Den vilda jakten på förnekare

Pierre Gosselin, som driver bloggen NoTricksZone, gjorde mig uppmärksam på att man i Tyskland påbörjat någon slags häxjakt på klimatskeptiska forskare. Ett antal tyska parlamentariker kräver nu att den tyska regeringen ska ta aktivt avstånd från oliktänkande i klimatfrågan. En anledning till skeptikerjakten är förmodligen EIKE-konferensen i december, där bl.a. många AGW:ares hatobjekt Fred Singer väntas delta.
Pierre Gosselin har översatt till engelska den fråga som lämnats in till den tyska regeringen, och jag översätter i min tur delar av den till svenska.
***
Från Parlamentarikerna: Dr. Hermann Ott, Bärbel Höhn, Hans Josef Fell, Sylvia Kotting-Uhl, Oliver Kriseher, Undine Kurth (Quedlinburg), Nicole Maisch, Dorothea Steiner och partiet BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (ALLIANS 90 / DE GRÖNA)
Ämne: Förnekare av klimatförändring i koalitionsregeringen
Så kallade ”klimatförändringsskeptiker” eller ”klimatförändringsförnekare” har under många år förekommit inom den amerikanska politiken. Deras inflytande på USA:s politik är inte oväsentligt. De stöds och sponsras huvudsakligen av företag inom den fossila industrin, som Exxon (Esso) och Koch Industries. Nu verkar det som att deras inflytande ökar i Tyskland och i Europa. Under de gångna veckorna har flera olika pressmeddelanden och andra rapporter om att CDU och FDP erbjudit vissa klimatförändringsförnekare tillgång till ett diskussionsforum figurerat i Financial Times Deutschland och nyhetsmagasinet Der Spiegel. Man har även rapporterat att vissa parlamentariker inom CDU och FDP är positivt inställda till idéer som lagts fram av klimatförnekaren Fred Singer. Detta, tillsammans med en rad andra aktiviteter av så kallade klimatskeptiker, tvingar oss att fråga den tyska regeringen om dess bedömning.
Vi frågar den tyska federala regeringen:
1. Känner den tyska regeringen till en vetenskaplig studie som genomgått peer review och som ifrågasätter att klimatförändringen orsakas av människan och har denna artikel i så fall stöd i vetenskapliga data?
2. Förekommer det enligt den tyska regeringen någon vetenskaplig diskussion om huruvida klimatförändring verkligen äger rum och om människan har en betydande inverkan på klimatet?
3. Känner den tyska regeringen till den amerikanske fysikern Fred Singers publikationer i klimatfrågor? Hur bedömer den tyska regeringen Singers rykte när det gäller klimatfrågor?
(…)
5. Är den tyska regeringen medveten om andra idéer som Mr Singer lagt fram? Vad anser ni till exempel om att han ifrågasatt riskerna med passiv rökning, att han bestred det faktum att ozonlagret skadas av CFC, eller att han trivialiserade surt regn? Med detta som bakgrund, hur bedömer ni Mr Singers trovärdighet när det gäller klimatfrågor?
6. Är det tyska regeringen medveten om vem som finansierat Mr Singer? Är ni medvetna om de bidragsgivare som, likt Exxon och Koch Industries, finansierar klimatförändringsförnekarnas aktiviteter i Tyskland?
(…)
8. Finns det röster inom den tyska regeringen som ifrågasätter antropogena orsaker till klimatförändring?
(…)
11. Principiellt sett, samtycker den tyska regeringen till att publika medel används för att sprida klimatförnekarnas (sådana som Fred Singer) idéer?
***
Allt detta alltså för att vissa människor inte sällar sig till den politiskt korrekta versionen när det gäller klimatfrågan. Vad som kommer att hända vet vi ännu inte. Hur kommer Angela Merkels regering att ställa sig i den här frågan? Kommer klimatförnekare att stämplas som dissidenter? Kommer man att i fortsättningen få svära in till parlamentet med orden: ”Jag erkänner att människan är huvudorsaken till pågående klimatförändring”? En aning olustigt känns det allt.
PS Även Lubos Motl på The Reference Frame har skrivit ett inlägg om detta.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Thomas

  Till alla andra frågor kan ställas, kommer vi någonsin bland de ansvariga för den här bloggen se motsvarande omtanke när det handlar om förföljelse av klimatforskare som Jones eller Mann?

 2. Peter Stilbs

  Noooobody expects the Spanish Inquisition !
  http://www.youtube.com/watch?v=uprjmoSMJ-o

 3. Thomas: Ingen oskyldig människa ska behöva känna sig förföljd. Om fler än jag skriver under vet jag inte.

 4. Lejeune

  ”En aning olustigt känns det allt.” Olustigt är bara förnamnet….!
  Det går riktigt att höra det gröna stöveltrampet i bakgrunden, vad blir nästa steg, bokbål igen?

 5. amaze

  När ska EU förbjuda ”klimatförnekelse” ?

 6. Thomas, som du mycket väl vet är det Manns sk ’forskning’ som har kritiserats ingende, och även hans beteende rörande hur han genomför sin forskning, hanterar data och öppenhet med densamma, och hur han skött andra delar av sina åtaganden som statligt anställd.
  Ingen förföljde Mann för hans åsikters skull, eller hans övertygelser om MWP mm. Men efter att ha blivit först ifrågasatt och sedan även avklädd rörande hans egna rapporter har han skruvat upp tonläget och anklagar precis alla att ingå i någon välkooridnerad attack mot vetenskapen (sic!) som betalas med industri- och oljepengar.
  När han får svar på tal för sådan dynga, säger han att han är förföljd. Som så många gapiga losers …
  Angående dom punkter som Maggie/Pierre G har översatt, visar de att det är okunniga stollar och aktivister som skrivit dem. Vilket förstås inte hindrar att de skulle kunna få politiskt genomslag. Politik bedrivs ju som bekant också av aktivister, och många av dem är nog lika okunniga …

 7. Vi har fått en politisk/kulturell härskarklass som bestämmer vilka åsikter som är tillåtna. Denna grupp har tagit kontrollen över samtliga av de gamla partierna i riksdagen och därmed är vi på väg mot något som liknar en enpartistat.
  Demokratin måste försvaras varje dag om vi skall få ha den kvar. De flesta är för fega för att göra det, vi säger inte vad vi innerst inne tycker. På det sättet kommer vi att förlora demokratin och i dess ställe kommer elitstyret.

 8. Slabadang

  Att det grönbruna fascisttrynet syns allt tydligare är bara bra!
  Vi kommer sent att glömma vilka springschasarna var.Vilka som höll tyst och försökte profitera på det demokratiska undantagstillståndet.
  Det är redan en medborgarrevolt i sin linda som fattar vad som sker.
  Hur många av Die Grüne är gamla stasis med vana hur man hanterar ”oliktänkande” och oppositionella.
  Vaclav Claus är en bra vän att luta sig mot han uttrycker och pekar på dessa mörkrets krafter utifrån bitter egen erfarenhet och allt fler förstår att klimatet är vad detta i sista hand handlar om.Att demokratin utgöt ett problem för de gröna fascisterna har ju redan vid ett flertal tillfällen öppet deklarerats och jag kan inte annat än hållka med dem men kanske utifrån en annan slutsats.
  Att de vågat sig fram så låbngt att de anser sig ha legitimerat diktatoriska mede verktyg och åtgärder gör att vi får sparka tillbaka den demokratiska svängdörren i fejset på dem och tajma väl så den träffar trynet drekt.

 9. Rosenhane

  Detta understryker nödvändigheten av att politikerna nappar på P-O Erikssons erbjudande om en halvtimmes elementär undervisning om  hur co2 och växthusgaserna fungerar.
  Och för att mota Olle( och dom andra) i grind ytterligare föreslår jag att Lars Bern delar ut ett exemplar var av Homo Eco till samtliga riksdagsledamöter.

 10. Andreas

  Man kan ju tycka att Tyskland av alla länder borde ha lärt sig vad förföljelse av oliktänkande leder till vid det här laget men det här kommer väl kanske som ett uttryck av det långvariga miljöpartistiska styret.

 11. Hans i Lund

  Ha-ha! Jag läste just detta och hade direkt en spontan kommentar, men ser att Peter S var snabbare. Hatten av för det!

 12. Lejeune

  Helt OT :
  Det här….
  http://hockeyschtick.blogspot.com/2010/11/gore-pocketed-18-million-from-now.html
  ..påminner om filmen ”Det våras för Hitler” av Mel Brooks. Man producerar en film som är så usel att den säkert går med förlust. Genom ”creative accounting” lyckas sedan anstiftarna plocka ut betydande belopp.
   
