klimatanpassning

Bättre att anpassa än att stoppa

Är det inte uppenbart för de flesta: det går inte att med frivilliga och demokratiska medel försöka stoppa koldioxidproduktionen globalt genom bindande avtal som innebär avindustrialisering och/eller förhindrad ekonomisk utveckling? Möjligheterna för enighet mellan världens nationer ökar inte heller då allt fler beslutsfattare börjar bli medvetna om att den vetenskapliga grunden för kopplingen mellan koldioxid   →

Klimatanpassa, ja. Men för vad?

”Det är hög tid att klimatanpassa”, är kontentan av konferensen Climate Adaptation in the Nordic Countries som hölls i Stockholm i slutet på 2010. Det är en sak att utsläppen av växthusgaser måste minska, men vi kan inte längre undvika vissa negativa effekter av mer CO2 m.m. i atmosfären. De sju forskare som tar upp   →

Läsvärt i Newsweek

Gröna argument säljer inte lika bra som tidigare och intresset för klimatfrågor dalar. Det är huvudbudskapen i en mycket intressant artikel i Newsweeek. ”Following two of the harshest winters on record in the Northern Hemisphere—not to mention an epic economic crisis—voters no longer consider global warming a priority. Just 42 percent of Germans now worry   →

Återkommande skyfall att vänta?

Det blir 45 procent dyrare att ansluta villan till vatten och avlopp i Ängelholms kommun. Företag kan räkna med 30 procent högre priser. Varför, undrar ni kanske? Höjningarna motiveras dels av att konsumentprisindex länge legat stilla medan VA-jobben hela tiden blivit dyrare, dels av att kommunen klimatanpassar. Eftersom man väntar sig fler stora skyfall väljer   →

HSB vill ha tågpengarna

Pernilla Bonde, förbundssekreterare för HSB Riksförbund, menar att det vore bättre att strunta i höghastighetstågen och satsa motsvarande summa pengar på att klimatanpassa våra bostäder. Men klimatanpassning avses här energieffektivisering, vilket jag stöder helt och fullt. De rödgröna vill satsa över 100 miljarder på utbyggnad av järnvägar och höghastighetståg, men kan en sådan satsning bära   →

Anpassning bättre än att minska utsläppp

I en studie som beställts av den icke helt okände Björn Lomborg har forskarteamet kommit fram till att det kan vara bättre att anpassa sig till förändrat klimat än att satsa på drastiska nedskärningar av koldioxidutsläpp. ”A total of $10 trillion spent on adaptation, ranging from research into drought-resistant crops to measures to limit a   →

"Doing nothing can be the least worst option"

”Should we bear the heavy economic and social costs of trying to mitigate it in the teeth of a global depression? Or should we find creative ways to adjust to and live with it and hope that the faster growth of a less green world might be the long-term key to developing the new energy   →

Att anpassa sig är bästa taktiken

BBC News berättar om en ny rapport från The Institution of Mechanical Engineers, där det konstateras att överenskommelser för att minska koldioxidutsläppen är meningslösa. Kyotoprotokollet, som går ut 2012, har varit ett fiasko. Och författarna till rapporten är skeptiska till målsättningen att ersätta Kyoto med ett nytt protokoll, även om de anser att vi skulle   →

Green Business? Flipp eller flopp?

Idag: Green Business seminarium

Läs vad Veckans Affärer skriver om klimatskepticism. Pontus Schultz anser att vi har ett märkligt tryne. Hur det står till med den saken kommer han att få uppleva personligen, eftersom de näringslivsprofiler han talar om kommer båda två att närvara på seminariet.