står bara där och lite slappt håller i *fanan*. Posen är utan *energi*.
  Det ska ju se ut som att nu visar jag vägen för massorna mot ett grönt utopia som frälser oss alla. Typ.

  Fanns ingen stylist/kommissarie tillstädes?

  Anmärkningsvärt att en dylik bild blivit publik.

 39. #Argus 38#

  Du är inte den ende som lagt märke till det. Till för några år sedan fanns den i många olika versioner på Google bilder. Nu finns den inte alls där vad jag kan se. Jag fick gå till Yandex för att hitta den version som illustrerar inlägget. Antagligen har Royal bett Google radera den eftersom många med rätta påpekat att hon gör sig löjlig, vilket vi redan visste innan bilderna av henne som Marianne publicerades.

 40. Håkan Bergman

  Argus #38
  Flaggan ser ut som en billig kopia från de här bilden.
  https://i.natgeofe.com/n/f4b0a25e-2883-4df3-8e15-674c89b332fd/iwo-jima-flag-raising-joe-rosenthal-world-war-two_3x4.jpg
  Första bilden såg ut så här, men skam den som ger sig.
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/First_Iwo_Jima_Flag_Raising.jpg
  Men resten av bilden är helt utan själ, nog hade man väl med bara en skaplig fläkt kunnat få särken att fladdra och damen kämpa mot vinden, det klarar ju t.o.m. tvreportrar idag.
  https://www.youtube.com/watch?v=ZyrRCx8-fZk

 41. tty

  #41

  En annan massmedial klassiker om ”klimatkrisen”. En journalist rapporterar som bäst om översvämning sittande i en kanot när två man kommer knallande förbi (fast de har faktiskt stövlar på sig):

  https://www.youtube.com/watch?v=cgm3_jzcNm4

 42. Själv har jag större tilltro till att fransk kärnkraft kommer att överleva och fortsatt utvecklas, än vad jag möjligen kan utläsa av Mellbloms mycket initierade beskrivning, utan kanske bestämd konklusion.
  • När Macron blev president 2017 lovade han att andelen kärnkraft i energimixen skulle reduceras till som angett 50% 2025. Ett år senare annonserades att Frankrike skulle avveckla 14(?) reaktorer till 2035, varav 6 st till 2030 (eftergift åt Agenda 2030?);
  • Senare ändrade han målet 50% till 2035 ist.f. 2025.
  • I febrauri 2022 deklarerade Macron i ’renässansen av fransk kärnindustri’ Frankrike istället skulle komplettera med 6 reaktorer av nya design och generation (angivet i inlägget) med möjlighet att utöka med ytterligare 8 sådana reaktorer.
  • Troligen svarar idag kärnkraften för 70% av elenergin i Frankrike. Det är trots protester från grön(?)maffian svårt att åstadkomma annat än aviserad utveckling i Frankrike.

  Själv bedömer jag att sedan 2017 det skett en total omvändning i energiinrikning framöver i ljuset av det misslyckade projektet Energiwende i Tyskland. Därstädes kommer nu de sista kärnkraftverken ännu i i drift att avvecklas, varav två är hälftenägda av Vattenfall, Brunsbüttel och Krümmel. Det skulle vara ett prov på grav politisk missbedömning, tror jag, att inte fullfölja ovanstående inriktning och äventyra fransk stabil energiproduktion, som kanske Macrons regering inte skulle kunna överleva i ljuset av de gigantiska protester som nu flödar över Frankrike efter diktatoriska beslut, enligt undantagsparagrafer i den franska konstitutionen, avseende förändring i pensionsålder.

 43. Håkan Bergman

  tty #41
  Eller den här.
  https://www.youtube.com/watch?v=fjfix5bcW3c

 44. Fredrik S

  tty, Håkan

  När vi nu är inne på det. Reporters kamp mot vinden och bortförklaring.

  https://www.youtube.com/watch?v=ZyrRCx8-fZk

 45. #Göran Åkesson 42″

  Det finns uppgifter både om att 14 och 28 reaktorer ska avvecklas. Jag har inte lyckats hitta texten i le Journal Officiel så jag vet inte vad lagen om detta verkligen säger. Som jag nämnde i mitt inlägg är det svårt att utan att ha sett den gällande lagtexten avgöra vad som är avsiktsförklaringar och vad som är lag. Säkert är att det inte finns någon lag eller avgörande beslut om att bygga nya reaktorer. Avsiktsförklaringar har inget värde förren de lagfästs.

  Förmodligen blir det någon slags kompromiss där de lagfästa nedläggningarna står fast och att ett litet antal nya reaktorer byggs. Därför blir det som Dominique Voynet säger vid förhöret med henne; att folk ska vänjas vid permanent mindre tillgång på energi och att den ska bli dyrare.