  Precis som Al Gore , den perfekta blåsningen!
  18.000.000 USD på fickan, han garvar garanterat hela vägen till banken.

 13. Helge

  #1 Thomas
  Jag uppfattar ditt inlägg som att du håller med om att det förekommer förföljelse av skeptiker. Själv är jag i det närmaste allergisk mot all typ av åsiktsförföljelse, även mot AGWare, oavsett vad man tycker ska man bemötas seriöst.
   
  Många av frågorna är formulerade utifrån debattknep som allmänt betraktas som oetiska. Har man sunda argument behöver man inte ta till tjuvnyp.
   

 14. Slabadang

  Kristallnatten var igår Veterans Day är idag!
  En liten gul stjärna på bröstet kanske skulle passa oss väl? Att slåss för demokrati och frihet med livet som insats är vad som hedras i USA i dag. I Tyskland med de historiskt ekande bakgrunden slåss en ny politsk fraktion mot yttrandefriheten och progromvetenskapens kritiker. I SVT i riksdagen och inom MSM ä det ingen som drar paraleller eller känner den isande diktatoriska kylan.
  Det behöver tydligen inte gå mer än tjugo år innan det lätt göms bort både varför och vem som utdelade gula stjärnor eller vem och varför man låste in oliktänkande.
  Att skapa sig legitimiteten att begå övergreppen på grundläggande fri och rättigheter är själva basen för dem alla.Kommunismen Nazismen i kombination med den utpekade yttre fienden är koncept som verkar vara osvikligt för de som vill ta den dktatoriska makten.Vi gör sällskap med ”kontrarevolutionärer” ”Intellektuella” och ”judarna” de var alla hotet emot ismerna och nu är ”klimatförnekarna” som är hindret hotet och problemet till den renläriga grönfascistiska diktaturens framväxt.
  Det är när ingen reagerar som diktaturens springschasar uppfattar det som att legitimiteten är deras och bordet är dukat. Tyvärr vet vi att det kommer allt större motmakt att plocka bort deras självutnämnda positioner och inflytande. Vi har en sprattelgubbe för den gröna fascismen som minister. Skriker den gröna rörelsen efter stålar eller att han hoppar så frågar bara ministern ”Hur högt ?”
  I en gemensam rörelse visar de med rak arm och utsträckt hand en höjd i höjd med den gröna unformens skärmmössa.

 15. Den här tråden kanske slår nytt rekord i antal kommentarer…
  Vild jakt på förnekare?
  Och dessutom en jakt i Tyskland?
  Att det finns knäppskallar lite här och där är väl inget nytt.
  Men i Tyskland av alla delar av Jorden… jo kan det liksom ha sina poänger att lyfta fram dom.
  Knäppskallar i USA är kanske lite mer ursäktade eftersom det är ett land som är så stort och rikt, och med så många egna kulturella traditioner som är mindre krigiska än Tyskland  – och mer öppen för influenser från andra religioner och andra delar av världen.  🙂
  För övrigt anser jag att knäppskallar ska förbigås med tystnad.

 16. Pär Green

  Uffeb # 15
  Har du missat Afghanistan,Vietnamn Irak!
  Knäppskallar i USA är kanske lite mer ursäktade eftersom det är ett land som är så stort och rikt, och med så många egna kulturella traditioner som är mindre krigiska än Tyskland
  Men är knäppskallar ursäktade här?

 17. Off Topic, men intressant:
  Texas utmanar och vägrar följa DPAs påbud efter att man klassat CO2 som giftig (pollution)

 18. Slabadang #14
  Jag har lite svårt att fatta varför det finns så många människor som tjatar om en ökad frihet trots att dom lever ett gott liv.
  Ofta handlar det om att klaga på nyhetsutbudet via media i Sverige.
  Vem behöver bry sig? Nu kan man ju lyssna, se och sortera efter eget gottfinnande.
  Är det ett slags välgörande inställning till de som inte fattar som driver dig? På gränsen till det man kallar översitteri.
  Sköt gärna om dig själv, men skit i andra tycker jag…
  Hur går det med dina planer på Pyjamas-TV i Sverige?
  Det lät ju som en lönsam affärsidé när du presenterade den…

 19. Thomas

  Helge, ett brev där en bunt parlamentariker ställer frågor till sin egen regering är inte vad jag kallar förföljelse. Eftersom Singer är amerikan kan det heller knappast syftat till att leda till sådana. Då finns det långt mer flagranta exempel från USA där forskare blivit uppkallade och korsförhörda i kongressen eller fått en politisk motiverad åklagare på sig, eller alla dessa utredningar mot Jones.
   
  Hård, rentav oetisk debatton förekommer däremot från båda håll. Ta nu senast och läs vad som skrivs här på bloggen om SVT och granskningsnämnden.

 20. Pär Green #16
  Nej jag har inte missat USA´s enorma budgetunderskott på grund av sin ambition att vara världens räddare.
  Och nu ska man lösa problemen hemma genom att sänka skatterna.
  Det blir så löjligt att man sluter bry sig.
  En gång när jag brydde mig så deltog jag i ett demonstrationståg utanför NK och ropade ”USA ut ur Vietnam”. Jag jobbade då på IBM som låg lågt med marknadsföringen, och hade bombhotsövningar vid fabriken i Järfälla.
  Knäppskallar har en större marknad i ett större land.
  Därmed inte sagt att det är bra med många knäppskallar.
  Mitt tidigare inlägg var i mångt och mycket ironiskt när det gällde kommentaren om erfarenhet av krig. 
  Men jag ska vara mer försiktig med ironi.
  Jag har ju själv tjatat om hur svårt det är med ironi i det här formatet…

 21. Seså Thomas …
  Dessa utredningar (där ju ingen öht tittade på vare sig vetenskapen eller sakfrågorna) har ju alla rentvått Jones.
  Nu är det dessa tramsutredningar som får löpa gatlopp för att de var så uppenbart oseriösa. Inte Jones. Hur menar du att det skulle vara annars om man inte finge kritisera uselt genomfört hantverk?
  Att man helt enkelt skall tro på (tex) Mann själv när han proklamerar att han minsann är både hederlig och kompetent!? Är det så du menar?

 22. Pingback

  […] This post was mentioned on Twitter by Medieskugga.se, Maggie T Crusell. Maggie T Crusell said: Den vilda jakten på förnekare: Pierre Gosselin, som driver bloggen NoTricksZone, gjorde mig uppmärksam på att ma… http://bit.ly/bChwWj […]

 23. Off  Topic och långt men vad tusan.  Peak oil?????.   Fick det som ett email och kan inte klistra in hela texten.
  Check out http://www.maieutic.com
  ”Oil reserves in th US!!!!!!!!”

 24. Labbibia

  OT
  Var det bara jag som tittade på ”Korrespondenterna” i går?
  http://svtplay.se/t/103500/korrespondenterna
  Det handlade om de klimatförändringar som sades redan ske runt om på planeten. Marocko och Kina…..
  I Marocko visade man en uttorkad flod som bevis för att någonting skett. I samma veva intervjuade man en person som sa att ”vattnet bara kommer då och då”……”och likadant är det med strömmen”….
  Strömmen?
  Man kan inte låta bli att undra om de Marockanska myndigheterna byggt ett vattenkraftverk uppströms. När man kör det kommer det naturligtvis både el och vatten…..Men när man stoppar elproduktionen, dvs vattnet……..inget vatten i floden? Och ingen el heller….
  Misslyckad vatetenkraftssatsning, snarare än klimatförändring?

 25. Jan-Erik S.

  IE #22:
  Låter för bra för att vara sant.
  Inte sant?
  Intressant!

 26. Labbibia

  Uffeb # 20
  Om det inte vore för USA så hade du nog inte ens haft chansen att stå utanför NK och skrika ”USA ut ur Vietnam”
  Utan USA  hade korpral Adolf och hans efterträdare regerat här, och demonstrationer hade inte tolererats.

 27. #22 det där har jag skrivit om i snart 2 år, de har mer än hundra borrtorn igång och bygger piplines för allt vad tygen håller, men ännu är det under 400.000fat/dygn… ingenting i sammanhanget.
  Det som slagit ut vindkraften i USA (världens törsta projekt i Texas och nästan alla annan nybyggnad under detta år) är den nya metoden att med sandblandat vatten och ett extremt högt tryck spräcka gashaltig skiffer, fossilgas beräknas sjunka med 50% … USA skulle kunna ersätta all olja och kol med denna gas i århundraden. Lastbilar konverteras och på många sträckor byggs lastbilsmackar för fossilgas, privatbilister får 1000dollar i subvention om de bygger en privat gasmack vid sina garage.
   
