petersberg

Det blir spännande senare

Återigen, inga framsteg på ”Petersberg dialogen i Berlin” om klimatförändringarna.  Detta beror främst på den nuvarande situationen i USA sägs det. Under tre dagar har diplomater från hela världen deltagit i Berlin för att diskutera framtiden för internationellt klimatskydd.  Vad kom då ut från dialogen?  Det ärliga svaret är: Ingenting.  Och inget kommer heller att   →