  Undertecknad har levt två år med utegångsförbud och andra intrång i den personliga friheten motiverade med Covid-19. Detta har stärkt mig i min pessemistiska uppfattning att stat och myndigheter är beredda att gå mycket långt för att tvinga på medborgarna sin vilja. I Sverige slapp ni utegångsförbud och är av tradition följsamma gentemot staten. Därför förstår jag svenskars inställning att myndigheter och politiker trots allt vill allas vårt bästa.

 46. Fredrik S

  Lars Mellblom #35

  Tack,

  Angående bilar så fick chefen för Stellantis (Peugeot mfl) lite uppmärksamhet här hemma när han före jul kritiserade EU’s stopp av förbränningsmotorer och kallade dem dogmatiska.

  Han var kritisk mot strategin hittills och sa att vi borde lösa energifrågan och laddstruktur först och påpekade att elbilar är för dyra för medelklassen och att det får konsekvenser.

  Är det någon diskussion om detta i fransk msm eller är det enbart batteribilar som gäller där också?

  Minns att du förut beskrivit att delar av eliten tycker att helst bara dem ska ha tillgång till bil.

 47. #Fredrik S 46#

  I fransk MSM, vilken jag mest följer på radio i jakttornet eller när jag kör bil, talas det inte speciellt mycket om EV. TV tittar jag endast på när jag bor på hotell. Inte heller där verkar det vara ett vanligt ämne. Däremot handlar alla bilannonser på radio och TV om EV, och som kuriositet, föraren är alltid mer eller mindre färgad och ofta kvinna.

  Bland alla de fransmän jag känner har en (1) ett EV. Nästan alla vi deplorables kör dieselbilar, ofta gamla sådana. Dessa är billiga i inköp och den lokala verkstaden fixar underhåll och reparationer för ett rimligt pris.

 48. Fredrik S #46,

  Nej, så klart skall inte plebsen ha tillgång till bil. Det blir väl som med WEF där alla flyger in med privata jet och där konferensavgifterna är skyhöga. Klimathycklarnas skara har en inkomst som ligger på åtminstone 10 gånger medelinkomsttagarens. Alla gröna förbud med el, uppvärmning, bilar, flyg, mat osv handlar om oss vanliga medborgare. Eliten är givetvis undantagen och kan betala för sig utan större problem.

  Själv tycker jag att det är OK att det finns människor som tjänar 10 ggr så mycket. Det otäcka är när eliten i riksdag och EU inför lagar och förbud för att tvinga oss till fattigdom.

 49. jax

  De dyker ju upp överallt nu, krönikorna som talar om att vi mår bättre om vi får det sämre ställt. T ex denna:

  https://www.aftonbladet.se/kultur/a/JQpArm/somar-al-naher-om-konsumtion-och-inre-omstallning

  Det finns många andra också. Som vanligt är det kultursidorna som dominerar.

 50. Fredrik S

  Ingemar Nordin #48

  ”Själv tycker jag att det är OK att det finns människor som tjänar 10 ggr så mycket. Det otäcka är när eliten i riksdag och EU inför lagar och förbud för att tvinga oss till fattigdom.”

  Ja, precis så, det tror jag att de flesta tycker.

  Men den gröna eliten hos makten växer ju tyvärr och finns över hela politiska spektrat.

  Senast uppvisat av moderaternas Christoffer Fjellner som angående förbränningsmotorernas framtid sa att han inte inte har några problem med att förbjuda människor att släppa ut koldioxid. Stockholm var ett koldioxidmässigt föredöme och han tyckte att alla borde flytta dit.

  Har han suttit i Bryssel levt gott för länge?

 51. Håkan Bergman

  Fredrik S #50
  Han kanske har druckit för mycket av en viss kolsyrad dryck?

 52. Lars-Eric Bjerke

  Lars Mellblom

  ”French reactor availability briefly reached 46 out of 56 reactors on Feb. 9…..”

  https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/electric-power/021723-edfs-new-ceo-confirms-2023-french-nuclear-output-target-despite-further-delays

 53. sailor

  tty #41

  Eller den här.
  Tucker Carlson calls out climate change ’experts’ and their predictions.

  https://www.youtube.com/watch?v=-Hw3yf1O9Zk

 54. Håkan Bergman

  L-B E #52
  Enligt https://transparency.entsoe.eu har Frankrike 61370 MW installerad kärnkraft idag och 19-20 producerade man 35758 MW, inte så imponerande, en kapacitetsfaktor på runt 58%, lite bättre än havsbaserad vindkraft dock stabilare, men långt ifrån ASEA-kokarna i Olkiluoto som ligger på en kapacitetsfaktor på 97-98%.