  Konstigt att inte alla länge känt till detta, jag har ju skrivit om det så länge på min blogg  😉
   
  Det finns numer en metod som ger avsevärt mer drivmedel för USA på ett miljövanligt vis…hm… ska leta lite.. så du slipper…
   
  Jo här: för de som inte inser betydelsen, fråga Peter Stilbs.

 28. Labbibia #25
  Och hur länge ska man vara tacksam och acceptera vad som helst?
  Kan man tänka sig att studera hur världen förändras och hur det uppstår nya skeenden?
  Vad tycker du?

 29. Jonas N tackar det, är mycket intressant, jag hoppas som ni vet att CO2-hotet ska  få leva en liten stund till så alla inser att kärnkraft som fission och eller småskalig fusion är den snabbaste vägen mot en global välfärd.
   
  Jag bara vägrar att luta mig mot det. (CO2-hotet)
   
  Men fy vad tungt det blev om vi återgår till oljepriser runt 20$/fat (det är vad utvinningskostnaden sjunkit till med Thai-tekniken för utvinning ur oljesand, underjordisk kolförgasning kommer ner mot det samma)..
   
  Om det var utbyggt så mycket att det kunde klara att fyrfaldiga dagens produktion av drivmedel och elkraft till 2050. så o.k. men det tror inte jag..
   
  Däremot kommer kärnkraft GenIV och om något av de småskaliga fusionsenergisystemen jag följer lyckas, klara det.
   
  Masstillverkad kärnkraft kommer prisutvecklas som tillverkning av bilar, TV, datorer… Men aldrig utvinning av fossilkol.
   
  Om alla nu börjar satsa sina pengar på olja, skiffergas och underjordisk kolförgasning, så vill ingen satsa på kärnkraft som kräver gigantiska satsningar initialt, så lever de i upp till 100år (de indiska programmet).
   
  Jag vill ha ett gigantisk kliv mot global välfärd, nu då så många miljarder har sån extrem ökning av sin köpkraft.. inte tillbaka till 80 och 90:talen…

 30. Ingemar

  Man skall  inte överdriva detta brev från Die Grüne. Jag tror inte för ett ögonblick att det tyska parlamentet eller dess regering tar någon större notis om det. Men det visar ganska tydligt att intoleransen och otåligheten över det demokratiska systemet med dess yttrandefrihet  lever kvar i en ny version sedan nazitiden bland bl.a. de gröna i Tyskland.
  Deras frågor visar också att de har låg, eller ingen, insikt om den klimatvetenskapliga debatten (tror de verkligen på Oreskes propaganda från 2004 att det inte finns några publicerade och peer-reviewade artiklar som är kritiska till AGW???). Och det är klart att man i en demokrati måste hålla ögonen på sådana här extremistiska yttringar. Men även om de är okunniga och ohistoriska och sitter i parlamentet så är de blott en liten högerextremistisk grupp, tillsammans med neo-nazisterna. Jag tror att det tyska folket har lärt sin läxa och har en inbyggd allergi mot de anti-demokratiska krafterna.

 31. Jan-Erik S.

  GL 25:
  Vänder ut och in på alla mina begrepp!
  Igen…låter för bra för att vara sant detta oxo.
  Varför nämns det inget om detta i pressen?
  Eller…gör det det?
  Kostnader?

 32. Rosenhane

  Uffe#20,
   
   
  så du gick utanför NK och hojtade USA ut ur Vietnam?
  Ok det var det ju fler som gjorde.
  Men hade du en tanke på vilka som ledde orkestern?
  Eller svalde du  propagandan utan att tänka efter då också?
  På 60-talet var informationskanalerna mycket knapphändig jämfört med idag.
  Det fanns få källor att gå till så ni förlitade er tryggt på dom som gapade högst,  Myrdal och gänget som drevs av ett avgrundsdjup amerikahat med marxist-leninistiska förtecken.
  Historien upprepar sig, konceptet känns igen.
  Samma vindar samma dofter….
  YouTube – Contact – Samma Vindar Samma Dofter
   
  PS Ju färre knäppskallar desto bättre DS
  Obs ironi…

 33. Michelangelo

  #1# Forskare som fuskar är inte värda annat än förakt.
  Likaså dess efterföljare.
  Mann-made global warming, the hockey stick, hide the decline etc.. är inte värt papperet det skrivits ut på.
  Kommer ”klimatvetenskapen” någonsin bli rumsren ?

 34. Labbibia

  Uffeb # 27
  Tja, kanske ungefär så länge du lever? Förutom att rädda oss från Nazismen, så var det tack vare USA som halva Europa förblev fria demokratier mellan 1945 och 1991…….Har du glömt det, Uffeb?
  Jag påstår inte att USA är perfekt, jag kan hitta massor med fel…….
  Men…..hellre en vänligt sinnad demokrati, med fel och brister som ”världspolis” än de som sponsrade dina FNL-vänner….. 

 35. #30 av någon anledning vill peakoil och att vi nu förbrukar jordens resurser vara det budskap som våra ledare vill ut med.
  Faktiskt har en som är CO2-hot-förnekare, mycket trevlig och faktiskt bra forskare, som allt större huvuduppgift att resa runt och varna för peakoilkatastrofen, därför jag retas så med honom…
   
  Nyligen stälde några aningen mer vakna än vanligt, undomar en fråga till Kjell?
  -Det finns ju nästan oändligt mycket frusen metan på havsbotten, då är det väl ingen risk?
   
  -Då ska ni se till att den inte får tas upp, svarade en allt mer uppgiven Kjell.
   
  Kjell och Höök baserar sina katastrofscenarios på att inte kol får brytas i nationalparker (de har ju USA skapat just för att marken ansågs värdelös och nu har Lawrence Livermore National Laboratory visat en miljövänlig metod med underjordisk förgasning av även de uslaste kolkvaliteterna.
   
  Vidare vill inte Kjell veta av någon annan metod än att med vattenånga utvinna olja ut tjärsand, men där har underjordisk oxidation använts i snart 1,5 år och metoden fungerar över förväntan.
   
  Kjell vill inte använda ny teknik i sina prognoser(inte ens implementera den bästa teknik som just tagits fram), givetvis så får vi inte rucka på antaktisfördraget,
  även om vi skulle få hans globala peakkatstrof.
   
  Jag anser att peakoilkatastrof liknar lite global klimatkatastrof.
   
  Men återigen går jag emot mig själv.
  Min vision skulle ju förverkligas mycket fortare om bägge katastroferna hade någon verklighetsförankring.
   
  Men man får inte ljuga, man måste vara maximalt objektiv och alltid hårdast mot sina egna åsikter.
   
  Eller hur John P?

 36. Rosenhane #32
  Jag deltog av ett antal olika skäl.
  Nummer 1 var att jag hade träffat en härligt vacker tjej som var engagerad i den svenska FNL-rörelsen.
  Nummer 2 var att jag tyckte att USA´s engagemang handlade mer om att hålla krigsindustrin i gång med ökade investeringar och bättre avkastning på skattebetalarnas bekostnad.
  Nummer 3 var att jag tyckte att USA överdrev problemet där borta…

 37. Staffan D.

  Sommartemperaturen i mellersta Sverige är oförändrad sedan 1730-talet, då SMHI:s mätningar började (”Uppsalas temperaturserie 1722–2009”).  Det kan man kanske inte begära att gröngölingar ska känna till.  Men att hösttemperaturen t.ex. i år är lägre än 1970-talet borde de ändå ha en aning om.  Normalt från 1975 (då man var rädd för istid!) och en bit framåt var att första snön i Norrköping kom i mitten av november.  Den försvann igen, och kom normalt tillbaka vid jultid.  —  I år kom första snön 22 oktober!  Sedan kom det mera den 9 november.  (Det ska bli plusgrader igen, tror väderspåmännen;  vi får väl se.) 
  Nej, för att riktigt på allvar tro att vädret blivit varmare ska man nog vara 23 år och bo på Södermalm. 

 38. Rosenhane

  Uffe, grattis till nummer ett.
   
