VA-anslutning

Återkommande skyfall att vänta?

Det blir 45 procent dyrare att ansluta villan till vatten och avlopp i Ängelholms kommun. Företag kan räkna med 30 procent högre priser. Varför, undrar ni kanske? Höjningarna motiveras dels av att konsumentprisindex länge legat stilla medan VA-jobben hela tiden blivit dyrare, dels av att kommunen klimatanpassar. Eftersom man väntar sig fler stora skyfall väljer   →