 55. Håkan Bergman

  #54 Skall naturligtvis vara till LEB.

 56. JonasW

  Tack för en bra artikel om Fransk ”klimatpolitik”.

  Blev dock lite fundersam över kommentaren
  ”Att tro att vetenskapliga och tekniska argument ska leda till bot och bättring bland våra beslutsfattare är mer än lovligt naivt”

  Det är alltså mer än lovligt naivt att tro att sakargument kan påverka någonting?
  Vad är då realistiskt att tro påverkar ? Att detta inlägg om fransk ”klimatpolitik” kommer att påverka beslutsfattare.

  Såvitt jag vet har ingen sagt ”att bloggen helt ska ägna sig åt vetenskapliga frågor och inte alls ta upp klimatpolitik.” Varför skriver du detta ? Vem påstår detta?

  I en infekterad debatt, som klimatfrågan är, så måste det finnas en saklig sida och en konfrontativ sida (politisk).

  Tycker det är tråkigt att KU tydligen anser att ”vetenskapliga och tekniska argument” är mer än lovligt naiva.

 57. Jonas W #56

  ”Tycker det är tråkigt att KU tydligen anser att ”vetenskapliga och tekniska argument” är mer än lovligt naiva.”

  Blandar du inte ihop KU med Lars nu? KU kör ofta med vetenskapliga och tekniska argument. Alla kanske inte gillar det av någon anledning. Om Lars (och kanske Tege) har en hemlig kungsväg till att ändra medias och politikernas klimatreligion så är vi förstås idel öra. Men hittills så har jag inte sett något sådant.

  Att säga tulipanaros är enkelt. Men det är lite knepigare att göra en sådan.

 58. #JonasW 56#

  KU anser inget i detta inlägg. Åsikterna som framförs är mina egna och ingen annans.

  Vad jag skriver om vetenskap versus politik är inte att klimatvetenskap är ointressant, men som medel för att påverka klimathotstroende beslutsfattare är det fullständigt verkningslöst. Lyssna gärna till vad Mme Voynet har att säga om saken. Nämligen att vetenskapliga, ekonomiska och tekniska argument inte påverkade hennes beslut som minister, vilka togs på politisk-ideologiska grunder.

  För inte så länge sedan gick sista(?) kommentaren i ett inlägg just ut på att KU endast skulle ägna sig åt klimatvetenskap, och det är inte den första med samma budskap.

  För några år sedan var det en medlem som till flera årsmöten lämnade in en motion om att utesluta klimatpolitiska inlägg.

 59. #Ingemar Nordin 57#

  Du hann före mig.

 60. TBL

  Klimatupplysningen verkar mer och mer likna en golfklubb. En klubb för inbördes beundrad.

  Vete fasiken, men vi måste röra på oss för att kunna förändra saker och ting. Inte bara sitta här kverulera…

 61. #Lars Mellblom 58#

  Här är den kommentar jag syftade på:

  https://klimatupplysningen.se/dagens-klimatbild-slaveri-och-barnarbete-bakom-den-grona-omstallningen/#comment-434925

 62. Gabriel Oxenstierna

  61

  Här är kommentaren verbatim:
  Peter Ålund
  ”Helt obegripligt.. den här sajten blir bara mer irrelevant med tiden. Sluta med politiken och fokusera på vetenskapen. Och sluta håna Greta, ad hominem visar bara att dina argument tryter”

  Lite lustigt att hans kommentar avser en av mina ganska få klimatpolitiska artiklar. Det mesta av de artiklar jag skriver åt KU är inom det klimatvetenskapliga gebitet, ambitionen är att göra en god vetenskapsjournalistisk och pedagogisk gärning.

  KU har fått mycket större andel klimatpolitiska artiklar nu, jämfört med för 5-10 år sedan. Personligen anser jag att vi borde ha en annan balans, med lite fler vetenskapliga artiklar än vad vi har idag. Jag tror det helt enkelt brister i antalet skribenter som vill bära den fanan.

 63. #Gabriel Oxenstierna 62#

  Då är frågan, vill vi försöka påverka klimatpolitiken eller vill vi belysa klimatvetenskapen. Som det har blivit på senare tid gör vi båda. Gott så!

 64. Tudor

  Lars Mellblom

  Du skriver att vaccinpassen föreslås omfatta passinnehavarens CO2-utsläpp och att alla medborgare föreslås få en ranson på ett visst antal kg. Har man diskuterat hur medborgare som förbrukat sin ranson skall hanteras? Skall de elimineras eller räcker det med fängelse?

 65. #Tudor 64#

  Jag har sett två varianter. Att tilldelningen så sakta klingar av, ungefär som när ett batteri blir svagare. Den andra är böter för de kg CO² som förbrukas över ransonen.