   
  I.  Med utmärkt beröm godkänd
   
  2.  Icke godkänd
   
  3.  Försummelse av ämne/Icke bedömbar

 39. Labbibia

  Uffeb # 36
  Och hade nr 2 och nr 3 fått ut dig på Hamngatan?
  Trodde inte det heller! 😉

 40. Labbibia

  Staffan D #
  Det där är väldigt intressant. AGW-alarmisterna hävdar ju att det blivit ett par grader varmare i Sverige. Därav ex Professor Wibjörn Karléns mejlväxling med HadCRU.  I SVT:s program ”Korrespondenterna” igår, hävdades det att det blivit 3 grader varmare på bara 20 år i Marocko. I stort sett varenda tempserie tycks ju visa att det blivit åtminstone ett par grader varmare, om man får tro alarmisterna. Likafullt har Jordens medeltemperatur bara stigit med 0,7-0,8 grader de senaste hundra åren
  Undrar hur det hänger ihop?
   

 41. #38 fan vet om inte du mobbar mer än jag….Uffeb tål säkert det.

 42. #37 jag mins fyra eller fem vintrar utan snö och is i början av 70:talet, (Stockholm)75 var det massor med snö och is, jag minns hur vi krockade bilar på Mälaren.
  Men sådant är ju väder. Mycket intressant var inlägget om Finnbullsommar inte vinter, det är ju klart att det är sommartemperaturen som är viktig för skörden i arktiska klimat.
  Men visst är det sjukt att inte jämföra den totala utstrålade energin från jordytan, den i förhållande till solens infallande energi, det ändras av en ändring av det som felaktigt kallas växthuseffekt.
   
  Medeltemperatur… det är i vart fall kvadratroten bättre att prata om medelvindhastighet för vindens kinetiska energi, då blir det maximala felet bara i kvadrat…. he he he he
   
  Eller hur Thomas Palm?
   

 43. Kent Forssgren

   
  Hemska värld! En klimatforskare har fått stöd av ett oljebolag. Är inte detta synnerligen lämpligt, att ett företag som tillverkar produkter som kanske är farliga, undersöker om så är fallet? Vem skall egentligen kriticera någon annan för sponsring och ekonomiskt stöd? De flesta forskare får ekonomiskt stöd från någonstans. De flesta politiska partier får ekonomiska bidrag från någon stans. Politiska partier har ibland sin bakgrund i en speciell rörelse. S får därför bidrag från LO. Är det fel? M får också bidrag, men vill inte tala om varifrån! Är det ok? Sen har vi hela spektrat av lobbygrupper. Hur vi nu skall skilja den ena från den andra? Avgörande måste vara öppenhet. I synnerhet om bidragen går till en styrande och lagstiftande församling. Men även om bidrag ges till sådana som levererar beslutsunderlag till de beslutande. Och där har vi våra diskuterade klimatforskare.
  Vi skattebetalare måste kräva öppenhet i hela kedjan, eller hur. Har vi det?
  Jag har i alla fall inte fått något ekonomiskt bidrag från någon annan än min fru, för mitt engagemang i att stoppa vindkraften.

 44. Thomas

  Labbibia #40, när Karlén klagade på att han inte tyckte deras siffror över Nordeuropa stämde visade det sig att han aldrig brytt sig om att kontrollera exakt vilket område IPCC:s kurva täckte in, vilket annars fanns angivet i rapporten. Han gissade på ett betydligt mindre område och fick då, inte oväntat, ett annat resultat.

 45. Gunnar Littmarck #41
  Mobbing? När då?
  Rosenhanes kommentar i #38 var väl inte en tillstymmelse till mobbing.
  Han redogjorde bara för vad han i dag anser om det jag gjorde för drygt 30 år sedan. 

 46. Labbibia

  Thomas # 44
  Tack. Kanske kan du upplysa mig om vilket område det var som IPCC:s kurva täckte in då?
  Nu när du nämner det, så drar jag mig till minnes, tror jag(?), att området gick in över mellersta Finland också?
  Å andra sidan var det ju där som finska forskare blev så förgrymmade eftersom IPCC vänt deras graf ”upp och ner”. Jag har för mig att de genom att kolla sediment i insjöar kommit fram till en sjunkande temptrend där…..?
  Finsk dokumentär om saken, och föralldel även om Climategate.
  Men här nämns hur IPCC ”vände” på de finska forskarnas tempkurva.
  http://www.youtube.com/watch?v=unKZhr3JMhA

 47. Uffeb jag missade   trodde han gav betyg till kommentarer…
  Nu ser jag dina tre motiv… ett var bland det sämsta jag sett, de vackra flickor jag mött har jag ändrat politisk åsikt med180 grader på dem.. Sen är jag så elakt att jag ändrar tillbaka, nu påstår jag att Marx kommer få rätt, men inte förens all produktion är 100% automatiserad och så gott som inga kan skapa mervärden i en fri marknad..
   
  Därför går drivkrafter efter ekonomisk makt över till kunskapsmakt, det är kanske svårare att skaffa?
   
  Kolla ska du få se, på möten och i det sociala livet, kunskap och klokhet vinner långt över ekonomiska muskler redan i många sammanhang.

 48. Ingemar

  Thomas #44,
  Du pratar i nattmössan! Karlén frågar ju efter hur IPCC kommit fram till sina grafer om landtemperaturer för ”norra Europa”. IPCC har inte angivit exakt vad de menar med detta område. Det är därför Karlén frågar. Eftersom de inte stämmer med de rekonstruktioner som Karlén gör, bl.a. med data från Nordklim, och andra källor så får han inte IPCC:s kurvor att stämma. Han säger bl.a. i brevet till Trenberth ”In preparation of some talks I have been invited to give, I have expanded the Nordic area both west and east. The area of similar change in climate is vast. Only a few stations near Bering Strait deviates (e.g. St Paul, Kodiak, Nome, located south of 65 deg. N).” och ber honom precisera hur IPCC kommit fram till sina siffror och ilket område de menar. Det enda svar han får från Trenberth är nonsensvar om att ”det är svårt att få fram säkra siffror”, samt om havstemperaturer (vilket ju är irrelevant). Det är alldeles uppenbart att Trenberth inte har den blekaste aning om detta och att Karlén är den verklige experten.
  http://wattsupwiththat.com/2009/11/29/when-results-go-bad/

 49. Staffan D.

  @40: Vintrarna har varit mildare ett antal år efter 1989. Skadas vi av denna högre årsmedeltemperatur? Nej. — För övrigt verkar det som om vi nu var på väg mot normaltemperatur eller lägre, under vinterhalvåret.
  På RSS karta över temperaturändringarna sedan 1979 (då satellitmätningar började) har NV Marocko (där folket bor) en ”ökning” med 0,0–0,1ºC. Övriga Marocko 0,1–0.2ºC.
   
  http://www.remss.com/msu/msu_data_description.html

 50. Gunnar Littmarck #47
  Vackra flickor är inte det sämsta.
  Men det dröjer nog en evighet innan kunskap och klokhet vinner över ekonomiska muskler.

 51. Staffan D.

  Decadal ökning, på RSS karta…

 52. Thomas

  Ingemar, i den konverssation du länkar till talas om figur 0.12 i i texten till denna står klart och tydligt: ”(see the Supplementary Material, Appendix 9.C for a description of the regions).” I detta hittar du:
  NEU 10W to 40E, 48N to 75N
  Är det tillräckligt exakt för dig? Allt finns snyggt och prydligt angivet för den som orkar slå upp, till vilka dock vare sig du eller Karlén tydligen hör. Till på köpet anklagar du MIG för att tala i nattmössan.

 53. Bäckström

  Gud vad trött jag börjar bli på pseudotjafset här på bloggen. Ju längre den globala temperaturen vägrar att öka efter den takt modellerna förutspått, desto svagare case blir AGW. Den som inte förstår det är antingen ointelligent eller får klassas som troende, (vilket är samma sak). Svårare än så är det egentligen inte.
  Fråga till Thomas: Hur många år till utan tempökning behövs för att du ska omvärdera din dogmatiska inställning? 5, 10, 20, aldrig?
   
  Jag gissar på aldrig.
   
