klimapolitikens kostnader

Ross McKitrick om den ekonomiska sidan av klimatpolitiken

För några veckor sedan så hade den kände professorn i miljöekonomi, Ross McKitrick, ett föredrag om saker som sällan nämns i media, nämligen hur har Kyotofördraget fungerat, hur Parisöverenskommelsen fungerat hittills och vad alla dessa klimatpolitiska åtaganden kostar jämfört med eventuella vinster. Hittills så har inte alla dessa fördrag, överenskommelser, klimatmöten, topppolitikerutspel, skatter och klimatlagar   →

"Doing nothing can be the least worst option"

”Should we bear the heavy economic and social costs of trying to mitigate it in the teeth of a global depression? Or should we find creative ways to adjust to and live with it and hope that the faster growth of a less green world might be the long-term key to developing the new energy   →