  Notera att det inte finns ett lagförslag om ransoneringen. Koldioxidransonering är något som diskuteras av debattörer och enstaka politiker.

 66. Lars Kamél

  Axess TV finns i Tele2:s TV-utbud, det som tidigare var Boxer.
  Om klimatvetenskapen hade fått råda, skulle inga klimatåtgärder alls planeras, utan klimatpolitiken skulle gå ut på att anpassa sig till vilka klimatförändringar som än sker.
  I västvärlden har klimathotsreligiösa aktivister sett till att klimatvetenskapen helt saknar betydelse i debatten och att alla vi som försöker peka på fakta och vetenskapens resultat anklagas för att förneka att klimat existerar.
  Då behöver vi påpeka, som Lomborg gör, att klimatåtgärder kostar massor av pengar och inte gör något mätbart för att förhindra klimatförändringar. Och den analysen gjord i de klimathotsreligiösas fantasivärld, där växthusgasutsläpp orsakar stora och katastrofala klimatförändringar.

 67. Tack för en riktigt intressant genomlysning av klimatdebattens konsekvenser i europa.

  Klimatdebatten, politiken och den gröna omställningen är idag hårt lindade i samma fläta – och det har ju, för varje år, blivit allt tydligare vad den offentliga klimatvetenskapens huvudsyfte är och det är redan akut oroväckande vad den gröna omställningen innebär för europas ekonomi och för våra alltmer gemensamma välfärdssystem.

  När nu våra stora pensionsfonder sitter med svartepetter i åldrande vindkraftindustrier och gröna stål och energiprojekt och subventioner och gratispengar forsar in i den gröna omställningen – så missas hela huvudpoängen dvs Hållbarhetspetspektivet.

  Hållbar utveckling är och har alltid varit avgörande och där har våran utveckling ofta missat målet Men den gröna omställningen rusar rakt in katastrofen vad gäller hållbarhet och nu måste alla krafter till för att stoppa vansinnet.

  Vindkraften är ju typexemplet på den gröna katastrofen – mängder av markanvändning, jättepåverkan på vattenvägar, enorm materialåtgång, ej återvinningsbart och kort livslängd – med bl a byte av rotorblad i halvtid.

  Motivet för vindkraft – rädda oss från klimathotet – där visar sig svårigheten med att påvisa molekylernas inbördes relationer och funktioner, atmosfärscirkulation, havsströmmar, solintensitet och alla andra utmärkt intressanta vetenskapsfält gällande klimat.
  Den offentliga klimatvetenskapen förnekar idag tidigare värmeperioder, havsströmmarnas betydelse för europas temperaturväxlingar under 1900 – talet och så vidare.

  Den offentliga klimatvetenskapen är idag helt resistent mot reflektiv och kausal vetenskap inom dom olika parametrarna som ger oss vårat klimat.

  Den offentliga klimatdebatten definierar idag 1800 -talets iskyla som det normala och önskvärda – och tror sig t o m kunna detaljstyra våran globala temperatur.

  Klimatvetenskapen har lämnat vetenskaplig frihet och uppgått i klimatpolitik – just därför behöver också klimatupplysningen genomgå förändringen till att publicera klimatpolitiska aspekter, det är mycket viktigt.

  – Kombatanterna har lämnat skyttegravarna och står nu mitt på slagfältet i fullt dagsljus, koncencus möter emperi..,

 68. #Magnus blomgren 67#

  ”Den offentliga klimatvetenskapen är idag helt resistent mot reflektiv och kausal vetenskap inom dom olika parametrarna som ger oss vårat klimat.”

  Naturligtvis, de ledande ideologerna för klimatalarmismen har som mål en grön planekonomi. Då blir relevanta argument irelelevanta.

  Emperi och observations är vad undertecknad grundar sina åsikter på, men det duger inte som argument för de som är klimatarmistiska idioter, än mindre för de som är ideologer.

  Jag har lyssnat på två mer parlamentsutskottsförhör av f.d miljö-och energiministrar. Båda konfirmerar att den politiska agendan trumfade realiteterna och att för att uppnå netzeromålen var ” sobriété énergétique”, energifattigdom, vägen för att nå målen.

  ”La sobriété énergétique est la diminution des consommations d’énergie par des changements de modes de vie et des transformations sociales. Ce concept politique se traduit notamment par la limitation, à un niveau suffisant, des biens et services, produits et consommés.”

  = Energinykterhet är att minska energiförbrukningen genom livsstilsförändringar och sociala förändringar. Detta politiska koncept återspeglas i synnerhet av begränsningen, till en tillräcklig nivå, av varor och tjänster, producerade och konsumerade.