  (inte för att en global tempökning i sig skulle bevisa AGW, men det är trots allt förutsättningen för IPCC:s trovärdighet, och din och alla andra som vägrar att försöka se någon som helst annan förklaring)
   
   
  /Bäckström

 54. Bäckström, du har förstås rätt
  För varje år och tom månad som går utan att den (någorlunda hederligt estimerade) globala medeltemperaturen vägrar rusa ikapp modellförutsägelserna, minskar sannolikheten för att dessa skall ha (kunnat) vara korrekta radikalt. Radikalt!
  Man behöver faktiskt inte kunna nästan något alls för förstå detta. AGW, eller dess katastrofvariant, gör utsagor om vad som skall hända i framtiden. Allteftersom framtiden infinner sig kan vi se hur nära de kom det faktiska utfallet.
  Ovanpå dessa utsagor, eller alla andra utsagor om (framtida) klimat kommer variationer som bara finns, naturlika, väderfenomen, vägarna för hög/lågtryck över land/vatten, moln, havsströmmar, vulkaner etc. Saker man inte har kontroll över som ger ett överlagrat brus.
  Av den andledningen är det inte lätt att säga att en modell eller förklaring förutspådde rätt, och därför dom andra fel. Man får helt enkelt acceptera att där finns brus som gör definitva observationer svårare.
  Och om observationerna då inte stämmer med förutsägelserna existerar iaf alltid möjligheten att just den eller de senaste (få) mätningarna pga av detta bruset ligger långt från vad ’den rätta’ förklaringen förutspådde.
  Men om den skillnaden blir ihållande, ligger kvar över flera matperioder, över de tidsskalor som sådana ’naturliga störningar’ gör sig gällande, då minskar sannolikheten för att ursprungliga hypotesen skall ha varit rätt väldigt snabbt. Faktum är att den minskar med storleksordningen exp [-(skillnaden)^2], vilket är extremt snabbt.
  Och det är vad som har skett. Tidgare i år 2010 hade vi en El Niño som gjorde att globala temperaturer trots allt inte var så kalla, och alarmistern hoppades på en big come-back, men den varade förstås inte. Nu blir det kallare igen, både i atmosfären och i haven. Och sannolikheten för att alarmisthypotesen skall ha varit rikgit skjunker mångdubbelt snabbare.
  De smartare bland de pro-AGW-lutande forskarna inser förstås detta och skiftar positioner. Men deras följe av anhängare förstår varken det eller vad som händer. De fortsätter att tro, och de tongivande bland dem tom höjer rösten …
  Inte mig emot faktiskt … Högmod går före fall. Och jag ser gärna ännu mer av högmodet ..

 55. Bäckström

  Co2 hotet är dött.
  Om 1-2 år kommer knappt någon vara här på bloggen och debattera Co2 molekylens strålningsfysik, därför att det inte längre kommer finnas någon debatt överhuvudtaget.
  Orden ”klimatförändringar, klimatomställning, klimatsmart” etc, kommer inte längre att användas i media och folkmun.
   
  Det nya hotet är ”Biodiversitet” och kommer att få ett liknande politiskt organ ala´IPPCC.
  Och sen börjar allt om igen, med nya forskare som larmar, Rockström har insett det och redan nu bytt fokus från klimat till biologisk mångfald. Han är smart han Rockström, en jädra duktig talare och demagog.
   
  Jag är fortfarande förundrad varför det inte finns en debatt om de bakomliggande ”arketypiskt” filosofiska grunder på vilka dessa domedagsprofeter står, alltså att människan dvs (civilisationen), med sin tekniska utveckling per definition hotar det ”heliga”, statiska paradisliknade nolltillstånd numera definieras som  ”samklang med naturen-tillstånd”
   
  Jag häpnar över denna romantiserade gulleplutt-bild av naturen som något per definition gott, och civilisation som dess antikrist.
  I naturen råder djungelns lag, det finns inget som helst mysigt och fint med det.
   
  /Bäckström
   
   
   

 56. Bäckström

  Nä. IPPCC är inte felstavat.
  Intergovernmental Political Panel of Climate Change.
   
  /Bäckström

 57. Ann L-H

  Universeum i Gbg inbjöd för en tid sedan till en  medborgardebatt i EU-regi för att ”diskutera hur klimatfrågorna presenteras och kommuniceras”. Detta gick av stapeln i kväll. Som ensam tvivlare på detta Hallelujamöte i IPCCs skugga blir man inte riktig bekväm, som det heter. 
  Min fråga om man verkligen vet om det är koldioxiden som driver klimatet den var inte värd att besvara eftersom ”absoluta majoriteten av världens forskare är överens om saken”. 
  Det rådde inte heller något tvivel  om att skeptikerna får för mycket plats i media. Förklaring, journalisterna är alltför noga med att föra fram båda sidor och om de lyckas hitta någon skeptiker så plockas den fram. 
  Det kanske ruggigaste var nog ändå diskussionen om att opinionen ännu inte är tillräckligt upplyst. Det kunde avhjälpas med att skolan skapar opinion. Skolan! Jag upplyste om att skolan inte får tala om VAD elever ska ha för åsikt i en komplicerad fråga, däremot ska man visa eleverna HUR man bör tackla en sådan fråga så att de kan få  inblick från flera håll och kanske tom själva få möjlighet att reda ut vad de ska  tycka, ja det gick liksom inte hem.
  Kvällens karamell serverades då SNFs representant talade om att målet det är inte 20% eller ens 80% utsläppsminskning, det måste till 100%.
  Vi har alltså mycket att se fram emot och det ÄR verkligen värre än man kunde tro!    

 58. Ingemar

  Thomas #52,
  Jag förstår inte hur du kan missförstå Karlén så totalt; det går inte att reproducera IPCCs kurva på de uppgifter som finns angivet. Att detta inkuderar området de anger i rapporten är ju självklart. Det är därför han försöker med utvidgningar av området för att se vari IPCC:s misstag består.

 59. Peter Stilbs

  Ann L-H – #57 – helt skrämmande. Vad är det för Zombies ?

 60. Thomas

  Ingemar, du skrev ”IPCC har inte angivit exakt vad de menar med detta område”. Jag beskrev vilket område som menades och var du hittade denna information. Detta kallar du nu, när jag visat det för dig för ”självklart”. Inget tyder heller på att Karlén förstått detta., om han gjort det varför då prata om rekonstruktioner ovanför 65N? Nej, det är snarare så att det är du som talar i nattmössan, förutsätter att Karlén har rätt utan att studera saken.

 61. Olaus Petri

  Här har du dem Peter:
   
  http://www.youtube.com/watch?v=BVD7v2L_roY&playnext=1&list=PLE62BA108C40546E1&index=19

 62. Thomas

  Ann L-H, det går alltid att försöka att sabotera en debatt genom att ifrågasätta det mest självklara. Det kan vara en kommunist som på en debatt om företagande begär bevis för att privata företag är bra etc. Det är fullt rimligt att ansvariga ignorerar detta och fortsätter att diskutera något som är relevant.

 63. Jasså du Thomas, vet man detta så säkert nu alltså?
  Dvs att CO2-halten är vad som driver klimatförändringarna?
  Varför klarar ingen, precis ingen alls, att lägga fram de belägg man har för detta då? Vare sig riktig forskning eller nna en sammanfattande beskrivning hur denna mekanism fungerar?
  Varenda gång man ber om sådant börjar folk byta ämne, komma med utfall, eller svamla dumheter om att ’alla/massor av forskare håller med’. Men ingen verkar veta vem eller vad de håller med, bara barnsago versionen om att CO2 ju är en växthusgas, att halten har ökat, och titta det har ju blivit lite varmare.
  Var finns detta som alla skulle hålla med om?

 64. Thomas

  Jonas N, ingen klarar att lägga fram belägg för ”skeptikerna” eftersom dessa förnekar relevansen både av teoretiska beräkningar och av mätningar och det är de enda metoder som är tillgängliga för  vetenskapen.

 65. Peter Stilbs

  Olaus Petri #61 – tack – nu kommer jag inte att kunna sova i natt …

 66. Olaus Petri

  Peter, du noterade väl också varför de stora hajarna är utrotningshotade? 😉

 67. Ingemar

  Thomas #60,
  Håhåjaja, hur ofta måste jag upprepa vad breven handlar om: Det går (enligt Karlén) inte att reproducera IPCC:s kurvor på de uppgifter som finns tillgängliga. Det är ju det som föranleder hans frågor. Detta är ju trivialt.  Jag vet inte vad som får dig att börja spekulera i att Karlén inte brytt sig om området? I så fall hade ju en enkel upplysning från Trenberth varit nog. Det verkar vara lite nattmösseprat från din sida.

 68. Ann L-H

  Thomas – # 62 Eftersom hela diskussionen gick ut på att koldioxiden är orsaken till ”klimatförändringen” så är det väl naturligt att ställa frågan hur man vet det. Eftersom ingen igår kväll var intresserad av att svara så kan väl du här och nu upplysa oss alla så att både en vanlig medborgare och insatta skeptiker kan förstå och godta förklaringen.  

