Återkommande skyfall att vänta?

Det blir 45 procent dyrare att ansluta villan till vatten och avlopp i Ängelholms kommun. Företag kan räkna med 30 procent högre priser. Varför, undrar ni kanske?

Höjningarna motiveras dels av att konsumentprisindex länge legat stilla medan VA-jobben hela tiden blivit dyrare, dels av att kommunen klimatanpassar. Eftersom man väntar sig fler stora skyfall väljer man att montera grövre rör. Om det blir fler skyfall är en annan fråga. De vete bara de lärde datamodellerarna.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Byta till större rör verkar vara en rätt bra idé oavsett om det förväntas några klimatförändringar eller inte. Den tidigare dimensionen kanske inte räknade med ”hundraårsskyfallet”? Överdimensionerade rör är i alla fall bättre än underdimensionerade.

 2. Bo E

  Ursäkta en yngling….
  Blandar man fortfarande ihop dagvatten med avloppsvatten år 2010?
  Gräver man upp och byter rör-dimensioner kan man man väl lika gärna bygga ett duplex system på en gång. _Eller?
  Möjligheterna att tillgodogöra sig rötslam som näringsämne till jordbruket ökar radikalt om man separerar hushållsavloppsvattnet från resten.  Och så länge som vi inte mera allmänt har wc-stolarna stående under bar himmel utomhus och utan lock, så lär avloppsmängderna därifrån inte öka pga några klimatförändringar – eller hur?  

 3. Helge

  Tycker rapporten som länken går till nedan är något tendentiöst skriven, på flera ställen försöker rapporten förklara varför verkligheten inte följer förväntningarna.
  De facto regnar det mindre i Ängelholm numera, i vilket fall på sommaren. Det är normalt sommarnederbörden som styr dimensioneringen av bl.a avlopp. Så återigen ett politiskt styrt beslut som bygger på en hypotetisk klimatmodell som inte har bevisats stämma, men ändå får kosta pengar.  http://vav.griffel.net/filer/VA-Forsk_2006-26.pdf
  Därmed inte sagt att det ändå kan vara bra, har ingen aning om Ängleholm någonsin haft problem med mer vatten än dagvattennätet kan svälja. Men motiveringen låter inte korrekt.
  Tidigare har ju även SMHI visat att det inte blåser mer idag än för 100 år sen, snarare finns en nedåtgående trend.

 4. Helge

  http://www.smhi.se/nyhetsarkiv/vindarna-har-inte-okat-visar-ny-analys-1.8155
  länken om vindarna

 5. Stora Norrlands Ord

  Bo E#
  Så rätt så rätt. Hur kan man blanda ihop dagvatten med dricksvatten. Vattenmängden kan inte bli mer av avlopp från lägenhet än tillgången eller skall vi börja använda regnvatten till WC stolarna….tja kanske inte så dum idé??

 6. Björn

  Alla prishöjningar kan snart motiveras med anpassning till klimatförändringar. När skall det dyka upp personer i administration och andra beslutsfunktioner som begriper att människan har nästan ingenting att göra med klimatförändringar. Sparka alla byfånar inom politiken och ersätt dem med skolade människor som är mottagliga för rationella argument och som dessutom har förmågan att kalkylera.

  Eftersatt VA-underhåll beror på politikernas oförmåga att förstå och kommunicera med teknikerna. Det säger sig självt att en broiler som är född inom politiken inte förstår ett dyft av exempelvis VA-underhåll och anläggning och därför prioriterar andra frågor som socialbidrag etc. Det är en skam för vårt land att hela vår infrastruktur snart rasar samman på grund av politikers obildning inom alla frågor som rör teknik.

 7. Måns B

  Björn, klimatanpassningar kan väl vara en bra idé även om de är naturliga?

 8. Måns B

  …. forts…
  naturliga klimatförändringar ska det förstås vara

 9. Mats Jangdal

  I alla kommuner pågår ett normalt underhåll och utbyte av föråldrade ledningsnät (förhoppningsvis). Ökad rördimension kostar lite i sammanhanget. Den klimatanpassning som troligen kostar mest är kraven på senaste motorgeneration i entreprenörernas maskiner, krav på ständigt nya kurser, licenser och kompetensbevis på att vederbörande kan gräva ett dike och fylla igen det på ett miljövänligt sätt, jämställdhetsplaner, antimobbing och antidiskrimineringsplaner och annan fantasifull byråkrati. Annars kan nämligen facket, arbetarskyddet, miljö kontoret, DO eller vem som helst stoppa jobbet tills alla papper är i ordning.
  Blir det bättre grävt? Vanligtvis inte.

 10. Dan

  Mats Jangdal har definitivt en poäng där.
  Det är med bestämmelser som med skatter. Ju mer omfattande och stränga de blir, desto större blir den svarta sektorn.
  Tendensen till ökad reglering i snart sagt allt är och kommer att bli förödande för laglydighet och samhällsansvar hos den enskilde.

 11. Labbibia

  Mats Jangdal

  Hehe…..Det där känner jag igen från min egen branch.
  Värre och värre, och mer verklighetsfrånvända krav för varje dag som går!