 69. Christopher E

  ”ingen klarar att lägga fram belägg för ”skeptikerna” eftersom dessa förnekar relevansen både av teoretiska beräkningar och av mätningar och det är de enda metoder som är tillgängliga för  vetenskapen.” (skrev Thomas)

  Jonas, du slösar bort din tid. Alarmisterna är uppenbarligen inte beredda på att få sina påståeenden ifrågasatta, utan lutar sig på ”science is settled”, och har absolut inte tänkt att tala för vanliga dödliga vilka dessa fantastiska beräkningar och mätningar är som så totalt avgjort frågan till deras favör.
  Vi ska förutsättas tro på något som mätningarna faktiskt inte visar. För att nå upp till alarmisternas prognoser måste uppvärmningen spurta rejält. Jag hört samma sak sedan jag engagerade mig i frågan för ca 12 år sedan, och ännu syns inte ett spår av någon acceleration. Snarare tvärtom. Men det är tydligen inget problem för en sann klimatfundamentalist.

 70. Christopher E

  Ann L-H
  Det mest obehagliga i din skildring var nog hur barnen ska hjärntvättas i skolan. Det har ju pågått en tid redan (började urarta rejält när Gores film blev officiellt läromedel i ämnet).
  Kan man inte vinna med fakta så kan man hjärntvätta den unga generationen och hoppas på att de som tänker själva dör ut. Det har prövats förr i historien.

 71. Claudius

  Lars Bern #7: TACK. Precis så. Instämmer till 100%. Och det är viktigt att detta blir sagt.
  Ann L-H #57:  TACK för denna kusliga, praktikgrundade bekräftelse på Lars Berns inlägg.
  Det står faktiskt värre till än man vanligen är beredd att tro.
  En liten ljuspunkt i detta indoktrinationsmörker är dock att det hissade mötet i Cancún tycks ha hamnat i diket redan innan det kommit igång.

 72. Som sagt Thomas,
  Ingen klarar av att visa hur klimatet styrs av CO2-halten. Om man ber om detta, eller den bästa tillgängliga sammanställningen. Eller bara en sammanfattning hur denna styrningsmeklanism skulle vara beskaffad och fungera … kommer där ingenting!
  Istället försöker några leda stora positiva återkopplingar i bevis genom  hårresande modellantaganden som ibland hjälpligt skall stöttas av enskilda utvalda mätdata under en kort tid. Men ’klimatkänslighet’ (inkl återkopplingar) är en lineariserad beskrivning av förhållanden kring en punkt. Inte av hur atmosfären reglerar klimatet.
  Vidare får man höra att massor av sk ’klimatforskare’ och majoriteten av vetenskapsmän öht skulle hålla med. Och även det är en nonsensutsaga. De flesta av som benämns ’klimatforskare’ har knappt en susning om atmosfärs- och strålningsfysik, och än mindre om komplexa reglermekanismer. Och sådana som har det. dvs är mer kunniga, är alls inte speciellt övertygade utan ofta snarare mer skeptiska. (AGW-sidan försöker då bortdefiniera dem som ’inte riktiga klimatforskare’ )
  Men,oavsett vilken av dessa grupper man tillhör har ju ingen kunnat göra ett försök till bedömning eftersom ingen kan redovisa hur klimatsystemet påstås fungera och regleras. Det är ju av den anledningen IPCC skriver allt tjockare rapporter med fler referenser om andra saker för att kompensera  (dölja) bristerna i kärnfrågan med kvantitet både vad gäller papper, tyckande, och påstått medhåll … 
   
  PS  Din bortförklaring om hurdana ’förnekare’ skulle vara är ditt vanliga snömos DS

 73. Thomas

  Ingemar #67, det spelar ingen roll hur många gånger du upprepar samma felaktiga påstående, det är lika fel för det. Karlén brydde sig aldrig om att använda sig av de uppgifter som finns tillgängliga, och att diskussionen vart förvirrad kan haft att göra med att Trenberth inte insåg fullt hur okunnig Karlén var.

 74. Christopher E #69
  Visst ’slösar’ jag min tid i meningen att Thomas (och andra klimathotsjunkies) inte kommer att revidera sin ståndpunkt publikt och skriva ut att de inte visste/hade fel, och att skeptikernas invändningar var befogade och tom helt korrekta.
  Men det finns ett värde att ’mula’ alla dessa självrättfärdiga klimathotskorsriddare med deras egen ofullkomlighet och deras egna argument. Även du har säkert noterat att (sådana som) Thomas har behövt skifta försvarsmetoder (och avleddande skenanfall mot annat) betänkligt sedan han först dök upp här. Och allt mindre försöker försvara någon riktig vetenskap utan blir allt mer ’oresque’ i demagogiken
  (Om du fattar anspelningen 😉 ) 

 75. Thomas

  Ann #68, kan du inte först säga vad det är i den etablerade bilden av AGW som du tvivlar på? Det tycks nämligen som varje ”skeptiker” har sin egen idé om vad felet är, allt de är eniga om är att AGW inte är ett problem. Det blir då rätt jobbigt att argumentera eftersom man alltid får höra att man diskuterar ”fel” problem.
   
  Håller du med om att CO2 är en växthusgas och att en dubbling ger ca 1 grads uppvärmning utan feedbacks? Att vattenånga agerar som en positiv återkoppling i och med att varmare luft innehåller mer vattenånga och det också är en växthusgas?

 76. Claudius

  Thomas #75: Är det dessa processer, till orsak och verkan begränsade till Jordens atmosfär, som du anser vara förklaringen till de mycket stora klimatförändringar som ägde rum under de 100.000-tals åren före människans framträdande? Och som resulterade i mycket övertygande istider, och varma, sköna perioder mellan dessa?
  Alltså: 1) Klimatförändringarna beror enbart på förändringar i atmosfärens innehåll?
  2) Och vad förorsakade i så fall förändringarna i atmosfären? Vulkanutbrott? Växter som band CO2 och frigjorde syre? Vilka  andra förklaringar är möjliga?

 77. Christopher E

  Jonas #74,
  Jo, du förstod att min fråga var lite retorisk och jag uppskattar fortsatt ifrågasättande!
  Blev bara så trött på det-finns-inget-att-diskutera-alla-är-överens-så- dra-inte-upp-krav-bevis-och-mätningar-attityden…

 78. Thomas

  Claudius, under geologiska perioder finns det massor av olika faktorer som kan påverka klimatet. Solen strålar långsamt ut mer energi, kontinenterna flyttar på sig, jordbanan ändrar på sig etc. Förändringar i atmosfären är en av många faktorer, men den som råkar vara dominerande för förändringen just nu.
   
  De istidscykler du tar upp orsakades t ex primärt av ändringar i jordbanan som gjorde att snö under vissa perioder kunde ligga kvar under sommaren på nordliga breddgrader, och eftersom snö reflekterar solljus gav det mer avkylning. Av ännu ej helt klarlagda skäl minskade även CO2-halten vilket förstärkte avkylningen och gjorde att den spred sig till södra halvklotet.

 79. Christopher E mfl
  Jag lyssnade på SvT:s program om ClimateGate. och fick där lära mig om några av ’dom främsta klimatforskarna i världen’, bla annat trädringskramare,  sedimentshistoriker och temperaturdataväktare som Michael Mann och Phil Jones mfl.
  Och om sedan nogån försöker intala mig att bara (sådana) ’klimatforskare’ får uttala sig men att jag (tex) jag skall hålla tyst och mössan i hand pga av deras auktoritet …. då blir det ju fullständigt patetiskt.
  Och det är just vad allt detta snack om konsensus, och om klimatforskare är. Totalt snömos, och totalt irrelevant för sakfrågorna.

 80. Daniel F.

  Illustrerad Vetenskap (som jag prenumererat på i många år) har det senaste året haft en lång rad artiklar som är tydligt AGW-vinklade.
   
  Förra numret (#16 tror jag) diskuterades fenomenet Snowball Earth, och där fanns en förklaring hur CO2 låg bakom alltihop. Både nedisningen och avsmältningen. Jag vet inget om detta, men en förklaring i 3 steg där allt berodde på CO2-halt kändes mer än lovligt förenklad. 😉
   
  I senaste numret (#17, kom igår) fortsatte vetenskapsförfallet med en artikel om hur forskare byggt små tält med 2050 års förväntade klimat. I tälten odlades det gräs och annat. 2050 års sannolika klimat innebär, för den som missat det,  2-4 grader varmare än idag. (År 2100 blir det ännu varmare. Då blir det, enligt artikeln 3-4(?) grader varmare.)
   
  Till allt detta har man ett diagram som sträcker sig från 1900 till 2100. Det finns en skiftning år 2000, där man ersatt uppmätt temperatur med IPCCs ”mest sannolika scenario”. Här blir det skojigt.
   
  För det första så är temperaturkurvan över 1900-talet (den uppmätta) uppenbart handritad. Den går i princip i en rät linje från 0 till 0,7 grader. Värmeböljan på 30-talet saknas. Kylan kring 60-talet finns inte. bara en darrig linje som tuffar på i alarmistisk riktning. Dessutom har vi en kraftig spik uppåt år 1990. Hoppsan. sedan går det ner lite för att år 2000 peaka igen kring 1990 års nivå. Sedan tar IPCCs modell vid.
   
  För det andra, se och lär: Mellan 2000 och 2010 har temperaturen stigit med inte mindre än 0,3 grader!! Inte illa. Allt enligt IPCCs mest sannolika scenario. Att det inte finns en uns sanning i det scenariot (hittills iaf) bryr man sig föga om.
   
  Det är, således, mycket värre än vi trott. Till och med värre än vi mätt… 🙂

 81. Ann L-H

  Thomas – Så svårt är det väl inte att förstå vad jag frågade efter. Jag bad om en förklaring till ”det mest självklara” dvs att koldioxiden ligger bakom klimatförändringarna, gärna också klimathotet, en förklaring som både en vanlig medborgare och en insatt skeptiker kan förstå och godkänna.

 82. Peter Stilbs

  Christopher E och Jonas N #77,79
  Thomas är skolad här tycks det:
  http://klimatfakta.com/2008/09/05/invandning-fakta-x-visar-att-forskarna-har-fel/

 83. Thomas

  Ann L-H, det skulle vara lättare om du förklarade din aktuella kunskapsnivå. Har du t ex börjat att läsa wikipedia:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_effect
  eller vad sägs om ett sådant här blogginlägg:
  http://scienceblogs.com/startswithabang/2010/11/the_physics_of_global_warming.php

 84. Peter Stilbs

  Hittade just detta 3 år gamla Strategidokument för att påverka medborgarna, beställt av Naturvårdsverket, för våra skattepengar.
  64 sidor – bisarrt.

 85. Björn

  Klimatförnekare är ett påhittat begrepp som inte har med verkligheten att göra. De som för fram begreppet ”klimatförnekare”, pekar ut sig själva som okunniga om vad klimat betyder. Svängningar i klimatet både regionalt och globalt är en naturlig företeelse som har funnits under jordens hela historia, även då mänskligheten inte existerade.
  Den nya ”inkvisitionen” är tydligen inte bättre än den under Columbus tid. De besuttna har alltid varit rädda för att förlora sina privilegier och förmåner. Stora grupper i samhället inklusive forskare, ser möjligheter att tjäna pengar på det ogreppbara klimatspöket som är lika imaginärt som religiösa företeelser. Helt enkelt man försvarar vad som helst bara det gagnar den egna vinningen. Andra som motsäger de ”religiösa” teserna är ett hot och måste nedkämpas. Måtte vi få en i vår tid stark person som Columbus, som vågar gå mot strömmen och visar vägen mot ett sunt tänkande och inte som nu, ett destruktivt klimattänkande.

 86. Thomas

  Björn, vad syftar din liknelse med Columbus på? Att vi behöver fler som har fel men tur?

 87. Ann L-H

  Thomas – skriv på nivån för en normal medborgare.

 88. Bertel

  Peter # 84
  Att läsa enbart sammanfattningen fick pulsen att stiga, men trots detta, tack för länken.
   
  Trots en del positiva tendenser/tillnyktring i klimatfrågor, ger denna typ av dokumentation en fingervisning hur djupt rotad AGW-hotet är inom statliga/kommunala institutioner.
  Ps.Bisarrt är i underkant(men diplomatiskt uttryckt :)) för att beskriva spektaklet.Ds
    

 89. Thomas

  Ann L-H, om jag förenklar så mycket får jag bara en massa skäll av de här på forumet som tror sig vara mer än ”normala medborgare” 🙂
   
  CO2 är genomskinligt för den energi vi mottar från solen så det kommer att absorberas lika mycket solenergi på marken när halten stiger. Däremot absorberar CO2 delar av den värmestrålning som marken i sin tur skickar ut och strålar tillbaka den mot marken. Mer CO2 gör att mer strålning absorberas, det blir som att lägga på en filt till i sängen.

 90. Björn

  Thomas [86]; Verkligen lågvattenmärke! Columbus hade rätt!

 91. Thomas

  Björn, rätt om vadå? Att han skulle kunna segla över Atlanten och nå fram till Kina som han avsåg? Folk skrattade åt Columbus för att han hade helt fel om hur stor jorden var och att avståndet till Kina därför skulle vara så litet att det gick att ta sig dit. Det var bara tur att det fanns en kontinent emellan.

 92. Helge

  Thomas #xx
  Har det aldrig slagit dig att din argumentationsmetodik har effekten att din trovärdighet sänks till minus. Har man inte integritet nog att stå emot ”AGW-doktrinen” när den är tveksam, har man svårt att ta dina inlägg på allvar ens när det finns viss substans.

 93. Ann L-H #87
  Var drar du gränsen för vad som är en ”normal medborgare”?
  Och inom vilket område menar du?
  Normalt intelligent i allmänhet, eller normalt solidarisk, eller normalt frihetskämpande, eller normalt konsumerande, eller normalt lycklig, eller normalt jobbig för omgivningen, eller normalt snäll, eller normalt korkad…
  Eller menar du bara alla som är mer ”normala” än du?

 94. Ann L-H

  Uffeb – gå tillbaka till  # 57 och följ ”brevväxlingen” framåt så förstår du nog om du vill.
  Thomas – # 89 är det svaret på att koldioxid är ansvarig förklimatförändringarna?

 95. Thomas

  Ann #94, det finns inte ett svar, det finns en hel bunt svar som är olika långa och kräver olika grundkunskaper för att förstå.

 96. Thomas #83
  Det behövs öht inte ’förklaras någons aktuella kunskapsnivå’
  AGW-sidan har sina hypoteser, och sina scenarier, och har inte kunnat och kan fortfarande inte leda den mest centrala delen allt bygger på i bevis eller belägga den.
  Det har inget med mottagarnes kunskapsnivå att göra. Man kan helt inte visa att en spekulationer är ngt annt än just sådana.
  Och det är också skälet till all denna Smoke and mirrors  som ju även du försöker.
  Peter Stilbs – Vad är det för dj–la sida du har hittat? Den var faktiskt kul. UI verkar operera med den som manual och strikt föörhållningsregel. Extra kul att de drar upp John Holdren som hopp, men inte ens fick hans namn rätt.
  Men visst kommer man kunna hitta extremt många av Thomas alla försök där och i dess länkar …
  Tack för ett gott skratt!

 97. Ann L-H 94
  Jag har följt ”brevväxlingen” som du kallar den.
  Men du svarade inte på min fråga. Du kanske uppfattade den som enbart retorisk?
  OK i så fall. Det är inte så jäkla enkelt att försöka föra en diskussion i det här begränsade formatet.
  Men nu ställer jag frågan igen. Vad är normala människor för dig?
  Är du någon sorts norm? Antagligen inte eftersom du bad Thomas att skriva för andra än dig själv.
  Är jag normal? Anser du att Thomas skrev något som inte ens jag fattar?
  Debatt är väl OK om det finns något att vinna på en debatt,
  och det är mer underhållande för publiken, men när det gäller klimatet så anser jag att dialog och diskussioner är viktigare än debatt.  

 98. Thomas

  Jonas N, finns det något som du kan tänka dig som bevis utom att vänta och se?

 99. Thomas, jag pratar ju eg inte ens om mig själv. Jag skulle vilja se AGW-sidans absolut bästa framläggande av sin mest centrala hypotes (*)
  Som du säkert minns har jag frågat dig om detta redan för flera år sedan. Då påstod du först att du hade sett denna forskning, sedan ville du inte berätta var den fanns, och uppmanade mig att läsa IPCCs rapporter och leta själv istället.
  Efter att ha hånat dig länga för ditt uppenbara blufförsök kom du till slut med en hänvisning till ett bokkapitel skrivet av S Rahmstorf, som dock mest handlade om att dissa förra kapitlets författare (Lindzen). Dvs fortfarande noll belägg (och möjligen även total aningslöshet)
  Jag har ställt samma fråga till alla andra som vågar debattera. Och som du mycket väl vet vågar AGW-sidan inte debattera öppet, utan raderar frågor och inlägg när man inte kan svara.
  Ganska kul egentligen. Man frågar UI, RealClimate, eller någon annan liknande sajt, först får man dagisversionen, sedan får man en hänvisning till 100-tals referenser som spretar åt alla håll. Och därefter raderas kommentarerna. Man har inget bättre svar. Alla hänvisar till att ’någon annan’ hade koll på det och försökte hänvisa vidare. Som rena Kafka-byråkratin, fast inom ngt som påstås vara inte byråkrati, utan vetenskap. Tom den bästa som finns att tillgå i ämnet enligt den själva.
  Men så illa är det alltså: Trots över två decenniers megamiljardsatsningar på ’klimatforskningen’ finns där ingen som har sammanställt och beskrivit hur detta klimatreglerande skulle gå till och styras av just CO2. Allt som finns är dagisversionen (se #63 ovan), sedan försökt att blanda bort och dränka frågan, och till sist spelad indignation över att man inte accepterar påståendena i blind tro.
  Och det är ju förklarligt genom att de flesta gjort precis detta själva. För vad annars skulle de ha gjort? Läst den forskning de inte ens vet vilken den skulle vara eller kan hänvisa till? 🙂
  (*) Du försöker i#75 att få vattenångan att bli den positiva återkopplingen som du så innerligt behöver, men dels har du inget belägg för att det funkar så i global skala, och dessutom saknar du fortfarande den helt nödvändiga reglermekanismen som styr och begränsar atmosfärens  variationer.

 100. Thomas

  Jonas, kunde du inte svara på min fråga istället?

 101. Ann L-H

  Uffeb – normala medborgare är enligt mig de som utan specialkunskaper men med hjälp av objektiv information via bl a PS kan fatta egna, någorlunda välgrundade beslut iviktiga frågor som tex klimatfrågan. 
  Eftersom hela medborgardiskussionen i går gick ut på att koldioxiden är orsaken till ”klimatförändringen” så var det  naturligt att ställa frågan hur man vet det om man nu inte är säker på att det är så. 
  Thomas anser att man sabbar genom att ifrågasätta detta ”det mest självklara”. Eftersom Thomas tydligen har svaret  som hade varit självklart igår så vore det värdefullt att han avslöjade det här och nu.

 102. Thomas, jag gav dig ett svar.
  Om du hade kunnat svara ärligt första gången jag frågade, och ifall du hade haft en historik av att göra det, eller bara vilja diskutera seriöst, hade jag kanske varit intresserad av att  ge dig ett mer fullödigt svar. Men för tillfället vet jag ju inte ens vad AGW-sidans bästa försök skulle vara.
  Som sagt, din nolldimensionella beskrivning av mekanismerna, och lineariserad klimatkänslighet är ju inte ens ett försök till förklaring av varför variationerna sker inom vissa gränser (både snabbt och över längre tid)
  Men ta det inte personligt. Ingen annan har ju förmått bättre. Alla låter som du, dvs att någon annan, många andra, sitter på svaret och förklaringarna …

 103. Ann L-H 101
  ”…normala medborgare är de som kan fatta egna och välgrundade beslut i viktiga frågor, som tex klimatfrågan. ”
  Ungefär så skrev du.
  Ursäkta, men den gruppen är nog inte så stor… och inte speciellt normativ när det gäller medborgare i något land…
  Men du la till något om att den normala gruppen dessutom skulle ha matats med objektiv information via bl a PS. 
  Vad menar du?
  Ska man informera med ett PS på slutet från DS?
  Blir det tydligare då, eller?

 104. Thomas det är som att fråga vilka bevis som ska till för att övertygande styrka att rymdvarelser lever bland oss och kontrollerar allt dolt för oss.
   
  CO2-hotet skulle bara behöva ändra naturlagarna.
   
  Det skulle räcka med att livet på jorden regelbundet dött ut av globala klimatkatastrofer som skett var gång CO2-halten stigit till …låt säga 500ppm?
   
  Det skulle krävas studier som visar att alla små temperaturökningar förstärks till en global klimatkatastrof.
   
  Studier som visar att de senaste 600Måren har jordens klimat triggats till en global överhettning…
   
  Inte som nu i den flermiljoneråriga istid vi lever i.. med extremt livsovänligt klimat långt under polerna…
   
  Så Thomas, först en studie som visar att små (dessutom starkt avtagande av CO2-molekylens starkt avtagande effekt (ytterligare en försvagniungseffekt om än inte lika stark som T4 eller vatten i vätske/gas form) temperaturökningar förstärks till en global klimatkatastrof.
   
  Vi bor ju på en geologisk klimathistoriebok, du måste ändra alla data i den för att kunna få ett embryo till försvar av det vetenskapligt avvisade CO2-hotet.
   
  Eller hur Thomas, kravet för att CO2-hotet ska få ett enda litet vetenskapligt argument till stöd är att naturlagar och jordens historia revideras…
   
  Lycka till med den då du ska övertyga Indien, Kina och USA.
   
   
   

 105. Thomas

  Ann, jag har försökt med länkar till en förklaring som du ansåg för komplicerad. Jag har försökt med att skriva en ytterst kort förklaring här som du helt ignorerade. Vad är det du förväntar dig egentligen???

 106. Ann L-H

  Uffeb – sov på saken och då du förhoppningsvis vaknar pigg och nyter så läs vad jag skrev i # 101 än en gång, eller fler om det behövs, tolka PS med public service och du slipper fylla spalterna här med trams. Thomas klarar sig nog utan din ”hjälp”.
   

 107. Peter Stilbs, Sveriges mest insatta forskare på CO2-molekylen.
   
  Kan du finna någon annan möjlighet för Thomas att övertyga Indien, Kina och USA?
   
  Helt nya naturlagar, som totalt ändrar CO2-molekylens egenskaper samt en fullständig omskrivning av jordens historia, så att den till skillnad mot verkligheten, regelbundet då haft globala klimatkatastrofer var gång CO2-halten stiger över.. 500ppm… eller hur högt ska vi lägga ribban?
   
  Antag att alla förbjuder de billigaste, hållbaraste, miljövänligaste och tryggaste, energisystem och med en krigsansträngning sätter fyr på alla asfaltsjöar, alla kollager, all fryst metan… rubb och stubb, som om det var ett världskrig mot aliens där bara ökad halt CO2 i atmosfären kan rädda oss.
   
  Vad skulle vi kunna klara med hav och natur kämpande emot… 600ppm?
   
  O.K. vi säger att det skulle duga med en omskrivning av jordens historia så alla gånger CO2halten överstigit 600ppm skulle planeten blivit överhettad och fått en global klimatkatastrof..
   
  Thomas, jag anser att uppgiften är värdig Mann… han är ju bra på att ändra naturlagar och skriva om historien, kanske Hansen kan hjälpa till?  Den där suesidala Jones, kan vi nog inte hoppas på längre, det blir nog inte så många sagor därifrån mer..
   

 108. Ann L -H #106
  Thomas får nog klara sig själv.  Blanda inte in mig.
  Att jag påstått att jag förstår vad han skriver ska väl ingen lastas för.
  När det gäller PS så var jag kanske lite för otydligt ironisk. Och då kan det kallas trams av den som uppfattar ironin som obekväm.
  Den som enbart uppfattar det som trams går nog vidare utan att fundera…
  Men jag kan ju förtydliga min ironi om PS. Jag trode att du menade Peter Stilbs…
  Att någon annan PS skulle sitta inne med en objektiv sanning tänkte jag aldrig på…

 109. Rosenhane

  Ann-L-H
  Galet att du var ensam skeptiker på gårdagens debatt.
  Det hade varit bra om det funnes ett nätverk att mobilisera i slika sammanhang. Lönlöst med en endaste vettig människa i getingboet, ni borde ha varit minst sju(ungefär).
   
  Det är dessutom signifikativt att den debatt du bevistade gick av stapeln på Universeum, en neobrutalistisk skapelse såväl idémässigt som arkitektoniskt.
  Ett monument över den ulvskogianska kulturpolitiska eran i Sverige. Ett riktigt fult bygge.
   
   
   

 110. ThomasJ

  Ann L-H #57, m.fl.: Tack för en – om än – skräckinjagande redogörelse över [f.ö. här på TCS annonserade] ’EU Medborgardebatt – diskutera hur klimatfrågorna presenteras och kommuniceras’.
  [Sorry att ej kunna närvara – förklaring bekant – karamell förelåg].
   
  Som Rosenhane i #109 väl skriver att det var galet att du var ensam skeptiker ger din närvaro än mer förtjänad respekt, samtidigt skämmighet att du var [just] ensam!
   
  Var [om öht.] är nätverket?
   
  Gör dig en skön helg Ann! 🙂
  Mvh/TJ